Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-021/15

2015-07-20 - 2015-08-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że 20 lipca 2015 roku zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw
w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-020/12

2012-05-08 - 2012-07-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-020/12
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-019/12

2012-01-09 - 2012-03-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-019/12
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-018/11

2011-09-15 - 2011-12-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-018/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-017/11

2011-04-15 - 2012-01-23

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2011 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-017/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-016/11

2011-03-07 - 2011-05-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-016/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-015/10

2010-06-07 - 2010-08-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-015/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-014/10

2010-04-15 - 2011-04-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2010 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-014/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-013/10

2010-03-05 - 2010-05-05

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-013/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-012/10

2010-02-12 - 2010-04-15

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-012/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-011/09

2009-09-10 - 2010-04-02

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje,
że dnia 10 września 2009 roku
ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-011/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”
8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-010/09

2009-08-12 - 2009-11-12

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-010/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-007/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.01-007/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach
międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-008/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.02-008/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.2 „MŚP” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-009/09

2009-04-07 - 2009-06-08

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-009/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-006/09

2009-03-13 - 2009-05-13

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-006/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Pobierz plik dla konkursu: SCP-01.02.03-006/09
Lp. Nazwa beneficjenta Koszt całkowity [PLN] Wnioskowane dofinansowanie [PLN] Nr wniosku Tytuł
1. Zakład Handlowo-Usługowy "ZWIERZYNIEC"/ZHU "ZWIERZYNIEC"/ GLIŃSKA MARIA 862 113.00 423 990.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-001/09-01
Wdrożenie innowacyjnych badań klinicznych przy wykorzystaniu nowoczesnych sposobów diagnostyki obrazowej, monitorującej i laboratoryjnej oraz interaktywnego wsparcia naukowców w klinice ZHU Zwierzynie
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Fruktus" Stanisław Kowalczyk i Wspólnicy Spółka Jawna 1 937 360.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-002/09-01
Zakup i instalacja kompletnej linii do produkcji majonezu w atmosferze azotu
3. AGENCJA USŁUGOWO-REKLAMOWA ALMA TREND SP. Z O.O. 325 321.05 159 453.96 WND-RPSL.01.02.03
-00-003/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii optymalizacji parametrów druku cyfrowego poprzez stworzenie Centrum Zarządzania Kolorem w Oddziale w Chorzowie przez firmę Alma Trend Sp. z o.o.
4. Global RC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 754 558.97 335 189.90 WND-RPSL.01.02.03
-00-004/09-01
Nowa, innowacyjna usługa energetyczna, której nośnikiem jest sterownik RCG VR oparty na nowej technologii będącej przedmiotem patentu nr 379404 zgłoszonego do Urzędu Patentowego w dniu 6 kwietnia 2006
5. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Gold-Rest Tamara Bubel 150 358.90 73 947.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-005/09-01
Wzrost konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia nowo powstałej restauracji PHU Gold-Rest Tamara Bubel.
6. LIDER-TECH LABORATORIUM PROTETYCZNE Łukasz Sopałowicz 111 900.24 67 140.14 WND-RPSL.01.02.03
-00-006/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy LIDER-TECH w wyniku wprowadzenia innowacyjności procesowej oraz innowacyjnych usług z zakresu protetyki stomatologicznej.
7. Polskie Towarzystwo Limfologiczne 1 050 000.00 630 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-007/09-01
Przebudowa i adaptacja części budynku przy ul. Św. Piotra 9 w Chorzowie na Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Leczniczy etap II
8. Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 386 309.77 158 323.67 WND-RPSL.01.02.03
-00-008/09-01
Wprowadzenie innowacyjności produktowej w firmie ZPrAE Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich poprzez zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych
9. Tomasz Lachowski "TECROL" Przedsiębiorstwo Export - Import 185 440.00 91 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-009/09-01
Wdrożenie technologii umożliwiającej produkcję innowacyjnych podzespołów do motocykli.
10. President Electronics Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 963 092.76 473 652.18 WND-RPSL.01.02.03
-00-010/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii Pulsierende Signal Therapie przez President Electronics Poland Sp. z o.o. - wyposażenie i uruchomienie Kliniki PST w Częstochowie
11. "D&D" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 082 940.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-011/09-01
Zmiana procesu produkcyjnego druku offsetowego przez wdrożenie innowacyjnej technologii ANICOLOR w D&D Sp. z o.o. w Gliwicach
12. "D&D" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 454 023.00 223 290.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-012/09-01
Stworzenie unikalnej na rynku polskim oferty nadruków na małych przedmiotach przez wdrożenie w D&D Sp. z o.o. innowacyjnej technologii druku o wysokiej rozdzielczości, utrwalanego promieniami UV.
13. Omega Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 671 862.01 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-013/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy OMEGA Engineering Sp. z o.o. poprzez inwestycję w infrastrukturę produkcyjną, badawczą i informatyczną oraz wdrożenie innowacji procesowej, organizacyjnej i produktowej
14. Zakład Remontowo Budowlany Inst.Wod.Kan co i gaz s.c.Janicki Piotr Janicki Jacek 1 878 800.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-014/09-01
Wzrost konkurencyjności i rozszerzenie oferty firmy ZRB Janicki poprzez zakup innowacyjnej wiertnicy do wykonywania przewiertów sterowanych
15. MDJ SP. J. DAMIAN STOLARCZYK, JOLANTA PATYNA 373 198.00 152 950.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-015/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii formowania chleba kluczem do rozwoju przedsiębiorstwa
16. ELWICO Spółka Cywilna - Aneta Płaska, Krzysztof Śmieszko Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Urządzeń Elektronicznych 1 003 400.88 487 475.76 WND-RPSL.01.02.03
-00-016/09-01
Podniesienie pozycji konkurencyjnej Spółki Elwico w zakresie usług telekomunikacyjnych poprzez wprowadzenie i upowszechnienie innowacyjnej technologii na obszarach dotkniętych "wykluczeniem cyfrowym"
17. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe i Transportu PLIMET Piotr Mazik 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-017/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii zgrzewania indukcyjnego stali nierdzewnej do produkcji profili zamkniętych ze stali nierdzewnej w procesie ciągłym
18. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe i Transportu PLIMET Piotr Mazik 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-018/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii spawania laserem stali chromowej w procesie ciągłym
19. Abadaba s.c. Małgorzata Górak, Henryk Górak 473 223.21 232 732.73 WND-RPSL.01.02.03
-00-019/09-01
Poszerzenie oferty procesu produkcyjnego i świadczenia usług w cukierni Abadaba s.c. Małgorzata Górak, Henryk Górak w wyniku zakupu innowacyjnych maszyn i urządzeń.
20. Future Processing Sp. z o.o. 1 770 798.28 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-020/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii programowania wizualnego poprzez utworzenie nowoczesnego zakładu produkcji oprogramowania
21. Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Spółka Jawna 1 123 300.00 550 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-021/09-01
Rozwój przedsiębiostrwa ZRI Chrobok Sp.J. w drodze poprawienia konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnego zestawu urządzeń : wibromłota bezrezonansowego z urządzeniem pomiarowym.
22. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HOLMETIK S.C. Robert Bojdys Mirosław Szyndlar 219 600.00 108 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-022/09-01
Puszki nie dla Pandory - recykling puszki aluminiowej
23. Kryształ s.c. Mariusz Pilszak, Sławomir Zgórski 1 367 440.50 672 445.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-023/09-01
Innowacje w zakresie kompleksowego projektowania , produkcji, montażu oraz serwisu opraw oświetleniowych.
24. MONTO-TRAS Spółka Akcyjna 774 258.58 317 319.09 WND-RPSL.01.02.03
-00-024/09-01
Automatyzacja procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie MONTO-TRAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej poprzez zastosowanie innowacyjnych urządzeń cyfrowych klasy CNC
25. AGENCJA USŁUGOWO-REKLAMOWA ALMA TREND SP. Z O.O. 325 321.05 132 878.30 WND-RPSL.01.02.03
-00-025/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii optymalizacji parametrów druku cyfrowego poprzez stworzenie Centrum Zarządzania Kolorem w Oddziale w Chorzowie przez firmę Alma Trend Sp. z o.o.
26. "CEMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 638 306.28 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-026/09-01
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez innowacyjność produktową w branży materiałów chemii budowlanej
27. Interhall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 168 402.70 82 821.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-027/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa Interhall Sp. z o.o. poprzez mechanizację procesu montażu nawierzchni sportowych - zakup innowacyjnego systemu automatycznej niwelacji terenu
28. Indywidualna Praktyka Lekarska Dentystyczna Marta Urbańczyk-Elżbieciak 477 740.00 256 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-028/09-01
Stomatolog, który ratuje życie - diagnostyka, leczenie oraz profilaktyka przeciwnowotworowa z zastosowaniem innowacyjnej technologii.
29. EKOLPLUS Krzysztof Długosz 558 709.94 274 175.38 WND-RPSL.01.02.03
-00-029/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy EKOLPLUS Krzysztof Długosz poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań ogrzewania budynków z odnawialnych źródeł energii
30. Ekopol Górnośląski Holding S.A. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-030/09-01
Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji paliw w woj. śląskim przez Ekopol Górnosląski Holding S.A
31. RYCHOMET-METAL Sp. z o.o. 3 512 300.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-031/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania form nowej generacji - linia do obróbki cieplno - chemicznej.
32. “REFLEX” K. Nowak, Spółka Jawna 1 129 964.00 463 100.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-032/09-01
Zakup linii technologicznej do nakładania powłok chromem trójwartościowym.
33. JOANNA JAWORSKA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LENS-MED CENTRUM SOCZEWEK KONTAKTOWYCH 1 769 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-033/09-01
Budowa i wdrożenie przez firmę Lens-Med innowacyjnych prototypowych urządzeń medycznych wykorzystywanych w okulistyce
34. Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Gerhard Chrobok Spółka Jawna 1 983 120.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-034/09-01
Zakup wiertnicy z masztem wielozadaniowym dla PPI Gerhard Chrobok Sp.j. Bojszowy Nowe, w celu wprowadzenia innowacyjnych usług pozwalających klientom wykorzystać źródła energii geotermalnej
35. Laboratorium Inżynierii Lądowej "LABOTEST" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 568 735.46 180 921.08 WND-RPSL.01.02.03
-00-035/09-01
Wprowadzenie do oferty firmy LABOTEST innowacyjnej usługi polegającej na badaniu i atestacji materiałów odpadowych w celu ponownego wykorzystania ich w budownictwie.
36. Piekarnia Dariusz Wocławek 306 317.72 150 648.06 WND-RPSL.01.02.03
-00-036/09-01
Wzrost konkurencyjności Piekarni Dariusz Wocławek poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz mebli niezbędnych do ich zabudowy.
37. Przedsiębiorstwo Handlu Specjalistycznego i Usług "MARKAN" Sp. z o.o. 634 400.00 312 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-037/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowej innowacyjnej usługi 24 godzinnego mobilnego serwisu przewodów hydraulicznych oraz ukłądów hydrauliki siłowej.
38. Przychodnia Weterynaryjna Małgorzata i Piotr Młynarscy S.C. 305 249.60 171 168.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-038/09-01
Wdrożenie innowacyjnych technologii diagnostycznych w Przychodni Weterynaryjnej Małgorzata i Piotr Młynarscy w Zabrzu
39. PUREKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 095 610.40 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-039/09-01
Innowatorska pianka poliuretanowa z elementami nano technologii
40. AQUISGRANIT POLSKA ZUZANNA ORTMANNS 1 146 800.00 564 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-040/09-01
Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań o wysokiej innowacyjności na skalę europejską i światową przez Aquisgranit Polska Zuzanna Ortmanns z siedzibą w Raciborzu.
41. Ekomex M.& Ł.Pilśniak Spółka Jawna 1 382 260.00 679 800.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-041/09-01
Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności Firmy Ekomex w Pankach poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii do produkcji maszyn
42. Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "Ventis" s.c. Tomasz Bochenek, Janina Bochenek 350 140.00 172 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-042/09-01
Wdrożenie innowacyjnego produktu - automatycznej głowicy do zdjęć 3D - w spółce Ventis w Tarnowskich Górach.
43. P.U.H. Metalix Przemysław Adamczyk 1 352 112.58 570 342.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-043/09-01
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Metalix w Zawierciu poprzez zakup innowacyjnej maszyny do obróbki metalu
44. Archiekt-Andrzej Głąb-Studio Głąb Andrzej 1 201 300.00 507 732.78 WND-RPSL.01.02.03
-00-044/09-01
Budowa Innowacyjnego modelowo-szkoleniowego domu jednorodzinnego NATURLny DOM
45. P.P.H.U. "GB" Grzegorz Baran 968 680.00 472 800.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-045/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy GB poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii budowy boisk sportowych przy zastosowaniu syntetycznej trawy V-shape
46. Firma Budowlana "AGABUD" Koziołek Ryszard 485 560.00 235 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-046/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy AGABUD poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych z syntetyczną nawierzchnią trawiastą z włókien V-shape.
47. Zakład Dziewiarski REKSOR Karol Wołoch 384 300.00 189 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-047/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii dziania wyrobów poprzez zakup maszyn.
48. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARCUS Marek Bartoszek 2 806 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-048/09-01
Uruchomienie usługi lakierowania detali z tworzyw sztucznych w oparciu o innowacyjną technologię
49. P.P.U.H. WD-IMPEX Spółka Jawna W.Mikołajewski, D.Mikołajewska 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-049/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji siatki konstrukcyjnej klatek poprzez zakup wielofunkcyjnej zgrzewarki.
50. Marrodent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 668 542.92 230 149.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-050/09-01
Rozwój innowacyjnej działalności firmy Marrodent Sp. z o.o. poprzez zakup frezarki numerycznej celem poprawy jakości produkowanych wyrobów protetycznych
51. P.P.H.U. IMEX Mirosław Piotrowski 1 559 707.78 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-051/09-01
Budowa innowacyjnej myjni do samochodów ciężarowych wraz z zapleczem techniczno-socjalnym oraz pełną infrastrukturą zewnętrzną
52. "MAGNETO" Sp. z o.o. 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-052/09-01
Zastosowanie innowacyjnej technologii produkcji rdzeni magnetycznych w MAGNETO Sp. z o.o.
53. PPUH AKCES Brunon Kieloch 638 853.00 314 190.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-053/09-01
Wdrożenie innowacyjnego systemu POLYTECH poprzez zakup urządzeń produkcyjnych i utworzenie laboratorium B+R do badań jakości produkcji.
54. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PROMED Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Bogdan Kania 260 000.00 142 429.90 WND-RPSL.01.02.03
-00-054/09-01
Wdrożenie nowoczesnej technologii 3D poprzez rozbudowę posiadanego sprzętu medycznego w celu podniesienia konkurencyjności Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej Bogdan Kania
55. Stowarzyszenie "TOM" 559 325.47 273 998.10 WND-RPSL.01.02.03
-00-055/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii poprzez zakup nowoczesnego sprzętu przez Stowarzyszenie TOM w celu podniesienie konkurencyjności oraz jakości świadczonych usług
56. POL-EKO-APARATURA Sp.J. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski 245 830.00 100 750.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-056/09-01
Wdrożenie innowacyjnych metod wytwórczych w POL-EKO-APARATURA Sp.J. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski w celu komercjalizacji efektów prac badawczo-rozwojowych.
57. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Larix Sp. z o.o. 2 598 600.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-057/09-01
Odnowa uszkodzonych jezdni przy użyciu wysokowydajnego recyklera na zimno do stabilizacji gruntu "na miejscu".
58. Projektowanie i Optymalizacja Nowoczesnych Alternatywnych Rozwiązań Technicznych PIONART Sztobryn Grzegorz 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-058/09-01
Stworzenie innowacyjnego stanowiska zrobotyzowanego spawania podestów rusztowaniowych
59. Klinika Weterynaryjna "Brynów" Krzysztof Czogała 292 800.00 144 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-059/09-01
Zakup zestawu do radiografii cyfrowej
60. PREVAC sp. z o.o. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-060/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji KOMÓR UHV (Ultra Wysokiej Próżni) - wzrostem konkurencyjności PREVAC
61. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe LIMBA Zdzisław Dziechciarz 1 459 608.00 717 840.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-061/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiebiorstwa LIMBA poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii.
62. Meble - Tapicerstwo Kazimierz Sornek 1 627 273.33 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-062/09-01
Wprowadzenie innowacji procesowej poprzez unowocześnienie procesu projektowania i produkcji mebli kuchennych w przedsiębiorstwie Meble-Tapicerstwo Kazimierz Sornek
63. Stomatologia Danuta Borczyk 818 115.02 490 869.01 WND-RPSL.01.02.03
-00-063/09-01
Budowa Stomatologii Danuta Borczyk odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie innowacyjnych sposobów świadczenia usług dentystycznych.
64. System - Barosz Gwimet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 992.09 459.38 WND-RPSL.01.02.03
-00-064/09-01
Zestaw obrabiarek sterowanych numerycznie do celów szkoleniowych
65. Drukarnia Grafprint Dariusz Lipczyński 789 340.00 388 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-065/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii cyfrowego systemu wielobarwnego w drukarni Grafprint
66. P.P.U.H. EMMA-PACK Daniel Słomiany 1 590 880.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-066/09-01
Wdrożenie w firmie P.P.U.H. EMMA - PACK Daniel Słomiany, Siemianowice Śląskie, innowacyjnej technologii produkcji butelek z preform z PET metodą rozdmuchu
67. Firma Produkcyjno - Handlowa HUBERTUS Hubert Leboch 775 330.98 311 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-067/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy na międzynarodowym rynku poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii wykorzystania klejów PUR do oklejania płyt meblowych foliami akrylowymi wysokopołyskowymi
68. Medyczne Centrum Specjalistyczne POLIMED sp.z o.o. 1 243 096.00 733 857.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-068/09-01
Informatyczny System Monitoringu Medycznego - e-kartoteka
69. Konstrukcje Żywiec s.c. Jerzy Obrocki, Maciej Obrocki 1 615 011.60 749 977.97 WND-RPSL.01.02.03
-00-069/09-01
Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Konstrukcje Żywiec s.c. poprzez transfer i komercjalizację nowoczesnych rozwiązań technologicznych w procesach produkcji
70. ATeS Zakład Mechaniczny Tadeusz Słomian 2 257 000.00 749 250.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-070/09-01
Skuterem po Europie. Innowacyjna technologia dla innowacyjnego produktu.
71. Zakład Doświadczalno -Wdrożeniowy Odlewnictwa s.c. A.Dyndat Gliwice ul.Towarowa 763 720.00 375 600.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-071/09-01
Zakład Doświadczalno-Wdrożeniowy Odlewnictwa w Gliwicach -Od manufaktury do nowoczesnej jednostki produkcyjno-badawczej
72. "VIPERPRINT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 402 600.00 198 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-072/09-01
Wdrożenie zautomatyzowanej technologii kombinowanego złamywania arkuszy papieru
73. UNIMED Adrian Łukasik 190 000.00 114 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-073/09-01
Zdrowie-najlepsza inwestycja. Diagnostyka i leczenie z wykorzystaniem innowacyjnej technologii
74. "VIPERPRINT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 416 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-074/09-01
Zmiana procesu produkcyjnego poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii druku offsetowego
75. Centrum Fizjoterapii Fizjofit Spółka z o.o. 203 130.00 99 900.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-075/09-01
Opracowanie i obiektywna weryfikacja skuteczności działań prewencyjnych w zakresie profilaktyki urazów o charakterze bezkontaktowym w sporcie dzieci i młodzieży na terenie Województwa Śląskiego
76. ELKON Zakład Konstrukcji i Wdrożeń Urządzeń Elektronicznych i Układów Automatyki 405 040.00 188 400.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-076/09-01
Wdrożenie do produkcji nowych innowacyjnych urządzeń elektrotermicznych w firmie ELKON
77. Centrum Fizjoterapii Fizjofit Spółka z o.o. 270 000.00 149 678.26 WND-RPSL.01.02.03
-00-077/09-01
Wprowadzenie innowacyjnej rehabilitacji ortopedycznej i wzrost konkurencyjności Centrum Fizjoterapii FIZJOFIT poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.
78. MCJ Jacek Czogalla 1 124 084.00 551 990.40 WND-RPSL.01.02.03
-00-078/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dodatkiem ścierniwa materiałów do produkcji biokominków z możliwością świadczenia usług.
79. PUH FART-TRANS CONSULTING Tomasz Ciućka 1 114 458.50 624 930.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-079/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych
80. EkoNorm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 280 960.00 85 800.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-080/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii analizy składu frakcyjnego pyłu oraz nowej techniki poboru próby pyłu zawieszonego
81. PREMIUM Agnieszka Tarań 183 927.86 108 196.72 WND-RPSL.01.02.03
-00-081/09-01
Innowacyjne systemy reklamy wizualnej - zakup i montaż ekranu diodowego.
82. Fizjofit-Galen Spółka z o.o. 355 594.49 199 398.78 WND-RPSL.01.02.03
-00-082/09-01
Wzrost konkurencyjności i rozszerzenie zakresu usług Fizjofit-Galen poprzez zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-pomiarowego
83. Fizjofit-Galen Spółka z o.o. 195 200.00 96 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-083/09-01
Opracowanie, wdrożenie i obiektywna weryfikacja skuteczności innowacyjnego, obiektywnego programu rehabilitacyjnego w przebiegu tendinopatii u pacjentów leczonych czynnikami płytkowymi osocza.
84. Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "Technomex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 145 000.00 72 500.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-084/09-01
Obiektywna ocena efektów rehabilitacji z zastosowaniem urządzenia do treningu funkcjonalnego ARMEO u pacjentów po udarach niedokrwiennych mózgu.
85. AC INTERNATIONAL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 244 000.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-085/09-01
Wdrożenie innowacyjnego urządzenia do rehabilitacji kończyny dolnej.
86. Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "Technomex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 500 000.01 263 137.75 WND-RPSL.01.02.03
-00-086/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy TECHNOMEX poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego stołu do trójpłaszczyznowej trakcji kręgosłupa
87. AC INTERNATIONAL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 145 000.00 72 500.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-087/09-01
Opracowanie i weryfikacja skuteczności stosowania innowacyjnego programu rehabilitacji urazów stawu kolanowego z wykorzystaniem urządzeń z oporem elastycznym do ćwiczeń kończyny dolnej
88. Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "Technomex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 366 000.00 180 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-088/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy TECHNOMEX poprzez wdrożenie do produkcji projektu innowacyjnej wanny do kąpieli elektryczno-wodnych ze stabilizowanym natężeniem prądu zabiegowego
89. EKOID 341 600.00 168 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-089/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu geodezyjnego.
90. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe PRO-net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 138 836.00 68 040.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-090/09-01
Przygotowanie, uruchomienie i wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych usług związanych z technologią łączenia światłowodów
91. BM Recykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-091/09-01
Innowacyjny, zautomatyzowany ciąg do sortowania odpadów komunalnych i przemysłowych
92. I3D Sp. z o.o. 1 404 603.56 690 788.64 WND-RPSL.01.02.03
-00-092/09-01
Innowacje poprzez wdrożenie rozwiązań wirtualnej rzeczywistości
93. Biuro Rachunkowe Jacek Jędrzejowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 588 442.60 289 398.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-093/09-01
Innowacyjny system CRM dla biura
94. Vimex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 103 091.22 42 250.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-094/09-01
wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu shaverowego do artroskopii
95. Dysten spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią 1 548 180.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-095/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa z wykorzystaniem innowacyjnej technologii ICT łączenia systemów wizualizacji
96. Centrum Obsługi Biznesu Wydawnictwo Pergamena Zając Jan 1 006 500.00 495 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-096/09-01
WWW.wsie polskie.pl innowacyjny portal społecznościowo-informacyjny dla promocji i rozwoju regionów wiejskich.
97. TRIBAG Sp. z o.o. 915 000.00 357 500.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-097/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy TRIBAG poprzez zakup innowacyjnejgo mobilnego przesiewacza odgliniającego.
98. Usługi Medyczne Lekarz Andrzej Witowski 1 337 500.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-098/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania badań diagnostycznych i profilaktycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.
99. P.P.H. MABO BOGDAN MAJEWSKI 141 520.00 69 600.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-099/09-01
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Firmie MABO kluczem do rozwoju i wzrostu konkurencyjności
100. Solar-Plex Michał Korombel 301 666.00 148 360.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-100/09-01
Wdrożenie innowacyjnych technik kosmetyki dermatologicznej i plastycznej oraz nowych usług w przedsiębiorstwie Solar-Plex
101. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Inter-Sat" jacek Opałka 813 510.00 400 033.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-101/09-01
Budowa stacji bazowej radio-dostępowej w Skarżycach oraz tworzenie sieci odbiorców Internetu na terenach wschodniej części województwa śląskiego
102. RONDO 2 - Krystyna Scholz 1 472 662.00 724 260.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-102/09-01
Produkcja oraz wdrożenie na rynek krajowy innowacyjnych przewodów technicznych.
103. VOXNET SPÓŁKA AKCYJNA 580 720.00 285 600.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-103/09-01
Wykorzystanie innowacyjnych osiągnięć technologii e-biznes oraz ICT w branży teleinformacyjnej w celu wprowadzenia nowej usługi telefonii stacjonarnej WLR oraz ulepszenia usługi call-center.
104. ZRD I TZ "ROMUS" Jerzy Musiał, Maciej Rotyński Spółka jawna 1 756 190.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-104/09-01
Zwiększone parametry wytrzymałościowe remontowanych i budowanych dróg w województwie śląskim dzięki inwestycji w innowacyjne technologie wzmacniające konstrukcję nawierzchni drogowych.
105. RUBYCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 534 760.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-105/09-01
Produkcja oraz wdrożenie na rynek krajowy opakowań biodegradowalnych.
106. Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy "HOLDUCT-ZH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 780 800.00 320 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-106/09-01
Wzrost bezpieczeństwa oferowanych produktów poprzez inwestycję w optyczne przekładniki prądowe
107. Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy "HOLDUCT-ZH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 719 800.00 295 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-107/09-01
Uzupełnienie oferty spółki o nowe, innowacyjne produkty w postaci szynoprzewodów izolacji stałej dla średnich napięć
108. Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe PROSPERPLAST Spółka Jawna Paweł Mrózek & Marek Mrózek 1 964 200.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-108/09-01
Innowacja procesowa i produktowa w Spółce Prosperplast poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji wyrobów dużogabarytowych w technologii rozdmuchu
109. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe UV - Adam Górny 1 531 100.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-109/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii sitodruku oraz rozwój działalności w zakresie uszlachetniania papieru drogą do wzrostu konkurencyjności na rynku.
110. Usługi Medyczne Lekarz Andrzej Witowski 752 210.00 421 800.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-110/09-01
Wzrost konkurencyjności oraz unowocześnienie oferty usługowej firmy w wyniku wprowadzenia innowacyjności procesowej oraz produktowej
111. ADEX Grylewicz Sp.j. 938 424.00 461 520.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-111/09-01
Innowacyjność spółki ADEX sposobem na konkurencyjny rozwój
112. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Demi Co. Danuta Walkowicz-Kwaśniewska 1 560 574.00 749 933.58 WND-RPSL.01.02.03
-00-112/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii Nesting w przedsiębiorstwie Demi Co.
113. "Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych" Jaworska Daniela Maria 723 460.00 355 800.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-113/09-01
Wprowadzenie na rynek innowacyjnego modelu anemometru stacjonarnego oraz poszerzenie oferty przedsiebiorstwa o usługę wzorcowania anemometrów.
114. Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie Spółka Akcyjna 2 147 200.00 749 936.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-114/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie S.A. poprzez zakup nowoczesnej automatycznej wycinarki płaskiej do papieru i tektury
115. Sim Biuro Projektowo -Reklamowe, Sławomir Boduch 943 645.60 464 088.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-115/09-01
Wdrożenie innowacyjnych technologii poprzez zakup nowoczesnych urządzeń celem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa SIM Biura Projektowo Reklamowego.
116. BMT Sp. z o. o. 1 098 000.00 540 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-116/09-01
Zakup innowacyjnej maszyny drukarskiej dla firmy BMT Sp. z o. o. z Gliwic
117. WWNET Bożena Furgol 1 264 896.00 622 080.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-117/09-01
Wdrożenie innowacyjnych technologii w firmie WWNET z Raciborza
118. SEEN Technologie Sp. z o.o. 4 513 146.00 746 680.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-118/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy SEEN Technologie Sp. z o.o. poprzez inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową oraz wdrożenie innowacji produktowej i organizacyjnej.
119. P.P.H.U. Tek sp. z o.o. 631 960.00 310 800.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-119/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań kartonowych w firmie TEK sp. z o.o. w Gliwicach.
120. P.P.H.U. „DEMAL” Mariusz Malik 811 300.00 399 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-120/09-01
Uruchomienie produkcji innowacyjnego rekuperatora poprzez zakup nowoczesnych środków produkcji.
121. Certpol spółka z ogranicznoną odpowiedzialnością 537 776.00 264 480.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-121/09-01
Elektroniczny Urząd Pocztowy jako innowacyjność produktowa firmy Certpol sp. z o.o. w Zawierciu.
122. Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe LEMAR Mariusz Goc 641 720.00 315 600.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-122/09-01
Innowacyjna technologia w procesach produkcji butów
123. P.U.H. Optronic S.C- Lucyna Sztaba, Mateusz Sztaba, Wiesław Golec, Andrzej Gryguś 1 741 267.06 749 134.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-123/09-01
Modernizacja obiektu celem rozpoczęcia działalności Inkubatora Przedsiębiorczości.
124. Świece i Podgrzewacze Sp. z o. o. 1 820 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-124/09-01
Innowacja parku maszynowego - zakup linii technologicznej do produkcji podgrzewaczy szansą na rozwój firmy Świece i Podgrzewacze Sp. z o. o.
125. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Zaborze Sp. z o.o. 1 337 500.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-125/09-01
Wdrożenie sonochirurgii - innowacyjnej małoinwazyjnej technologii operacyjnej - w NZOZ Szpital Zaborze Sp. z o.o. w Zabrzu.
126. HODER S.C. Hoder Stanisław Hoder Adam 884 878.20 435 186.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-126/09-01
Innowacyjna technologia obróbki kamienia szansą osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez firmę HODER S.C.
127. "LOGMAR" AGENCJA USŁUG LINGWISTYCZNYCH 150 403.00 75 842.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-127/09-01
ICT w nauczaniu języków obcych oraz języka polskiego jako obcego . Centrum kształcenia i wspierania kadry.
128. BIELMEC - OBRÓBKI STEROWANE CYFROWO Sp. z o.o. 1 652 490.00 677 250.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-128/09-01
Wprowadzenie ulepszonych produktów w BIELMEC Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania wielowypustu wewnętrznego.
129. RAD-NET Radosław Kukuła 349 885.02 172 074.60 WND-RPSL.01.02.03
-00-129/09-01
Zastosowanie innowacyjnych urządzeń w stacji kontroli pojazdów szansą rozwoju firmy RAD-NET z Bielska-Białej
130. Zakład Ślusarski GREŃ Spółka Jawna 1 000 400.00 410 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-130/09-01
Wzrost konkurencyjności Zakładu Ślusarskiego Greń Sp. j. poprzez zakup innowacyjnego automatycznego urządzenia spawalniczego
131. Virtu sp. j. Beata Vetulani, Dagmara Mikulska 1 610 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-131/09-01
Wdrożenie innowacyjnej, pierwszej w kraju, zautomatyzowanej linii do wytwarzania naleśników
132. Virtu sp. j. Beata Vetulani, Dagmara Mikulska 561 200.00 230 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-132/09-01
Wdrożenie innowacyjnej zautomatyzowanej technologii produkcji ciasta wykorzystywanego w produkcji wyrobów garmażeryjnych
133. Virtu sp. j. Beata Vetulani, Dagmara Mikulska 1 840 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-133/09-01
Uruchomienie nowej linii produktów garmażeryjnych w opakowaniach typu peel poprzez wdrożenie technologii innowacyjnej.
134. Błatoń Jarosław 355 508.00 174 840.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-134/09-01
Zakup kompletnej linii do produkcji brykietów opałowych z biomasy i odpadów powstałych po obróbce mechanicznej drewna oraz innych surowców sypkich
135. BEST- EKO Sp. z o.o. 1 659 121.92 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-135/09-01
Wzrost konkurencyjnosci Spółki Best-Eko poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii umożliwiajacej uruchomienie kolejnego etapu procesu oczyszczania ścieków polegajacego na pełnym recyklingu odpadów.
136. Surex - Firma Rodzinna Ryszard Suzdalewicz 372 000.00 223 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-136/09-01
Zakup innowacyjnego systemu odpalającego FIREMASTER.
137. Profilex Nowak & Gawlik Spółka Jawna 724 680.00 356 400.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-137/09-01
Nowe technologie wytłaczania w produkcji elementów budowlanych
138. Usługi Gastronomiczne i Hotelowe Frasunek Anna 1 613 723.04 700 226.30 WND-RPSL.01.02.03
-00-138/09-01
Wzrost pozycji konkurencyjnej Usługi Gastronomiczne i Hotelowe Frasunek Anna poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji stolarki PCV
139. C.T.S. Sp. z o.o. 189 448.13 93 171.21 WND-RPSL.01.02.03
-00-139/09-01
Szkolenia specjalistyczne z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń w firmie C.T.S. sp. z o.o. w Sosnowcu.
140. Techcar Jolanta Chachulska-Niedziela 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-140/09-01
Uruchomienie nowych usług poprzez stworzenie innowacyjnej stacji kontroli pojazdów wraz z laboratorium badawczym.
141. Techcar Jolanta Chachulska-Niedziela 732 000.00 360 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-141/09-01
Uruchomienie nowej usługi w firmie Techcar poprzez zakup innowacyjnej myjni samochodowej.
142. POLTING FOAM SP. Z O.O. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-142/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy POLTING FOAM Sp. z o.o. przez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcyjnej
143. MEKMED s.c. Przychodnia Lekarska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1 065 060.00 523 800.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-143/09-01
Kompleksowa terapia zabiegowego leczenia otyłości i żylaków kończyn dolnych z użyciem najnowszych technologii ultradźwiękowych i laserowych
144. "KRYMAR" Pośrednictwo - Usługi - Handel Krzysztof Żychski 976 000.00 480 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-144/09-01
Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa dzięki implementacji innowacyjnych technologii w firmie KRYMAR.
145. Aleksander Żurek 618 174.00 304 020.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-145/09-01
Budowa elektrowni opartej na źródłach energii odnawialnej pozyskanej za pomocą ogniw fotowoltaicznych
146. SYSTEL SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE M.LINSCHEID SPÓŁKA JAWNA 819 816.82 403 188.60 WND-RPSL.01.02.03
-00-146/09-01
Innowacyjna technologia IP TV na Tysiącleciu.
147. "Stosowanie Maszyn" Tadeusz Szwajca 1 555 181.58 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-147/09-01
Rozbudowa parku maszynowego w celu wprowadzenia do oferty innowacyjnego typu silnika hydraulicznego.
148. 3ID S.C. Sławomir Burzec, Piotr Klose 146 400.00 60 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-148/09-01
Usługi doradcze dotyczące wdrożenia innowacyjnego systemu GHC - GSM Home Control.
149. ALFA-SYSTEM M.Piwowarski, A.Widera Spółka jawna 1 498 233.20 736 836.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-149/09-01
Unowocześnienie sieci teleinformatycznej ALFA-SYSTEM w Knurowie w celu wdrożenia innowacyjnej cyfrowej telewizji kablowej trzeciej generacji.
150. NGM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 963 331.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-150/09-01
Budowa i eksploatacja sieci multimedialnej z zastosowaniem technologii FTTH
151. Syntal Zbigniew Urszula Jezierscy spółka jawna 240 546.10 144 327.66 WND-RPSL.01.02.03
-00-151/09-01
Uruchomienie nowej linii produkcyjnej odczynników chemicznych dla firm farmaceutycznych.
152. STOLLUX Sp. z o.o. 1 878 800.00 749 980.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-152/09-01
Wdrożenie innowacji produktowej - pierwszego w Polsce EKODOMU - szansą rozwoju firmy Stollux Sp. z o.o.
153. BETONBEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-153/09-01
Rozszerzenie oferty BETONBEST Sp. z o.o. poprzez uruchomienie innowacyjnego procesu produkcji betonu.
154. "Drukarnia Dimograf" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 177 860.00 480 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-154/09-01
Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych w Drukarni Dimograf Sp. z o.o. poprzez inwestycje w środki trwałe
155. "LEGE ARTIS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 664 170.40 748 992.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-155/09-01
7point.pl - uruchomienie trzech nowoczesnych produktów wspomagających przedsiębiorstwa
156. Altea Management Alan Stretton 249 950.00 149 970.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-156/09-01
Wdrażanie mikroreaktorów oraz zautomatyzowanych reaktorów periodycznych w Polsce
157. NZOZ Prywatna Przychodnia Stomatologiczna "Ledwoń" Ledwoń Dariusz 1 276 510.00 715 800.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-157/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa NZOZ Prywatna Przychodnia Stomatologiczna LEDWOŃ Dariusz Ledwoń poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej i produktowej.
158. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "POLWENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 597 800.00 294 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-158/09-01
Wdrożenie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie poprzez zakup technologii WATERJET oraz urządzenia do cięcia wysokociśnieniową strugą wody.
159. Prywatny Specjalistyczny Gabinet Lekarski, Laboratorium Medyczne, dr n.med Zenon Rudzki 617 320.00 370 392.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-159/09-01
Wdrożenie innowacji procesowej w specjalistycznym gabinecie lekarskim leczenia chorób urologicznych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod diagnostycznych oraz zakup aparatu do termoterapii
160. ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "TOP-BUT" /ZPH "TOP-BUT"/ CZAJKA HALINA 503 006.00 247 380.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-160/09-01
Wdrożenie innowacyjnych metod produkcji poprzez zakup plotera służącego do bezwykrojnikowego rozkroju skóry z zastosowaniem w przemyśle obuwniczym.
161. CZARNET spółka cywilna Krzysztof Szymura, Andrzej Owczarek 1 488 352.66 731 976.72 WND-RPSL.01.02.03
-00-161/09-01
Budowa sieci światłowodowej FTTH dla mieszkańców Stanowic
162. G-NET spółka cywilna Tomasz Serwatka, Wojciech Rakoniewski 1 544 593.20 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-162/09-01
Budowa sieci światłowodowej FTTH dla mieszkańców Gierałtowic
163. CIEPBUD Montaż Urządzeń Ciepłowniczych Roboty Ogólnobudowlane Grzywacz Damian 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-163/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Ciepbud poprzez zakup innowacyjnej wiertnicy hydraulicznej do wykonywania sond geotermalnych
164. Autoklimat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 907 102.00 446 160.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-164/09-01
Wdrożenie innowacyjnnej technologii usług diagnostyki samochodowej i serwisowej w firmie Autoklimat Sp. Z o.o.
165. STROOPOL - Monika Heesch 366 048.80 180 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-165/09-01
Wprowadzenie na rynek krajowy innowacyjnej technologii sprzedaży ciastek Carmello
166. BIURO LAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 839 433.20 412 836.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-166/09-01
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań logistycznych celem podniesienia efektywności działania firmy dystrybucyjnej.
167. Polmar Profil Sp. z o.o. 463 600.00 228 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-167/09-01
Wdrożenie technologii produkcji mat ażurowych z tworzywa sztucznego w postaci wstęgi
168. Eko Trade Sp. z o.o. 1 746 234.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-168/09-01
Instalacja do badań i wytwarzania nowych mieszanek spoiwowych na bazie ubocznych produktów spalania.
169. Eko Trade Sp. z o.o. 2 814 150.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-169/09-01
Budowa Zakładu do przetwarzania ubocznych produktów spalania z energetyki zawodowej.
170. "Geres-Asco" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-170/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy "Geres-Asco" Sp. z o.o. poprzez budowę zero emisyjnej hali produkcyjnej oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu autonomicznego-cieczowego kolektora słonecznego
171. Galeria Jubilerska Łukasz Jopek 883 580.12 430 347.60 WND-RPSL.01.02.03
-00-171/09-01
Galeria Jubilerska - uruchomienie innowacyjnej usługi "Projektant Obrączek"
172. "Lupus" Producent Mebli Krystyna Hyla 160 430.00 65 750.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-172/09-01
Zakup usług doradczych związanych z koncepcją nowej strategii rozwoju firmy poprzez wdrożenie systemu ekspertowego on line
173. Przedsiębiorstwo Usługowe "Geocarbon" Sp. z o.o. 1 493 524.00 734 520.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-173/09-01
"Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Przedsiębiorstwa Usługowego GEOCARBON poprzez zakup specjalistycznego sprzętu"
174. Artagro sp. z o.o. 1 017 548.23 594 628.94 WND-RPSL.01.02.03
-00-174/09-01
Wzrost innowacyjności firmy Artagro sp. z o.o. poprzez zastosowanie unikalnych rozwiązań technologicznych
175. Politan Spólka Jawna Bogdan i Rafał Tannenberg 781 808.94 320 413.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-175/09-01
Budowa innowacyjnych urządzeń produkcyjnych w firmie POLITAN Spółka jawna Bogdan i Rafał Tannenberg
176. Mentor Consulting Sp. z o.o. 556 320.00 188 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-176/09-01
Budowa innowacyjnego systemu analiz nawierzchni drogowych przez firmę Mentor Consulting Sp. z o.o.
177. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budimpeks Wiesław Bryś 488 000.00 240 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-177/09-01
Wdrożenie technologii innowacyjnej przez firmę Budimpeks Wiesław Bryś w oparciu o koparkę gąsienicową
178. Kazimierz Jakubowski - SYNCHRO 1 671 400.00 744 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-178/09-01
Wdrożenie własnej innowacyjnej technologii kucia bezwypływkowego z czterema przeciwnaciskami zgłoszonej w urzędzie patentowym
179. Kazimierz Jakubowski - SYNCHRO 1 126 060.00 553 800.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-179/09-01
Udoskonalenie własnej innowacyjnej technologii kucia z potrójnym zamknięciem matryc będącej przedmiotem zgłoszenia patentowego
180. LS Tech-Homes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 669 655.40 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-180/09-01
Innowacyjna technologia łączenia panela prefabrykowanego do budowy domów w firmie LS Tech-Homes Sp. Z o.o.
181. Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe PROSPERPLAST Spółka Jawna Paweł Mrózek & Marek Mrózek 1 959 320.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-181/09-01
Zakup innowacyjnej zautomatyzowanej linii technologicznej do produkcji artykułów z tworzyw sztucznych - innowacją procesową w Spółce Prosperplast
182. PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "INTERMARK" SOŁTYS JÓZEF 500 200.00 246 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-182/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa INTERMARK w celu poprawy konkurencyjności poprzez wprowadzenie na rynek nowych innowayjnych produktów.
183. Lecznica Weterynaryjna "MEDVET" s.c. Albert Miernik, Wojciech Toczek, Agnieszka Porębska 55 287.00 27 190.20 WND-RPSL.01.02.03
-00-183/09-01
Endoskopia dla całkiem małych zwierząt - innowacyjna diagnostyka w profilaktyce i leczeniu na terenie woj. śląskiego
184. Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Małachowski S.C. 1 535 980.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-184/09-01
Wprowadzenie nowych modeli odzieży o wysokiej skuteczności termoizolacyjnej oraz dostosowanych parametrach użytkowych poprzez wdrożenie innowacyjnej aplikacji komputerowej
185. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BATER-Akumulatory" Adam Cisowski 1 468 874.53 639 206.34 WND-RPSL.01.02.03
-00-185/09-01
Innowacja technologiczna usługi druku jako nowatorski sposób na obsługę klienta i wykonanie kompleksowej usługi poligraficznej
186. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe KARMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 260 305.60 619 822.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-186/09-01
"Od odpadu do produktu. Budowa linii technologicznej do produkcji mączki szklanej"
187. Firma Handlowa "ERZET - Podłogi" Jarosław Zajączkowski spółka jawna 1 526 024.80 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-187/09-01
Wdrożenie oraz komercjalizacja innowacyjnego produktu w postaci systemów podłóg specjalistycznych firmy "ERZET - Podłogi"
188. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe KARMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 569 957.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-188/09-01
Od odpadu do produktu. Budowa linii technologicznej do uszlachetniania kruszywa kwalifikowanego.
189. Sukces s.c. Sebastian Kachel, Michał Lekston 304 873.12 147 237.60 WND-RPSL.01.02.03
-00-189/09-01
Rozwój działalności spółki cywlinej Sukces dzięki wdrożeniu innowacyjnego produktu telekomunikacyjnego
190. Sukces s.c. Sebastian Kachel, Michał Lekston 435 461.43 196 761.36 WND-RPSL.01.02.03
-00-190/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii PON w świadczeniu usług telekomunikacyjnych spółki cywilnej Sukces w Siemianowicach Śląskich.
191. Przychodnia Stomatologiczna "Dentaria" Żuławińska Iwona 1 210 800.00 640 485.81 WND-RPSL.01.02.03
-00-191/09-01
Modernizacja procesu leczenia oraz rozbudowa Przychodni Stomatologicznej Dentaria w oparciu o innowacyjne urządzenia medyczne (zabiegowy laser stomatologiczny)
192. MTL Asco Rail Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 439 600.00 590 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-192/09-01
Zakup innowacyjnych stanowisk testowych zestawów diagnostycznych pojazdów szynowych w Pyskowicach
193. Kwiatkowski Wonder Vision Spółka komandytowa 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-193/09-01
Wdrożenie innowacyjnej platformy LedsConnect
194. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa REXBUD A. Sowada, I. Cichy i M. Polny Spółka Jawna 855 567.16 420 770.74 WND-RPSL.01.02.03
-00-194/09-01
Wprowadzenie innowacji procesowych w celu podniesienia konkurencyjności firmy REXBUD
195. MARWOJ Marek Wojaczek 371 000.00 180 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-195/09-01
Uruchomienie produkcji i sprzedażyodbitek fotograficznych HD i albumów w systemie PHOTOBOOK
196. P. W. PROFIL Lesław Dutka 491 050.00 241 500.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-196/09-01
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa PROFIL poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji mebli
197. "Apperta" s. c. Aleksandra i Grzegorz Moroszczuk 439 200.00 216 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-197/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii w przedsiębiorstwie Apperta s.c. w celu podniesienia jego konkurencyjności.
198. PPHU "MEBLE-MOROSZCZUK" Moroszczuk Aleksander 1 309 792.00 644 160.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-198/09-01
Innowacyjne technologie obróbki elementów meblowych szansą na podniesienie konkurencyjności PPHU MEBLE-MOROSZCZUK
199. Centrum Serwisu Telekomunikacji i Telemetrii SEVITEL Sp. z o.o. 777 140.00 229 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-199/09-01
Opracowanie i uruchomienie produkcji ręcznych analizatorów gazowych o budowie modułowej z wykorzystaniem nowej generacji detektorów o obniżonym poborze mocy w wykonaniu iskrobezpiecznym.
200. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ELNAP Sp. z o.o. 309 880.00 152 400.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-200/09-01
Utworzenie profesjonalnego Laboratorium Badawczo-Rozwojowo-Produkcyjnego dla projektowania nowych produktów oraz testowania i podnoszenia jakości dotychczas produkowanych wkładek topikowych.
201. EMDE Magdalena Dytko 1 983 900.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-201/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup zautomatyzowanej instalacji do napawania plazmowego PTA (Plasma Transferred Arc) oraz wdrożenie innowacyjnych usług.
202. Roman Borczyk Klinika Implantologii i Stomatologii Estetycznej spółka jawna 335 000.00 201 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-202/09-01
Zakup innowacyjnego systemu CEREC AC celem wzrostu konkurencyjności firmy Roman Borczyk Klinika Implantologii i Stomatologii Estetycznej spółka jawna
203. Mecacontrol Polska Sp. z o.o. 950 840.00 462 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-203/09-01
Nowoczesne procesy wtrysku tworzyw
204. Przedsiębiorstwo Naukowo Produkcyjne EKO-NIKKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 004 804.20 494 166.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-204/09-01
Zakup generatora gazu i stworzenie laboratorium badawczego w celu prowadzenia prac badawczo-naukowych nad technologią obróbki osadów ściekowych i innych osadów organicznych.
205. EGO FASHION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 406 260.00 199 800.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-205/09-01
Wirtualna galeria produktów marki La marru a la Doda
206. Provita Sp. z o.o. 374 760.00 224 856.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-206/09-01
Wprowadzenie innowacyjnej metody witryfikacji tkanki jajnika u kobiet przed planowanym leczeniem onkologicznym
207. Provita Sp. z o.o. 586 360.00 351 816.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-207/09-01
Wdrożenie innowacyjnego postępowania w opiece szpitalnej z wykorzystaniem systemu mikrostymulacyjnego oraz prowadzenie badań nad wykorzystaniem systemu mikrostymulacji w leczeniu pooperacyjnym.
208. Provita Sp. z o.o. 1 287 531.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-208/09-01
Uruchomienie nowoczesnego ośrodka okulistycznego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod diagnostyki i terapii
209. "Ekoinstal Jan Klusko i Partnerzy" Spółka Jawna 2 318 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-209/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii prostowania i cięcia poprzecznego arkuszy blachy stalowej
210. Barbara Burakowska Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa EKO BODZIO B&B 1 300 000.00 639 344.26 WND-RPSL.01.02.03
-00-210/09-01
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności w kraju poprzez zakup innowacyjnej maszyny do utylizacji odpadów biologicznych.
211. NT Medical, Kareł i wspólnicy spółka jawna 535 850.00 295 512.63 WND-RPSL.01.02.03
-00-211/09-01
Wprowadzenie na rynek polski innowacyjnej technologii fotoablacji laserowej oraz kompleksowych usług w zakresie diagnozowania i leczenia schorzeń tarczycy.
212. "BITUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 227 561.65 111 915.57 WND-RPSL.01.02.03
-00-212/09-01
Wzrost innowacyjnosci firmy Bitum sp.zo.o. poprzez zakup innowacyjnego i unowoczesnionego sprzetu i utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego,oraz wprowadzenie nowych usług
213. Encja.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 286 074.75 140 692.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-213/09-01
Laboratorium badań użyteczności systemów informatycznych - Eye tracking jako metoda poznania preferencji użytkowników
214. Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 501 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-214/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii druku offsetowego w Drukarni Częstochowskie Zakładady Graficzne Sp. z o.o.
215. "PLASTIMEX" Spółka z o.o. 1 836 100.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-215/09-01
Zakup innowacyjnej technologii produkcji rur korugowanych z PP o średnicy 150 i 500mm
216. PIEKARNIA CUKIERNIA JERSZY BARBARA 237 552.00 116 828.85 WND-RPSL.01.02.03
-00-216/09-01
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności poprzez otwarcie punktu sprzedaży oraz wprowadzenie na rynek nowego produktu
217. Gabriel Miczka Przedsiębiorstwo 728 827.50 429 376.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-217/09-01
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Gabriel Miczka Przedsiębiorstwo poprzez stworzenie prototypowego egzemplarza innowacyjnej kamery termowizyjnej
218. APA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 610 112.24 300 055.20 WND-RPSL.01.02.03
-00-218/09-01
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa APA Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnego pakietu oprogramowania do projektowania
219. P.W. "RASZKA" Leopold Raszka 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-219/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji folii oxybiodegradowalnej w P.W. "Raszka"
220. Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy GACMET Pelagia Gacka, Gizela Gacka Spółka jawna 1 395 070.00 686 100.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-220/09-01
Zakup innowacyjnej technologii zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji metalowych
221. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "DROGOPOL-ZW" Spółka z o.o. 1 812 920.00 743 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-221/09-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy przez zastosowanie innowcyjnej technologii bitufor.
222. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "DROGOPOL-ZW" Spółka z o.o. 1 762 900.00 722 500.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-222/09-01
Zwiększenie konkurencyjnosci firmy przez zastosowanie innowacyjnej technologii cienkich dywaników elastromeroasfaltowych.
223. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Beskid Plus Spółka Jawna Roman Tyrna, Janusz Cybuch 371 734.00 182 820.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-223/09-01
Innowacyjny system produkcji opakowań dla archiwistyki w Beskid Plus w Cieszynie
224. HIKARIDO Sp. z o.o. 1 520 730.00 747 900.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-224/09-01
System do oszczędzania energii w obwodach oświetleniowych - wdrożenie innowacji produktowej w Spółce Hikarido
225. MULTI-TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 558 543.05 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-225/09-01
Rozwój działalności B+R firmy MULTI-TECH poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz adaptację budynku
226. GTX HANEX Plastic Sp. z o.o. 2 745 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-226/09-01
Wdrożenie innowacyjnych metod wytwórczych w firmie GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. w celu komercjalizacji efektów prac badawczo rozwojowych
227. SEMPERUM Anna Tomsia-Zając, Janusz Parkitny, Justyna Jasionek Spółka Cywilna 1 465 830.00 720 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-227/09-01
Zakup innowacyjnej linii technologicznej do zatapiania płyt komórkowych
228. Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rajmund Orlicki 1 184 774.00 639 540.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-228/09-01
Wzrost konkurencyjności Medycznego Studium Techniki Dentystycznej w Ustroniu poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnego stopu dentystycznego
229. UNIPOL CARBON-STEEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 547 814.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-229/09-01
Utylizacja odpadów poprodukcyjnych w innowacyjnej technologii produkcji wyrobów budowlanych.
230. Oman Sp. z o.o. 1 098 000.00 450 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-230/09-01
Wprowadzenie innowacji poprzez zakup patentu Henke i uruchomienie produkcji barierki ochronnej
231. Oman Sp. z o.o. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-231/09-01
Wprowadzenie innowacji poprzez zakup licencji Henke i uruchomienie produkcji schodów spiralnych i modułowych
232. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRANSLIS" Henryk Lis 1 891 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-232/09-01
Zakup innowacyjnej linii do produkcji mixu granulatu peletowego ze słomy z pestkami owocowymi
233. All-Dent Wojciech Wilk 1 453 715.21 714 948.84 WND-RPSL.01.02.03
-00-233/09-01
Wzrost pozycji konkurencyjnej firmy poprzez uruchomienie wysokospecjalistycznego gabinetu chirurgiczno- implantologicznego
234. Baron Technika Grzewcza, Sanitarna, Gazowa BARON Jan 1 379 820.00 678 600.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-234/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy poprzez wdrożenie do produkcji nowego typu innowacyjnych zbiorników buforowych
235. InArt Spółka Akcyjna 406 260.00 199 800.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-235/09-01
Wirtualna galeria 3D - Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych w firmie InArt Spółka Akcyjna
236. P.H.U."Auto-Alex" Ormaniec Aleksander 2 964 600.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-236/09-01
Budowa stacji obsługi i kontroli pojazdów wraz z zapleczem serwisowym dostosowanym do obsługi pojazdów z napędem alternatywnym(hybrydowym)
237. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe PROJEKT-POL 1 543 300.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-237/09-01
Unowocześnienie technologii produkcji oraz poszerzenie oferty PUH Projekt-Pol w wyniku wdrożenia innowacyjnej wycinarki laserowej
238. Roman Borczyk Klinika Implantologii i Stomatologii Estetycznej spółka jawna 196 019.30 78 407.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-238/09-01
Nowoczesne laboratorium stomatologiczne - Roman Borczyk Klinika Implantologii i Stomatologii Estetycznej celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów
239. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-239/09-01
Stacja Bazowa Częstochowa Bańbór - WiMAX 802.16e-2005
240. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-240/09-01
Stacja Bazowa Bielsko-Biała Komorowice - WiMAX 802.16e-2005
241. INTER-TECH Przemysław Fijak 1 768 313.43 737 510.64 WND-RPSL.01.02.03
-00-241/09-01
Wdrażanie innowacyjnej usługi przy wykorzystaniu specjalistycznego dźwigu samojezdnego szansą rozwoju Przedsiębiorstwa INTER - TECH Przemysław Fijak w Rybarzowicach
242. Sztuka-Beskidzka Rękodzieło Ludowe i Artystyczne Witold Więckowski 1 215 500.00 670 500.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-242/09-01
Innowacyjne dywany z sukna wełnianego z wycinanym wzorem
243. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-243/09-01
Stacja Bazowa Bielsko-Biała Hałcnów - WiMAX 802.16e-2005
244. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-244/09-01
Stacja Bazowa Skoczów Podkępie - WiMAX 802.16e-2005
245. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-245/09-01
Stacja Bazowa Wodzisław Wilchwy - WiMAX 802.16e-2005
246. COMFORTEL SP. Z O.O. 305 366.00 150 180.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-246/09-01
Rozwój technologiczny firmy Comfortel w obszarze sieci teleinformatycznych
247. POPPART Rafał Szymański 1 220 000.00 600 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-247/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii druku offsetowego w firmie Poppart
248. Zakład Badań i Rozwoju KalibruX Wójcik Jarosław 48 800.00 20 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-248/09-01
Wprowadzenie nowej strategii zarządzania poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością w laboratorium badawczym i wzorcującym
249. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii, Ortodoncji i Implantologii RENK Sławomir Renk 724 186.00 321 330.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-249/09-01
Zakup innowacyjnego tomografu stomatologicznego dla Centrum Stomatologii, Ortodoncji i Implantologii RENK w Tarnowskich Górach
250. Urządzenia i Konstrukcje S.A. 1 616 500.00 662 500.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-250/09-01
Wdrożenie innowacyjnych produktów przez firmę Urządzenia i Konstrukcje
251. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-251/09-01
Stacja Bazowa Skoczów Dolny Bór / Raszki - WiMAX 802.16e-2005
252. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-252/09-01
Stacja Bazowa Wodzisław Kokoszyce / Radlin - WiMAX 802.16e-2005
253. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-253/09-01
Stacja Bazowa Częstochowa Brzeziny Wielkie - WiMAX 802.16e-2005
254. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-254/09-01
Stacja Bazowa Częstochowa Mirów - WiMAX 802.16e-2005
255. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-255/09-01
Stacja Bazowa Bielsko-Biała Lipnik - WiMAX 802.16e-2005
256. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-256/09-01
Stacja Bazowa Bielsko-Biała Mikuszowice - WiMAX 802.16e-2005
257. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-257/09-01
Stacja Bazowa Częstochowa Komorniki - WiMAX 802.16e-2005
258. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-258/09-01
Stacja Bazowa Częstochowa Zagajnik / Rząsawa - WiMAX 802.16e-2005
259. D.E.F.T. Polska Marian Buroń 309 392.00 152 160.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-259/09-01
Zakup i instalacja zintegrowanego systemu ERP wspomagającego zarządzanie w przedsiębiorstwie
260. Stolarstwo Gustaw Majer 2 911 866.72 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-260/09-01
Ulepszone wzornictwo w parze z innowacyjnością
261. Bytomska Spółka Informatyczna COIG-4 Sp. z o.o. 238 510.00 97 750.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-261/09-01
Wdrażanie strategii rozwoju produktu ERP SKOP Bytomskiej Spółki Informatycznej w oparciu o technologię zdalnej identyfikacji RFID.
262. KP i WP inż. Krzysztof Prochoń 140 440.30 69 069.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-262/09-01
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy KP i WP inż. Krzysztof Prochoń poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług na terenie nowopowstających osiedli na terenie Katowic i Chorzowa
263. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-263/09-01
Stacja Bazowa Częstochowa Błeszno - WiMAX 802.16e-2005
264. Talmex Sp.z o.o. 2 356 796.00 749 924.76 WND-RPSL.01.02.03
-00-264/09-01
Zakup urządzenia do wodno-ściernego cięcia oraz przystosowanie hali pod instalacje urządzenia celem wdrożenia innowacji procesowej w firmie Talmex Sp. z o.o.
265. Zakład Mechaniki Przemysłowej "ZAMEP" Sp. z o.o. 2 426 640.02 749 871.55 WND-RPSL.01.02.03
-00-265/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii przez Zakład Mechaniki Przemysłowej "ZAMEP" Sp. z o.o. przekładającej się na innowacyjne i ulepszone pompy
266. Biproen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 75 207.52 36 987.30 WND-RPSL.01.02.03
-00-266/09-01
Unowocześnienie infrastruktury informatycznej firmy Biproen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zakup innowacyjnego systemu do projektowania instalacji elektrycznej.
267. Integer 23 Sławomir Kasiński 228 767.80 108 492.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-267/09-01
Innowacyjne technologie w procesie świadczenia usług pocztowych
268. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TONAL sp. z o.o. 449 553.65 221 091.96 WND-RPSL.01.02.03
-00-268/09-01
Wzrost konkurencyjności oraz rozwój oferty firmy Tonal Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia innowacyjnego centrum produkcyjnego/ automatyzacji obsługi zleceń i procesu produkcji.
269. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-269/09-01
Stacja Bazowa Bielsko-Biała Stare Bielsko / Sarni Stok - WiMAX 802.16e-2005
270. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-270/09-01
Stacja Bazowa Brenna - WiMAX 802.16e-2005
271. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-271/09-01
Stacja Bazowa Istebna - WiMAX 802.16e-2005
272. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-272/09-01
Stacja Bazowa Hażlach - WiMAX 802.16e-2005
273. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-273/09-01
Stacja Bazowa Goleszów - WiMAX 802.16e-2005
274. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-274/09-01
Stacja Bazowa Dębowiec - WiMAX 802.16e-2005
275. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-275/09-01
Stacja Bazowa Żywiec Wichrowa - WiMAX 802.16e-2005
276. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-276/09-01
Stacja Bazowa Żywiec Kabaty / Podlesie - WiMAX 802.16e-2005
277. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-277/09-01
Stacja Bazowa Bielsko-Biała Wapienica - WiMAX 802.16e-2005
278. Megaplot J. Wójcicki M. Jagła Spółka Jawna 24 400.00 10 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-278/09-01
Budowa urządzenia do cięcia materiałów spienionych metodą szybko poruszającego się druta tzw "fast wire"
279. Zakład Wyrobów Metalowych METAL-SYSTEM Sp. z o.o. 2 135 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-279/09-01
Inwestycja w innowacyjny proces OTA do produkcji drutu
280. KONCEPT ŁUKASZ WIADERNY 1 098 000.00 540 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-280/09-01
Zakup i wdrożenie innowacyjnego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego
281. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 832 773.06 736 136.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-281/09-01
Stacja Bazowa Wisła - WiMAX 802.16e-2005
320 613 815.35 135 897 446.76

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09

2009-03-06 - 2009-05-06

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09
Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-005/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-002/08

2008-09-05 - 2008-11-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-001/08

2008-06-06 - 2008-08-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.