Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-021/15

2015-07-20 - 2015-08-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że 20 lipca 2015 roku zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw
w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-020/12

2012-05-08 - 2012-07-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-020/12
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-019/12

2012-01-09 - 2012-03-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-019/12
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-018/11

2011-09-15 - 2011-12-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-018/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-017/11

2011-04-15 - 2012-01-23

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2011 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-017/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-016/11

2011-03-07 - 2011-05-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-016/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-015/10

2010-06-07 - 2010-08-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-015/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-014/10

2010-04-15 - 2011-04-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2010 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-014/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-013/10

2010-03-05 - 2010-05-05

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-013/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-012/10

2010-02-12 - 2010-04-15

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-012/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-011/09

2009-09-10 - 2010-04-02

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje,
że dnia 10 września 2009 roku
ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-011/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”
8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-010/09

2009-08-12 - 2009-11-12

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-010/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”

Pobierz plik dla konkursu: SCP-01.02.04-010/09
Lp. Nazwa beneficjenta Koszt całkowity [PLN] Wnioskowane dofinansowanie [PLN] Nr wniosku Tytuł
1. Praktyka Dentystyczna Bożena Koncewicz 289 115.60 140 988.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-001/09-01
Zakup nowej aparatury medycznej i wyposażenia w celu usuwania barier podczas leczenia pacjentów z niepełnosprawnością zmysłową i umysłową w gabinecie stomatologicznym Bożeny Koncewicz
2. Prywatny Gabinet Lekarski SKIN-LASER-STUDIO 400 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-002/09-01
Zakup lasera GentleMAX sposobem na rozwój SKIN-LASER-STUDIO
3. A.M.J. S.C. Anna Jeziorska, Mariusz Jeziorski, Jarosław Cyrankiewicz 391 240.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-003/09-01
Rozwój firmy AMJ S.C. poprzez stworzenie salonu mody i wizażu dzięki zakupowi nieruchomości oraz jej wyposażeniu.
4. Trans-Auto Knapik & Knapik Spółka Jawna 1 179 460.62 580 062.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-004/09-01
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Trans-Auto Knapik & Knapik Spółka Jawna dzięki wprowadzeniu do oferty nowej usługi myjni bezdotykowej.
5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "PEGAS" Janusz Paulukiewicz, Jacek Gąsior 258 164.20 126 366.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-005/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy PPHU PEGAS poprzez zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego i wprowadzeniu nowej usługi dzięki zakupowi nowoczesnej maszyny pomiarowej oraz oprogramowania projektowego.
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "PEGAS" Janusz Paulukiewicz, Jacek Gąsior 2 020 320.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-006/09-01
Rozwój firmy PPHU PEGAS poprzez wprowadzenie nowej usługi oraz unowocześnienie procesu sprzedaży dzięki budowie hali produkcyjno-biurowej i wyposażeniu jej w nowoczesną maszynę do cięcia wodą.
7. Interhall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 322 080.00 158 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-007/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie usługi serwisu nawierzchni sportowych i mechanizację procesu niwelacji terenu pod budowane nawierzchnie
8. Interhall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 464 778.52 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-008/09-01
Rozwój Spółki przez rozszerzenie oferty o montaż nawierzchni na pełnowymiarowych boiskach piłkarskich i stadionach lekkoatletycznych
9. Firma Handlowa "CLIVIA" Jarosław Świerko, Agnieszka Idasiak-Świerko spółka cywilna 173 606.00 85 380.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-009/09-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy"CLIVIA" poprzez zwiększenie zasięgu działalności o nowy punkt sprzedaży w Galerii Jurajska w Częstochowie
10. Technoserwis Małgorzata Wojtas-Underowicz 782 951.20 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-010/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa TECHNOSERWIS dzięki ulepszeniu świadczonej usługi projektowej.
11. "Pro Finanse" Monika Jakubska 118 950.00 58 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-011/09-01
PRINT MEDIA - rozwój nowego profilu działalności przedsiębiorstwa w zakresie druku wielkoformatowego i reklamy
12. "IKA" Przedsiębiorstwo Handlowe Kubicz Janusz 1 142 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-012/09-01
Zakup i modernizacja nieruchomości jako baza do rozwoju firmy IKA
13. Firma Handlowo-Produkcyjna "Kumax" Spółka Cywilna Wróbel Katarzyna, Krzyzińska Barbara, Markowska Izabela 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-013/09-01
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Kumax s.c poprzez doposażenie parku maszynowego w nowoczesną tokarkę CNC
14. SIÓDEMKA-CZĘSTOCHOWA S.C. 405 486.59 199 419.64 WND-RPSL.01.02.04
-00-014/09-01
Ekonomiczny i ekologiczny wymiar pralni chemicznej
15. Efraima Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 568 610.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-015/09-01
Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz ze sklepem oraz myjnią bezdotykową.
16. Laboratorium Dźwięku EFEKTYWNI S.C. 406 658.94 199 996.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-016/09-01
Ekran na świat - wzrost konkurencyjności Laboratorium Dźwięku EFEKTYWNI
17. Włodzimierz Mamcarz LEGOTRON 150 408.20 73 086.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-017/09-01
Rozwój firmy Legotron poprzez ulepszenie jakości oferowanych produktów dzięki inwestycji polegającej na zakupie dwóch kompletów testerów niskonapięciowych.
18. "ADAMEX" S.C. JAROSŁAW ADAMEK, ZBIGNIEW ADAMEK 467 016.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-018/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy "ADAMEX" S.C. na rynku poprzez zakup nowoczesnej pneumatycznej hali tenisowej
19. Marrodent Sp. z o.o. 142 940.74 67 609.37 WND-RPSL.01.02.04
-00-019/09-01
Budowa sklepu internetowego dla Marrodent sp. z o.o.
20. "SKOPRION" Wiesław Sikora 24 400.00 12 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-020/09-01
Nowoczesne oprogramowanie wraz z zaawansowanym sprzętem komputerowym jako inwestycja wprowadzająca na rynek nowy rodzaj usług oraz ulepszenie usług dotychczas świadczonych.
21. "Kamila" Firma Handlowo-Usługowa Łukasik Bogusława 107 554.68 44 340.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-021/09-01
Zakup maszyn sposobem na wprowadzenie nowych usług i rozwój Firmy Handlowo-Usługowej KAMILA
22. BACHA-SPORT Janina Warot 396 500.00 195 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-022/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa BACHA-SPORT z Gliwic dzięki rozbudowie infrastruktury lokalowej służącej wprowadzeniu na rynek nowych produktów i ulepszonych usług
23. GAGA Spółka Jawna Henryk Praszelik i S-ka 444 080.00 218 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-023/09-01
Poprawa konkurencyjności Przedsiębiorstwa GAGA spółka Jawna Henryk Praszelik i S-ka
24. MOMART Janoszek Sp. J. 196 900.00 58 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-024/09-01
Cukiernio – kawiarnio – lodziarnia oparta na umowie franczyzy z firmą KANDULSKI z Poznania
25. Gabinet Dentystyczny Medi-Dent 308 324.88 151 635.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-025/09-01
Rozwój Medi-Dent poprzez rozbudowę i adaptację nowych gabinetów oraz ich kompleksowe wyposażenie
26. Gabinet Dentystyczny Medi-Dent 264 289.51 129 983.83 WND-RPSL.01.02.04
-00-026/09-01
Wzrost konkurencyjności gabinetu stomatologicznego Medi-Dent w Zabrzu poprzez rozbudowę i adaptację oraz zakup nowoczesnego sprzętu.
27. Firma Handlowa "Andrus" Zakład Produkcji Zniczy Mariusz Grzenia 350 870.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-027/09-01
Rozbudowa firmy i rozwój działalności eksportowej poprzez zmianę miejsca produkcji oraz zakup nowych maszyn
28. Amtra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 922 299.13 377 991.45 WND-RPSL.01.02.04
-00-028/09-01
Wzrost konkurencyjności Amtra Sp. z o.o. poprzez organizację magazynu wysokiego składowania
29. Nanochem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 218 258.00 89 450.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-029/09-01
Wzmocnienie innowacyjności Nanochem Sp. z o.o. poprzez zautomatyzowanie procesu produkcyjnego
30. F.P.H.U "RENOMA" Podpłoński Dariusz 1 525 989.57 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-030/09-01
Rozszerzenie działalności piekarni PHU Renoma o uruchomienie nowego rodzaju usług, produkcji i dystrybucji wyrobów gastronomicznych w Ornontowicach
31. Bartłomiej Macioł Firma Usługowo-Handlowa TRELEK 183 000.00 90 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-031/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy Usługowo-Handlowej "TRELEK" poprzez zakup nowoczesnej koparko-ładowarki.
32. GlueTec Sp. z o.o. 1 359 065.77 653 037.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-032/09-01
Rozwój konkurencyjności na rynku środkowoeuropejskim w dziedzinie klejów i uszczelnień.
33. Zakład Prefabrykacji Betonu Adam Szwan i Józef Golec Spółka Jawna 1 470 258.60 720 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-033/09-01
Modernizacja technologii produkcji wyrobów wibroprasowanych poprzez zakup linii produkcyjnej
34. Piotr Mońka Przedsiębiorstwo Mendenhall Technik 3 401.64 1 700.82 WND-RPSL.01.02.04
-00-034/09-01
Nabycie uprawnień auditora wewnętrznego i wiodącego (np. DQS UL)
35. Zakład Pomiarowo - Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Sp. z o.o. 949 160.00 389 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-035/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Energopomiar - Elektryka na rynku krajowym przez wprowadzenie nowoczesnych technologii diagnostycznych urządzeń elektrycznych za pomocą przewoźnego zespołu napięciowego.
36. 21CN Radosław Smilgin 34 000.00 20 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-036/09-01
Licencja ISEB na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu certyfikatu ISEB Intermediate Certificate in Software Testing oraz ISEB Practitioner Test Management and Test Analysis in Software Testing
37. Drukarnia SERIX-BIS Waldemar Kitala 293 508.65 110 950.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-037/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy SERIX-BIS w zakresie usług poligraficznych poprzez wprowadzenie do firmy technologii druku cyfrowego.
38. AUTO-ELEKTRONIKA TOMASZ MAROŃSKI 711 699.81 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-038/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług
39. PPUH Improdex Sp.z o.o. 1 843 973.94 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-039/09-01
Rozwój działalności poprzez rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa oraz zakupu nowego urządzenia w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów w spółce Improdex z Czechowic-Dziedzic
40. Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjno-Usługowa " Samopomoc Chłopska" 600 000.00 350 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-040/09-01
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje
41. "AUTOCOMPLEX" LESZEK BABISZ 67 832.00 33 360.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-041/09-01
Poprawa konkurencyjności Firmy "AUTOCOMPLEX" LESZEK BABISZ
42. ONKO-DENT Grzegorz i Lucyna Słomian Spółka Partnerska 389 826.45 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-042/09-01
Wzrost konkurencyjności Onko-Dent poprzez zakup nowoczesnych urządzeń stomatologicznych oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i adaptacyjnych
43. ONKO-DENT Grzegorz i Lucyna Słomian Spółka Partnerska 518 130.70 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-043/09-01
Rozwój Onko-Dent poprzez wykonanie niezbędnych robót budowlanych i adaptacyjnych oraz zakup nowoczesnego sprzętu do gabinetu onkologicznego
44. ONKO-DENT Grzegorz i Lucyna Słomian Spółka Partnerska 197 640.00 97 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-044/09-01
Inwestycja w środki trwałe celem dalszego rozwoju Onko-Dent w Żorach
45. Margo Małgorzata Rauchfleisch 85 344.98 41 840.15 WND-RPSL.01.02.04
-00-045/09-01
Rozbudowa firmy Margo prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych oraz ulepszonych usług poprzez zakup lokalu oraz wprowadzenia zaawansowanej technologii zarządzania
46. Stomatologia Rodzinna dr n.med. A.Drozd 486 840.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-046/09-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy Stomatologia Rodzinna dr n med. A. Drozd dzięki rozbudowie infrastruktury i inwestycjom w nowoczesny sprzęt specjalistyczny.
47. PREVAC sp. z o.o. 1 000 400.00 410 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-047/09-01
Wzrost konkurencyjności PREVAC poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem.
48. Firma Handlowo-Usługowa "S.B.S." Spółka Jawna Danuta Stych, Jan Śmiałek 1 227 149.83 603 516.31 WND-RPSL.01.02.04
-00-048/09-01
Rozbudowa Infrastruktury Firmy Handlowo-Usługowej "S.B.S." Sp. J. Danuta Stych, Jan Śmiałek, sposobem na podniesienie konkurencyjności, przyspieszenie rozwoju firmy i poprawę jakości świadczonych usłu
49. Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Dzierżyk-Frej 50 691.00 24 930.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-049/09-01
Zakup wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych kancelarii radcy prawnego celem podniesienia konkurencyjności na rynku usług prawniczych.
50. Przedsiębiorstwo Elektromontażowe "Kazimierz Zawada" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 378 366.75 186 082.10 WND-RPSL.01.02.04
-00-050/09-01
Umocnienie pozycji konkurencyjnej Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Kazimierz Zawada Sp. z o.o. poprzez utworzenie nowoczesnej siedziby firmy i zakup specjalistycznego oprogramowania.
51. "Elrob" Spółka Cywilna Grzegorz Kloc, Marcin Kloc 333 169.80 163 854.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-051/09-01
Zakup podnośnika koszowego i stworzenie profesjonalnego warsztatu wraz z zapleczem socjalnym sposobem na rozwój firmy Elrob S.C.
52. Apteka Ogólnodostępna Małgorzata Krzysztof SzymańscySp. jawna 300 097.34 143 368.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-052/09-01
Adaptacja oraz wyposażenie Apteki celem wzrostu konkurencyjności Firmy Apteka Ogólnodostępna Malgorzata Szymańska i Krzysztof Szymański Spółka Jawna.
53. P.H.U Felkopol Krzysztof Feliszewski 268 268.00 119 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-053/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy Felkopol poprzez budowę oraz wyposażenie zaplecza biurowo-gospodarczego.
54. Jerzy Rumanek BUDREM 378 200.00 60.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-054/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych urządzeń pozwalająch rozszrerzyć prowadzoną działalność gospodarczą
55. AD-BUD Siejak Adrian 308 827.60 152 965.42 WND-RPSL.01.02.04
-00-055/09-01
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy AD-BUD w wyniku wprowadzenia na rynek innowacyjnej usługi gry w Jorkyball poprzez adaptację pomieszczeń i zakup niezbędnych środków trwałych.
56. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Praktyka Stomatologiczna Marmol Dariusz 248 785.70 139 506.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-056/09-01
Zakup nowoczesnej aparatury medycznej do gabinetu stomatologicznego w Katowicach.
57. INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA DROBEK WOJCIECH 121 000.00 72 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-057/09-01
Pokonać Ból – modernizacja specjalistycznej praktyki stomatologicznej w celu kompleksowej opieki nad pacjentami z dolegliwościami bólowymi w obrębie części twarzowej czaszki.
58. JANCAR Jan Kołodziej 954 622.77 460 508.43 WND-RPSL.01.02.04
-00-058/09-01
Rozbudowa ASD TOYOTA w Tychach zgodnie z standardami określonymi w polityce Toyota Motor Poland Co.LTD.
59. KOMA Sp. z o.o. 2 092 300.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-059/09-01
Rozwój oferty spółki KOMA poprzez zakup i modernizację nieruchomosci na potrzeby utworzenia Domu Weselnego
60. BIURORACHUNKOWE IZABELA KUBICKA 13 082.00 6 740.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-060/09-01
SZWALNIA
61. PRODCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 440 237.00 216 510.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-061/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa oraz rozwój działaności eksportowej poprzez zakup nowej linii do rozlewów płynów chemii gospodarczej.
62. "DIRECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-062/09-01
Zakup wibromłota jako sposób na zwiększenie mobilności przedsiębiorstwa, wprowadzenie ulepszonych usług i zdobycie nowych kontrahentów
63. Druchniak S.J.M.J. sc. Małgorzata Druchniak, Jerzy Druchniak 74 761.00 36 930.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-063/09-01
Budowa nowego lokalu handlowego
64. Firma Handlowo - Usługowa " Alicja" Alicja Biegańska 272 943.85 134 229.78 WND-RPSL.01.02.04
-00-064/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie zakresu wykonywanych usług
65. ELEKTRO-STER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 786 900.00 384 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-065/09-01
Modernizacja hali produkcyjno-montażowej w Raciborzu , w tym zakup nowej suwnicy o udźwigu 12,5 t umożliwiającej remonty ponadgabarytowych obrabiarek i urządzeń.
66. Gabinet Weterynaryjny Żak Jacek 55 800.00 28 303.74 WND-RPSL.01.02.04
-00-066/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Gabinet Weterynaryjny Jacek Żak poprzez zakup specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych i medycznych.
67. USŁUGI-HANDEL Damian Wieczorek 1 011 379.74 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-067/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy USŁUGI HANDEL Damian Wieczorek, dzięki wprowadzeniu do oferty firmy nowych usług oraz ulepszenie sposobu świadczenia usług dotychczasowych.
68. 1.Grupa Senso Dar S.C Egeman Grzegorz 223 363.72 134 018.24 WND-RPSL.01.02.04
-00-068/09-01
Rozbudowa firmy i unowocześnienie usług świadczonych przez Grupe Senso
69. Lumatech Lucjan Weiner 1 690 584.50 813 705.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-069/09-01
Zakup i uruchomienie innowacyjnej technologii oklejania powierzchni elementów meblowych w linii do prasowania membranowo - próżniowego.
70. F.H.U. VIKA Aneta Kaczor 413 927.70 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-070/09-01
Rozbudowa Hotelu Jurajskiego o sale konferencyjne celem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku usług turystycznych.
71. Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna Barbara Taszakowska 1 198 098.33 589 228.78 WND-RPSL.01.02.04
-00-071/09-01
Wzrost konkurencyjności Gabinetu Stomatologicznego poprzez inwestycje w majątek trwały
72. Nowak Ewa 163 200.00 91 155.51 WND-RPSL.01.02.04
-00-072/09-01
wzrost konklurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i rozszerzenie zakresu świadczonych usług.
73. Firma Usługowo - Handlowa AKRA II Małgorzata Wróbel 919 270.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-073/09-01
Rozwój Firmy Usługowo-Handlowej AKRA II Małgorzata Wróbel z Bielska-Białej poprzez zakup specjalnego samochodu ratownictwa drogowego.
74. Piotr Mońka Przedsiębiorstwo Mendenhall Technik 8 653.46 4 255.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-074/09-01
Zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania
75. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Symetria Monika Fuchs 330 369.74 198 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-075/09-01
Rozbudowa istniejącego Ośrodka Zdrowia Symetria prowadząca do wprowadzenie nowej usługi jaką jest Podstawowa Opieka Zdrowotna
76. PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA; INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA 314 580.00 176 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-076/09-01
Zakup nowoczesnej aparatury medycznej jako element wzrostu konkurencyjności i efektywności praktyki stomatologicznej Marzanny Daneckiej.
77. "ARKOP" Arkadiusz Osmelak 163 311.84 75 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-077/09-01
Moja koparko-ładowarka - sam jestem szefem
78. Wytwórnia Betonów i Prefabrykatów "KKIM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 432 038.60 212 478.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-078/09-01
Automatyzacja węzła betoniarskiego, wprowadzenie nowych produktów, recykling betonu - kompleksowy projekt drogą do wzrostu konkurencyjności Wytwórni Betonów i Prefabrykatów KKIM sp. z o.o.
79. "ARMAX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 248 270.00 121 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-079/09-01
Wzrost konkurencyjności spółki Armax na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez inwestycje w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.
80. "HYDROTECH" SPÓŁKA AKCYJNA 242 780.00 99 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-080/09-01
Zmiana procesu produkcyjnego poprzez zastosowanie zrobotyzowanego stanowiska do fazowania brzegów blach w firmie HYDROTECH S.A.
81. Ymos Sp. z o.o. 251 991.00 123 930.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-081/09-01
Uruchomienie biura konstrukcyjnego przez firmę YMOS Sp. z o.o.
82. FIZJOSPORT MICHAŁ SZLĘZAK 138 165.00 82 899.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-082/09-01
Rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy FIZJOSPORT Michał Szlęzak poprzez zakup urzadzeń i wyposażenia gabinetu fizjoterapii
83. Marcin Werner Firma Handlowo Usługowa Pakiet Serwis 690 520.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-083/09-01
Rozwój przedsiebiorstwa poprzez budowę nowej innowacyjnej samoobsługowej myjni samochodowej
84. KORFED S.C. Leszek Fedyszyn, Anna Korczowska,Wojciech Korczowski 219 722.00 108 060.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-084/09-01
KORFED s.c w Bielsku-Białej - Wprowadzenie na rynek nowych, ulepszonych produktów i usług dzięki zakupowi dwukolorowej maszyny do druku offsetowego i urządzenia myjącego do sitodruku
85. Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. 81 770.00 38 700.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-085/09-01
Udoskonalenie procesu tworzenia dokumentacji planistycznej przez Pracownię Urbanistyczną w Rybniku Sp. z o.o. sposobem na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku jego działania
86. Firma Usługowo-Handlowa "Iwona" Mandel Iwona 85 989.92 42 290.05 WND-RPSL.01.02.04
-00-086/09-01
Zakup sprzętu fotograficznego w technologii HD szansą na rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy IWONA, Iwona Mandel
87. STB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 426 548.84 192 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-087/09-01
Nowy oddział - nowy etap rozwoju STB Sp. z o. o.
88. Firma Handlowo Usługowa "BANASIK" Spółka Jawna 884 588.00 393 240.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-088/09-01
Wzrost konkurencyjnosci przedsiębiorstwa - Firma Handlowo Usługowa BANSIK Spółka Jawna - poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz ze stosownym wyposażeniem
89. PPHU "Jantal" S.C. Janina Kobierska, Janusz Kobierski 27 688.20 13 617.15 WND-RPSL.01.02.04
-00-089/09-01
Zakup nowoczesnego oprogramowania sposobem na rozwój, podniesienie konkurencyjności i poprawę jakości świadczonych usług firmy Jantal S.C. Janina Kobierska, Janusz Kobierski
90. EMERALD Arkadiusz Wieczorek 1 453 020.00 595 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-090/09-01
Wzrost potencjału usługowego oraz poprawa efektywności procesów zarządzania firmy EMERALD
91. Biuro Obsługi Inwestycji - Piotr Urbanek 75 840.00 37 290.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-091/09-01
Zakup nowoczesnej aparatury geodezyjnej - podstawą rozwoju i wzrostu konkurencyjności Firmy.
92. Przedsiebiorstwo Robót Inżynieryjnych PRINŻ Cieszyn Sp. z o.o. 453 962.00 223 260.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-092/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa PRINŻ Cieszyn Sp. z o.o. poprzez inwestycję w park maszynowy prowadząca do rozwóju działalności usługowej związanej z technologią betonu natryskowego.
93. Zakłady Tapicersko-Meblowe "ASPOL" Arkadiusz Magdziarz, Anna Magdziarz 660 094.68 324 636.72 WND-RPSL.01.02.04
-00-093/09-01
Modernizacja produkcji Zakładów Ta[icersko-Meblowych ASPOL poprzez zakup nowych maszyn szansą na wzrost konkurencyjności na rynkach krajowym i europejskich
94. Przedsiębiorstwo Remontowo Produkcyjno Usługowo Handlowe TOMHAL Bernard Tomula 1 299 300.00 639 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-094/09-01
Zakup nowoczesnych urządzeń do produkcji i badania jakości konstrukcji stalowych szansą na wzrost konkurencyjności firmy Tomhal w Zabrzu.
95. Przedsiębiorstwo Remontowo Produkcyjno Usługowo Handlowe TOMHAL Bernard Tomula 1 970 788.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-095/09-01
Wdrożenie innowacji procesowej w zakresie automatycznej i kompletnej obróbki konstrukcji stalowych elementem strategii rozwojowej firmy Tomhal
96. "Soma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 836 424.55 683 374.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-096/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Soma Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie zasadniczych zmian technologicznych w przedsiębiorstwie i wprowadzenie nowych usług.
97. PERMETAL S.C. Helena Menżyk i Krzysztof Menżyk 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-097/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PERMETAL S.C. poprzez zasadniczą zmianę procesu sprzedaży oraz wprowadzenie 2 nowych usług
98. BACHA-SPORT Janina Warot 396 500.00 195 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-098/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiebiorstwa BACHA SPORT z Gliwic dzięki rozbudowie infrastruktury lokalowej służącej wprowadzeniu na rynek nowych produktów i ulepszonych usług
99. Przychodnia Weterynaryjna "ABACUS" Grzegorz Golba 131 855.22 70 934.26 WND-RPSL.01.02.04
-00-099/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie zakresu działalności oraz modernizację pomieszczeń.
100. Sebastian Hertman WICTOR Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa 126 265.12 62 097.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-100/09-01
Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnych maszyn budowlanych.
101. Aneta Smaź 641 800.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-101/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi otwarcia prywatnego przedszkola przez Anetę Smaź.
102. A.M.J. S.C. Anna Jeziorska, Mariusz Jeziorski, Jarosław Cyrankiewicz 391 240.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-102/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy AMJ S.C. poprzez stworzenie studia mody i wizażu dzięki zakupowi nieruchomości oraz jej adaptacji i wyposażeniu.
103. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Navi"Spółka Cywilna Marek Brańka,Lucyna Brańka 426 731.56 209 867.98 WND-RPSL.01.02.04
-00-103/09-01
Rozwój działalności i poprawa warunków pracy poprzez modernizację zaplecza produkcyjnego oraz zakupu nowego urządzenia w celu wprowadzenia ulepszonych produktów w firmie NAVI s.c. z Bielska-Białej.
104. GRUPA SZAFRAŃSKI Spółka Cywilna Marcin Szafrański, Ewa Szafrańska 155 367.00 75 810.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-104/09-01
Kompleksowy rozwój usług świadczonych przez Grupę Szafrański poprzez inwestycję w nowoczesne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
105. FIRMA HANDLOWA AGNIESZKA LACHOWSKI 92 315.53 45 401.09 WND-RPSL.01.02.04
-00-105/09-01
Zapewnienie konkurencyjności sklepu z odzieżą damską COTTON CLUB jako oferta dla kobiet eleganckich, młodych duchem i kreatywnych
106. Zakłady Tapicersko-Meblowe "ASPOL" Arkadiusz Magdziarz, Anna Magdziarz 2 103 232.06 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-106/09-01
Rozbudowa pawilonu produkcyjno-usługowego Zakładów Tapicersko-Meblowych ASPOL szansą na rozwinięcie produkcji, poprawę warunków BHP i wzrost konkurencyjności
107. Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna ALMAPROJEKT mgr inż. arch. Maciej Kolesiński 709 466.60 199 988.17 WND-RPSL.01.02.04
-00-107/09-01
Budowa, wyposażenie biura projektowego oraz rozwój oferty usług projektowania architektoniczno-urbanistycznego celem wzrostu konkurencyjności Firmy Almaprojekt.
108. Firma Handlowo- Usługowa Long- Serwis s. c. K. Godziek, B. Godziek, S. Bednarek 24 888.00 12 240.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-108/09-01
Rozszerzenie działalności firmy Long-Serwis s.c. w oparciu o nowe usługi z zakresu diagnostyki pojazdów
109. Prywatny Gabinet Stomatologiczny Mój-dentysta Bogdan Jaremczuk 375 429.07 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-109/09-01
Rozbudowa firmy Mój dentysta w Bytomiu poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług stomatologicznych
110. Prywatny Gabinet Stomatologiczny Mój-dentysta Bogdan Jaremczuk 658 000.03 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-110/09-01
Uruchomienie nowoczesnej diagnostyki tomograficznej w firmie Mój dentysta w Bytomiu
111. Yoobee Pszczoliński Maciej, Watoła Michał Spółka Cywilna 189 360.26 79 170.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-111/09-01
Poszerzenie zakresu usług oraz wzrost konkurencyjności firmy Yoobee dzięki zakupowi nowoczesnego lasera grawerującego
112. Piekarnia - Cukiernia Łukasik, Tadeusz Łukasik 547 646.41 269 334.30 WND-RPSL.01.02.04
-00-112/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa Piekarnia - Cukiernia Łukasik poprzez rozszerzenie i ulepszenie produkcji dzięki zakupowi nowoczesnego pieca piekarniczego oraz maszyny pakującej.
113. Krystyna Salej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENT-MED 457 913.20 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-113/09-01
Rozbudowa przychodni stomatologicznej NZOZ DENT-MED w Tarnowskich Górach
114. Klub Fitness i Odnowy Biologicznej CREATIVE Anna Kostempska 465 769.06 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-114/09-01
Uruchomienie profesjonalnej siłowni w Klubie Fitness i Odnowy Biologicznej CREATIVE w Gliwicach w celu wprowadzenia nowej usługi i rozbudowy przedsiębiorstwa.
115. PRAKTYKA DENTYSTYCZNA Joanna Markiewicz 355 240.00 199 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-115/09-01
Poszerzenie oferty usług gabinetu stomatologicznego dzięki zakupowi nowoczesnych urządzeń.
116. PRAKTYKA DENTYSTYCZNA Markiewicz Ryszard 243 540.00 133 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-116/09-01
Zakup nowoczesnego sprzętu stomatologicznego oraz wyposażenia gabinetu.
117. Mechanika Pojazdowa Damian Wolka 94 303.56 46 378.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-117/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy Mechanika Pojazdowa Damian Wolka poprzez zakup urządzenia do obsługi pomp Common Rail
118. PUB Osiemnastka Bortoszek Łukasz 403 767.10 197 854.48 WND-RPSL.01.02.04
-00-118/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę zakładu i rozszerzenie oferty produktowej
119. "REKO" s.c. Andrzej Koźlik, Lidia Koźlik 142 580.45 70 121.54 WND-RPSL.01.02.04
-00-119/09-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy REKO poprzez uruchomienie nowego punktu Galeria DALIA i dywefsyfikację oferty.
120. "DOMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 867 769.90 355 643.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-120/09-01
Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorcy Dombud Sp. z o.o. poprzez zakup halowej pompy do betonu.
121. GRUPA INCASO POLSKA SIEĆ OPŁAT 223 601.60 106 968.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-121/09-01
Rozszerzenie działalności gospodarczej przez firmę GRUPA INCASO POLSKA SIEĆ OPŁAT MARCIN SZOLC poprzez otwarcie salonu odnowy biologicznej oraz centrum ubezpieczeń i biura podróży celem wzrostu konku
122. KOMA Jacek Kowalik 427 000.05 199 500.02 WND-RPSL.01.02.04
-00-122/09-01
Dokonanie zasadniczych zmian procesu świadczenia usług w przedsiębiorstwie Koma Jacek Kowalik poprzez zakup paneli świetlnych LED.
123. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe POL-PROFIL Krzysztof Narloch 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-123/09-01
Rozbudowa Pol-Profil prowadząca do rozpoczęcia produkcji profili wykrawanych z materiałów metalowych o parametrach dotychczas nieosiągalnych.
124. Zespół Projektowo-Realizacyjny Synergia Iwona Hatossy 40 504.00 19 920.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-124/09-01
Uzyskanie statusu wiodącego w kraju eksperta w dziedzinie zarządzania projektami oraz inżynierii i ochrony środowiska poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu komputerowego
125. NET-O-LOGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 951 204.22 467 805.35 WND-RPSL.01.02.04
-00-125/09-01
Rozbudowa infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych celem poprawy wydajności pracy i informatyzacji procesów biznesowych w organizacji oraz rozwoju produktów, zakresu i jakości usług .
126. Budownictwo Specjalistyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 429 738.70 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-126/09-01
Zakup wyposażenia biurowego, technicznego i oprogramowania sposobem na wzrost konkurencyjności firmy Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o.
127. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Praktyka Stomatologiczna Marmol Dariusz 248 785.70 139 506.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-127/09-01
Zakup nowoczesnej aparatury medycznej do gabinetu stomatologicznego w Katowicach
128. FIRMA HANDLOWA "KAROL" MIŚTA TOMASZ 407 724.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-128/09-01
Budowa i wyposażenie myjni samochodowej drogą do dywersyfikacji działalności i podniesienia konkurencyjności firmy.
129. BORECKA - LELEŃ KATARZYNA Praktyka Lekarska 388 622.51 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-129/09-01
Inwestycje wpływające na wzrost konkurencyjności i umożliwiające rozwój działalności w zakresie usług z dziedziny medycyny estetycznej.
130. Drukarnia "SIL-VEG-DRUK" s.c. Pawelak Janusz, Pełka Dariusz, Śmich Dariusz 958 817.09 471 549.39 WND-RPSL.01.02.04
-00-130/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Drukarnia Sil-Veg-Druk S.C. na rynku regionalnym poprzez zakup naświetlarki do płyt offsetowych, urządzenia do druku cyfrowego i składarko-sklejarki
131. "Marat Rybnik" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 308 932.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-131/09-01
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Marat Rybnik sp. z o.o. w Rybniku poprzez rozbudowę parku maszyn i wprowadzenie na rynek nowych produktów
132. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Allmed s.c. Jerzy Chwist, Aleksandra Chwist-Nowak 287 600.00 154 542.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-132/09-01
Utworzenie poradni kardiologicznej z pracownią echokardiografii wraz z montażem dźwigu kabinowego dla osób niepełnosprawnych
133. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "ADW" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 969 412.00 476 760.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-133/09-01
Budowa instalacji do wytwarzania wyrobów i środków izolacyjnych, z użyciem ziemi porafinacyjnej i granulatu gumy z recyklingu.
134. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARIAdent Praktyka Stomatologiczna 266 499.06 149 430.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-134/09-01
Zakup nowoczesnej aparatury medycznej, warunkiem rozwoju praktyki stomatologicznej Barbary Horodeńskiej.
135. NOVA DENT CONSULTING dent. Małgorzata Grzegorzak-Nowakowska 393 942.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-135/09-01
Rozwój firmy poprzez utworzenie kliniki stomatologicznej na terenie powiatu gliwickiego wykorzystującej nowoczesne technologie dla ochrony zdrowia.
136. NOVA DENT CONSULTING dent. Małgorzata Grzegorzak-Nowakowska 351 817.00 196 860.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-136/09-01
Wzrost konkurencyjności i rozszerzenie zakresu usług kliniki stomatologicznej Nova Dent Consulting dent.Małgorzata Grzegorzak-Nowakowska poprzez zakup nowoczesnych urządzeń diagnostyczno-zabiegowych.
137. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Bednarski 480 430.72 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-137/09-01
Wzrost konkurencyjności Specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej Piotr Bednarski poprzez zakup urządzeń do diagnostyki chorób nowotworowych.
138. Fornit Sp z o o 463 600.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-138/09-01
Wdrożenie nowej technologii produkcji mebli przez zakup urządzeń nowej generacji
139. Centrum Serwisu Telekomunikacji i Telemetrii SEVITEL Sp z o.o. 398 391.00 182 430.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-139/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy CSTiT SEVITEL Sp. z o.o. poprzez unowocześnienie laboratoriów badawczych oraz stanowisk serwisowych.
140. Talmex Sp. z o.o. 1 947 120.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-140/09-01
Wdrożenie innowacji procesowej i technologicznej związanej z przebudową i wyposażeniem hali warsztatowej.
141. Radosław Golański "Słoneczny Świat" 1 079 335.86 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-141/09-01
Modernizacja obiektu na potrzeby Centrum Rozwoju i Edukacji dla Dzieci - rozwinięcie działalności firmy z nowymi usługami dla ludności
142. Dierre Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 122 366.00 60 180.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-142/09-01
Uruchomienie produkcji stolarki aluminiowej w firmie Dierre Śląsk Sp. z o.o.
143. Zakład Ślusarsko Kotlarski Spyra Feliks 78 978.10 38 841.69 WND-RPSL.01.02.04
-00-143/09-01
Dywersyfikacja działalności firmy Zakład Ślusarsko Kotlarski Spyra Feliks poprzez rozbudowę parku maszynowego i wprowadzenie nowych produktów
144. Studio Projektowe "SPART"S.C. 307 684.00 151 320.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-144/09-01
Poprawa konkurencyjności Studia Projektowego SPART S.C. poprzez zwiększenie ilości i jakości wykonywanych zleceń dzięki zatrudnieniu nowych pracowników i zakupie sprzętu do świdczenia usług.
145. Gałuszka Władysław Wynajem Nieruchomości 142 816.00 74 399.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-145/09-01
Nowe centrum szkoleniowe szansą rozwoju firmy
146. BORECKA - LELEŃ KATARZYNA Praktyka Lekarska 443 431.61 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-146/09-01
Wzrost konkurencyjności poprzez rozszerzenie oferty usług o zabiegi z dziedziny dermatologii estetycznej przy użyciu innowacyjnej technologii laserowej.
147. Firma Usługowo-Handlowa Zbigniew Strzelec 153 810.55 83 127.70 WND-RPSL.01.02.04
-00-147/09-01
Modernizacja Centrum Fizjoterapii i Rekreacji Ruchowej FitFi w Mikołowie o innowacyjne metody rehabilitacji
148. DREWMAX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 751 119.00 369 403.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-148/09-01
Zakup nowoczenej linii technologicznej do produkcji półfabrykatów meblowych
149. Firma produkcji, usług i handlu "FOL-DREW" Piątek Mariusz, Brączek Jerzy Spółka Jawna 1 517 192.00 744 360.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-149/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy produkcji, usług i handlu FOL-DREW poprzez realizację działań zmierzających do powstania kompleksowego zakładu tartacznego.
150. EMERALD Arkadiusz Wieczorek 1 453 020.00 595 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-150/09-01
Wzrost potencjału usługowego oraz poprawa efektywności procesów zarządzania firmy EMERALD
151. ZASADA ZUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ 1 714 100.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-151/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy ZASADA ZUP Sp. z o.o. poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa i reorganizację procesu produkcyjnego.
152. Firma Fenix Adam Janik 239 245.13 116 383.07 WND-RPSL.01.02.04
-00-152/09-01
Uruchomienie salonu odnowy biologicznej (fitness clubu) oraz salonu kosmetycznego w Mikołowie.
153. Blacharstwo-Lakiernictwo Samochodowe Jaroń Mariusz 119 999.20 59 016.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-153/09-01
Podnoszenie konkurencyjności warsztatu blacharsko-lakierniczego oraz jakości oferowanych usług poprzez zakup kabiny lakierniczej
154. Prestige Studio Kosmetyczne Ilona Boćko 89 974.00 43 020.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-154/09-01
Wzrost konkurencyjności Prestige Studia Kosmetycznego Ilony Boćko poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do zabiegów kosmetycznych.
155. Zięba Clinic Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zięba Małgorzata 401 470.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-155/09-01
Kriobank - nowa eferta Zięba Clinic
156. Zięba Clinic Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zięba Małgorzata 402 410.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-156/09-01
Rozwój Zięba Clinic poprzez uruchomienie laboratorium rozrodu wspomaganego
157. Firma M.G.M. Golik Longina 405 780.54 199 564.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-157/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez otwarcie prywatnego gabinetu fizjoterapii w Koniakowie, celem wdrożenia nowych usług, dokonując adaptacji i zakupu nowoczenego wyposażenia.
158. NZOZ EUROKLINIKA PRYWATNY GABINET CHIRURGII PLASTYCZNEJ JERZY WILGUS 368 800.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-158/09-01
Zakup nowoczesnego aparatu USG warunkiem podniesienia jakości obsługi oraz poszerzenia zakresu świadczonych usług w firmie NZOZ EUROKLINIKA
159. MIROTRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 634 400.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-159/09-01
Rozwój MIROTRANS Sp. z o.o. poprzez zakup automatycznych posypywarek i pługów odśnieżających.
160. AUTO GAZ CZECH - Marek Czech Spółka Jawna 339 141.70 166 791.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-160/09-01
Wprowadzenie nowoczesnych usług diagnostyki pojazdów szansą rozwoju firmy AUTO GAZ CZECH-Marek Czech Sp. J.
161. ORTODENT- Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna - ortodonta Małgorzata Świstek 357 290.00 193 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-161/09-01
Rozszerzenie zakresu i podniesienie jakości leczenia oraz diagnostyki w ORTODENT - Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna w Sosnowcu w wyniku zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego.
162. Gleńsk Tomasz Auto Gleńsk 225 090.00 110 700.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-162/09-01
Uruchomienie Stacji Kontroli Pojazdów szansą rozwoju firmy Auto Gleńsk Tomasz Gleńsk.
163. Magurka Sp. z o.o. 216 235.24 106 345.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-163/09-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy Magurka Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowych usług z zakresu diagnostyki pojazdów
164. "ZAGAMIX II" B.S. Gawęcki, L.J. Chrząstek Spółka Jawna 488 000.00 240 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-164/09-01
Zakup dodatkowych urządzeń do kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego (SPA), jako element wzrostu konkurencyjności funkcjonowania Hotelu Stara-Poczta w Tychach.
165. XANTOS GRZEGORZ KOPEĆ 436 430.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-165/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa oraz działania modernizacyjne w przedsiębiorstwie prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych przewodów hydraulicznych wysokociśnieniowych
166. Konstrukcje Żywiec s.c. Jerzy Obrocki, Maciej Obrocki 1 528 660.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-166/09-01
Działania modernizacyjne i eksportowe w S.C. Konstrukcje Żywiec - elementem budowy wzrostu przewagi konkurencyjnej i wzrostu zatrudnienia.
167. SŁOTZŁOM Słocińscy Spółka Jawna 781 142.57 384 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-167/09-01
Uruchomienie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z myjnią dla samochodów ciężarowych i osobowych.
168. Ośrodek Kształcenia Kursowego Anna Straub 257 336.00 127 480.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-168/09-01
Doposażenie ośrodka dla celów kształcenia kursowego i wsparcie finansowe działalności.
169. Nova s.c. Anna Marycz Andrzej Woźniak 252 052.56 113 248.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-169/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Nova s.c. poprzez wprowadzenie wyższej jakości usług w nowootwieranym obiekcie.
170. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Nomal Ireneusz Kwaśniewski 236 448.20 116 286.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-170/09-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy Nomal poprzez zakup nowoczesnej maszyny wielofunkcyjnej
171. Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL Sp. j., Józef Dzida, Katarzyna Łodzińska, Wojciech Dzida 793 000.00 325 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-171/09-01
Wzbogacenie oferty handlowej oraz dostosowanie parku maszynowego do zmodernizowanych warunków technicznych poprzez zakup specjalistycznych narzędzi.
172. Studio La Mirage Parypa Zdzisława 356 304.00 194 897.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-172/09-01
Podniesienie pozycji konkurencyjnej Studio La Mirage poprzez wprowadzenie usług z zakresu medycyny estetycznej
173. Instytut Przemysłu Organicznego 492 880.00 202 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-173/09-01
Modernizacja Zakładu Badań Ekotoksykologicznych Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie poprzez zakup nowoczesnej, specjalistycznej aparatury
174. Instytut Przemysłu Organicznego 489 220.00 200 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-174/09-01
Modernizacja Pracowni Toksykologicznej Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie poprzez zakup nowoczesnego autoklawu
175. Italparts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 144 570.00 70 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-175/09-01
Rozszerzenie katalogu świadczonych usług poprzez rozbudowę systemów informatycznych związane z wprowadzeniem nowoczesnego oprogramowania.
176. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ANITEX" Korzekwa Anita 1 527 081.44 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-176/09-01
Wprowadzenie nowej oferty wyrobów oraz wzrost innowacyjności produkcji w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym Anitex Anita Korzekwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn
177. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Batomet s.c. Dariusz Ginalski, Longin Kloc 408 700.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-177/09-01
Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej poprzez zakup pionowego centrum frezarskiego CNC
178. P.P.H.U. "RE-PLAST" KRYSTIAN PIETREK 402 865.96 198 130.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-178/09-01
Dywersyfikacja oferty firmy P.P.H.U. RE-PLAST Krystian Pietrek poprzez budowę bezdotykowej myjni samochodowej.
179. REMDRUK Mączka Marian 360 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-179/09-01
Rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy REMDRUK poprzez zakup nowoczesnej tokarki CNC
180. Firma Handlowa "MONA" Bułka Mateusz Mirosław 378 031.64 185 917.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-180/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w nowoczesne technologie
181. Jan Pietraszko "Top Sport" 335 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-181/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Top Sport poprzez zakup nowoczesnych maszyn do układania nawierzchni sportowych.
182. Rejonowa Spółdzielnia "SAMOPOMOC" 240 986.60 118 518.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-182/09-01
Rozwój Spółdzielni Rejonowej SAMOPOMOC poprzez unowocześnienie procesu produkcyjnego wyrobów piekarniczych w wyniku zakupu nowoczesnej linii technologicznej
183. Firma Remontowo - Budowlana "Grinsbud" Piotr Grinspek 695 400.00 342 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-183/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Grinsbud poprzez wprowadzenie nowej i polepszenie istniejącej usługi.
184. Video-Foto-Studio Grzegorz Knapek 68 500.00 33 688.53 WND-RPSL.01.02.04
-00-184/09-01
Zbudowanie przewagi konkurencyjnej firmy Video-Foto-Studio Grzegorz Knapek na rynku videorejestracji poprzez ulepszenie usług polegające na wdrożeniu standardu wysokiej rozdzielczości.
185. F.H.U. "INTER-FOTO" S.C. ARTUR CYPLIŃSKI GRAŻYNA CYPLIŃSKA 81 509.00 38 146.22 WND-RPSL.01.02.04
-00-185/09-01
Zmiana procesu świadczenia usług w firmie Inter-Foto poprzez inwestycję w zakup nowoczesnego sprzętu fotograficznego oraz sklepu internetowego wraz z domeną.
186. WALDAM S.C. Szyra & Mika 91 979.46 45 240.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-186/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa WALDAM S.C. Szyra & Mika dzięki wprowadzeniu nowej usługi - Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
187. ANDEX Gwiżdż i Gwiżdż Spółka Jawna 1 012 592.51 497 996.32 WND-RPSL.01.02.04
-00-187/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa Andex umożliwiająca ulepszenie usług serwisowych oraz wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej w celu wprowadzenia nowej usługi sprzedaży przez Internet
188. MJ Joanna Mańka 146 550.06 72 073.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-188/09-01
Ulepszenie procesu produkcji i podniesienie jakości oferowanych usług w firmie MJ Joanna Mańka poprzez dokonanie automatyzacji węzła betoniarskiego.
189. Piekarnia - Cukiernia Adjano S.C. Krystian, Ewelina, Adam Janosz 196 139.40 96 462.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-189/09-01
Wzrost konkurencyjności Piekarni - Cukierni Adjano K.E.A. Janosz poprzez modernizację zaplecza technicznego.
190. AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni Marek Trzcionka 195 761.60 90 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-190/09-01
Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa poprzez zakup urzadzenia umożliwiającego wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych usług w firmie AGRO-MAR Marek Trzcionka w Mikołowie.
191. NIEWELT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 1 207 848.80 594 024.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-191/09-01
Rozwój Piekarni-Cukierni NIEWELT I WSPÓLNICY SP.J. poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych zmierzający do wrostu konkurencyjności na rynku regionalnym.
192. Gabinet Kosmetyczny Ilona Sasak 140 300.00 69 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-192/09-01
Rozbudowa gabinetu kosmetycznego Ilona Sasak celem wzrostu konkurencyjności i wprowadzenia nowych usług.
193. Firma Usługowa Sokół II SC Helena Kucharek, Mariusz Sokół 256 200.00 126 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-193/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup maszyn budowlanych i wprowadzenie na rynek nowych usług.
194. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe K.Brol Zbigniew Sadlik 121 464.42 59 736.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-194/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez wyposażenie w nowoczesny warsztat stolarski
195. P.H.U.P. GRANMAR Władysław Gwizdała 338 561.16 166 505.49 WND-RPSL.01.02.04
-00-195/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa GRANMAR poprzez inwestycji w rozbudowę parku maszynowego umożliwiającego wprowadzenie na rynek regionalny wysokiej jakości nowych produktów i usług.
196. Dierre Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 154 708.20 76 086.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-196/09-01
Uruchomienie produkcji stolarki aluminiowej w firmie Dierre Śląsk Sp. z o.o. z Gliwic
197. GEO-INŻ Usługi Geodezyjne Ryszard Pietrucha 163 223.80 80 274.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-197/09-01
wzrost konkurencyjności firmy porzez modenizację sprzętu
198. POLTING FOAM Sp. z o.o. 406 321.00 199 830.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-198/09-01
Wzrost i umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy POLTING FOAM Sp. z o.o. przez unowocześnienie i rozbudowę parku maszynowego oraz zakup oprogramowania do tworzenia ścieżek narzędzi.
199. Praktyka Dentystyczna Małgorzata Wojtanowska-Dilling 363 055.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-199/09-01
Wzrost konkurencyjności Praktyki Dentystycznej Małgorzaty Wojtanowskiej-Dilling przez zakup 2 stanowisk stomatologicznych wraz z osprzętem dla nowotworzonego gabinetu w Gliwicach.
200. Praktyka Dentystyczna Małgorzata Wojtanowska-Dilling 361 450.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-200/09-01
Zakup cyfrowego systemu CAD/CAM służącego do jednowizytowego pełnoceramicznego leczenia protetycznego w celu zwiększenia konkurencyjności Praktyki Dentystycznej Małgorzaty Wojtanowskiej-Dilling
201. Firma Handlowa GRZEŚ K.Kowalcze M.Luszczak Spółka jawna 1 254 798.02 617 113.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-201/09-01
Modernizacja metod, narzędzi i techniki składowania oraz ekspedycji towarów dla poprawa konkurencyjności Firmy Handlowej GRZEŚ.
202. JACOB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 444 123.84 198 962.01 WND-RPSL.01.02.04
-00-202/09-01
Zakup linii produkcyjnej do cięcia kształtek fasadowych narożnych celem wprowadzenia na rynek nowych produktów.
203. JACOB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 533 093.62 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-203/09-01
Zakup linii produkcyjnej do cięcia kształtek fasadowych prostych dla wprowadzenia na rynek nowych produktów.
204. Przedsiebiorstwo Wielobranżowe - Szklarstwo Kciuk Sebastian 373 414.40 183 646.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-204/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę istniejącego przedsiebiorstwa oraz zakup nowoczesnych maszyn.
205. LORKEN-TECH Henryk Bugdol 1 103 210.28 525 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-205/09-01
Rozbudowa warsztatu mechanicznego poprzez wdrożenie do eksploatacji maszyn umożliwiających produkcję nowego typu narzędzi
206. Firma Usługowo-Handlowa "Iwona" Mandel Iwona 86 220.33 42 403.44 WND-RPSL.01.02.04
-00-206/09-01
Rozbudowa sklepu z odzieżą dla dzieci szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności firmy IWONA, Iwona Mandel
207. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB-Podbeskidzie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 720 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-207/09-01
Zakup maszyny do robót fundamentowych i inżynieryjnych pracującej w innowacyjnej technologii wgłębnego mieszania gruntu CSM
208. Szczęsny Piotr REA Kompleksowa Obsługa Inwestycji 276 646.00 134 580.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-208/09-01
Wzrost konkurencyjności Szczęsny Piotr REA Kompleksowa Obsługa Inwestycji przez rozszerzenie oferty o produkcję elem. systemu wspomagającego odwodnianie powierzchni komunikacyjnych ruchu kołowego
209. Józef Bik Zakład Usług Naukowo Technicznych Przemysłu Metalowego 433 100.00 213 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-209/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa Józef Bik Zakład Usług Naukowo Technicznych Przemysłu Metalowego poprzez zwiększenie oferty produktowej oraz reorganizację procesu dystrybucji produktów finalnych.
210. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ZBUDIMEX Jan Zbyszewski 1 844 125.16 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-210/09-01
Budowa ośrodka SPA przy ul. Ogrodowej w Pyskowicach
211. Aspro Angelika Szewczyk 462 450.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-211/09-01
Budowa Kortów Tenisowych - Obiekt Sportowy
212. Biznes Plus Mańka Michał 625 497.07 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-212/09-01
Poprawa konkurencyjności firmy Biznes Plus poprzez adaptację budynku przy ul. Zamkowej 1 w Wodzisławiu Śląskim oraz poprzez zakup wyposażenia
213. Zakład Produkcyjno-Handlowy PILCH 407 480.00 199 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-213/09-01
Modernizacja procesu produkcyjnego w firmie PILCH
214. Kooke Design Szymon Szlażko 132 767.94 58 620.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-214/09-01
Usprawnienie obsługi klientów w Kooke Design poprzez zakup i uruchomienie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z niezbędną infrastrukturą.
215. F.H.U. "PLUS" Sebastian Gładysz 334 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-215/09-01
Termomodernizacja obiektów metodą natrysku hydrodynamicznego.
216. "Brix-Pol" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 113 697.02 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-216/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Brix-Pol poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń do produkcji brykietu
217. Zakład Wyrobów Drzewnych "Pro-Drewex" - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 801 936.24 657 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-217/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Pro-Drewex poprzez wprowadzenie zasadniczych zmian procesu produkcji.
218. INSTALPROJEKT inż. Rafał Piernikarczyk 23 546.00 11 580.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-218/09-01
Zakup kamery termowizyjnej sposobem na rozwój działalności gospodarczej i poszerzenie zakresu świadczonych usług.
219. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Wagner-Service Piotr Wilczek i Synowie Spółka Jawna 33 335.28 16 394.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-219/09-01
Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych w procesach zarządzania Przedsiębiorstwem WAGNER-SERVICE
220. PPHU Impet Tadeusz Guja 181 000.00 108 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-220/09-01
Wykończenie i oddanie do użytku pawilonu handlowego na terenie giełdy kwiatowej w Tychach.
221. Gabinet Stomatologiczny Igor Surma 129 800.00 77 880.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-221/09-01
Rozbudowa firmy poprzez utworzenie nowoczesnego gabinetu stomatologicznego jako odpowiedź na potrzeby rynku lokalnego.
222. Dental Studio Janota Marek 358 099.00 199 920.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-222/09-01
Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie działalności oraz podniesienie jakości usług centrum stomatologiczno-protetycznego Dental-Studio
223. Firma "AXEL Stanisław Kosela" 772 772.40 316 710.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-223/09-01
Wprowadzenie na rynek ulepszonych i nowych wyrobów obuwniczych poprzez wdrożenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego i działania modernizacyjne w firmie AXEL Stanisław Kosela w Częstochowie
224. Venus - Marek Profaska 574 351.60 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-224/09-01
Inwestycja przedsiębiorstwa VENUS-Marek Profaska w zachodnie technologie bezdotykowego mycia pojazdów samochodowych, sposobem na efektywny i długoterminowy rozwój firmy.
225. Marcin Gowarzewski, Gabinet Stomatologiczny 224 050.00 134 430.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-225/09-01
Stworzenie kompleksowego Gabinetu Stomatologicznego w Ciasnej koło Lublińca
226. "TIGLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 995 959.00 489 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-226/09-01
Beauty Farm - nie tylko apteka. Rozwój działalności Spółki poprzez połączenie działalnosci apteki z nowymi usługami w zakresie dermo konsultacji i kosmetyki.
227. Flyway Travel Biuro Usług Turystycznych 326 086.00 147 780.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-227/09-01
Innowacyjny zintegrowany elektroniczny system rezerwacji i sprzedaży komplementarnych e-usług turystycznych o szerokopasmowym dostępie
228. P.P.H.U. MDE Ewa Tworkowska 235 952.88 116 042.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-228/09-01
Podniesienie konkurencyjności PPHU MDE Ewa Tworkowska poprzez inwestycję związaną ze zmianą procesu produkcyjnego
229. Apteka Prywatna mgr. farm. Genowefa Kruszec 101 598.55 49 966.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-229/09-01
Modernizacja prowadząca do ulepszenia warunków sprzedaży i przechowywania wyrobów famaceutycznych.
230. Biuro Projektowe "FORSTEEL" s.c. Krzysztof Pilarski, Marek Konopka 49 410.00 24 300.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-230/09-01
Rozwój i modernizacja firmy poprzez zakup komputerów i oprogramowania
231. P.U. DAWID Ryszard Bąkowski 408 700.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-231/09-01
Zakup zwyżki o wysokości roboczej w przedziale od 30m do 42m sposobem na podniesienie konkurencyjności i rozszerzenie oferty usług firmy DAWID Ryszard Bąkowski
232. "JAGUAR-CZĘŚCI" S.C. PIOTR KASPEREK, MAREK SOKOŁOWSKI 287 374.05 141 331.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-232/09-01
Rozbudowa warsztatu napraw powypadkowych w oparciu o innowacyjne produkty
233. "ADI-SPORT" Czerniewski Marek 158 599.89 78 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-233/09-01
Rozwój firmy poprzez zwiększenie zakresu wykonywanej działalności gospodarczej.
234. citistom Joanna Lekston 316 338.96 166 228.66 WND-RPSL.01.02.04
-00-234/09-01
Rozwój firmy citistom poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla nowo otwieranego gabinetu.
235. ASO Kowalski Ryszard Kowalski 470 000.00 282 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-235/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy ASO Kowalski poprzez rozbudowę i wprowadzenie do oferty nowej usługi
236. Dakama S.C. Daniela Wiśniewska, Michał Jończyk 792 997.93 389 998.98 WND-RPSL.01.02.04
-00-236/09-01
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Dakama S.C. Daniela Wiśniewska, Michał Jończyk poprzez rozbudowę i modernizację istniejącej firmy oraz zakup środków trwałych
237. Przedsiębiorstwo Odmetanowania Kopalń "Zachód" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 220 000.00 600 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-237/09-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Odmetanowania Kopalń Zachód Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych urządzeń pozwalajacych na wprowadzenie do oferty nowego oraz ulepszonego produktu.
238. "Wojnarowscy" Spółka z o.o. 451 592.37 216 515.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-238/09-01
Wdrożenie innowacyjnego systemu elektronicznego B2B w Firmie WOJNAROWSCY w celu automatyzacji wymiany danych z partnerami biznesowymi.
239. Centrum Zdrowia Małych Zwierząt s.c. Agnieszka Kloryga, Radosław Kloryga 235 048.53 127 382.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-239/09-01
Rozszerzenie działalności firmy Centrum Zdrowia Małych Zwierząt o nowe i ulepszone usługi weterynaryjne
240. NCC Nieruchomości Sp. z o.o. 110 552.00 52 440.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-240/09-01
Wzrost konkurencyjności NCC Nieruchomości sp. z o.o. Oddział w Katowicach przez rozszerzenie oferty o kompleksowe usługi sprzątające wraz z utrzymaniem terenów zielonych.
241. STUDIO KOSMETYCZNE S.C. MAŁGORZTA GORCZYCA, MARZENA KRZYSZTOFIAK-SZTORC 326 348.00 157 740.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-241/09-01
Najnowsze technologie kosmetyczne drogą do rozwoju firmy Studio Kosmetyczne S.C. M. Gorczyca, M. Krzysztofiak-Sztorc.
242. Przedsiębiorstwo Nexter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 279 997.00 99 903.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-242/09-01
Rozwój technologii informatycznych szansą na wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Nexter sp. z o.o.
243. ULTER-SPORT SP. Z O.O. 1 528 902.23 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-243/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa ULTER-SPORT sp. z o.o. z Węgierskiej Górki poprzez rozbudowę bazy logistycznej oraz zakupy środków trwałych prowadzące do wprowadzenia nowych oraz ulepszonych produktów.
244. "REM-DRÓG" Sp. z o.o. 312.93 153.90 WND-RPSL.01.02.04
-00-244/09-01
Koparko-ładowarka z młotem do kucia
245. AXAPACK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 198 128.00 96 840.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-245/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii pakowania
246. FIRMA HANDLOWA TREND BARTŁOMIEJ NIEMIEC 1 376 723.57 720 911.52 WND-RPSL.01.02.04
-00-246/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy TREND Bartłomiej Niemiec poprzez zakup specjalistycznych maszyn budowlanych wpływających na dywersyfikację oferty firmy.
247. "TELEKOMFORT" DOMIN SPÓŁKA JAWNA 388 962.70 191 121.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-247/09-01
Umocnienie pozycji rynkowej firmy TELEKOMFORT w segmencie usług teletechnicznych poprzez inwestycje
248. Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL Sp. j., Józef Dzida, Katarzyna Łodzińska, Wojciech Dzida 668 999.20 274 180.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-248/09-01
Wdrożenie technologii wypalania nadruków laserem w firmie Zamel
249. Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL Sp. j., Józef Dzida, Katarzyna Łodzińska, Wojciech Dzida 483 852.00 198 300.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-249/09-01
Zakup automatu do wbijania kołków niezbędny do przebudowy procesu produkcji w firmie ZAMEL
250. Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL Sp. j., Józef Dzida, Katarzyna Łodzińska, Wojciech Dzida 549 683.20 225 280.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-250/09-01
Zmiana procesu produkcyjnego poprzez zakup nowoczesnego urządzenia do nawijania cewek
251. AQuartet Piotr Jerchel 112 484.00 55 320.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-251/09-01
Rozbudowa działalności firmy AQuartet Piotr Jerchel poprzez poszerzenie oferty oraz jakości oferowanych usług odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie nowoczesnych form realizacji dźwięku i światła.
252. Buszka-Wieprzycka Kamilla 377 545.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-252/09-01
Rozszerzenie działalności poradni rehabilitacyjnej w Ośrodku SANVITA w Knurowie poprzez zakup specjalistycznego sprzętu celem podniesienia konkurencyjności
253. Buszka-Wieprzycka Kamilla 361 450.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-253/09-01
Wzrost konkurencyjności Ośrodku SANVITA w Knurowie poprzez wprowadzenie nowych usług z zakresu medycyny estetycznej
254. MAT-BUD Materiały Budowlane Kazimierz Kula 1 515 240.00 745 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-254/09-01
Modernizacja i rozbudowa Salonu Sprzedazy MATBUD w celu poprawy jakości usług handlowych i konkurencyjności rynkowej.
255. MATBUD 3 Materiały Budowlane Łukasz Kula 1 257 820.00 618 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-255/09-01
Modernizacja Salonu Sprzedazy MATBUD 3 w Bytomiu w celu poprawy jakości usług handlowych i konkurencyjności rynkowej.
256. Gabinet Dentystyczny Adam Bałuch 96 220.00 57 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-256/09-01
Poprawa jakości świadczonych usług stomatologicznych szansą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.
257. Praktyka Stomatologiczna Maria Krzemień 139 286.00 68 501.32 WND-RPSL.01.02.04
-00-257/09-01
Wzrost konkurencyjności i rozszerzenie zakresu usług Praktyki Stomatologicznej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu diagnostyczno-leczniczego.
258. PUH Marcin Skrzypiciel 109 687.70 62 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-258/09-01
Nowoczesna reklama na telebimach LED w Tarnowskich Górach szansą na rozwój firmy.
259. Gabinet Kosmetyczny Ilona Sasak 509 855.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-259/09-01
Rozbudowa i wzrost konkurencyjności firmy Ilona Sasak poprzez utworzenie nowego Salonu Kosmetycznego celem wprowadzenia nowych usług.
260. NZOZ EUROKLINIKA PRYWATNY GABINET CHIRURGII PLASTYCZNEJ JERZY WILGUS 368 800.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-260/09-01
Zakup nowoczesnego aparatu RTG warunkiem podniesienia jakości obsługi oraz poszerzenia zakresu świadczonych usług w firmie NZOZ EUROKLINIKA
261. HENNLICH Sp. z o.o. 636 061.03 312 816.90 WND-RPSL.01.02.04
-00-261/09-01
Rozwój firmy Hennlich Sp. z o.o. poprzez zakup tokarki sterowanej numerycznie wraz z oprogramowaniem
262. Zakład Usługowo-Handlowy EUROMOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 592 114.80 242 670.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-262/09-01
Wprowadzenie nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesie zarządzania firmą połączone z wprowadzeniem nowych usług drogą do wzrostu konkurencyjności na rynku regionalnym
263. HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych Homa-Homa Spółka Jawna 1 174 860.00 577 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-263/09-01
Wprowadzenie nowych usług szansą rozwoju Spółki Hydro-Instal ZIS HOMA-HOMA.
264. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "MAK-POL" Tadeusz Mędrzak 1 139 716.75 560 516.44 WND-RPSL.01.02.04
-00-264/09-01
Uruchomienie przedszkola PROMYCZEK szansą rozwoju firmy MAK-POL Tadeusz Mędrzak.
265. DAN-INWEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 046 672.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-265/09-01
Wprowadzenie nowej usługi szansą umocnienia pozycji Spółki DAN-INWEST na rynku usług budowlanych.
266. Salon fryzjerski "DIVA" Magdalena Grabowska-Romanko 176 980.52 87 039.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-266/09-01
Rozszerzenie zakresu świadczonych usług fryzjerskich kluczem do zwiększenia konkurencyjności salonu fryzjerskiego DIVA z Pszczyny
267. P.T.H.U. Matuszek Spółka Jawna 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-267/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy P.T.H.U. Matuszek Sp. Jawna poprzez zakup innowacyjnego węzła betoniarskiego.
268. "REMSTAL" M. I K. SIEGEL SPÓŁKA JAWNA 1 171 200.00 483 330.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-268/09-01
Stworzenie magazynu oraz wprowadzenie nowych usług cięcia wyrobów hutniczych.
269. Firma Handlowo-Usługowa "Relew-2" Renata Wawrzyniak 284 321.00 139 830.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-269/09-01
Modernizacja firmy Relew-2 szansą na jej dalszy dynamiczny rozwój
270. Piekarnia - Cukiernia "Łubowski" Michał Łubowski 1 230 252.88 504 202.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-270/09-01
Nabycie nowoczesnych środków trwałych drogą do dywersyfikacji działalności, wzrostu konkurencyjności oraz ochrony środowiska. Uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego Piekarni Łubowski z Lublińca.
271. "Fundacja Proventus" Spółka Komandytowo-Akcyjna 407 787.44 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-271/09-01
Kawiarnia jako nowy profil działalności spółki Fundacja Proventus Spółka Komandytowo-Akcyjna prowadzący do umocnienia pozycji firmy na rynku
272. "Fundacja Proventus" Spółka Komandytowo-Akcyjna 409 461.28 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-272/09-01
Rozszerzenie działalności firmy Fundacja Proventus S.K.A. poprzez otwarcie nowoczesnego SPA & Wellness
273. Robert Ćwik 16 470.00 8 100.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-273/09-01
Wprowadzenie nowej usługi w firmie Robert Ćwik przez zakup automatu do Obsługi Klimatyzacji w Pojazdach Mechanicznych
274. Firma Inżynierska ASBUD mgr inż. Krzysztof Jankowiak 183.00 90.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-274/09-01
Wzrost konkurencyjności i rozwój Firmy Inżynierskiej ASBUD poprzez zakup koparko-ładowarki.
275. ,,Marat Rybnik" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 427 000.00 175 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-275/09-01
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Marat Rybnik sp. z o.o. w Rybniku poprzez rozbudowę parku maszyn i wprowadzenie na rynek nowej usługi
276. NEKERS Michał Paszek 279 380.00 137 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-276/09-01
Rozbudowa parku maszynowego firmy NEKERS w celu poszerzenia oferty firmy i zwiększenia jej konkurencyjności.
277. Arriba S.C Maria Julia Barboza De Sztyler, Jacek Sztyler 260 599.70 128 391.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-277/09-01
Budowa mroźni, zakup wyposażenia oraz wprowadzenie ISO celem wzrostu konkurencyjności Firmy Arriba S.C
278. Biuro Architektoniczne ARKAT sp. z o.o. 62 473.76 30 724.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-278/09-01
Podniesienie konkurencyjności Biura Architektonicznego ARKAT sp. z o.o. poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych usług
279. Cafe&Crepes Rafał Holeksa 47 532.62 23 377.79 WND-RPSL.01.02.04
-00-279/09-01
Wzrost konkurencyjności kawiarni Cafe&Crepes związany z wprowadzeniem nowej usługi poprzez adaptację pomieszczeń i zakup niezbędnych środków trwałych
280. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci i Dorosłych” 380 681.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-280/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie nowoczesnej poradni stomatologicznej w Katowicach
281. "REMUR-RUDNIKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 463 050.74 167 266.38 WND-RPSL.01.02.04
-00-281/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez modernizację linii technologicznej do wyrobu konstrukcji stalowych
282. SCR Dźwig. PL sp.z o.o 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-282/09-01
Naprzeciw klientom. Wzrost konkurencyjności firmy SCR Dźwig.PL sp. z o. o poprzez zakup żurawia samojezdnego.
283. Przedsiebiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe GAMET Artur Gradoń 232 044.00 114 120.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-283/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Gamet poprzez zakup maszyn i rozpoczęcie produkcji form odlewniczych.
284. Romex Aleksandra Cembrzyńska 225 726.47 111 013.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-284/09-01
Polepszenie jakości wytwarzanych produktów dzięki rozbudowie budynku produkcyjnego i zwiększenie zatrudnienia.
285. Orno-Polska Wiesław Owczarek, Rafał Owczarek spółka cywilna 911 937.56 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-285/09-01
Budowa i kompleksowe wyposażenie nowoczesnej myjni bezdotykowej drogą do poprawy konkurencyjności Orno-Polska s.c. w Łaziskach Górnych
286. Firma Remontowo - Budowlana GRINSBUD Piotr Grinspek 695 400.00 342 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-286/09-01
Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie nowej i polepszenie istniejącej usługi w Firmie GRINSBUD Piotr Grinspek.
287. Zakład Powłok Galwanicznych "GALWAH" Kulej i Wspólnicy Spółka Jawna 280 600.00 115 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-287/09-01
Zakup nowoczesnej aparatury pomiarowej do badania powłok galwanicznych oraz sprzętu komputerowego.
288. "KASIA" Sklep Spożywczo - Przemysłowy Katarzyna Kokot 88 450.00 43 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-288/09-01
Budowa pawilonu handlowego, warunkiem wzrostu konkurencyjności działania.
289. BEATA GRECZYN ARTMAR3 114 900.00 63 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-289/09-01
usługi szlifowania powierzchni posadzkarskich
290. Firma Handlowo-Usługowa "S.B.S" Spółka Jawna Danuta Stych, Jan Śmiałek 1 270 159.19 603 516.31 WND-RPSL.01.02.04
-00-290/09-01
Rozbudowa Infrastruktury Firmy Handlowo-Usługowej S.B.S. Sp. J. Danuta Stych, Jan Śmiałek, sposobem na podniesienie konkurencyjności, przyspieszenie rozwoju firmy i poprawę jakości świadczonych usług
291. Kiosk Ogólnospożywczy "Grosik" 216 062.00 106 260.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-291/09-01
Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowego Grosik sposobem na podniesienie rentowności i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa
292. Archigraf - Pracownia Architektoniczna Jacek Mistur 57 279.00 28 170.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-292/09-01
Zakup specjalistycznego oprogramowania, sprzętu komputerowego i urządzeń sposobem na podniesienie konkurencyjności i rentowności firmy ARCHIGRAF - Pracownia Architektoniczna Jacek Mistur
293. FIZJOSPORT MICHAŁ SZLĘZAK 138 165.00 67 950.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-293/09-01
Rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy FIZJOSPORT Michał Szlęzak poprzez zakup urządzeń i wyposażenia gabinetu fizjoterapii
294. Horyzonty Bożena Szwaja 20 600.00 12 360.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-294/09-01
Rozbudowa firmy Horyzonty prowadząca do zwiększenia liczby obsługiwanych klientów oraz do wprowadzenia na rynek produktów z zakresu działalności wydawniczej.
295. Zakład Robót Inżynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych Grażyna Stajer 453 547.32 223 056.06 WND-RPSL.01.02.04
-00-295/09-01
Wzrost konkurencyjności Zakładu Robót Inżynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych Grażyna Stajer w Katowicach poprzez zakup półmobilnej wytwórni betonu
296. ADA-MUSIC Kręcichwost Spółka Jawna 310 599.97 152 760.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-296/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy ADA-MUSIC Kręcichwost Sp.J. na rynku instrumentów muzycznych poprzez poszerzenie działalności o e-biznes oraz wdrożenie systemu do zarządzania przedsiębiorstwem.
297. Zakład Remontowo-Budowlany i Instalacji Sanitarnych, Gazowych, C.O. Dietmar Burczyk 320.00 192.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-297/09-01
Rozbudowa Zakładu poprzez zakup maszyn do robót ziemnych i urządzeń do produkcji wyrobów ślusarskich.
298. BIUROWCE Sp. z o.o. 61 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-298/09-01
Doradztwo w zakresie opracowania strategii rozwoju spółki Biurowce Sp. z o.o.
299. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Armex Sp. z o.o. 1 906 250.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-299/09-01
Podniesienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Armex w zakresie robót kolejowych poprzez zakup specjalistycznych maszyn
300. VOICE Sp.z o.o 407 002.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-300/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa VOICE sp. z o.o. z Cieszyna poprzez działania inwestycyjne prowadzące do poprawy warunków pracy oraz polepszenia jakości obsługi klientów.
301. PHU "Bryza" Jerzy Bukała 307 179.40 151 071.84 WND-RPSL.01.02.04
-00-301/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PHU BRYZA Jerzy Bukała poprzez wprowadzenie usługi mobilnego serwisu ogumienia.
302. Moto-Hurt Zbigniew Morawski 458 875.26 225 676.36 WND-RPSL.01.02.04
-00-302/09-01
Rozwój działalności usługowej przedsiębiorstwa MOTO-HURT Zbigniew Morawski poprzez rozbudowę nowoczesnej stacji obsługi pojazdów.
303. Wakpol S.A. 2 571 800.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-303/09-01
Działania inwestycyjne WAKPOL SA prowadzące do wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym.
304. Moto-Hurt Zbigniew Morawski 1 337 472.08 657 773.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-304/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa MOTO-HURT Zbigniew Morawski z Bielska-Białej poprzez budowę innowacyjnej przyjaznej dla środowiska bezdotykowej myjni samochodowej.
305. Zakład Produkcyjny-Wyrobów Gumowych" HTM Gum" Marian Hankus 1 301 069.00 639 870.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-305/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa HTM-GUM Marian Hankus na rynku krajowym i lokalnym dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii cięcia strumieniem wody.
306. ZPHU JABEX EKSPORT- IMPORT JAN GAŃCZARCZYK 157 000.00 84 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-306/09-01
Zakup optoelektronicznej maszyny do sortowania wyłuskanych ziaren słonecznika
307. Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe Meta-Morfoza 515 499.56 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-307/09-01
Rozbudowa istniejącego lokalu gastronomicznego celem wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych usług.
308. Andrzej Wrożyna W-CARS 215 165.73 105 819.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-308/09-01
Wykonanie instalacji ogrzewania salonu samochodowego, zakup strefy przygotowawczej celem wzrostu konkurencyjności Firmy WCARS.
309. Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "AGG" Andrzej Gazda 636 203.15 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-309/09-01
Rozwój PPHU AGG Andrzej Gazda poprzez rozbudowę budynku magazynowego o część magazynowo-biurową oraz zakup maszyn do produkcji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.
310. Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o. o. 449 692.00 184 300.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-310/09-01
Zwiększenie konkurencyjności PMG Sp. z o. o. na rynku krajowym i zagranicznym, poprzez zaimplementowanie zintegrowanych technologii pomiarowych.
311. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MER-TRANS Zygmunt Jagoda 506 246.40 182 248.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-311/09-01
Budowa stacji obsługi pojazdów wielkogabarytowych
312. SALON FRYZJERSKI MINISTERSTWO URODY ILONA NALEWAJKA 276 887.54 136 174.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-312/09-01
Rozwój Salonu Fryzjerskiego MINISTERSTWO URODY poprzez rozbudowę siedziby oraz inwestycję w środki trwałe zmierzające do rozszerzenia oferty o nowe i ulepszone usługi
313. Zakład Budownictwa Drogowego, Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu Hucz Edward 1 390 312.00 683 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-313/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa branży budowy dróg poprzez zakup Frezarki gąsienicowej z przednim wysypem.
314. Fizjoterapia Dr Andrzej Myśliwiec 74 900.00 42 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-314/09-01
Zakup nowoczesnych urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych w celu udoskonalenia procesów fizjoterapeutycznych i rozszerzenia zakresu usług.
315. "ELLA ART" Elżbieta Kasperska 50 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-315/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy ELLA ART Elżbieta Kasperska poprzez rozszerzenie zakresu działalności o nowoczesne usługi fotograficzne.
316. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe " IMPULS" Kowalczyk Dariusz 370 270.00 182 100.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-316/09-01
Wykonanie 500 form do produkcji szklanych ozdób choinkowych i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
317. Instytut kosmetyczny i centrum szkoleniowe Sarahline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 404 491.00 198 930.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-317/09-01
Zakup urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Instytutu Kosmetycznego i Centrum Szkoleniowego SarahLine
318. Johann Spallek GRACJA 654 700.80 321 984.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-318/09-01
Automatyzacja procesu rozkroju poprzez zakup wielowarstwowego katera z taśmociągiem krojczym i odbiorczym
319. Johann Spallek GRACJA 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-319/09-01
Zakup i instalacja zautomatyzowanej linii technologicznej do produkcji ubrań wierzchnich
320. Gabinet Stomatologiczny Milenium Łukasz Gilowski 164 495.10 98 697.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-320/09-01
Wykorzystanie nowoczesnej technologii w usługach stomatologicznych świadczonych przez Gabinet Stomatologiczny Milenium Łukasz Gilowski z siedzibą w Gliwicach
321. Usługi Motoryzacyjne Bożena Najdzińska 167 308.90 82 283.07 WND-RPSL.01.02.04
-00-321/09-01
Ulepszenie świadczonych usług przedsiębiorstwa Usługi Motoryzacyjne Bożena Najdzińska poprzez doposażenie odpowiednich stanowisk obsługi
322. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Gadaliel" 390 400.00 192 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-322/09-01
Rozbudowa PHU Gadaliel poprzez budowę hali magazynowej
323. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Gadaliel" 414 800.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-323/09-01
Rozwój PHU Gadaliel poprzez zakup specjalistycznego pojazdu warsztatu oraz prace dociepleniowe i modernizacyjne
324. DYNOSOFT Wojciech Gołąbek 231 800.00 114 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-324/09-01
Zakup dwuosiowej hamowni podwoziowej DP4L-OG oraz modernizacja pomieszczenia sposobem na rozwój firmy DYNOSOFT Wojciech Gołąbek
325. Budosprzęt Sp. z o.o. 1 891 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-325/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy Budosprzęt Sp. z o.o. w Bytomiu poprzez zakup Systemu szalunkowego do formowania zbiorników okrągłych, elementów łukowych, stropów silosów.
326. "FUNDACJA PROVENTUS" spółka komandytowo-akcyjna 407 577.60 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-326/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy FUNDACJA PROVENTUS spółka komandytowo-akcyjna poprzez wprowadzenie dodatkowego profilu działalności oraz rozszerzenie oferty usługowej
327. "Fundacja Proventus" Spółka Komandytowo-Akcyjna 406 713.84 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-327/09-01
Adaptacja pomieszczeń i zakup sprzętu jako działania przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności firmy Fundacja Proventus Spółka Komandytowo-Akcyjna oraz wprowadzenia nowej usługi
328. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WOJAN" Wojciech Krucina Andrzej Gadacz 276 419.20 116 751.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-328/09-01
Zakup okleiniarki z frezowaniem wstępnym i automatyczną obróbką narożników
329. MARCO Marek Śliboda 1 488 400.00 732 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-329/09-01
Poprawa konkurencyjności firmy MARCO MAREK ŚLIBODA poprzez zakup oprogramowania umożliwiającego dokładną identyfikację wytwarzanych produktów i kompleksowe monitorowanie procesów zachodzących w firmie
330. Inżynieria Maszyn Klimatycznych i Urządzeń Specjalnych Sp. z o. o. 146 400.00 72 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-330/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie oprogramowania w dziale projektowym
331. aFOTO Agencja Fotograficzno-Reklamowa Agnieszka Markowska 32 300.00 18 180.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-331/09-01
Doposażenie mikroprzedsiębiorstwa aFOTO w celu wprowadzenia na rynek nowych usług.
332. Skupu i sprzedaż surowców wtórnych "WISTAL" Wiesław Janoszek 1 464 000.00 720 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-332/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy WISTAL poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji lekkich pokryć dachowych.
333. Bar "Lala mi do" Szmyła Magdalena 521 896.85 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-333/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Lala mi do dzięki dywersyfikacji dotychczasowej działalności - uruchomienie obiektu rekreacyjno - sportowego
334. KOŃCZANKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 292 800.00 144 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-334/09-01
Zakup automatycznej linii technologicznej umożliwiający zastosowanie nowoczesnych technologii do produkcji wody źródlanej.
335. Piekarnia Liliana Kramarz 176 900.00 87 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-335/09-01
Rozszerzenie działalności Piekarni Liliana Kramarz o nowe produkty
336. Adam Ośrodek Leczniczo-Opiekuńczy i Wypoczynkowy Chabrzyk i Wspólnicy Spółka Jawna 927 534.90 490 032.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-336/09-01
Wzrost poziomu usług rehabilitacyjnych w Ośrodku Leczniczo-Opiekuńczym i Wypoczynkowym Adam ze Szczyrku.
337. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "REZ-DROGPOL" s.c. 518 500.00 255 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-337/09-01
Wzrost konkurencyjności Spółki REZ-DROGPOL S.C. poprzez zakup nowoczesnego urządzenia do napraw uszkodzeń w nawierzchni jezdni poszerzającego zakres usług.
338. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "REZ-DROGPOL" s.c. 2 074 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-338/09-01
Wzrost konkurencyjności Spółki REZ-DROGPOL S.C. poprzez zakup nowoczesnej wielozadaniowej maszyny drogowej oraz wprowadzenie nowych usług.
339. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TONAL Sp. z o.o. 1 593 578.25 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-339/09-01
Modernizacja przedsiębiorstwa Tonal Sp. z o.o. sposobem na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności oferowanych produktów.
340. TSZ SKLEP MIĘSNO-WĘDLINIARSKI DANUTA OSYPKA 277 645.69 136 524.31 WND-RPSL.01.02.04
-00-340/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez przebudowę lokalu handlowego oraz wyposażenie go w nowoczesne urządzenia chłodnicze.
341. Copy Expert Grzegorz Boberek, Michał Musiałek, Mariusz Grzondziel, Piotr Gerlich, Jacek Boberek, Spółka Cywilna 96 746.00 47 580.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-341/09-01
Wprowadzenie nowych usług szansą dalszego rozwoju spółki Copy Expert na rynku usług poligraficznych
342. Firma A.T.K. SC Anna Kędroń, Tomasz Kędroń 491 074.40 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-342/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy ATK poprzez zakup specjalistycznej maszyny do bigowania i wycinania szczelin w kartonie
343. "Cosmo" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 706 540.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-343/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup urządzeń do produkcji okazjonalnych figurek z czekolady i budowę hali produkcyjno-magazynowej
344. Zakład Zieleni i Rekultywacji Dorota Łempińska, Zdzisław Łempiński 1 204 267.16 592 262.54 WND-RPSL.01.02.04
-00-344/09-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Zakład Zieleni i Rekultywacji Dorota Łempińska, Zdzisław Łempiński
345. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "MAPOL" S.C. Janusz Drewniak, Bogdan Grudziński 149 450.00 72 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-345/09-01
Zakup innowacyjnych urządzeń pomiarowych w celu umocnienia pozycji konkurencyjnej firmy na rynku usług geodezyjnych
346. Usługi Komputerowe Woźniak Grzegorz 15 300.89 9 180.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-346/09-01
Unowoczesnienie procesu technologicznego służącego do wytwarzania nowoczesnych stron internetowych, sklepów internetowych i portali internetowych
347. Piekarnia Cukiernia - Artykuły Spożywcze Artur Fonfara 573 034.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-347/09-01
Rozwój firmy poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup nowoczesnych maszyn piekarniczych.
348. VIOLA Michał Antkowiak 386 740.00 190 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-348/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego i zakup specjalistycznych maszyn stolarskich.
349. Korty tenisowe "Miechowice" S.C. Wojciech Wilczak, Emilia Kossowska 854 006.10 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-349/09-01
Stworzenie odpowiedniej infrastruktury w celu utrzymania całorocznych walorów rekreacyjno-sportowych kortów tenisowych w Bytomiu.
350. Marcoll S.C. Barbara i Łukasz Marcoll 408 822.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-350/09-01
Rozbudowa firmy Marcoll S.C. poprzez stworzenie profesjonalnej hali warsztatowej z zapleczem biurowym
351. TERRA-PLAN s.c. Marcin Fabiszewski, Łukasz Wójcik 58 340.00 28 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-351/09-01
Wzrost konkurencyjności TERRA-PLAN s.c. Marcin Fabiszewski, Łukasz Wójcik przez zakup specjalistycznego odbiornika satelitarnego do pomiarów geodezyjnych dla uzyskania wysokiej jakości danych.
352. Centrum Fizjoterapii FIZJOFIT Sp. z o.o. 109 800.00 54 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-352/09-01
Wprowadzenie na rynek nowej specjalistycznej usługi diagnostycznej stosowanej w sporcie wyczynowym i amatorskim w celu prewencji urazów i poprawy wyniku sportowego.
353. ZABI Sp.z o.o. 1 914 920.34 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-353/09-01
Zakup nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie wraz z rozbudową hali produkcyjnej szansą na podwyższenie jakości i konkurencyjności ZABI Sp. z o.o. na rynku krajowym i zagranicznym
354. MEGAT Dariusz Branny 188 822.80 100 221.05 WND-RPSL.01.02.04
-00-354/09-01
Modernizacja linii produkcyjnej poprzez zakup urządzeń wykorzystujących nowoczesną technologię druku oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w e-biznesie i zarządzaniu firmą
355. Szerwal 2000 Sp. z o.o. 369 916.16 181 925.99 WND-RPSL.01.02.04
-00-355/09-01
Rozwój działalności firmy Szerwal 2000 Sp. z o. o. poprzez zakupy środków trwałych.
356. Moto- Wektor Sp. z o.o. 512 628.07 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-356/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa MOTO-WEKTOR sp. z o.o. poprzez zakupy środków trwałych prowadzące do wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów oraz poszerzenie zakresu działalności.
357. Faktoria Sp. z o.o. 1 729 960.00 658 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-357/09-01
Rozwój firmy Faktoria z Katowic poprzez stworzenie centrum usług informatycznych wspomagających procesy zarządzania w przedsiębiorstwie z zastosowaniem wysokiej klasy technologii informatycznych.
358. Zakład Rehabilitacji Leczniczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 278 371.20 156 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-358/09-01
Wprowadzenie na rynek nowych usług medycznych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie
359. Pracownia Techniki Dentystycznej ZAHN Walczak Adam 260 760.00 156 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-359/09-01
Wprowadzenie innowacyjnej metody świadczenia usług w zakresie techniki protetycznej poprzez zakup otwartego systemu CAD/CAM.
360. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "REZ-DROGPOL" s.c. 2 074 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-360/09-01
Wzrost konkurencyjności Spółki REZ-DROGPOL S.C. poprzez zakup nowoczesnego urządzenia do wysokowydajnej ścinki poboczy jezdni poszerzajacego zakres usług.
361. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "REZ-DROGPOL" s.c. 2 074 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-361/09-01
Wzrost konkurencyjności Spółki REZ-DROGPOL S.C. poprzez zakup nowoczesnej maszyny drogowej do wykonywania cienkich warstw drogowych na zimno oraz wprowadzenie nowych usług.
362. Stacja Paliw Płynnych BZ Bednarz Zbigniew 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-362/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez budowę myjni samochodowych rozszerzających zakres usług
363. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BARBARA PAŁĘGA, JUSTYNA CZERWIŃSKA 313 337.48 154 100.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-363/09-01
Podaruj uśmiech dziecku - rozwój umiejętności efektywnego spędzania czasu wolnego, poprzez zajęcia wspomagające rozwój w Ośrodku dla Dzieci BAWILAND.
364. ACARTUS SPÓŁKA AKCYJNA 30 500.00 12 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-364/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ACARTUS Spółka Akcyjna poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością.
365. Spółka Cywilna ,,Ryś" Robert Ryś, Jerzy Ryś 1 481 756.80 728 750.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-365/09-01
Budowa nowoczesnej hali garażowej wraz z częścią administracyjno-socjalną
366. FUTURE I 2 204 576.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-366/09-01
ZAKUP SPECJALISTYCZNYCH MASZYN Z ADAPTACJĄ I MODERNIZACJĄ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
367. MODERN - DENT Patrycja Basa - Wojdyła 282 979.00 139 170.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-367/09-01
Zakup nowoczesnego wyposażenia warunkiem rozwoju gabinetu MODERN DENT w Dąbrowie Górniczej.
368. GRACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 397 998.00 687 540.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-368/09-01
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań produktowych oraz rozbudowa potencjału produkcyjnego firmy GRACJA
369. EPH POLSKA Szymon Pitas 105 212.80 51 744.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-369/09-01
Dywersyfikacja e-biznesowej działalności EPH POLSKA szansą na rozwój i umocnienie pozycji rynkowej firmy.
370. Hornet-Systems Sławomir Szyja 80 000.00 48 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-370/09-01
Rozbudowa istniejącej nieruchomości oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Lokalnego Centrum Obliczeniowego - Serwerownia.
371. ATEKO Hanna Łyczkowska 580 336.00 323 280.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-371/09-01
Zakup maszyn do drukarni wraz z adaptacją lokalu celem wzrostu konkurencyjności Firmy Ateko.
372. KLIMCZAK Sp. z o.o. 356 000.00 213 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-372/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy KLIMCZAK Sp. z o.o. poprzez zakup wyposażenia i rozbudowę powierzchni hadlowej oraz wprowadzenie do oferty dwóch nowych usług
373. Usługi Geodezyjne Mieczysław Stec 35 258.00 17 340.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-373/09-01
Nowoczesne rozwiązania pomiarowe poprzez zastosowanie tachimetru bezlustrowego SOKKIA SET 330RK 3T.
374. Silesia Office Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 525 732.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-374/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Silesia Office Center Sp. z o.o. poprzez stworzenie profesjonalnej sali do ćwiczeń i zakup specjalistycznego sprzętu cardio
375. Labmatic Jakub Kurbiel 122 000.00 60 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-375/09-01
Zakup silnika graficznego dla platform PC i X-Box z wykorzystaniem technologii XNA firmy Microsoft.
376. LAKPOL ANTONI POL 172 000.00 103 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-376/09-01
ZAKUP POMOCY DROGOWEJ ORAZ PODNOŚNIKA SAMOCHODOWEGO
377. HOSEMANN POLSKA Monika Wolska 190 000.00 95 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-377/09-01
Stworzenie stanowiska spawalniczego oraz stanowiska do testowania węży.
378. WOBO-MONTER S.C. ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY W.PARZONKA, B.SMULSKI 512 400.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-378/09-01
Rozbudowa spółki WOBO-MONTER jako czynnik rozwoju i poprawy konkurencyjności.
379. FOX FITTINGS s.c. Halina i Kazimierz Foks 870 000.00 522 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-379/09-01
Modernizacja parku maszynowego
380. DARLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 115 656.00 47 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-380/09-01
Zakup nowoczesnych maszyn leśnych jako czynnik poprawy pozycji konkurencyjnej firmy DARLAS Sp. z o.o.
381. LIFT-MED Lek. Med. Katarzyna Grudzień 340 902.00 191 160.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-381/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy LIFT-MED poprzez zakup nowoczesnego laseru Fraxel re:pairTM
382. PIOBUD PIORUŃSKI SŁAWOMIR 353 800.00 174 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-382/09-01
Wprowadzenie nowych usług przez firmę PIOBUD poprzez zakup urządzeń budowlanych jako czynnik podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.
383. "DiBiTi" ZAMOCOWANIA Marcin Floreński 1 489 784.25 732 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-383/09-01
Wprowadzenie nowej oferty wyrobów oraz wzrost innowacyjności produkcji w Przedsiębiorstwie DiBiTi ZAMOCOWANIA Marcin Floreński poprzez zakup nowoczesnych maszyn
384. LUGA Glińska Agnieszka 66 246.00 27 150.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-384/09-01
Rozszerzenie działalności firmy LUGA poprzez wprowadzenie nowych usług - kursów tworzenia gier dla dzieci i młodziezy od 8 do 16 lat.
385. Kubala sp. z o.o. 191 000.00 75 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-385/09-01
Zakup systemu klasy ERP w celu podniesienia jakości zarządzania przedsiebiorstwem, realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej oraz zmiany sposobu zarządzania procesem produkcji.
386. Apteka Leków Gotowych S.C. Anna Rusin - Małgorzata Lison 553 992.30 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-386/09-01
Budowa w miejscowości Krzyżanowice nowej siedziby apteki dostosowanej do aktualnych przepisów prawa oraz potrzeb osób niepełnosprawnych
387. REMDRUK Mączka Marian 360 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-387/09-01
Poprawa konkurencyjności oraz rozwój firmy REMDRUK poprzez zakup nowoczesnej tokarki CNC
388. essentiell Monika Jania 103 009.48 50 660.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-388/09-01
Wzrost poziomu konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa essentiell poprzez inwestycje w nową lokalizację i jej infrastrukturę oraz wyposażenie.
389. Firma Usługowa INTEX Tomasz Kardaczyński 79 300.00 39 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-389/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy INTEX poprzez zakup wielofunkcyjnego systemu umożliwiającego kopiowanie, skanowanie i drukowanie dokumentów dużego formatu
390. Art-Met s.c. Anna Malina Wojciech Malina 475 800.00 234 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-390/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Art-Met poprzez zakup nowoczesnych maszyn w celu rozszerzenia produkcji elementów kutych
391. BABY DESIGN GROUP PUCHAŁA SPÓŁKA JAWNA 97 788.06 55 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-391/09-01
DZIAŁANIA MODERNIZACYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PROWADZĄCE DO WPROWADZANIE ULEPSZONYCH PRODUKTÓW;WKORZYSTYWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
392. REFRASERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 369 246.42 151 330.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-392/09-01
Zwiększenie mocy produkcyjnych i jakości usług oferowanych przez firmę REFRASERWIS Sp. z o.o. poprzez zakup dwóch nowoczesnych maszyn do natrysku betonu.
393. SERVITRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 241 348.00 118 696.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-393/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup samojezdnego kafara hydraulicznego.
394. Reminstal s.c. Mirosław Stolarz, Aneta Stolarz, Marta Stolarz 1 434 720.00 705 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-394/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania wykopów w firmie Reminstal S.C. poprzez zakup koparki ssącej z zabudową ssącą Dino 3.
395. SZALA GRZEGORZ, STOLARSTWO 70 089.00 34 470.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-395/09-01
Zakup frezarki dolnowrzecionowej dla warsztatu stolarskiego Grzegorza Szala, drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjności, poprzez zmianę procesu technologicznego.
396. Serwis Techniki Medycznej S.C. Zakrzewski Andrzej, Zebranowski Zbigniew, Pancerz Kazimierz 388 534.62 191 082.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-396/09-01
Wprowadzenie nowej usługi - testy specjalistyczne sprzętu rentgenowskiego w firmie Serwis Techniki Medycznej s.c. z Bytomia
397. Geodezja Tomasz Knapek 53 680.00 26 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-397/09-01
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Geodezja Tomasz Knapek poprzez zakup nowoczesnego odbiornika GPS
398. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "EVAN" S.C. Gątkiewicz Ewa, Gątkiewicz Łukasz 279 516.00 137 466.96 WND-RPSL.01.02.04
-00-398/09-01
Wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa poprzez wsparcie inwestycji bezpośredniej
399. P.W. "RASZKA" Leopold Raszka 1 586 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-399/09-01
Zakup dwóch maszyn termoformujących typu OFF-LINE sposobem na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa P.W.Raszka Leopold Raszka
400. P.W. "RASZKA" Leopold Raszka 1 500 600.00 738 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-400/09-01
Wprowadzenie nowych usług w PW Raszka Leopold Raszka poprzez zakup i uruchomienie nowoczesnego gniazda projektowo-obróbkowego.
401. DAKON Sp. z o.o. 244 000.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-401/09-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa DAKON Sp. z o.o. poprzez zakup najnowocześniejszej giętarki.
402. GABINET STOMATOLOGICZNY KATARZYNA BARANOWICZ-KULIG 185 000.00 92 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-402/09-01
MODERNIZACJA PRAKTYKI STOMATOLOGICZNEJ
403. FHU Pro-Biznes S.C. Dorota Beśka, Jacek Beśka, Adam Twardowski 305 000.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-403/09-01
Rozbudowa firmy PHU Pro-Biznes S.C. Dorota Beśka, Jacek Beśka, Adam Twardowski poprzez zakup nowoczesnej koparko-ładowarki.
404. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SZKLARSKI SEBASTIAN 146 400.00 72 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-404/09-01
ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU BUDOWLANEGO.
405. AMIGOZ Alicja Turuk 193 700.00 95 262.30 WND-RPSL.01.02.04
-00-405/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez podwyższenie jakości świadczonych usług w wyniku zakupu sprzętu i nowoczesnych urządzeń do organizacji imprez eventowych i sportowych.
406. Ekopol Górnośląski Holding S.A. 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-406/09-01
Rozbudowa i modernizacja zakładu przetwórstwa blach cienkich w zakresie technologii cięcia poprzecznego i wzdłużnego blach stalowych oraz aluminiowych.
407. Instalatorstwo Wod.-Kan., Gaz i C.O. Janusz Śpiewok 99 491.00 48 930.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-407/09-01
Rozbudowa parku maszynowego firmy Instalatorstwo Wod.-Kan. Gaz i C.O. szansą osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku regionalnym
408. Poliklinika Stomatologiczna Joanna Urban-Święs 374 376.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-408/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie nowoczesnej poradni stomatologicznej świadczącej kompleksowe usługi w oparciu o innowacyjne rozwiązania w dziedzinie diagnostyki nowotworowej i endodoncji
409. GIPSY KINGS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Janusz Borowiec 741 748.66 334 020.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-409/09-01
Podniesienie konkurencyjności PHU GIPSY KINGS poprzez uruchomienie linii do zdobienia i pakowania drzwi całoszklanych
410. PIOTR SIKORSKI IMPORT - EKSPORT 331 739.50 163 150.57 WND-RPSL.01.02.04
-00-410/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa Piotr Sikorski Import - Eksport poprzez wprowadzenie nowego zakresu usług
411. PUREKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 445 800.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-411/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa PUREKO Sp. z o.o. dzięki rozpoczęciu produkcji innowacyjnej pianki poliuretanowej z elementami nano technologii.
412. Instytut Lesthezone Import Eksport Krzysztof Rostkowski 497 186.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-412/09-01
Zakup urządzeń Laserów medycznych do Śląskiego Centrum Laseroterapii Instytutu LestheZone w celu uruchomienia innowacyjnych usług kosmetyczno-leczniczych.
413. Gabinet Stomatologiczny Patrycja i Dariusz Helmich s.c. 100 906.12 55 865.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-413/09-01
Gabinet stomatolgiczny przyjazny dorosłym i dzieciom - nowoczesne leczenie bez bólu i stresu.
414. "EKO - GLOB" PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Janusz Kuczaty 77 470.00 38 100.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-414/09-01
Rozbudowa Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-GLOB mająca na celu wprowadzenie ulepszonych usług oraz wzrost konkurencyjności.
415. Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa "Antyk" Andrzej Janota 264 740.00 130 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-415/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy Produkcyjno - Usługowo - Handlowej Antyk poprzez zakup nowoczesnej suszarni próżniowej oraz szlifierki szerokotaśmowej.
416. Fornit Sp z o o 713 700.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-416/09-01
Rozszerzenie działalności firmy FORNIT poprzez zakup nowego urządzenia do produkcji mebli
417. Bank Spółdzielczy w Tworogu 624 863.05 374 652.63 WND-RPSL.01.02.04
-00-417/09-01
Innowacyjne usługi i technologie informatyczne kluczem do wzrostu konkurencyjności Banku Spółdzielczego w Tworogu.
418. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TED" Tadeusz Wojciechowski 342 368.60 168 378.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-418/09-01
Rozwój Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TED poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
419. Sklep Meblowo - Przemysłowy Ryguła Leszek 1 005 305.18 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-419/09-01
Sklep Meblowo - Przemysłowy Ryguła Leszk dla rozwoju przedsiębiorczości i społeczeństwa lokalnego
420. Piekarnia Cukiernia Helios Gerard 810 000.00 486 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-420/09-01
Rozbudowa zakładu piekarniczego poprzez zakup urządzeń do wypieku pieczywa i ciast
421. Biuro Rachunkowe Małgorzata Grzybek 14 152.00 6 960.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-421/09-01
Nowoczesne oprogramowanie biurowe wraz z zaawansowanym sprzętem komputerowym jako inwestycja powodująca ulepszenie dotychczas świadczonych usług.
422. "HANMAR" inż. Marek Hanyga 1 637 484.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-422/09-01
Budowa nowoczesnej hali magazynowej wysokiego składowania celem poszerzenia i ulepszenia oferowanych usług
423. GABINET STOMATOLOGICZNY WOJCIECH ŚMIESZEK 295 005.00 177 003.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-423/09-01
Przebudowa z rozbudową GABINETU STOMATOLOGICZNEGO WOJCIECH ŚMIESZEK oraz zakup nowoczesnego wyposażenia w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku
424. Walczak Sławomir 100 040.00 49 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-424/09-01
Zwiększenie konkurencyjności i rozszerzenie profilu działalności firmy Walczak Sławomir poprzez zakup koparko - ładowarki.
425. Incobex Sp.z o.o. 1 583 456.30 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-425/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa INCOBEX sp. z o.o. poprzez modernizację parku maszynowego oraz zakupy środków trwałych.
426. Przedsiębiorstwo-Budowlano-Usługowe "Renbud" Ireneusz Przybysz 402 173.84 197 790.41 WND-RPSL.01.02.04
-00-426/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa RENBUD Ireneusz Przybysz poprzez zakupy środków trwałych prowadzace do wprowadzenia nowych produktów na rynek.
427. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRInż Cieszyn Sp. z o.o. 441 640.00 217 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-427/09-01
Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa PRInż sp. z o.o. poprzez zakupy inwestycyjne.
428. TERMO KLIMA MK Marek Kurtyka 404 430.00 198 900.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-428/09-01
Zwiększenie konkurencyjności przesiębiorstwa Termo Klima MK poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji gotowych elementów wentylacyjno klimatyzacyjnych.
429. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Romak" 1 437 160.00 589 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-429/09-01
Rozwój firmy Romak w oparciu o zakup nowoczesnych urządzeń.
430. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o. 4 000 171.97 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-430/09-01
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PPKMiL Sp. z o.o. poprzez utworzenie nowego zakładu robót ziemno-rekultywacyjnych w powiecie wodzisławskim.
431. AUTO GAZ ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 103 000.00 49 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-431/09-01
Wzmocnienie konkurencyjności i pozycji rynkowej firmy Auto Gaz Śląsk poprzez wprowadzenie zasadniczych zmian procesu świadczenia usług.
432. Przychodnia Lekarska "ANDRE-MED" Andrzej Wolański 352 800.00 197 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-432/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez zakup aparatu ultrasonograficznego wielozadaniowego-LOGIQ P6.
433. "BATIM" Sp. z o.o. 2 052 739.06 745 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-433/09-01
Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG przy pawilonie handlowym INTERMARCHE w Dąbrowie Górniczej podstawą dynamicznego rozwoju firmy BATIM Sp. z o.o. opartego na dywersyfikacji działalności.
434. FIRMA HANDLOWA "KAROL" MIŚTA TOMASZ 407 724.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-434/09-01
Budowa i wyposażenie myjni samochodowej drogą do dywersyfikacji działalności i podniesienia konkurencyjności firmy
435. Bank Spółdzielczy w Praszce 761 443.28 456 865.97 WND-RPSL.01.02.04
-00-435/09-01
Wprowadzenie innowacyjnych usług i technologii oraz otwarcie nowej placówki bankowej celem wzrostu konkurencyjności Banku Spółdzielczego w Praszce.
436. Firma Kuś Ewa Kuś 358 680.00 176 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-436/09-01
Zakup nowoczesnej wycinarki drutowej CNC do istniejącego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych produktów i usług.
437. Firma Kuś Ewa Kuś 307 440.00 151 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-437/09-01
Zakup nowoczesnej drążarki wgłębnej CNC do istniejącego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych produktów/usług.
438. Eurolabels-Projekt 122 000.00 60 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-438/09-01
Rozwój firmy Eurolabels-Projekt poprzez zakup krajarki folii TTR
439. Jadwiga Snaczke-Gandor Studio Grafiki Komputerowej DECO ART 307 251.00 140 367.71 WND-RPSL.01.02.04
-00-439/09-01
Rozwój Firmy Jadwiga Snaczke-Gandor Studio Grafiki Komputerowej DECO ART poprzez poszerzenie oferty w zakresie usług poligraficznych i reklamowych
440. SILENBIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. 2 806 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-440/09-01
Stworzenie od podstaw zakładu granulacji biomasy rolnej z wykorzystaniem linii do produkcji pelletów drogą do sukcesu firmy SILENBIO Sp. z o.o. sp.komandytowa.
441. Zakład Ślusarski Przemysław Grabarczyk 194 016.11 93 120.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-441/09-01
Zakup wtryskarki dla Zakładu Ślusarskiego Przemysław Grabarczyk.
442. Firma DOLECKI Arkadiusz Dolecki 398 904.62 196 182.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-442/09-01
Działania modernizacyjne dostosowujące zaplecze produkcyjne Firmy DOLECKI do dyrektyw i norm BHP
443. P.U.H. Kulik S.C. Ewa Kulik, Mateusz Kulik 370 596.96 182 260.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-443/09-01
Dywersyfikacja działalności P.U.H. KULIK S.C. poprzez budowę stacji demontażu pojazdów
444. Stator Piotr Wojtasik 196 251.82 96 528.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-444/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Stator poprzez wprowadzenie internetowej platformy wspomagajacej proces zakupowy, poszukiwania ofert i zamówień dla firm handlowych i osób prywatnych.
445. "STAMADREW" Stanisław Marszałek 4 642 100.00 183 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-445/09-01
Budowa nowoczesnego centrum dystrybucji i pawilonu wystawowego w Czechowicach-Dziedzicach szansą na dalszy rozwój firmy STAMADREW
446. P.P.U.H. Filtromex Bożena Szypuła 627 116.60 308 418.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-446/09-01
Usprawienie funkcjonowania firmy FILTROMEX poprzez stworzenie zaplecza magazynowo-logistycznego wraz z urządzeniami ułatwiającymi dystrybucję produkcji.
447. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe UV - Adam Górny 408 700.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-447/09-01
Nowoczesne technologie poligraficzne szansą osiągnięcia przewagi konkurencyjnej oraz możliwością wejścia na nowe rynki przez firmę UV Adam Górny
448. Firma Handlowo-Usługowa AVALON Natalia Bitner-Ryszka 101 563.45 49 949.24 WND-RPSL.01.02.04
-00-448/09-01
AVALON - Salon kosmetyki, odnowy biologicznej i wizażu w Żorach
449. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jastrzębski Janusz 368 230.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-449/09-01
Wzrost konkurencyjności Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Jastrzębski Janusz przez utworzenie Sali Operacyjnej w nowo tworzonej Klinice Chirurgii Krótkoterminowej.
450. Prywatne Centrum Medyczne "Medyk-Centrum" Jan Bińczyk 357 000.00 199 991.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-450/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Medyk-Centrum Jan Bińczyk poprzez zakup nowoczesnej aparatury stomatologicznej w celu wprowadzenia do oferty nowych usług medycznych
451. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jastrzębski Janusz 364 450.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-451/09-01
Wzrost konkurencyjności Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Jastrzębski Janusz przez wprowadzenie do oferty nowych usług z zakresu gastroenterologii.
452. INTER-TECH Przemysław Fijak 1 151 700.00 543 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-452/09-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa INTER-TECH Przemysław Fijak w Rybarzowicach poprzez zakup specjalistycznego dźwigu samojezdnego z pełnym udźwigiem 33t
453. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jastrzębski Janusz 378 291.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-453/09-01
Wzrost konkurencyjności Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Jastrzębski Janusz przez utworzenie Gabinetu Zabiegowego w nowo tworzonej Klinice Chirurgii Krótkoterminowej.
454. Buszka-Wieprzycka Kamilla 41 480.00 17 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-454/09-01
Wzrost konkurencyjności Ośrodka SANVITA w Knurowie poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie opracowania strategii rozwoju wraz z planem marketingowym
455. AUTO-FORM Jerzy Kuc 561 200.00 276 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-455/09-01
Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy AUTO-FORM Jerzy Kuc w Mysłowicach na rynku krajowym i rynkach zagranicznych poprzez podjęte działania modernizacyjne i inwestycyjne.
456. PUMAR Hydraulika Sp. z o.o. 1 417 640.00 580 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-456/09-01
Wzrost konkurencyjności PUMAR Hydraulika Sp. z o.o. poprzez zakup zestawu nowoczesnych urządzeń do honowania oraz wprowadzenie na rynek nowej gamy elementów hydrauliki o dużych średnicach
457. BUD - METALLCO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 804 611.80 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-457/09-01
Rozbudowa i modernizacja ślusarni polegająca na budowie nowej hali z suwnicą, wraz ze specjalistycznym zamaszynowaniem służąca wzmocnieniu konkurencyjności Spółki
458. BCMM-badania marketingowe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 189 039.00 90 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-458/09-01
Wprowadzenie na rynek nowej usługi badań marketinowych w efekcie zakupu technologii informatycznej eye-tracking - tj. narzędzia do analizy postrzegania wzrokowego
459. ŚLĄZAK, ZAPIÓR I WSPÓLNICY-KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA 217 038.00 106 740.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-459/09-01
Wzrost konkurencyjności Kancelarii SZiP, poprzez zmianę sposobu świadczenia usług prawniczych w związku z wprowadzeniem e-usługi jurXpert
460. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PABEX" Adam Pietrzak, Zbigniew Parys, Adam Filipczyk, Antoni Czechowski Spółka Jawna 1 980 304.00 749 918.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-460/09-01
Zwiększenie palety produktowej firmy poprzez uruchomienie wielozadaniowej linii do produkcji przestrzennych worków barierowych doposażonej w skomputeryzowane zespoły sterowania i cięcia laserowego
461. CENTRUM REHABILITACYJNO-SPORTOWE VITASPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 636 656.94 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-461/09-01
Rozbudowa spółki poprzez zakup nowoczesnych urządzeń i wyposażenia celem wprowadzenia nowych usług rehabilitacyjno-sportowo-wypoczynkowych.
462. Hurtownia Materiałów Budowlanych Czesław Goszyc 142 800.00 85 680.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-462/09-01
Rozwój działalności Hurtowni Materiałów Budowlanych poprzez zakup nowoczesnych wózków widłowych
463. Przedsiorstwo Handlowo - Usługowe "Silver" Jerzy Zając 284 260.00 139 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-463/09-01
Dywersyfikacja działalnosci P.H.U ,,Silver Jerzy Zając poprzez uruchomienie stacji kontroli pojazdów
464. Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe "Image" Sebastian Girgiel 225 334.00 110 820.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-464/09-01
Rozszerzenie asortymentowe o produkcję i sprzedaż paliw stałych ze źródeł odnawialnych z zapleczem gospodarczo - socjalnym.
465. BIS S.C. Zygmunt Cichos i Jan Szafron 448 447.60 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-465/09-01
Rozbudowa spółki BIS S.C. o Centrum Usług Samochodowych, w celu wprowadzenia nowych usług.
466. F-MED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1 325 231.98 651 750.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-466/09-01
Wprowadzenie nowych usług i nowych technologii w przedsiębiorstwie F-MED sp. z o. o.
467. Grynkiewicz Katarzyna FUTURE-SPORT 643 000.00 316 229.51 WND-RPSL.01.02.04
-00-467/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa Future - sport poprzez wprowadzenie do profilu działalności usług gastronomicznych świadczonych w restauracji
468. AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA 1 714 100.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-468/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy Agro Food S.A. poprzez zakup nowoczesnych maszyn celem wdrożenia w zakładzie innowacyjnych, efektywniejszych rozwiązań w procesie produkcyjnym
469. AIB Ślączka, Szpura, Dytko Spółka Jawna 1 539 640.00 630 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-469/09-01
Rozbudowa zdolności produkcyjnych poprzez zakup dwóch linii do produkcji uszczlek butylowych
470. AIB Ślączka, Szpura, Dytko Spółka Jawna 623 420.00 255 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-470/09-01
Zwiększenie możliwości produkcyjnych poprzez zastosowanie narzędzi do wytłaczania dwustrumieniowego
471. Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa GREEN PACK Tadeusz Szymanek 1 621 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-471/09-01
Rozwój FPHU GREEN PACK Tadeusz Szymanek w Wierzchowisku poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa i uruchomienie produkcji toreb papierowych
472. FRANK-CARS Spółka z o.o. 3 984 944.56 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-472/09-01
Wzrost konkurencyjności FRANK- CARS Spółki z o.o. w Częstochowie poprzez nowatorskie uruchomienie usług blacharsko-lakierniczych
473. Firma Handlowo Usługowa Allan Kamil Pieczonka 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-473/09-01
Rozwój Firmy Handlowo Usługowej Allan Kamil Pieczonka poprzez inwestycje w środek trwały i wprowadzenie ulepszonych usług.
474. GABINET LEKARSKI I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ LASER-MED AGNIESZKA JAGIEŁA I KRYSTYNA HUBICKA SPÓŁKA CYWILNA 279 329.00 167 597.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-474/09-01
Zakup urządzeń specjalistycznych warunkiem uruchomienia usług w zakresie medycyny estetycznej przez Gabinet Lekarski i Medycyny Estetycznej LASER-MED, A. Jagieła i K. Hubicka S.C. w Częstochowie
475. FRANK-CARS Spółka z o.o. 2 942 168.77 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-475/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa FRANK- CARS Spółka z o.o. w Częstochowie w kierunku rozszerzenia zakresu świadczonych usług i podwyższenia standardu obsługi klienta
476. Koga Spółka z o.o. 80 000.00 37 440.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-476/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Koga Spółka z o.o. poprzez inwestycje w zakup środków trwałych.
477. ZRD I TZ "ROMUS" Jerzy Musiał, Maciej Rotyński Spółka jawna 1 451 800.00 714 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-477/09-01
Wprowadzenie trzech innowacyjnych technologii budowy nawierzchni drogowych w oparciu o urządzenia nowej generacji sterowane cyfrowo.
478. Zakład Robót Drogowych "DIORYT" Musiał, Wach, Rotyński Spółka Jawna 750 300.00 369 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-478/09-01
Wzrost konkurencyjności, wdrożenie nowych produktów, ulepszenie jakości produkcji bieżącej poprzez inwestycję w środki trwałe.
479. LIFT-MED Lek. Med. Katarzyna Grudzień 356 325.05 199 808.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-479/09-01
Rozwój firmy LIFT-MED poprzez zakup zestawu videoendoskopowego do świadczenia nowych usług
480. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Erwin Reclik 564 860.00 277 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-480/09-01
Wdrożenie nowej technologii przetwórstwa drewna w PW Reclik
481. F.P.H.U "RENOMA" Podpłoński Dariusz 658 766.44 315 333.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-481/09-01
Rozszerzenie działalności piekarni PHU Renoma o uruchomienie nowego rodzaju usług, produkcji i dystrybucji wyrobów gastronomicznych
482. KMG Katarzyna Graczyk 193 280.00 89 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-482/09-01
Rozszerzenie działalności KMG Katarzyna Graczyk o świadczenie nowych usług
483. "bz-02" pracownia projektowa architekt Szymon Zdziebczok 182 800.00 109 680.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-483/09-01
Adaptacja i remont pomieszczeń biurowych oraz zakup sprzętu biurowego i komputerowego wraz z oprogramowaniem potrzebnych do rozwoju działalności pracowni projektowej
484. Ryszka Piotr 56 300.00 33 780.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-484/09-01
Zakup sprzętu budowlanego służącego rozwojowi działalności Zakładu Remontowo-Budowlanego Piotr Ryszka
485. 'DBN' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 696 620.00 342 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-485/09-01
Automatyzacja i przyśpieszenie procesu obróbki poprzez zakup nowoczesnych maszyn i wózka widłowego
486. SZKOLAK 3 S.C. BOGUMIŁA SALAMON-POLOK & PAWEŁ POLOK 772 382.00 379 860.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-486/09-01
Zakup wyposażenia studia telewizyjnego do produkcji i emisji programów o historii, kulturze i życiu codziennym na Śląsku
487. Spółdzielnia Mieszkaniowa "KARLIK" 170 190.00 83 700.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-487/09-01
Poprawa organizacji i zarządzania nieruchomościami w Spółdzielni Mieszkaniowej KARLIK poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.
488. Zakład Usług technicznych "ZUT" S.C Waldemar Szleper, Bożena Szleper 244 000.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-488/09-01
Zakup nowoczesnego chromatografu gazowego z detektorami FID i ECD z headspace
489. BOLD Reklama Poligrafia ROMAN KACPERSKI 1 407 955.40 692 437.08 WND-RPSL.01.02.04
-00-489/09-01
Rozszerzenie zakresu działalności firmy Bold Reklama Poligrafia Roman Kacperski, poprzez stworzenie linii produkcyjnej lic znaków drogowych.
490. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna STYL-DENT Sylwia Kałuża 240 000.00 134 550.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-490/09-01
Zakup sprzętu stomatologicznego do świadczenia specjalistycznych usług przez NZOZ Przychodnia Stomatologiczna STYL-DENT w Gliwicach
491. Gabinet Chorób Kobiecych Pogorzelska Anna 224 700.00 126 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-491/09-01
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w celu świadczenia nowych usług przez Gabinet Chorób Kobiecych w Częstochowie
492. KOST-BET Krzysztof Matyja Paweł Matyja Spółka Jawna 1 817 800.00 745 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-492/09-01
Nowe produkty = nowe rynki - rozwój konkurencyjności KOST-BET
493. KOST-BET Krzysztof Matyja Paweł Matyja Spółka Jawna 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-493/09-01
Wszystkie drogi prowadzą do KOST-BET-u - poprawa konkurencyjności firmy na rynku regionalnym
494. CENTRUM FILTROWENTYLACJI I KLIMATYZACJI "KLIMA" 1 317 600.00 540 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-494/09-01
Budowa Centrum Serwisowego opartego o komputerowe technologie telemetryczne.
495. Zakład Tapicerski Maxi Wawrzkiewicz i Wawrzkiewicz Spółka jawna 1 576 606.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-495/09-01
Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowych produktów
496. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO GRZĄDZIEL IRENA 1 180 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-496/09-01
Rozbudowa Kancelarii w celu poszerzenia wachlarza usług i dostosowania do wymogów ustawowych
497. Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Sp. z o.o. 180 000.00 106 135.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-497/09-01
Zakup nowej generacji aparatu usg wyposażonego w 3 głowice -convex-ową, liniową oraz kardiologiczną.
498. PPHU Dalpol Palion Tomasz 491 660.00 241 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-498/09-01
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Dalpol poprzez wprowadzenie do oferty nowego typy jachtu - Phobos 25
499. Adam Studniarek P.W. "PENDRAGON" 1 536 750.96 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-499/09-01
Rozbudowa na terenie miasta Ruda Śląska, istniejącego przedsiębiorstwa P.W. Pendragon wraz z wyposażeniem, prowadząca do powstania hali, gdzie podjęta zostanie produkcja bram segmentowych.
500. Przychodnia Weterynaryjna s.c. Piotr Hoin, Marek Gajda 421 679.58 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-500/09-01
Rozszerzenie zakresu działalności oraz podniesienie konkurencyjności Przychodni Weterynaryjenej S.C. dzięki budowie hotelu dla zwierząt wraz z salonem fryzjerskim dla zwierząt.
501. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Media Design Agnieszka Szczepanik 158 649.00 78 024.10 WND-RPSL.01.02.04
-00-501/09-01
Wprowadzenie nowej oferty- telebimu reklamowego przeznaczonego na wynajem powierzchnii reklamowej w Częstochowie
502. Urządzenia i Konstrukcje Spółka Akcyjna 1 616 500.00 662 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-502/09-01
Wdrożenie nowych produktów w firmie Urządzenia i Konstrukcje z Żor
503. STOLARSTWO KUTAK S.C. JOLANTA KUTAK, KRZYSZTOF KUTAK 287 920.00 141 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-503/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa STOLARSTWO KUTAK S.C poprzez zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń w celu unowocześnienia produkcji oraz wprowadzenia na rynek nowych usług
504. JAREM Marek Jarczak 379 566.47 188 162.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-504/09-01
Dywersyfikacja działalności firmy JAREM szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w regionie.
505. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "SCARLETT" Zbigniew Machnicki - Spółka komandytowa 1 139 882.60 560 598.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-505/09-01
Rozwój Spółki SCARLETT poprzez uruchomienie autoryzowanego serwisu stacjonarnego i mobilnego.
506. MARTRUCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 683 200.00 336 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-506/09-01
Rozwój MARTRUCK Sp. z o.o. z Bielska-Białej poprzez wprowadzenie na rynek nowej usługi.
507. DTL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 986 160.00 748 880.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-507/09-01
Podniesienie jakości produktów Spółki DTL poprzez zakup specjalistycznej maszyny poligraficznej.
508. "BANNINGER-FORMTECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 61 488.00 25 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-508/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Banninger-Formtechnik Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnego oprogramowania do modelowania bryłowo-powierzchniowego
509. INPOL Sebastian Haider 406 260.00 199 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-509/09-01
Zwiększenie oferty produkcyjnej firmy INPOL poprzez zakup maszyn do produkcji materiałów samoprzylepnych.
510. Industrie Lisa Poland Sp. z o.o. 213 390.00 106 695.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-510/09-01
Nowa jakość, nowi kontrahenci, nowe rynki zbytu - dzięki innowacyjnej maszynie pomiarowej w Industrie Lisa Poland Sp. z o.o. w Fugasówce.
511. OPONY BUNAR ANTONI BUNAR 649 125.40 319 242.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-511/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa OPONY BUNAR prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych usług.
512. "KESMET" Andrzej Kęsik 1 377 733.31 677 573.76 WND-RPSL.01.02.04
-00-512/09-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy KESMET poprzez zakup specjalistycznego lasera do cięcia metalu oraz wprowadzenie innowacyjnych usług.
513. Marzena Sternal, Monika Markowska-Pisiewicz Spółka Cywilna 291 812.00 151 260.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-513/09-01
Umocnienie pozycji konkurencyjnej spółki poprzez rozszerzenie zakresu działalności i podniesienie jakości usług świadczonych przez NZOZ Instytut Zdrowia Centrum.
514. Klub Biznesmena Danuta Wolny-Naum 1 272 460.00 625 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-514/09-01
Uruchomienie lokalu w Łączy z dwiema salami konferencyjno-gastrononomicznymi.
515. Praktyka Stomatologiczna Bartosz Wyderka 181 000.00 98 151.53 WND-RPSL.01.02.04
-00-515/09-01
Wzmocnienie konkurencyjności oraz podniesienie jakości świadczonych usług Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej Bartosza Wyderki na rynku medycznym.
516. Piotr Wyszyński 793 000.00 199 940.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-516/09-01
Budowa pięciu, nowoczesnych kortów do gry w squasha
517. Węglo-Stal PPHU Waldemar Biskupek 1 720 200.00 749 979.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-517/09-01
Inwestycje firmy Węglo-Stal w zakresie stworzenia profesjonalnego laboratorium i zakupu nowoczesnego wyposażenia magazynu.
518. INWEST-EKO-GAZ Krzysztof Rysiowski 413 011.48 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-518/09-01
Zwiększenie konkurencyjności Firmy Inwest-Eko-Gaz Krzysztof Rysiowski poprzez wprowadzenie nowych usług oraz zakup nowoczesnych urządzeń związanych z projektowaniem sieci i instalacji gazowych
519. NZOZ Uśmiech Rodziny Izabela Śliwa-Kus 374 203.00 199 740.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-519/09-01
Wzmocnienie konkurencyjności NZOZ Uśmiech Rodziny poprzez dywersyfikację działalności oraz podniesienie jakości świadczonych usług.
520. BEST-EKO Sp. z o.o. 965 498.12 474 835.14 WND-RPSL.01.02.04
-00-520/09-01
Wzrost konkurencyjnosci Spółki BEST-EKO poprzez uruchomienie stacji przyjmowania i przetwarzania odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz poszerzenie oferty.
521. Drabek Spółka Jawna 433 365.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-521/09-01
Nowoczesna winda i wyposażenie szansą na rozwój usług hotelarskich
522. Drabek Spółka Jawna 516 100.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-522/09-01
Hotel w zabytku - renowacja zabytkowej stolarki wewnętrznej
523. Drabek Spółka Jawna 291 058.80 173 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-523/09-01
Zabytek i środowisko -montaż nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania i solarów
524. Drabek Spółka Jawna 361 955.15 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-524/09-01
Nowoczesny hotel szansą na rozwój spółki jawnej Drabek
525. Drabek Spółka Jawna 558 032.28 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-525/09-01
Nowoczesna instalacja elektryktryczna gwarancją bezpieczeństwa obiektu zabytkowego
526. Drabek Spółka Jawna 387 607.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-526/09-01
Nowoczesny hotel w zabytkowych murach
527. ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura 214 110.00 105 300.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-527/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ZISCO poprzez zakup nowoczesnego zestawu urządzeń do zgrzewania doczołowego rurociągów
528. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Usługowe BEHEMOTH Ewa Sobolewska-Kondrak 2 108 980.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-528/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa BEHEMOTH prowadząca do podniesienia konkurencyjności i wprowadzenia na rynek nowych produktów i ulepszonej usługi.
529. Tel-Com-Bud Caparczyk Zofia 1 291 085.74 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-529/09-01
Budowa i uruchomienie myjni samochodowej - AUTOMYJNIA 42 - kluczem do rozwoju i sukcesu firmy Tel-Com-Bud Caparczyk Zofia
530. ART Urszula Gwóźdź 551 193.40 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-530/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy ART Urszula Gwóźdź poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa i parku maszynowego
531. Teresa Syrnicka-Pisarek Apteka "Libra" 80 500.00 39 590.16 WND-RPSL.01.02.04
-00-531/09-01
Eliminacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz modyfikacja zakresu usług świadczonych w przedsiębiorstwie Teresa Syrnicka-Pisarek Apteka Libra
532. Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe STA-LE-GŁO Spółka Jawna Maturlak Mieczysław, Maturlak Jakub 1 295 651.25 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-532/09-01
Przebudowa stacji paliw oraz unowocześnienie oferty technologicznej P.P.H.U. STA-LE-GŁO Sp. J.
533. Jerzy Lorenz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I, 67 985.72 33 435.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-533/09-01
Wzrost konkurencyjności P.R.I. K.B.I. Jerzy Lorenz poprzez zakup specjalistycznego, inżynierskiego oprogramowania komputerowego.
534. ANTI-FLAM Zbigniew Ruducha 432 435.10 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-534/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ANTI-FLAM Zbigniew Ruducha poprzez budowę punktu serwisowego oraz zakupu specjalistycznego samochodu.
535. Wytwórnia Makaronu "GOLDMAK-LUX" Bożena Nowak Spółka Jawna 496 887.27 244 370.79 WND-RPSL.01.02.04
-00-535/09-01
Rozbudowa budynku magazynu wyrobów gotowych mająca na celu wprowadzenie na rynek nowych produktów.
536. WEBA s.c. Barbara Barzycka, Henryk Barzycki, Michalina Barzycka, Rafał Barzycki 130 540.00 64 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-536/09-01
Zakup specjalistycznej maszyny w celu podniesienia poziomu konkurencyjności firmy WEBA s.c. B.H.M.R. Barzyccy.
537. Firma Handlowo-Usługowa INSTALDAR 280 779.34 138 088.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-537/09-01
Rozwój oferty Firmy Handlowo-Usługowej INSTALDAR poprzez zakup pojazdu asenizacyjnego wraz z pługiem śnieżnym
538. "MABUD" Biuro Usług dla Budownictwa, spółka cywilna, Danuta i Marian Mazgaj 123 586.00 60 780.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-538/09-01
Modernizacja przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych urządzeń w procesie projektowania architektoniczno-budowlanego oraz poprawa warunków pracy, prowadząca do przewagi nad konkurencją
539. "LUKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 305 000.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-539/09-01
Rozbudowa parku maszynowego.
540. Intertransfer Sp. z o.o. 359 900.00 175 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-540/09-01
Zakup ładowarki teleskopowej Farasin
541. "Drukarnia Dimograf" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 326 540.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-541/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Dimograf sp.z o.o na rynku międzynarodowym poprzez zakup nowej linii technologicznej i oprogramowania
542. Przedsiębiorstwo Prywatne JUMARPOL P.Traczewski M.Kasperek Spółka Jawna 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-542/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie Międzynarodowego Centrum Technik Bezwykopowych
543. Centrum Kulturalno - Oświatowe Anna Urbańczyk 1 431 007.22 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-543/09-01
Wzrost konkurencyjności Centrum Kulturalno - Oświatowego w Rydułtowach poprzez rozbudowę i modernizację ośrodka
544. Przedsiębiorstwo Prywatne JUMARPOL P.Traczewski M.Kasperek Spółka Jawna 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-544/09-01
Rozwój oferty przedsiębiorstwa poprzez zakup zespołu urządzeń do budowy komór mikrotunelowych metodą wibracji o zmiennej częstotliwości
545. Agencja Poradnictwa Personalnego, Kształcenia Kadr „JobBase” Biernacik Sławomir 217 415.00 126 840.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-545/09-01
Internet dla sztuki
546. Firma Handlowo-Usługowa MEDEX Wojciech Woźniak 1 573 800.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-546/09-01
Uruchomienie profesjonalnego składu węglowego i wprowadzenie nowego produktu kolejnym etapem rozwoju F. H. U. Medex Wojciech Woźniak
547. Zakład Usług Komunalnych Kotuła Halina 1 867 780.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-547/09-01
Budowa kompostowni odpadów zielonych ulegających biodegradacji przez Zakład Usług Komunalnych Kotuła Halina
548. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZAPI Spółka Cywilna Jadwiga Zaremba, Michał Zaremba, Anna Pietrzyk 566 399.83 273 732.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-548/09-01
Poszerzenie oferty firmy ZAPI S.C. i wzrost jej konkurencyjności poprzez nabycie środków trwałych
549. Przedszkole Prywatne "Groszek" s.c. Tomasz Iskrzycki, Klaudia Białojańska 1 257 460.00 715 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-549/09-01
Utworzenie trzeciej placówki Przedszkola Prywatnego Groszek oraz wprowadzenie nowej usługi sposobem na wzrost konkurencyjności spółki.
550. INSTAL CONCEPT SILESIA SŁAWOMIR STASIK, JERZY WĘZIK 456 827.82 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-550/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Instal Concept Silesia poprzez stworzenie budynku pokazowego oraz wzbogacenie oferty o nowe i ulepszone usługi
551. INSTAL CONCEPT SILESIA SŁAWOMIR STASIK, JERZY WĘZIK 143 046.39 70 350.69 WND-RPSL.01.02.04
-00-551/09-01
Zakup oprogramowania oraz wyposażenia pracowni projektowej sposobem na rozwinięcie nowych działalności oraz pozyskanie nowych rynków
552. BRODD PRODUCTS POLONIA Przedsiębiorstwo szwedzko-polskie Sp. z o.o. 888 428.40 436 932.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-552/09-01
Wzrost konkurencyjności Brodd Products Polonia Przedsiębiorstwo polsko-szwedzkie sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnej zamiatarki ulicznej YESS.
553. Projektowanie i Optymalizacja Nowoczesnych Alternatywnych Rozwiązań Technicznych PIONART Sztobryn Grzegorz 1 535 500.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-553/09-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowoczesnej linii technologicznej do cięcia i gratowania rur.
554. Goliard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 932 828.92 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-554/09-01
Obniżenie kosztów wytwarzania i polepszenie jakości produktów Firmy Goliard dzięki budowie nowej hali produkcyjnej w zakładzie w Łojkach
555. Drewnex Recycling Plastics Przemysław Miśkiewicz i S-ka Przemysław Miśkiewicz, Jarosław Miśkiewicz, Lidia Miśkiewicz, Michalina Miśkiewicz-Brzęczek 657 219.50 323 223.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-555/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie zakresu działalności i zmianę procesu wytwarzania
556. PPHU"ZAW-DOM " s.c. Grzegorz Zawojski , Wojciech Zawojski 882 389.40 199 917.96 WND-RPSL.01.02.04
-00-556/09-01
Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadzaca do wprowadzeniepa na rynek nowych produktów/usług polegająca na budowie hotelu wraz z wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania placówki.
557. PPHU"ZAW-DOM " s.c. Grzegorz Zawojski , Wojciech Zawojski 2 104 341.82 199 822.17 WND-RPSL.01.02.04
-00-557/09-01
Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług polegająca na budowie restauracji wraz z wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania placówki
558. Przedsiębiorstwo budowlane Budirem Lucjan Macek, Ewa Żurek Spółka Jawna 872 620.00 436 035.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-558/09-01
Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Budowlanego Budirem Lucjan Macek, Ewa Żurek poprzez wzrost jakości i efektywności świadczonych usług, dzięki zakupowi żurawia samojezdnego
559. Przedsiębiorstwo budowlane Budirem Lucjan Macek, Ewa Żurek Spółka Jawna 668 446.25 333 948.13 WND-RPSL.01.02.04
-00-559/09-01
Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Budowlanego Budirem Lucjan Macek Ewa Żurek poprzez wzrost jakości i efektywności świadczonych usług, dzięki zakupowi suwnic oraz plazmy do cięcia metalu
560. Przedsiębiorstwo budowlane Budirem Lucjan Macek, Ewa Żurek Spółka Jawna 3 020 351.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-560/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Budirem Lucjan Macek, Ewa Żurek poprzez podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług, dzięki umożliwiającej modernizację procesu produkcyjnego dobudowie hali
561. Primaspot Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1 143 550.00 685 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-561/09-01
Osiągniecie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Primaspot Polska Sp. z o.o. poprzez zwiększenie zakresu i obszaru wykonywanych usług, dzięki zakupowi specjalistycznej pilarki formatowej
562. Firma usługowo-handlowa Bio-Net Jan Marusa 331 107.49 198 454.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-562/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy usługowo-handlowej Bio-Net Jan Marusa poprzez utworzenie nowej siedziby i wyposażenie stanowisk pracy.
563. Zakład Ogólnobudowlany Kozbud s.c. Jerzy Koza, Bogdan Koza, Włodzimierz Koza 369 547.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-563/09-01
Wzrost konkurencyjności Zakładu Ogólnobudowlanego KOZBUD s.c. Jerzy Koza, Bogdan Koza, Włodzimierz Koza poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i maszyn do prac ziemnych i ogólnobudowlanych
564. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PROMED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Bogdan Kania 237 583.17 142 429.90 WND-RPSL.01.02.04
-00-564/09-01
Podniesienia konkurencyjności Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej Bogdan Kania poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii 3D.
565. ASKLA Automatyka Serwis Józef Klabis 335 163.65 164 834.58 WND-RPSL.01.02.04
-00-565/09-01
Rozwój działalności firmy ASKLA - Automatyka Serwis poprzez modernizację i rozbudowę istniejącego parku maszynowego.
566. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Art-Medica Gabinet Stomatologiczny 111 500.00 62 144.17 WND-RPSL.01.02.04
-00-566/09-01
Wzrost konkurencyjności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Art-Medica Gabinet Stomatologiczny poprzez zakup nowoczesnych urządzeń pozwalajacych na wprowadzenie do oferty nowych usług.
567. Polvet Healthcare Teodorowski Spółka Jawna 379 160.00 199 950.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-567/09-01
Utworzenie pracowni rentgena cyfrowego drogą do wzrostu konkurencyjności Polvet Healthcare
568. Polvet Healthcare Teodorowski Spółka Jawna 360 552.50 199 950.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-568/09-01
Wzrost możliwości diagnostycznych i leczniczych kliniki weterynaryjnej Polvet Healthcare poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej
569. MULTIKLINIKA "SALUTE" sp. z o.o. 424 500.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-569/09-01
Zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz wyposażenia na potrzeby MULTIKLINIKI SALUTE Sp. z o.o.
570. Prywatna Praktyka Dentystyczna Lek. dent. Daniel Dłucik 473 647.54 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-570/09-01
Wzrost konkurencyjności i rozwój Praktyki Dentystycznej poprzez zakup nowego sprzętu.
571. Polmar Profil Sp. z o.o. 512 760.00 253 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-571/09-01
Wdrożenie technologii produkcji mat ażurowych, antypoślizgowych z polietylenu w postaci wstęgi metodą ciągłego dotryskiwania tworzywa
572. P.P.U.H. STAN-PLAST S.C. Andrzej Jędruszczak, Tomasz Stasiła 249 490.00 122 700.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-572/09-01
Rozbudowa parku maszynowego w celu podniesienia konkurencyjności
573. OFF DRUK POLIGRAFIA Tomasz Chmielniak, Tomasz Cwajna Spółka Cywilna 1 464 000.00 720 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-573/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa OFF DRUK Poligrafia S.C. poprzez unowocześnienie procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie nowych produktów w postaci opakowań dla przemysłu farmaceutycznego oraz spożywczego
574. AZCO Polskie Meble Biurowe Edward Balicki 699 060.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-574/09-01
Poszerzenie oferty handlowej o nowe produkty w oparciu o wdrożenie nowoczesnej maszyny
575. Inter-Optyk Pyrek-Rączka Bogusława 789 396.00 418 680.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-575/09-01
Wprowadzenie nowych oraz ulepszenie dotychczasowych usług poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do salonów optycznych
576. Infopakt Spółka cywilna Dariusz Stańczyk, Ryszard Chrobak, Maciej Padewski 673 400.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-576/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnej maszyny offsetowej do druku kolorowego
577. Mała Elektrownia Wodna MEW Spółka Cywilna Paweł Wiewióra, Wladysław Fuchs 402 600.00 198 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-577/09-01
Zoptymalizowanie procesu produkcji energii elektrycznej w małej elektrowni wodnej MEW poprzez zakup nowoczesnego turbozespołu
578. SANIT-TRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 988 200.00 486 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-578/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa Sanit-Trans spółka z o.o. poprzez zakup nowoczesnego samochodu specjalnego do transportu odpadów.
579. SANIT-TRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 049 200.00 516 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-579/09-01
Rozwój i dokonanie zmiany procesu produkcyjnego w Sanit-Trans spółka z o.o. poprzez wdrożenie wysokowydajnej technologii przetwarzania odpadów.
580. G-NET spółka cywilna Tomasz Serwatka, Wojciech Rakoniewski 409 920.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-580/09-01
Budowa nowoczesnej, szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu typu FTTB dla mieszkańców osiedla II Wojska Polskiego w Knurowie
581. Infopakt Spółka cywilna Dariusz Stańczyk, Ryszard Chrobak, Maciej Padewski 407 480.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-581/09-01
Innowacyjna technologia cyfrowego naświetlania bez użycia płyt odczynnikowych szansą poprawy konkurencyjności firmy
582. Kuchta Stanisław 278 648.00 137 040.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-582/09-01
Wzrost konkurencyjności poprzez rozbudowę oferty w kręgielni w Jastrzębiu - Zdroju
583. OFF DRUK POLIGRAFIA Tomasz Chmielniak, Tomasz Cwajna Spółka Cywilna 1 459 120.00 717 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-583/09-01
Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń poligraficznych oraz dwóch stacji komputerowych z oprogramowaniem graficznym w celu wzmocnienia konkurencyjności firmy OFF DRUK POLIGRAFIA S.C.
584. Zakład Leczniczy dla Zwierząt s.c. Imbor - Mielczarek 538 057.20 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-584/09-01
Budowa nowej siedziby Zakładu Leczniczego dla Zwiarząt w Żywcu oraz zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej szansą na wzrost konkurencyjności i wprowadzenie nowych usług na rynek.
585. Spawalnictwo-Specjalistyczne-Głowice Silnikowe Polok Welding Władysław Polok 1 445 782.00 695 460.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-585/09-01
Rozbudowa sieci informatycznej prowadząca do wzrostu konkurencyjności i poprawy jakości oferty dostarczania szerokopasmowego Internetu
586. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EDAR" Mucha Artur 1 525 430.57 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-586/09-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego EDAR Mucha Artur, poprzez zakup specjalistycznych maszyn budowlanych do kompleksowej stabilizacji gruntu
587. "Gros" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 539 640.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-587/09-01
Podniesienie konkurencyjności, poszerzenie oferty produktowej i zwiększenie eksportu Gros Sp. z o.o. poprzez uruchomienie malarni proszkowej i natryskowej oraz modernizację parku maszyn
588. Zakład Kuźniczy Karol Grelowski 1 297 551.95 605 068.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-588/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Zakład Kuźniczy Karol Grelowski poprzez uruchomienie produkcji nowego typoszeregu odkuwek o ciężaże do 6kg.
589. KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR PĘDRACKI 411 689.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-589/09-01
Rozbudowa firmy celem otwarcia Kancelarii Notarialnej poprzez wprowadzenie nowych usług z zastosowaniem technologii informatycznych i komunikacyjnych.
590. 1)NZOZ-Przychodnia Stomatologiczna WALUX, 2)Prywatny Gabinet Stomatologiczny WALUX 128 200.00 76 920.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-590/09-01
Wprowadzenie innowacyjnej metody leczenia profilaktycznego i zachowawczego, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu stomatologicznego
591. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ELAVITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 157 724.00 85 920.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-591/09-01
Poszerzenie zakresu usług oferowanych przez NZOZ ELAVITA sp. z o.o.
592. Centrum Zdrowia i Urody dr Marioli Kunickiej 369 667.50 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-592/09-01
Wzrost konkurencyjności i rozszerzenie zakresu usług Centrum Zdrowia i Urody poprzez zakup nowoczesnego sprzętu
593. Roman Machelski Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "ALWERO" Aleksandra i Roman Machelscy 168 134.30 82 689.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-593/09-01
Zakup nowoczesnej maszyny hafciarskiej szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej firmy ALWERO na rynkach europejskich
594. Tika Studio Anna Stajno 406 600.03 199 967.21 WND-RPSL.01.02.04
-00-594/09-01
Organizacja, remont i wyposażenie lokalu firmy oraz wprowadzenie na rynek nowych ofert usługowych dla rodziców z dziećmi od 0 do 12 lat
595. Specjalistyczna Praktyka Endokrynologiczna Prof. dr hab.n.med. Beata Kos-Kudła 361 450.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-595/09-01
Wzrost konkurencyjności Specjalistycznej Praktyki Endokrynologicznej Prof. dr hab. n. med. Beaty Kos-Kudły przez zakup specjalistycznego aparatu ultrasonograficznego z pełnym wyposażeniem
596. SERWIS PRZYCZEP "WIOLA" SŁAWOMIR GRABOWSKI 1 013 160.00 496 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-596/09-01
Rozszerzenie działalności produkcyjnej firmy Serwis Przyczep WIOLA Sławomir Grabowski w Knurowie poprzez zakup nowej linii do produkcji ekologicznych przyczep celem podniesienia konkurencyjności Firmy
597. Specjalistyczna Praktyka Endokrynologiczna Prof. dr hab.n.med. Beata Kos-Kudła 411 700.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-597/09-01
Wzrost konkurencyjności Specjal. Praktyki Endokrynologicznej Prof. dr hab. n. med. Beaty Kos-Kudły przez wprowadzenie do oferty nowych usług medycyny estetycznej mającej na celu poprawę jakości życia
598. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne Jomadent Joanna Krukowska 1 468 113.08 736 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-598/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Jomadent poprzez utworzenie sterylizatornii, zakup sprzętu i wyposażenia do nowej siedziby firmy
599. F.H.U ABRO-CAR SKRZYPULEC GRZEGORZ 382 767.58 188 250.66 WND-RPSL.01.02.04
-00-599/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy ABRO-CAR poprzez rozbudowę firmy i zakup środków trwałych.
600. P.W. HYDROKOB B. KOBIELA 1 024 800.00 504 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-600/09-01
Działania modernizacyjne w firmie PW HYDROKOB Bogumił Kobiela prowadzace do świadczenia ulepszonych produktów i usług.
601. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budimpeks Wiesław Bryś 946 720.00 465 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-601/09-01
Rozszerzenie zakresu działalności firmy Budimpeks Wiesław Bryś poprzez zakup wiertnicy horyzontalnej
602. PPHU KOMPLEX Roman Dzida 82 159.68 40 406.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-602/09-01
Wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP oraz kompleksowego programu do projektowania wnętrz w firmie PPHU KOMPLEX
603. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLIPASO Sp. z o.o. 189 780.05 93 334.45 WND-RPSL.01.02.04
-00-603/09-01
Rozbudowa istniejącego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego POLIPASO Sp. z o.o. prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych usług
604. Centrum Edukacji Zawodowej CARGO 1 464 000.00 720 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-604/09-01
Znaczące ulepszenie usług szkoleniowych świadczonych przez firmę Centrum Edukacji Zawodowej CARGO poprzez wykorzystanie Mobilnego symulatora jazdy samochodem ciężarowym i autobusem.
605. Profplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 049 200.00 430 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-605/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Profplast Sp. z o.o. poprzez uruchomienie produkcji nowych, innowacyjnych profili do łączenia wiotkich materiałów.
606. Kancelaria " Podatki - Rachunkowość" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 79 215.00 38 958.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-606/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnego oprogramowania do elektonicznej obsługi przedsiębiorstw w celu dynamicznego rozwoju oraz udoskonalenia dotychczas świadczonych usług.
607. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DIMEKO Kaczmarczyk Jan 194 759.98 95 818.06 WND-RPSL.01.02.04
-00-607/09-01
Możemy dużo,chcemy więcej: wyposażenie P.P.U.H. DIMEKO w maszyny służące do przerobu drewna wraz z wiatami produkcyjnymi.
608. Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych KATASTER T. Łomozik 49 000.00 29 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-608/09-01
Unowocześnienie zasobów technicznych przedsiębiorstwa KATASTER poprzez nabycie urządzenia pomiarowego GPS Leica 1200 oraz plotera HP Designjet 510.
609. Roman Borczyk Klinika Implantologii i Stomatologii Estetycznej spółka jawna 74 079.00 36 435.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-609/09-01
Rozszerzenie działalności Kliniki o laboratorium protetyczne wykonujace porotezy zebowe.
610. Firma Malejka Spółka Jawna 439 200.00 216 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-610/09-01
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorbiorstwa Firma Malejka S.J.poprzez budowę hali magazynowej i zmianę procesu produkcyjnego.
611. Z.P.H.U. WA-BiS Waldemar Wata 1 464 732.00 720 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-611/09-01
Rozwój firmy WA-BIS poprzez inwestycje w linie produkcyjne do przerobu, konfekcji oraz aplikacji mas butylowych oraz wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych produktów.
612. Piekarnia - Cukiernia "Budny" Adam i Karina Budny - Krystyna Budna Spółka Cywilna 118 340.00 58 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-612/09-01
Działania modernizacyjne w Piekarni - Cukierni Budny prowadzące do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku regionalnym.
613. SZEWOS SPÓŁKA AKCYJNA 732 000.00 300 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-613/09-01
Działania modernizacyjne spółki SZEWOS w produkcji gumy prowadzące do poprawy procesu produkcyjnego poprzez zakup specjalistycznych maszyn.
614. ASKON TRANS & DESIGN Zamłynny-Kowalski Konrad 390 400.00 192 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-614/09-01
Usprawnienie sposobu świadczenia usług poprzez rozbudowę własnego parku maszynowego.
615. GEO POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 346 290.00 722 700.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-615/09-01
Poszerzenie oferty przedsiębiorstwa i usprawnienie procesu świadczenia usług poprzez inwestycję w nową siedzibę i zakup nowoczesnych maszyn.
616. Radosław Pacud: Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeniowego Radosław Pacud & Radcowie Prawni 437 197.90 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-616/09-01
Poprawa konkurencyjności działalności Kancelarii Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeniowego Radosław Pacud & Radcowie Prawni przez utworzenie Biura Obsługi Klienta
617. Zakład Piekarniczy "Kłos" Marian Kurzyca 1 793 400.00 735 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-617/09-01
Zwiększenie konkurencyjności Zakładu Piekarniczego Kłos w Katowicach poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń piekarskich
618. Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas 257 490.00 112 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-618/09-01
E-planeta - szansą na zwiększenie konkurencyjności Centrum Komputerowego Planeta Marcin Dejas .
619. FIRMA MARTEX KAROLINA KURZYDYM 197 518.00 97 140.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-619/09-01
Zakup linii technologicznej do produkcji wyrobów stolarki budowlanej celem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez FIRMĘ MARTEX KAROLINA KURZYDYM z Rybnika
620. FRANIELCZYK-MANOWSKI SPÓŁKA JAWNA 1 528 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-620/09-01
Rozbudowa skupu złomu i metali kolorowych, prowadząca do wzrostu konkurencyjności, przez wprowadzenie na rynek usługi recyklingu samochodów, wzrost zatrudnienia oraz poprawę warunków pracy w firmie
621. FRANIELCZYK-MANOWSKI SPÓŁKA JAWNA 48 800.00 20 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-621/09-01
Wzrost konkurencyjności FRANIELCZYK-MANOWSKI SPÓŁKA JAWNA w Piekarach Śląskich poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z opracowaniem strategii rozwoju i planu marketingowego
622. "Medyk "Specjalistyczne Centrum Profilaktyki Leczenia i Rehabilitacji Danuta Setman- Kozak, Jacek Kozak, Magdalena Kozak 738 119.35 371 286.17 WND-RPSL.01.02.04
-00-622/09-01
Wzrost potencjału usługowego poprzez modernizację budynku i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.
623. "Medyk "Specjalistyczne Centrum Profilaktyki Leczenia i Rehabilitacji Danuta Setman- Kozak, Jacek Kozak, Magdalena Kozak 319 711.39 159 336.45 WND-RPSL.01.02.04
-00-623/09-01
Zakup nowoczesnego aparatu USG w celu poszerzenia oferty świadczonych usług medycznych w Medyk Specalistyczne Centrum Profilaktyki,Leczenia i Rehabilitacji.
624. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ALTAR" Janina Haberko 373 292.55 183 586.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-624/09-01
Zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Altar Janina Haberko poprzez zakup nowoczesnych ploterów i urządzeń poligraficznych oraz wprowadzenie nowych usług.
625. Centrum Rozwoju Dziecka " Ene Due Rabe" Jolanta Piątek-Pytlarz 179 000.00 107 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-625/09-01
Działania modernizacyjne w Centrum Rozwoju Dziecka Ene Due Rabe umożliwiające wzrost konkurencyjności firmy a także wprowadzenie na rynek żywiecki nowych oraz ulepszeniu dotychczasowych usług.
626. KANCELARIA PORAD FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DR PIOTR ROJEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 295 850.00 121 250.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-626/09-01
Wzrost konkurencyjności Kancelarii Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z o.o. poprzez zrealizowanie inwestycji w celu wprowadzenia zmian w sposobie świadczenia usług.
627. euro-consulting.pl 89 657.80 44 094.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-627/09-01
Wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych usług konsultingowych, dzięki zastosowaniu i wykorzystaniu gospodarki elektronicznej oraz technologii komunikacyjnych.
628. ADO-MED 240 542.04 118 299.36 WND-RPSL.01.02.04
-00-628/09-01
Wzrost konkurencyjności Spółki ADO-MED dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informatycznych.
629. Zakład Meblowy FORNIT Pieczara Marek 1 220 000.00 500 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-629/09-01
Zmiany procesu produkcynego i jego dostosowanie do wymagań norm w zakresie ochrony środowiska
630. Ratka - Motocykle Sławomir Ratka 420 906.10 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-630/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Ratka-Motocykle poprzez zakup nowoczesnych maszyn i rozbudowę budynku ekspozycyjno-warsztatowego.
631. Brax-ton J.R. Makulik Spółka Jawna 1 777 761.16 727 740.64 WND-RPSL.01.02.04
-00-631/09-01
Dywersyfikacja działalnosci firmy Braxton poprzez zakup wyposażenia specjalistycznej stacji diagnostycznej oraz systemu myjni
632. Piekarnia - Cukiernia II Tadeusz Kwapisz 388 662.72 191 145.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-632/09-01
Rozwój Piekarni - Cukierni II Tadeusz Kwapisz z Bytomia poprzez uruchomienie produkcji pieczywa oraz świeżych wyrobów cukierniczych.
633. Firma Handlowo - Usługowa Park Jurajski 467 400.91 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-633/09-01
Budowa Rodzinnego Centrum Rekreacji i Rozrywki
634. RIBONTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-634/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa RIBONTECH Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej do tub papierowych.
635. Matte Sp. z o.o. 89 566.30 44 049.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-635/09-01
Wprowadzenie nowych usług oraz zasadnicza zmiana procesu technologicznego kluczem do rozwoju firmy Matte Sp. z o.o.
636. Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ROS" Roman Sakowski 133 468.00 65 640.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-636/09-01
Zakup nowoczesnych maszyn do produkcji opakowań ekologicznych i wykonywania usług poligraficznych.
637. Sylwin Nowak Rozładunek wagonów, usługi dźwigowe 339 160.00 166 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-637/09-01
Rozbudowa przedsiebiorstwa poprzez inwestycję w środek trwały w celu wzrostu konkurencyjności i ulepszenia świadczonych usług.
638. Kachniarz Grażyna Teresa 608 847.53 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-638/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez modernizację nieruchomości prowadząca do ulepszenia świadczenia usług i wzrostu konkurencyjności firmy.
639. Transport Towarowy i Handel Henryk Muskalski 611 586.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-639/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa prowadzący do wzrostu konkurencyjności poprzez wprowadzenie usług świadczonych za pomocą ładowarki kołowej
640. Firma Handlowo Usługowa Ekskluzywne Wnętrze Marek Suchocki 153 558.39 75 425.31 WND-RPSL.01.02.04
-00-640/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Ekskluzywne Wnętrze, poprzez zakup nowoczesnego oprogramowania i sprzętu do projektowania wnętrz.
641. P.H.U. "BUZAN" 139 164.76 68 441.70 WND-RPSL.01.02.04
-00-641/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy P.H.U. BUZAN w branży motoryzacyjnej, poprzez wprowadzenie nowych usług do oferty.
642. FHU "EMTIR" Muskalski Mateusz 509 655.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-642/09-01
Wzrost konkurencyjnosci firmy EMTIR, poprzez zakup maszyny budowalanej, zwiększającej zakres oferowanych usług.
643. P. W. "ALMAR" s.c. Dziechciarz Mariusz & Dziechciarz Justyna 433 206.75 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-643/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa prowadzący do wzrostu konkurencyjności poprzez wprowadzenie usług świadczonych za pomocą koparko-ładowarki
644. Usługi Remontowo Budowlane Halina Szymańska 409 920.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-644/09-01
Zakup nowej maszyny celem wprowadzenia nowych usług na rynek lokalny
645. Centrum Promocji AK-Pol Arkadiusz Pilarz 402 014.40 197 712.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-645/09-01
Wprowadzenie nowych narzędzi poszerzających zakres usług służących kompleksowej obsłudze klientów agencji reklamowej Centrum Promocji AK-Pol podczas imprez sportowych, firmowych i integracyjnych.
646. Wydawnictwo GM. sp. z o.o. 96 564.77 57 938.87 WND-RPSL.01.02.04
-00-646/09-01
Skok w przyszłość
647. DROMET S.C. Augustyn Marian Augustyn Szymon 488 000.00 240 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-647/09-01
Wzrost konkurencyjnosci Dromet s.c. poprzez rozbudowe istniejacego przedsiebiorstwa dzieki implementacji sprzetu komunalnego typu smieciarek do wywozu odpadow
648. DROMET S.C. Augustyn Marian Augustyn Szymon 218 380.00 105 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-648/09-01
Wzrost konkurencyjności Dromet s. c. poprzez wdrożenie zasadniczych zmian w sposobie świadczenia usług dzięki implementacji zaawansowanej technologicznie zamiatarki elewatorowej
649. INPROREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 447 410.00 666 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-649/09-01
Wprowadzenie nowej ofert usług oraz wzrost konkurencyjności spółki Inprorem poprzez zakup nowoczesnych maszyn budowlanych wraz z dodatkowym osprzętowaniem.
650. Dybicar-Fiat Servis Autoryzowana Stacja Obsługi Jarosław Dybisiak 1 757 202.60 720 165.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-650/09-01
wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie zakresu wykonywanych usług
651. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „WIŚLANKA” Daniel Czyż, Władysław Pilch spółka cywilna 745 776.31 366 775.24 WND-RPSL.01.02.04
-00-651/09-01
Wzrost konkurencyjności PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWEGO WIŚLANKA D. Czyż, Wł. Pilch spółka cywilna poprzez rozbudowę pomieszczeń i powiększenie parku maszynowego.
652. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ADMAR – Adam Maruszewski 985 310.00 471 300.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-652/09-01
Wzrost poziomu usług, wolumenu sprzedaży oraz poprawa pozycji rynkowej przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej myjni samochodowej w Świętochłowicach.
653. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ADMAR – Adam Maruszewski 1 092 510.00 537 300.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-653/09-01
Wzrost poziomu usług, wolumenu sprzedaży oraz poprawa pozycji rynkowej przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej myjni samochodowej w Bytomiu.
654. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ADMAR – Adam Maruszewski 1 092 510.00 537 300.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-654/09-01
Wzrost poziomu usług, wolumenu sprzedaży oraz poprawa pozycji rynkowej przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej myjni samochodowej w Zabrzu.
655. Next Auto Glass Danuta Pusz 670 390.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-655/09-01
Wejście w nowe rynki poprzez wdrożenie usług Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów szansą na znaczną poprawę pozycji konkurencyjnej dla firmy NEXT Auto Glass.
656. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DEMARKO – Dariusz Komarec 1 220 000.00 600 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-656/09-01
Wzrost jakości produktów i usług oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowego urządzenia - wycinarki laserowej.
657. REFLEX 2 K. Nowak Spółka Jawna 448 349.39 183 749.75 WND-RPSL.01.02.04
-00-657/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Reflex poprzez wprowadzenie nowych produktów i ulepszenie juz istniejących.
658. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DEMARKO – Dariusz Komarec 1 220 000.00 600 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-658/09-01
Wzrost jakości produktów i usług oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowego urządzenia do gięcia drutu.
659. Giko Sp. z o.o. 1 526 586.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-659/09-01
Uruchomienie produkcji nowego rodzaju pieca piekarniczego przez firmę GIKO Sp. z o.o.
660. STACH Sp. z o.o. 1 793 156.00 734 900.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-660/09-01
Wdrożenie nowych produktów w piekarni STACH Sp. z o.o.
661. Inter-Car II Sp. z o.o. 1 829 998.54 749 999.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-661/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Inter-Car II poprzez wprowadzenie nowych usług serwisowych.
662. "Dźwig- Pol" Sp. z o.o. 401 259.24 164 721.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-662/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Dźwig-Pol Spółka z o.o. poprzez wdrożenie nowoczesnej aplikacji oraz zaawansowanych technologii informatycznych i komunikacyjnych.
663. Dariusz Mierzwa GRAFICOM 106 926.39 52 586.75 WND-RPSL.01.02.04
-00-663/09-01
Zakup nowoczesnego sprzętu jako lokata gwarantująca Klientom korzystanie z najwyższej jakości usług wirtualnego świata.
664. Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych Andrzej Papiorek 2 196 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-664/09-01
Uruchomienie produkcji nowych wyrobów kompozytowych do motoszybowców.
665. Krymax spółka cywilna Czesława i Marian Mazanek 438 610.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-665/09-01
Dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, poprzez zakup nowoczesnej maszyny do formowania drutu w trzech płaszczyznach, w spółce cywilnej Krymax Czesława i Marian Mazanek
666. Zakład Produkcyjno Usługowy Telgaz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 548 050.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-666/09-01
Zakup sterowanej wiertnicy poziomej do budowy rurociągów techniką bezwykopową dla potrzeb ZPU Telgaz Sp. z o.o.
667. Zakład Produkcyjno Usługowy Telgaz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 312 000.00 187 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-667/09-01
Zakup betoniarni do produkcji betonu towarowego oraz mieszanek betonowych dla potrzeb ZPU Telgaz Sp z o.o.
668. Przedsiębiorstwo Savpol sp. z o.o. 1 349 446.88 325 317.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-668/09-01
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP w Przedsiębiorstwie SAVPOL sp. z o.o. - wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe
669. Przedsiębiorstwo Savpol sp. z o.o. 71 370.00 29 250.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-669/09-01
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP w Przedsiębiorstwie SAVPOL sp. z o.o. - usługi doradcze
670. Przedsiębiorstwo Savpol sp. z o.o. 79 300.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-670/09-01
Zakup usług doradczych w zakresie projektowania strategii dystrybucji na rynku polskim
671. Firma Handlowo Usługowa Zawada Zbigniew Zaława 1 760 340.26 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-671/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy Handlowo Usługowej Zawada w Szczekocinach poprzez budowę i wyposażenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów ze stanowiskiem warsztatowym i zapleczem socjalno- biurowym.
672. USŁUGI-HANDEL Damian Wieczorek 331 280.06 162 600.03 WND-RPSL.01.02.04
-00-672/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Damiana Wieczorka, dzięki wprowadzeniu nowych usług i poprawie warunków pracy.
673. MULTI-TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 619 354.80 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-673/09-01
Modernizacja parku maszynowego, utworzenie wydziału wytłaczania oraz rozszerzenie bazy magazynowej, kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy Multi-Tech Sp. z o.o.
674. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Magnat" Koszewski Sławomir, Koszewski Bogusław Spółka Jawna 329 400.00 162 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-674/09-01
Wzrost konkurencyjności oraz poszerzenie zakresu świadczonych usług w Firmie Magnat poprzez adaptację i wyposażenie magazynu i hali
675. Zakład robót antykorozyjnych "FRYKAR" 165 798.00 81 550.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-675/09-01
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa FRYKAR dzięki zasadniczej zmianie procesu świadczenia usług.
676. PPH "Promet" Ireneusz Wojciechowski 281 820.00 138 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-676/09-01
Rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy PROMET z Będzina poprzez budowę hali warsztatowej, przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz zakup niezbędnego sprzętu
677. Zakład Remontowo - Budowlany Wiesława Malczyk 223 704.73 110 018.73 WND-RPSL.01.02.04
-00-677/09-01
Wzrost konkurencyjności Zakładu Remontowo - Budowlanego Malczyk Wiesława poprzez zakup wielofunkcyjnej maszyny do układania kostki brukowej
678. "10"(Dziesiątka) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 482 710.55 721 071.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-678/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy 10 Sp. z o.o. w wyniku rozbudowy i modernizacji centrum usługowo-handlowego w Lędzinach.
679. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ samadMED CENTRUM STOMATOLOGICZNO-MEDYCZNE Karolina Kulak-Abdel Samad 127 050.00 76 230.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-679/09-01
Wzrost konkurencyjności NZOZ samadMED dzięki uruchomieniu centrum stomatologicznego wraz z pogotowiem stomatologicznym
680. ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY MAREK GRZOMBA 175 802.00 86 460.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-680/09-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy ZPUH Marek Grzomba poprzez zmodernizowanie dotychczasowej i stworzenie nowej linii produkcyjnej.
681. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "ADER" Adrianna Rocznik 292 800.00 144 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-681/09-01
Zakup koparki obrotowej w celu wprowadzenia do oferty nowych usług oraz ulepszonych usług w przedsiębiorstwie robót drogowych ADER.
682. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Grażyna" Mańka Grażyna 677 862.99 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-682/09-01
Wzrost konkurencyjności P.P.H.U. Grażyna Mańka Grażyna, poprzez zakup nowoczesnych wtryskarek do tworzyw sztucznych.
683. P.H.U.P TELPROD Henryk Hulbój 100 000.00 49 180.34 WND-RPSL.01.02.04
-00-683/09-01
Wzrost standardu świadczonych usług firmy P.H.U.P. TELPROD Henryk Hulbój poprzez zakup nowoczesnego urządzenia światłowodowego oraz koparko-ładowarki
684. EUROGLASS Marian Pokusa 1 058 960.00 520 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-684/09-01
Zasadnicza zmiana procesu odzysku tworzyw sztucznych z odpadów poużytkowych w firmie Euroglass Marian Pokusa wpływająca pozytywnie na środowisko naturalne.
685. Młynarczyk, Puchała Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska 216 306.00 106 380.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-685/09-01
Rozszerzenie oraz usprawnienie działalności Kancelarii Radców Prawnych Młynarczyk, Puchała Sp. Partnerska poprzez wprowadzenie usług szkoleniowych oraz wdrożenie technologii ICT
686. Zakład Kamieniarski S.C. Grzegorz Szyroki, Alojzy Lipok 341 600.00 168 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-686/09-01
Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego w firmie Kamieniarstwo S.C. poprzez zakup zaawansowanego technologicznie urządzenia sterowanego numerycznie do obróbki materiału skalnego.
687. AGRO - PROJEKT Katarzyna Wilczyńska 24 278.00 11 940.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-687/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Agro - Projekt Katarzyna Wilczyńska poprzez wyposażenie w nowoczesne narzędzie do projektowania krajobrazu.
688. ARISTAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 683 234.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-688/09-01
Wzrost międzynarodowej konkurencyjności ARISTAR Sp. z o.o. poprzez wdrożenie zasadniczych zmian do procesu produkcyjnego samochodowych wkładów bagażnikowych
689. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "PARTNER" Andrzej Horbacz 504 022.47 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-689/09-01
Wzrost konkurencyjności i przyspieszenie rozwoju ZPHU PARTNER poprzez zakończenie budowy wytwórni filtrów powietrza, doposażenie linii do produkcji i wprowadzenie nowych produktów i usług
690. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ortodoncja-Stomatologia Maria Matlok 469 800.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-690/09-01
Zakup stomatologicznego tomografu komputerowego 3D szansą dalszego rozwoju i podniesienia konkurencyjności NZOZ Ortodoncja-Stomatologia.
691. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ortodoncja-Stomatologia Maria Matlok 312 868.00 175 440.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-691/09-01
Rozwój NZOZ Ortodoncja-Stomatologia poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Chirurgii, Dermatologii i Kosmetologii
692. Mechanika pojazdowa DIESEL Aleksander Mazanek 280 600.00 138 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-692/09-01
Wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych usług poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych przez Firmę Mechanika pojazdowa DIESEL Aleksander Mazanek
693. Leiss Fitness Studio Ruchu i Urody 291 713.44 139 531.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-693/09-01
Modernizacja, rozwój działalności fitness klubu poprzez wprowadzenie wyższego standardu oraz nowych usług.
694. Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe Wobis Wojtyczok Wojciech 2 062 047.66 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-694/09-01
Rozbudowa PPUH WOBIS w Zabrzu poprzez zwiększenie produkcji maszyn budownictwa drogowego i uzyskanie nowej jakości
695. "ATMO.SFERA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią 1 815 136.74 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-695/09-01
Zagospodarowanie powierzchni użytkowej w obiekcie handlowym SFERA w Bielsku-Białej na potrzeby kluborestauracji
696. POLMARKET Lucyna Bodak 582 550.00 286 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-696/09-01
Przedszkole na godziny - jako forma zorganizowania zabawy i nauki dzieciom z terenu powiatu cieszyńskiego.
697. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Selekta" Tomasz Straszak 194 770.00 113 100.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-697/09-01
Dbaj o zdrowie i urodę - wyposażenie Salonu Zdrowia i Urody Farma Piękności w Gliwicach w innowacyjny sprzęt kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy.
698. Salon fryzjersko-kosmetyczny "CLLEO" Aneta Polewczak 397 537.00 195 510.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-698/09-01
Nowoczesny salon kosmetyczny w Zawierciu-zdrowie i uroda na wyciągniecie ręki.
699. PARTNER SECURITY Mariusz Kłosek 382 579.80 188 154.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-699/09-01
Podniesienie atrakcyjności firmy PARTNER SECURITY Mariusz Kłosek poprzez wprowadzenie nowej usługi.
700. "WIL-MET" Jan Wilczek 775 920.00 381 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-700/09-01
Poprawa konkurencyjności firmy WIL-MET Jan Wilczek dzięki wprowadzeniu nowej usługi.
701. Firma Handlowo-Usługowa AUTO-SERWIS Korzec Bogdan 368 196.00 181 080.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-701/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowej specjalistycznej usługi w firmie Pana Bogdana Korzec.
702. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAXIMUS Radosław Kasprzyk 535 708.10 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-702/09-01
Budowa i przebudowa obiektów firmy Maximus Radosław Kasprzyk w celu rozwoju działalności eksportowej.
703. Transport Ciężki Henryk Porwoł 890 600.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-703/09-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych usług w firmie Pana Henryka Porwoł
704. F.H.U. "Kasia" Rataj Katarzyna 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-704/09-01
Rozszerzenie działalności F.H.U Kasia drogą do wzrostu konkurencyjności firmy
705. Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka jawna, A. Będkowski, R. Liczberski i inni 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-705/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek ulepszonych usług
706. KAMAJO Monika Wiśniewska 145 270.00 71 444.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-706/09-01
W stronę piękna. Wprowadzenie na rynek nowych usług przez firmę Kamajo Monika Wiśniewska w Tarnowskich Górach poprzez zakup nowoczesnych urządzeń kosmetycznych.
707. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "T&D" Dariusz Stefunyn 191 000.00 72 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-707/09-01
Rozbudowa rynku dystrybucji gazu propan-butan w butlach
708. Zakład Mechaniki Precyzyjnej Adam Gruszka 408 700.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-708/09-01
Zakup stanowiska badawczego do sprawdzania wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy
709. PPUH "ZUPIL" Andrzej Paszenda 1 174 691.24 484 244.87 WND-RPSL.01.02.04
-00-709/09-01
Inwestycja w specjalistyczny sprzęt leśny celem dokonania postępu konkurencyjnego i innowacyjnego w przedsiębiorstwie PPUH ZUPIL
710. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOM-MED Anna Jankiewicz 465 934.70 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-710/09-01
Rozbudowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej STOM-MED celem wprowadzenia nowych usług dla pacjentów
711. UNIMED Adrian Łukasik 200 000.00 112 149.54 WND-RPSL.01.02.04
-00-711/09-01
Zdrowie-najlepsza inwestycja. Diagnostyka i leczenie z wykorzystaniem innowacyjnej technologii.
712. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna 130 000.00 78 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-712/09-01
Modernizacja gabinetu stomatologicznego pod kątem implantologii.
713. MECHANIKA PRECYZYJNA - TKACZ MARCIN 424 560.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-713/09-01
Rozbudowa firmy Mechanika Precyzyjna Marcin Tkacz w celu uruchomienia stacji kontroli pojazdów
714. MECHANIKA PRECYZYJNA - TKACZ MARCIN 399 635.40 196 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-714/09-01
Modernizacja firmy Mechanika Precyzyjna - Marcin Tkacz w celu wprowadzenia na rynek nowych usług
715. P.H.U. RUSZTOBUDEX Rakoczy Marcin 78 324.00 38 520.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-715/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Rusztobudex poprzez rozwój oferty w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych i pozostałych prac budowlanych
716. Korporacja Budowlano-Handlowa AKORD Hernas, Komorowski Spółka jawna 1 933 700.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-716/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie cyfrowej technologii obróbki profili z metali nieżelaznych.
717. APELT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 627 080.00 257 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-717/09-01
Wzrost konkurencyjności, rozszerzenie zakresu produkcji poprzez inwestycje w komputerowo sterowane innowacyjne urządzenie.
718. RUBYCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 586 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-718/09-01
Rozpoczęcie produkcji innowacyjnej folii proekologicznej w oparciu o zautomatyzowaną linię technologiczną do produkcji folii.
719. Pracownia Projektowa ALIGNMENT Skulski Wojciech 90 000.00 54 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-719/09-01
Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów /usług oraz Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej
720. Maxxima Szostok Alina 128 416.00 61 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-720/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy Maxxima poprzez rozszerzenie oferty o kompleksowe usługi specjalistyczne realizacji dźwięku dla produkcji telewizyjnych, filmowych i radiowych.
721. Holdinwest sp. z o.o. 1 152 850.00 565 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-721/09-01
Wzrost konkurencyjności Holdinwest Spółka z o.o przez zakup specjalistycznych maszyn budowlanych dla stworzenia kompleksowej oferty usług budowlanych
722. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TRANS-KOP" Jan Pióro 1 301 191.00 639 930.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-722/09-01
Zwiększenie konkurencyjności PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWEGO TRANS-KOP Jan Pióro poprzez wzrost kompleksowości oferty usługowej.
723. LUNA Usługi Fryzjerskie i Pielęgnacyjne Dla Zwierząt działalność usługowo handlowa art. zoologicznych 365 325.64 179 667.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-723/09-01
Budowa salonu pielęgnacyjnego dla zwierząt w Będzinie.
724. "AGA" HURT-DETAL WYPICH RENATA 1 929 351.92 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-724/09-01
Rozbudowa i modernizacja obiektu handlowego w Tychach, warunkiem wzrostu konkurencyjności działania Firmy.
725. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "NOAN" Spółka Jawna Roman Antoszewski, Edward Nowak 427 000.00 210 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-725/09-01
Zakup specjalistycznego sprzętu - samochodu ciężarowego samozaładowczego i wyładowczego, warunkiem wzrostu konkurencyjności działania.
726. Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna "ABER" 401 289.60 197 448.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-726/09-01
Rozbudowa centrum szkoleniowego i usługowego
727. Agencja Reklamowa Dragonfly S.C Katarzyna Żylińska, Artur Żyliński 149 694.00 73 620.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-727/09-01
Dywersyfikacja działalności poprzez otwarcie lokalu gastronomicznego celem wzrostu konkurencyjności Firmy Agencja Reklamowa Dragonfly S.C. Katarzyna Żylińska, Artur Żyliński
728. Quall-tech sp.z o.o. 327 907.13 144 593.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-728/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa Quall-tech sp. z o.o. dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań numerycznych.
729. Studio Kosmetyczne "Natura" Lula Jadwiga 83 900.01 41 262.30 WND-RPSL.01.02.04
-00-729/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Studio Kosmetyczne Natura poprzez zakup nowoczesnych urządzeń stosowanych w kosmetologii
730. Katarzyna Cieślawska 110 000.00 65 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-730/09-01
Linia do produkcji biżuterii
731. Zakład Usługowo-Handlowy Beata Lewandowicz 432 292.36 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-731/09-01
Zakup środków trwałych oraz przystosowanie obiektu w celu świadczenia nowych usług odpowiedzią na potrzeby rynku lokalnego.
732. EURO-BIS Tadeusz Ryszard Rodak 538 150.40 322 890.24 WND-RPSL.01.02.04
-00-732/09-01
Zakup nowoczesnych maszyn szansą na wzrost konkurencyjności firmy EURO-BIS
733. Magdalena Horak - Szyla 443 171.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-733/09-01
Stworzenie Centrum zabaw dla dzieci celem wzrostu konkurencyjności Firmy Pani Magdaleny Horak Szyla.
734. Gabinet Stomatologiczny Aleksandra Hercka-Mulas 473 651.87 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-734/09-01
Zakup wyposażenia oraz adaptacja lokalu usługowego na potrzeby nowoutworzonego NZOZ-u w Gliwicach.
735. Studio Sztuk Performatywnych Barbara Dutkiewicz 175 886.06 86 543.13 WND-RPSL.01.02.04
-00-735/09-01
Zakup sprzętu multimedialnego celem wykonania działalności artystycznej oraz promocji kultury poprzez wzrost konkurencyjności Firmy Studio Barbara Dutkiewicz
736. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Balsa Barbara Stala 261 363.86 128 539.74 WND-RPSL.01.02.04
-00-736/09-01
Rozbudowa i wyposażenie budynku ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole celem wzrostu konkurencyjności Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej Balsa Barbara Stala.
737. Śląskie Przedsiebiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o. 412 482.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-737/09-01
Zakup osprzętu dla maszyn wiertniczych, systemu lokalizacji sondy oraz samochodu specjalistycznego celem wzrostu konkurencyjności Firmy poprzez wprowadzenie technologii HDD.
738. P.P.U.H. "RENA" spółka cywilna 115 632.00 55 520.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-738/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Rena s.c. poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług.
739. Pracownia Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej GIPART Dyba Włodzimierz 242 058.98 119 045.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-739/09-01
Dywersyfikacja usług Pracowni Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej GIPART poprzez zakup innowacyjnego sprzętu geodezyjnego
740. PROFIL Grzegorz Rauk,Ewa Niepsuj Spółka Jawna 1 098 000.00 450 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-740/09-01
Modernizacja linii do produkcji kształtowników zamkniętych
741. PROFIL Grzegorz Rauk,Ewa Niepsuj Spółka Jawna 1 342 000.00 550 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-741/09-01
Zakup i uruchomienie urzadzenia do próżniowej metalizacji tkaniny zasłonowej do produkcji rolet międzyszybowych
742. HOTBLOK Spółka Akcyjna 2 386 320.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-742/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy HOTBLOK S.A. poprzez utworzenie własnej styropianowni w Dąbrowie Górniczej.
743. Rudpol-OPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 884 000.00 442 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-743/09-01
Diagnostyka transformatorów i uzdatnianie oleju elektroizolacyjnego
744. Rudpol-OPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 464 000.00 182 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-744/09-01
Diagnostyka kabli elektroenergetycznych
745. Optyk-Okulista S.C., Marzena i Andrzej Selańscy 320 583.00 167 940.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-745/09-01
Wzrost konkurencyjności zakładu Optyk-Okulista S.C.Marzena i Andrzej Selańscy poprzez zakup innowacyjnych urządzeń optycznych i okulistycznych oraz wdrożenie systemów zarządzania.
746. Zakład Wielobranżowy KRYZA-PLAST Henryk Kamiński 353 800.00 145 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-746/09-01
Inwestycja w zakup sprzętu produkcyjngo w celu zwiększenia asortymentu oraz wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek przez Zakład Wielobranżowy Kryza-Plast z Mikołowa
747. HPS Sp. z o.o. 664 900.00 327 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-747/09-01
Rozwój działalności firmy HPS Sp. z o.o. o nowy oddział zlokalizowany w Gliwicach przy ul. Kościuszki
748. HPS Sp. z o.o. 440 420.00 216 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-748/09-01
Usprawnienie działalności przedsiębiorstwa HPS Sp. z o.o. poprzez modernizację oddziału firmy zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej
749. HPS Sp. z o.o. 1 398 120.00 687 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-749/09-01
Rozwój działalności firmy HPS Sp. z o.o. o nowy oddział - aptekę i sklep medyczny zlokalizowane w Katowicach przy ul. Wojciecha
750. HPS Sp. z o.o. 2 123 000.00 690 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-750/09-01
Rozwój działalności HPS Sp. z o.o. poprzez rozbudowę oddziału firmy zlokalizowanego w Katowicach-Giszowcu
751. HPS Sp. z o.o. 689 300.00 339 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-751/09-01
Rozwój działalności firmy HPS Sp. z o.o. o nowy oddział zlokalizowany w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej
752. HPS Sp. z o.o. 774 700.00 381 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-752/09-01
Rozwój działalności firmy HPS Sp. z o.o. o nowy oddział - aptekę i sklep medyczny zlokalizowane w Katowicach przy ulicy Mysłowickiej 41
753. AUTO SERWIS SZYMECKI Tomasz Szymecki 245 220.00 120 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-753/09-01
Zmiana procesu świadczenia usług i poprawa BHP w przedsiębiorstwie Auto Serwis Szymecki z Knurowa
754. Euro-Service s.c. Zbigniew Śmierzchalski, Róża Walczak 1 340 780.00 659 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-754/09-01
Rozbudowa infrastruktury przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia nowych usług i wzrostu konkurencyjności firmy Euro-Service
755. HPS Sp. z o.o. 713 700.00 351 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-755/09-01
Rozwój działalności firmy HPS Sp. z o.o. o nowy oddział w Zabrzu
756. HPS Sp. z o.o. 799 100.00 393 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-756/09-01
Rozwój działalności firmy HPS Sp. z o.o. o nowy oddział w Sośnicy
757. HPS Sp. z o.o. 364 780.00 179 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-757/09-01
Usprawnienie działalności przedsiębiorstwa HPS Sp. z o.o. poprzez modernizację oddziału firmy zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Mysłowickiej 13
758. OPINION Strefa Druku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-758/09-01
Wprowadzenie innowacyjnej technologii druku na tekstyliach w firmie OPINION STREFA DRUKU
759. OPINION Strefa Druku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 506 700.00 741 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-759/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa OPINION Strefa Druku Sp. z o.o. na rynku europejskim poprzez wprowadzenie druku na innowacyjnych materiałach.
760. DEBACOM Sp. z o.o. 439 200.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-760/09-01
Umocnienie pozycji rynkowej firmy DEBACOM w segmencie niezależnych dostawców internetowych - III etap rozbudowy i modernizacji sieci światłowodowej w Zabrzu
761. HPS Sp. z o.o. 713 700.00 351 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-761/09-01
Rozwój działalności firmy HPS Sp. z o.o. poprzez utworzenie nowego oddziału w Gliwicach przy ul. Zubrzyckiego
762. HPS Sp. z o.o. 713 700.00 351 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-762/09-01
Rozwój działalności firmy HPS Sp. z o.o. o nowy oddział zlokalizowany w Sośnicy przy ul. Jedności
763. BIZNES-MEDIA II MAREK MITKA WYDAWNICTWO MARKETINGOWE 91 500.00 45 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-763/09-01
Wdrożenie nowych usług związanych z laminacją i wykorzystaniem plotera tnącego.
764. EKO-INSTAL Jakub Cubała 297 680.00 146 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-764/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy EKO-INSTAL na rynku poprzez zakup nowoczesnej koparko- ładowarki.
765. Metamorfoza 84 790.00 41 700.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-765/09-01
Wdrożenie nowych usług w zakresie endermologii poprzez zakup specjalistycznego sprzętu
766. STALBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 262 861.20 125 676.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-766/09-01
Wdrożenia nowoczesnych, skalowalnych i innowacyjnych rozwiązań opartych o zaawansowane technologie IT w firmie STALBET Sp. z o.o.
767. Grzegorz Werner Przedsiębiorstwo Kaletniczo-Rymarskie "IGUANA" 326 960.00 160 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-767/09-01
Umocnienie pozycji rynkowej i dynamiczny rozwój firmy Iguana poprzez ulepszenie obecnych i wprowadzenie nowych usług na rynek
768. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MERINO" s.c. Kazimiera, Bogdan i Tomasz Rycerz 427 000.00 210 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-768/09-01
Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie na rynek nowej usługi poprzez modernizację parku maszynowego z zastosowaniem i wykorzystaniem innowacyjnej technologii ICT w firmie MERINO.
769. Prywatna Firma Robót Drogowych "BRUK" Maciejiczek Józef 313 619.58 154 239.15 WND-RPSL.01.02.04
-00-769/09-01
Nasza droga do sukcesu - zakup koparko - ładowarki szansą na podniesienie jakości usług i konkurencyjności firmy Bruk.
770. NCT Technologie Informatyczne 410 087.31 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-770/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy NCT Technologie Informatyczne poprzez zakup niezbędnych środków trwałych i adaptację lokalu prowadzących do wprowadzenia nowego produktu.
771. Salus International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 257 000.05 739 455.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-771/09-01
Kompleksowa restrukturyzacja procesów zarzadzania firmą Salus International Sp. z o. o. poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
772. TELEKO Sp. z o. o. 650 000.00 325 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-772/09-01
Zwiększenie przewagi konkurencyjnej Teleko sp. z o.o. poprzez inwestycję w system informatyczny zapewniający obsługę procesu napraw dowolnych urządzeń elektronicznych i poszerzenie zakresu usług
773. "BONUS" Doradztwo i Szkolenia BHP-Protetyka Aneta Dub 255 904.00 153 542.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-773/09-01
Rozwój i zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez utworzenie nowoczesnego laboratorium techniki protetycznej i zakup zaawansowanego sprzętu i aparatury
774. Diagnostyka i Naprawa Hydrauliki Siłowej 87 245.75 42 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-774/09-01
Wdrożenie produkcji hydraulicznych pomp zębatych szansą wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Diagnostyka i Naprawa Hydrauliki Siłowej
775. Zakład Usług Geodezyjnych Duda Zenon 114 680.00 56 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-775/09-01
Zakup nowoczesnych urządzeń wspomagających prace geodezyjne
776. DELTIM MACHURA MACHURA SPÓŁKA JAWNA 1 058 106.00 433 650.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-776/09-01
Innowacyjna technologia nadruku aplikacji MD na tkaninach w wózkach dziecięcych.
777. ICE GROUP Sp. z o.o. 1 155 889.61 473 725.25 WND-RPSL.01.02.04
-00-777/09-01
Automatyzacja oraz integracja procesu produkcyjnego
778. Przedsiębiorstwo FABER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 147 050.67 470 102.73 WND-RPSL.01.02.04
-00-778/09-01
Centrum Projektowe FABER
779. ZOT Sp. z.o.o. 949 967.00 386 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-779/09-01
Modernizacja infrastruktury produkcyjnej w firmie ZOT Sp. z o.o. w Chorzowie celem wprowadzenia ulepszonych produktów oraz zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym
780. IREX-GAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 944 070.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-780/09-01
Rozszerzenie działalności firmy IREX - GAZ Sp. z o.o. o nowe produkty.
781. Paweł Galara Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Stolgal-Net 504 460.24 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-781/09-01
Budowa i kompleksowe wyposażenie nowoczesnej bezdotykowej myjni samochodowej drogą do poprawy konkurencyjności Galara Paweł PPUH Stolgal-Net.
782. Paweł Galara Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Stolgal-Net 427 122.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-782/09-01
Remont i adaptacja hali produkcyjnej oraz zakup nowoczesnych urządzeń drogą do poprawy konkurencyjności firmy Paweł Galara PPUH Stolgal-Net
783. Radosław Pacud: MMC Broker's 342 646.02 185 787.61 WND-RPSL.01.02.04
-00-783/09-01
Wprowadzenie i rozwój działalność doradczej Radosława Pacuda: MMC Brokers
784. Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED 166 823.80 93 546.07 WND-RPSL.01.02.04
-00-784/09-01
Wzrost konkurencyjności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PROMED poprzez zakup nowoczesnego sprzetu specjalistycznego.
785. Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Handlowe Adam Wodniok 408 700.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-785/09-01
Zmiana procesu świadczenia usług poprzez zakup koparki kołowej do robót przeładunkowych.
786. Pazgan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 394 945.00 180 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-786/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup wózka bocznego do nowego oddziału w Gliwicach.
787. DENTINAL IWONA ŁADOWSKA - DĘBIEC 158 000.00 94 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-787/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy DENTINAL poprzez rozszerzenie oferty usług stomatologicznych i protetycznych.
788. Duda-Czarnecka Iwona Teresa 585 600.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-788/09-01
Rozbudowa Zakładu Usługowego Duda-Czarnecka Iwona Teresa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych usług kosmetycznych
789. Hurtownia opon Misztal Spółka Jawna Iwona Misztal, Dariusz Rieger 39 406.00 19 380.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-789/09-01
Zastosowanie nowoczesnych technologii w firmie MISZTAL w celu usprawnienia obsługi klientów
790. "HYDROMEX PLUS" Zaskórscy Spółka Jawna 1 610 400.00 660 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-790/09-01
Modernizacja parku maszynowego Hydromex Plus Zaskórscy Sp. j. w Częstochowie w celu rozszerzenia oferty o nową usługę - budowę dróg.
791. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Franciszek Mazur 321 796.80 156 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-791/09-01
Stworzenie Gabinetu Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy dla mieszkańców subregionu zachodniego
792. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Przemysłówka - Bis" Sp. z o.o. 442 604.20 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-792/09-01
Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez budowę stacji kontroli pojazdów
793. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "INVEST" Beata Śmiłowska 677 682.48 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-793/09-01
Rozwój oraz podniesienie konkurencyjności PHU INVEST poprzez zakup nowoczesnej ładowarki kołowej
794. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "INVEST" Beata Śmiłowska 811 242.24 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-794/09-01
Rozwój oraz podniesienie konkurencyjności PHU INVEST poprzez zakup nowoczesnej koparki kołowej.
795. NZOZ EUROMED Sp. z o.o. 305 000.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-795/09-01
Zwiększenie konkurencyjności NZOZ EUROMED Sp. z o.o. poprzez ulepszenie sposobu świadczenia usług.
796. Sukces Zamocowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 170 990.00 749 881.30 WND-RPSL.01.02.04
-00-796/09-01
Rozbudowa parku maszynowego spółki Sukces Zamocowania, prowadząca do wzrostu produkcji oraz wprowadzenia nowych produktów
797. Zakład Elementów Kotłowych "ZELKOT" A. Brzezina i H. Urzynicok Sp. J. 1 439 355.69 672 444.96 WND-RPSL.01.02.04
-00-797/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ZELKOT poprzez zakup giętarki oraz wideo endoskopu na potrzeby wprowadzenia do oferty ulepszonych produktów.
798. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "KAMPOL" JAN ŻURAWSKI 877 790.00 431 700.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-798/09-01
Rozwój i wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych KAMPOL poprzez zakup niezbędnych maszyn budowlanych do prowadzenia działalności w zakresie budowy dróg i mostów
799. NZOZ MEDLIFE Bogusław Przydacz 356 385.00 199 842.06 WND-RPSL.01.02.04
-00-799/09-01
Podniesienie pozycji konkurencyjnej NZOZ Medlife poprzez zakup nowoczesnego sprzętu stomatologicznego
800. Studio Urody Q10 S.C. Magdalena Pisarek, Arkadiusz Kudlek 440 795.69 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-800/09-01
Podniesienie konkurencyjności Studio Urody Q10 poprzez uruchomienie nowoczesnego Centrum Urody w Chorzowie
801. JARBUD-RES Henryk Jarnot, Maria Jarnot Spółka Jawna 1 501 210.00 738 300.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-801/09-01
Zakup nieruchomości oraz urządzeń produkcyjnych szansą na wzrost konkurencyjności firmy Jarbud-Res Sp.j.
802. Spółka cywilna K&S Klaudia Grygorcewicz i Sebastian Chrząszcz 259 890.50 127 815.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-802/09-01
Uruchomienie nowoczesnego męskiego salonu fryzjersko kosmetycznego elementem strategii rozwoju Spółki K&S.
803. PERFORATOT MIKROTUNELOWANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 925 435.92 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-803/09-01
ROZWÓJ FIRMY PERFORATOR MIKROTUNELOWANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POPRZEZ WPROWADZENIE NA RYNEK NOWEJ USŁUGI - OTWARCIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W MIEŚCIE PIEKARY ŚL.
804. ROSTER Mirosława Rojek 36 600.00 18 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-804/09-01
Nowoczesne oprogramowanie i urządzenie produkcyjne sposobem na rozwój mikroprzedsiębiorstwa
805. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Pasek Spółka Jawna 2 011 963.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-805/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy PW M.Pasek poprzez utworzenie nowej usługi dotyczącej projektowania.
806. Fameks Jerzy Franek 2 797 841.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-806/09-01
Rozbudowa firmy Fameks poprzez budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej i zakup nowoczesnej linii pakującej
807. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe A-P Żory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 823 500.00 270 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-807/09-01
Wzrost konkurencyjności spółki P.P.U A-P Żory poprzez zakup linii do produkcji okien z PVC.
808. NISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 806 732.16 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-808/09-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa NISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez budowę zakładu produkcji granulatów i kruszyw w technologii Geodur.
809. MARWA Maria Walisko 141 844.63 69 759.66 WND-RPSL.01.02.04
-00-809/09-01
Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwie MARWA Maria Walisko obejmujące dokonanie zasadniczych zmian procesu świadczenia usług oraz wdrożenie nowoczesnego systemu teleinformatycznego
810. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REMAR Barbara Żołna 408 700.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-810/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Remar poprzez zakup środków trwałych.
811. Zakład Remontowo-Budowlany "Marbud" Tissler Marek 417 753.01 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-811/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy MARBUD poprzez wejście na nowe rynki zbytu i polepszenie procesu świadczenia usług dzięki zakupowi nowoczesnych rusztowań oraz podwieszanej platformy.
812. PERŁA Elżbieta Tarnowska 406 296.60 199 818.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-812/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy PERŁA Elżbieta Tarnowska poprzez uruchomienie centrum obsługi szkoleniowej i konferencyjnej w Tarnowskich Górach
813. Biuro Doradztwa i Usług Finansowych "Debet" Aleksander Kusz 301 950.00 148 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-813/09-01
Wzrost potencjału usługowego DEBET poprzez zakup sprzętu komputerowego i wprowadzenie zaawansowanych technologii informatycznych
814. Altab Spółka Akcyjna 98 649.20 48 516.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-814/09-01
Umocnienie pozycji konkurencyjnej Altab S.A. w związku z utworzeniem E-Biura Rachunkowego w Częstochowie i poszerzeniem oferty usługowej, wprowadzonej dzięki zakupom inwestycyjnym
815. Biomasa-Orsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 521 950.00 748 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-815/09-01
Rozszerzenie zakresu działalności Biomasa-Orsk Sp. z o.o. poprzez świadczenie usług cateringowych związanych z uruchomieniem kuchni produkcyjnej w Wodzisławiu Śląskim.
816. "IGLOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 591 822.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-816/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa IGLOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAŁNOŚCIĄ poprzez zakup innowacyjnych maszyn, narzędzi, sprzętu bezpieczeństwa oraz oprogramowań komputerowych
817. Auto-Serwis 281 775.00 138 577.86 WND-RPSL.01.02.04
-00-817/09-01
Wprowadzenie nowych usług w Auto-Serwisie Grzegorz Koźmiński, poprzez budowę i wyposażenie warsztatu wymiany opon.
818. Firma GABRO G.Broniec 1 949 926.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-818/09-01
Inwestycja w nowoczesny automat tokarski Index C100 sterowany numerycznie szansą na rozwój firmy
819. Firma GABRO G.Broniec 1 378 234.00 677 820.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-819/09-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy GABRO poprzez zakup nowoczesnego automatu tokarskiego Index ABC 65
820. Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie 1 795 598.32 735 900.95 WND-RPSL.01.02.04
-00-820/09-01
Adaptacja i wyposażenie części budynku na centrum szkoleniowe wraz z zapleczem dla potrzeb OK. Banku Spółdzielczego w Zabrzu i innych Banków Spółdzielczych.
821. Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o. 1 543 300.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-821/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Geocarbon Sp. z o.o poprzez zakup nowoczesnych specjalistycznych urządzeń.
822. Bastra Weindich Spółka Jawna 1 734 067.25 710 683.30 WND-RPSL.01.02.04
-00-822/09-01
Wprowadzenie nowoczesnych technik sprzedażowych poprzez uruchomienie kuchni szkoleniowej.
823. P.P.U.H. "SOR-DREW" Rajmund Sorowski 1 888 560.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-823/09-01
Rozwój firmy SORDREW poprzez zakup nowoczesnej linii technologii tartacznej do produkcji tarcicy.
824. Przedsiębiorstwo Techniczne DOX Sp. z o.o. 1 019 920.00 501 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-824/09-01
Zakup nowych urządzeń do Przedsiębiorstwa Technicznego DOX Sp. z o.o. w celu jego dalszego rozwoju.
825. "Hydroinstalmet" Sp. z o.o. 1 180 960.00 484 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-825/09-01
Rozwój firmy Hydroinstalmet poprzez zakup nowych urządzeń.
826. P.P.U.H. "SOR-DREW" Rajmund Sorowski 1 922 134.40 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-826/09-01
Zakup linii tartacznej do produkcji desek i zrębków drogą do dalszego rozwoju firmy SORDREW.
827. XERRO-POLSKA Jóżef Frąckowiak 221 552.00 108 960.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-827/09-01
Rozwój firmy XERRO-POLSKA poprzez wprowadzenia na rynek nowych usług i produktów w dziedzinie poligrafii oraz informatyki
828. Sattronik Kamil Bujak 77 226.00 37 980.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-828/09-01
Zwiększenie konkurencyjności Firmy Sattronik poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej
829. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Projektowo-Usługowe Dexter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 406 539.20 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-829/09-01
Rozszerzenie oferty firmy Dexter poprzez budowę apteki ogólnodostępnej prowadzącej do wzrostu konkurencyjności i zaspokojenia potrzeb obywateli na terenie miasta Gliwice.
830. Primadent Gabinety Stomatologiczne Iwona Cieplińśka 1 476 238.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-830/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Primadent poprzez rozszerzenie powierzchni kliniki stomatologicznej oraz zakup wysokospecjalistycznego wyposażenia medycznego.
831. MULTISPOT Leszek Jałowiecki 335 672.02 165 084.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-831/09-01
Wprowadzenie do oferty firmy MULTISPOT innowacyjnych rozwiazań w zakresie produkcji i montażu pomp ciepła i przechowywania czynników chłodniczych.
832. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TECHNOMEX Sp. z o.o. 439 200.00 216 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-832/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do produkcji profesjonalnych basenów rehabilitacyjnych
833. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TECHNOMEX Sp. z o.o. 1 457 950.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-833/09-01
Rozbudowa firmy Technomex poprzez zakup profesjonalnego sprzętu medycznego do rehabilitacji ortopedyczno-sportowej i neurologicznej
834. Fizjofit-Galen Spółka z o.o. 356 700.00 198 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-834/09-01
Wprowadzenie na rynek nowych specjalistycznych usług rehabilitacyjnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-pomiarowego i rehabilitacyjnego.
835. Firma MROWIEC Spółka Jawna Włodzimierz Mrowiec 1 288 442.00 633 660.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-835/09-01
Rozbudowa potencjału produkcyjnego oraz wprowadzenie nowych asortymentów produkcji
836. EKOWIERT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 557 940.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-836/09-01
Zakup specjalistycznego sprzętu geofizycznego szansą na wzrost konkurencyjności firmy EKOWIERT sp. z o. o.
837. Kwiatkowski Wonder Vision Spółka komandytowa 399 550.00 196 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-837/09-01
Wdrożenie innowacyjnej platformy Ad2Led, DIGIsoft i LedsConnect
838. PHU Wapienik Urszula 439 423.00 239 340.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-838/09-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty nowych wysoce innowacyjnych produktów i usług oraz wejście na nowe rynki.
839. Usługi Pogrzebowe Oaza Spółka Cywilna 173 142.91 91 639.14 WND-RPSL.01.02.04
-00-839/09-01
Modernizacja Zakładu Pogrzebowego Oaza Spółka Cywilna w celu podniesienia konkurencyjności na rynku.
840. Ośrodek Szkolenia Kierowców mgr inż. Stanisław Wszołek 702 747.84 370 600.56 WND-RPSL.01.02.04
-00-840/09-01
Ośrodek Szansa
841. Sklep Motoryzacyjny Agnieszka Kimel 69 999.95 34 426.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-841/09-01
Dokonywanie zasadniczych zmian w sposobie świadczenia usług poprzez zakup nowoczesnego podnośnika samochodowego oraz urządzenia do komputerowej geometrii kół
842. Motoryzacyjne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "AUTOKOZA" Jacek Korczyk Autoryzowany Dealer Škoda Auto 2 362 530.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-842/09-01
Budowa Zakładu Naprawy Nadwozi wraz z infrastrukturą techniczną z zastosowaniem innowacyjnej technologii renowacji powłok lakierniczych.
843. "Resto" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 704 040.04 346 249.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-843/09-01
Wdrożenie nowych usług w firmie Resto Sp. z o.o. z Chorzowa
844. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Elektron" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 554 865.04 272 884.45 WND-RPSL.01.02.04
-00-844/09-01
Rozszerzenie działalności firmy Elektron Sp. z o.o. o usługi kontrolno-pomiarowe.
845. Bomar S. A. 2 050 078.24 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-845/09-01
Wprowadzenie nowej oferty wyrobów oraz wzrost innowacyjności w przedsiębiorstwie Bomar S.A. poprzez zakup specjalistycznych maszyn oraz oprogramowania informatyczno - projektowego
846. Konkret Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 005 000.00 563 551.41 WND-RPSL.01.02.04
-00-846/09-01
Dywersyfikacja działalności spółki Konkret poprzez utworzenie i wyposażenie oddziału NZOZ Centrum Medyczne Konkret w Sosnowcu.
847. "DROMOT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 789 020.00 426 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-847/09-01
Rozwój firmy DROMOT Sp. z o.o. poprzez zakup koparko -ładowarki z systemem automatycznego równania podłoża Leveller oraz urządzeń do montażu i konserwacji nawierzchni sztucznych
848. KONIOR STUDIO TOMASZ KONIOR 268 646.00 132 120.99 WND-RPSL.01.02.04
-00-848/09-01
Rozszerzenie zakresu działalności firmy KONIOR STUDIO poprzez zakup urządzeń oraz oprogramowania graficznego i architektonicznego celem wzrostu konkurencyjności.
849. Serwis Blacharski Hajduga 198 400.00 97 573.78 WND-RPSL.01.02.04
-00-849/09-01
Zwiększenie przewagi konkurencyjnej przediębiorstwa Serwis Blacharski Hajduga poprzez zakup urządzeń blacharskich i lakierniczych.
850. JPPilch Sp. z o.o. 1 181 451.52 581 040.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-850/09-01
Implementacja sterowanego numerycznie 5-osiowego centrum obróbczego w procesie produkcji wyrobów z kamieni naturalnych w celu poprawy konkurencyjności spółki.
851. JPPilch Sp. z o.o. 463 600.00 228 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-851/09-01
Zakup i montaż systemu odpylającego pył FP 120 w czasie obróbki kamieni naturalnych na sucho, warunkiem koniecznym do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w spółce produkującej wyroby z kamieni.
852. Zakłady Usługowo-Produkcyjne Michał Kuligowski 277 948.00 166 769.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-852/09-01
Rozbudowa mikroprzedsiębiorstwa Zakłady Usługowo - Produkcyjne Michał Kuligowski poprzez budowę hali rozbiórki.
853. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SIEDEM S.C. Gajek Andrzej, Jakacz jerzy, Gajek Czesław 172 743.56 84 955.85 WND-RPSL.01.02.04
-00-853/09-01
Usprawnienie procesu produkcji dóbr oferowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SIEDEM S.C. poprzez zakup nowoczesnych maszyn.
854. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Żak Marek 515 435.01 253 492.64 WND-RPSL.01.02.04
-00-854/09-01
Dywersyfikacja usług, rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup wyposażenia
855. Radosław Golański "Słoneczny Świat" 358 520.60 176 321.62 WND-RPSL.01.02.04
-00-855/09-01
Centrum zabawowe - nowa usługa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
856. WEBSITEDEV Marcin Folkert 24 636.47 12 116.30 WND-RPSL.01.02.04
-00-856/09-01
Zakup sprzętu i oprogramowania sposobem na rozwój działalności i wprowadzenie nowych usług
857. Radosław Golański "Słoneczny Świat" 317 557.87 156 176.01 WND-RPSL.01.02.04
-00-857/09-01
Zakup wyposażenia sposobem na rozwój działalności i poprawienie jakości usług
858. Radosław Golański "Słoneczny Świat" 1 079 335.99 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-858/09-01
Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy rezultatem modernizacji obiektu
859. Drabpol Spółka Jawna Paweł Drabczyński i Wspólnik 519 182.24 212 779.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-859/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Drabpol sp. j. poprzez rozwój działalności w branży awioniki
860. Rydwan Marcin Kocyga 300 900.00 179 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-860/09-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Rydwan Marcin Kocyga poprzez rozbudowę infrastruktury biurowej oraz wprowadzenie nowych usług.
861. "MOKER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 782 326.07 384 750.53 WND-RPSL.01.02.04
-00-861/09-01
Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy MOKER poprzez zakup maszyn do uruchomienia produkcji nowoczesnych artykułów tekstylnych.
862. Taxus Wojciech Gieburowski 197 030.00 96 900.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-862/09-01
Taxus ratuje drzewa - inwestycja w przesadzarkę starszych drzew drogą do poszerzenia działalności przedsiębiorstwa i poprawy jakości oferowanych usług
863. PHU "ARTI" 183 000.00 90 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-863/09-01
Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie na rynek nowej usługi poprzez modernizację parku maszynowego z zastosowaniem i wykorzystaniem innowacyjnej technologii ICT w firmie ARTI.
864. GM Design Marek Piechocki 52 423.42 25 782.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-864/09-01
Modernizacja i rozwój sposobu świadczenia usług przez GM Design
865. Auto Centrum Opolony 176 002.08 86 558.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-865/09-01
Wdrożenie nowoczesnych usług napraw samochodowych w firmie Auto Centrum Opolony poprzez zakup innowacyjnych urządzeń
866. MATARE CATERING MAGDALENA WIECZOREK 100 500.00 60 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-866/09-01
ROZWÓJ WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGOWYCH
867. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE TALIMEX WALDEMAR MATURA 1 683 664.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-867/09-01
Uruchomienie zautomatyzowanej produkcji palet
868. Optovision S.C. 306 555.00 171 900.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-868/09-01
Wzrost konkurencyjności Optovision S.C. poprzez wdrożenie wysoce innowacyjnych urzadzeń oraz poszerzenie oferty o nowe usługi.
869. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Puszczewicz 319 989.27 179 360.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-869/09-01
Zakup specjalistycznych urządzeń medycznych na potrzeby uruchomienia 2 nowych specjalistycznych gabinetów: endoskopii i stomatologicznego w tworzonej Wielospecjalistycznej Poradni w Czeladzi.
870. Motor-Tech Piotr Woryna 110 410.00 54 300.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-870/09-01
Rozbudowa Firmy Motor-Tech poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do obróbki i napraw specjalistycznych silników spalinowych
871. ZAKŁAD OPTYCZNY Jerzy Niedbała 165 310.00 81 300.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-871/09-01
Wzrost konkurencyjnosci Zakładu Optycznego Jerzy Niedbała poprzez zakup innowacyjnych urzadzeń optycznych.
872. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "GH" Henryk Grabowski 193 126.00 94 980.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-872/09-01
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych i ulepszonych usług w zakresie specjalistycznego instalatorstwa elektrycznego.
873. Firma handlowo-usługowa "MAX" S.C. Adam Pełszyński Krzysztof Pełszyński 928 504.46 456 641.54 WND-RPSL.01.02.04
-00-873/09-01
Rozwój i wzrost konkurencyjności Firmy Handlowo-Usługowej MAX S.C. poprzez zakup maszyn do wykonywania haftów i nadruków na odzieży.
874. Rudpol-OPA Sp. z o.o. 100 000.00 50 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-874/09-01
Kalibracja Specjalistycznych Urządzeń Przemysłowych Na Powierzchni i Pod Ziemią
875. Adcon Piotr Trubicz 36 014.40 17 712.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-875/09-01
Rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy Adcon Piotr Trubicz poprzez zakup specjalistycznego sprzętu budowlanego.
876. Polmarkus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 494 429.24 612 471.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-876/09-01
Wspólnie Tworzymy Rozwój - program wyposażenia sali pokazowo - technologicznej drogą do rozwoju firmy Polmarkus
877. Profit Aleksandra Chmielniak 34 587.00 17 010.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-877/09-01
Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych oraz remont biura sposobem na rozwój firmy Profit Aleksandra Chmielniak
878. Wiesław Strach 1 599 200.40 620 410.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-878/09-01
Dywersyfikacja oferty i profilu działalności firmy Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach poprzez inwestycje w nową branżę
879. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach 1 464 000.00 720 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-879/09-01
Zakup pojazdów specjalnych sposobem na podniesienie konkurencyjności i wprowadzenie nowych usług
880. "BWP" Sp. z o.o. 145 282.82 71 449.78 WND-RPSL.01.02.04
-00-880/09-01
Rozwój firmy BWP Sp. z o.o. w kierunku projektowania drogowego.
881. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Transportowo-Handlowe "Adamczyk i Syn" spółka cywilna 364 804.40 179 412.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-881/09-01
Zakup dodatkowego sprzętu i dywersyfikacja oferty sposobem na podniesienie konkurencyjności firmy.
882. Wiesław Strach 1 464 000.00 600 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-882/09-01
Zakup pojazdów specjalnych dla firmy Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach sposobem na podniesienie konkurencyjności i wprowadzenie nowych usług
883. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PROFIL" 395 918.60 194 718.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-883/09-01
Działania modernizacyjne i podniesienie konkurencyjności w firmie PROFIL
884. Salon Fryzjerski "Iwona" Iwona Szymiczek 69 596.44 34 238.58 WND-RPSL.01.02.04
-00-884/09-01
Rozbudowa oraz poprawa konkurencyjności Salonu Fryzjerskiego Iwona w Raciborzu.
885. Powszecha Spółdzielnia Spożywców "Jedność" 1 171 894.46 463 428.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-885/09-01
Rozbudowa piekarni PSS Jedność i zakup urządzeń w celu wprowadzenia na rynek pieczywa cukierniczego.
886. DEK-PLESS Spółka Jawna J. Czernecki, K. Czernecki, B. Wieczorek 968 595.63 476 215.72 WND-RPSL.01.02.04
-00-886/09-01
Budowa budynku biurowo - handlowego i zakup urządzeń w celu wprowadzenia na rynek nowych usług budowlanych oraz rozszerzenia dotychczasowej oferty handlowej.
887. Barysz Point Line Beata Barysz 196 776.24 96 775.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-887/09-01
Poprawa konkurencyjności firmy Barysz Point Line Beata Barysz poprzez wyposażenie pracowni projektowej w nowoczesny sprzęt oraz specjalistyczne oprogramowanie.
888. Komputering Usługi Informatyczne Grzegorz Maturski 386 496.00 190 080.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-888/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Komputering Usługi Informatyczne Grzegorz Maturski poprzez inwestycje w rozwój bazy szkoleniowej.
889. Firma Remontowo Budowlana Spec Mont Piotr Wywiał 292 800.00 144 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-889/09-01
Rozwój Firmy Remontowo Budowlanej Spec Mont Piotr Wywiał poprzez zakup sprzętu specjalistycznego w postaci koparko - ładowarki, która umożliwi rozszerzenie proponowanych usług budowlanych.
890. Pat-G Spółka z ogranioczoną odpowiedzialnościa 402 661.00 198 030.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-890/09-01
Wzrost konkurencyjości firmy porzez rozszerzenie zakresu wykonywanych usług
891. MILIONY.TV S.C. K. PNIAK, M. ŁĄCKI 292 800.00 144 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-891/09-01
Wdrożenie innowacyjnej, wielkoformatowej technologii przekazu obrazu wizyjnego opartej na diodach LED przez MILIONY.TV s.c.
892. MEDIA, STUDIO REKLAMY, DRUKARNIA PRZYBYLAK RAFAŁ 401 303.99 197 362.62 WND-RPSL.01.02.04
-00-892/09-01
Wdrożenie innowacyjnego systemu cyfrowego naświetlania termicznych form drukowych w Media, Studio Reklamy, Drukarnia
893. "Maris" Święs Marek 442 556.73 189 149.36 WND-RPSL.01.02.04
-00-893/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa Maris poprzez inwestycje w innowacyjne technologie cyfrowe i multimedialne
894. Piekarnia - Cukiernia Tadeusz Kwapisz 496 418.00 244 140.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-894/09-01
Wzrost konkurencyjności Piekarni - Cukierni Tadeusz Kwapisz z Bytomia poprzez wprowadzenie do oferty nowych gatunków pieczywa.
895. AT Księgowi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 67 668.67 37 301.21 WND-RPSL.01.02.04
-00-895/09-01
Usługi ksiegowo finansowe dla podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem techniki internetowej
896. NORMA 2000 Dariusz Kandziora 406 115.23 199 728.81 WND-RPSL.01.02.04
-00-896/09-01
Zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesie zarządzania przedsiębiorstwem Norma 2000 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
897. Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych S.A. 2 286 007.95 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-897/09-01
Nowe usługi w starej hali narzędziowni - modernizacja nieużywanych pomieszczeń GZUT S.A. w Gliwicach w celu rozwoju przedsiębiorstwa i aktywizacji zatrudnienia.
898. GZUT S.A. 83 008.80 34 020.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-898/09-01
Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem GZUT S.A.
899. PHU "Mototrend" Tomasz Maciejski 588 097.34 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-899/09-01
Budowa nowej siedziby firmy - pawilonu handlowego z warsztatem i namiotem ekspozycyjnym
900. PC LAND Artur Kopeć 390 400.00 192 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-900/09-01
Budowa światłowodowej sieci komputerowej w dzielnicy Jęzor miasta Sosnowca oraz rozbudowa serwerowni umożliwiająca świadczenie usługi cyfrowej telewizji kablowej w technologii IPTV
901. P.H.U. REIFEN DANUTA KULIK 393 391.44 193 471.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-901/09-01
Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy P.H.U. REIFEN poprzez zakup maszyn służących do kompleksowego serwisowania samochodów osobowych i ciężarowych.
902. Grotex Michał Pacan 1 222 662.35 601 309.35 WND-RPSL.01.02.04
-00-902/09-01
Modernizacja przedsiębiorstwa Grotex Michał Pacan poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług - zakup wiertnicy horyzontalnej
903. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Ryszard" Ryszard Flak i Hanna Flak Spółka Jawna 1 561 600.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-903/09-01
Rozwój PPHU Ryszard Ryszard Flak i Hanna Flak Spółka Jawna poprzez wprowadzenie do oferty produkcyjnej szczelnych studni betonowych i kręgów o dużych średnicach.
904. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Ryszard" - Import-Export Ryszard Flak 1 549 400.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-904/09-01
Rozwój P.P.H.U. Ryszard Import-Export Ryszard Flak poprzez rozszerzenie produkcji o wykonawstwo monolitycznych elementów dennych o dużych średnicach i wysokości do 3,5 m.
905. DIKAPPA Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kmiotek Dariusz 286 847.90 141 073.33 WND-RPSL.01.02.04
-00-905/09-01
Rozwój działalności firmy Dikappa poprzez wprowadzenie nowych usług i wejście na nowe rynki zbytu dzięki adaptacji nieruchomości, jej wyposażeniu oraz zwiększeniu zatrudnienia.
906. Urkom Adam Nocoń 347 271.78 170 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-906/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy Urkom poprzez remont pomieszczeń wraz z niezbędnymi zakupami inwestycyjnymi.
907. "MICHAEL" P.P.H.U. Teresa Michalik 1 616 284.06 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-907/09-01
Uruchomienie produkcji nowoczesnych, lekkich końcówek tłumika przez firmę MICHAEL P.P.H.U. w nowej hali produkcyjnej w Strefie Rozwoju MŚP w Rydułtowach
908. Piekarnia "DYR" 167 164.40 82 212.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-908/09-01
Rozbudowa i modernizacja Piekarni DYR zmierzająca do rozszerzenia i ulepszenie oferty produktowej firmy
909. "VIPERPRINT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 830 000.00 300 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-909/09-01
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa ViperPrint poprzez wdrożenie nowych usług
910. "VIPERPRINT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 834 043.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-910/09-01
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa ViperPrint poprzez wdrożenie technologii druku UV
911. "VIPERPRINT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 854 103.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-911/09-01
Zmiana procesu produkcyjnego poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii druku offsetowego
912. PUH GIAUR S.J. M. Wloczek A. Wysowski 596 889.33 130 926.78 WND-RPSL.01.02.04
-00-912/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Giaur poprzez wprowadzenie nowej usługi.
913. Gabinet Weterynaryjny VETMAR 53 813.00 29 940.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-913/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek nowych oraz ulepszonych usług w zakresie diagnostyki chorób zwierząt
914. Niezależny Serwis Forda Nowy Dwór S.C. 191 685.16 94 271.39 WND-RPSL.01.02.04
-00-914/09-01
Poprawa jakości usług Niezależnego Serwisu Forda Nowy Dwór poprzez zakup bezprzewodowego cyfrowego urządzenia pomiarowego wraz z osprzętem
915. Firma Handlowo-Usługowa "Basia" Barbara Siwczyńska 110 867.50 54 525.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-915/09-01
Projekt poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa Basia w Częstochowie, poprzez działania modernizacyjne i zmianę sposobu świadczenia usług.
916. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe "TOMA" Janusz Błoński 408 700.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-916/09-01
Projekt poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa TOMA w Koziegłowach, poprzez działania modernizacyjne prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów.
917. Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Jerzy Orzełek 359 900.00 177 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-917/09-01
Projekt poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez modernizację – wprowadzenie usługi pogotowia technicznego i zakup koparko – ładowarki CATERPILAR
918. "PROTOS" Technika Pożarnicza Andrzej Dzieciaszek 426 365.60 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-918/09-01
Projekt poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa PROTOS w Czarnym Lesie k.Częstochowy, poprzez działania modernizacyjne prowadzące do zasadniczych zmian sposobu świadczenia usług oraz dostosowanie
919. Zakład Produkcyjno-Handlowy "MIRJAX" Jadwiga Leszczyńska 129 320.00 63 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-919/09-01
Projekt oprawy konkurencyjności firmy MIRJAX poprzez inwestycje - zakup automatu – laminarki wraz z wyposażeniem do produkcji makaronu.
920. Zakład Instalacji Sieci Sanitarnych i Teletechnicznych s.c.Jadwiga Pakosz,Mamert Pakosz 369 660.00 181 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-920/09-01
Projekt poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez działania modernizacyjne w firmie prowadzące do wprowadzenia na rynek ulepszonych usług oraz dostosowanie technologii do wymagań dyrektyw unij
921. Przedsiębiorstwo Handlowe KOSMOS Lesław Kindrat 1 693 201.40 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-921/09-01
Budowa zaplecza P.H. KOSMOS w celu wzmocnienia pozycji na rynku regionalnym oraz rozszerzenie sprzedaży na wszystkie regiony Polski dzięki wdrożeniu platformy e-biznesowej.
922. F.P.U. „Staltim” Henryk Stawiarski 525 279.20 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-922/09-01
Zakup nowoczesnej obrabiarki CNC krokiem milowym w dalszym rozwoju STALTIM
923. Borm-Projekt Spółka z o.o. 241 255.00 118 650.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-923/09-01
Zaprojektować przyszłość. Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez inwestycję w specjalistyczne narzędzia projektowania.
924. Performance Cars Center Polska Sp. z o.o. 179 584.00 88 320.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-924/09-01
Wzrost konkurencyjności Performance Cars Center Polska Spółka z o.o. oraz dostosowanie technologii do wymogów UE poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu lakierowania pojazdów
925. Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn i Urządzeń Budowlanych BUMAPOL Spółka Jawna T.Jawor i inni. 1 512 190.00 743 700.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-925/09-01
Wprowadzenie na rynek nowej usługi poprzez rozwinięcie działalności serwisowo-usługowej w zakresie napraw i sprzedaży części zamiennych do maszyn budowlanych przez BUMAPOL Sp. J. T.Jawor i inni.
926. Zakład Usługowo-Handlowy MATER-BUD s.c. Edward Trela, Henryk Kuzon, Ryszard Janas 496 452.16 244 156.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-926/09-01
Zwiększenie konkurencyjności spółki MATER-BUD poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych
927. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe JOLMAR Bronisława Kurzynoga 244 000.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-927/09-01
Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie na rynek nowej usługi poprzez modernizację parku maszynowego z zastosowaniem i wykorzystaniem innowacyjnej technologii ICT w firmie JOLMAR.
928. BEST SPORT PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 895 587.20 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-928/09-01
Wzrost konkurencyjności BEST SPORT PRO Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej linii produkcyjnej.
929. BEST SPORT PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 836 100.00 749 490.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-929/09-01
Zakup nowoczesnych maszyn do produkcji trybun szansą na umocnienie pozycji Spółki BEST SPORT PRO na krajowym rynku branżowym.
930. Przedsiębiorstwo Budowlane FRANK-BUD Franciszek Krzysztofiak 1 547 936.00 749 860.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-930/09-01
Wprowadzenie nowych produktów szansą na wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Budowlanego FRANK-BUD Franciszek Krzysztofiak
931. Przedsiębiorstwo GRESAN Krzysztof Grendowicz Spółka Jawna 1 461 682.00 718 860.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-931/09-01
Budowa obiektu ekspozycyjno-handlowego z elementami domu pasywnego celem rozszerzenia zakresu działalności Przedsiębiorstwa GRESAN Krzysztof Grendowicz Sp. J.
932. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe MAP Sp. z o.o 1 665 300.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-932/09-01
Rozbudowa i usprawnienie prowadzonej działalności poprzez wprowadzenie zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym, celem podwyższenia jakości wyrobów, usług i pozycji konkurencyjnej firmy MAP Sp. zoo
933. Przedsiębiorstwo GRESAN Krzysztof Grendowicz Spółka Jawna 560 956.00 275 880.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-933/09-01
Rozwój Spółki Jawnej GRESAN poprzez zakup nowoczesnych maszyn do robót ziemnych.
934. Radio Bielsko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 380 396.00 187 080.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-934/09-01
Zwiększenie zasięgu działania Radia BIELSKO Sp. z o.o. poprzez budowę dwóch stacji nadawczo-odbiorczych.
935. GTM-Mobil Technology Fudalewski-Walisiewicz Sp. J. 1 122 221.76 673 333.05 WND-RPSL.01.02.04
-00-935/09-01
Konkurencyjny GTM, wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów oraz zmiana dotychczasowego procesu produkcyjnego firmy GTM poprzez zakup nowoczesnych urządzeń
936. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Puszczewicz 362 650.22 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-936/09-01
Zakup specjalistycznych urządzeń medycznych w celu wyposażenia gabinetów elektrokardiologicznego i ultrasonograficznego tworzonej Poradni Wielospecjalistycznej w Czeladzi
937. LEMIR I.JUSZCZYK, H.JUSZCZYK SPÓŁKA JAWNA 1 190 272.46 487 568.70 WND-RPSL.01.02.04
-00-937/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Lemir Spółka Jawna z Dąbrowy Górniczej w wyniku poprawy jakości obsługi klienta będącej efektem modernizacji salonu samochodowego Peugeot.
938. Przedsiębiorstwo Handlowe DAR-POL-STAL M.Grzelczak, D Zuber, Sp. Jawna 3 157 360.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-938/09-01
Zakup nieruchomości budynkowej i urządzeń niezbędnych do stworzenia mini centrum serwisowego w celu wprowadzenia nowych usług i zwiększenia konkurencyjności P.H. DAR-POL-STAL z Tarnowskich Gór
939. Śląski Zakład Pogrzebowy "Firma Walicki", Ryszard Walicki 1 087 000.00 645 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-939/09-01
Wzrost konkurencyjności usługowej i technologicznej Śląskiego Zakładu Pogrzebowego Firma Walicki poprzez zakup innowacyjnej linii kremacyjnej
940. "ANDERS" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Roman Anderski 158 600.00 78 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-940/09-01
Wprowadzenie nowego programu Keys 4 Music - grupowych zajęć gry na pianinie.
941. "SOLVER" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 408 700.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-941/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy SOLVER Sp. z o.o. poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa i wprowadzenie nowych usług montażu pomp ciepła.
942. "Geres-Asco" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 366 000.00 180 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-942/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa GERES-ASCO Sp. z o.o. dzięki automatyzacji procesu produkcyjnego kolektorów słonecznych.
943. P.H.U. "AUTO-IMPORTER" Ireneusz Furczyk 1 265 000.45 612 295.22 WND-RPSL.01.02.04
-00-943/09-01
Wzrost konkurencyjności P.H.U. AUTO-IMPORTER poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług przyjaznych dla środowiska.
944. JUSTA WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA 244 000.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-944/09-01
Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie na rynek nowej usługi poprzez modernizację parku maszynowego z zastosowaniem i wykorzystaniem innowacyjnej technologii ICT w firmie JUSTA.
945. ARPNET Wojciech Chodacki 64 782.00 31 860.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-945/09-01
Poszerzenie zakresu usług oferowanych przez ARPNET Wojciech Chodacki
946. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OKTIM R. Żurek, Z. Kulejewski Spółka Jawna 1 427 400.00 702 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-946/09-01
Zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego OKTIM poprzez zakup pięcioosiowego centrum obróbczego, strugarki sześciowrzecionowej oraz wdrożenie informatycznego systemu zarządzania.
947. DTM Dziedzic Tomasz Magdalena 276 781.40 136 122.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-947/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy DTM poprzez inwestycję w środki trwałe prowadzącą do wprowadzenia nowych usług na rynek regionalny województwa śląskiego.
948. TomGraw Firma Handlowo-Usługowa Tomanek Damian 119 804.00 58 920.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-948/09-01
Wzrost innowacyjności produkcji oraz wprowadzenie nowej oferty wyrobów w TomGraw Firmie Handlowo-Usługowej Tomanek Damian poprzez zakup nowoczesnych urządzeń.
949. ZAKŁAD OPTYCZNY Ewa Jasiczek 418 180.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-949/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy ZAKŁAD OPTYCZNY Ewa Jasiczek dzięki zakupowi maszyn najnowszej generacji.
950. Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ARO" Karoń Spółka Jawna 1 953 683.60 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-950/09-01
Unowocześnienie produkcji wózków dziecięcych w PPH ARO poprzez uruchomienie laboratorium oraz informatyzację i modernizację parku maszynowego.
951. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ESPRI Sp. z o.o. 1 256 900.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-951/09-01
Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Espri w Czeladzi poprzez rozszerzenie oferty i jakości wytwarzanych produktów dzięki budowie nowej wytwórni masy bitumicznej.
952. B&M Promotion s.c. Justyna Banek, Waldemar Górniewski 206 180.00 101 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-952/09-01
Elektroniczny System Informacji Giełdowej e-SIG
953. SOLID Pasierb Paweł 140 666.00 69 180.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-953/09-01
Dokonywanie zasadniczych zmian procesu obróbki drewna oraz poprawa warunków BHP w zakładzie stolarskim
954. "HYDROTECH" SPÓŁKA AKCYJNA 70 560.23 28 918.12 WND-RPSL.01.02.04
-00-954/09-01
Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesach zarządzania poprzez pozyskanie nowego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w firmie HYDROTECH S.A.
955. Klinika Weterynaryjna "Brynów" Krzysztof Czogała 292 800.00 144 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-955/09-01
Zakup zestawu do radiografii cyfrowej
956. Mazur Marcin 80 500.00 48 300.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-956/09-01
HELPING HAND IN ENGLISH - POMOCNA DŁOŃ W ANGIELSKIM
957. STUDIO FRYZUR ORYGINAŁ 47 784.20 24 300.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-957/09-01
STUDIO FRYZUR ORYGINAŁ
958. MAK MONIKA KISIEL 33 400.00 20 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-958/09-01
SKLEP INTERNETOWY MAK
959. DRUCZEK 33 700.00 20 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-959/09-01
HURTOWNIA KOSMETYCZNA NeoNail Stylizacja Paznokci
960. Parline Ewa Parlinska- Filipska 18 000.00 10 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-960/09-01
Turystyka w zasiegu sieci - prezent dla najbliższych
961. TBI TECHNOLOGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 407 992.40 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-961/09-01
Rozbudowa firmy TBI TECHNOLOGY sp. z o.o. poprzez zakup środków trwałych oraz modyfikację procesu świadczenia usług
962. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS 340 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-962/09-01
Rozbudowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SALUS poprzez przebudowę i adaptacje zakupionego lokalu prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych usług.
963. "AUTO-BUD PLUS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1 476 210.54 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-963/09-01
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku dawnej kotłowni na stację kontroli pojazdów do 3,5t w Rudzie Śląskiej - Bykowinie, ul. Szpaków 51.
964. "AUTO-BUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 220 299.97 132 179.98 WND-RPSL.01.02.04
-00-964/09-01
Budowa stacji tankowania gazem - LPG pojazdów samochodowych na terenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Rudzie Śląskiej - Goduli, ul. Stara 1.
965. "AUTO-BUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 990 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-965/09-01
Budowa myjni bezdotykowej EhrleSOL w wersji solarowej, tj. z kolektorami słonecznymi wspomagającymi pracę układu grzewczego przy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Rudzie Śląskiej, ul. Stara 1.
966. Śląska Agencja Reklamy i Marketingu 586 476.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-966/09-01
Innowacyjna modernizacja i rozbudowa dźwiękowego systemu monitorowego dla potrzeb i wymagań organizacji dużych imprez muzycznych w województwie śląskim.
967. AMIREKS S.C. Alina Pilecka-Mirek, Krzysztof Mirek 1 030 468.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-967/09-01
Rozbudowa istniejącej przedsiębiorstwa z użyciem innowacyjnych technologii w celu stworzenia nowoczesnego i konkurencyjnego Kompleksu Medycznego.
968. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 244 000.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-968/09-01
Zintegrowany system informatyczny w procesie zarządzania przedsiębiorstwem wraz z niezbędnym wyposażeniem
969. P.H.U. DEDAL Zygmunt Bryłka 2 013 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-969/09-01
Rozszerzenie działalności produkcyjnej P.H.U. DEDAL w Lublińcu poprzez zakup maszyny do obróbki laserowej
970. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ewa Malatyńska-Kida 203 220.19 113 955.30 WND-RPSL.01.02.04
-00-970/09-01
Zwiększenie konkurencyjności NZOZ E. Malatyńska-Kida poprzez zakup nowoczesnej aparatury stomatologicznej
971. BUTIMEX-BIS s.c. Janusz Janik, Łukasz Janik, Damian Janik 114 680.00 56 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-971/09-01
Modernizacja firmy BUTIMEX-BIS s.c. poprzez zakup innowacyjnej maszyny do zgrzewania folii, nowoczesnych systemów składowania oraz utworzenie nowego stanowiska pracy.
972. P.P.H.U. MIXPOL Stanisław Mikos 988 200.00 405 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-972/09-01
Modernizacja PPHU MIXPOL poprzez zakup formatyzerki do rozkroju płyt meblowych, wózka widłowego oraz rozbudowę centrum logistycznego wyrobów własnych.
973. Greenbet Polska Spółka Akcyjna 2 443 233.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-973/09-01
Zakup instalacji mieszania spoiw na bazie ups .
974. Agnieszka Cholewka Salon & Spa "Euro-Styl" 405 000.00 183 887.88 WND-RPSL.01.02.04
-00-974/09-01
Kompleksowe zabiegi kosmetyczne kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy Salon & Spa Euro-Styl
975. "T-line" Adam Zemła 428 644.56 210 808.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-975/09-01
Rozwój potencjału rynkowego firmy T-line Adam Zemła poprzez zakup urządzeń montażowych i pomiarowo diagnostycznych dedykowanych do sieci światłowodowych.
976. "Ramar" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 759 353.80 373 452.69 WND-RPSL.01.02.04
-00-976/09-01
Umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Ramar Sp. z o.o. Jaworzno w wyniku wyposażenia warsztatu naprawy pojazdów i poszerzenia zakresu działalności o usługi motoryzacyjne oraz zakupy inwestycyjne
977. Spoiwex Sp. z o.o. 1 713 612.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-977/09-01
Rozbudowa zakładu produkcyjnego Spoiwex Sp. z o.o. wraz z jego wyposażeniem, prowadząca do budowy węzła mieszania spoiw Silment CQP-15 i Terramix.
978. SYNCHROGOP Marek Ciesielski, Roman Tulosz Spółka Jawna 1 159 000.00 570 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-978/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy SYNCHROGOP poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa i utworzenia pracowni inżynierii ruchu drogowego.
979. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "HERMES" Sp. z o.o. 419 181.21 206 154.70 WND-RPSL.01.02.04
-00-979/09-01
Podniesienie konkurencyjności Firmy HERMES poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa i wprowadzenie możliwości kompleksowej obsługi klientów stacji paliw w Mikołowie
980. P.U.H. AD-BUD Lis Damian 122 000.00 60 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-980/09-01
Wykopać konkurencję - zakup koparko-ładowarki szansą rozwoju firmy
981. Neurologopeda Jolanta Grzegorzek 187 000.00 91 967.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-981/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę i modernizację gabinetu logopedycznego
982. Autoryzowana Stacja Obsługi HYUNDAI i serwis BMW Andrzej Proć 412 735.39 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-982/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa i utworzenie stacji demontażu i złomowania pojadzów w celu poprawy konkurencyjności Autoryzowanej Stacji Obsługi HYUNDAI i serwisu BMW Andrzej Proć
983. P.P.H.U. „Harry Car” Tomasz Harlecki 405 040.00 199 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-983/09-01
Wprowadzenie nowoczesnych usług samochodowych kluczem do konkurencyjności firmy P.P.H.U. Harry Car Tomasz Harlecki
984. PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNO-HANDLOWO-USŁUGOWE GREEN PUB JOANNA ZAJĄC 60 300.00 36 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-984/09-01
ROZBUDOWA OBIEKTU USŁUGOWEGO (BUDOWA KUCHNI I WC) ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTU
985. Środula Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 886 759.59 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-985/09-01
Budowa i wyposażenie hali serwisowej na potrzeby wykonywania kompleksowych napraw blacharsko-lakierniczych jako rozszerzenie oferty autoryzowanego serwisu samochodów osobowych i dostawczych
986. JOANNA JAWORSKA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LENS-MED CENTRUM SOCZEWEK KONTAKTOWYCH 144 450.00 81 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-986/09-01
Zakup stanowiska do znieczulenia ogólnego przez firmę Lens-Med
987. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "LEGAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-987/09-01
Inwestycje z zakresu rozbudowy P.P.H.U LEGAL Spółka z o.o. mające na celu wprowadzenie ulepszonych produktów i usług oraz wzrost konkurencyjności.
988. ROM-RAM Sp. J. Roman Skałecki, Bogdan Skałecki 1 372 384.25 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-988/09-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy ROM-RAM poprzez dywersyfikację działalności w deweloperstwo i inwestycję w zbudowanie centrum kompleksowej obsługi klienta w obszarze nieruchomości.
989. DREVO HAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 589 992.00 290 160.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-989/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DREVO HAUS sp. z o. o. poprzez zakup linii produkcyjnej w celu unowocześnienia produkcji domów opartych na konstrukcji szkieletu drewnianego
990. "MARBUD" MARCIN KOWALCZYK 306 774.00 184 064.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-990/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy MARBUD poprzez modernizację nowej siedziby firmy oraz zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności.
991. Gabinet Stomatologiczny Ewa Brewczyńska 379 228.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-991/09-01
Uruchomienie nowoczesnej placówki stomatologicznej w zakresie kompleksowej ochrony zdrowia jamy ustnej.
992. Usługi budowlane Adam Jureczko 59 658.00 29 340.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-992/09-01
Wzrost poziomu konkurencyjności oraz ilości świadczonych na rynku usług budowlanych przez firmę Usługi Budowlane Adam Jureczko
993. Praktyka Lekarska Mirosława Dobrakowska 315 000.00 189 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-993/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Praktyka Lekarska Mirosława Dobrakowska poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej
994. Firma Handlowo-Uslugowa "Taurus" Tomasz Klim 206 000.00 101 311.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-994/09-01
Innowacyjne mobilne labolatorium światłowodowe
995. Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Chrzan. Działalność Prod.-Usł.-Handlowa. 648 060.95 318 718.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-995/09-01
Rozwój Zakładu Remontowo-Budowlanego Paweł Chrzan poprzez zakup środków trwałych.
996. LAVACO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 575 230.00 199 963.15 WND-RPSL.01.02.04
-00-996/09-01
Uruchomienie produkcji frontów meblowych z wypukłą strukturą powierzchni
997. ATeS Zakład Mechaniczny Tadeusz Słomian 1 677 500.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-997/09-01
Nowe inwestycje sposobem na kryzys - zwiększenie konkurencyjności firmy ATeS poprzez zakup nowych maszyn
998. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Roxana Klim Sławomir 120 424.74 59 224.42 WND-RPSL.01.02.04
-00-998/09-01
Adaptacja i modernizacja zaplecza kuchenno-socjalnego pubu Kredens w Siemianowicach Śląskich
999. DAGRA spółka jawna Dariusz i Grzegorz Dawid 2 549 800.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-999/09-01
Nowe produkty firmy Dagra sp. j. - przestrzenne zbrojenia budowlane i konstrukcje stalowe
1000. Przedsiębiorstwo Budowlane "ROBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 342 050.00 140 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A01/09-01
Automatyzacja prac projektowych poprzez stworzenie centrum reprografii i digitalizacji wraz z systemem zdalnego dostępu do zasobów
1001. BLUE KLINIK Indywidualna Praktyka Lekarska Joanna Michalik 112 991.50 58 620.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A02/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy BLUE KLINIK poprzez zakup specjalistycznej infrastruktury technicznej i sprzętowej oraz wprowadzenie do oferty nowych usług z zakresu kosmetyki estetycznej.
1002. Zajazd Jurajski spółka jawna Kaczor Aneta, Brewka Marcin 408 700.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A03/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Zajazd Jurajski Sp. Jawna i uatrakcyjnienie oferty usług poprzez inwestycje - budowa dużej sali konferencyjnej oraz zakup wyposażenia.
1003. Iwona Palka 67 845.00 40 707.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A04/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług w wyniku zakupu specjalistycznego urządzenia
1004. Gabinet Dermatologii Klinicznej i Estetycznej Jolanta Wojsa 399 500.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A05/09-01
Zakup nowoczesnych urządzeń do Gabinetu Dermatologii Klinicznej i Estetycznej Jolanta Wojsa w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych usług oraz wzrostu konkurencyjności
1005. Firma Poligraficzna AA PRINT spółka cywilna Andrzej Kędziora Michał Irzyk 1 507 920.00 741 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A06/09-01
Rozbudowa i modernizacja przedsiębiorstwa AA PRINT SC w celu wzrostu konkurencyjności oraz wprowadzenia na rynek ulepszonych usług poligraficznych
1006. Łukasz Bratek PPHU BRA-POL 433 100.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A07/09-01
Podwyższenie jakości świadczonych usług przez firmę Łukasz Bratek BRA-POL poprzez zakup nowoczesnego automatu wycinająco - sztancującego
1007. Studio Reklamy MgM Rafał Gromada 1 451 800.00 714 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A08/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa Studio Reklamy MgM Rafał Gromada w celu wzrostu konkurencyjności w budowie stoisk targowych
1008. Matterhorn Weronika Jaromin 251 841.00 119 430.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A09/09-01
Innowacyjny sklep internetowy
1009. in-Designer Damian Piłat 118 251.00 70 960.06 WND-RPSL.01.02.04
-00-A10/09-01
Zakup specjalistyczych urządzeń i oprogramowania do unowocześnienia pracowni architektonicznej.
1010. Firma Hadlowo-Usługowa "PLATINUM" 635 742.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A11/09-01
Budowa i wyposażenie nowoczesnego centrum konserwacji pojazdów firmy PLATINUM.
1011. Future Processing Sp. z o.o. 110 074.50 45 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A12/09-01
Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie grupy oferującej usługi projektowania i produkcji urządzeń elektronicznych.
1012. F.H.U. "KR" Kubanek Renata 73 653.84 36 223.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-A13/09-01
Dywersyfikacja usług salonu fryzjersko-kosmetycznego poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do pielęgnacji estetycznej
1013. Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczno-Implantologiczna Namysłowscy S.C. Paweł Namysłowski i Katarzyna Namysłowska 284 430.00 159 493.45 WND-RPSL.01.02.04
-00-A14/09-01
Wzrost konkurencyjności gabinetu Specjalistycznej Praktyki Ortodontyczno-Implantologicznej Namysłowscy S.C. w Katowicach poprzez zakup wyposażenia oraz modernizację świadczonych usług.
1014. Silma Tools Spółka z organiczoną odpowiedzialnością 1 217 560.00 598 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A15/09-01
Poszerzenie i modernizacja oferty usługowo-produkcyjnej firmy Silma Tools Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn CNC z zakresu precyzyjnej obróbki metalu oraz wyposażenia pracowni projektowej.
1015. Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu MONTSPOŻ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią 2 676 093.50 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A16/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa polegająca na budowie hali motażowej oraz zakupie maszyn i urządzeń służących do wprowadzenia nowych produktów i usług.
1016. HEF Wytwórnia Kotłów Grzewczych Lucyna Foryta-Ruranska 605 120.00 248 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A17/09-01
Unowocześnienie procesu produkcji poprzez zakup i instalacje zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego.
1017. F.H. "UNIMAT" Zbigniew Kołodziej 410 514.76 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A18/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa polegająca na zakupie maszyn i urządzeń w celu świadczenia nowych usług .
1018. FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA GZ KOWALCZYK KALINA DRABIK 1 117 205.48 457 871.10 WND-RPSL.01.02.04
-00-A19/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa polegająca na budowie i modernizacji istniejącej hali produkcyjno magazynowej oraz zakupie linii do produkcji makaronu w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów
1019. Firma Remontowo- Budowlana "TOMBUD" Tomasz Wojaczek 272 060.00 133 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A20/09-01
Wzrost aktywności gospodarczej Firmy Remontowo-Budowlanej TOMBUD poprzez zakup nowoczesnego mixokreta oraz koparki.
1020. Nomanet Sp. z o. o. 1 311 246.10 483 563.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A21/09-01
Kompleksowy rozwój firmy Nomanet poprzez działania inwestycyjne w obszarze produkcji i logistyki
1021. Inter Project s.c. 71 428.56 34 528.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-A22/09-01
Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem Inter Project s.c. w Wodzisławiu Śląskim
1022. Technika Okienna P.H.U. Aleksander Rduch i Zbigniew Borek Sp. J. 1 507 521.06 741 403.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-A23/09-01
Wdrożenie nowej technologii produkcji okien energooszczędnych (pasywnych) w celu stworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym oraz zwiększenia eksportu firmy Technika Okienna Rduch & Borek.
1023. Flagowa Kraina Sp. z o.o. 966 155.82 395 965.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-A24/09-01
Wzrost konkurencyjności Flagowej Krainy Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym poprzez uruchomienie nowoczesnego centrum druku cyfrowego oraz kompleksową informatyzację przedsiębiorstwa.
1024. BUMET Henryk Bugaj Spółka jawna 1 500 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A25/09-01
Poprawa konkurencyjności produktowej i technologicznej w firmie Bumet
1025. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "OPTIMAX" FENIG ZBIGNIEW 296 445.74 165 813.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A26/09-01
Zakup nowoczesnego wyposażenia do poradni okulistycznej.
1026. WITMED S.C. Sikora-Wita Monika, Wita Krystian 407 480.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A27/09-01
Poszerzenie zakresu oferowanych usług w wyniku realizacji inwestycji drogą do wzrostu konkurencyjności oraz pozyskania nowych rynków przez Spółkę WITMED
1027. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MIR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 402 600.00 198 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A28/09-01
Zakup sprzętu do organizowanego stanowiska rekultywacji terenu - projekt nr 2
1028. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MIR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 456 280.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A29/09-01
Zakup sprzętu do organizowanego stanowiska rekultywacji terenu - projekt nr 1
1029. Zakład Armatury Przemysłowej OBRO-METAL Export-Import Janusz Śpiewak 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A30/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy OBRO-METAL poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego
1030. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Ferdynand" s.c. D.Abramczuk, A.Baranowski, D.Kołodziej 695 400.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A31/09-01
Wzrost konkurencyjności poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa Ferdynand s.c.
1031. Beta s.c. Łukasik Rafał, Sitek Jarosław 403 215.00 187 050.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A32/09-01
Wprowadzenie nowej usługi poprzez zakup nowej koparko ładowarki.
1032. "PLASTIMEX" Spółka z o.o. 1 588 504.47 651 026.42 WND-RPSL.01.02.04
-00-A33/09-01
Poprawa konkurencyjności poprzez uruchomienie produkcji kształtek segmentowych do systemów kanalizacji oraz usprawnienie procesu magazynowanie w spółce Plastimex
1033. Zakłąd Usługowo Handlowy "Wimar" Wojciech Sklorz 311 075.60 152 988.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A34/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn budowalnych.
1034. Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe "ZUBER" 416 020.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A35/09-01
Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych usług diagnostycznych oraz usprawnienie obecnie oferowanych usług naprawczych.
1035. Zakład Mechaniki Przemysłowej "ZAMEP" Sp. z o.o. 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A36/09-01
Inwestycje w proces odlewu elementów pomp i ochronę środowiska narzędziem wzrostu konkurencyjności w Zakładzie Mechaniki Przemysłowej ZAMEP Sp. z o.o.
1036. INWESTDOM Sp. z o.o. 561 389.47 206 185.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-A37/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa budowlanego INWESTDOM Spółka z o.o. w Katowicach poprzez zakup sprzętu umożliwającego zwiększenie zakresu świadczonych usług.
1037. INWESTDOM Sp. z o.o. 3 262 524.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A38/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez budowę nowej bazy, a w tym obiektów magazynowo-warsztatowych oraz biurowo-socjalnych w Katowicach.
1038. NZOZ Stomatologia Sypień S.C. Anna Michał Tomasz Sypień 599 900.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A39/09-01
Rozbudowa kliniki stomatologicznej w Bielsku Białej poprzez uruchomienie pracowni diagnostyki stomatologicznej opartej na wykorzystaniu tomografu komputerowego i aparatu rentgenowskiego.
1039. Winiarski Firma Handlowo-Usługowa Eksport-Import 882 060.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A40/09-01
Rozbudowa i modernizacja magazynu i sklepu oferującego części zamienne, maszyny rolnicze oraz ciągniki w Raciborzu.
1040. Tartacznictwo Zimny Adam 166 761.80 82 014.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A41/09-01
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności produkcji przedsiębiorstwa Tartacznictwo Zimny Adam oraz wprowadzenie nowego produktu, poprzez zakup nowoczesnych maszyn.
1041. Bank Spółdzielczy w Krzepicach 731 000.00 438 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A42/09-01
Rozbudowa Oddziału Banku w Przystajni i nowa,innowacyjna usługa pośrednictwa w uzyskaniu certyfikatu podpisu elektronicznego - kluczem do wzrostu konkurencyjności Banku Spółdzielczego w Krzepicach.
1042. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Specjalistycznych Gabinetów Stomatologicznych Lidia Postek-Stefańska 244 926.00 136 980.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A43/09-01
Wzrost konkurencyjności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Specjalistycznych Gabinetów Stomatologicznych Lidia Postek-Stefańska poprzez zakup nowoczersnego sprzętu stomatologicznego.
1043. Zakład Odlewniczy Metali Nieżelaznych "PRESS", Musialik Jerzy 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A44/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa ZOMN PRESS poprzez wdrożenie do produkcji nowego filtra LPG fazy lotnej.
1044. DOM-BUD KORCZOK KAMILLA 380 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A45/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie oferty o budowę budynków wielo-powierzchniowych z prefabrykatów.
1045. PIASMAL s.c. Grzegorz Paliczka i Wojciech Paliczka 125 660.00 61 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A46/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy PIASMAL s.c. Grzegorz Paliczka i Wojciech Paliczka poprzez zakup nowoczesnego pieca lakierniczego
1046. Kancelaria Patentowa "Radecki" Radecki Cezary 207 560.00 118 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A47/09-01
STWORZENIE UNIWERSALNEJ PLATWORMY ROZWOJU I TRANSFERU TECHNOLOGII KOJARZĄCEGO TWÓRCÓW ROZWIĄZAŃ I PRZEDSIĘBIORCÓW
1047. Prywatna Przychodnia Stomatologiczna 68 400.00 38 360.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A48/09-01
Podniesienie standardu świadczonych usług stomatologicznych wraz z wprowadzeniem nowych usług
1048. PROREM Sp. z o.o. 669 128.57 274 233.02 WND-RPSL.01.02.04
-00-A49/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy PROREM Sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznych maszyn i oprogramowania umożliwiających wprowadzenie nowych produktów i usług do oferty przedsiębiorstwa.
1049. Biuro Projektów PROREM Sp. z o.o. 143 567.16 70 606.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-A50/09-01
Rozwój Biura Projektów PROREM Sp. z o.o. poprzez zakup nowego oprogramowania i sprzętu wspomagającego proces projektowania oraz zatrudnienie specjalistów projektantów
1050. P.P.U.H. GardenLe Lebuda Tomasz 153 348.11 71 966.06 WND-RPSL.01.02.04
-00-A51/09-01
Rozbudowa istniejącego Przedsiębiorstwa GardenLe Tomasz Lebuda prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych usług
1051. MM Cars Sp. z o.o 1 023 478.62 419 458.38 WND-RPSL.01.02.04
-00-A52/09-01
Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy MM Cars Sp. z o.o. poprzez uruchomienie nowoczesnej stacji kontroli pojazdów.
1052. OMS Sp. z o.o. 184 220.00 90 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A53/09-01
Rozbudowa firmy OMS Sp. z o.o. prowadząca do poszerzenia oferty firmy o produkt wspomagający proces budżetowania w sektorze MŚP
1053. optel Artur Niewiadomski 212 900.00 127 740.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A54/09-01
Niepubliczne przedszkole wraz z gabinetem lekarskim, salą sportową, ogrodem do zabaw.
1054. Gabinet Weterynaryjny S.C. Jakub Krupa, Mirosław Nieużyła 168 360.00 82 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A55/09-01
Wprowadzenie na rynek kompleksowych usług weterynaryjnych poprzez wyposażenie w nowoczesne urządzenia specjalistyczne lecznicy weterynaryjnej w Jaworznie.
1055. Autotechn Mariola B Plinta-Ignacy 366 000.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A56/09-01
Zakup urządzenia do naprawy ram samochodowych
1056. KLIMA-POL Sp. z o.o. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A57/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy Klima-Pol Sp. z o.o. w Rybniku poprzez uruchomienie w Mikołowie produkcji stalowych kanałów i kształtek wentylacyjnych
1057. Przedsiębiorstwo Handlowe "ENERGOHURT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 53 580.00 18 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A58/09-01
Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością PN EN ISO 9001:2009 w Firmie PH ENERGOHURT Sp. z o.o. w Gliwicach
1058. Ampar Klima Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 51 384.00 17 100.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A59/09-01
Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością PN EN ISO 9001:2009 w Firmie Ampar Klima Sp z o.o. w Mikołowie
1059. JAM-STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 952 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A60/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy JAM-STAL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej poprzez uruchomienie produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych.
1060. Zakład Pomiarowo - Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Sp. z o.o. 760 792.00 311 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A61/09-01
Usprawnienie procesów zarządzania firmą ZPBE Energopomiar - Elektryka Sp. z o.o. dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT)
1061. Vimat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 806 908.00 396 840.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A62/09-01
Rozwój firmy VIMAT sp. z o.o. w oparciu o zakup innowacyjnego sprzętu budowlanego i wdrożenie technologii ICT
1062. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "MAXEN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 452 620.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A63/09-01
Rozwój Spółki MAXEN w branży elektroenergetycznej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu
1063. Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 464 000.00 720 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A64/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa w celu rozpoczęcia seryjnej produkcji samolotów Orka
1064. Międzybrodzkie Makarony Dybał Spółka Jawna 2 151 914.08 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A65/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa Międzybrodzkie Makarony Dybał Sp. j. poprzez zakup nowoczesnej linii produkcynej i maszyny pakującej do produkcji makaronów w Kobiernicach
1065. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "INSTAL-ART" SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW RUDZKI, WOJCIECH RUDZKI, ALICJA RUDZKA, JANUSZ GAJEWSKI, ALICJA GAJEWSKA 1 526 220.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A66/09-01
Wzrost konkurencyjności Spółki INSTAL-ART poprzez zakup nowoczesnych automatów tokarskich umożliwiających rozwój działalności dzięki nowym technologiom
1066. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "REM-MASZ" mgr inż. Anna Kliś 1 513 620.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A67/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa REM-MASZ prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów wraz z dokonaniem zasadniczych zmian procesu produkcyjnego
1067. Ewa Matla Firma Handlowa "ROBEX" 594 994.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A68/09-01
Rozbudowa firmy Robex poprzez wprowadzenie nowych usług w ramach innowacyjnego serwisu pralniczego w Bielsku - Białej
1068. Międzybrodzkie Makarony Dybał Spółka Jawna 1 098 000.00 450 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A69/09-01
Poprawa jakości gospodarki surowcami do produkcji makaronów w Spółce Międzybrodzkie Makarony Dybał Sp.J. poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych
1069. Times Drukarnia Cichowski i Szymkowski spółka jawna 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A70/09-01
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Drukarnia Times spółka jawna poprzez unowocześnienie bazy produkcyjnej w wyniku zakupu nowoczesnej maszyny do druku offsetowego
1070. Blacharstwo i lakiernictwo pojazdowe Karwot Krzysztof 417 524.26 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A71/09-01
Rozbudowa zakresu działalności firmy poprzez wprowadzenie nowej usługi organizacji przyjęć okolicznościowych w miejscowości Radlin
1071. VIVA spółka cywilna J. Witos, M. Witos, S. Gawlik 772 870.00 199 999.95 WND-RPSL.01.02.04
-00-A72/09-01
Podniesienie konkurencyjności oferty firmy poprzez zakup urządzeń umożliwiających poszerzenie zakresu usług
1072. Netmobilus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 137 372.00 67 560.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A73/09-01
Rozwój działalności poprzez wprowadzenie usługi poligraficznej dla firm
1073. Zakład Budowlano-Handlowy Muc Andrzej 5 214 280.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A74/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa Zakład Budowlano-Handlowy Andrzej Muc dzięki dywersyfikacji działalności poprzez budowę nowoczesnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wraz z wyposżeniem w Siemianowicach Śląskic
1074. Centrum Kosmetyki Estetycznej SOPHIA Ewelina Wiedyska 139 100.00 78 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A75/09-01
Rozszerzenie zakresu usług poprzez zakup nowoczesnego urządzenia służącego m.in. do redukcji tkanki tłuszczowej
1075. SELLSYS VISION Sp. z o.o. 1 663 994.60 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A76/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa SELLSYS VISION Sp. z o.o. prowadząca do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów
1076. Przychodnia Weterynaryjna "Pod Czaplą" lek. wet. Katarzyna Solińska-Kleist 171 900.00 100 900.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A77/09-01
Wiedza plus narzędzia równa się Życie - wyposażenie przychodni weterynaryjnej w nowoczesny sprzęt do diagnozowania chorób i leczenia zwierząt.
1077. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Drogowych i Inżynierii Środowiska "NORDA" Rafał Kleist 330 900.00 198 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A78/09-01
Różnicuj się od innych albo giń w biznesie - Motto działania firmy
1078. "OLDENT " Prywatna Praktyka Dentystyczna Daniel Olczyk 100 800.00 60 480.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A79/09-01
Profesjonalizacja usług stomatologicznych i wzrost konkurencyjności Prywatnej Praktyki Dentystycznej Oldent poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej
1079. Habdas Piotr Gabinet Rehabilitacji Ortopedyczno-Sportowej 37 067.87 20 494.86 WND-RPSL.01.02.04
-00-A80/09-01
Zakup zestawu do analizy EMG wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym w celu rozszerzenia, monitoringu i obiektywizacji świadczonych usług.
1080. "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku-Białej 1 354 196.34 554 998.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-A81/09-01
Zakup programu do zarządzania siecią sklepów oraz oprogramowania sklepu internetowego wraz z niezbędnymi urządzeniami dla PSS Społem w Bielsku-Białej
1081. DTW Sp. z o.o. 300 120.00 147 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A82/09-01
Poprawa konkurencyjności Spółki DTW poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym oraz rozbudowę parku maszynowego.
1082. EDG Ewa Gromiec Tomasz Gromiec S.C. 391 106.38 192 347.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-A83/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy EDG Ewa Gromiec Tomasz Gromiec S.C. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu pomiarowego, pozwalającego na poszerzenie oferty usługowej.
1083. ARK AGATA KLIBER 149 014.70 72 565.92 WND-RPSL.01.02.04
-00-A84/09-01
Wzmocnienie konkurencyjności firmy ARK poprzez zakup nowoczesnego oprogramowania oraz urządzeń, prowadzące do zasadniczych zmian procesu produkcyjnego świadczenia usług.
1084. NEW 3D 750 000.00 450 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A85/09-01
Technologia 3 D inna niż wszystkie- inwestycje umożliwiające wprowadzenie na rynek technologii 3D
1085. Anna-P.P.H.U. Małgorzata Kaczmarczyk 162 357.20 82 236.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A86/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie kompleksowej usługi w salonie mody ślubnej w Katowicach, budowę sklepu internetowego i wdrożenie systemu informatycznego w zarządzaniu
1086. Poligrafia D&N Zakład Usługowo-Handlowy Daniel Nowaczyk 680 150.00 334 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A87/09-01
Wzrost konkurencyjności drukarni w oparciu o zakup nowoczesnych urządzeń do realizacji prac z zakresu post-press
1087. "Domino 3" Jakub Jarosz 407 480.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A88/09-01
Grupa śląska - internetowe hipermarkety
1088. Autotest Sp. z o.o. 631 858.13 310 749.90 WND-RPSL.01.02.04
-00-A89/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Autotest Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu diagnostyki pojazdowej.
1089. Przedsiebiorstwo Inżynieryjno - Budowlane "BUDAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 659 810.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A90/09-01
Modernizacja oraz zakup sprzętu w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej Przedsiębiorstwa Inżynieryjno - Budowlanego BUDAR Sp. z o.o.
1090. Grupa Inżynieryjno - Budowlana "ASPEKT" Sp. z o.o. 2 072 780.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A91/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę prowadzącą do wdrożenia w firmie zarządzania projektami.
1091. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe KARMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 307 420.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A92/09-01
Od odpadu do produktu. Budowa linii technologicznej do produkcji mączki betonowej
1092. Julia Cieszko 51 456.00 29 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A93/09-01
Rozwój i rozbudowa serwisu internetowego poprzez wprowadzenie nowej usługi sprzedaży przez Internet i systemu zarządzania reklamami, celem wzrostu konkurencyjności firmy Julia Cieszko.
1093. Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Błażejewski 432 520.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A94/09-01
Utworzenie Poradni Zdrowia Psychicznego w Rybniku Chwałowicach
1094. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Zakład Budowlany KLIMEX 937 631.00 461 130.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A95/09-01
Zakup maszyn budowlanych prowadzący do wzrostu konkurencyjności firmy Klimex na rynku.
1095. SIMAR Ltd Sp. z o.o. 640 500.00 315 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A96/09-01
Usprawnienie procesu świadczenia usług dzięki zastosowaniu internetowego systemu prezentacji danych księgowych
1096. Firma Transportowo Usługowo - Handlowa Andrzej Grzelak 441 851.00 259 110.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A97/09-01
Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz zakup suwnicy natorowej stanowiącej wyposażenie hali magazynowej.
1097. Biuro Projektów i Ekspertyz Systemów Cieplnych "ENERGO-AUDYT" Zawora J., Kawa A. 15 175.00 9 105.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-A98/09-01
Doposażenie i modernizacja stanowisk biurowych oraz założenie strony inernetowej do realizacji usług konsultingowych.
1098. Euros Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 186 881.00 79 120.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-A99/09-01
Wzrost konkurencyjności Spółki poprzez wdrożenie systemu ERP pozwalającego na efektywne zarządzanie procesami biznesowymi
1099. Map System Sp. z o.o. 520 940.00 170 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B01/09-01
Modernizacja lokalu w celu wprowadzenia nowych usług szansą na wzrost konkurencyjności spółki MAP System
1100. D.E.F.T POLSKA MARIAN BUROŃ 454 864.80 223 704.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B02/09-01
Zakup specjalistycznego pogotowia serwisowego wraz z nowoczesnymi urządzeniami sposobem na konkurencyjny rozwój firmy D.E.F.T Polska.
1101. BUD-MET P.U.H. Jarosław Kałmuk 414 800.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B03/09-01
Wzrost innowacyjności produkcji oraz ulepszenie świadczonych usług w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym BUD-MET Jarosław Kałmuk poprzez zakup nowoczesnej maszyny
1102. Andrzej Zalski Zakład Produkcji Chemiczno Budowlanej "Zalchem" 1 012 833.40 450 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B04/09-01
Budowa magazynu artykułów chemii gospodarczej
1103. ComNet Adam Rak 445 424.32 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B05/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy ComNet Adam Rak w Piekarach Śląskich, dzięki zastosowaniu technologii Passive Optical Network w świadczonych usługach telekomunikacyjnych.
1104. Śląski Zakład Pogrzebowy "Firma Walicki", Ryszard Walicki 1 181 345.00 630 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B06/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Śląski Zakład Pogrzebowy Firma Walicki z Bytomia poprzez ulepszenie dotychczasowych i wprowadzenie nowych usług w zakresie prosektury oraz histopatologii
1105. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe TUBETECH Edyta Michalczewska 610 000.00 300 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B07/09-01
Rozszerzenie zakresu działalności firmy o produkcję wysokiej jakości elementów giętych dla przemysłu motoryzacyjnego
1106. ZPHU "MARSELINI" 244 000.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B08/09-01
Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie na rynek nowej usługi poprzez modernizację parku maszynowego z zastosowaniem i wykorzystaniem innowacyjnej technologii ICT w firmie MARSELINI.
1107. "IOS" Spółka z o.o. 1 711 267.16 701 339.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B09/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa na potrzeby rozpoczęcia działalności handlowej i usługowej
1108. JBG- 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 610 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B10/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy JBG-2Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej linii do produkcji poliuretanowych korpusów izolacyjnych.
1109. JBG- 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 981 700.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B11/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy JBG-2 Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej linii produkcyjnej do obróbki laserowej blach.
1110. Economicus Usługowo-Handlowa-Produkcyjna Sp. z o.o. 362 574.24 178 315.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-B12/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa Economicus U-H-P Sp. z o.o. poprzez uruchomienie studia producenckiego regionalnej telewizji informacyjno-edukacyjnej TVT.
1111. Economicus Usługowo-Handlowa-Produkcyjna Sp. z o.o. 913 670.00 500 100.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B13/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa Economicus U-H-P Sp. z o.o. poprzez uruchomienie wyspecjalizowanych usług medycznych.
1112. MATBUD 3 Materiały Budowlane Łukasz Kula 402 600.00 198 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B14/09-01
Modernizacja salonu sprzedaży firmy MATBUD 3 w Bytomiu w celu podniesienia atrakcyjności świadczonych usług i konkurencyjności na rynku.
1113. P.H.U. Habere Król Grzegorz 283 577.28 139 400.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-B15/09-01
Rozwój firmy Habere poprzez zakup urządzeń i wyposażenia lokali gastronomicznych
1114. MG Automaty S.C. Król Grzegorz, Jarosz Maciej 538 001.47 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B16/09-01
Zakup vendingowych urządzeń antywłamaniowych
1115. ELMAX-HURT ŻYWICKI SPÓŁKA JAWNA 48 800.00 22 966.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B17/09-01
Modernizacja Elmax-Hurt Żywicki Sp. j. poprzez znaczące usprawnienie pracy magazynu
1116. ELMAX-HURT ŻYWICKI SPÓŁKA JAWNA 1 324 335.22 624 066.02 WND-RPSL.01.02.04
-00-B18/09-01
Rozbudowa Elmax-Hurt Żywicki Sp. j. poprzez dobudowę pomieszczeń oraz zakup środków trwałych
1117. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Elmax" 170 800.00 84 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B19/09-01
Rozbudowa i wzrost konkurencyjności firmy Elmax poprzez zakup nowoczesnej koparki i ulepszeniu dotychczasowej usługi.
1118. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Elmax" 427 000.00 210 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B20/09-01
Wzrost konkurencyjności P.U.H Elmax poprzez zakup specjalistycznego samochodu i ulepszenia tym samym usług oferowanych przez firmę.
1119. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Elmax" 1 576 285.14 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B21/09-01
Wzrost konkurencyjności P.U.H Elmax poprzez budowę obiektu socjalno-biurowego.
1120. P.P.H.U "JUSTYŚ" KRYCZAŁO PAWEŁ 662 460.00 325 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B22/09-01
Rozwój firmy JUSYŚ poprzez ulepszenie dotychczasowych, wdrożenie nowych produktów i usługi
1121. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Impol II" ALEKSANDRA SZOSTAK 425 292.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B23/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Impol II poprzez zakup nowoczesnej maszyny do produkcji pudeł klapowych z tektury falistej oraz budowę hali produkcyjno-magazynowej
1122. Seen Technologie Sp. z o.o. 4 145 810.00 741 903.31 WND-RPSL.01.02.04
-00-B24/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy SEEN Technologie sp. z o.o. poprzez rozbudowę infrastruktury przedsiębiorstwa oraz wdrożenie innowacji organizacyjnej w zakresie optymalizacji sposobu świadczenia usług.
1123. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "ANTRA" 183 000.00 90 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B25/09-01
Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie na rynek nowej usługi poprzez modernizację parku maszynowego z zastosowaniem i wykorzystaniem innowacyjnej technologii ICT w firmie ANTRA.
1124. Praktyka lekarska Roman Kawalski 268 400.00 161 040.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B26/09-01
Dostosowanie gabinetu lekarskiego do potrzeb rynku poprzez realizację inwestycji wyposażeniowych
1125. "MLU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 73 200.00 18 750.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B27/09-01
Wdrożenie i akredytacja systemu zarządzania laboratorium według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w katowickiej firmie MLU Sp. z o.o.
1126. "MLU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 237 412.00 116 760.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B28/09-01
Budowa akredytowanego laboratorium wzorcującego analizatory zanieczyszczeń powietrza przez firmę MLU Sp. z o.o. z Katowic
1127. MEDIA TARGET Paweł Kapuśnik 582 276.01 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B29/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy MEDIA TARGET poprzez wprowadzenie nowych usług w wyniku budowy i wyposażenia nowoczesnej Agencji Reklamowej.
1128. Yanaka Vision Sp. z o.o. 380 554.00 187 320.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B30/09-01
Rozwój firmy Yanaka Vision sp. z o.o. poprzez wejście na rynek usług reklamowych z wykorzystaniem ekranu diodowego.
1129. CDR Sp. z o. o. 262 300.00 129 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B31/09-01
Podniesienie konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym przedsiębiorstwa CDR Sp. z o.o. w Rybniku w wyniku wdrożenia usług serwisowych i pomiarowych.
1130. Specjalistyczna Praktyka Lekarska 381 730.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B32/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Specjalistyczna Praktyka Lekarska poprzez utworzenie Ośrodka Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów
1131. KAMA S.C. 1 314 726.80 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B33/09-01
Podniesienie konkurencyjności Spółki KAMA w wyniku budowy pawilonu handlowego i zakupu środków trwałych.
1132. Grafis Projekt Jacek Graś 416 508.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B34/09-01
Rozwój usług z zakresu wzornictwa przemysłowego jako elementu innowacyjnej gospodarki
1133. NOYOSEI BOTOR ŁUKASZ 50 514.60 24 708.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B35/09-01
Fotografia - nowy kierunek inspiracji artystycznej
1134. F.H.U ARKO-GUM Wyposażenie serwisów oponiarskich Arkadiusz Stępień 392 474.00 193 020.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B36/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych usług w wyniku zakupu specjalistycznych urządzeń i zwiększenia zatrudnienia.
1135. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe MAP Sp. z o.o. 1 555 500.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B37/09-01
Wprowadzenie do oferty firmy MAP nowych produktów stalowych dzięki nabyciu nowoczesnej tokarki sterowanej numerycznie do toczenia osi, pierścieni i wałów.
1136. P.P.H. "ADAMEX" J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK SPÓŁKA JAWNA 466 040.00 191 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B38/09-01
Rozbudowa spółki ADAMEX prowadząca do wprowadzenia na rynek nowego modelu wózka dziecięcego
1137. Zakład Remontowo-Montażowy Instal-Gaz s.c. Żołnowski Kazimierz, Żołnowski Piotr 264 927.04 120 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B39/09-01
Inwestycja w koparko-ładowarkę warunkiem rozwoju INSTAL-GAZ
1138. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynierskie HYDRO-MONTEX Sp. z o.o. 1 855 166.89 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B40/09-01
Zakup nowoczesnych urządzeń budowlanych pomocą w ekspansji HYDRO-MONTEX
1139. Instytut Badawczo-Wdrożeniowy Maszyn Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością 77 100.00 46 260.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B41/09-01
Stworzenie biura projektowego oraz doposażenie hali produkcyjnej w Instytucie Badawczo-Wdrożeniowym Maszyn Sp.Z.o.o. celem przełożenia potencjału innowacyjnego na konkurencyjność firmy.
1140. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe MW inż. Marcin Wierzbiński 1 266 055.00 622 650.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B42/09-01
Wzrost konkurencyjności na rynku regionalnym i krajowym oraz dywersyfikacja Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego MW z Chorzowa poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w branży budowlanej.
1141. Budmar Marcin Kret 98 000.00 58 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B43/09-01
Wprowadzenie na rynek lokalny nowej usługi nanoszenia farb, gładzi i lakierów metodą natrysku hydrodynamicznego.
1142. Borim Sp.Z.O.O 1 022 927.15 393 870.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B44/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Borim Sp z o.o. poprzez wdrożenie elektronicznego monitoringu pojazdów i monitoringu przenośnych zbiorników dozujących na olej napędowy typu FuelMaster.
1143. JUKADO 93 160.00 55 580.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B45/09-01
Nowy kierunek rozwoju działalności poprzez wprowadzenie nowej usługi - wypożyczalni sprzętu ogrodniczo-porządkowego
1144. 1. Euroekspert 2. Robex Tomasz Górski 2 017 574.16 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B46/09-01
Rozszerzenie profilu działalności firmy Euroekspert Robex Tomasz Górski poprzez budowę i wyposażenie hali sportowej do gry w squasha na terenie miasta Częstochowy
1145. POLMED Spółka Akcyjna 2 090 776.29 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B47/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy POLMED S.A poprzez stworzenie nowej placówki w Katowicach świadczącej kompleksowe usługi medyczne i rehabilitacyjne
1146. POLMED Spółka Akcyjna 1 501 971.90 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B48/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy POLMED S.A. poprzez utworzenie nowego oddziału firmy w Sosnowcu przy ulicy Modrzejowskiej 32b
1147. Restauracja i Katering "EDO" Maciej Ujma 51 100.00 26 220.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B49/09-01
Mobilne stanowisko do sprzedaży japan-dogów
1148. EURO-PEGAZ LOGISTYKA Sp. z o.o. 1 829 268.00 749 700.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B50/09-01
Rozwój Śląskiego Centrum Co-packingu firmy EURO-PEGAZ LOGISTYKA poprzez wdrożenie zasady Keiretsu
1149. Magdalena Prochalska Pro - Geo Usługi Geodezyjne 54 900.00 27 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B51/09-01
Pomiary bez granic - technika satelitarna w służbie geodety.
1150. COMARCH-PARTNER Doradztwo Wala Aleksander 200 915.70 98 811.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B52/09-01
Wdrożenie nowego systemu informatycznego celem zrewolucjonizowania procesu świadczenia usług
1151. ŚWIAT URLOPU 21 100.00 12 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B53/09-01
Agencja turystyczno ubzpieczeniowa
1152. Myjnia Samochodowa 200 000.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B54/09-01
Zakup maszyny: myjnia samochodowa bezdotykowa dwustanowiskowa
1153. Nadzieja Centrum Medyczne Katarzyna Pytel 56 610.50 31 744.21 WND-RPSL.01.02.04
-00-B55/09-01
Działania modernizacyjne w gabinecie weterynaryjnym prowadzące do unowocześnienia i zawiększenia możliwości diagnostycznych, wprowadzenia nowych metod leczenia i terapii małych zwierząt
1154. "Kinder Klub" P.H.U. Aleksandra Zając 91 539.44 50 123.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B56/09-01
Wzrost konkurencyjności i funkcjonalności sali zabaw dla dzieci Kinder Klub
1155. Abacus sp. z o.o. 134 200.00 65 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B57/09-01
Zakup minikoparki Komatsu PC27 MR2
1156. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX Arkadiusz Mika 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B58/09-01
Inwestycja w innowacyjne urządzenia drogą do wprowadzenia nowej usługi w P.U.H. DOMAX
1157. PROMED S.C. Borkowska - Kuczkowska Agnieszka, Kuczkowski Sławomir 395 617.43 199 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B59/09-01
Wzrost konkurencyjności PROMED poprzez zakup nowoczesnych urządzeń umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych usług okulistycznych
1158. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ANDER Andrzej Derda 843 020.00 414 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B60/09-01
Innowacyjna zgrzewarka CNC drogą do spełnienia marzeń naszych klientów
1159. FLEK-SYSTEM Waldemar Mastalerz 479 460.00 235 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B61/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa FLEK-SYSTEM prowadząca do wprowadzenia na rynek nowego produktu
1160. @ALFANET Marcin Małolepszy 456 959.30 197 989.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-B62/09-01
Wzrost konkurencyjności ALFANET dzięki wdrożeniu innowacyjnej usługi
1161. Fabryka Czapek i Kapeluszy "KASZKIET" Grajcar i Szmidla Sp. J. 244 000.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B63/09-01
Zmiana procesu produkcyjnego poprzez zakup maszyny pikującej w Fabryce Czapek i Kapeluszy KASZKIET Grajcar i Szmidla Sp. J.
1162. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX Arkadiusz Mika 1 701 900.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B64/09-01
Wprowadzenie innowacji procesowej poprzez zakup zestawu kruszącego gruz z rozbiórek przez P.U.H. DOMAX
1163. FAX-2 CHMURSKI&CHRZANOWSKI SPÓŁKA JAWNA W KATOWICAH 139 080.00 68 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B65/09-01
Zakup licencji oprogramowania wspierającego proces zarządzania informacją, elementem strategii rozwojowej firmy Fax-2.
1164. Drukarnia Grafprint Dariusz Lipczyński 213 500.00 105 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B66/09-01
Rozwój usług poligraficznych dzięki wdrożeniu nowej technologii produkcji fotoalbumów w drukarni Grafprint
1165. Good Design s.c. Adam Hoare, Grzegorz Rozmus, Iwona Machalica-Rozmus 370 220.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B67/09-01
Wzrost konkurencyjności spółki poprzez zakup wysoce innowacyjnego sprzętu optometryczno-okulsitycznego oraz stworzenie kompleksowej sieci kooperujacych gabinetów.
1166. WZTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 244 136.00 114 730.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B68/09-01
Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa WZTS Sp. z o. o. poprzez dywersyfikację działalności, polegająca na stworzeniu lecznicy weterynaryjnej połączonej z hotelem dla zwierząt NADIR
1167. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe CZEMPOL Janusz Czemerys 79 300.00 39 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B69/09-01
Nowoczesne urządzenie produkcyjne szansą na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy PPHU CZEMPOL Janusz Czemerys
1168. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Kupka Tomasz 200 000.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B70/09-01
Wprowadzenie nowej oferty usług oraz wzrost konkurencyjności Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej Kupka Tomasz poprzez zakup nieruchomości i nowoczesnego sprzętu
1169. Autobudomix Usługi Budowlane Wojciech Wolny 400 000.00 196 721.31 WND-RPSL.01.02.04
-00-B71/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Autobudomix Usługi Budowlane Wojciech Wolny poprzez zakup specjalistycznego urządzenia - koparko spycharki, pozwalającego na poszerzenie oferty usługowej.
1170. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe VIG Sp. z o.o. 1 598 200.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B72/09-01
Wzrost konkurencyjności PPUH VIG Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urzadzeń
1171. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Halifax- Jakub Drewniany 1 464 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B73/09-01
Wzrost konkurencyjności PW Halifax poprzez uruchomienie produkcji wyrobu biomasy w formie pelletu
1172. ALFABEST Anna Nowak 698 688.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B74/09-01
Centrum tłumaczeń.
1173. Dan Plast Recykling s.c. Bartosz Czagan, Łukasz Wiśniewski 390 400.00 192 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B75/09-01
Wprowadzenie nowego produktu poprzez regranulację płatka z tworzyw sztucznych.
1174. SGT Spółka Akcyjna 201 300.00 99 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B76/09-01
Zakup systemu informatycznego Middleware zarządzającego usługą cyfrowej telewizji kablowej JAMBOX
1175. IPM Sp. z o.o. 360 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B77/09-01
Rozbudowa oraz wzrost konkurencyjności spółki IPM poprzez zakup innowacyjnego urządzenia do ostrzenia pił tarczowych.
1176. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EMBUD Łukasz Młynarski 256 200.00 126 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B78/09-01
Wzrost poziomu konkurencyjności i atrakcyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Embud Łukasz Młynarski poprzez inwestycję w koparko-ładowarkę.
1177. "Gros" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 366 000.00 180 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B79/09-01
Optymalizacja zarządzania przedsiębiorstwem oraz podniesienie efektywności działań produkcyjnych i handlowych poprzez kompleksową informatyzację Gros Sp.z o.o.
1178. Bestal Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Energetyki 1 854 400.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B80/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa Bestal oraz modernizacja oferowanych usług poprzez zakup centrum obróbczego.
1179. S.C. Wektor Adam Chudak, Renata Chudak, Patrycja Siekańska 817 400.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B81/09-01
Zakup środka transportu z zabudową asenizacyjną do czyszczenia separatorów i odbioru odpadów niebezpiecznych, sposobem na umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy S.C. Wektor na lokalnym rynku usług.
1180. Nex- Glass 97 600.00 48 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B82/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy NEX-GLASS poprzez zakup nowego urządzenia produkcyjnego do piaskowania szkła.
1181. IMPERIUM PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE CZESŁAW CHLEWICKI 390 473.20 192 036.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B83/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w innowacyjne i efektywne środki telekomunikacyjne
1182. Przedsiębiorstwo Komunikacyjne TRANSKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 976 000.00 400 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B84/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy TRANSKOM sp. z o.o. poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa oraz poszerzenie oferty o nowe dotychczas nie oferowane produkty.
1183. BM Recykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 586 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B85/09-01
Dokonanie zasadniczych zmian produkcyjnych poprzez zabudowę rozdrabniarki końcowej do odpadów .
1184. ZWYKLAGENCJA.PL S.C. Marta Kuryło-Pawliczek, Jacek Parchański 64 774.68 31 856.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-B86/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa zwyklagencja.pl poprzez zakup nowoczesnego sprzętu
1185. ARTEX Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa 439 940.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B87/09-01
Udoskonalenie procesu produkcyjnego w firmie ARTEX FHPU Płonka Andrzej z Czechowic-Dziedzic.
1186. Olimp-Sport 62 923.00 28 268.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-B88/09-01
Modernizacja infrastruktury informatycznej w Olimp-Sport Sp z o.o.
1187. Putz Recycling Krzysztof Putz 832 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B89/09-01
Podniesienie poziomu innowacyjności firmy Putz Recycling Krzysztof Putz poprzez zakup kruszarki udarowej o minimalnej średnicy wirnika 1000 mm.
1188. Praktyka stomatologiczna Magdalena Kwiatek-Stańczyk 0.00 199 058.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-B90/09-01
Dostosowanie gabinetu stomatologicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa jakości świadczonych usług
1189. Centrum Diagnostyki Samochodwej Auto Zientek Janusz Zientek 485 560.00 238 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B91/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w innowacyjną technologicznie linię diagnostyczną
1190. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "VOIGT" Sp. z o. o. 357 919.00 178 959.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-B92/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa VOIGT poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz wdrożenie nowych technologii informatycznych stanowiących fundament bardziej efektywnej działalności
1191. P.H.U. Duda Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda 1 952 000.00 749 920.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B93/09-01
Poprawa konkurencyjności P.H.U. Duda Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do wykonywania kierunkowych przewiertów sterowanych.
1192. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWE LARION LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B94/09-01
Innowacyjny Dozownik Witamin
1193. "KAJA" Bogdan Bańczyk 4 367 600.00 1 790 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B95/09-01
Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa mająca na celu ulepszenie produktów, wprowadzenie nowego produktu jak i dotarcie do większej liczby potencjalnych klientów.
1194. DROCAD Sp. z o.o. 403 600.00 198 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B96/09-01
DOBRE DROGI - USŁUGI GEODEZYJNE TRZECIM KROKIEM W ROZWOJU FIRMY
1195. Zakład Budowlany Henryk Król 237 900.00 117 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B97/09-01
Wzmocnienie pozycji i wzrost konkurencyjności firmy Zakład Budowlany Henryk Król poprzez zakup nowoczesnej koparki kołowej Caterpillar.
1196. IURIDICUS Aleksandra Bogus i Justyna Król-Mura Spółka Partnerska Radców Prawnych 288 774.00 142 020.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B98/09-01
Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez rozbudowę i modernizację Spółki Partnerskiej Radców Prawnych w celu wprowadzenia na rynek lepszych usług
1197. SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI Elżbieta Prudło 39 600.00 23 760.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-B99/09-01
Wzrost konkurencyjności gabinetu lekarskiego Elżbiety Prudło poprzez zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego.
1198. KAREL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ 181 923.21 88 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C01/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Karel 2 sp. zo.o. poprzez inwestycje w infrastrukturę informatyczną oraz wdrożenie innowacyjnych technik zarządzania pracą magazynu i sprzedaży.
1199. PPHU Kolba Łukasz Matuszczak 109 800.00 45 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C02/09-01
Rozwoj przedsiębiorstwa PPHU Kolba poprzez budowę platformy sprzedażowej
1200. AS-SYSTEM Sobociński Sławomir 843 959.55 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C03/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy AS-SYSTEM Sobociński Sławomir poprzez zakup i instalację automatycznej myjni bezdotykowej.
1201. Remtech Sp. z o.o. 500 000.00 300 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C04/09-01
Zakup i uruchomienie malarni wodnej do lakierowania elementów z tworzyw sztucznych.
1202. PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA MAREK SZENDZIELORZ 335 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C05/09-01
Wprowadzenie nowych usług w przedsiębiorstwie poprzez wyposażenie sali operacyjnej i laboratorium diagnostycznego.
1203. ART-GAZ-DECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 450 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C06/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Art-Gaz-Deco poprzez zakup używanej koparki wielozadaniowej
1204. SUNŻAL J.NOWAK,J.TOMSIA SPÓŁKA JAWNA 488 000.00 240 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C07/09-01
Wzrost konkurencyjności SUNŻAL SP.J. poprzez usprawnienie procesu produkcji markiz - zakup maszyn.
1205. Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL Sp. j., Józef Dzida, Katarzyna Łodzińska, Wojciech Dzida 18 300.00 7 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C08/09-01
Udoskonalenie procesu przepływu informacji w firmie ZAMEL oraz usprawnienie pracy działów Utrzymania Ruchu oraz Reklamacji poprzez zastosowanie rozwiązań informatycznych.
1206. Firma Usługowo Handlowo Produkcyjna Bumar, Bugaj Władysław 61 000.00 36 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C09/09-01
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa BUMAR poprzez zakup innowacyjnego plotera frezującego.
1207. Usługi Pogrzebowe Marek Szwedziński 416 804.46 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C10/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa Usługi pogrzebowe Marek Szwedziński w celu podniesienia jego konkurencyjności
1208. "TST" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 351 400.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C11/09-01
Rozwój TST sp. z o.o poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci usług Specjalistycznego Serwisu Samochodowego 3eS
1209. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MAXTOP" A. Malasiewicz, J. Maleta, R. Maleta Spółka Jawna 1 858 840.80 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C12/09-01
Zwięszenie konkurencyjności firmy MAXTOP poprzez wprowadzenie na rynek ulepszonych produktów i podwojenie wydajności produkcji.
1210. ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Andrzej Starok 160 552.00 78 950.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C13/09-01
Rozwój działalności oraz wzrost konkurencyjności i innowacyjności ZAKŁADU OGÓLNOBUDOWLANEGO Andrzej Starok poprzez zakup nowoczesnych urządzeń.
1211. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o. 3 904 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C14/09-01
Wzrost konkurencyjności PPKMiL Sp. z o.o. poprzez budowę nowego zakładu produkcji kruszyw Krzyżanowice-Tworków w powiecie raciborskim.
1212. Przychodnia weterynaryjna Triovet Halina Majer 53 247.50 28 950.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C15/09-01
Poszerzenie świadczonych usług weterynaryjnych oraz podniesienie konkurencyjności Przychodni Weterynaryjnej TRIOVET Halina Majer poprzez zakup urządzeń do diagnostyki laboratoryjnej.
1213. Poppart Rafał Szymański 406 748.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C16/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę drukarni
1214. Aures Sp. z o.o. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C17/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę parku maszynowego i wprowadzenie nowych produktów
1215. Signal 9 s.c. Orlik, Kochalski 245 283.00 119 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C18/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Signal9, poprzez wprowadzenie na rynek nowych oraz ulepszonych usług.
1216. ERG-PROFILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 622 600.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C19/09-01
Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy ERG-Profile poprzez zakup linii do wytłaczania wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
1217. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe i Handlowe "ELMARKO - BUD" 756 400.00 372 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C20/09-01
Dywersyfikacja działalności firmy Elmarko-bud poprzez uruchomienie produkcji garmażeryjnej.
1218. P.H.U. "CARDO" 1 262 378.75 620 842.01 WND-RPSL.01.02.04
-00-C21/09-01
Rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa CARDO dzięki zakupowi frezarki do obróbki na zimno.
1219. Prywatna Praktyka Stomatologiczna Łukasz Babczyński 245 886.00 137 880.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C22/09-01
Poprawa konkurencyjności Prywatnej Praktyki Stomatologicznej poprzez zakup nowoczesnych urządzeń oraz wzrost jakości świadczonych usług.
1220. FORMOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 887 489.97 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C23/09-01
Rozbudowa i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych: siedziby firmy, wyposażenia biura oraz rozszerzenie asortymentu sprzedaży o modem Option ICON 505.
1221. "SERMABUD POLAND" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 935 130.00 459 900.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C24/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy P.P.U.H. Sermabud Poland Spółka z o.o. w zakresie rozwoju nowoczesnych usług poprzez zakup centrów obróbczych
1222. MiG ENERGIA mgr inż. Anna Miazgowicz-Gandor 74 969.00 36 870.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C25/09-01
Zatoka Termowizja
1223. CHIMIMECA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 463 999.94 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C26/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowej siedziby Firmy
1224. SUNEX Sp. z o. o. 39 560.00 14 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C27/09-01
Opracowanie nowego typu układu elektronicznego regulatora kolektora słonecznego jako element wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy SUNEX Sp. z o. o.
1225. SUNEX Sp. z o. o. 36 751.20 12 480.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C28/09-01
Wzrost pozycji konkurencyjnej SUNEX Sp. z o. o. poprzez jej połączenie z LOW IRON GLASS Sp. z o. o. oraz STATOR Sp. z o. o.
1226. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AKWEDUKT" S.C. DUBAJ ARKADIUSZ, WITEK WOJCIECH 300 304.22 147 090.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-C29/09-01
Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw apoprzez inwestycję w nowoczesne środki trwałe
1227. EKOTECH EKOLOGICZNE TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE S.C. RYSZARD FREJOWSKI, ZBIGNIEW KRZYK 451 400.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C30/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa dzięki inwestycji w innowacyjne urządzenie
1228. AUTO-SERWIS KOMPLEKSOWE NAPRAWY AUT RYGUŁA WOJCIECH 424 560.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C31/09-01
Podniesienie konkurencyjności i dywersyfikacja źródeł przychodów poprzez rozbudowę i rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa
1229. Apteka Pod Lwem M&R S.C. Robert Pilch, Marcin Pilch 253 300.00 151 980.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C32/09-01
Wzrost konkurencyjności Apteki Pod Lwem poprzez działania modernizacyjne oraz zastosowanie technologii e-biznes
1230. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe i Transportu PLIMET Piotr Mazik 384 092.60 188 898.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C33/09-01
Informatyzacja oddziału produkcyjnego firmy w Częstochowie
1231. Zakład Stolarski Franciszek Palarczyk 524 600.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C34/09-01
Podniesienie koncepcji ofertowej poprzez zakup strugarko-profilarki sterowanej numerycznie oraz frezarki dolnowrzecionowej
1232. Thomas Spółka Jawna Tomasz Sztejnwald 802 686.80 394 764.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C35/09-01
Uruchomienie nowej linii produkcyjnej rurociągów w firmie Thomas Spółka Jawna w Gliwicach
1233. Praktyka dentystyczna lek.dent. Joanna Rokicka 106 040.00 59 461.69 WND-RPSL.01.02.04
-00-C36/09-01
Uruchomienie nowoczesnego gabinetu stomatologicznego w Zabrzu.
1234. CertEnergia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 184 952.00 90 960.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C37/09-01
Wprowadzenie innowacyjnej usługi termowizji do oferty firmy CertEnergia sp. z o.o. sp. k. z Gliwic
1235. Zakład Kamieniarsko-Betoniarski Nicpoń Mieczysław 608 780.00 299 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C38/09-01
Wprowadzenie udoskonalonych produktów dzięki inwestycji w nowoczesne centrum obróbcze
1236. FHU „PAL-TRANZ-RLC” W.SAMBORSKI 93 683.80 46 074.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C39/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego modułu sterującego UNIMIX
1237. Irchem sp.zo.o. 244 000.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C40/09-01
Rozwój firmy IRCHEM poprzez zakup nowych środków trwałych.
1238. Zakład Usługowo - Handlowy XE - DAR 210 100.00 103 327.88 WND-RPSL.01.02.04
-00-C41/09-01
Wzrost konkurencyjności Zakładu Usługowo - Handlowego XE - DAR poprzez zakup nowoczesnego sprzętu poligraficznego.
1239. Biuro Rachunkowo-Ubezpieczeniowo-Finansowe Abacus s.c. M.Horzelska, M.Śledź 644 160.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C42/09-01
Wzrost konkurencyjności Biura Rachunkowo-Ubezpieczeniowo-Finansowego Abacus poprzez budowę nowoczesnego budynku oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
1240. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PURUS Sp. z o.o. 1 200 000.00 491 803.31 WND-RPSL.01.02.04
-00-C43/09-01
Rozwój Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego PURUS Sp. z o.o. poprzez budowę nowoczesnej hali ujeżdżalni wraz ze stajnią.
1241. Gabinet lekarski Choroby Tętnic i Żył Eugeniusz Majewski 198 000.00 111 028.04 WND-RPSL.01.02.04
-00-C44/09-01
Wzrost konkurencyjności Gabinetu Lekarskiego Chorób Tętnic i Żył dr Eugeniusza Majewskiego poprzez zakup innowacyjnego lasera chirurgicznego.
1242. Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Paweł Madej, specjalista chorób kobiecych i położnictwa, cytolog 160 500.00 90 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C45/09-01
Wzrost konkurencyjności Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej dr n. med. Paweł Madej poprzez zakup nowoczesnego ultrasonografu.
1243. Effect Medical Center Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Michalska-Małecka 406 600.00 243 960.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C46/09-01
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Effect Medical Center w Rybniku poprzez rozbudowę parku maszyn i wprowadzenie na rynek nowych usług
1244. Effect Medical Center Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Michalska-Małecka 288 900.00 173 340.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C47/09-01
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Effect Medical Center w Rybniku poprzez rozbudowę parku maszyn i wprowadzenie na rynek nowej usługi
1245. EUROPHARM Outsourcing for Pharmaceutical Companies Krystyna Pawełczyk-Pala Paweł Pala Spółka Jawna 390 980.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C48/09-01
Stworzenie centrum medycyny estetycznej, dermatologii i kosmetyki - Gabinetu Juwena w Gliwicach poprzez przeniesienie siedziby oraz zakup nowoczesnego wyposażenia zabiegowego.
1246. Dermatochirurgia Estetyczna i Laserowa Kinga i Arkadiusz Nicer Spółka Jawna 381 669.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C49/09-01
Rozwój gabinetu Dermatochirurgii Estetycznej i Laserowej w Częstochowie poprzez zakup specjalistycznych urządzeń medycznych.
1247. Przychodnia Stomatologiczna "Dentaria" Iwona Żuławińska 409 515.05 229 634.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C50/09-01
Modernizacja procesu leczenia oraz rozbudowa Przychodni Stomatologicznej Dentaria w oparciu o innowacyjne urządzenia medyczne (w tym zabiegowy laser stomatologiczny).
1248. Zakład Wyrobów Metalowych HARTMET - Lis Krzysztof 1 794 620.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C51/09-01
Zakup maszyn do precyzyjnej obróbki metalu celem poszerzenia i modernizacji oferty Zakładu Wyrobów Metalowych HARTMET w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, w tym innowacyjność produktową.
1249. Zakład Wyrobów Metalowych HARTMET - Lis Krzysztof 117 120.00 57 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C52/09-01
Zakup szlifierki do płaszczyzn CNC z poziomą osią wrzeciona celem poszerzenia i modernizacji oferty Zakładu Wyrobów Metalowych HARTMET w zakresie szlifowania detali o złożonym kształcie geometrycznym
1250. R-CLEAN S.C. Rafał Wyszyński, Tomasz Szwed 142 862.00 70 260.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C53/09-01
Wzmocnienie pozycji na rynku firmy R-CLEAN S.C. poprzez zakup nowego środka trwałego
1251. Firma Budowlana J&A S.C. Józef Zając, Adam Zając 671 000.00 330 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C54/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Firma Budowlana J&A S.C. poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego - zakup nowoczesnego żurawia samojezdnego o maksymalnym udźwigu do 25 ton
1252. Licencjonowane Biuro Księgowo - Podatkowo - Prawne Doradców Podatkowych "Kwartet" S.P.C. Leszek Knapczyk, Andrzej Kopiec 256 718.50 116 973.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C55/09-01
Rozwój zasobów informatycznych szansą na wzrost konkurencyjności Licencjonowanego Biura Księgowo - Podatkowo - Prawnego Doradców Podatkowych Kwartet S.P.C. Leszek Knapczyk, Andrzej Kopiec.
1253. PPHU Loretta Barbara Głodawa 254 061.00 124 948.03 WND-RPSL.01.02.04
-00-C56/09-01
Rozwój PPHU Loretta Barbara Głodawa poprzez inwestycję w rozbudowę firmy i zakup specjalistycznych maszyn.
1254. Zakład Produkcyjno Handlowo-Usługowy "BA-JA"s.c. W.Babula,D.Janicka 159 149.00 78 270.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C57/09-01
modernizacja zakładu pozwalająca wytworzyć nowy produkt ZESTAW RODZINNY
1255. Studio Ruchu Robert Marciniak 103 700.00 51 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C58/09-01
Wzrost konkurencyjności Studia Ruchu poprzez wprowadzenie na rynek nowej usługi Kuracji odchudzania i kształtowania sylewtki
1256. Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych "BPW" Sp. z o.o. 1 708 000.00 700 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C59/09-01
Rozbudowa i modernizacja parku maszynowego firmy BPW w celu podniesienia jakości i wdrożenia nowych usług wiertniczych.
1257. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Gilowice - Łękawica 547 004.52 269 018.62 WND-RPSL.01.02.04
-00-C60/09-01
Wdrożenie produkcji nowych wyrobów - piekarskich i ciastkarskich w GS SCH Gilowice - Łękawica
1258. Przedsiębiorstwo Poli-med Kazimierz Komarski 340 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C61/09-01
Przewoźny Oddział Diagnostyki Przedszpitalnej.
1259. "TRANZIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 462 381.23 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C62/09-01
Rozbudowa istniejącego warsztatu samochodowego o Okręgową Stację Kontroli Pojazdów oraz zakup wyposażenia.
1260. Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Sułkowski 390 033.78 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C63/09-01
Rozszerzenie dotychczasowej działalności doradztwa prawniczego o usługi szkoleniowe w zakresie prawa.
1261. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Ryszard" - Import-Export Ryszard Flak 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C64/09-01
Poprawa konkurencyjności PPHU Ryszard poprzez modernizację działalności produkcyjnej umożliwiającą wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów.
1262. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Ryszard" Ryszard Flak i Hanna Flak Spółka Jawna 1 537 200.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C65/09-01
Rozwój PPHU Ryszard Ryszard Flak i Hanna Flak Spółka Jawna poprzez wprowadzenie do oferty produkcyjnej monolitycznych elementów dennych o duzych średnicach do fi 1500 mm.
1263. PASTA&PIZZA Michał Czaja, Sebastian Machowicz Spółka Cywilna 428 889.18 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C66/09-01
Rozwój firmy PASTA&PIZZA S.C. poprzez rozszerzeniu oferty usług gastronomiczne oferowane w restauracji dzięki rozbudowie i adaptacji lokalu oraz zakupowi urządzeń gastronomicznych.
1264. Mineral Water Production Sp. z o.o. 244 000.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C67/09-01
Unowocześnienie oferty przedsiębiorstwa poprzez stworzenie zakładowego laboratorium badania jakosci wyrobów oraz zakup nowoczesnej etykieciarki wyróżniającej produkty spółki wobec konkurencji.
1265. BAR "MAX" Marek Pałasz 1 913 800.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C68/09-01
Rozwój firmy BAR MAX poprzez uruchomienie nowego obiektu gastronomicznego w Rokitnie Szlacheckim
1266. KANCELARIA PORAD FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DR PIOTR ROJEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 77 716.00 21 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C69/09-01
Zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2005.
1267. I3D Sp. o. o. 2 517 355.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C70/09-01
Wirtualny świat poprzez wdrożenie technologii 3D
1268. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe i Transportu PLIMET Piotr Mazik 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C71/09-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie produkcji cienkościennych profili zamkniętych przeznaczonych na rynek AGD
1269. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe i Transportu PLIMET Piotr Mazik 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C72/09-01
Modernizacja linii do cięcia poprzecznego blach gorącowalcowanych z kręgów
1270. "AMG" A.Kruk, M.Modłasiak, G.Słomczyński Spółka Cywilna 694 436.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C73/09-01
Uruchomienie innowacyjnej i proekologicznej myjni bezdotykowej oraz wprowadzenie nowych usług na rynku.
1271. STRADA Consulting Piotr Kurowski 233 874.00 115 020.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C74/09-01
Rozbudowa i modernizacja firmy STRADA Consulting Piotr Kurowski w celu poprawy konkurencyjności rynkowej
1272. Zakłady Produkcyjne B-D Witold Brodzik Spółka Jawna 780 786.58 317 994.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-C75/09-01
Wzrost konkurencyjności i rozwój działalności eksportowej poprzez działania inwestycyjne w Wytwórni Wód i Napojów Jura Skałka w Skałce
1273. New Form Adam Czerkies 125 104.90 58 950.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C76/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa New Form poprzez zakup środków trwałych oraz wprowadzenie nowych produktów
1274. Baza Sprzętu i Transportu "TRANSBET" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 366 000.00 172 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C77/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Transbet poprzez zakup dźwigu oraz kruszarki
1275. "Auto - Centrum" M.Z. Kierat Spółka jawna 1 840 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C78/09-01
Zakup wyposażenia do warsztatu naprawczego
1276. "Auto - Centrum" M. Z. Kierat Spółka Jawna 1 840 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C79/09-01
Budowa linii diagnostycznej wraz z serwisem i myjnią
1277. Na Skarpie Łukasik Spółka Jawna 1 725 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C80/09-01
Budowa stacji paliw płynnych
1278. Biuro Rachunkowe Jacek Jędrzejowski Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością 588 442.60 289 398.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C81/09-01
Mobilne Biuro Rachunkowe
1279. P.H.U. "Auto - Alex" Ormaniec Aleksander 445 300.00 219 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C82/09-01
zakup urządzeń do stacji obsługi pojazdów
1280. P.H.U. "Auto - Alex" Ormaniec Aleksander 2 964 600.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C83/09-01
Budowa stacji obsługi i kontroli pojazdów wraz z zapleczem serwisowym dostosowanym do obsługi pojazdów z napędem alternatywnym (hybrydowym)
1281. Admit Joanna i Adam Mitręga spółka jawna 1 840 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C84/09-01
Zakup urządzeń do kogeneracji i pakowaczki w bloki do produkcji podgrzewaczy
1282. Admit Joanna i Adam Mitręga spółka jawna 1 840 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C85/09-01
Zakup linii technologicznej do produkcji podgrzewaczy
1283. System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 370 587.88 623 378.10 WND-RPSL.01.02.04
-00-C86/09-01
Zakup nowych maszyn i urządzeń przez przedsiębiorstwo System Sp. z o. o. w celu podniesienia jego konkurancyjności na rynku krajowym i zagranicznym
1284. "Apperta" s. c. Aleksandra i Grzegorz Moroszczuk 793 000.00 390 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C87/09-01
Zmiana stosowanej technologii w celu podniesienia konkurencyjności Apperta s.c.
1285. Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Z.P.H.U. "Rider" Tomasz Fontański 251 198.00 123 540.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C88/09-01
Poprawa konkurencyjności firmy Rider poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług
1286. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe NIRO-TECH Krzysztof Szatkowski 1 419 512.10 597 529.90 WND-RPSL.01.02.04
-00-C89/09-01
Zakup nowoczesnych maszyn do obróbki elementów ze stali nierdzewnej w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa
1287. Śląski Instytut Rozwoju Turystyki i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. 50 922.80 23 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C90/09-01
Wzrost konkurencyjności Śląskiego Instytutu Rozwoju Turystyki i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. poprzez wyposażenie sal szkoleniowych.
1288. "STW" Przedsiębiorstwo Transportowo - Warsztatowe Sp. z o.o. 341 600.00 168 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C91/09-01
Zwiększenie konkurencyjności STW Przedsiębiorstwa Transportowo - Warsztatowego Sp. z o.o. w Pszczynie przez rozbudowę posiadanych zasobów technicznych, wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych usług
1289. Bugla Jolanta Kompormet 334 066.60 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C92/09-01
Rozbudowa i zakup specjalistycznych środków trwałych gwaranjcą wzrostu konkurencyjności firmy Kompormet.
1290. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Grot" Anna Tkocz 1 532 564.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C93/09-01
Rozbudowa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Grot Anna Tkocz prowadząca do wprowadzenia nowych produktów i usług.
1291. Duet Urszula Kubica 297 558.00 146 340.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C94/09-01
Rozbudowa firmy DUET Urszula Kubica poprzez zakup środków trwałych i robót budowlanych niezbędnych do poszerzenia oferty o nowe produkty.
1292. Firma Handlowo - Usługowa Sob-Drew Tomasz Sobik 141 178.00 84 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C95/09-01
Inwestycja w nowoczesne środki produkcji gwarancją wzrostu konkurencyjności firmy Sob-Drew
1293. Zakałd Usług Remontowo-Budowlanych i Transportowych "Rembud" 1 325 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C96/09-01
Zakup lini technologicznej do produkcji różnych gatunków i klas mieszanek betonowych najwyższej jakości.
1294. "WADROX" Spółka Akcyjna 1 540 707.50 631 437.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-C97/09-01
Inwestycja w nowoczesny sprzęt budowlany w celu ulepszenia jakości usług budowlanych oraz parametrów kruszywa z żużla pocynkowego
1295. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEMAR-BIS Tomasz Dewódzki 2 261 063.41 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C98/09-01
Zakup nowoczesnych środków trwałych w celu dywersyfikacji oferty przedsiębiorstwa Demar-Bis.
1296. Kancelaria Podatkowo - Rachunkowa " Saldex " Katarzyna Spiałek 299 379.20 147 372.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-C99/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie działalności o utworzenie Instytutu Zdrowia i Urody.
1297. Firma " Ewa " Ewa Pelc 292 561.00 143 882.46 WND-RPSL.01.02.04
-00-D01/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie działalności o utworzenie punktu wulkanizacji opon do samochodów ciężarowych i osobowych.
1298. Business Consulting Sp. z o.o. 366 678.32 150 278.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D02/09-01
Rozbudowa drukarni cyfrowej poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń celem rozszerzenia oferty produktowej
1299. Oman Sp. z o.o. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D03/09-01
Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń, oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego oraz budowa zasilania energetycznego i hali magazynowej
1300. Kadrew Sp. z o.o. 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D04/09-01
Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz uruchomienie sprzedaży internetowej
1301. Przedsiębiorstwo Budowlane Hassa i Jagodziński S.J. 420 174.77 206 643.33 WND-RPSL.01.02.04
-00-D05/09-01
Rozbudowa Przedsiębiorstwa Budowlanego Hassa i Jagodziński S.J. - pracownia projektowa szansą na wzrost konkurencyjności.
1302. Przedsiębiorstwo Nexter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 30 709.47 15 103.02 WND-RPSL.01.02.04
-00-D06/09-01
Rozbudowa komory chłodni Przedsiębiorstwa Nexter sp. z o.o.
1303. Firma Handlowo Usługowa Stanisław Mysza 3 326 350.74 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D07/09-01
Rozbudowa Firmy Handlowo-Usługowej Stanisław Mysza szansą na wzrost konkurencyjności.
1304. Centrum Kosmetyczno - Dermatologiczne DER-MED S.C. A. Handor-Perz, R. Tłustowska 69 979.20 25 416.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D08/09-01
Inwestycja w nowe technologie informatyczne szansą na wzrost konkurencyjności Centrum Kosmetyczno-Dermatologicznego DER-MED A. Handor-Perz, R. Tłustowska.
1305. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA PATUCHA I JAGIEŁŁO SPÓŁKA JAWNA 988 200.00 486 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D09/09-01
Usprawnienie procesu produkcji oraz podwyższenie jakości dóbr oferowanych przez Firmę Handlowo Usługowo Produkcyjną Patucha i Jagiełło Spółka Jawna poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych
1306. PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NIRO-TECH PLUS" S.C. KATARZYNA ZAMĘTA-NOGA, KRZYSZTOF PINTA 73 934.89 36 361.43 WND-RPSL.01.02.04
-00-D10/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa NIRO-TECH PLUS poprzez wprowadzenie do oferty Spółki innowacyjnych produktów w postaci pieców konwekcyjno-parowych oraz barier zewnętrznych i wewnętrznych
1307. CESARZ Bogdan Otawa 210 206.00 103 380.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D11/09-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy CESARZ poprzez zakup linii technologicznej do wyrobu różnorodnych elementów do metaloplastyki.
1308. Ergis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 392 840.00 193 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D12/09-01
Usprawnienie procesu produkcji dzięki zakupowi nowoczesnych urzadzeń
1309. TAMIR Spółka Jawna T. i M. Kuśnierz 2 732 535.20 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D13/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy TAMIR Spółka Jawna T. i M. Kuśnierz poprzez zakup automatycznej linii do produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych.
1310. Ferox Energy Systems Sp. z o.o. 478 227.80 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D14/09-01
Zakup i wyposażenie samochodu remontowego Firmy Ferox Energy Systems Sp. z o.o.
1311. Ferox Energy Systems Sp. z o.o. 128 344.00 61 920.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D15/09-01
Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Firmie Ferox Energy Systems Sp. z o.o.
1312. Fitness Gym S.C. Ulbrych Zenon, Ulbrych Artur 347 222.00 187 714.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D16/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup sprzętu areobowego i izotonicznego, celem poszerzenia usług z dziedziny fitnessu.
1313. ITUM OWOCE Sp.z o.o. 790 884.00 328 110.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D17/09-01
Wzrost konkurencyjności i podniesienie standardów oferowanych produktów firmy ITUM OWOCE Sp. z o.o. przez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem
1314. Wodmetal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 558 150.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D18/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia nowych usług, a w szczególności technologii budownictwa inteligentnego i energooszczędnego przez budowę budynku pokazowego w tej technologii.
1315. VIDO Jarosław Jeziorowski 406 260.00 199 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D19/09-01
Na drodze stałego rozwoju. Wzrost konkurencyjności firmy VIDO poprzez zakup rusztowań SL 70.
1316. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe R.A.T.M. Jarosław Knauer 406 260.00 199 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D20/09-01
Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy R.A.T.M. poprzez zakup rusztowań SL 70.
1317. Agencja Reklamowa TEXT-ART Robert Bury 405 040.00 199 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D21/09-01
Inwestycje służące wprowadzeniu nowej usługi druku wielkoformatowego UV z innowacyjną technologią druku falą, drogą do wzrostu konkurencyjności Agencji Reklamowej TEXT-ART.
1318. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "ELEKTROS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 353 800.00 174 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D22/09-01
Zwiększenie konkurencyjności PH-U ELEKTROS Sp. z o.o. w Tychach przez rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów i usług
1319. Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Małgorzata Gnot 334 649.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D23/09-01
Wprowadzenie nowych standardów leczenia stomatologicznego w oparciu o modernizację sprzętową i lokalową działającej praktyki stomatologicznej.
1320. "IMPACT" s.c. Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak 468 480.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D24/09-01
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy IMPACT s.c. poprzez zakup nowoczesnej maszyny drukarskiej
1321. GTX HANEX Plastic Sp. z o.o. 1 415 322.00 580 050.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D25/09-01
Wprowadzenie innowacyjnego systemu monitoringu jakości produkcji preform w firmie GTX Hanex Plastics Sp. z o.o.
1322. Ekogeneracja OZE Sp. z o.o. 1 300 000.00 747 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D26/09-01
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do produkcji biomasy w firmie Ekogeneracja OZE
1323. Ekogeneracja OZE Sp. z o.o. 1 250 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D27/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Ekogeneracja OZE Sp. z o.o. poprzez zakup suszarni surowców
1324. Carpe diem Ullirch Weist 199 958.00 98 340.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D28/09-01
Rozwój firmy Carpe diem poprzez zakup profesjonalnego systemu do produkcji odzieżowo - tekstylnej.
1325. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 1 232 408.40 468 388.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-D29/09-01
Adaptacja i wyposażenie OKZ w Mysłowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach dla potrzeb rozszerzenia zakresu prowadzonych kursów
1326. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 313 005.21 75 793.70 WND-RPSL.01.02.04
-00-D30/09-01
Zastosowanie sieciowej bazy danych na potrzeby centralnej ewidencji i zarządzania zasobami bazy dydaktycznej w placówkach edukacyjnych ZDZ Katowice, zlokalizowanych na terenie woj. śląskiego.
1327. Klinika Weterynaryjna Fabisz - Stefanek S.C. 180 000.00 84 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D31/09-01
Rozwój zaawansowanej diagnostyki ultrasonograficznej weterynarii na śląsku
1328. „ŚLĄSKIE LABORATORIA ANALITYCZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 867 779.74 520 667.84 WND-RPSL.01.02.04
-00-D32/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę siedziby, zakup nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego oraz specjalistycznych pojazdów
1329. Autostrada II Sp. z o.o. 125 727.92 61 833.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-D33/09-01
Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania na potrzeby utworzenia nowoczesnej pracowni geodezyjnej w strukturze biura świadczącego usługi projektowe
1330. Fabryka Automatyki "FACH" Spółka Akcyjna 966 649.92 396 168.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D34/09-01
Zastosowanie bezkolumnowej wtryskarki sterowanej numerycznie do produkcji detali używanych w automatyce, ciepłownictwie i chłodnictwie w celu podniesienia konkurencyjności spółki.
1331. P.H.U.P. "STAL-BUD" Sp. J. Ryszard Syta , Elżbieta Kajmowicz 1 281 000.00 630 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D35/09-01
Powiększenie powierzchni produkcyjnej poprzez budowę nowoczesnej hali produkcyjnej wyposażonej w nowoczesne maszyny drogą do rozwoju i poprawy konkurencyjności spółki STAL-BUD.
1332. AUTO - COMPLEX Olszewski Grzegorz 370 392.00 182 160.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D36/09-01
Rozbudowa i doposażenie firmy Auto-Complex w Lędzinach w celu poprawy wizerunku i konkurencyjności rykowej oraz zastosowania technologi ekologicznych
1333. PUH FART-TRANS CONSULTING Tomasz Ciućka 1 368 800.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D37/09-01
Wzrost konkurencyjnośći firmy FART-TRANS poprzez rozbudowę i zakup innowacyjnej wtryskarki
1334. Lakma Silikony Akryle Tynki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 73 200.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D38/09-01
Rozwój i zarządzenie spółką w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym - usługa doradcza dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Spółki Lakma SAT na lata 2010-2020.
1335. PUH FART-TRANS CONSULTING Tomasz Ciućka 1 138 858.50 636 930.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D39/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do medycyny estetycznej
1336. Firma Handlowa Laguna Sikora Lech 1 523 184.72 625 338.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D40/09-01
Zwiększenie konkurencyjności Firmy Handlowej Laguna Sikora Lech poprzez poszerzenie działalności gospodarczej o branżę gastronomiczną
1337. Ergo - Sum Marek Wojciechowski 378 958.80 180 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D41/09-01
Dywersyfikacja działalności firmy Ergo-sum poprzez uruchomienie portalu internetowego z sygnałami do inwestowania w kontrakty terminowe na główne indeksy giełdowe
1338. Galon Paliwa Karol Galara 2 123 710.02 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D42/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy Galon Paliwa poprzez budowę nowej stacji kontroli pojazdów i zakup nowoczesnej linii diagnostycznej wraz z zautomatyzowaną myjnią.
1339. INSTALACJE ELEKTRYCZNE- PROJEKTOWANIE, WYKONANIE KOS-EL MARIUSZ KOSIORZ 560 996.88 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D43/09-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa - stworzenie działów projektów niskoprądowych.
1340. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe AKWA , J. Biskup, S. Owczarek, sp. j. 556 320.00 273 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D44/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii usuwania nieszczelności instalacji wod.-kan. metodą bezwykopową
1341. DECOLINE 1 174 250.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D45/09-01
Uruchomienie nowoczesnej i ekologicznej myjni bezdotykowej.
1342. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI K.A. Michaliszyn Sp.J. 1 203 408.00 591 840.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D46/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy OFI Sp.J. poprzez uruchomienie nowej usługi przesadzania dzrzew.
1343. FIRMA USŁUGOWA MONIKA WECZEREK 509 472.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D47/09-01
Uruchomienie nowoczesnej i ekologicznej myjni bezdotykowej
1344. ZPHU TYTAN S.C.Jadwiga Bielewicz Andrzej Skoczykłoda 145 931.48 78 664.30 WND-RPSL.01.02.04
-00-D48/09-01
Modernizacja przedsiębiorstwa polegająca na zmianie procesu produkcyjnego poprzez doposażenie parku maszynowego w nowoczesną tokarkę i centrum obróbcze CNC w spółce cywilnej TYTAN.
1345. Baśniogród Anna Olszowska- Susło 162 077.00 78 510.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D49/09-01
Uruchomienie nowoczesnego centrum edukacyjno rozwojowego dla dzieci i ich rodziców - BAŚNIOGRÓD - w Katowicach.
1346. Betonit ZPUH Grygierczyk Edward 656 360.00 321 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D50/09-01
Wzrost konukurencyjności firmy BETONIT i rozpoczęcie działaności na rynku międzynarodowym, poprzez inwestycję w środki trwałe i oprogramowania komputerowe.
1347. Betonit ZPUH Grygierczyk Edward 627 810.00 305 100.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D51/09-01
Rozwój działalności firmy Betonit poprzez uruchomienie specjalistycznego warsztatu samochodowego
1348. Krysta Witold - Ślusarstwo Usługowe 1 737 524.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D52/09-01
Rozwój firmy Krysta poprzez rozbudowę oraz zakup środków trwałych i oprogramowania
1349. P.P.H.U. "MERKURY II" Krakowski Zbigniew 227 969.20 110 916.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D53/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy MERKURY II, poprzez stworzenie nowoczesnej myjni samoobsługowej na terenie Pszczyny.
1350. "EKO - PLUS" S.C. Zakład Usługowo-Handlowy 448 960.00 219 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D54/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy EKO-PLUS poprzez inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
1351. Pracownia Implantologii Estetycznej L.M. DENTAL Lucyna Zatorska, Marek Gieruszyński S.C. 384 648.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D55/09-01
Uruchomienie L.M.DENTAL w Zabrzegu krokiem w kierunku stworzenia wysoce konkurencyjnego punktu, specjalizującego się w nowoczesnej protetyce estetycznej.
1352. Gabinet Kosmetyczny "WENUS" Renata Skruch 411 480.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D56/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Gabinet kosmetyczny WENUS, poprzez zakup nowoczesnego lasera diodowego i oprogramowania
1353. "ALEX" s.c. Staniek Artur, Staniek Agnieszka 1 480 320.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D57/09-01
Wzrost konkurencyjności spółki ALEX poprzez budowę nowej siedziby z działem sprzedaży i magazynem oraz rozwój sprzedaży internetowej
1354. P.H.U. Darma S.J. Maciej Bulandra, Bogumił Zając 1 220 610.00 599 100.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D58/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Darma poprzez instalację nowoczesnego wyposażenia w uruchamianym centrum logistycznym.
1355. Studio Komputerowe X M.Kotyczka, I.Stępień 10 400.00 5 114.76 WND-RPSL.01.02.04
-00-D59/09-01
Wzrost konkurencyjności Studia Komputerowego X poprzez rozwój i wprowadzenie nowych usług internetowych.
1356. BAWIN S.C.Usługi Projektowo-Budowlane Sułowicz Beata, Kudyk Dariusz 318 084.50 156 435.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D60/09-01
Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy poprzez wyposażenie nowego biura w meble, sprzet biurowy i sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne oprogramowanie branżowe.
1357. Kancelaria Adwokacka Krystian Przedziński 175 940.00 105 564.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D61/09-01
Wykończenie i wyposażenie lokalu Kancelarii Adwokackiej adw. Krystiana Przedzińskiego
1358. Produkcja Listew i Ram Leonard Przedziński 51 590.00 30 954.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D62/09-01
Adaptacja pomieszczenia magazynowego na cele wystawiennicze, wymiana stolarki drzwiowo okiennej w hali produkcyjnej i wykonanie parkingu przy sklepie.
1359. BiT Pilarz Bogusława 120 961.78 59 489.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-D63/09-01
wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie zakresu wykonywanych usług.
1360. Firma Handlowo - Usługowo - Transportowa Bieniek Arkadiusz 938 513.62 414 955.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-D64/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług oraz zakup oprogramowania do zarządzania firmą w zakresie tych usług.
1361. Piekarania Cukiernia Jerszy Barbara 1 611 698.78 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D65/09-01
Wzrost konkurencyjności Piekarni Cukierni Jerszy Barbara poprzez rozbudowę oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów
1362. HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 179 993.05 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D66/09-01
Optymalizacja procesu produkcyjnego poprzez nabycie kompatybilnych urządzeń, skutkująca pozytywnym wpływem na ochronę środowiska.
1363. Krzysztof Pach-KPH 7 600.00 4 560.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D67/09-01
Modernizacja jakości usług-KPH
1364. DIESEL SERWIS Mechanika Pojazdowa Andrzej Groborz 200 080.00 98 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D68/09-01
Zakup oraz montaż elektronicznego próbnika do sprawdzania wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy z wbudowanym układem odsysania i przepłukiwania
1365. Inter Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 305 000.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D69/09-01
Zintegrowane zarządzanie przy wykorzystaniu ICT - dynamiczny rozwój INTER TRADE sp. z o.o.
1366. Siltruck Sp. z o.o. 2 989 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D70/09-01
Utworzenie serwisu samochodów ciężarowych, magazynu podzespołów i części, salonu sprzedaży z portiernią i infrastrukturą techniczną dla firmy Siltruck sp. z o.o.
1367. Fortress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 432 244.78 212 579.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-D71/09-01
Nowe usługi dzięki wdrożeniu innowacji technologicznej w Fortress
1368. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BIEGOŃ Spółka Cywilna, Jolanta Biegoń i Grzegorz Biegoń 242 780.00 119 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D72/09-01
Rozbudowa parku maszynowego P.H.U. BIEGOŃ S.C. w celu wprowadzenia nowych usług.
1369. SAVEPOL POLIURETANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 791 630.00 474 978.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D73/09-01
Wprowadzenie technologii czyszczenia i regeneracji konstrukcji stalowych z wykorzystaniem indukcji elektromagnetycznej, w przedsiębiorstwie SAVEPOL POLIURETANY sp. z o.o.
1370. SAVEPOL POLIURETANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 620 220.00 313 128.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D74/09-01
Wprowadzenie technologii czyszczenia i regeneracji powierzchni stalowych oraz betonowych strumieniem wody o ciśnieniu 2500 bar, w przedsiębiorstwie SAVEPOL POLIURETANY sp. z o.o.
1371. Firma Usługowo - Budowlana "FIL-BUD" Zbigniew Ziarkowski 2 426 275.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D75/09-01
Dywersyfikacja działalności oraz polepszenie warunków pracy kluczem do podniesienia konkurencyjności Firmy Usługowo-Budowlanej FIL-BUD
1372. Mentamove Sp. z o.o. 310 389.40 152 650.53 WND-RPSL.01.02.04
-00-D76/09-01
Rozwój stosowania terapii Mentamove - wyposażenie i uruchomienie specjalistycznego ośrodka rehabilitacyjnego w Bielsku - Białej przez Mentamove Sp. z o.o.
1373. Mentamove Sp. z o.o. 672 013.04 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D77/09-01
Rozwój stosowania terapii Mentamove - wyposażenie i uruchomienie gabinetów rehabilitacyjnych wraz z specjalistyczną salą gimnastyczną w Bielsku - Białej przez Mentamove Sp. z o.o.
1374. Med Centrum Krzysztof Mróz 741 000.00 444 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D78/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy Med Centrum Krzysztof Mróz poprzez poszerzenie i podniesienie jakości oferowanych usług.
1375. NOVOMEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 120 100.00 60 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D79/09-01
Histeroskopia - zakup zestawu i remont pomieszczenia w Centrum Leczenia Niepłodności NOVOMEDICA Sp .z o.o. w Mysłowicach
1376. NOVOMEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 285 920.00 135 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D80/09-01
Ulepszenie jakości świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnego oprogramowania i sprzętu do embriologii w Centrum Leczenia Niepłodności NOVOMEDICA Sp. z o.o. w Mysłowicach
1377. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SKORPION ART OPTYK TYCHY NIEPUBLICZNY OKULISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOWTNEJ 225 800.00 100 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D81/09-01
Rozbudowa NOZOZ ART Optyk Tychy o sale zabiegową leczenie stożka rogówki metodą crosslinkingu
1378. Zakład Leczniczo Diagnostyczny Chorób Układu Nerwowego Specjalistyczna Przychodnia Neurologiczna" Neuromag", Maciej Gałaszek 64 161.64 30 842.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D82/09-01
Podniesienie jakości świadczenia usług medycznych poprzez zakup nowoczesnego aparatu do EMG
1379. Zakład Leczniczo Diagnostyczny Chorób Układu Nerwowego Specjalistyczna Przychodnia Neurologiczna" Neuromag", Maciej Gałaszek 254 918.40 123 365.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D83/09-01
Doposażenie sali operacyjnej w sprzęt do małoinwazyjnych technik operacji kręgosłupa.
1380. Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety Sp. z o.o. 1 250 239.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D84/09-01
Podniesienie konkurencyjności Śląskiego Centrum Zdrowia Kobiety Sp. z o.o. w Katowicach oraz zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Katowic poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego
1381. Prywatny Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Kiedrzynek-Picheta 92 674.00 55 604.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-D85/09-01
Podniesienie konkurencyjności Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego Małgorzata Kiedrzynek-Picheta w Myszkowie poprzez wdrożenie innowacyjnych technik diagnostyki radiologicznej
1382. Aircom Sp. z o.o. 1 980 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D86/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Aircom Sp. z o.o. oraz bezpieczeństwa ruchu lotniczego poprzez budowę infrastruktury zaplecza technicznego na Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Katowicach
1383. Aircom Sp. z o.o. 1 356 518.00 667 140.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D87/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Aircom Sp. z o.o. poprzez budowę infrastruktury zaplecza administracyjno-technicznego na Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Katowicach
1384. Salony Optyczne "Prooptica" S.C. A.Kleszczewska, S. Rychta 329 510.78 197 706.47 WND-RPSL.01.02.04
-00-D88/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Prooptica s.c.poprawa jakości świadczeń i zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkońców powiatu myszkowskiego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu okulistycznego
1385. Budo-Zbyt Sp. z o.o. 1 694 816.85 694 597.06 WND-RPSL.01.02.04
-00-D89/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Budo-Zbyt Sp. z o.o. w Rybniku poprzez wdrożenie innowacyjnych technik sprzedaży towaru oraz obsługi klienta
1386. Aircom Sp. z o.o. 1 537 200.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D90/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Aircom Sp. z o.o. poprzez budowę infrastruktury terminalu pasażerskiego General Aviation na Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Katowicach
1387. Aircom Sp. z o.o. 1 650 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D91/09-01
Rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy Aircom Sp. z o.o. poprzez rozbudowę infrastruktury zaplecza technicznego Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach.
1388. PRYWATNA KLINIKA STOMATOLOGII KOSMETYCZNEJ, IMPLANTOLOGII I PERIODONTOLOGII 358 450.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D92/09-01
Nowa jakość świadczonych usług w Prywatnej Klinice Stomatologii Kosmetycznej, Implantologicznej i Periodontologicznej w Bielsku Białej dzięki inwestycji w innowacyjny tomograf 3D.
1389. NZOZ "MEDYK" Małgorzata Cop 228 770.00 126 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D93/09-01
Zakup aparatu USG i zestawu do radiowizjografii odpowiedzią na potrzeby pacjentów NZOZ MEDYK w Dobieszowicach.
1390. Image Jarczyk Barbara 58 560.00 28 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D94/09-01
Rozbudowa Salonu Image Jarczyk Barbara poprzez zakup solarium celem świadczenia nowych usług.
1391. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Witold Gwinner 60 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D95/09-01
Zakup usług doradczych związanych z planowanym wprowadzeniem produktów firmy Gwinner na rynki Czech, Wielkiej Brytanii i Irlandii.
1392. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Witold Gwinner 60 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D96/09-01
Zakup usług doradczych związanych z planowanym wprowadzeniem produktów Gwinner na rynki Włoch, Rosji i Szwajcarii.
1393. MT Partner s.c. Maciej Ogorzałek, Tomasz Bryk 60 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D97/09-01
Zakup usług doradczych związanych z planowanym wprowadzeniem produktów MT Partner s.c. na rynki Austrii, Niemiec i Japonii.
1394. MT Partner s.c. Maciej Ogorzałek, Tomasz Bryk 60 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D98/09-01
Zakup usług doradczych związanych z planowanym wprowadzeniem produktów MT Partner s.c. na rynki Rosji, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA).
1395. Grupa Gumułka Sp. z o.o. 171 617.40 84 402.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-D99/09-01
Zakup i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem w celu wprowadzenia ulepszonych usług i wzmocnienia przewagi konkurencyjnej Grupy Gumułka Sp. z o.o.
1396. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OLMET Andrzej Oleś 4 400 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E01/09-01
Zakup strzępiarki do rozdrabniania i segregacji odpadów celem zdobycia przewagi konkurencyjnej P.H.U. OLMET Andrzej Oleś z Tarnowskich Gór poprzez poszerzenie zakresu usług związanych z recyklingiem
1397. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OLMET Andrzej Oleś 1 922 027.65 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E02/09-01
Zakup nowoczesnej maszyny - prasonożycy, w celu zmiany procesu przetwarzania odpadów stalowych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OLMET Andrzej Oleś z Tarnowskich Gór
1398. Dariusz Juraszek "Juratech" 729 560.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E03/09-01
Wprowadzenie nowych usług oraz zdobycie nowych rynków przez firmę Juratech, dzięki budowie kortów do gry w Squasha
1399. DENTICA Centrum Stomatologii i Ortodoncji Nawracała Sylwia 290 230.00 170 478.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E04/09-01
Zakup nowoczesnego unitu stomatologicznego i sprzętu diagnostycznego do wykonywania zdjęć rentgenowskich na potrzeby Centrum Stomatologii i Ortodoncji DENTICA w Częstochowie
1400. Dariusz Juraszek "Juratech" 418 179.40 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E05/09-01
Utworzenie Instytutu Zdrowia i Urody w Częstochowie
1401. Piekarnia Andrzej Ziemnicki 213 500.00 102 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E06/09-01
Modernizacja procesu produkcji piekarniczej Piekarni Ziemnicki Andrzej w Częstochowie
1402. Slimex AG Śliwiak Małgorzata 378 468.40 181 332.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E07/09-01
Zakup nowoczesnej linii technologicznej do grawerowania laserowego w celu wprowadzeniu nowych produktów przez firmę Slimex AG w Częstochowie
1403. NZOZ Przychodnia Stomatologiczna "Medical-Dens" Wcisło Mariusz 125 050.00 71 370.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E08/09-01
Zakup nowoczesnego wyposażenia stomatologicznego, w celu wprowadzenia nowych usług oraz poprawy jakości obecnie świadczonych, przez rodzinny gabinet stomatologiczny Stomatologia-Wcisło
1404. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AUTO- REMONT Rudolf Sitek 2 639 156.46 749 915.72 WND-RPSL.01.02.04
-00-E09/09-01
Rozwój Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego AUTO - Remont poprzez budowę nowego warsztatu samochodowego oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń
1405. Projekt Plus Architekci S.C.GRZEGORZ TKACZ,TOMASZ BORKOWSKI 50 996.00 25 080.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E10/09-01
Podniesienia konkurencjności firmy Projekt Plus Architekci poprzez modernizację istniejącego przedsiębiorstwa
1406. 3W DYSTRYBUCJA BUDOWLANA Sp. z o.o. 457 500.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E11/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy 3W Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej poprzez automatyzację i komputeryzację procesu przygotowania tynków
1407. Gabinet Weterynaryjny lek.wet.Zyta Plewnia 93 320.00 48 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E12/09-01
Doposażenie i modernizacja gabinetu weterynaryjnego w celu poszerzenia zakresu świadczonych usług w oparciu o istniejący potencjał intelektualny i doświadczenie zawodowe.
1408. Merawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 347 101.21 142 254.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-E13/09-01
Wyposażenie centrum badawczo rozwojowego firmy Merawex Sp. z o.o. w innowacyjne urządzenia laboratoryjne.
1409. SANIT-TRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 604 300.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E14/09-01
Rozwój nowej technologii produkcji w firmie Sanit-Trans spółka z o.o. poprzez zakup nowoczesnych środków produkcji.
1410. MMF SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 226 095.12 102 742.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-E15/09-01
Wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa MMF Services Sp. z o. o.
1411. Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski NZOZ 278 200.00 156 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E16/09-01
Zakup nowoczesnego densytometru do nowego Centrum Medycznego w Katowicach - Piotrowcach
1412. Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski NZOZ 386 100.00 198 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E17/09-01
Zakup nowoczesnego aparatu do mammografii cyfrowej na potrzeby nowego Centrum Medycznego w Katowicach Piotrowicach
1413. Avimed Sp. z o.o. 820 310.00 366 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E18/09-01
Zakup wyposażenia nowej sali operacyjnej dla szpitala AVIMED w Katowicach.
1414. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KONIMAX Marzena Surdyk 610 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E19/09-01
Rozszerzenie działalności firmy KONIMAX z Rudy Śląskiej poprzez zakup kompletnej myjni samochodowej bezdotykowej
1415. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "NARDOS" Danuta Milewska 207 400.00 102 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E20/09-01
Wprowadzenie nowej oferty wyrobów i wzrost innowacyjności produkcji, w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym NARDOS Danuta Milewska, poprzez zakup innowacyjnego centrum obróbczego.
1416. Sukces s.c. Sebastian Kachel, Michał Lekston 255 422.40 105 252.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E21/09-01
Podwyższenie konkurencyjności spółki cywilnej Sukces w Siemianowicach Śląskich, poprzez budowę magistrali światłowodowej z wykorzystaniem kanalizacji teletechnicznej Telekomunikacji Polskiej
1417. Sukces s.c. Sebastian Kachel, Michał Lekston 435 461.25 196 761.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-E22/09-01
Rozwój działalności spółki cywilnej Sukces w Siemianowicach Śląskich dzieki wdrożeniu innowacyjnej technologii Passive Optical Network
1418. KLOOD Sobota Mateusz 228 528.00 137 116.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-E23/09-01
Inwestycja w KLOOD Sobota Mateusz- zakup wyspacjalizowanej oklejarki, wiertarki wielowrzecionowej oraz agragatu ssącego czystego powietrza
1419. "Dreier" W. Połacik Spółka Jawna 244 053.89 127 896.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E24/09-01
Wzrost konkurencyjnej przewagi firmy DREIER poprzez zakup mini-linii do kolorowania farb i tynków
1420. GAŁUSZKA IZABELA PAGIS 483 871.78 230 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E25/09-01
Stworzenie i wdrożenie portalu społecznościowego dotyczącego organizowania imprez i przyjęć okolicznościowych.
1421. VIP s.c. 1 490 270.14 702 034.68 WND-RPSL.01.02.04
-00-E26/09-01
Kompleksowa modernizacja przedsiębiorstwa VIP s.c. i wzrost jego konkurencyjności poprzez budowę nowoczesnego zakładu produkcyjno-usługowego oraz zakup środków trwałych
1422. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SIM-POL spółka cywilna; Marian Musiał, Stanisław Gwóźdź, Joanna Gwóźdź, Anna Feliszewska. 1 525 732.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E27/09-01
modernizacja kuchni w restauracji z montażem telebimów i bilbordów stałych
1423. PRO-INWEST s.c. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska 400 984.60 195 562.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E28/09-01
KOMPUTEROWE CENTRUM EDUKACYJNE- rozszerzenie zakresu usług lokalnego przedsiębiorcy wspierajacego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
1424. PRO-INWEST s.c. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska 415 807.47 197 700.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E29/09-01
PARKING BEZ BARIER - rozszerzenie zakresu usług lokalnego przedsiębiorcy wspierającego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
1425. "TALAGA" Renata Talaga 388 520.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E30/09-01
Nowoczesna myjnia bezdotykowa szansą na rozwój przedsiebiorstwa TALAGA
1426. VISAGE Studio Urody Marzena Ostróżka - Pełka 139 775.40 68 742.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E31/09-01
Wzrost konkurencyjności oraz rozszerzenie działalności firmy poprzez wprowadzenie nowych usług i dostosowanie firmy do wymogów sanitarnych.
1427. Firma Multi Produkcji "GUMEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E32/09-01
Dywersyfikacja działalności Firmy Multi Produkcji Gumex Sp. z o.o. poprzez rozbudowę parku maszynowego prowadząca do wzrostu konkurencyjności
1428. Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe Maria Halabowska 276 603.85 129 450.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-E33/09-01
Zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez wprowadzanie nowych i ulepszonych usług związanych z diagnostyką pojazdową.
1429. ERG Spółka Akcyjna 429 440.00 176 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E34/09-01
Wprowadzenie nowej oferty wyrobów oraz wzrost efektywności, wydajności i jakości produkcji w Spółce Akcyjnej ERG S.A. poprzez zakup nowoczesnych maszyn.
1430. Revital Gabinet Kardiologiczny s.c. K. Gołba J. Biernat 263 000.00 157 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E35/09-01
Wprowadzenie innowacyjnych usług w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej firmy Revital
1431. Gabinet Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy - Wojciech Pluskiewicz 294 020.00 144 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E36/09-01
Wprowadzenie nowych i ulepszonych usług medycznych jako droga do wywalczenie przewagi konkurencyjnej dla Gabinetu leczenia chorób układu kostnego
1432. Lecznica dla zwierząt Aleksander Gierek 54 534.00 24 138.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E37/09-01
Zwiększenie konkurencyjności lecznicy dla zwierząt przez wprowadzenie innowacyjnych usług
1433. Justyna Chmielińska Specjalistyczna Praktyka Lekarska 180 000.00 108 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E38/09-01
Stworzenie przewagi konkurencyjnej dla Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej poprzez wprowadzenie nowoczesnych mobilnych usług medycznych
1434. KLUB MALUCHA SIÓDME NIEBO KATOWICE MAŁGORZATA MROZEK 1 907 420.80 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E39/09-01
Przedszkole inne niż wszystkie - utworzenie nowej placówki przedszkolnej jako odpowiedź na potrzeby rynku
1435. PHU Rech-Mus Marzec Dorota 51 240.00 25 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E40/09-01
Rozbudowa gabinetu odnowy biologicznej DAY SPA w celu wprowadzenia do oferty nowych usług.
1436. P.P.H.U. KROPKA s.c. Joanna i Artur Sufranek 204 960.00 100 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E41/09-01
Rozbudowa firmy poligraficznej PPHU KROPKA w celu wprowadzenia do oferty nowych usług
1437. NBL SPORT Spółka z o.o. 1 804 127.94 749 896.13 WND-RPSL.01.02.04
-00-E42/09-01
Udoskonalenie procesów produkcyjnych oraz wprowadzenie nowych produktów dzięki inwestycjom produkcyjnym.
1438. P.P.U.H. KOCOŃ Sp.jawna, Kocoń Krzysztof, Kocoń Jarosław 922 320.00 453 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E43/09-01
Poszerzenie zakresu oferowanych usług dzięki inwestycji w nowy środek trwały
1439. NOBILEKITEBOARDING Sp. z o.o. 468 517.82 199 964.94 WND-RPSL.01.02.04
-00-E44/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy NOBILEKITEOBARDING poprzez wprowadzenie na rynek nowej linii desek snowboardowych
1440. NBL KOMPOZYTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 712 270.00 749 890.05 WND-RPSL.01.02.04
-00-E45/09-01
Automatyzacja procesów produkcyjnych związanych z wytwarzaniem specjalistycznych produktów kompozytowych
1441. HI-NET SPÓŁKA CYWILNA MARCIN DANYSZ, KRZYSZTOF ZABOROWSKI 101 748.00 50 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E46/09-01
Szeptak.pl - Bezkompromisowy Portal Opiniowy
1442. Kaczorek Mariusz VEGA Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Kaczorek 71 650.00 42 990.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E47/09-01
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnego urządzenia produkcyjnego
1443. Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "TOBAR" s.c. Szymon Korzeń, Adam Jankowski 117 730.00 57 900.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E48/09-01
Udoskonalenie i podniesienie jakości świadczonych usług geodezyjno-kartograficznych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu.
1444. Żywieckie Kopalnie Kruszyw Sp. z o.o. 1 614 060.00 749 876.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-E49/09-01
Poprawa efektywności wydobycia kruszyw dzięki zastosowaniu wysoko wydajnej pogłębiarki do prac pod wodą.
1445. Eickhoff Polonia Ltd Sp. z o.o. 2 086 210.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E50/09-01
MODERNIZACJA HALI I TECHNICZNE PRZYSTOSOWANIE JEJ DO SPEŁNIENIA WYŻSZYCH WYMOGÓW OFEROWANYCH WYROBÓW
1446. Waldemar Szczygieł "Euro-Amiwal" Przedsiębiorstwo Usługowe 344 300.00 169 328.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-E51/09-01
Modernizacja, unowocześnienie i zakup specjalistycznego wyposażenia diagnostycznego warsztatu samochodowego
1447. Amiwal Szczygieł i s-ka s.c 21 439.00 10 546.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E52/09-01
Skomputeryzowanie i zakup oprogramowań dla sklepu motoryzacyjnego
1448. Rehabilitacja św. Łukasza Katarzyna Gruisen 310 960.11 165 186.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-E53/09-01
Poszerzenie działalności Rehabilitacji św. Łukasza poprzez wprowadzenie nowych usług rehabilitacyjnych w nowej lokalizacji, w Bielsku-Białej.
1449. Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o. 1 348 865.00 747 961.68 WND-RPSL.01.02.04
-00-E54/09-01
Uruchomienie specjalistycznego oddziału laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej wraz z blokiem operacyjnym w Katowicach
1450. Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o. 1 342 700.00 739 816.46 WND-RPSL.01.02.04
-00-E55/09-01
Uruchomienie nowoczesnej poradni diagnostyki obrazowej w Katowicach.
1451. Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o. 1 292 155.00 715 196.46 WND-RPSL.01.02.04
-00-E56/09-01
Uruchomienie nowoczesnej poradni laryngologicznej, audiologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej w Katowicach.
1452. Komprex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 412 970.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E57/09-01
Dywersyfikacja działalności spółki Komprex poprzez rozbudowę firmy i wprowadzenie kompleksowych usług stomatologicznych.
1453. Strzałka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 316 468.00 155 640.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E58/09-01
Zwiększenie potencjału funkcjonowania przedsiębiorstwa i wprowadzenie nowej usługi poprzez zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem.
1454. Kokot Anna HURTOWNIA KOBAX 332 566.55 163 557.32 WND-RPSL.01.02.04
-00-E59/09-01
Modernizacja i rozbudowa działalności Kokot Anna HURTOWNIA KOBAX
1455. VITRES Wojciech Brzeziński 1 685 000.00 842 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E60/09-01
Rozbudowa salonu sprzedaży oraz wykonanie dedykowanych stanowisk serwisowych dla klinetów instytucjonalnych marki Land Rover.
1456. Indywidualna Praktyka Dentystyczna na Wezwanie Krzysztof Słomian 415 700.56 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E61/09-01
Rozwój Indywidualnej Praktyki Dentystycznej na Wezwanie poprzez inwestycję w nowy gabinet i sprzęt stomatologiczny
1457. Indywidualna Praktyka Lekarska Lek.Med. Jerzy Hanslik 120 150.00 66 287.95 WND-RPSL.01.02.04
-00-E62/09-01
Rozbudowa specjalistycznego gabinetu oraz wyposażenie celem wzrostu konkurencyjności Indywidualnej Praktyki Lekarskiej Lek.Med. Jerzy Hanslik
1458. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EL-CUK Irena Kożuch 223 550.00 110 700.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E63/09-01
Wzrost konkurencyjności PPUH EL-CUK poprzez wdrożenie i uruchomienie nowych usług z zakresu telekomunikacji, telewizji IPTV oraz szerokopasmowego internetu dla mieszkańców i firm miasta Będzin.
1459. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "Ekotelbud" Paweł Połacik 206 180.00 101 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E64/09-01
Wzrost konkurencyjności Firmy PUH EKOTELBUD poprzez zakup nowoczesnych maszyn budowlanych w celu realizacji technik bezwykopowych oraz wykopowych pozwalających rozszerzyć prowadzoną działalność
1460. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatna Poradnia Stomatologii Estetycznej L&P Wesoły Popilawska-Wesoły Lidia 351 685.97 177 658.53 WND-RPSL.01.02.04
-00-E65/09-01
Dalszy etap rozbudowy gabinetu stomatologicznego L&P Wesoły w Sosnowcu poprzez zakup środków trwałych
1461. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatna Poradnia Stomatologii Estetycznej L&P Wesoły Popilawska-Wesoły Lidia 392 234.71 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E66/09-01
Wzrost konkurencyjności gabinetu stomatologicznego L&P Wesoły dzięki rozbudowie i wyposażeniu w nowoczesny sprzęt medyczny
1462. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatna Poradnia Stomatologii Estetycznej L&P Wesoły Popilawska-Wesoły Lidia 426 369.69 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E67/09-01
Gabinet przyjazny dzieciom- rozbudowa i wyposażenie L&P Wesoły celem świadczenia usług stomatologicznych dla najmłodszych.
1463. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatna Poradnia Stomatologii Estetycznej L&P Wesoły Popilawska-Wesoły Lidia 379 186.67 190 860.81 WND-RPSL.01.02.04
-00-E68/09-01
Rozwój gabinetu profilaktycznego poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt stomatologiczny
1464. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatna Poradnia Stomatologii Estetycznej L&P Wesoły Popilawska-Wesoły Lidia 486 785.72 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E69/09-01
Poprawa jakości zdjęć w pracowni RTG dzięki zakupie nowego środka trwałego do wykonywania zdjęć
1465. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PRZEMYSŁÓWKA-BIS" 1 341 426.21 659 717.82 WND-RPSL.01.02.04
-00-E70/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnej linii produkcyjnej oraz podniesienie jakości oferowanych produktów.
1466. RAFS Sp. z o.o. 689 850.00 337 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E71/09-01
Wzrost konkurencyjności Spółki Rafs na rynku regionalnym oraz krajowym poprzez zakup nowoczesnych maszyn do produkcji opakowań.
1467. RAFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 458 923.17 225 699.93 WND-RPSL.01.02.04
-00-E72/09-01
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy RAFS sp. z o.o. poprzez zakup linii produkcyjnej prowadzący do wprowadzenia na rynek nowego produktu.
1468. PRZEDSIĘBIORSTWO METALI NIEŻELAŻNYCH BOBREK S.J. 836 554.00 342 850.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E73/09-01
Wzrosk konkurencyjności firmy BOBREK na rynku krajowym poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych oraz wprawadzeniu nowych produktów.
1469. Drukarnia Arial Bąkowski Spółka jawna 183 000.00 90 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E74/09-01
Zakup nowoczesnej maszyny do sitodruku z tunelem UV szansą poprawy konkurencyjności firmy
1470. Drukarnia Arial Bąkowski Spółka jawna 579 500.00 285 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E75/09-01
Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy poprzez zakup drukarskiej maszyny czterokolorowej
1471. Artech Piotr Chwołka 1 519 241.94 724 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E76/09-01
Uruchomienie produkcji i usługi remontu wielkogabarytowych konstrukcji spawanych przez ARTECH
1472. Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne DRIM Sp. z o.o. 396 500.00 195 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E77/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji izolatorów przepustowych średnich napięć do zastosowań w specjalistycznej automatyce przemysłowej
1473. GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. 46 360.00 19 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E78/09-01
Wdrożenie systemu zarządzania jakością w spawalnictwie wraz z zintegrowanym systemem zarządzania jakością, środowkiem i BHP w firmie GASCONTROL POLSKA w Cieszynie
1474. GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. 63 440.00 26 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E79/09-01
Analiza pozycji rynkowej, strategia rozwoju, biznes plan oraz raport o dostępnych źródłach zewnętrznego finansowania dla GASCONTROL POLSKA w Cieszynie
1475. TEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 173 770.00 104 262.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E80/09-01
Modernizacja przedsiębiorstwa TEKO kluczem do wprowadzenia nowych usług serwisu sprzętu sportowego
1476. Abisal Sp. z o.o. 242 580.00 121 290.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E81/09-01
Modernizacja sfery logistyki firmy Abisal kluczem do zaoferowania ulepszonych usług
1477. TEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 90 600.00 54 360.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E82/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy TEKO poprzez wdrożenie platformy handlu internetowego.
1478. "CYNKMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 489 220.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E83/09-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia wzdłużnego i poprzecznego blach w kręgach
1479. Positive-Power, Rafael Moucka 874 032.40 429 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E84/09-01
Nowoczesny e-mail marketing w systemach e-commerce.
1480. P.R.I. Migbud Jerzy Migurski 384 300.00 189 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E85/09-01
Rozwój i rozbudowa przedsiębiorstwa
1481. Biuro Projektów i Studiów Komunikacyjnych ITS TRAFFCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 221 154.55 108 764.54 WND-RPSL.01.02.04
-00-E86/09-01
Wyposażenie biura w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie pozwalające na realizowanie projektów w zakresie inżynierii ruchu drogowego z zastosowaniem znaków o zmiennej treści VMS.
1482. APM Konior Piwowarczyk Konior Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 450 858.32 221 733.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-E87/09-01
Rozbudowa serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego znaków o zmiennej treści VMS.
1483. Marmur Zakład Betoniarsko-Kamieniarski Edmund Dulemba 741 056.80 420 310.27 WND-RPSL.01.02.04
-00-E88/09-01
Modernizacja bazy sprzętowej Zakładu Betoniarsko-Kamieniarskiego MARMUR w Kobielicach.
1484. BEN Zbigniew Dziczkowski 3 679 032.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E89/09-01
Budowa i wyposażenie infrastruktury zaplecza serwisowego celem wdrożenia mobilnej, zarządzanej zdalnie, ogólnopolskiej usługi serwisowej urządzeń MFP.
1485. i2 Analytical Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce 605 483.00 337 048.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-E90/09-01
Specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania analiz - dynamiczny rozwój i2 Analytical w branży usług związanych ze środowiskiem naturalnym.
1486. P.P.U.H. "Ger-Bud" - Marek Gerlich 2 623 814.43 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E91/09-01
Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z pełnym wyposażeniem do produkcji i sprzedaży płyt meblowych przez firmę GER-BUD w Rybniku
1487. RM Gastro Polska Sp. z o.o. 738 405.00 363 150.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E92/09-01
Zaawansowane narzędzia zarządzania w RM GASTRO POLSKA - zakup systemu klasy ERP
1488. Polskie Centrum Odnowy Energetycznej Piramidy Horusa-Śląsk 1 537 200.00 199 962.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E93/09-01
ruchomienie całorocznego centrum odnowy w oparciu o świadczone usługi paramedyczne
1489. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "EMAG-SERWIS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 586 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E94/09-01
System rejestracji i monitorowania ciągu technologicznego w firmie EMAG-SERWIS Sp. z o.o. wraz z automatyzacją procesów znakowania, mycia i hermetyzacji.
1490. Regeneracja Podzespołów Samochodowych 268 002.28 130 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E95/09-01
Wdrożenie najnowocześniejszej technologii wyważania i doważania wysokoobrotowego regenerowanych turbosprężarek w firmie Bogusław Figura szansą na wzorst konkurencyjności.
1491. Maximus Dariusz Pająk 455 603.88 195 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E96/09-01
Inwestycja w maszyny wyważające szansą na wzrost konkurencyjności i rozwój eksportu dla firmy MAXIMUS
1492. Technika Podłogowa Grzegorz Ślusarczyk 77 427.24 38 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E97/09-01
Rozwój oferty usługowej poprzez doposażenie sprzętowe firmy Technika podłogowa Grzegorz Ślusarczyk
1493. Gardenia Food Spółka z o.o. 1 488 922.16 732 256.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-E98/09-01
Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy Gardenia Food poprzez podniesienie jakości produktów i rozszerzenie działalności o nowe rynki zbytu w wyniku zakupu specjalistycznych środków trwałych
1494. MEGA BRUK Usługi w zakresie budownictwa drogowego Jacek Sztolcman 3 824 119.80 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-E99/09-01
Modernizacja linii do produkcji mas bitumicznych firmy MEGA BRUK w celu wprowadzenia nowych produktów
1495. Sklep spożywczy Anna Siejka 39 259.60 19 308.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F01/09-01
Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez ulepszenie sposobu świadczenia usług oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do wymogów BHP i Unii Europejskiej
1496. EURO REN BUD 534 024.50 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F02/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy EURO REN BUD poprzez zakup urządzeń specjalistycznych umożliwiających renowację zabytków oraz wdrażanie nowych usług.
1497. „Dymek” Miśkiewicz spółka jawna 620 662.80 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F03/09-01
Budowa i kompleksowe wyposażenie nowoczesnej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów drogą do poprawy konkurencyjności spółki Dymek Miśkiewicz spólka jawna
1498. „Dymek” Miśkiewicz spółka jawna 580 476.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F04/09-01
Budowa i kompleksowe wyposażenie nowoczesnej bezdotykowej myjni samochodowej drogą do poprawy konkurencyjności Dymek Miśkiewicz spółka jawna w Ogrodzieńcu
1499. Paweł Antosz Sprinter 64 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F05/09-01
Rozbudowa i modernizacja mikroprzedsiębiorstwa Paweł Antosz Sprinter w Bieruniu (warsztat samochodowy), mająca na celu umocnienie jego pozycji na rynku poprzez wprowadzenie nowych usług.
1500. Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne "Tychy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 305 000.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F06/09-01
Zakup nowoczesnej samochodowej wiertnicy hydrogeologicznej z sondą dynamiczną w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych usług oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa
1501. Pressonline Łukasz Preś 320 067.00 157 410.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F07/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Pressonline Łukasz Preś poprzez budowę bezdotykowej myjni samochodwej dwustanowiskowej w Radzionkowie
1502. Pressonline Łukasz Preś 320 067.00 157 410.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F08/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Pressonline Łukasz Preś w Tarnowskich Górach poprzez budowę bezdotykowej myjni samochodowej jednostanowiskowej z dodatkowym miejscem do mycia pojazdów w Radzionkowie
1503. IMG S.C. Ireneusz Meller, Michał Gawlik 167 100.00 81 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F09/09-01
Usługi medycyny estetycznej oraz SPA szansą na wzrost konkurencyjności centrum urody Newline
1504. POLMOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 244 400.00 510 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F10/09-01
Wdrożenie produkcji nowego asortymentu narzędzi specjalnych przeznaczonych do precyzyjnego okrawania blach stalowych
1505. POLMOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F11/09-01
Zwiększenie konkurencyjności Polmotors poprzez wprowadzenie do produkcji nowego typoszeregu detali oraz istotne ulepszenie oferty produktowej
1506. Exan-Trading Anna Rudlicka 95 160.00 46 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F12/09-01
Rozbudowa firmy poprzez zakup licencji na nową działalność.
1507. PMS Recycling Sp. z o. o. 303 828.80 149 424.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F13/09-01
Rozwój potencjału produkcyjnego firmy PMS Recycling Sp. z o.o. poprzez zakup i instalację urządzenia do rozdrabniania i kruszenia tworzyw sztucznych w procesie ich recyklingu.
1508. Lotronic Light System Sp. z o.o. 127 464.00 76 478.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F14/09-01
1.2.4. Modernizacja i rozbudowa pracowni projektów elektrycznych i elektrotechnicznych dla systemów oszczędności energii
1509. "KATIMEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 166 000.00 81 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F15/09-01
ZAKUP KOPARKO - ŁADOWARKI
1510. Euro-Capital, Capital Service Edyta Szymańska-Mokwa 95 500.00 57 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F16/09-01
Wzrost konkurencji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług na rynek.
1511. SRTIME SPÓŁKA JAWNA PAWŁOWSKI & JELONEK 195 200.00 96 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F17/09-01
Usprawnienie działania systemu SRT służącego do monitoringu oraz kontroli kosztów użytkowania wszelkiego typu pojazdów i maszyn roboczych
1512. SRTIME SPÓŁKA JAWNA PAWŁOWSKI & JELONEK 195 200.00 96 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F18/09-01
Zakup specjalistycznej zabudowy samochodu serwisowego Spółki SRTIME twórcy systemu kontroli transportu SRT
1513. Materla Józef Elektromechanika Pojazdowa 123 830.00 60 900.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F19/09-01
Zwiększenie konkurencyjności Warsztatu Samochodowego Józefa Materli poprzez zwiększenie jego zaplecza sprzętowego.
1514. Cardiotest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 253 100.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F20/09-01
Modernizacja kliniki poprzez rozbudowę i zakup urządzeń diagnostycznych.
1515. ZASADA ZUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ 1 714 100.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F21/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy ZASADA ZUP Sp. z o.o. poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa i reorganizację procesu produkcyjnego.
1516. Uni Pak Marcin Lusio 75 100.00 45 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F22/09-01
Remont i dostosowanie lokalu na potrzeby rozwoju firmy UNI PAK Marcin Lusio
1517. UNIPRAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F23/09-01
Udoskonalenie usług pralniczych dzięki zastosowaniu nowoczesnej kompleksowej linii pralniczej
1518. P.W. DAVANTI RADOSŁAW MAZUR 294 000.00 176 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F24/09-01
ROZBUDOWA OBIEKTÓW WARSZTATOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANOWEGO DAVANTI RADOSŁAW MAZUR
1519. Skowron Jan 25 000.00 15 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F25/09-01
Modernizacja warsztatu samochodowego Skowron Jan Piekary Śląskie 41-949 ul.Wodna 2a
1520. Paneyra Import Export 33 219.69 19 935.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F26/09-01
Wymiana maszyn i urządzeń niezbędnych do ulepszenia procesu produkcyjnego
1521. Lotte Immobilien Sp. z o.o. 1 103 360.68 542 636.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-F27/09-01
Poszerzenie działalności firmy Lotte Immobilien Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych urządzeń i poszerzenie swojej działalności o nową ofertę.
1522. "POLiS Clinic" Prywatna Opieka Lekarska Specjalistyczna sp. z o.o. 432 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F28/09-01
Rozbudowa POLiS Clinic w Katowicach - zakup wyposażenia zabiegowego oraz instalacja windy w budynku Kliniki
1523. SPRINT Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 347 700.00 142 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F29/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Sprint poprzez zakup środków trwałych i wprowadzenie nowych ,ulepszonych usług
1524. Pracownia Projektowa "MALACHIT" Aleksandra Gołowacz 407 065.17 200 195.98 WND-RPSL.01.02.04
-00-F30/09-01
Rozwój Pracowni Projektowej Malachit Aleksandra Gołowacz poprzez modernizację obiektu i zakup urządzeń w celu unowocześnienia procesu usługowego.
1525. PUHP INGER S.C. 142 982.48 59 994.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F31/09-01
Zmodernizowanie usług firmy Inger S.C. poprzez zakup geodezyjnego odbiornika satelitarnego GPS/GNSS RTK do pracy w sieci ASG-Eupos.
1526. A.M.D. Biuro Informacji i Usług Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Eugeniusz Wojnarowski 236 200.00 141 720.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F32/09-01
Zwiększenie konkurencyjności laboratorium analitycznego poprzez adaptację nowych pomieszczeń, instalację systemu informatycznego, zakup aparatury i usunięcie barier dla niepełnosprawnych
1527. NOVAR Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 219 600.00 90 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F33/09-01
Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz wydajności procesów z użyciem gazów technicznych w firmie Novar Sp. z o.o.
1528. NOVAR Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 1 387 823.20 568 780.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F34/09-01
Uruchomienie usługi plazmowego cięcia blach podstawą dywersyfikacji oferty oraz optymalizacji procesów produkcyjnych realizowanych przez firmę Novar Sp. z o.o.
1529. NOVAR Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 558 223.20 228 780.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F35/09-01
Przygotowanie hal B i D do produkcji konstrukcji stalowych do 10T poprzez modernizacje 4 suwnic w firmie Novar Sp. z o.o.
1530. AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni Marek Trzcionka 198 274.00 97 511.81 WND-RPSL.01.02.04
-00-F36/09-01
Modernizacja parku maszynowego umożliwiająca wprowadzenie ulepszonych usług na rynek oraz wzrost konkurencyjności firmy AGRO-MAR Marek Trzcionka w Mikołowie
1531. Akademia Szkoleniowa B&K Spółka jawna S.Kublin, M. Laskowski 1 186 935.70 583 738.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-F37/09-01
Rozwój technologiczny Akademii Szkoleniowej B&K poprzez uruchomienie interaktywnych szkoleń fryzjerskich.
1532. Urovita Spółka z ograniczoną odpowiedzialności 1 586 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F38/09-01
Poprawa jakości świadczonych usług poprzez remont zakupionego budynku przez Urovita Sp.z o. o.
1533. Zakład Wyrobów Metalowych METAL-SYSTEM Sp. z o.o. 2 055 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F39/09-01
Rozwój Spółki METAL-SYSTEM w oparciu o zakup centrum obróbczego CNC
1534. KONCEPT ŁUKASZ WIADERNY 685 000.00 300 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F40/09-01
Zakup i wdrożenie innowacyjnego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego
1535. Zakład Wyrobów Metalowych METAL-SYSTEM Sp. z o.o. 610 000.00 300 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F41/09-01
Rozwój Spółki METAL-SYSTEM w oparciu o zakup innowacyjnego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego
1536. EURO-GAST S.C.DAMIAN KAMIŃSKI, KRZYSZTOF CZERWIŃSKI 464 921.99 278 953.19 WND-RPSL.01.02.04
-00-F42/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Euro-Gast s.c. poprzez uruchomienie nowej restauracji w Sosnowcu.
1537. Bronisław Botor 52 700.00 31 620.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F43/09-01
Poprawa konkurencyjności firmy BOTOR w Rudzie Śląskiej poprzez zakup sprzętu i zastosowanie nowych technologii
1538. OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW MGR INŻ. STANISŁAW WSZOŁEK 478 856.44 287 313.87 WND-RPSL.01.02.04
-00-F44/09-01
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę Stacji Kontroli Pojazdów
1539. Miconet Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością 181 338.00 108 802.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-F45/09-01
Modernizacja firmy poprzez zakup sprzętu do transmisji przewodowej
1540. Globalsport spółka z ograniczoną odpowiedzialności spółka komandytowa 416 988.71 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F46/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Globalsport poprzez jej rozbudowę, modernizację oraz zakup urządzeń umożliwiających wprowadzenie nowych usług w ofercie firmy.
1541. SARA Ilona i Zbigniew Sygut Spółka Jawna 875 960.00 430 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F47/09-01
Zakup kompletnego wyposażenia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i Serwisu Ogumienia.
1542. SARA Ilona i Zbigniew Sygut Spółka Jawna 1 666 520.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F48/09-01
Budowa i wyposażenie innowacyjnej i proekologicznej myjni samochodowej w Czestochowie
1543. Firma OST S.C. 225 700.00 111 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F49/09-01
Wzrost konkurencyjności spółki OST poprzez modernizację obecnego parku maszyn i zakup specjalistycznych urządzeń poszerzających ofertę wnioskodawcy.
1544. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Import-Export "Leszko" Leszek Dobrzański 427 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F50/09-01
Zakup narzędzi w postaci specjalnego zestawu formy w celu wprowadzenia nowego produktu w ofercie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowe Import-Export Leszko Leszek Dobrzański.
1545. Artur Płuska Pracownia Geodezyjna Techmiar 271 603.92 133 575.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-F51/09-01
Zakup specjalistycznych urządzeń w celu rozwoju przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej ulepszonej usługi.
1546. Zakład Produkcyjno-Handlowy "KIMET" Zbigniew Kisiela 574 175.92 282 381.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-F52/09-01
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa KIMET poprzez poszerzenie dotychczasowej działalności o nową usługę.
1547. Zakład Produkcyjno - Handlowo - Usługowy Transdrew sc 610 000.00 300 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F53/09-01
Zakup specjalistycznych urządzeń w celu modernizacji przedsiębiorstwa Transdrew.
1548. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Leszko" Import-Export Leszek Dobrzański 427 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F54/09-01
Zakup specjalnych narzędzi w postaci zestawu form w celu wprowadzenia nowego produktu w ofercie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowe Import-Export Leszko Leszek Dobrzański.
1549. Unimot Express Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 572 690.00 226 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F55/09-01
Wdrożenie Systemu Informowania Kierownictwa w przedsiębiorstwie Unimot Express.
1550. Globalsport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 373 979.62 183 924.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-F56/09-01
Zakup nowoczesnego ciągu technologicznego maszyn wyposażających serwis sklepu Narty Rowery.
1551. DEKTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 371 571.41 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F57/09-01
Zakup nowego sprzętu medycznego dla spółki Dekta z siedzibą w Częstochowie
1552. "DAMEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 248 880.00 102 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F58/09-01
Modernizacja procesu produkcyjnego oraz budowa serwerownii w firmie Damex
1553. P.H. Arko Arkadiusz Mroźiński 107 051.34 52 648.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-F59/09-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PH Arko Arkadiusz Mroźiński poprzez wprowadzenie nowej usługi - diagnostyki komputerowej - Mega Maco.
1554. P.H. Arko Arkadiusz Mroźiński 641 585.80 315 534.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F60/09-01
Wzrost konkurencyjności w P.H. Arko poprzez wprowadzenie nowych usług w postaciu e-sklepu.
1555. EPIONE Katarzyna Wrześniewska, Narcyz Wrześniewski Spółka Jawna 1 256 600.00 515 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F61/09-01
Wzrost potencjału usługowego poprzez modernizację budynku i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego NZOZ EPIONE
1556. Beata Wawrowska "ADATTO" 219 661.00 108 030.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F62/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy Adatto poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do druku solwentowego i wprowadzenie nowych usług poligraficznych.
1557. Przychodnia Weterynaryjna SURWET S.C. 226 920.00 111 600.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F63/09-01
Wzrost konkurencyjności przychodni weterynaryjnej SURWET poprzez stworzenie nowoczesnego labolatorium analitycznego.
1558. „ŻWIR-PROM” SPÓLKA JAWNA GRZEGORZ PYKA I WSPÓLNICY 738 698.74 330 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F64/09-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Żwir-prom poprzez wprowadzenie nowej usługi.
1559. FHU "KOSNOSTAL" EXPORT-IMPORT Kosno Mirosław 123 732.40 60 852.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F65/09-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy Kosnostal poprzez wprowadzenie nowej usługi oraz modernizację posiadanych zasobów technicznych.
1560. "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KEDAR" 226 384.40 111 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F66/09-01
Wzrost konkurencyjności firmy KEDAR poprzez zakup nowych środków trwałych.
1561. BAYO-DENT ALEKSANDRA JANAS 362 465.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F67/09-01
Podniesieni standardu i rozszerzenie usług gabinetu stomatologicznego BAYO-DENT w wyniku remontu, wymiany wystroju gabinetu i doposażenia w wyspecjalizowany sprzęt stomatologiczny najnowszej generacji
1562. BAYO-DENT ALEKSANDRA JANAS 0.00 0.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F68/09-01
Podniesienie standardu i rozszerzenie usług gabineu stomatologicznego BAYO-DENT w wyniku zakupu pentomografu.
1563. CZARNET spółka cywilna Krzysztof Szymura, Andrzej Owczarek 393 986.80 193 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F69/09-01
Budowa nowoczesnej, szerokopasmowej sieci typu FTTH umożliwiającej dostęp do usługi Triple Play dla mieszkańców osiedla Manhattan w Czerwionce-Leszczynach
1564. Firma Inżynieryjno-Konsultingowa ARCUS S.C. Adrian Garcorz, Tomasz Kubina 139 080.00 68 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-F70/09-01
Nowa proekologiczna usługa- audyty energetyczne, szansą zwiększenia konkurencyjności firmy ARCUS s.c. Modernizacja lokalu, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
1 071 871 135.43 450 653 224.21

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-007/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.01-007/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach
międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-008/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.02-008/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.2 „MŚP” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-009/09

2009-04-07 - 2009-06-08

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-009/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-006/09

2009-03-13 - 2009-05-13

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-006/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09

2009-03-06 - 2009-05-06

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09
Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-005/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-002/08

2008-09-05 - 2008-11-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-001/08

2008-06-06 - 2008-08-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.