Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-021/15

2015-07-20 - 2015-08-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że 20 lipca 2015 roku zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw
w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-020/12

2012-05-08 - 2012-07-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-020/12
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-019/12

2012-01-09 - 2012-03-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-019/12
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-018/11

2011-09-15 - 2011-12-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-018/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-017/11

2011-04-15 - 2012-01-23

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2011 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-017/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-016/11

2011-03-07 - 2011-05-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-016/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-015/10

2010-06-07 - 2010-08-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-015/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-014/10

2010-04-15 - 2011-04-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2010 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-014/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-013/10

2010-03-05 - 2010-05-05

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-013/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-012/10

2010-02-12 - 2010-04-15

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-012/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-011/09

2009-09-10 - 2010-04-02

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje,
że dnia 10 września 2009 roku
ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-011/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”
8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-010/09

2009-08-12 - 2009-11-12

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-010/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-007/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.01-007/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach
międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-008/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.02-008/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.2 „MŚP” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Pobierz plik dla konkursu: SCP-01.02.02-008/09
Lp. Nazwa beneficjenta Koszt całkowity [PLN] Wnioskowane dofinansowanie [PLN] Nr wniosku Tytuł
1. EMTEL Przedsiębiorstwo Projektowo - Produkcyjne Waldemar Śliwa 60 600.00 29 544.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T58/09-01
Udział w Targach MEDICA 2009 Dusseldorf / Niemcy
2. EMTEL Przedsiębiorstwo Projektowo - Produkcyjne Waldemar Śliwa 47 400.00 20 880.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T59/09-01
Udział w targach Arab Health 2010 Dubaj / Zjednoczone Emiraty Arabskie
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe " drew-smol" 54 960.00 30 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T60/09-01
Rozwoj firmy P.P.H.U."drew-smol" poprzez udział w Miedzynarodowych Targach KWIATY-2009 w Moskwie
4. Elplast Sp. z o.o. 87 000.00 46 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T61/09-01
Udział w międzynarodowych targach FachPack / Nurymberg, Niemcy jako wystawca
5. Syntal Zbigniew Urszula Jezierscy spółka jawna 21 789.00 13 073.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T62/09-01
Zaprezentowanie firmy Syntal na europejskich targach producentów odczynników chemicznych Chemspec Europe 2009
6. IST Integracja Systemów Teletechnicznych Sp.z o.o. 30 000.00 15 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T63/09-01
Udział w Targach Mody i Obuwia Styl/Kabo Brno Republika Czeska 25.08-27.08.2009.
7. P.P.H.U. "PEGAZ" MARIA IMIELSKA 88 914.00 43 728.56 WND-RPSL.01.02.02
-00-T64/09-01
Udział w Międzynarodowych targach MOSSHOES szansą na dalszy wzrost eksportu firmy P.P.H.U. "PEGAZ" Maria Imielska
8. Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100 198.00 49 278.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T65/09-01
Udział w specjalistycznych targach lotniczych w Moskwie-Żukowskim (Rosja) w charakterze wystawcy
9. Ewelina Światłoch "EMPIRE" 84 829.00 38 080.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T66/09-01
Kijów, Ukraina - Empire, wrzesień 2009
10. Rudpol-OPA Sp. z o.o. 35 150.00 16 450.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T67/09-01
Dostosowanie usług świadczonych przez Rudpol-OPA Sp. z o.o. do tendencji rynku międzynarodowego.
11. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "MAREK P" Pala Marek 76 800.00 27 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T68/09-01
"Udział w Międzynarodowych Targach Obuwia MosShoes WIOSNA 2010 w Moskwie - Rosja, rozszerzenie działań eksportowych firmy"
12. Megaplot J. Wójcicki M. Jagła Spółka Jawna 134 320.00 50 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T69/09-01
Udział Firmy Megaplot w Targach "Viscom Visual Communciation Italy" - Promocja nowych produktów przedsiębiorstwa
13. Firma Handlowa HANIPOL Arkadiusz Hanik 41 000.00 20 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T70/09-01
Udział jako wystawca na Targach Trade Fair Tendence 2009 Czechy,10-13.09.2009
14. "MULTI - FORM II" Sp. z o.o. 170 800.00 50 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T71/09-01
Udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa Ałmaty Kazachstan, jako element wzrostu konkurencyjności i efektywności działania Spółki.
15. Firma Handlowa HANIPOL Arkadiusz Hanik 45 000.00 22 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T72/09-01
Udział jako wystawca w Targach Regalo Sofia Bułgaria 10-12.09.2009
16. ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Export-Import Anna Rotarska 77 770.00 37 840.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T73/09-01
Rozwój działalności eksportowej ANRO poprzez udział w targach A+A 2009 w Dusseldorfie jako wystawca
17. "Drukarnia Dimograf" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 61 793.00 25 325.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T74/09-01
Rozwój działalności eksportowej Drukarni DIMOGRAF poprzez uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem w Niemczech w charakterze wystawcy.
18. Ewa Kłosek "Kłosek" Rękodzieło Artystyczne i Zabawki z Drewna 50 000.00 27 391.20 WND-RPSL.01.02.02
-00-T75/09-01
Spielwarenmesse 2010
19. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "KACPER" T.Brymora, M.Brymora, spółka jawna 115 035.00 29 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T76/09-01
Promocja obuwia i marki firmy KACPER w UE poprzez uczestnictwo w Targach GDS w Dusseldorfie w dniach 11-13 Września 2009
20. Z.P.H.U. WA-BIS Wata Waldemar 117 300.00 50 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T77/09-01
Udział firmy WA-BIS w Międzynarodowych Targach BATIMAT 2009 w Paryżu we Francji jako wystawca
21. R. Marszolik, J. Musioł Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MARKO" Spółka Jawna 75 000.00 39 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T78/09-01
Udział jako wystawca w targach KIND PLUS JUGEND 2009 w Kolonii w Niemczech.
22. R. Marszolik, J. Musioł Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MARKO" Spółka Jawna 60 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T79/09-01
Udział jako wystawca w targach Świat Dziecka w Wilnie na Litwie.
23. VIVA-PLUS-II FIRMA HANDLOWA JOANNA KOWALCZYK 58 355.04 28 699.20 WND-RPSL.01.02.02
-00-T80/09-01
Udział firmy VIVA-PLUS-II Joanna Kowalczyk w międzynarodowych targach we Francji PSI Paryż 2009
24. "ZREMB" Wojkowice Sp. z o.o. 86 000.00 38 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T81/09-01
Udział firmy ZREMB Wojkowice Sp. z o.o. w Wystawie Inter Airport Europe w Monachium
25. Firma Handlowa Import-Eksport-Pilguni Filipiak Jacek 101 666.00 50 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T82/09-01
Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Art.Dziecięcych - Świat Dziecka, Rosja/Moskwa 27.10-30.10.2009.
26. PPHU Wampol Wróbel Sp.j 80 000.00 42 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T83/09-01
Udział w Międzynarodowych Targach Artykułów dla Dzieci i Młodzieży KIND UND JUGEND 2009 w Kolonii w Niemczech w dniach 17-20.09.2009
27. PPHU Wampol Wróbel Sp.j 110 000.00 48 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T84/09-01
Udział w targach Świat Dziecka 2009 w Moskwie.
28. SED-JA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 35 521.00 21 313.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T85/09-01
Udział w międzynarodowych targach meblowych SPOGA COLOGNE
29. "BALLERINA" Zofia Wesecka 101 000.00 50 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T86/09-01
Udział w Federalnej Hurtowej Wystawie Towarów i Urządzeń Przemysłu Lekkiego Tekstylia-Jesień 2009, Moskwa/Rosja
30. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Witold Gwinner 51 240.00 25 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T87/09-01
Udział w międzynarodowych targach SportLinia w Bańskiej Bystrzycy
31. "Wojnarowscy" Spółka z o.o. 83 421.70 50 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T88/09-01
Udział oraz prezentacja oferty firmy Wojnarowscy na targach light+building we Frankfurcie
32. WD-IMPEX Mikołajewski, Jakubow Spółka Jawna 73 200.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T89/09-01
Udział w Targach INTERZOO 2010 firmy WD-IMPEX Spółka Jawna
33. WIK Spółka z o.o. 70 800.00 34 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T90/09-01
UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH "ATEI 2010" W LONDYNIE
34. Koncesjonowany Zakład Handlu Zagranicznego EXPORT-IMPORT MEBLI, PRACOWNIA KONSERWATORSKA "ART-RENO" 95 000.00 44 460.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T91/09-01
Udział Art Reno w targach Meble 2009 - 21. Międzynarodowe Targi Meblowe
35. Koncesjonowany Zakład Handlu Zagranicznego EXPORT-IMPORT MEBLI, PRACOWNIA KONSERWATORSKA "ART-RENO" 95 000.00 44 460.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T92/09-01
Udział Art Reno w targach imm cologne 2010 - Międzynarodowe Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz 19.01.2010 - 24.01.2010 , Niemcy - Kolonia
36. ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Export-Import Anna Rotarska 77 770.00 37 840.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T93/09-01
Rozwój działalności eksportowej ANRO poprzez udział w targach A+A 2009 w Dusseldorfie jako wystawca
37. Nomax Trading Sp. z o.o. 120 000.00 50 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T94/09-01
Udział firmy Nomax Traiding Sp. z o.o. jako wystawca w targach IFFA 2010, Frankfurt, Niemcy.
38. Nomanet Sp. z o.o. 100 000.00 40 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T95/09-01
Udział firmy Nomanet Sp. z o.o. jako wystawca w targach IFFA 2010, Frankfurt, Niemcy.
39. Novica Sp. z o.o. 100 000.00 40 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T96/09-01
Udział firmy Novica Sp. z o.o. jako wystawca w targach IFFA 2010, Frankfurt, Niemcy.
40. RADIATYM Bogdar Tymkiewicz 87 840.00 43 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T97/09-01
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy RADIATYM poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej KIOGE 2009 17th Kazakhstan International Oil & Gaz Exhibition & Conference.
41. RADIATYM Bogdar Tymkiewicz 97 600.00 48 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-T98/09-01
Rozwój działań eksportowych firmy RADIATYM poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej 24th World Gas Conference ARGENTINA 2009.
42. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ADMAR - Adam Maruszewski 75 028.00 43 102.80 WND-RPSL.01.02.02
-00-T99/09-01
Rozwój działalności exportowej firmy ADMAR dzięki uczestnictwie w branżowych targach Komunikacji Wizulanej Project VISCOM w Dusseldorfie.
43. HEWALEX SKIBA LESZEK 98 027.00 40 175.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U01/09-01
Udział firmy HEWALEX w międzynarodowych targach odnawialnych źródeł energii w Mediolanie
44. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRANS-QUADRO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 500.00 5 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U02/09-01
Udział w wyjazdowej misji gospodarczej na międzynarodową wystawę CITY BUILD w Moskwie/Rosja
45. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRANS-QUADRO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 54 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U03/09-01
Udział jako wystawca w międzynarodowych targach AQUA-THERM KIEV 2010 w Kijowie/Ukraina
46. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRANS-QUADRO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 500.00 5 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U04/09-01
Udział w wyjazdowej misji gospodarczej na targi AQUA-THERM MOSCOW w Moskwie/Rosja
47. P.W."Spomet"Spółka Jawna Andrzej Nowotarski, Jan Mędrzak, Marek Adamczyk, Jacek Kamiński 40 000.00 18 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U05/09-01
Udział w międzynarodowych targach spożywczych ANUGA 2009 w Kolonii - Niemcy
48. Tactica Pharmaceuticals Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 40 000.00 20 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U06/09-01
Udział w Międzynarodowych Targach w Madrycie, jako element wzrostu konkurencyjności i efektywności działania Spółki.
49. VIVA-PLUS-II FIRMA HANDLOWA JOANNA KOWALCZYK 101 260.00 49 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U07/09-01
Udział firmy VIVA-PLUS II Joanna Kowalczyk w międzynarodowych targach w Niemczech PSI Dusseldorf 2010
50. LONTEX Londzin Piotr 80 000.00 40 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U08/09-01
Udział w targach EQUIP AUTO 2009 Paryż / Francja
51. Future Processing Sp. z o.o. 99 552.00 48 960.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U09/09-01
Udział firmy w targach poświęconych systemom wizji maszynowej VISION 2009 w Sztutgarcie jako wystawca
52. SPOKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 40 000.00 10 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U10/09-01
Pozyskanie nowych dostawców w celu wzmocnienia konkurencyjności produktowej firmy Spokey sp. z o.o. poprzez udział w wyjazdowej misji gospodarczej na targi CANTON FAIR.
53. BABY DESIGN GROUP PUCHAŁA SPÓŁKA JAWNA 119 150.00 50 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U11/09-01
Udział w Targach Międzynarodowych MIR DETSTVA 2009 , Moskwa,Rosja
54. Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "Ventis" s.c. Tomasz Bochenek, Janina Bochenek 20 000.00 11 100.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U12/09-01
Misja gospodarcza na targach NAB Show 2010 w Las Vegas
55. SAVA 80 000.00 39 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U13/09-01
Udział Przedsiębiorstwa SAVA w 15 Międzynarodowych Targach Artykułów dla Dzieci i Młodzieży ŚWIAT DZIECKA 2009 w Moskwie w Rosji w dniach 27-30.10.2009.
56. Larix Janusz Pieła Sp. J. 8 900.00 4 100.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U14/09-01
Udział w wyjazdowej misji gospodarczej do Moskwy powiązanej ze zwiedzaniem targów Ski & Board Salon 2009 - szansą na dalszy rozwój marki Viking w firmie Larix.
57. "Wojnarowscy" Spółka z o.o. 100 788.00 50 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U15/09-01
Udział oraz prezentacja oferty firmy Wojnarowscy na targach light+building we Frankfurcie
58. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "LINEX" mgr inż. Wojciech Kasprzycki 57 698.00 23 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U16/09-01
Udział P.P.H. LINEX w targach Automechanika Frankfurt nad Menem - Niemcy (14.09 - 19.09.2009) jako wystawca
59. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe A-P Żory spółka z o.o 93 913.14 26 694.48 WND-RPSL.01.02.02
-00-U17/09-01
Wzrost aktywności eksportowej i konkurencyjnej spółki P.P.U A-P Żory oraz ugruntowanie jej pozycji na rynku zagranicznym i krajowym poprzez udział jako wystawca w targach w Norymberdze
60. WATT Sp. z o.o. 95 000.00 48 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U18/09-01
Udział firmy WATT Sp. z o.o. w targach INTERSOLAR MONACHIUM 2010 jako wystawca.
61. Proximus Spółka Akcyjna 39 000.00 19 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U19/09-01
Udział Proximus S.A. w imprezie targowej Microsoft Convergence, Atlanta USA
62. Proximus Spółka Akcyjna 16 000.00 8 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U20/09-01
Misja gospodarcza na targach CeBIT 2010, Hannover
63. Zakład Mechaniki i Elektroniki "Zamel" Spółka Jawna Józef Dzida, Katarzyna Łodzińska, Wojciech Dzida 50 000.00 24 990.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U21/09-01
Udział w targach Middle East Electricity 2010, Dubaj, ZEA
64. Adanex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 32 000.00 15 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U22/09-01
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja
65. Zakład Mechaniki i Elektroniki "Zamel" Spółka Jawna Józef Dzida, Katarzyna Łodzińska, Wojciech Dzida 40 000.00 19 950.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U23/09-01
Udział w targach Light+Building 2010, Frankfurt, Niemcy
66. Adanex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 27 000.00 13 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U24/09-01
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja.
67. Adanex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 28 000.00 14 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U25/09-01
Udział w międzynarowodych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja
68. Adanex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 32 000.00 15 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U26/09-01
Udział w międzynarodowych targach Mosshoes, Moskwa/Rosja.
69. Fabryka Narzędzi Medycznych CHIRMED Marcin Dyner 101 000.00 49 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U27/09-01
Wzmocnienie konkurencyjności produktowej przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym poprzez udział w Międzynarodowych Targach Medica 2010
70. P.P.H. "ROBO" S.C. Bonifacy i Robert Kowalczyk 48 100.00 24 454.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U28/09-01
Udział firmy ROBO S.C w MT Christmas World 2010 jak wystawca
71. Vimex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 70 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U29/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez udział w targach MEDICA 2010 Düsseldorf Niemcy
72. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe " drew-smol" 33 474.00 19 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U30/09-01
Zaprezentowanie firmy P.P.H.U." drew-smol" poprzez udział w Międzynarodowych Targach Roślin IPM ESEN 2010
73. Odeon SC 81 656.00 39 363.07 WND-RPSL.01.02.02
-00-U31/09-01
Targi Christmas World 2010
74. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ARO" Karoń Spółka Jawna 95 000.00 42 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U32/09-01
Udział w targach
75. Evatronix Spółka Akcyjna 40 000.00 20 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U33/09-01
Udział w wystawie IP-ESC 09 w Grenoble, Francja
76. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "JOLA-MODA" s.c 135 664.00 55 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U34/09-01
Udział w targach Salon International Professionnel de la Mode Mariage de Paris w Paryżu firmy JOLA-MODE
77. Kajtex Janeczek spółka jawna 100 000.00 45 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U35/09-01
Udział Przedsiebiorstwa Kajtex Janeczek spółka jawna w miedzynarodowych targach BABY EXPO na Ukrainie.
78. SUNEX Sp. z o. o. 110 000.00 45 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U36/09-01
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej SUNEX na rynku eksportowym poprzez udział w targach INTERSOLAR 2010 w Monachium.
79. SUNEX Sp. z o. o. 90 000.00 40 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U37/09-01
Rozwój rynku eksportowego firmy SUNEX poprzez udział w targach GENERA 2010 w Madrycie.
80. POL-EKO-APARATURA Sp.J. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski 82 810.00 37 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U38/09-01
Promocja nowych produktów spółki Pol Eko Aparatura S.J. A.Polok Kowalska, S. Kowalski na międzynarodowych targach IFAT.
81. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "KACPER" T.Brymora, M.Brymora, spółka jawna 139 548.00 43 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U39/09-01
Promocja obuwia i marki firmy KACPER w UE poprzez uczestnictwo w Targach GDS w Dusseldorfie w dniach 12 - 14 marca 2010 roku
82. GRACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 89 774.00 39 420.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U40/09-01
Udział jako wystawca w targach Bautec 2010 w Berlinie, 16-20.02.2010
83. "Marat Rybnik" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 93 940.00 38 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U41/09-01
Udział Marat Rybnik sp. z o.o. w targach międzynarodowych Hannover Messe 2010 - Międzynarodowe Targi Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle od 19.04.2010 do 23.04.2010
84. "VIDEOGRAF II" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 950.00 7 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U42/09-01
Misja gospodarcza "VIDEOGRAF II" Sp. z o.o. związana z udziałem w Międzynarodowych Targach Książki dla Dzieci i Młodzieży w Bolonii
85. "VIDEOGRAF II" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 600.00 7 700.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U43/09-01
Misja gospodarcza "VIDEOGRAF II" Sp. z o.o. poprzez udział w Międzynarodowych Targach Książki w Londynie
86. R. Marszolik J. Musioł Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Marko Spółka Jawna 12 000.00 6 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-U44/09-01
Udział w targach TOYS AND GAMES FAIR
6 102 903.88 2 762 671.31

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-009/09

2009-04-07 - 2009-06-08

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-009/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-006/09

2009-03-13 - 2009-05-13

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-006/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09

2009-03-06 - 2009-05-06

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09
Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-005/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-002/08

2008-09-05 - 2008-11-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-001/08

2008-06-06 - 2008-08-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.