Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-021/15

2015-07-20 - 2015-08-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że 20 lipca 2015 roku zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw
w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-020/12

2012-05-08 - 2012-07-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-020/12
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-019/12

2012-01-09 - 2012-03-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-019/12
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-018/11

2011-09-15 - 2011-12-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-018/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-017/11

2011-04-15 - 2012-01-23

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2011 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-017/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-016/11

2011-03-07 - 2011-05-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-016/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-015/10

2010-06-07 - 2010-08-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-015/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-014/10

2010-04-15 - 2011-04-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2010 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-014/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-013/10

2010-03-05 - 2010-05-05

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-013/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-012/10

2010-02-12 - 2010-04-15

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-012/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-011/09

2009-09-10 - 2010-04-02

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje,
że dnia 10 września 2009 roku
ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-011/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”
8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-010/09

2009-08-12 - 2009-11-12

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-010/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-007/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.01-007/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach
międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Pobierz plik dla konkursu: SCP-01.02.01-007/09
Lp. Nazwa beneficjenta Koszt całkowity [PLN] Wnioskowane dofinansowanie [PLN] Nr wniosku Tytuł
1. Bimart, Marek Biczak 8 500.00 3 900.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T33/09-01
Udział firmy Bimart, Marek Biczak w misji gospodarczej w Chinach połączonej ze zwiedzaniem targów China Import and Export Fair 2009 w Kantonie szansą na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku
2. Bimart, Marek Biczak 17 800.00 9 300.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T34/09-01
Misja gospodarcza w Hong Kongu i uczestnictwo w targach 18th Hong Kong International Toys and Gifts Show (Mega Show part 1) 2009 szansą na umocnienie pozycji firmy na rynku
3. Bimart, Marek Biczak 13 800.00 6 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T35/09-01
Misja gospodarcza firmy Bimart w Hong Kongu szansą na umocnienie pozycji firmy na rynku
4. Sky Development Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 201 300.00 99 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T36/09-01
Udział firmy Sky Development w targach Computex Asia New Delhi 2009 jako wystawca
5. OLYMPIA YACHT JOLANTA HOŁDOWICZ 43 554.00 21 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T37/09-01
Udział w targach BOOT Tulln 2010 w Tulln w Austrii szansa na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT.
6. HURTOWNIA ATEST RYSZARD ZUREK 8 383.12 3 428.88 WND-RPSL.01.02.01
-00-T38/09-01
UDZIAŁ W MISJI GOSPODARCZEJ NA TARGACH INTERTEXTILE W SHANGHAJU, CHINY
7. Andała Patrol 52 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T39/09-01
Udział w targach ElectronicAsia 2009 - Międzynarodowe Targi Elektroniki 13-16 pażdziernik 2009r. Hong Kong Convention & Exhibition Centre
8. Techno-Logic sp. z o. o. 40 870.00 20 100.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T40/09-01
Uczestnictwo w międzynarodowych targach reklamy VISCOM Dusseldorf 2009 Niemcy 01.-03. 10. 2009.
9. InArt Spółka Akcyjna 101 626.00 49 980.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T41/09-01
Udział w targach Art Taipei 2009 jako wystawca
10. EGO FASHION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 101 260.00 49 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T42/09-01
Udział w targach CurveNV Las Vegas jako wystawca
11. EGO FASHION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 101 626.00 49 980.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T43/09-01
Udział firmy EGO w targach Indonesian Textile & Apparel Fair jako wystawca
12. EGO FASHION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 101 626.00 49 980.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T44/09-01
Udział firmy Ego w targach Mode City w Paryżu jako wystawca
13. EGO FASHION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 101 626.00 49 980.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T45/09-01
Udział firmy Ego w targach Taipei Innovative Textile Application Show 2009 jako wystawca
14. JM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 101 260.00 49 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T46/09-01
Udział w targach Indonesian Textile & Apparel Fair jako wystawca
15. JM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 101 260.00 49 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T47/09-01
Udział w targach TITAS 2009 jako wystawca
16. MT Partner s.c. Maciej Ogorzałek, Tomasz Bryk 101 260.00 49 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T48/09-01
Udział w targach Tokyo Gift Show 2009 jako wystawca
17. Ewelina Światłoch "EMPIRE" 84 829.00 38 080.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T49/09-01
Kijów, Ukraina, Empire, wrzesień 2009
18. MT Partner s.c. Maciej Ogorzałek, Tomasz Bryk 70 760.00 34 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T50/09-01
Udział w międzynarodowych Lwowskich Targach Meblarskich jako wystawca
19. MT Partner s.c. Maciej Ogorzałek, Tomasz Bryk 74 420.00 36 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T51/09-01
Udział w międzynarodowych targach MODDOM jako wystawca
20. Sky Development Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 101 260.00 49 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T52/09-01
Udział w międzynarodowych targach INFOCOMM China jako wystawca
21. Sky Development Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 101 260.00 49 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T53/09-01
Udział w targach Vietnam-COMM jako wystawca
22. Sky Development Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 101 260.00 49 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T54/09-01
Udział w międzynarodowych targach Expo Comm - Buenos Aires 2009 jako wystawca
23. Sky Development Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 101 260.00 49 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T55/09-01
Udział w targach ICT EXPO 2009 jako wystawca
24. Allcomp Polska Sp. z o.o. 71 000.00 32 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T56/09-01
Udział w targach zagranicznych - CISMA 2009
25. Turbo-Tec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 39 036.61 23 291.98 WND-RPSL.01.02.01
-00-T57/09-01
Udział firmy Turbo-Tec Sp. z o.o. w targach motoryzacyjnych Autosalon, Nitra, Słowacja.
26. MT Partner s.c. Maciej Ogorzałek, Tomasz Bryk 91 500.00 45 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T58/09-01
Udział w międzynarodowych targach INDEX 2009 w Dubaju jako wystawca
27. MT Partner s.c. Maciej Ogorzałek, Tomasz Bryk 97 600.00 48 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T59/09-01
Udział w międzynarodowych targach Bangkok International Houseware Fair jako wystawca
28. Firma Produkcyjno-Handlowa KAMI Mikołajewska Katarzyna 73 200.00 36 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T60/09-01
Udziałw w targach dostawców dla przemysłu meblowego, projektowania wnętrz i wzornictwa ZOW firmy KAMI
29. Biuro Promocji i Wystaw Astra 14 660.00 8 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T61/09-01
Poszukiwanie partnerów na rynku gruzińskim poprzez misję na Targi Georgian International Construction Exhibition w Tbilisi.
30. Edyta Buttner Andała Patrol 52 000.00 24 590.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T62/09-01
Udział w targach Hong Kong Electronics 2010 - Międzynarodowe Targi Elektroniki (edycja wiosenna) , Hong Kong Convention and Exhibition Center, 13-16 kwiecień, Chiny
31. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe R&R spółka cywilna 79 120.00 41 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T63/09-01
Udział w targach PRAGODENT w Pradze w Czechach.
32. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe R&R spółka cywilna 81 870.00 43 050.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T64/09-01
Udział w targach DENTAL-UKRAINE we Lwowie na Ukrainie.
33. Zakład Systemów Komputerowych PROGRES 40 550.00 24 330.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T65/09-01
Promocja produktów firmy ZSK Progres na targach w Lyonie
34. Zakład Systemów Komputerowych PROGRES 13 600.00 8 160.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T66/09-01
Promocja produktów firmy ZSK Progres na targach w Kijowie
35. ASTRA Biuro Promocji i Wystaw Eugeniusz Kropka 22 000.00 13 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T67/09-01
Poszukiwanie partnerów na rynku Azerbejdżanu poprzez misję na Międzynarodowe Targi Budownictwa BAKUBUILD 2009.
36. SPOKO BRAND Mirosław Ragan 61 075.00 30 102.15 WND-RPSL.01.02.01
-00-T68/09-01
Ekspansja, wzrost konkurencyjności i rozwój firmy poprzez udział w targach Winterclash w Berlinie.
37. BEPPE Jolanta Marjańska 110 000.00 50 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T69/09-01
Udział w targach Hong Kong Toys and Games Fair w Chinach w dniach 11-14.01.2010 jako wystawca.
38. Zakład Systemów Komputerowych PROGRES spółka cywilna Bogdan Grudziński Bożena Grudzińska Tomasz Grudziński 49 471.00 24 330.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T70/09-01
Promocja produktów firmy ZSK Progres na targach w Lyonie w charakterze wystawiennika
39. Odeon SC 81 656.00 39 363.07 WND-RPSL.01.02.01
-00-T71/09-01
Targi Christmas World 2010
2 811 138.73 1 392 546.08

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-008/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.02-008/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.2 „MŚP” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-009/09

2009-04-07 - 2009-06-08

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-009/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-006/09

2009-03-13 - 2009-05-13

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-006/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09

2009-03-06 - 2009-05-06

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09
Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-005/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-002/08

2008-09-05 - 2008-11-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-001/08

2008-06-06 - 2008-08-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.