Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-021/15

2015-07-20 - 2015-08-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że 20 lipca 2015 roku zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw
w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-020/12

2012-05-08 - 2012-07-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-020/12
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-019/12

2012-01-09 - 2012-03-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-019/12
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-018/11

2011-09-15 - 2011-12-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-018/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-017/11

2011-04-15 - 2012-01-23

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2011 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-017/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-016/11

2011-03-07 - 2011-05-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-016/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-015/10

2010-06-07 - 2010-08-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-015/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-014/10

2010-04-15 - 2011-04-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2010 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-014/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-013/10

2010-03-05 - 2010-05-05

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-013/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-012/10

2010-02-12 - 2010-04-15

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-012/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-011/09

2009-09-10 - 2010-04-02

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje,
że dnia 10 września 2009 roku
ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-011/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”
8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-010/09

2009-08-12 - 2009-11-12

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-010/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-007/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.01-007/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach
międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-008/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.02-008/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.2 „MŚP” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-009/09

2009-04-07 - 2009-06-08

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-009/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-006/09

2009-03-13 - 2009-05-13

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-006/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09

2009-03-06 - 2009-05-06

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09
Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-005/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Pobierz plik dla konkursu: SCP-03.01.01-005/09
Lp. Nazwa beneficjenta Koszt całkowity [PLN] Wnioskowane dofinansowanie [PLN] Nr wniosku Tytuł
1. "KOSJAN" Anna, Janusz i Tomasz Kosałka S.J. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-001/09-01
Dywersyfikacja działalności Spółki KOSJAN poprzez budowę hotelu
2. "KOSJAN" Anna, Janusz i Tomasz Kosałka S.J. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-002/09-01
Dywersyfikacja działalności Spółki KOSJAN poprzez budowę restauracji
3. Przedsiębiorstwo Wielobranzowe Żak Marek 4 940 201.16 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-003/09-01
Przebudowa i rozbudowa obiektu gastronomiczno-hotelowego w Poczesnej
4. "POL-ITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 829 268.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-004/09-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz wzrost konkurencyjności turystycznej województwa śląskiego poprzez inwestycję w bazę noclegową i żywieniową Ośrodka Wypoczynkowego "ORLE GNIAZDO".
5. STYLEHOTELS Sp. z o.o. 3 415 590.08 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-005/09-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej i zwiększenie ruchu turystycznego województwa śląskiego w wyniku poszerzenia oferty noclegowej
6. STYLEHOTELS Sp. z o.o. 1 533 030.28 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-006/09-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej i zwiększenie ruchu turystycznego województwa śląskiego w wyniku poszerzenia oferty gastronomicznej
7. "Riwex" Spółka Cywilna Ryndak Iwona Ryndak Edward 427 828.53 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-007/09-01
Rozwój działalności firmy Riwex s.c. poprzez modernizację bazy gastronomicznej w Bielsku-Białej.
8. Atelier Berent Katarzyna 317 822.20 156 306.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-008/09-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez adaptację i wyposażenie lokalu w którym prowadzona będzie działalność gastronomiczna przy Alei Najświętszej Marii Panny w Częstochowie
9. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAMEX Danecki Tomasz 1 651 231.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-009/09-01
Nadbudowa budynku hotelu, rozbudowa części gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem w Tychach.
10. "APLAUZ" Ślęzak Błażej 305 451.40 150 222.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-010/09-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej poprzez inwestycje w bazę noclegową i gastronomiczną
11. SZAGA Agnieszka Poziemska 115 542.96 56 332.60 WND-RPSL.03.01.01
-00-011/09-01
Szlak Zabytków Techniki - usługi gastronomiczne firmy SZAGA w zabytkowym budynku Dworca Głównego PKP w Bielsku-Białej
12. Bar Uniwersalny "Danusia" Wróbel Danuta 596 576.34 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-012/09-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu, dzięki rozbudowie bazy gastronomicznej i noclegowej Baru Uniwersalnego "Danusia" w Tarnowskich Górach
13. Wishotel Margo Wiesław Szproch 2 379 714.51 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-013/09-01
Podniesienie standardu Hotelu Wishotel Margo w Sosnowcu poprzez modernizację części hotelowej obiektu
14. Wishotel Margo Wiesław Szproch 1 220 034.18 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-014/09-01
Zmiana układu pomieszczeń części usługowej Wishotelu Margo w Sosnowcu w celu podniesienia standardu świadczonych usług hotelarskich
15. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Gold-Rest Tamara Bubel 165 038.90 81 166.67 WND-RPSL.03.01.01
-00-015/09-01
Wzrost konkurencyjności poprzez nowoczesne wyposażenie bazy gastronomicznej nowo powstałej restauracji PHU Gold-Rest Tamara Bubel.
16. JOKER-BIS Zielony Smok S.C. Kamińska Monika, Szyja Roman 1 693 360.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-016/09-01
Budowa obiektu gastronomicznego - Gospoda Pod Kogutem - w Tychach
17. Darex Dariusz Tatarczyk, Jolanta Tatarczyk Spółka Jawna 452 324.76 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-017/09-01
Uruchomienie restauracji dla dzieci Elemals Planet w Ustroniu
18. Darex Dariusz Tatarczyk, Jolanta Tatarczyk Spółka Jawna 1 079 059.50 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-018/09-01
Uruchomienie hotelu czterech żywiołów Elemals Planet w Ustroniu
19. "Polmis "s.c.Mirosława, Stanisław Podolski 1 828 667.79 749 454.05 WND-RPSL.03.01.01
-00-019/09-01
Rozwój przedsiebiorstwa poprzez inwestycje w bazę noclegową oraz poprawa jakości infrastruktury turystycznej.
20. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MED-SERWIS" Janina Hrynek 810 601.40 398 656.42 WND-RPSL.03.01.01
-00-020/09-01
Hotel wellness Dwór Dębowiec jako rozwój przedsiębiorstwa w branży turystycznej.
21. Przedsiębiorstwo Handlowe "FATEX" Folwarczny Andrzej 2 097 133.49 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-021/09-01
Nowe możliwości obsługi ruchu turystycznego regionu dzięki rozbudowie bazy gastronomicznej firmy "FATEX".
22. "AUSTERIA" FRYDRYCH-LANGER SPÓŁKA JAWNA 701 167.62 344 836.54 WND-RPSL.03.01.01
-00-022/09-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez rozbudowę obiektu bazy gastronomicznej w Ćwiklicach
23. Bati Bożena Biernot 925 980.00 455 400.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-023/09-01
Korbasowy Dwór - unikatowa oferta gastronomiczna dla turystów w regionie.
24. "ZAGAMIX II" B.S.Gawęcki, L.J.Chrząstek Spółka Jawna 1 098 000.00 540 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-024/09-01
Rozbudowa i remont modernizacyjny bazy noclegowej i gastronomicznej Hotelu Stara Poczta w Tychach
25. P.P.H.U. "AD - BUD"-ADAM PYKA 1 261 850.51 620 582.22 WND-RPSL.03.01.01
-00-025/09-01
Rozbudowa i przebudowa budynku z adaptacją na funkcję pensjonatowo - mieszkalną z częścią gastronomiczną.
26. Firma Krzemińscy s.c. 402 600.00 198 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-026/09-01
Gastronomia dla wszystkich
27. Firma Krzemińscy s.c. 404 633.34 199 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-027/09-01
Pensjonat dla wszystkich
28. Tornado Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 562 820.01 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-028/09-01
Przebudowa i rozbudowa obiektów z przeznaczeniem na Dom Gościnny Jordan pokoje noclegowe wraz z infrastrukturą rekreacyjną
29. Firma Handlowo Usługowa JODA Świercz Maciej 467 772.40 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-029/09-01
Dywersyfikacja działalności firmy JODA poprzez budowę obiektu bazy noclegowej w Wiśle
30. Supernova Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 474 970.04 604 496.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-030/09-01
Wystrój wnętrza i zakup wyposażenia dla restauracji Supernova
31. CAFE KENYA Spółka Cywilna Jarosław Zypser, Katarzyna Heczko, Kenia Spółka z o.o. 776 065.50 314 780.94 WND-RPSL.03.01.01
-00-031/09-01
Uruchomienie nowoczesnej lodziarnio-kawiarni w Bielsku-Białej przez Cafe Kenya s.c.
32. PAŁAC SATURNA LESZEK PUSTUŁKA 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-032/09-01
Budowa bazy gastronomicznej w Pałacu Saturna w Czeladzi
33. OLEŚ System Sp. J 897 925.98 368 002.45 WND-RPSL.03.01.01
-00-033/09-01
Wzrost atrakcyjności Aglomeracji Śląskiej dzięki adaptacji nowego kompleksu gastronomicznego GROTA 130 przy drodze ekspresowej S 86 Katowice - Warszawa
34. "KULEJEWSKI" Kulejewski Włodzimierz 403 088.00 195 240.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-034/09-01
Zwiększenie konkurencyjności oraz podniesienie standardu kawiarni "Caramelito" poprzez rozbudowę, modernizację oraz zakup nowoczesnego sprzętu gastronomicznego.
35. PAŁAC SATURNA LESZEK PUSTUŁKA 463 600.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-035/09-01
Budowa bazy noclegowej w Pałacu Saturna w Czeladzi
36. PPUH LAZUR MOLENDA MARCIN 472 933.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-036/09-01
Rozbudowa Restauracji Zaklęty Czardasz w Katowicach.
37. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Magnolia" Czesław Skowronek 960 140.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-037/09-01
Otwarcie lokalu gastronomicznego przez PPHU Magnolia w Radlinie równą szansą dla firmy i dla rozwoju miasta.
38. Śląska Kompania Przemysłowo-Handlowa STEF-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 312 300.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-038/09-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Bramy Morawskiej poprzez otwarcie Gościńca ZODIAC w Rzuchowie przez Śląską Kompanię Przemysłowo - Handlową STEF-POL sp. z o.o.
39. "ALPIND" Artur Janiga 411 164.40 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-039/09-01
Uruchomienie restauracji "Sielec" pierwszym krokiem w kierunku rozwoju obsługi ruchu turystycznego na terenie byłej KWK "Sosnowiec".
40. Śląska Kompania Przemysłowo-Handlowa STEF-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 357 040.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-040/09-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Bramy Morawskiej poprzez otwarcie Centrum Konferencyjnego z bazą noclegową ZODIAC w Rzuchowie przez "STEF-POL" SP. Z O.O.
41. Pensjonat Krokus Sebastian Hess 209 397.14 101 482.20 WND-RPSL.03.01.01
-00-041/09-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej województwa śląskiego oraz nowy standard usług Pensjonatu Krokus w Szczyrku poprzez modernizację i wyposażenie bazy noclegowej.
42. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Gastronomiczne Grażyna Polak 707 808.00 348 102.29 WND-RPSL.03.01.01
-00-042/09-01
Utworzenie nowoczesnego ośrodka hotelowo-rekreacyjnego w Zwardoniu na bazie istniejącej infrastruktury
43. Galla Twardowska Marzena 310 875.00 139 185.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-043/09-01
Przebudowa, modernizacja i remont oraz wyposażenie lokali gastronomicznych w Katowicach ul. Kościuszki 36 oraz Hetmańskiej 2
44. "CORONA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 573 922.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-044/09-01
Budowa budynku usługowego - dom weselny, wraz z zapleczem gospodarczym w Tychach
45. Firma Handlowo Usługowa Adrian Pięciórek 406 260.00 199 800.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-045/09-01
Adaptacja i wyposażenie części ogólnodostępnej oraz pokoi w istniejącym Ośrodku Wypoczynkowym "Transportowiec" w Bielsku-Białej
46. Firma Handlowo Usługowa Adrian Pięciórek 404 430.00 198 900.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-046/09-01
Modernizacja i wyposażenie kuchni, sali restauracyjnej i bankietowej w istniejącym Ośrodku Wypoczynkowym "Transportowiec" w Bielsku-Białej
47. "POLMIS" s.c. Mirosława, Stanisław Podolski 1 500 581.71 737 991.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-047/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w bazę gastronomiczną
48. Przedsiębiorstwo Usługowe "RAGOS" Sp. z o.o. 1 632 512.50 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-048/09-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Raciborza i okolic w wyniku modernizacji i podwyższenia standardu hotelu RAGOS
49. Przedsiębiorstwo Usługowe "RAGOS" Sp. z o.o. 1 453 203.00 714 690.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-049/09-01
Modernizacja i przebudowa bazy gastronomicznej i restauracyjno-konferencyjnej oraz ich odpowiednie wyposażenie w hotelu RAGOS w Raciborzu
50. KANIK Marcin Kanik 728 950.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-050/09-01
Uruchomienie nowej restauracji w Bielsku-Białej
51. MONIKA KUBICA-ROBAKOWSKA 434 626.09 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-051/09-01
Remont pokoi ośrodka wypoczynkowego U Kubiców w celu podniesienia standardu usług
52. Fundacja "ARKA" 1 769 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-052/09-01
Poprawa jakości infrastruktury zaplecza turystycznego regionu poprzez remont Hotelu Tulipan -Ustroń- usunięcie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, poprawa efektywności energetycznej.
53. Firma Handlowo - Usługowa "Zanmir" Zajda Anna 170 751.32 83 338.31 WND-RPSL.03.01.01
-00-053/09-01
Poprawa infrastruktury turystycznej Jury Krakowsko - Częstochowskiej poprzez budowę bazy noclegowej w gminie Lelów
54. Firma Handlowo - Usługowa "Zanmir" Zajda Anna 172 395.50 86 220.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-054/09-01
Poprawa infrastruktury turystycznej Jury Krakowsko - Częstochowskiej poprzez poprawę jakości bazy gastronomicznej w Lelowie
55. RESTAURATOR SC Ernest Majnusz, Sylwia Majnusz, Krzysztof Majnusz 1 904 634.28 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-055/09-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej miasta Gliwce poprzez inwestycje w wyposażenie obiektów gastronomicznych nowego Hotelu Silvia.
56. Hotel SILVIA Maria i Ernest Majnusz 1 708 500.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-056/09-01
Rozwój oferty nowobudowanego Hotelu Silvia w Gliwicach osiągnięty poprzez dobudowę i wyposażenie nowych sal bankietowo - szkoleniowych
57. Hotel SILVIA Maria i Ernest Majnusz 1 766 400.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-057/09-01
Wyposażenie nowopowstałego Hotelu Silvia w Gliwicach sposobem na poprawę jakości świdczonych usług turystycznych na terenie Gliwic i okolicy
58. PPHU EKSPORT-IMPORT Leokadia Wójcik 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-058/09-01
Remont i wyposażenie zabytkowej Restauracji - Winiarni Sedlaczek w Tarnowskich Górach.
59. Spółka Cywilna "Koma" Kryj Krzysztof, Kuczera Jan, Rojek Bogusław, Zimonczyk Zbigniew 420 900.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-059/09-01
Wzrost atrakcyjności turystycznej "Pensjonatu Silesia" w Wiśle poprzez zwiększenie zaplecza noclegowego i gastronomicznego.
60. "Kmicic Travel" Kompleks Hotelowo Gastronomiczny Spółka Cywilna Marianna Nowak, Danuta Nowak 2 161 840.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-060/09-01
Zwiększenie ilości miejsc noclegowych w Kompleksie Kmicic Travel w Złotym Potoku sposobem na poprawę jakości infrastruktury turystycznej gminy Janów.
61. Auto Grill sp. z o.o. 3 117 100.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-061/09-01
Budowa hotelu w Czechowicach-Dziedzicach przy Drodze Krajowej numer 1
62. Bielski Zakład Instalacyjny "EL-GAZ-S" Marek Ścisłowski: "Pod Gronikiem" 251 161.40 123 522.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-062/09-01
Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu Beskidu Żywieckiego poprzez uruchomienie górskiego schroniska turystycznego z zapleczem noclegowym i gastronomicznym.
63. Spółdzielnia Turystyczno-Handlowa Pilsko 609 695.00 249 875.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-063/09-01
Przebudowa oraz remont Starej Karczmy w Jeleśni
64. Zakład Badawczo-Usługowy „EKOS” Zenon Guzik 1 271 453.50 625 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-064/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez remont zaplecza turystycznego Zajazdu Leśnego
65. EKOBUD Zakład Wielobranżowy J.Buczkowski P.Cyankiewicz 400 000.00 240 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-065/09-01
Apartamenty Turystyczne Wisła
66. EKOBUD Zakład Wielobranżowy J.Buczkowski P.Cyankiewicz 83 600.00 49 200.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-066/09-01
Wyposażenie hotelu-restauracji Dworek Myśliwski w Brynku
67. Ostrawa Firma Gastronomiczno-Handlowa spółka cywilna Bąk Achtelik Marzena, Bąk Danuta, Bąk Tadeusz 1 748 718.72 749 655.65 WND-RPSL.03.01.01
-00-067/09-01
Rozbudowa restauracji OSTRAWA o część hotelową
68. PANORAMA Andrzej Szymański, Tomasz Jankowski S.C 1 677 256.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-068/09-01
Wzrost konkurencyjności Ośrodka Wczasowego Panorama w Szczyrku poprzez rozbudowe wraz z zakupami wyposażenia i wprowadzenie nowych dodatkowych usług
69. Ostrawa Firma Gastronomiczno-Handlowa spółka cywilna Bąk Achtelik Marzena, Bąk Danuta, Bąk Tadeusz 139 690.00 68 700.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-069/09-01
Stworzenie ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego Ostrawa w Zarzeczu
70. 'Ambasada' s.c. Tajak Tomasz, Tront Mariusz 1 948 648.56 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-070/09-01
Wzrost jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez rozbudowę hotelu
71. Zajazd U Michała Spółka Cywilna, Baczyńska Marzena, Chmiel Piotr 281 345.42 138 366.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-071/09-01
Rozbudowa bazy gastronomicznej w Zajeździe U Michała w Kubalonce
72. Impro S.C. Witold Szczeciński Anna Szczecińska 401 039.00 197 236.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-072/09-01
Adaptacja i modernizacja pomieszczeń byłego przedszkola na zespół apartamentów turystycznych do rekreacji indywidualnej na osiedlu Kubalonka w Istebnej.
73. 9sił spółka cywilna Izabela Urbaniak-Mosiołek, Sławomir Urbaniak 222 040.00 109 200.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-073/09-01
Budowa centrum odnowy biologicznej i rekreacji w Pensjonacie Mileżówka w Ustroniu dla zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej przedsiębiorstwa.
74. UNIMAXEL Paluch Aldona 504 035.68 206 571.95 WND-RPSL.03.01.01
-00-074/09-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej poprzez stworzenie lokalu pizzerii w Karczmie Żywieckiej
75. "LAS" Jarosław Lasecki 3 381 112.89 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-075/09-01
Wzrost atrakcyjności regionu poprzez budowę Stajni Bobolice, obiektu o podwyższonym standardzie, stanowiącego zaplecze noclegowe Zamku Bobolice
76. "LAS" Jarosław Lasecki 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-076/09-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez wyposażenie Karczmy Bobolice - zaplecza gastronomiczno noclegowego Zamku Bobolice
77. LAS Jarosław Lasecki 1 530 050.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-077/09-01
Wzrost atrakcyjności regionu poprzez budowę Spichlerza Mirów, obiektu o podwyższonym standardzie, stanowiącego zaplecze noclegowe Zamku Mirów
78. LAS Jarosław Lasecki 1 504 743.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-078/09-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez wyposażenie Zamku Bobolice i adaptacją części jego pomieszczeń na cele noclegowe
79. LAS Jarosław Lasecki 4 634 446.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-079/09-01
Wzrost atrakcyjności regionu poprzez budowę Dworu Mirów, obiektu o podwyższonym standardzie, stanowiącego zaplecze noclegowe Zamku Mirów.
80. Agrobakal A. Curyło, E. Szczotka spółka jawna 1 580 551.48 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-080/09-01
Modernizacja obiektu hotelarskiego Łabędy w Gliwicach
81. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BROJAN Sp. z o.o. 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-081/09-01
Wykorzystanie potencjału Hotelu BROJAN wzmocnieniem pozycji konkurencyjnej województwa śląskiego
82. PW GEN EWA NIEMCZYK 179 970.19 85 096.81 WND-RPSL.03.01.01
-00-082/09-01
Willa pod Lasem: rozwój i dywersyfikacja działalności firmy GEN poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych usług o usługi turystyczne typu bed and breakfast z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury
83. Restauracja Chińska - BONSAI Katarzyna Nowakowska - Machura 249 752.30 122 829.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-083/09-01
Rozszerzenie działalności restauracji BONSAI w Myszkowie
84. "Margen" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 976 811.30 480 399.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-084/09-01
Wzrost konkurencyjności Spółki Margen Sp. z o. o. poprzez budowę sali bankietowej, rozbudowę bazy noclegowej oraz gastronomicznej pensjonatu Markis.
85. P.A. Nova Spółka Akcyjna 2 431 318.48 749 324.38 WND-RPSL.03.01.01
-00-085/09-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez inwestycję w bazę noclegową w Spółce P.A. NOVA S.A.
86. PHU METPOL-BIS Maria Załęcka 407 480.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-086/09-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu śląskiego poprzez uruchomienie we Włodowicach "Gościńca na Jurajskim Szlaku"
87. Krzysztof Jarzyński Działalność Gastronomiczna 147 680.05 72 629.58 WND-RPSL.03.01.01
-00-087/09-01
Podniesienie jakości świadczonych usług w restauracji "Cappuccino" poprzez inwestycję w remont zaplecza oraz zakup nowoczesnego sprzętu kuchennego.
88. Firma Handlowa,"Padamo" Wiesława Kwiecień 415 368.52 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-088/09-01
Innowacyjna restauracja jako miejsce nie tylko uczty kulinarnej
89. Zespół Gastronomiczny Romuald Wiciński 906 582.00 424 860.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-089/09-01
Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia w celu rozszerzenie usług gastronomicznych świadczonych przez Restaurację ANTARES w Lublińcu
90. Cieszyńska 9 Piotr Pietrzyk, Andrzej Gembala SC 503 763.62 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-090/09-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej bielskiej Starówki poprzez uruchomienie nowego lokalu gastronomicznego
91. Firma Handlowo - Usługowa Leszek Zugaj 1 462 660.60 712 441.30 WND-RPSL.03.01.01
-00-091/09-01
Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania niewykończonego budynku mieszkalnego na cele gastronomiczno-hotelowe wraz z zakupem wyposażenia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego i Stadniny Koni Borki
92. Ulczok Jerzy 357 460.00 175 800.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-092/09-01
Przekształcenie domu przyjęć w Łaziskach Górnych w restaurację poprzez modernizację lokalu oraz wymianę sprzętu kuchennego.
93. Brax-ton J.R. Makulik Spółka Jawna 1 845 289.83 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-093/09-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej województwa śląskiego poprzez inwestycję w bazę gastronomiczną firmy Brax-ton
94. F.P.H.U "RENOMA" Podpłoński Dariusz 1 250 811.13 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-094/09-01
II etap budowy restauracji i pizzerii w Ornontowicach
95. AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ 1 669 576.13 684 252.50 WND-RPSL.03.01.01
-00-095/09-01
Podniesienie jakości usług obiektu WILGA poprzez spełnienie wymogów kategoryzacyjnych i uzyskanie kategorii trzech gwiazdek oraz rozszerzenie oferty o nowe usługi dzięki przebudowie lobby hotelowego
96. AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ 1 169 672.56 451 374.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-096/09-01
Rozszerzenie zakresu aktualnej oferty obiektu WILGA w Ustroniu poprzez utworzenie centrum SPA
97. META INTERNATIONAL Sp. z o.o. 1 496 330.00 735 900.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-097/09-01
Kategoryzacja obiektu firmy META INTERNATIONAL Sp. z o.o. na hotel 3-gwiazdkowy oraz utworzenie profesjonalnego centrum SPA szansą na wzrost konkurencyjności na rynku usług turystycznych.
98. HOTEL KLIMCZOK Sp. z o.o. 1 705 458.74 698 958.50 WND-RPSL.03.01.01
-00-098/09-01
Zwiększenie ruchu turystycznego na terenie Podbeskidzia poprzez podniesienie jakości i standardu usług w Hotelu KLIMCZOK RESORT & SPA
99. GAWRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 595 201.68 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-099/09-01
Rozbudowa i uzyskanie kategoryzacji hotelu *** szansą na podniesienie jakości zaplecza turystycznego obiektu GAWRA w Wiśle.
100. Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne "Alma Service Eko" Józef Osiewicz 1 653 550.18 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-100/09-01
Nowe możliwości obsługi ruchu turystycznego Bielska-Białej dzięki rozbudowie kompleksu gastronomiczno-hotelowego PBP Alma Service Eko.
101. MAŁGORZATA SZYPUŁA 2 797 460.23 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-101/09-01
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Suszec poprzez budowę nowego obiektu bazy noclegowo-gastronomicznej.
102. PPHU "POL-TRANS CATERING". EXPORT - IMPORT. Alfreda Perczak 1 468 392.00 722 160.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-102/09-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w okolicy Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach - Pyrzowicach poprzez modernizację i adaptację oraz niezbędne wyposażenie Hotelu Wilga.
103. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-KRUSZ 1 894 098.80 621 016.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-103/09-01
Wzrost konkurencyjności Ośrodka Wypoczynkowego PRZEDWIOŚNIE poprzez kategoryzację obiektu na hotel 2-gwiazdkowy i otwarcie centrum SPA.
104. Firma TENIT Jan Woźniak 524 600.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-104/09-01
Rozbudowa budynku pizzerii Przystanek w Węgierskiej Górce jako element rozwoju turystyki w województwie śląskim.
105. P.P.H.U."STRITZKI"-Sebastian Strycki 448 606.20 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-105/09-01
Budowa 1-go etapu obiektu gastronomiczno-hotelarskiego "Willa STRITZKI" w Wiśle
106. HAVRE HOTEL SP. Z O.O. 2 133 199.95 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-106/09-01
Dywersyfikacja oferty Firmy Havre poprzez zakup wyposażenia i uruchomienie restauracji
107. "KAMIENICE CZYNSZOWE" JAN RĄCZKA I SYN 1 075 064.00 528 720.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-107/09-01
Remont, adaptacja i wyposażenie obiektu noclegowego przy ul. Piwowarskiej 4 w Bielsku-Białej.
108. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "FEMINA-FASHION" Andrzej Bieniek 1 881 240.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-108/09-01
Rozwój turystyki miejskiej poprzez rozbudowę zaplecza gastronomicznego w Piekarach Śląskich.
109. "BM CONSULTING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 574 921.25 654 551.43 WND-RPSL.03.01.01
-00-109/09-01
Poprawa konkurencyjności BM Consulting Sp. z o.o. poprzez dywersyfikację działalności - budowa restauracji w Gliwicach
110. Ryszard Szuwart 384 300.00 189 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-110/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę bazy gastronomicznej - Śląskiej restauracji regionalnej w Gliwicach - Bojkowie
111. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lans-e Ewa Ślizak 888 501.65 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-111/09-01
Adaptacja zabytkowej kamienicy na bielskiej starówce w celu uruchomienia Domu Gościnnego Przy Cesarskim Trakcie cz.1
112. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lans-e Ewa Ślizak 888 501.65 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-112/09-01
Adaptacja zabytkowej kamienicy na bielskiej starówce w celu uruchomienia Domu Gościnnego Przy Cesarskim Trakcie cz.2
113. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lans-e Ewa Ślizak 845 985.37 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-113/09-01
Adaptacja piwnic i części parteru zabytkowej kamienicy na bielskiej starówce w celu uruchomienia Cafe de lEurope cz.1
114. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lans-e Ewa Ślizak 845 985.37 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-114/09-01
Adaptacja piwnic i części parteru zabytkowej kamienicy na bielskiej starówce w celu uruchomienia Cafe de lEurope cz.2
115. RPM Spółka Akcyjna 1 603 080.00 525 600.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-115/09-01
Rozwój Ośrodka Wypoczynkowo - Rekreacyjnego Dolina Leśnicy zlokalizowanego w Brennej Leśnicy poprzez inwestycje w bazę noclegową
116. STYLEHOTELS Sp. z o.o. 3 660 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-116/09-01
Budowa nowego hotelu 2 gwiazdkowego w Chorzowie w celu uzupełnienia oferty STYLEHOTELS i zaspokojenia potrzeb Aglomeracji Śląskiej
117. Rusin Czesław - DREW-DOM 264 435.00 130 050.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-117/09-01
Budowa małej bazy noclegowej U Cześnika w Ustroniu
118. Sjesta-Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Alina Kalisz-Dunia 1 605 520.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-118/09-01
rozbudowa bazy noclegowej szansą na rozwój przedsiębiorstwa
119. "King Size" Jacek Gemza , Rafał Szmidt Spółka Jawna 1 754 863.20 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-119/09-01
Rozbudowa III piętra Hotelu "Royal" w Gliwicach wraz z zakupem wyposażenia
120. "PLASTIMEX" Spółka z o.o. 1 836 100.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-120/09-01
Stworzenie oferty noclegowej w dawnym Kasynie Wojskowym w Tarnowskich Górach szansą rozwoju turystyki w regionie
121. "PLASTIMEX" Spółka z o.o. 1 936 140.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-121/09-01
Stworzenie oferty restauracyjnej w dawnym Kasynie Wojskowym w Tarnowskich Górach szansą rozwoju turystyki w regionie
122. Zet Ptzedsiębiorstwo Wydawniczo-Wielobranżowe Tomasz Szarski 3 557 520.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-122/09-01
Budowa kompleksu hotelowo-gastronomicznego drogą do poprawy konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wydawniczo-Wielobranżowego "Zet"
123. Trans-Zax Transport Międzynarodowy Borzęcki Grzegorz 3 652 802.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-123/09-01
Budowa Centrum Szkoleniowo-Gastronomicznego z miejscami noclegowymi Pogoria w Dąbrowie Górniczej.
124. Restauracje Polskie Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością 183 000.00 90 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-124/09-01
Promocja kuchni regionalnej poprzez otwarcie nowej restauracji Chata z Zalipia w Katowicach
125. Restauracje Polskie Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością 750 197.52 368 949.60 WND-RPSL.03.01.01
-00-125/09-01
Rozszerzenie oferty usługowej restauracji regionalnej Chata z Zalipia o usługi konferencyjne i hotelowe
126. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe MONOLIT MIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 172 330.78 749 988.30 WND-RPSL.03.01.01
-00-126/09-01
Rozszerzenie oferty firmy MONOLIT-MIX dzięki uruchomieniu obiektu hotelowego
127. Spółka Cywilna Beata Zdebel Arkadiusz Zdebel 1 593 442.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-127/09-01
Zakup wyposażenia restauracji oraz zaplecza kuchennego dla gastronomii w kompleksie hotelowo-konferencyjnym w Piekarach Śląskich przy ul. Starej
128. "Dom Weselny u Kochańskich" Krystyna Kochańska 206 985.00 101 796.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-128/09-01
Remont bazy noclegowo-gastronomiczne kolejnym krokiem w rozwoju przedsiębiorstwa z długoletnią tradycją
129. Centrum Działalności Podwodnej "Nurek-Bytom" 903 930.98 444 556.21 WND-RPSL.03.01.01
-00-129/09-01
Rozbudowa zaplecza noclegowego Centrum Działalności Podwodnej "Nurek-Bytom"
130. Ośrodek Narciarski "Nartowisko" s. c. Mariola Kaczmarek, Jacek Sztwiertnia 2 315 807.66 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-130/09-01
Utworzenie górskiego kompleksu wypoczynkowego w Ustroniu poprzez poszerzenie oferty o usługi noclegowe
131. "KAMIENICE CZYNSZOWE" JAN RĄCZKA I SYN 1 166 808.00 573 840.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-131/09-01
Remont, adaptacja i wyposażenie obiektu noclegowego przy ul. Cieszyńska 4 w Bielsku-Białej.
132. Gastronomik Płowiec Renata 761 840.29 0.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-132/09-01
Rozbudowa restauracji celem wzrostu konkurencyjności firmy Gastronomik oraz poprawy atrakcyjności gminy Sośnicowice.
133. Celmax Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością 395 890.00 191 100.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-133/09-01
Modernizacja istniejącego lokalu gastronomicznego oraz adaptacja nowego lokalu celem wzrostu konkurencyjności Firmy Celmax.
134. Poltourist-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 456 456.72 716 290.20 WND-RPSL.03.01.01
-00-134/09-01
Prace modernizacyjno-remontowe obiektu turystycznego celem poprawy infrastruktury Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego Daniel oraz wzrostu konkurencyjności miasta Ustroń.
135. WĘDZONKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 2 928 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-135/09-01
Rozwój bazy zaplecza turystycznego poprzez modernizację domków campingowych OSW "Rogoźnik"
136. Firma Gastronomiczno-Handlowa "AS" 2 290 574.40 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-136/09-01
Dywersyfikacja działalności Firmy Gastronomiczno Handlowej AS o usługi hotelarskie w Wodzisławiu Śląskim.
137. Auto-Latos Club Shuma Małgorzata Latos 1 526 525.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-137/09-01
Podniesienie pozycji konkurencyjnej ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego ClubShuma poprzez wyposażenie budynku hotelowego w niezbędną infrastrukturę zaplecza turystycznego
138. "MED BUD" KARINA ELIAS 408 700.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-138/09-01
Zakup niezbędnego wyposażenia do obiektu gastronomicznego 'Karczma Regionalna' w Istebnej budowanego przez firmę 'MED BUD' Karina Elias
139. PASSION Aneta Hołubowicz 889 966.96 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-139/09-01
Nowoczesny Pensjonat "Promyk"-iem jakości w turystyce - budowa pensjonatu w Wiśle przez firmę PASSION Aneta Hołubowicz
140. PPHU HURT-DETAL ART. SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI Henryk Buchta 5 592 968.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-140/09-01
Budowa obiektu restauracyjnego "Leśna Perła" w Rudzińcu przez firmę PPHU HURT-DETAL Henryk Buchta w celu wypełnienia luki w infrastrukturze turystycznej regionu.
141. "ATMO.SFERA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią 1 815 136.74 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-141/09-01
Zagospodarowanie powierzchni użytkowej w obiekcie handlowym SFERA w Bielsku-Białej na potrzeby kluborestauracji
142. Sportowa Dolina Sp. z o.o. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-142/09-01
Rozbudowa oferty usług gastronomicznych Ośrodka DSD w Bytomiu oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych sposobem na poprawę jakości oferty turystycznej w regionie .
143. Sportowa Dolina Sp. z o.o. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-143/09-01
Poprawa jakości usług gastronomicznych świadczonych na terenie zbiornika wodnego Dzierżno Duże w Rzeczycach poprzez uruchomienie nowej restauracji na wodzie.
144. PATMAR Pinkas Adam 549 000.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-144/09-01
Budowa obiektu gastronomicznego celem rozwoju oferty przedsiębiorstwa PATMAR oraz poprawy jakości turystycznej regionu.
145. KOMA Sp. z o.o. 1 842 200.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-145/09-01
Budowa części hotelowej obiektu wraz z zapleczem rozrywkowo-gastronomicznym w postaci kręgielni i baru jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa i poprawy jakości infrastruktury turystycznej regionu
146. KOMA Sp. z o.o. 1 894 300.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-146/09-01
Rozwój oferty spółki KOMA poprzez zakup i modernizację nieruchomosci gastronomicznej na potrzeby rozszerzenia oferty gastronomicznej oraz zapewnienie miejsc noclegowych dla gości
147. "MUSTANG II" SC Maria Suchanek, Jacek Bielawski 1 586 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-147/09-01
Rozwój oferty przedsiębiorstwa MUSTANG II SC poprzez rozwój bazy noclegowo-turystycznej powiatu tarmogórskiego i okolic
148. Zakład Administracji Budynków i Obiektów Budowlanych "TRROL" Sp. z o.o. 189 100.00 93 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-148/09-01
Przebudowa lokalu mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na kawiarnię przez Zakład Administracji Budynków i Obiektów Budowlanych TRROL Sp. z o.o.
149. Zakład Administracji Budynków i Obiektów Budowlanych "TRROL" Sp. z o.o. 1 220 000.00 600 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-149/09-01
Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą sposobu użytkowania na restaurację przez Zakład Administracji Budynków i Obiektów Budowlanych TRROL Sp. z o.o.
150. Firma Handlowa Teresa Pielka 59 300.00 29 163.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-150/09-01
Z dala od centrum - bliżej natury - rozbudowa bazy noclegowej w Ustroniu Lipowcu
151. WĘDZONKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 5 368 366.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-151/09-01
Rozbudowa bazy hotelowej i gastronomicznej budynku głównego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Rogoźnik" szansą na wykorzystanie potencjału turystycznego regionu
152. Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "IMPLAST" Lucjan Zając 887 961.87 436 702.56 WND-RPSL.03.01.01
-00-152/09-01
Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa "IMPLAST" poprzez utworzenie ośrodka turystyczno - konferencyjnego w Piekarach Śląskich - Kozłowej Górze.
153. Złote Arkady 1 003 506.21 493 527.64 WND-RPSL.03.01.01
-00-153/09-01
Złote Arkady-kompleks hotelowo-restauracyjny
154. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SANDRA 164 822.00 81 060.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-154/09-01
Oryginalny wystrój restauracji szansą na zwiększenie konkurencyjności turystycznej w Gliwicach.
155. Gut Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 024 930.80 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-155/09-01
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku na hotel celem zwiększenia konkurencyjności firmy Gut Sp. z o.o. oraz poprawy infrastruktury turystycznej miasta Czeladź
156. Anna Ścigała Firma Ania z Zielonego Wzgórza 888 906.54 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-156/09-01
Wzrost konkurencyjności restauracji Ania z Zielonego Wzgórza z Tarnowskich Gór poprzez jej rozbudowę o salę bankietową oraz wprowadzenie dodatkowych usług.
157. Spółdzielnia Witwas 1 882 817.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-157/09-01
Budowa i wyposażenie hotelu w Żywcu celem zwiększenia konkurencyjności Spółdzielni Witwas oraz regionu Beskidu Żywieckiego poprzez wprowadzenie nowoczesnych usług turystycznych
158. F.P.H.U "AMIR" 1 116 337.76 549 018.57 WND-RPSL.03.01.01
-00-158/09-01
Centrum Wczasów Zdrowotno-Wypoczynkowych "Madohora" w Ślemieniu
159. P.H.U. ROY 549 000.00 270 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-159/09-01
Rozbudowa restauracji Frykówka w Pszczynie
160. Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Małachowski S.C. 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-160/09-01
Budowa nowej bazy noclegowej w Dębowcu - regionie o szczególnych walorach turystycznych i leczniczych
161. Firma Budowlana ROGO U.H.P. Dariusz Rogulski 1 464 000.00 720 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-161/09-01
Budowa restauracji przez firmę ROGO Dariusz Rogulski w Międzybrodziu Bialskim
162. Alpejska Chata 325 740.00 160 200.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-162/09-01
Rozbudowa i zakup środków trwałych dla restauracji Alpejska Chata w Wodziaławiu Śląskim
163. ZAJAZD POD WESOŁĄ KOBYŁKĄ TOMASZ WŁOCZEK 1 976 400.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-163/09-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez rozbudowę bazy gastronomicznej restauracji ZAJAZD POD WESOŁĄ KOBYŁKĄ
164. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe RMS Marzena Sznajder 3 355 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-164/09-01
Budowa i wyposażenie obiektu gastronomicznego atrakcyjnie zlokalizowanego na brzegu jeziora Pogoria w Dąbrowie Górniczej
165. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe RMS Marzena Sznajder 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-165/09-01
Zwiększenie jakości usług turystycznych oferowanych w Clubie Catamaran w Dąbrowie Górniczej poprzez rozszerzenie oferty usług noclegowych Ośrodka
166. Handel i Gastronomia Spółka Cywilna Małgorzata, Andrzej Pycia 361 600.00 158 400.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-166/09-01
Rozbudowa bazy gastronomicznej i hotelowej przedsiębiorstwa jako infrastruktury zaplecza turystycznego.
167. SPA Development Spółka z o. o. 2 161 535.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-167/09-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez rozbudowę i remont hotelu Sasanka w Ustroniu
168. „STEJA” Stefan Kucierski 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-168/09-01
Rozbudowa infrastruktury turystycznej firmy "Steja" poprzez budowę bliźniaczego domu pod wynajem luksusowych mieszkań z spa.
169. Sylwia Jagiełło Nowak 1 439 600.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-169/09-01
modernizacja i rozbudowa zajazdu w Ciągowicach
170. Obora Sp z o.o. 453 195.84 199 963.38 WND-RPSL.03.01.01
-00-170/09-01
STWORZENIE BAZY NOCLEGOWEJ DLA PODNIESIENIA WALORÓW TURYSTYCZNYCH ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ
171. MORMUL MARZENA Restauracja "Planeta smaku" 99 918.00 49 140.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-171/09-01
Stworzenie nowego obiektu turystycznego – restauracji poprzez remont bazy gastronomicznej z zakupem niezbędnego wyposażenia przez firmę Mormul Marzena w Raciborzu.
172. DIAMENT Sp. z o.o. 2 062 364.86 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-172/09-01
Poprawa oferty turystycznej w regionie poprzez inwestycję w wyposażenie bazy noclegowej Park Hotelu Diament w Katowicach.
173. DIAMENT Sp. z o.o. 2 024 199.60 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-173/09-01
Rozwój turystyki biznesowej poprzez rozbudowę bazy noclegowej Hotelu Diament w Gliwicach.
174. PPHU FORMOPLAST Eksport-Import Posturzyńska Hanna 106 847.60 52 548.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-174/09-01
Góralska chata - Brenna Kotarz
175. EXTREME PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 577 020.80 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-175/09-01
Wzrost konkurencyjności i kompleksowości oferty Extreme Park Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie wachlarza usług o noclegowo-wypoczynkowe na obszarze Równicy
176. KA-MAN Mariola Kaiserek - Przerada 460 568.37 199 969.73 WND-RPSL.03.01.01
-00-176/09-01
Adaptacja budynku na apartament wraz z wyposażeniem przez firmę KA-MAN Mariola Kaiserek - Przerada
177. Zakład Budowlano-Remontowy Romator Sp. z o.o. 1 208 505.27 594 346.85 WND-RPSL.03.01.01
-00-177/09-01
Adaptacja budynku na salę bankietową wraz z zapleczem gastronomicznym przez firmę Romator Sp. z o.o.
178. PPHU"ZAW-DOM"s.c. Grzegorz Zawojski ,Wojciech Zawojski 2 104 341.82 199 822.17 WND-RPSL.03.01.01
-00-178/09-01
Budowa nowej restauracji wraz z wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania placówki .
179. Przedsiębiorstwo PIK J. Klimsa, M. Pająk Spółka Jawna 5 868 200.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-179/09-01
Rozbudowana baza turystyczna Hotelu PIK wykorzystaną szansą dla regionu
180. Firma Handlowa Masz Dariusz Malinowski 1 416 400.00 696 590.16 WND-RPSL.03.01.01
-00-180/09-01
Unowocześnienie bazy hotelowej poprzez rozbudowę oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz sprzętu w F.H. Masz Dariusz Malinowski
181. Restauracja Raj 347 212.00 170 760.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-181/09-01
Hotel Pensjonat
182. Firma DANA Danuta Pająk 81 130.00 39 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-182/09-01
Wyposażenie nowego obiektu gastronomicznego w Wiśle w nowoczesny ciąg technologiczny przygotowywania potraw do sprzedaży cateringowej oraz w restauracji Villa Dana.
183. Firma DANA Danuta Pająk 171 410.00 83 400.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-183/09-01
Wyposażenie obiektu w Wiśle Villa DANA w meble oraz sprzęty umożliwiające energooszczędny wynajem miejsc noclegowych.
184. Pensjonat Dworek nad Stawem Jeżyszek Adam 489 220.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-184/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez adaptację poziomu I-go piętra nieruchomości Dworku nad Stawem w Wodzisławiu Śląskim na pensjonat.
185. Grupa THF Tomasz Owczarz 423 128.88 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-185/09-01
Modernizacja części noclegowej oraz części gastronomicznej służącej przygotowywaniu posiłków w schronisku Chata Wuja Toma na Karkoszczonce
186. P.P.H.U. LAMINEX Tomasz Cichuta 796 000.00 390 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-186/09-01
Rozbudowa restauracji w Szczyrku o dodatkową kondygnację oraz doposażenie jej w uzupełniające elementy wyposażenia umożliwiające serwowanie potraw regionalnych.
187. Przedsiębiorstwo Handlowe STALIMPORT Edyta Michalczewska 556 442.00 273 660.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-187/09-01
Dywersyfikacja działalności firmy poprzez otwarcie pizzerii
188. Hotel Skalite Sławomir Górny 1 750 004.60 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-188/09-01
Rozbudowa hotelu Skalite w Szczyrku
189. Liburnia Hotel Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 2 036 735.01 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-189/09-01
Rozwój bazy noclegowej poprzez adaptacje i modernizacje nowych pomieszczeń Liburnia Hotel w Cieszynie
190. Polplast Spółka Jawna D.Zych, P.Zych, W. Zych 1 556 559.58 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-190/09-01
Pałac Kotulińskich jako nowy produkt turystyczny Czechowic - Dziedzic. Nadanie funkcji hotelowej i gastronomicznej poprzez kompleksowe wyposażenie obiektu.
191. R&B s.c. 503 128.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-191/09-01
Budowa domku kempingowego stylizowanego na dom regionalny - śląski
192. R&B s.c. 503 128.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-192/09-01
Budowa domku kempingowego stylizowanego na dom myśliwski
193. Klub fitness i odnowy biologicznej CREATIVE Anna Kostempska 180 536.82 88 788.60 WND-RPSL.03.01.01
-00-193/09-01
Rozwój zaplecza gastronomicznego regionu śląskiego w celu zapewnienia obsługi ruchu turystycznego poprzez uruchomienie kawiarni w Gliwicach.
194. U FOJTA Spółka Cywilna Marek Cieślar, Dariusz Konderla, Hermina Konderla 600 918.32 199 977.74 WND-RPSL.03.01.01
-00-194/09-01
Wprowadzenie nowych usług dodanych w celu poprawy oferty turystycznej ośrodka
195. PPHU HALNY DW s.c. Katarzyna Korzyńska, Ewa Gebhardt 944 280.00 464 400.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-195/09-01
Rozszerzenie oferty usługowej poprzez modernizację Domu Wczasowego "HALNY"
196. Śląskie Centrum Kapitałowo - Inwestycyjne "OBLIG" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 131 533.98 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-196/09-01
Budowa nowej bazy noclegowej i jej kompletne wyposażenie
197. Śląskie Centrum Kapitałowo - Inwestycyjne "OBLIG" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 309 320.76 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-197/09-01
Zwiększenie bazy gastronomicznej województwa śląskiego w wyniku budowy restauracji i sali bankietowo-konferencyjnej.
198. GIPSY KINGS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Janusz Borowiec 1 030 900.00 507 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-198/09-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej poprzez uruchomienie nowej restauracji i kawiarni w Gliwicach przy ul. Plebańskiej 5
199. Szołtysek Marek 2 487 586.77 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-199/09-01
Budowa budynku lokalu gastronomicznego i przyjęć okolicznościowych
200. Wektor Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 734 566.40 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-200/09-01
Utworzenie restauracji z przylegającą muszlą koncertową i amfiteatrem w Rudach przez Wektor Inwestycje Sp. z o.o. zgodnie z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz polityką równości szans
201. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe CAMARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 355 810.40 666 792.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-201/09-01
Uruchomienie obiektu restauracyjno - konferencyjnego elementem rozwoju turystyki biznesowej na Śląsku.
202. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe CAMARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 118 530.00 749 299.75 WND-RPSL.03.01.01
-00-202/09-01
Hotel w Siemianowicach Śląskich wizytówką miasta
203. Hotelik Skalny s.c. Karol Grygorcewicz, Artur Grygorcewicz, Klaudia Grygorcewicz 427 000.00 199 500.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-203/09-01
Rozwój bazy hotelarsko-gastronomicznej Hoteliku Skalny w Szczyrku sposobem na konkurencyjny rozwój przedsiębiorstwa
204. Polplast Spółka Jawna D.Zych, P.Zych, W. Zych 1 774 327.14 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-204/09-01
Odbudowa i wyposażenie pensjonatu Stara Oficyna oraz wyposażenie restauracji Stara Kręgielnia
205. NOTUS SPÓŁKA CYWILNA Krzysztof Bąk, Agata Bąk 3 178 136.20 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-205/09-01
Willa Barona - poprawa jakości usług turystycznych miasta Bielsko-Biała, poprzez uruchomienie restauracji w zabytkowym dworku.
206. "GETAWAY" Wypożyczalnia Gier Zręcznościowych i Bilardów Elżbieta Glajc 1 173 884.00 573 120.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-206/09-01
Rozwój turystyki przez na Śląsku Cieszyńskim poprzez uruchomienie działalności hotelowo-gastronomicznej w zabytkowym budynku LOK
207. PEGAZ Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe Sp. z o.o. 292 800.00 144 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-207/09-01
Podniesienie jakości usług turystycznych Ośrodka Wypoczynkowego firmy PEGAZ w Brennej
208. Eltrans Sp. z o.o. 1 419 533.44 581 776.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-208/09-01
Rozbudowa Domu Wypoczynkowego ELTRANS w Ustroniu o basen i centrum SPA
209. Firma Handlowa "BAN-ART" Andrzej Bandurowski 468 480.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-209/09-01
Dywersyfikacja źródeł przychodów przedsiębiorstwa BAN-ART poprzez inwestycję w bazę noclegową
210. Przedsiębiorstwo Handlowe SEZAM Beata Żymełka 627 540.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-210/09-01
Budowa restauracji
211. PRO Radosław Baszyński 412 604.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-211/09-01
Remont kapitalny, umeblowanie i wyposażenie budynku przeznaczonego pod wynajem w miejscowości turystycznej Rajcza (powiat żywiecki)
212. Przedsiębiorstwo MAK Mariusz Dębicki 493 088.16 242 502.37 WND-RPSL.03.01.01
-00-212/09-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej województwa śląskiego w wyniku kompleksowej rozbudowy i modernizacji firmy gastronomicznej MAK
213. Bati Bożena Biernot 925 980.00 455 400.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-213/09-01
Korbasowy Dwór - unikatowa oferta gastronomiczna dla turystów w regionie.
214. Restauracja Hotel "Biały Dom" Stanisława, Leonard Swoboda 1 865 990.00 749 913.90 WND-RPSL.03.01.01
-00-214/09-01
Uruchomienie w Paniówkach komfortowego hotelu z salą konferencyjno-szkoleniową do obsługi ruchu turystycznego w regionie
215. Restauracja Hotel "Biały Dom" Stanisława, Leonard Swoboda 1 610 278.00 749 967.18 WND-RPSL.03.01.01
-00-215/09-01
Uruchomienie w Paniówkach nowoczesnej restauracji do obsługi ruchu turystycznego w regionie
216. Restauracja Hotel "Biały Dom" Stanisława, Leonard Swoboda 1 795 962.00 749 887.74 WND-RPSL.03.01.01
-00-216/09-01
Budowa nowego obiektu hotelowego przy istniejącym kompleksie hotelowo-gastronomicznym w miejscowości Czerwionka-Leszczyny
217. Ośrodek Wczasowy OLIMPIA 795 006.29 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-217/09-01
Podniesienie konkurencyjności Ośrodka Wypoczynkowego OLIMPIA w Szczyrku poprzez rozbudowę i doposażenie części jadalnej i gastronomicznej.
218. Spichlerz s.c. Agata Denisiuk, Ewa Niemczynowicz-Masior, Bartosz Denisiuk 1 879 532.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-218/09-01
Wykonanie prac adaptacyjno - modernizacyjnych w obrębie zabytkowego Komplesku Pałacowo - Parkowego w Szałszy w celu uwtorzenia w nim hotelu o podwyższonym standardzie przez spółkę Spichlerz s.c.
219. Ośrodek Wczasowy OLIMPIA 598 944.40 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-219/09-01
Poprawa funkcjonalności bazy noclegowej wraz z budową windy w Ośrodku Wczasowym OLIMPIA w Szczyrku
220. REKORD Sportowa Spółka Akcyjna 2 433 900.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-220/09-01
Rozszerzenie oferty usług Spółkę REKORD S.S.A., poprzez rozbudowę ośrodka szkoleniowo-rekreacyjnego w miejscowości Bielsko-Biała
221. Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe „MARINEX” S.C. Zbigniew Nędza, Maria Nędza 380 171.97 186 969.85 WND-RPSL.03.01.01
-00-221/09-01
Dywersyfikacja działności P.H.U. Marinex S.C Zbigniew Nędza, Maria Nędza poprzez wprowadzenie nowych usług noclegowych.
222. DOM WCZASOWY MAZOWSZE SP. Z.O.O. 1 684 441.80 749 999.80 WND-RPSL.03.01.01
-00-222/09-01
Poprawa infrastruktury turystycznej D.W. Mazowsze sp z o.o. poprzez modernizacje, remont obiektu i jego bazy noclegowej, gastronomicznej i montaż windy dla osób niepełnosprawnych
223. EFA-GRYT, Ewa Gryt 307 928.00 151 440.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-223/09-01
Śląskie zakwaterowanie turystyczne jako promocja Śląska i droga do sukcesu firmy EFA GRYT.
224. EFA-GRYT, Ewa Gryt 307 928.00 151 440.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-224/09-01
Rozwój niekonwencjonalnej bazy noclegowej drogą do rozwoju turystyki na Śląsku i do rozwoju firmy EFA-GRYT.
225. RESTAURACJA STYLOWA- Robert Wrzesień 1 581 242.00 194 415.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-225/09-01
Rozwój bazy gastronomicznej Restauracji STYLOWA w Bieruniu sposobem na konkurencyjny rozwój przedsiębiorstwa.
226. Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o. 2 083 760.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-226/09-01
Adaptacja budynku nadszybia Zabytkowego Zespołu Szybu Maciej w Zabrzu na restaurację
227. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Stara Kamienica" s.c A.Stępień-Harkawy, J.Harkawy, G.Harkawy 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-227/09-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez uruchomienie kompleksu hotelowo-gastronomicznego "Stara Kamienica" w Piekarach Śląskich.
228. Partner w biurze sp. z o.o. 4 068 090.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-228/09-01
Uruchomienie Restauracji w Zielonym Ogrodzie w Celu Zwiekszenia Atrakcyjności Turystycznej Regionu
229. Zamek Lubliniec Sp. z o.o. 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-229/09-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez uruchomienie nowych usług gastronomicznych w Zamku w Lublińcu.
230. Zamek Lubliniec Sp. z o.o. 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-230/09-01
Uruchomienie usług hotelarskich w Zamku w Lublińcu w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu.
231. Czardasz S.C. Bogusława Merta, Henryk Kowalczyk 2 113 776.61 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-231/09-01
Rozbudowa zajazdu Dwór Kasztelana o część hotelową wraz z niezbędnym wyposażeniem
232. Firma Handlowa Laguna Sikora Lech 1 524 205.78 749 609.40 WND-RPSL.03.01.01
-00-232/09-01
Ośrodek Winiarsko-Restauracyjny Laguna nowa propozycja turystyczna na Śląsku
233. Firma produkcyjno-handlowo-usługowa "SERVISGAME" Furman Krzysztof 1 273 760.00 630 243.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-233/09-01
Dywersyfikacja działalności F.P.H.U SERVGAME Furman Krzysztof o ofertę noclegową w Gminie Olsztyn.
234. Eurotramp Adrian Salej 146 400.00 72 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-234/09-01
Rozwój działalności hotelu poprzez wyremontowanie i wyposażenie nowych pokoi
235. "Kmicic Travel" Kompleks Hotelowo Gastronomiczny Spółka Cywilna Marianna Nowak, Danuta Nowak 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-235/09-01
Rozbudowa obiektu hotelu Kmicic Travel w Złotym Potoku celem zwiększenia ilości oferowanych usług sal restauracyjno-konferencyjnych
236. FIRMA "BOMAR" Usługi remontowo - budowlane Marcin Bonk 2 030 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-236/09-01
Budowa bazy noclegowej w obiekcie dawnego dworku myśliwskiego Czarnylas - Lubliniec
237. Firma "Profit"-Hołomek Ireneusz 414 850.00 199 500.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-237/09-01
Budowa dodatkowej bazy noclegowej
238. "Dworek Góralski" Restauracja i Hotel Wioletta i Paweł Hańderek spółka cywilna 4 342 468.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-238/09-01
Budowa wraz z niezbędnym wyposażeniem restauracji Dworek Góralski jako uatrakcyjnienie zaplecza turystycznego regionu Żywiecczyzny.
239. Map System Sp. z o.o. 292 540.00 175 524.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-239/09-01
Pokoje Gościnne w Sztygarce
240. Euro-Centrum, Spółka z o.o. 1 295 076.51 643 322.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-240/09-01
Utworzenie nowoczesnej bazy gastronomicznej na terenie Euro-Centrum w Katowicach.
241. "Dworek Góralski" Restauracja i Hotel Wioletta i Paweł Hańderek spółka cywilna 6 191 585.40 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-241/09-01
Budowa sali imprez zbiorowych w celu uzupełnienia bazy gastronomicznej w powiecie Żywieckim.
242. F.H.U. VIKA Aneta Kaczor 628 300.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-242/09-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu dzięki inwestycji w bazę gastronomiczną Hotelu Jurajski Olsztyn.
243. AFF INVESTMENT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1 877 153.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-243/09-01
Uruchomienie bazy hotelowej, gastronomicznej i zaplecza konferencyjno - szkoleniowego pod marką euroHOTEL
244. F.H.U. VIKA Aneta Kaczor 1 106 540.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-244/09-01
Poprawa atrakcyjności turystycznej jury krakowsko częstochowskiej poprzez budowę segmentu hotelowego Hotel Jurajski Olsztyn
245. AGROTOUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 429 440.00 199 971.20 WND-RPSL.03.01.01
-00-245/09-01
Winnica Mnich unikalny produkt turystyczny oparty o modernizację Zajazdu Nierodzim
246. Zajazd Jurajski spółka jawna Kaczor Aneta, Brewka Marcin 441 762.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-246/09-01
Rozbudowa Zajazdu Jurajskiego o salę konferencyjną mająca na celu wzrost ruchu turystycznego w regionie.
247. Zajazd Jurajski spółka jawna Kaczor Aneta, Brewka Marcin 561 200.00 184 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-247/09-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez inwestycje w bazę noclegową Zajazd Jurajski
248. Pod Pilskiem Spółka Cywilna Krzysztof Jasik, Wiesław Kania, Tomasz Markowicz, Mariusz Nalbert 390 726.96 192 160.80 WND-RPSL.03.01.01
-00-248/09-01
Pensjonat przyjazny dla alergików
249. AGROTOUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 402 600.00 198 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-249/09-01
Zapewnienie komplementarności oferowanych usług turystycznych dzięki uruchomieniu usług hotelowych
250. Stanisław Kubaszek 542 000.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-250/09-01
Zwiększenie bazy gastronomicznej województwa śląskiego poprzez uruchomienie karczmy regionalnej.
251. PHU A&A Agnieszka Żurawik 328 474.00 197 084.40 WND-RPSL.03.01.01
-00-251/09-01
Przystosowanie budynku w Szczyrku na pensjonat z pełnym zapleczem obsługi turystycznej
252. "Kmicic Travel" Kompleks Hotelowo Gastronomiczny Spółka Cywilna Marianna Nowak, Danuta Nowak 1 772 904.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-252/09-01
Nadbudowa hotelu Kmicic Travel sposobem na zwiększenie ilości oferowanych usług turystycznych na terenie jury krakowsko-częstochowskiej
253. HOTEL-RESTAURACJA ALLEGRI SPÓŁKA CYWILNA 913 124.30 427 479.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-253/09-01
Wzrost konkurencyjności Hotel – Restauracja Allegri Spólka Cywilna Tomasz Czapiński, Zbigniew Czapiński poprzez rozbudowę bazy noclegowej i gastronomicznej
254. PPHU"ZAW-DOM"s.c. Grzegorz Zawojski ,Wojciech Zawojski 882 389.40 199 917.96 WND-RPSL.03.01.01
-00-254/09-01
Budowa nowego hotelu wraz z wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania placówki
333 780 704.72 117 166 667.85

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-002/08

2008-09-05 - 2008-11-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-001/08

2008-06-06 - 2008-08-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.