Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-021/15

2015-07-20 - 2015-08-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że 20 lipca 2015 roku zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw
w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-020/12

2012-05-08 - 2012-07-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-020/12
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-019/12

2012-01-09 - 2012-03-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-019/12
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-018/11

2011-09-15 - 2011-12-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-018/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-017/11

2011-04-15 - 2012-01-23

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2011 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-017/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-016/11

2011-03-07 - 2011-05-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-016/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-015/10

2010-06-07 - 2010-08-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-015/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-014/10

2010-04-15 - 2011-04-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2010 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-014/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-013/10

2010-03-05 - 2010-05-05

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-013/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-012/10

2010-02-12 - 2010-04-15

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-012/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-011/09

2009-09-10 - 2010-04-02

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje,
że dnia 10 września 2009 roku
ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-011/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”
8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-010/09

2009-08-12 - 2009-11-12

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-010/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-007/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.01-007/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach
międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-008/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.02-008/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.2 „MŚP” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-009/09

2009-04-07 - 2009-06-08

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-009/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Pobierz plik dla konkursu: SCP-03.02.01-009/09
Lp. Nazwa beneficjenta Koszt całkowity [PLN] Wnioskowane dofinansowanie [PLN] Nr wniosku Tytuł
1. "POL-ITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 899 174.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-001/09-01
Stworzenie odpowiedniej jakości bazy turystycznej oraz rozwój oferty produktów turystycznych w województwie śląskim poprzez inwestycję w Ośrodku Wypoczynkowym "ORLE GNIAZDO"
2. POLMIS S.C. MIROSŁAWA,STANISŁAW PODOLSKI 1 283 830.00 631 392.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-002/09-01
Rozwój przesiebiorstwa poprzez uruchomienie nowych usług służących poprawie kondycji fizycznej, samopoczuciu i wyglądu.
3. Przedsiębiorstwo Wielobranzowe Żak Marek 515 435.01 253 492.63 WND-RPSL.03.02.01
-00-003/09-01
Rozwój działalności turystycznej przedsiębiorstwa poprzez zakup sprzętu i urządzeń służących obsłudze ruchu turystycznego
4. Firma Handlowo Usługowa Adrian Pięciórek 406 260.00 199 800.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-004/09-01
Adaptacja i wyposażenie zaplecza rekreacyjno-sportowego w Ośrodku Wypoczynkowym w Bielsku-Białej w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej okolic góry Szyndzielni i Dębowca
5. REGIONALNE INICJATYWY GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 416 682.00 198 660.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-005/09-01
Utworzenie parku tematycznego " Wodny Park Rekreacji Rodzinnej" w Gminie Gaszowice.
6. Brax-ton J.R. Makulik Spółka Jawna 1 825 996.00 745 900.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-006/09-01
Rozwój produktów turystycznych województwa śląskiego poprzez inwestycję w infrastrukturę aktywnych form turystyki firmy Brax-ton
7. Firma Handlowo Usługowa Kozielski Dariusz 726 671.52 298 916.20 WND-RPSL.03.02.01
-00-007/09-01
Zakup niezbędnego wyposażenia w celu uruchomienia Europejskiego Centrum Sportu - Gosław
8. STYLEHOTELS Sp. z o.o. 1 512 800.00 744 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-008/09-01
Wzrost atrakcyjności województwa śląskiego w wyniku powstania obiektu rekreacyjno-sportowego umożliwiającego czynne uprawianie sportu w Chorzowie
9. STYLEHOTELS Sp. z o.o. 1 387 140.00 682 200.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-009/09-01
Nowe atrakcyjne miejsce wypoczynku na terenie Chorzowa przyczyniające się do wzrostu ruchu turystycznego
10. 'Ambasada' s.c. Tajak Tomasz, Tront Mariusz 625 860.00 307 800.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-010/09-01
Wzrost atrakcyjności turystycznej hotelu KAMELEON poprzez rozbudowę infrastruktury okołoturystycznej
11. FHU STARCOM DAWID SOBIECH 487 835.30 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-011/09-01
Zagospodarowanie terenu pod Park Maszyn Wyścigowych w formie Toru Kartingowego o nazwie Fire Race w Lublińcu.
12. Śląskie Centrum Kapitałowo - Inwestycyjne "OBLIG" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 571 432.18 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-012/09-01
Budowa aktywnych form turystyki wraz z wyposażeniem
13. ORKA GROUP Sp. z o.o. 423 340.00 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-013/09-01
Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez podniesienie jakości bazy nurkowej w Jaworznie .
14. STOLLUX Sp. z o.o. 1 828 414.00 749 350.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-014/09-01
Park tematyczny: Centrum Sztuki Ciesielskiej - miejscem edukacji i wypoczynku.
15. META INTERNATIONAL Sp. z o.o. 1 524 731.60 749 868.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-015/09-01
Rozbudowa bazy okołoturystycznej w celu podniesienia atrakcyjności Hotelu-Restauracji META w Szczyrku
16. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAMEX Danecki Tomasz 957 700.00 471 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-016/09-01
Tworzenie odpowiedniej infrastruktury około turystycznej - poprzez rozwój oferty usług (SPA) - w Hotelu Arena w Tychach.
17. DAREX Dariusz Tatarczyk, Jolanta Tatarczyk spółka jawna 412 360.00 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-017/09-01
BUDOWA PARKINGU ORAZ PRZECHOWALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO I TURYSTYCZNEGO DLA SPRAWNEJ OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO GOŚCI "ELEMELS PLANET" W USTRONIU
18. LAS Jarosław Lasecki 275 720.00 135 600.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-018/09-01
Wzrost atrakcyjności regionu poprzez budowę Altan Jurajskich - obiektów będących miejscem wypoczynku, oraz oznakowanie terenu wokół Zamków
19. LAS Jarosław Lasecki 1 106 784.00 544 320.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-019/09-01
Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej okolic Zamku Bobolice poprzez budowę funkcjonalnego Parkingu na 200 pojazdów
20. LAS Jarosław Lasecki 255 882.80 125 844.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-020/09-01
Wzrost atrakcyjności regionu poprzez budowę Zamkowego placu zabaw dla dzieci, obiektu o charakterze tematyczno-edukacyjnym.
21. LAS Jarosław Lasecki 1 295 640.00 637 200.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-021/09-01
Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej okolic Zamku Mirów poprzez budowę funkcjonalnego Parkingu na 250 pojazdów
22. "Consonni Bartelak" Spółka cywilna Zdzisław Bartelak, Halina Bartelak, Dominik Bartelak, Filip Bartelak 1 539 380.14 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-022/09-01
Promocja tradycji wsi polskiej i zdrowej żywności w ramach parku tematycznego realizowanego przez Consonni Bartelak SC w Kamyku
23. Gaszka Piotr 2 398 823.78 747 174.62 WND-RPSL.03.02.01
-00-023/09-01
Budowa nowoczesnej hali sportowej w Rydułtowach oraz zakup wyposażenia
24. Zakład Badawczo-Usługowy „EKOS” Zenon Guzik 862 418.00 424 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-024/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez remont infrastruktury aktywnych form turystyki i terenów rekreacyjnych Zajazdu Leśnego.
25. Przedsiębiorstwo Usługowe "RAGOS" Sp. z o.o. 1 537 995.44 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-025/09-01
Nowa baza okołoturystyczna RAGOS przyczyniająca się do wzrostu ruchu turystycznego w regionie Raciborza
26. Baupol Sp. z o.o 401 650.00 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-026/09-01
Wzrost atrakcyjności Aglomeracji Śląskiej poprzez budowę treningowego pola golfowego pn.Bytom Golf na drodze dywersyfikacji usług spółki Baupol.
27. Sportowa Dolina Sp. z o.o. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-027/09-01
Wzrost potencjału turystycznego ośrodka sportowo - rekreacyjnego Dolomity Sportowa Dolina w Bytomiu poprzez utworzenie kina plenerowego
28. Sportowa Dolina Sp. z o.o. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-028/09-01
Dino Park nową propozycją Ośrodka Dolomity Sportowa Dolina na rodzinne spędzanie wolnego czasu łączącą naukę z przyjemnością spędzania czasu na łonie natury.
29. Sportowa Dolina Sp. z o.o. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-029/09-01
Wzrost potencjału turystycznego przez utworzenie ośrodka rekreacyjnego Marina w obrębie zbiornika Dzierżno Duże w Rzeczycach
30. Sportowa Dolina Sp. z o.o. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-030/09-01
Modernizacja ośrodka Dolomity Sportowa Dolina sposobem na poprawę jakości świadczonych usług związanych z sportami zimowymi
31. Śląskie Centrum Kapitałowo - Inwestycyjne "OBLIG" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 634 339.39 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-031/09-01
Budowa bazy okołoturystycznej poprzez zagospodarowanie terenów wokół kompleksu hotelowo-restauracyjnego.
32. KAWAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 418 196.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-032/09-01
Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej służy rozwojowi produktów markowych Beskidu Śląskiego
33. TJK Tomasz Cierpiał 554 546.12 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-033/09-01
Nowa atrakcja rekreacyjno turystyczna w regionie budowa hali do SQUASHA
34. Wieczorek Stanisław 355 702.00 173 220.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-034/09-01
Uruchomienie toru carlingowo-bowlingowego urozmaiceniem atrakcji turystycznych Szczyrku i sposobem na konkurencyjność firmy Stanisława Wieczorek.
35. TRIBAG Sp. z o.o. 1 676 036.00 514 400.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-035/09-01
Stworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego na terenie miasta Myszkowa poprzez uruchomienie Fitness Clubu.
36. Firma Handlowo - Usługowa Leszek Zugaj 567 300.00 271 200.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-036/09-01
Jeździectwo markowym produktem turystycznym regionu - budowa krytej ujeżdżalni na terenie Ośrodka Wypoczynkowego i Stadniny Koni Borki w Warszowicach
37. PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz 689 910.00 282 750.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-037/09-01
Rozbudowa infrastruktury aktywnych formy turystyki poprzez uruchomienie wyciągu narciarskiego dla dzieci w ramach ośrodka narciarskiego Poniwiec w Ustroniu.
38. Zet Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Wielobranżowe Tomasz Szarski 2 019 100.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-038/09-01
Budowa muzeum paleontologicznego z warsztatami pracy twórczej w Lublińcu.
39. ZET Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Wielobranżowe Tomasz Szarski 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-039/09-01
Budowa parku tematycznego Zaurolandia w Lublińcu szansą rozwoju firmy Zet Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Wielobranżowe Tomasz Szarski
40. RPM Spółka Akcyjna 1 561 600.00 512 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-040/09-01
Rozbudowa ośrodka narciarskiego "Dolina Leśnicy" w Brennej Leśnicy - budowa nowej infrastruktury dla narciarzy.
41. "Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk - Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" 1 796 145.00 736 125.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-041/09-01
Budowa systemu sztucznego naśnieżania, systemu automatycznych bramek oraz otwarcie wypożyczalni sprzętu narciarskiego dla osób niepełnosprawnych na stoku CENTRUM KONGRESÓW I REKREACJI ORLE GNIAZDO
42. Fero-Lux Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 870 104.00 427 920.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-042/09-01
Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej hotelu FERO - Centrum Szkoleń i Wypoczynku poprzez modernizacje centrum rekreacyjnego i zakup nowoczesnych urządzeń.
43. AM&HW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 397 720.00 195 600.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-043/09-01
Wzrost konkurencyjności hotelu Fero-Lux w Korbielowie poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do poprawy infrastruktury okołoturystycznej.
44. DIAMENT Sp. z o.o. 4 401 150.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-044/09-01
Poprawa oferty turystycznej SPA Hotelu Diament w Ustroniu poprzez budowę obiektu rekreacyjno-pływackiego.
45. Spółdzielnia Turystyczno-Handlowa "PILSKO" 798 124.00 327 100.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-045/09-01
Turystyka-kultura-wypoczynek - dalszy rozwój STH Pilsko w Jeleśni poprzez budowę plenerowej bazy okołoturystycznej promującej region
46. "KAMIENICE CZYNSZOWE" JAN RĄCZKA I SYN S.C. Jan Rączka, Jerzy Rzepka 596 214.00 293 220.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-046/09-01
Remont, adaptacja i wyposażenie sal wielofunkcyjnych przy ul. Rynek 30 w Bielsku-Białej.
47. HAVRE HOTEL SP. Z O O. 1 252 248.52 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-047/09-01
Dywersyfikacja oferty Firmy Havre poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do uruchomienia zaplecza konferencyjnego i wyposażenia zaplecza fitness.
48. PAWEŁ BONK FOTOGRAFIA SPORTSHOOTER 54 900.00 27 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-048/09-01
System pomiaru czasu oparty o chipy w numerze DAG narzędziem promowania regionów poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych
49. SPA Development Spółka z o. o. 1 676 280.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-049/09-01
Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej hotelu Sasanka
50. Firma Produkcyjno-Usługowa "Drzewix" 412 051.93 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-050/09-01
Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez stworzenie infrastruktury agroturystycznej w Boguchwałowicach
51. Firma Handlowo-Usługowa Anna Jaskólska 122 797.00 60 390.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-051/09-01
Rozbudowa bazy noclegowej oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych w gospodarstwie agroturystycznym w Przeczycach
52. Przedsiębiorstwo PIK J. Klimsa, M. Pająk Spółka Jawna 1 618 940.00 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-052/09-01
Kompleksowa oferta usług okołoturystycznych Hotelu PIK wykorzystaną szansą dla regionu
53. Nauka gry w tenisa ziemnego i narciarstwa alpejskiego Kupka Krystian 338 867.20 160 656.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-053/09-01
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej w ośrodku tenisowym KUBALONKA
54. MAYTUR Przedsiębiorstwo Usługowe Jan May- Majewski 142 359.36 70 012.80 WND-RPSL.03.02.01
-00-054/09-01
Wzmocnienie konkurencyjności poprzez rozwój infrastruktury okołoturystycznej przedsiębiorstwa
55. DOMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 399 740.00 749 914.80 WND-RPSL.03.02.01
-00-055/09-01
Przyrodniczy Park Tematyczny Kraina Jezior DOMEX
56. KAMM Magdalena Siedlarska 438 957.22 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-056/09-01
Budowa wyciągu narciarskiego oraz systemu zaśnieżania stoku
57. Korty tenisowe "Miechowice" S.C. Michał Piękoś, Wojciech Wilczak 512 400.00 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-057/09-01
Stworzenie odpowiedniej infrastruktury w celu utrzymania całorocznych walorów rekreacyjno-sportowych kortów tenisowych w Bytomiu.
58. Korty tenisowe "Miechowice" S.C. Michał Piękoś, Wojciech Wilczak 414 800.00 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-058/09-01
Modernizacja kortów tenisowych istotnym elementem poprawy atrakcyjności rekreacyjno-sportowej Bytomia i sposobem na rozwój firmy.
59. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "TOP" BARABASZ JERZY 910 055.35 199 988.39 WND-RPSL.03.02.01
-00-059/09-01
Rozbudowa infrastruktury Kampingu Dębina P.U.H TOP Barabasz Jerzy z siedzibą w Żywcu na cele organizacji masowych imprez plenerowych o charakterze kulturalnym,sportowym i rekreacyjnym.
60. Firma Handlowo-Usługowa ANIMALS S.C. Jolanta Piernikarczyk, Leonard Piernikarczyk 393 560.38 197 103.67 WND-RPSL.03.02.01
-00-060/09-01
Uruchomienie odpowiedniej jakości bazy turystycznej oraz rozwój oferty produktów turystycznych celem wzrostu konkurencyjności turystycznej regionu Wisły poprzez inwestycję w okołoturystykę Pensjonatu
61. Lemoniada Sp. z o.o. 579 988.82 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-061/09-01
Muzeum Polskiej Muzyki Rozrywkowej
62. Med Bud Karina Elias 245 952.00 120 960.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-062/09-01
Budowa kortu tenisowego przez firmę Med Bud Karina Elias
63. "Motywacja.com - Prowokacja Integracja Motywacja" Ewa Rumińska 272 611.00 163 566.60 WND-RPSL.03.02.01
-00-063/09-01
Budowa Parku Tematycznego Motywacja. com na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej
64. PUH Ośrodek Rekreacji Konnej Tomasz Tura 372 100.00 102 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-064/09-01
Inwestycje w infrastrukturę aktywnych form turystyki PUH Ośrodek Rekreacji Konnej Tomasz Tura, poprzez stworzenie toru do jazdy kładami, parku linowego, ścianki wspinaczkowej oraz placu zabaw.
65. F.H. LIMIT Roman Niemiec 1 212 458.00 727 474.80 WND-RPSL.03.02.01
-00-065/09-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej i konkurencyjności restauracji Kamienny Kasztel w Chorzowie poprzez rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury oraz zakup sprzętu
66. F.H. LIMIT Roman Niemiec 1 493 490.90 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-066/09-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej i konkurencyjności restauracji Pan de Rossa w Katowicach poprzez rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury oraz zakup sprzętu
67. Handel i Gastronomia S.C. Małgorzata i Andrzej Pycia 202 146.68 99 416.40 WND-RPSL.03.02.01
-00-067/09-01
Rozbudowa bazy okołoturystycznej
68. PPHU ALGAS SP.J 1 925 860.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-068/09-01
STWORZENIE INFRASTRUKTURY OKOŁOTURYSTYCZNEJ W POSTACI MODERNIZACJI STADNINY KONI
69. "PPUH MAGBUD" Tadeusz Głowacz 2 250 265.60 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-069/09-01
Wzrost atrakcyjności regionu poprzez rozwój oferty produktów turystycznych Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjnego CISÓWKA w Wiśle
70. Firma Handlowo-Usługowa IWONA 201 300.00 99 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-070/09-01
Uruchomienie profesjonalnego toru dla quadów wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym oraz technicznym
71. Prywatny Klub Tenisowy „Tennis Team” S.C. Bartłomiej Kuchta, Damian Reselski 409 800.00 199 382.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-071/09-01
Rozbudowa infrastruktury Prywatnego Klubu Tenisowego Tennis Team s.c. szansą na podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Tychy
72. AGROTOUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 477 386.00 199 993.43 WND-RPSL.03.02.01
-00-072/09-01
Śląska Osada Tradycyjnego Rzemiosła i Kuchni
73. AGROTOUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 413 702.00 199 967.27 WND-RPSL.03.02.01
-00-073/09-01
Modernizacja bazy okołoturystycznej Ośrodka Zajazd-Nierodzim
74. Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka "Elementarz" 875 719.10 360 815.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-074/09-01
Zamki na Jurze w miniaturze - park tematyczny w Łutowcu
75. Ośrodek Sportu i Rekreacji - Rancho Gena, Alicja Mental i Wspólnicy Spółka Jawna 439 746.00 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-075/09-01
Rozbudowa stadniny w Rybniku
76. Auto-Latos Club Shuma Małgorzata Latos 1 528 660.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-076/09-01
Wzrost atrakcyjności Ośrodka Wypoczynkowego Club Shuma oraz dywersyfikacja dotychczasowej działalności kluczem do zwiększenia konkurencyjności firmy oraz rozwoju turystyki w Dąbrowie Górniczej
77. Paweł Poloczek Wynajem Pokoi 363 336.98 178 690.32 WND-RPSL.03.02.01
-00-077/09-01
Rozwój oferty turystycznej firmy Paweł Poloczek Wynajem Pokoi, poprzez rozbudowę istniejącego budynku oraz utworzenie mini SPA w Wiśle
78. FHU "BANASIK" Spółka Jawna 2 280 363.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-078/09-01
Adaptacja budynku nadszybia wraz z wieżą szybową "Anna" byłej KWK "Sosnowiec" jako Centrum Wspinaczkowo-Rekreacyjne wraz z infrastrukturą okołoturystyczną
79. Polska Grupa Konsolidacji Sprzedaży Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1 738 988.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-079/09-01
Promocja regionu wynikiem rozszerzenia oferty usług turystycznych świadczonych przez PGKS Sp. z o.o.
80. EXTREME PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 586 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-080/09-01
Promocja regionu poprzez poszerzenie oferty usług okołoturystycznych świadczonych przez spółkę Extreme Park
81. Ośrodek Sportów Konnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 408 700.00 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-081/09-01
Promocja regionalnego produktu turystycznego poprzez wdrożenie usług jeździectwa rekreacyjnego, sportowego oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
82. Ośrodek Sportów Konnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 407 480.00 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-082/09-01
Promocja regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę stajni wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz zagospodarowaniem terenu.
83. HOTEL-RESTAURACJA ALLEGRI SPÓŁKA CYWILNA 788 939.34 379 338.20 WND-RPSL.03.02.01
-00-083/09-01
Wzrost atrakcyjności potencjału okołoturystycznego Hotelu Allegri poprzez nowe usługi Spa i rehabilitację.
84. DOM WCZASOWY MAZOWSZE SP. Z.O.O. 747 211.44 369 422.50 WND-RPSL.03.02.01
-00-084/09-01
Wzrost arakcyjności turystycznej D.W. Mazowsze poprzez modernizację bazy okołoturystycznej i wprowadzenie nowych usług w rehabilitacji oraz odnowy biologiczno-rekreacyjnej.
85. Zajazd Jurajski spółka jawna Kaczor Aneta, Brewka Marcin 441 762.00 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-085/09-01
Rozwój regionalnych produktów turystycznych Jury Krakowsko Częstochowskiej poprzez dobudowę sali konferencyjnej do Zajazdu Jurajskiego położonego w Podlesicach.
86. F.H.U. VIKA Aneta Kaczor 413 927.70 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-086/09-01
Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz minimalizacja skutków sezonowości w turystyce poprzez wyposażenie sal konferencyjnych hotelu Jurajski Olsztyn.
87. Zajazd Jurajski spółka jawna Kaczor Aneta, Brewka Marcin 409 920.00 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-087/09-01
Rozwój produktów turystycznych Jury Krakowsko - Częstochowskiej poprzez rozbudowę infrastruktury okołoturystycznej Zajazdu Jurajskiego.
88. F.H.U. VIKA Aneta Kaczor 510 463.86 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-088/09-01
Rozwój infrastruktury okołoturystycznej regionu poprzez budowę parkingów oraz dróg komunikacyjnych wokół Hotelu Jurajski Olsztyn.
89. Clinical Consulting Tadeusz Baron 446 572.97 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-089/09-01
Stworzenie bazy okołoturystycznej w Tychach jaką będzie powstanie pensjonatu dla koni.
90. "Kmicic Travel" Kompleks Hotelowo Gastronomiczny Spółka Cywilna Marianna Nowak, Danuta Nowak 1 586 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-090/09-01
Wzrost jakości świadczonych usług hotelowych poprzez uruchomienie nowych usług służących poprawie kondycji fizycznej i odnowy biologicznej w Kompleksie Kmicic Travel w Złotym Potoku..
91. P.P.H.U. "AD - BUD"-ADAM PYKA 1 747 040.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-091/09-01
Rozszerzenie oferty produktów turystycznych w regionie dzięki inwestycjom firmy AD-BUD w aktywne formy wypoczynku oraz bazę okołoturystyczną.
92. EUROPHARMA M. RACHTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 492 411.20 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-092/09-01
Budowa toru off-roadowego wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym i gastronomicznym w miejscowości Ogrodzieniec
93. Przedsiębiorstwo Budowlane ZUR sp. z o.o. 2 250 900.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-093/09-01
Powstanie obiektu rekreacyjno-sportowego Stary Hangar w Gliwicach.
94. Koncesjonowany Zakład Handlu Zagranicznego EXPORT-IMPORT MEBLI, PRACOWNIA KONSERWATORSKA "ART-RENO" 1 115 616.80 548 664.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-094/09-01
Hotel na Podzamczu w Starych Tarnowicach .Remont bazy hotelowo-turystycznej.
100 985 918.63 40 893 808.63

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-006/09

2009-03-13 - 2009-05-13

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-006/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09

2009-03-06 - 2009-05-06

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09
Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-005/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-002/08

2008-09-05 - 2008-11-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-001/08

2008-06-06 - 2008-08-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.