Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-021/15

2015-07-20 - 2015-08-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że 20 lipca 2015 roku zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw
w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-020/12

2012-05-08 - 2012-07-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-020/12
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-019/12

2012-01-09 - 2012-03-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-019/12
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-018/11

2011-09-15 - 2011-12-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-018/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-017/11

2011-04-15 - 2012-01-23

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2011 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-017/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-016/11

2011-03-07 - 2011-05-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-016/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-015/10

2010-06-07 - 2010-08-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-015/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-014/10

2010-04-15 - 2011-04-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2010 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-014/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-013/10

2010-03-05 - 2010-05-05

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-013/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-012/10

2010-02-12 - 2010-04-15

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-012/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-011/09

2009-09-10 - 2010-04-02

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje,
że dnia 10 września 2009 roku
ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-011/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”
8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-010/09

2009-08-12 - 2009-11-12

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-010/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-007/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.01-007/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach
międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-008/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.02-008/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.2 „MŚP” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-009/09

2009-04-07 - 2009-06-08

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-009/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-006/09

2009-03-13 - 2009-05-13

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-006/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09

2009-03-06 - 2009-05-06

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09
Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-005/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08

Pobierz plik dla konkursu: SCP-01.02.02-004/08
Lp. Nazwa beneficjenta Koszt całkowity [PLN] Wnioskowane dofinansowanie [PLN] Nr wniosku Tytuł
1. Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego "ROSA" Stanisław Rosa 213 638.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-785/08-01
Udział w charakterze wystawcy na międzynarodowych targach branży oświetleniowej i elektrycznej pt. Middle East Electricity, w dniach 08.02-10.02.2009, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
2. Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego "ROSA" Stanisław Rosa 199 279.80 94 639.90 WND-RPSL.01.02.02
-00-786/08-01
Udział w charakterze wystawcy na międzynarodowych targach branży oświetleniowej pt. Livin Luce 2009, w dniach 26.05-30.05.2009, Mediolan, Włochy.
3. Vimex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 189 100.00 60 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-787/08-01
udział w targach międzynarodowych szansą na rozwój przedsiębiorstwa
4. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ADMAR - Adam Maruszewski 51 625.00 29 188.56 WND-RPSL.01.02.02
-00-788/08-01
Rozwój działalności exportowej firmy ADMAR dzięki uczestnictwie w branżowych targach Parków Zabaw i Rozrywki IAPPA w Orlando, FL (USA).
5. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ADMAR - Adam Maruszewski 64 528.00 35 152.80 WND-RPSL.01.02.02
-00-789/08-01
Rozwój działalności exportowej firmy ADMAR dzięki uczestnictwie w branżowych targach Parków Zabaw i Rozrywki RAAPA w Moskwie.
6. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ADMAR - Adam Maruszewski 63 511.00 35 255.40 WND-RPSL.01.02.02
-00-790/08-01
Rozwój działalności exportowej firmy ADMAR dzięki uczestnictwie w branżowych targach Parków Zabaw i Rozrywki IEE w New Delhi.
7. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ADMAR - Adam Maruszewski 56 565.00 31 230.60 WND-RPSL.01.02.02
-00-791/08-01
Rozwój działalności exportowej firmy ADMAR dzięki uczestnictwie w branżowych targach Parków Zabaw i Rozrywki DEAL W Dubaju.
8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "IMPULS" Kowalczyk Dariusz 90 855.00 54 513.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-792/08-01
Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach CHRISTMAS WORLD 2009 , Niemcy/Frankfurt nad Menem , 30.01.2009-03.02.2009
9. EMTEL Przedsiębiorstwo Projektowo - Produkcyjne Wlademar Śliwa 47 503.00 22 657.63 WND-RPSL.01.02.02
-00-793/08-01
Udział w międzynarodowych targach Arab Health 2009 Dubaj/ZEA
10. SUNEX Sp. z o.o. 86 800.00 38 930.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-794/08-01
Rozwój rynku eksportowego firmy SUNEX poprzez udział w targach GENERA w Madrycie.
11. "PRONOX TECHNOLOGY" Spółka Akcyjna 231 664.33 94 944.40 WND-RPSL.01.02.02
-00-795/08-01
Udział w targach HKTDC Hong Kong Electronics Fair 2008 (Autumn Edition) jako wystawca
12. "PRONOX TECHNOLOGY" Spółka Akcyjna 244 000.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-796/08-01
Udział w targach CEBIT 2009 jako wystawca
13. "PRONOX TECHNOLOGY" Spółka Akcyjna 229 635.23 94 112.80 WND-RPSL.01.02.02
-00-797/08-01
Udział w targach Bangkok Electric and Electronics 2009 jako wystawca
14. "PRONOX TECHNOLOGY" Spółka Akcyjna 212 947.00 87 273.70 WND-RPSL.01.02.02
-00-798/08-01
Udział w targach DISTREE XXL 2009 Monaco jako wystawca
15. "PRONOX TECHNOLOGY" Spółka Akcyjna 205 225.96 84 109.04 WND-RPSL.01.02.02
-00-799/08-01
Udział w targach DISTREE Digital Consumer Channel (DCC) 2009 FUJAIRAH jako wystawca
16. "PRONOX TECHNOLOGY" Spółka Akcyjna 187 964.18 77 034.60 WND-RPSL.01.02.02
-00-800/08-01
Udział w targach DISTREE Digital Consumer Channel (DCC-CIS) 2009 Moskwa jako wystawca
17. Easy Touch Pronox Technology Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa 231 664.33 94 944.40 WND-RPSL.01.02.02
-00-801/08-01
Udział w targach HKTDC Hong Kong Electronics Fair 2008 (Autumn Edition) jako wystawca
18. Easy Touch Pronox Technology Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa 244 000.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-802/08-01
Udział w targach CEBIT 2009 jako wystawca
19. Easy Touch Pronox Technology Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa 205 225.96 84 109.04 WND-RPSL.01.02.02
-00-803/08-01
Udział w targach DISTREE Digital Consumer Channel (DCC) 2009 FUJAIRAH jako wystawca
20. Easy Touch Pronox Technology Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa 229 635.23 94 112.80 WND-RPSL.01.02.02
-00-804/08-01
Udział w targach Bangkok Electric and Electronics 2009 jako wystawca
21. Easy Touch Pronox Technology Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa 187 964.18 77 034.60 WND-RPSL.01.02.02
-00-805/08-01
Udział w targach DISTREE Digital Consumer Channel (DCC-CIS) 2009 Moskwa jako wystawca
22. Easy Touch Pronox Technology Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa 212 947.00 87 273.70 WND-RPSL.01.02.02
-00-806/08-01
Udział w targach DISTREE XXL 2009 Monaco jako wystawca
23. Easy Touch Pronox Technology Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa 227 906.00 93 404.40 WND-RPSL.01.02.02
-00-807/08-01
Udział w targach Americas Technology Platform Trade Show (ACS 09) jako wystawca
24. Profarb I Sp. z o.o. 85 400.00 35 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-808/08-01
Udział w targach w Wietnamie - dalsza ekspansja na rynkach Dalekiego Wschodu
25. Profarb I Sp. z o.o. 152 500.00 62 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-809/08-01
Targi norymberskie kamieniem milowym do umocnienia pozycji lidera w Europie Centralnej
26. Profarb I Sp. z o.o. 54 900.00 22 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-810/08-01
Chłonne rynki Europy Wschodniej czekają na innowacje na targach w Moskwie
27. Profarb I Sp. z o.o. 85 400.00 35 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-811/08-01
Udział w targach szanghajskich - nieograniczone możliwości na rynku chińskim
28. Profarb I Sp. z o.o. 73 200.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-812/08-01
Dalsza ekspansja w Europie Zachodniej dzięki targom w Hiszpanii
29. Profarb I Sp. z o.o. 61 000.00 25 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-813/08-01
Afryka Północna i Centralna oraz basen Morza Śródziemnego na targach w Algierii - rodzący się przemysł, który potrzebuje innowacji
30. Profarb I Sp. z o.o. 67 100.00 27 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-814/08-01
Moskiewskie targi przemysłu chemicznego jako łącznik z potentatami rynku
31. Profarb I Sp. z o.o. 36 600.00 15 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-815/08-01
Udział w targach w Kairze odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynków Bliskiego Wschodu
32. Fabryka Narzędzi Medycznych CHIRMED Marcin Dyner 78 000.00 37 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-816/08-01
"Wzmocnienie konkurencyjności produktowej przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym poprzez udział w Międzynarodowych Targach MEDICA 2009"
33. SUNEX Sp. z o.o. 106 499.00 43 827.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-817/08-01
Rozszerzenie działań eksportowych przez firmę SUNEX poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej Renewable Energy Exhibition 2009 w Lyonie.
34. SUNEX Sp. z o.o. 99 699.00 41 147.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-818/08-01
Pozyskanie nowego rynku eksportowego we Włoszech poprzez udział firmy SUNEX w imprezie targowo-wystawienniczej SOLAREXPO w Veronie.
35. SUNEX Sp. z o.o. 116 103.00 47 780.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-819/08-01
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa SUNEX na rynku eksportowym poprzez udział w targach INTERSOLAR w Monachium.
36. P.P.H "ADAMEX II" Apolonia Karoń 65 000.00 36 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-820/08-01
Udział w targach Świat Dziecka 2009 Moskwa / Rosja jako wystawca
37. P.P.H. ADAMEX II APOLONIA KAROŃ 41 500.00 24 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-821/08-01
Udział jako wystawca w Międzynarodowych targach artykułów dziecięcych Prodite 2009 Brno.
38. P.P.H "ADAMEX II" Apolonia Karoń 63 000.00 36 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-822/08-01
Udział jako wystawca w targach Baby Expo Kijów / Ukraina
39. OPTOPOL Technology S.A. 255 900.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-823/08-01
Promocja produktów Spółki OPTOPOL Technology S.A. na XXVII kongresie ESCRS w 2009 w Hiszpanii
40. OPTOPOL Technology S.A. 392 400.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-824/08-01
Promocja produktów spółki OPTOPOL Technology S.A. na targach okulistycznych AAO w Stanach Zjednoczonych
41. OPTOPOL Technology S.A. 213 860.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-825/08-01
Promocja produktów Spółki OPTOPOL Technology S.A. na kongresie EURETINA 2009 we Francji
42. OPTOPOL Technology S.A. 208 955.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-826/08-01
Promocja produktów Spółki OPTOPOL Technology S.A. na kongresie SOE 2009 w Holandii
43. OPTOPOL Technology S.A. 216 175.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-827/08-01
Promocja produktów spółki OPTOPOL Technology S.A. na targach okulistycznych MIDO we Włoszech
44. Virtu sp. j. B.Vetulani, D.Mikulska 52 694.00 26 347.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-828/08-01
Rozwój działalności eksportowej Virtu sp. j. poprzez udział w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
45. Elmetron Sp.j. R i A Olszewscy E i M Jędrzejczyk 35 000.00 21 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-829/08-01
Udział w wystawie ACHEMA 2009 - 29 Międzynarodowa Wystawa-Kongres Inżynierii Chemicznej, Ochrony Środowiska i Biotechnologii
46. Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe Rabella Ewa Muchla 50 000.00 20 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-830/08-01
Udział w targach jako wystawca
47. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe " drew-smol" 30 500.00 15 000.60 WND-RPSL.01.02.02
-00-831/08-01
Udział firmy"PPHU " drew-smol" w Międzynarodowych Targach Roślin IPM ESSEN 2009 w dniach 29.01.2009-01.02.2009
48. WIK Spółka z o.o. 85 170.00 42 451.59 WND-RPSL.01.02.02
-00-832/08-01
Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach ATEI
49. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe "ADAL" Adam Gil 209 840.00 86 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-833/08-01
Udział w targach Christmasworld 2009 firmy Adal
50. "MULTI - FORM II" Sp. z o.o. 50 000.00 24 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-834/08-01
Udział w targach budownictwa i architektury, jako element wzrostu konkurencyjności i efektywności działania Firmy.
51. WATT Sp. z o.o. 38 000.00 22 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-835/08-01
Udział firmy WATT Sp. z o.o. w targach ISH FRANKFURT 2009 jako wystawca.
52. WATT Sp. z o.o. 63 000.00 37 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-836/08-01
Udział firmy WATT Sp. z o.o. w targach INTERSOLAR MONACHIUM 2009 jako wystawca.
53. Zakład Szkieł Ozdobnych Glaspol Ireneusz Rychlewski 47 360.00 23 972.40 WND-RPSL.01.02.02
-00-837/08-01
Udział przedsiębiorcy jako wystawca w Międzynarodowych Targach Christmasworld 2009, Niemcy/Frankfurt.
54. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "IMPULS" Kowalczyk Dariusz 90 855.00 54 513.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-838/08-01
Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach CHRISTMAS WORLD 2010 , Niemcy/Frankfurt nad Menem
55. PPH "Wader-Woźniak" Sp. z o.o. 90 000.00 20 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-839/08-01
Targi Spielwarenmesse Norymberga 2009
56. OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 151 145.54 50 911.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-840/08-01
UDZIAŁ W TARGACH PAPERWORLD 2009 JAKO WYSTAWCA
57. Zakład Mechaniki i Elektroniki "Zamel" Spółka Jawna Józef Dzida, Katarzyna Łodzińska, Wojciech Dzida 40 000.00 24 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-841/08-01
Udział w targach LivinLuce 2009, Mediolan, Włochy
58. Zakład Mechaniki i Elektroniki "Zamel" Spółka Jawna Józef Dzida, Katarzyna Łodzińska, Wojciech Dzida 40 000.00 24 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-842/08-01
Udział w targach BIEL 2009, Buenos Aires, Argentyna
59. Zakład Mechaniki i Elektroniki "Zamel" Spółka Jawna Józef Dzida, Katarzyna Łodzińska, Wojciech Dzida 40 000.00 24 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-843/08-01
Udział w targach Expoelectrica 2009, Mexico City, Meksyk
60. Zakład Mechaniki i Elektroniki "Zamel" Spółka Jawna Józef Dzida, Katarzyna Łodzińska, Wojciech Dzida 40 000.00 24 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-844/08-01
Udział w targach Messe Hannover 2009, Hannover, Niemcy
61. Zakład Mechaniki i Elektroniki "Zamel" Spółka Jawna Józef Dzida, Katarzyna Łodzińska, Wojciech Dzida 40 000.00 24 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-845/08-01
Udział w targach Middle East Electricity 2009, Dubaj, ZEA
62. Polmar Profil Sp. z o.o. 57 500.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-846/08-01
Udział Polmar Profil Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Dywanów i Pokryć Podłogowych w Hanowerze "DOMOTEX" w dniach 17-20.01.2009
63. Polmar Profil Sp. z o.o. 57 500.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-847/08-01
Udział Polmar Profil Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Dywanów i Pokryć Podłogowych w Hanowerze "DOMOTEX" w styczniu 2010
64. OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 37 508.72 15 134.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-848/08-01
UDZIAŁ W TARGACH EMBAX PRINT 2009 W BRNIE JAKO WYSTAWCA
65. R. Marszolik J. Musioł Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Marko Spółka Jawna 120 000.00 60 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-849/08-01
Udział w targach
66. ELHAND Transformatory, Andrzej Herbowski 36 700.00 21 540.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-850/08-01
Udział w targach międzynarodowych SPS-IPC-DRIVES El. Norymberga Niemcy w dniach 24-26.11.2009 jako wystawca
67. ELHAND Transformatory, Andrzej Herbowski 52 000.00 30 700.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-851/08-01
Udział w targach międzynarodowych ELECTRO-2009 w Rosji-Moskwa w dniach 08-11.06.2009 jako wystawca
68. Wishot Polska Sp. z o.o. 60 650.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-852/08-01
Udział w Targach Mody i Obuwia Styl/Kabo Brno Republika Czeska 17.02-19.02.2009
69. EL-JOT Janeczek Spółka jawna 63 400.00 26 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-853/08-01
Udział w targach Baby-Expo 2009 firmy EL-JOT
70. POL-EKO-APARATURA Sp.J. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski 65 682.00 39 409.20 WND-RPSL.01.02.02
-00-854/08-01
Promocja nowych produktów spółki Pol-Eko-Aparatura Sp.J. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski na międzynarodowych targach ACHEMA.
71. VERTEX SPÓŁKA AKCYJNA 240 000.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-855/08-01
Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Rolet, Bram i Technik Osłonowych "R+T 2009", Niemcy/Stuttgart, 10.02-14.02.2009 r.
72. PPHU "POL-TRANS CATERING". EXPORT - IMPORT. Alfreda Perczak 15 000.00 7 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-856/08-01
UDZIAł FIRMY POL - TRANS CATERING W MISJI GOSPODARCZEJ NA TARGACH LOTNICZYCH ITCA W BARCELONIE W DNIACH 10-12.02.2009
73. Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 97 600.00 40 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-857/08-01
Udział firmy SPETECH jako wystawca w targach ACHEMA 2009. Frankfurt 11 - 15 maj 2009.
74. "WIGOLEN" Spółka Akcyjna 32 000.00 14 055.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-858/08-01
TECHTEXTIL 2009 Frankfurt nad Menem- Niemcy
75. Zakład Produkcyjno-Handlowy "KASBUT" Eksport-Import Robert Staszczyk 30 000.00 18 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-859/08-01
Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Mody i Obuwia -STYL/KABO I 2009 , Brno-Rep. Czeska
76. LOMAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 31 880.00 15 940.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-860/08-01
Udział w Międzynarodowych Targach Mody KIEV FASHION jako Wystawca
77. Polonia Cup Sp. z o.o. 5 980.00 3 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-861/08-01
Udział w wyjazdowej misji gospodarczej na targi Mondial du Deux Roues 2009 w Paryżu
78. Polonia Cup Sp. z o.o. 6 000.00 3 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-862/08-01
Udział w wyjazdowej misji gospodarczej na targi International Motorcicle Exhibition EICMA MOTO 2009, Mediolan.
79. Polonia Cup Sp. z o.o. 198 254.00 99 960.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-863/08-01
Udział firmy Polonia Cup Sp. z o.o. w XIII międzynarodowych targach akcesoriów i pojazdów motocyklowych MOTOCYKL 2009 jako wystawca.
80. "INTERGAME" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 36 500.00 21 900.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-864/08-01
Misja gospodarcza "INTERGAME" Sp. z o.o. poprzez udział w Targach - ATEI - The Amusement Trade Exhibition , London 2009
81. "VIDEOGRAF II" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 59 800.00 31 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-865/08-01
Udział w Międzynarodowych Targach Ksiązki w Londynie
82. "VIDEOGRAF II" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 800.00 7 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-866/08-01
Misja gospodarcza "VIDEOGRAF II" Sp. z o.o. związana z 61 Międzynarodowymi Targami Książki we Frankfurcie n/M.
83. VINI LILIANA LEHRER - RYCHEL 25 000.00 13 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-867/08-01
Udział w targach BioFach w Norymberdze jako wystawca.
84. Zakład Wielobranżowy KRYZA-PLAST Henryk Kamiński 83 000.00 41 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-868/08-01
Udział w międzynarodowych targach jubilerskich New Russian Style jako sposób na skuteczną ekspansję firmy KRYZA-PLAST na rynek wschodnioeuropejski
85. Zakład Wielobranżowy KRYZA-PLAST Henryk Kamiński 61 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-869/08-01
Udział w międzynarodowych targach jubilerskich FIRST.The jewellery supremacy jako sposób na skuteczną promocję działalności firmy KRYZA-PLAST z Mikołowa
86. ESMARK sp. zo.o. 62 000.00 13 243.20 WND-RPSL.01.02.02
-00-870/08-01
Udział w targach jako wystawca Belgrade Building Expo, Belgrad, Serbia, od 22.04 do 26.04.2009
87. Kulinaria Spółka Akcyjna 73 960.00 42 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-871/08-01
Wsparcie rozwoju , ekspansja na rynki zagraniczne oraz pozyskanie nowych klientów dla firmy Kulinaria w Tychach poprzez uczestnictwo w wystawie MEATMANIA w Bułgarii
88. HEWALEX SKIBA LESZEK 71 980.00 35 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-872/08-01
Udział firmy HEWALEX w targach odnawialnych źródeł energii we Frankfurcie nad Menem.
89. Adanex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 32 000.00 16 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-873/08-01
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja
90. Adanex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 40 000.00 20 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-874/08-01
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja
91. Adanex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 31 000.00 15 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-875/08-01
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja
92. AGENCJA USŁUGOWO-REKLAMOWA ALMA TREND SP. Z O.O. 12 700.00 7 303.60 WND-RPSL.01.02.02
-00-876/08-01
Udział Firmy Alma Trend Sp. z o.o. w wyjazdowej misji gospodarczej na targi KOSIGN w Korei
93. AGENCJA USŁUGOWO-REKLAMOWA ALMA TREND SP. Z O.O. 15 511.00 8 990.10 WND-RPSL.01.02.02
-00-877/08-01
Udział Firmy Alma Trend Sp. z o.o. w wyjazdowej misji gospodarczej na targi ON DEMAND DIGITAL PRINTING&PUBLISHING 2009 w USA
94. AGENCJA USŁUGOWO-REKLAMOWA ALMA TREND SP. Z O.O. 8 380.00 4 711.69 WND-RPSL.01.02.02
-00-878/08-01
Udział Firmy Alma Trend Sp. z o.o. w wyjazdowej misji gospodarczej na targi FESPA Digital 2009 w Holandii
95. AGENCJA USŁUGOWO-REKLAMOWA ALMA TREND SP. Z O.O. 15 511.00 8 990.10 WND-RPSL.01.02.02
-00-879/08-01
Udział Firmy Alma Trend Sp. z o.o. w wyjazdowej misji gospodarczej na INTERNATIONAL SIGN EXPO w USA
96. AGENCJA USŁUGOWO-REKLAMOWA ALMA TREND SP. Z O.O. 20 280.00 11 851.38 WND-RPSL.01.02.02
-00-880/08-01
Udział Firmy Alma Trend Sp. z o.o. w wyjazdowej misji gospodarczej na targi SIGN CHINA 2009
97. AGENCJA USŁUGOWO-REKLAMOWA ALMA TREND SP. Z O.O. 15 511.00 8 990.10 WND-RPSL.01.02.02
-00-881/08-01
Udział Firmy Alma Trend Sp. z o.o. w wyjazdowej misji gospodarczej na targi ON DEMAND DIGITAL PRINTING&PUBLISHING 2010 w USA
98. AGENCJA USŁUGOWO-REKLAMOWA ALMA TREND SP. Z O.O. 6 350.00 3 493.69 WND-RPSL.01.02.02
-00-882/08-01
Udział Firmy Alma Trend Sp. z o.o. w wyjazdowej misji gospodarczej na targi VISCOM w Niemczech
99. Fabryka "Wiertła Baildon " S.A. 75 000.00 45 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-883/08-01
Udział w międzynarodowych targach narzędziowych i obróbki metali jako wystawca.
100. Bożena Cielesta - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "TECH-BAND" 30 800.00 18 480.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-884/08-01
Udział PPHU TECH-BAND jako wystawca w Międzynarodowyh Targach Tkanin Technicznych TECHTEXTIL 2009 we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.
101. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRANS-QUADRO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 46 000.00 25 680.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-885/08-01
Udział jako wystawca w międzynarodowych targach AQUA-THERM KIEV 2009 w Kijowie/Ukraina 13-16.05.2009
102. "ELTRON-KABEL" SPÓŁKA JAWNA W. GLUZA, K. RUTKOWSKI, T. RUTKOWSKI 31 930.00 18 408.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-886/08-01
Udział Spółki Eltron-Kabel w Międzynarodowych Targach ELCOM 2009 - Energetyka i Elektrotechnika Kijów - Ukraina jako wystawca w celu zwiększenia eksportu i zaistnienia na rynkach wschodnich
103. Adanex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 31 000.00 15 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-887/08-01
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja
104. Geko-Kart Sp.z o.o. 45 140.00 18 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-888/08-01
Poprawa konkurencyjności na rynkach wschodnich poprzez udział w targach opakowaniowych w Kijowie.
105. "BALLERINA" Zofia Wesecka 145 000.00 60 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-889/08-01
Udział w targach - Salon International de la Lingerie - jako wystawca.
106. Virtu sp. j. B.Vetulani, D.Mikulska 19 869.00 8 585.50 WND-RPSL.01.02.02
-00-890/08-01
Rozwój działalności eksportowej Virtu sp. j. poprzez udział w misji gospodarczej związanej z targami ANUGA FOODTEC 2009 - Kolonia
107. Virtu sp. j. B.Vetulani, D.Mikulska 19 033.00 8 167.50 WND-RPSL.01.02.02
-00-891/08-01
Rozwój działalności eksportowej Virtu sp. j. poprzez udział w misji gospodarczej związanej z targami WORLD OF PRIVATA LABEL 2009 - Amsterdam
108. Kulinaria Spółka Akcyjna 6 000.00 3 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-892/08-01
Udział w misji gospodarczej przedstawicieli firmy Kulinaria z Tychów na targi FIE we Frankfurcie
109. Kulinaria Spółka Akcyjna 6 000.00 3 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-893/08-01
Udział firmy Kulinaria S.A. z Tychów w misji gospodarczej związanej z targami ANUGA w Niemczech możliwością zapoznania się z nowoczesnymi technologiami i produktami branży spożywczej
110. Kulinaria Spółka Akcyjna 6 000.00 3 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-894/08-01
Udział w misji gospodarczej na targach Natural and Organic Products Europe 2009 firmy Kulinaria z Tychów
111. HOTBLOK Spółka Akcyjna 97 049.10 53 352.06 WND-RPSL.01.02.02
-00-895/08-01
Nowi klienci i nowe rynki dzięki udziałowi Hotblok SA w targach domów pasywnych we Frankfurcie.
112. HAMANA Sp. z o.o. 146 400.00 72 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-896/08-01
Udział HAMANA Sp. z o.o. w targach Mode City 2009 w Paryżu jako wystawca.
113. PHP Wychamet Andrzej Wychowaniec 60 000.00 25 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-897/08-01
Udział w Międzynarodowych Targach Artykułów Dziecięcych ProDite Brno Republika Czeska 18-22.03.2009
114. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Maxtop" A. Malasiewicz, J. Maleta, R. Maleta Spółka Jawna 244 000.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-898/08-01
Aktywy udział w targach Anuga 2009 w Kolonii jako ważny element strategii marketingowej firmy Maxtop
115. Zakład MAGA-BIOTAL Marian Nowakowski 22 000.00 12 300.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-899/08-01
Targi EMBAX PRINT 2009
116. TECHNOLUX SPÓŁKA JAWNA NOWODWORSKI I SPÓŁKA 102 000.00 47 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-900/08-01
Udział w targach Euroluce Mediolan, Włochy, 22.04.2009 - 27.04. 2009
117. Interplast Plastic Products 40 000.00 20 897.28 WND-RPSL.01.02.02
-00-901/08-01
Udział jako wystawca w targach Flowers&Hortech 2009, Kijów/Ukraina
118. "VIDEOGRAF II" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 22 880.00 10 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-902/08-01
Misja gospodarcza "VIDEOGRAF II" Sp. z o.o. związana z udziałem w Międzynarodowych Targach Książki dla Dzieci i Młodzieży w Bolonii
119. SUNEX Sp. z o.o. 141 860.00 58 790.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-903/08-01
Rozwój działań eksportowych firmy SUNEX poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej INTERCLIMA + Elec Home & Building 2010 w Paryżu.
120. EKOMEX M.&Ł. PILŚNIAK SPÓŁKA JAWNA 80 000.00 48 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-904/08-01
Udział jako wystawca w miedzynarodowych targach technologii żywności , napojów i opakowań Anuga Food Tec 2009 Kolonia Niemcy
121. Kubala sp. z o.o. 23 000.00 13 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-905/08-01
Udział firmy Kubala sp. z o.o. jako wystawca w targach IBF 2009 Brno - Czechy w dniach 21.04-25.04.2009.
122. Przedsiębiorstwo "RANAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią 52 000.00 31 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-906/08-01
Udział w Międzynarodowych Targach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Dubaj)
123. Przedsiębiorstwo "RANAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią 50 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-907/08-01
Udział w Międzynarodowych Targach w Kazachstanie (Astana)
124. Przedsiębiorstwo "RANAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią 50 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-908/08-01
Udział w Międzynarodowych Targach w Rumunii (Bukareszt)
125. Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "Technomex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 70 000.00 34 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-909/08-01
Udział firmy w targach ZDRAVOOKHRANENIYE-2009 w Moskwie jako wystawca
126. Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "Technomex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 85 000.00 42 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-910/08-01
Udział firmy w targach ARAB HEALTH 2010 jako wystawca
127. Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "Technomex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 80 000.00 45 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-911/08-01
Udział firmy w targach MEDICA 2009 w Duesseldorfie jako wystawca.
128. Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "Technomex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 70 000.00 34 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-912/08-01
Udział firmy w targach UKRAINAMEDICA 2009 jako wystawca
129. MITECH-CHEMIA BUDOWLANA MIŁOSZ SZUPINA, PIOTR SZUPINA S.C. 109 800.00 54 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-913/08-01
Rozszerzenie działalności eksportowej firmy MITECH poprzez udział w Międzynarodowych Targach Budowlanych, Brno 2009
130. VIVA-PLUS-II FIRMA HANDLOWA JOANNA KOWALCZYK 42 176.00 21 948.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-914/08-01
Udział firmy VIVA PLUS II w międzynarodowych targach Promotion Expo 2009 w Mediolanie
131. Firma Reklamowa Emo Neon Tomasz Morawiec, Józef Żurawski spółka jawna 112 240.00 46 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-915/08-01
Udział w targach Sign Scandinavia 2009 jako wystawca
132. FIRMA HANDLOWA HANIPOL ARKADIUSZ HANIK 50 000.00 20 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-916/08-01
UDZIAŁ JAKO WYSTAWCA W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH AMBIENTE 2009 WE FRANFURCIE NIEMCY
133. "ELTRON-KABEL" SPÓŁKA JAWNA WIESŁAW GLUZA, KRZYSZTOF RUTKOWSKI, TADEUSZ RUTKOWSKI 22 204.00 10 920.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-917/08-01
Udział Spółki Eltron-Kabel w Międzynarodowych Targach Elektrotechniki i Elektroniki AMPER 2009 jako wystawca w celu zwiększenia eksportu i zaistnienia na nowych rynkach
134. Przedsiębiorstwo "RANAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią 52 000.00 31 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-918/08-01
Udział w Międzynarodowych Targach w Serbii (Belgrad)
135. "Astar ABR" Aleksander Jędrzejowski, Robert Dziendziel Spółka Jawna 65 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-919/08-01
Rozwój działalności eksportowej firmy Astar ABR dzięki uczestnictwu w Międzynarodowych Targach Medycznych MEDICA 2009 w Dusseldorfie w charakterze wystawcy
136. Dolle sp. z o.o. 23 163.00 12 098.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-920/08-01
Udział w targach IBF 2009 jako wystawca.
137. Dolle sp. z o.o. 52 500.00 29 700.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-921/08-01
Udział w targach MOSBUILD 2009 jako wystawca.
138. VIVA-PLUS-II FIRMA HANDLOWA JOANNA KOWALCZYK 26 100.00 15 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-922/08-01
Misja gospodarcza VIVA PLUS II na Międzynarodowych Targach Hong Kong Gifts and Premium Fair 2009.
139. VIVA-PLUS-II FIRMA HANDLOWA JOANNA KOWALCZYK 16 100.00 9 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-923/08-01
Misja gospodarcza VIVA PLUS II na targach China Import & Export Fair 2009.
140. Vimex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 42 000.00 21 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-924/08-01
udział w targach w Düsseldorf w Niemczech szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
141. ADBOR BOROWIECCY SP. JAWNA 90 000.00 54 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-925/08-01
Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Baby Expo 2009 w Kijowie na Ukrainie w dniach 07-10.04.2009
142. Nomax Trading Sp. z o.o. 135 546.00 57 129.48 WND-RPSL.01.02.02
-00-926/08-01
Uczestnictwo firmy Nomax Trading Międzynarodowych Targach Spożywczych AGROPRODMASH, Rosja/Moskwa 12-16.10.2009 jako wystawca
143. TECHNOLUX SPÓŁKA JAWNA NOWODWORSKI I SPÓŁKA 120 000.00 55 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-927/08-01
Udział w targach Light Middle East Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 27.09.2009-29.09.2009
144. HH POLAND SPÓŁKA AKCYJNA 70 000.00 42 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-928/08-01
Udział w targach BabyExpo 2009 w Kijowie na Ukrainie, 07-10.04.2009 jako wystawca.
145. EkoSoil Technology Sp. z o.o. 42 885.00 24 399.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-929/08-01
Możliwość ekspansji firmy i pozyskania nowych klientów dla firmy Eko Soil Technology Sp. z o.o dzięki partycypacji w branżowych targach ekologicznych ENVIRO ASIA w Singapurze.
146. EkoSoil Technology Sp. z o.o. 49 160.00 28 176.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-930/08-01
Możliwość ekspansji firmy i pozyskania nowych klientów dla firmy Eko Soil Technology Sp. z o.o dzięki partycypacji jako wystawca w branżowych targach ekologicznych GASTECH w Abu Dhabi
147. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEMAR Marek Dewódzki 61 000.00 25 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-931/08-01
Udział w targach A + A w Duesseldorfie w dniach 3 - 6 listopada 2009 r. jako wystawca
148. ELTEL Sp. Z o.o. 40 000.00 24 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-932/08-01
Udział w Targach Expandor 2009 w Chile szansą na pozyskanie nowego rynku zbytu.
149. ELTEL Sp. Z o.o. 42 000.00 25 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-933/08-01
Udział w Targach Mining World Russia 2009 dla rozszerzenia działań eksportowych w Rosji
150. ELTEL Sp. Z o.o. 38 000.00 22 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-934/08-01
Poszukiwanie kontrahentów na nowym rynku zbytu poprzez udział w targach EXPOMINERIA 2009 w Acapulco w Meksyku
151. ELTEL Sp. Z o.o. 20 000.00 12 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-935/08-01
Udział w wyjazdowej misji gospodarczej na Targi Ugol Rossii & Mining 2009 w Rosji
152. ELTEL Sp. Z o.o. 41 500.00 24 900.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-936/08-01
Poszukiwanie partnerów na rynku wietnamskim poprzez udział w Targach Vietnam Coal & Mining Expo 2009
153. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ADMAR - Adam Maruszewski 45 593.00 24 700.46 WND-RPSL.01.02.02
-00-937/08-01
Rozwój działalności exportowej firmy ADMAR dzięki uczestnictwie w branżowych targach Parków Zabaw i Rozrywki Interschau Technofolies Amusement w Stuttgarcie
154. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ADMAR - Adam Maruszewski 55 061.00 30 342.72 WND-RPSL.01.02.02
-00-938/08-01
Rozwój działalności exportowej firmy ADMAR dzięki uczestnictwie w branżowych targach Parków Zabaw i Rozrywki CAIRO FUN EXPO w Kairze
155. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ADMAR - Adam Maruszewski 47 141.00 25 705.72 WND-RPSL.01.02.02
-00-939/08-01
Rozwój działalności exportowej firmy ADMAR dzięki uczestnictwie w branżowych targach Parków Zabaw i Rozrywki ENADA w Rimini.
156. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ADMAR - Adam Maruszewski 59 008.50 33 337.98 WND-RPSL.01.02.02
-00-940/08-01
Rozwój działalności exportowej firmy ADMAR dzięki uczestnictwie w branżowych targach Parków Zabaw i Rozrywki EAS w Amsterdamie.
157. EkoSoil Technology Sp. z o.o. 43 837.00 24 982.20 WND-RPSL.01.02.02
-00-941/08-01
Możliwość ekspansji i pozyskania nowych klientów oraz kooperantów dzięki partycypacji w charakterze wystawcy w targach o tematyce wykorzystania alternatywnych źródeł energii w Karachi
158. EkoSoil Technology Sp. z o.o. 42 885.00 24 399.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-942/08-01
Możliwość ekspansji firmy i pozyskania nowych klientów dzięki partycypacji targach branży chemicznej Chemspec Latin America w Mexico City.
159. WATS, Piasecki i Wspólnicy, spółka jawna 57 857.40 28 454.46 WND-RPSL.01.02.02
-00-943/08-01
Udział w Targach Międzynarodowych WORLD of PRIVATE LABEL - PLMA Amsterdam 2009 realnym sposobem na podniesienie konkurencyjności spółki, wzrost exportu i uniezależnienie się od odbiorców krajowych.
160. "DELTIM" Machura Machura Spółka jawna 164 822.00 81 060.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-944/08-01
Udział firmy "DELTIM" Machura Machura Sp.j. w międzynarodowych targach dziecięcych w Kolonii w 2009 r.
161. JULEX i Spółka EMM Pichur Spółka Jawna 30 500.00 15 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-945/08-01
Udział w międzynarodowych targach Medical Fair Brno Central Europe 2009 w celu wzmocnienia konkurencyjności firmy JULEX i Spółka EMM Pichur Spółka Jawna
162. JULEX i Spółka EMM Pichur Spółka Jawna 18 300.00 9 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-946/08-01
Udział w międzynarodowych targach SLOVMEDICA 2009 w celu wzmocnienia konkurencyjności firmy JULEX i Spółka EMM Pichur Spółka Jawna na rynkach zagranicznych
163. JULEX i Spółka EMM Pichur Spółka Jawna 56 730.00 27 900.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-947/08-01
Udział w międzynarodowych targach A+A 2009 w celu wzmocnienia konkurencyjności firmy JULEX i Spółka EMM Pichur Spółka Jawna
164. Kanlux Spółka Akcyjna 85 000.00 42 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-948/08-01
Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Energetyki ELCOM Ukraina/Kijów
165. Interplast Plastic Products Sp. z o.o. 55 000.00 28 656.52 WND-RPSL.01.02.02
-00-949/08-01
Udział jako wystawca w targach Kwiaty 2009, Moskwa/Rosja
166. K.Z.Ch.G. Pollena Savona Sp. z o.o. 47 569.00 22 065.43 WND-RPSL.01.02.02
-00-950/08-01
Udział w jako wystawca w MT PLMA
167. Techagum Marcin Kramarz 244 000.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-951/08-01
Rozwój firmy Techagum poprzez uczestnictwo w targach Mining World Russia 2009 w Moskwie
168. BABY DESIGN GROUP PUCHAŁA SPÓŁKA JAWNA 77 400.00 45 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T01/09-01
UDZIAŁ TARGACH MIĘDZYNARODOWYCH BABY EXPO 2009 UKRAINA,KIJÓW
169. SPOKEY SP. Z O.O. 34 000.00 10 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T02/09-01
Pozyskanie nowych dostawców w celu wzmocnienia konkurencyjności produktowej firmy Spokey poprzez udział w wyjazdowej misji gospodarczej na targi CANTON FAIR.
170. INVEST-EKO Primus Arkadiusz 26 518.00 14 854.80 WND-RPSL.01.02.02
-00-T03/09-01
Możliwość ekspansji firmy i pozyskania nowych klientów dla firmy Eko Invest dzięki misji gospodarczej podczas branżowych targów ekologicznych EnviroAsia 2009 w Singapurze.
171. INVEST-EKO Primus Arkadiusz 26 518.00 14 854.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T04/09-01
Możliwość ekspansji firmy i pozyskania nowych klientów dla firmy Eko Invest dzięki misji gospodarczej podczas branżowych targów ekologicznych Canadian Waste & Recycling Expo 2009 w Vancouver
172. INVEST-EKO Primus Arkadiusz 63 511.00 35 255.40 WND-RPSL.01.02.02
-00-T05/09-01
Możliwość ekspansji firmy i pozyskania nowych klientów dla firmy Eko Invest dzięki partycypacji w branżowych targach ekologicznych EPTEE w Szanghaju.
173. "AMY" Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Anna Majcherczyk 136 681.30 69 734.82 WND-RPSL.01.02.02
-00-T06/09-01
Rozwój działalności eksportowej firmy AMY poprzez udział w Międzynarodowych Targach Artykułów dla Dzieci i Niemowląt w Kolonii - wrzesień 2009, w szczególności prezentacja Sweet Baby Kangaroo
174. P.P.H.U "JUSTYŚ" KRYCZAŁO PAWEŁ 140 566.00 70 575.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T07/09-01
Udział firmy JUSTYŚ w targach Christmas World 2010 jako wystawca
175. T.H.Kakado Spółka Jawna Andrzej Pajda i Spółka 40 000.00 20 100.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T08/09-01
Udział w targach EMBAXPRINT 2009 Brno jako wystawca
176. Odeon SC 81 656.00 39 363.07 WND-RPSL.01.02.02
-00-T09/09-01
Targi Christmas World 2009
177. Firma Handlowa HANIPOL Arkadiusz Hanik 20 000.00 18 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T10/09-01
Misja Hong Kong Hauseware Fair 20-23 kwietnia 2009
178. ,,Marat Rybnik" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 87 840.00 36 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T11/09-01
Udział ,,Marat Rybnik'' sp. z o.o. w targach międzynarodowych Hannover Messe 2009 - Międzynarodowe Targi Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle od 20.04.2009 do 24.04.2009
179. A. WEBER Spółka z o. o. 203 325.20 100 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T12/09-01
Udział w targach UGOL ROSII & MINING 2009 w celu wzmocnienia konkurencyjności firmy A. WEBER Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym
180. Elplast Sp. z o.o. 47 000.00 25 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T13/09-01
Udział w międzynarodowych targach Embax Print jako wystawca
181. Elplast Sp. z o.o. 42 000.00 22 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T14/09-01
Udział w międzynarodowych targach Hispack jako wystawca
182. Adanex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 33 000.00 16 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T15/09-01
Udział w międzynarodowych targach ExpoRivaSchuh, Riva del Garda/Włochy
183. FPH "LUX-POL" Ludmiła Wolek 30 419.00 18 251.53 WND-RPSL.01.02.02
-00-T16/09-01
Rozwój eksportowej działalności firmy LUX POL poprzez udział w Targach Wystawienniczych branży produktów promocyjnych RAI Amsterdam w Holandii.
184. "COSMO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 50 000.00 22 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T17/09-01
Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach PLMAS World of Private Label Holandia/Amsterdam 2009
185. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAXTOP A. Malasiewicz, J. Maleta, R. Maleta Spółka Jawna 70 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T18/09-01
Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Spożywczych INDAGRA FOOD Bukareszt, 20-23 maja 2009 r.
186. "WATS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 40 490.00 18 857.04 WND-RPSL.01.02.02
-00-T19/09-01
Udział w zagranicznych Targach Kosmetycznych, środkiem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenia udziału exportu w bilansie spółki.
187. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "MAREK P" Pala Marek 76 800.00 27 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T20/09-01
"Udział w Międzynarodowych Targach Obuwia MosShoes 2009 w Moskwie - Rosja, rozszerzenie działań eksportowych firmy"
188. Elplast Sp. z o.o. 50 000.00 27 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T21/09-01
Udział w międzynarodowych targach Propak jako wystawca
189. Logotec Engineering S.A. 41 388.00 24 832.80 WND-RPSL.01.02.02
-00-T22/09-01
Udział Logotec Engineering S.A. w imprezie targowo - konferencyjnej Microsoft Worldwide Partner Conference, Nowy Orlean USA
190. HMB Zakłąd Mechaniczny mgr inż. Henryk Barzycki 33 455.00 14 885.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T23/09-01
Udział jako wystawca w Targach EMBAXPRINT Brno 2009
191. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Hemar" Henryka i Marek Musialik spółka jawna 46 000.00 23 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T24/09-01
Udział w targach TOY&GAME/Moskwa/Rosja jako wystawca
192. Firma Handlowa HANIPOL Arkadiusz Hanik 40 000.00 22 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T25/09-01
Udział jako wystawca w Targach Ambiente Italia ,Rzym 6-8 czerwiec 2009
193. Virtu sp. j. Beata Vetulani, Dagmara Mikulska 9 741.80 4 256.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T26/09-01
Rozwój działalności eksportowej Virtu sp. j. poprzez udział w misji gospodarczej związanej z targami THE INTERNATIONAL FOOD & DRINK EVENT 2009 - Londyn
194. AGRO-SUR WOJCIECH SUROWIEC 37 820.00 15 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T27/09-01
UDZIAŁ JAKO WYSTAWCA W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH KWIATY-2009 W MOSKWA W ROSJI
195. ATeS Zakład Mechaniczny Tadeusz Słomian 67 100.00 33 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T28/09-01
Prezentacja firmy ATeS na 67 Międzynarodowych Targach Motocyklowych w Milano
196. FIRMA HANDLOWA MASZ DARIUSZ MALINOWSKI 50 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T29/09-01
UDZIAŁ W TARGACH DUESELDORF 2009
197. Elplast Sp. z o.o. 70 000.00 36 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T30/09-01
Udział w międzynarodowych targach Auspack jako wystawca
198. TECH SERVICE POLSKA Sp. z o.o. 20 000.00 10 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T31/09-01
Poszukiwanie partnerów na rynku chińskim poprzez misję na Targi Budownictwa w Pekinie.
199. VINI LILIANA LEHRER - RYCHEL 17 000.00 6 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T32/09-01
Udział w targach FANCY FOOD w New York, USA jako wystawca.
200. "Moda Ślubna" Urszula Mateja 87 000.00 38 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T33/09-01
Udział w targach MODATEX FASHION FAIR
201. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAXTOP A. Malasiewicz, J. Maleta, R. Maleta Spółka Jawna 80 000.00 35 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T34/09-01
Udział jako wystawca w Targach FANCY FOOD USA, Nowy Jork 28.06.2009-30.06.2009
202. HKS LAZAR Czesław, Marcin i Janusz Lazar Spółka Jawna 98 000.00 58 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T35/09-01
Udział w targach AQUA-THERM PRAGA 2009
203. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe " drew-smol" 68 060.00 37 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T36/09-01
Rozwój rynku eksportowego firmy P.P.H.U. " drew-smol" poprzez udział w Międzynarodowych Targach Roślin IPM DUBAJ 2010
204. PPHU "SZKŁO-SERVICE" Piotr Zwaka 90 280.00 44 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T37/09-01
Wsparcie rozwoju firmy SZKŁO-SERVICE poprzez udział w targach Budownictwo i Architektura w Kijowie jako wystawca.
205. POL-EKO-APARATURA Sp.J. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski 72 750.00 28 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T38/09-01
Promocja nowych produktów spółki Pol Eko Aparatura S.J. A.Polok Kowalska,S. Kowalski na międzynarodowych targach ARABLAB
206. Primo Profile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 170 000.00 85 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T39/09-01
Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Windows, Doors & Profiles 2010 w Kijowie na Ukrainie.
207. PRIMO PROFILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 120 000.00 60 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T40/09-01
Udział w targach Bife-Timb 2009 w Rumunii jako wystawca.
208. Firma Handlowa HANIPOL Arkadiusz Hanik 20 000.00 12 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T41/09-01
Misja na Targi Kantońskie - październik 2009
209. AIUT sp. z o.o. 109 000.00 35 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T42/09-01
Zwiększenie udziału w europejskim rynku urządzeń dla branży LPG wykorzystując targi AEGPL 2009 w Wiedniu
210. EstetiQ Polska Sp. z o.o. 21 308.00 12 784.80 WND-RPSL.01.02.02
-00-T43/09-01
EstetiQ Polska Sp. z o.o. jako uczestnik w misji gospodarczej na Targach COSMOPROF ASIA zwiększa szanse rozwoju eksportu dla wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej na rynku
211. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTER - PLAST Andrzej Bodziachowski 48 800.00 20 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T44/09-01
Udział w 15 Międzynarodowych Targach Używanych Maszyn i Urządzeń firmy INTER-PLAST
212. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAXTOP A. Malasiewicz, J. Maleta, R. Maleta Spółka Jawna 90 000.00 40 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T45/09-01
Udział jako wystawca w Targach "12th Americas Food & Beverage Show November 9-10, 2009", Miami, USA
213. Eurex sp. z o.o. 22 508.00 13 504.80 WND-RPSL.01.02.02
-00-T46/09-01
Eurex sp. z o.o. jako uczestnik w misji gospodarczej na Targach COSMOPROF ASIA zwiększa szanse rozwoju eksportu dla wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej na rynku.
214. "INTERGAME" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 42 500.00 22 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T47/09-01
Misja gospdarcza "INTERGAME" Sp. z o.o. poprzez udział w Targach - ATEI London 2010
215. T.H.Kakado Spółka Jawna Andrzej Pajda i Spółka 45 308.00 23 521.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T48/09-01
Udział w targach PAPEXPO 2009 Moskwa jako wystawca
216. P.W."Spomet"Spółka Jawna Andrzej Nowotarski, Jan Mędrzak, Marek Adamczyk, Jacek Kamiński 40 000.00 18 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T49/09-01
Międzynarodowe Targi PLMA 2009
217. TECH SERVICE POLSKA Sp. z o.o. 22 000.00 13 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T50/09-01
Poszukiwanie partnerów na rynku Azerbejdżanu poprzez misję na Międzynarodowe Targi Budownictwa BAKUBUILD 2009.
218. TECH SERVICE POLSKA Sp. z o.o. 45 000.00 27 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T51/09-01
Poszukiwanie partnerów na rynku ukraińskim poprzez udział w Targach Budownictwo i Architektura w Kijowie.
219. Logotec Engineering S.A. 37 624.60 22 574.76 WND-RPSL.01.02.02
-00-T52/09-01
Udział Logotec Engineering S.A. w imprezie targowo-konferencyjnej Microsoft Convergence, Atlanta USA
220. Zakład Meblowy FORNIT Pieczara Marek 142 252.00 50 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T53/09-01
Rozwój firmy FORNIT poprzez eksport
221. P.P.H. ARO KAROŃ Spółka Jawna 230 000.00 115 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T54/09-01
Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Świat Dziecka 2009 w Moskwie w Rosji.
222. P.P.H. ARO KAROŃ SPÓŁKA JAWNA 180 000.00 90 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T55/09-01
Udział jako wystawca w targach Baby Expo 2010 w Kijowie na Ukrainie.
223. Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne " Wychamet" Andrzej Wychowaniec 110 000.00 60 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T56/09-01
Udział w Międzynarodowych Targach Artykułów Dziecięcych Kind und Jugend Kolonia Republika Federalna Niemiec 17-20.09.2009
224. Adanex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 36 000.00 18 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T57/09-01
Udział w międzynarodowych targach ExpoRivaSchuh, Riva del Garda/Włochy
17 627 136.36 8 213 823.15

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-002/08

2008-09-05 - 2008-11-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-001/08

2008-06-06 - 2008-08-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.