Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-021/15

2015-07-20 - 2015-08-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że 20 lipca 2015 roku zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw
w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-020/12

2012-05-08 - 2012-07-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-020/12
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-019/12

2012-01-09 - 2012-03-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-019/12
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-018/11

2011-09-15 - 2011-12-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-018/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-017/11

2011-04-15 - 2012-01-23

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2011 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-017/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-016/11

2011-03-07 - 2011-05-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-016/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-015/10

2010-06-07 - 2010-08-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-015/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-014/10

2010-04-15 - 2011-04-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2010 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-014/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-013/10

2010-03-05 - 2010-05-05

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-013/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-012/10

2010-02-12 - 2010-04-15

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-012/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”

Pobierz plik dla konkursu: SCP-01.02.03-012/10
Lp. Nazwa beneficjenta Koszt całkowity [PLN] Wnioskowane dofinansowanie [PLN] Nr wniosku Tytuł
1. Warsztat Stolarski Wiktorczyk Tomasz 1 698 952.48 696 292.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-001/10-01
Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w Warsztacie Stolarskim Tomasz Wiktorczyk w Pszczynie
2. Zakład Wielobranżowy "ALUX" Aleksander Więckowski 505 690.00 246 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-002/10-01
Wprowadzenie innowacyjnej technologii cięcia wodą w Zakładzie Wielobranżowym ALUX Aleksander Więckowski
3. Pazgan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 624 128.30 276 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-003/10-01
Wzrost konkurencyjności poprzez zakup innowacyjnej formierki do zbrojenia żelbetowych słupów i pali fundamentowych.
4. Roman Machelski Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "ALWERO" Aleksandra i Roman Machelscy 62 883.68 30 926.40 WND-RPSL.01.02.03
-00-004/10-01
Implementacja programu informatycznego PC Biznes Prestiż dla procesu organizacyjnego w Z.P.H.U. ALWERO Aleksandra i Roman Machelscy
5. Multimedia Inspire Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 886 251.18 435 861.24 WND-RPSL.01.02.03
-00-005/10-01
Wdrażanie produktów innowacyjnych poprzez zakup kamery multimedialnej dla firmy Multimedia Inspire Group Sp. z o.o.
6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "REM-MASZ" mgr inż. Anna Kliś 1 513 620.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-006/10-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa REM-MASZ prowadząca do wdrożenia i wprowadzenia na rynek nowych innowacyjnych produktów wraz z dokonaniem zasadniczych innowacyjnych zmian procesu produkcyjnego
7. PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "INSTAL-ART" SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW RUDZKI, WOJCIECH RUDZKI, ALICJA RUDZKA, JANUSZ GAJEWSKI, ALICJA GAJEWSKA 1 526 220.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-007/10-01
Wzrost konkurencyjności Spółki INSTAL-ART poprzez zakup nowoczesnych automatów tokarskich umożliwiających rozwój działalności dzięki innowacyjnym technologiom
8. PUH FART-TRANS CONSULTING Tomasz Ciućka 1 368 800.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-008/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy FART-TRANS poprzez rozbudowę i zakup innowacyjnej wtryskarki w celu wprowadzenia nowych produktów
9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Szym-Mar" Sorychta Mariusz - Wojsczyk Szymon 494 100.00 243 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-009/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kształtów przestrzennych w PW Szym-Mar
10. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Drewmor" Spółka Jawna Waldemar Moryń Rafał Moryń 2 328 769.22 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-010/10-01
Rozwój Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Drewmor Spółka Jawna Waldemar Moryń Rafał Moryń poprzez utworzenie nowej siedziby oraz zakup nowoczesnych i innowacyjnych maszyn obróbczych
11. Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED Spółka Akcyjna 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-011/10-01
Innowacyjna technologia obróbki kół zębatych szansą osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez firmę FRiM BEFARED S.A.
12. JBG- 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 674 690.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-012/10-01
Utworzenie Centrum Diagnostyki Sportowej w miejscowości Wisła poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu do treningu wysokościowego w warunkach hipoksji normobarycznej
13. ASPAMET Siuta Andrzej 1 035 414.00 509 220.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-013/10-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa ASPAMET Andrzej Siuta poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii
14. NOVA DENT CONSULTING dent. Małgorzata Grzegorzak-Nowakowska 547 100.70 300 450.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-014/10-01
Wzrost konkurencyjności i wprowadzenie nowych usług kliniki stomatologicznej Nova Dent Consulting dent.Małgorzata Grzegorzak-Nowakowska poprzez zakup innowacyjnych urządzeń diagnostyczno-zabiegowych.
15. CZAH-POMIAR Sp. z o.o. 1 470 049.98 722 975.40 WND-RPSL.01.02.03
-00-015/10-01
Opracowanie i wdrożenie wspomaganego komputerowo innowacyjnego systemu do wzorcowania czujników temperatury metodą punktów stałych w firmie Czah-Pomiar Sp. z o.o.
16. Intelix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 392 289.54 192 929.28 WND-RPSL.01.02.03
-00-016/10-01
IPC - innowacja w telekomunikacji
17. Telemedycyna Polska Sp. z o.o. 519 956.68 255 716.40 WND-RPSL.01.02.03
-00-017/10-01
Wdrożenie platformy internetowej celem wprowadzenia innowacyjnej usługi umożliwiającej całodobowy monitoring kardiologiczny wraz z wykonywaniem EKG przez Spółkę Telemedycyna Polska Sp. z o.o.
18. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Wielobranżowe WEMM Sp. z o.o. 994 300.00 489 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-018/10-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego Wielobranżowego WEMM Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnego urządzenia wiertniczo-prasowego do wykonywania przewiertów sterowanych.
19. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "STAMAR" Mariusz Włodarczyk i Wspólnicy Spółka Jawna 1 238 300.00 609 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-019/10-01
Wprowadzenie innowacyjnej metody recyklingu ziemi bielącej szansą skutecznej utylizacji odpadów produkcji parafinowej oraz podstawą rozwoju spółki STAMAR
20. "MULTI - FORM I I " Sp. z o.o. 1 097 756.00 449 900.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-020/10-01
Implementacja innowacyjnego programu informatycznego ASSECO WAPRO MAX, warunkiem wzrostu konkurencyjności i efektywności działania Spółki MULTIFORM II.
21. AVIOMECHANIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 933 700.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-021/10-01
Uzyskanie przewagi konkurencyjnej AVIOMECHANIKA Sp. z o.o. w branży lotniczej poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i technologicznych.
22. Flagowa Kraina Sp. z o.o. 1 031 087.52 380 007.78 WND-RPSL.01.02.03
-00-022/10-01
Stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej Flagowej Krainy Sp.z o.o. na rynku międzynarodowym dzięki wdrożeniu własnej technologii cyfrowego druku transferowego z wykorzystaniem podciśnienia.
23. Pragma Trade-spółka z o.o. 898 049.82 436 470.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-023/10-01
wdrożenie innowacyjnych technologii cięcia folii w zakładzie produkcyjnym w Tarnowskich Górach
24. Dentim Clinic Wojciech Fąferko 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-024/10-01
Zwiększenie konkurencyjności i potencjału rozwojowego firmy Dentim Clinic Wojciech Fąferko poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu skanowania i frezowania elementów protetycznych
25. PATENTUS Spółka Akcyjna 1 866 600.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-025/10-01
Wdrożenie kompleksowych, innowacyjnych usług metrologicznych w przedsiębiorstwie
26. Infopakt Spółka cywilna Dariusz Stańczyk, Ryszard Chrobak, Maciej Padewski 1 561 600.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-026/10-01
Wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie druku offsetowego szansą wprowadzenia na rynek nowych produktów
27. EKO EXPORT Spółka Akcyjna 871 080.00 428 400.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-027/10-01
Zastosowanie nowoczesnych technologii w procesie produkcji mikrosfer
28. NZOZ "MEDYK" Małgorzata Cop 171 200.00 96 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-028/10-01
Zakup innowacyjnego aparatu do USG odpowiedzią na potrzeby pacjentów NZOZ MEDYK w Dobieszowicach.
29. PRYWATNA KLINIKA STOMATOLOGII KOSMETYCZNEJ, IMPLANTOLOGII I PERIODONTOLOGII - Kubica Hubert 449 400.00 250 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-029/10-01
Wzrost konkurencyjności Prywatnej Kliniki Stomatologii Kosmetycznej, Implantologicznej i Periodontologicznej dr Huberta Kubicy poprzez zakup innowacyjnego tomografu celem świadczenia nowych usług.
30. Zakład Powłok Galwanicznych "GALWAH" Kulej i Wspólnicy Spółka Jawna 368 440.00 151 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-030/10-01
Wdrożenie innowacyjnego i zintegrowanego systemu kontroli jakości powłok galwanicznych - do pomiaru grubości oraz analiz stężenia kąpieli metodą fluorescencji rentgenowskiej i indukcji magnetycznej.
31. PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA; INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MARZANNA DANECKA 334 100.00 186 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-031/10-01
Zakup innowacyjnej aparatury medycznej, jako element wzrostu konkurencyjności i efektywności działania praktyki stomatologicznej Marzanny Daneckiej.
32. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe UV - Adam Górny 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-032/10-01
Zwiększenie konkurencyjności oraz możliwość pozyskania nowych rynków przez firmę UV Adam Górny w wyniku wdrożenia innowacyjności procesowej oraz oferowania nowych produktów.
33. Przedsiębiorstwo produkcyjne Adamus Jerzy Adamus, Agata i Rafał Dobija Spółka Jawna 719 800.00 354 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-033/10-01
Wzrost konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych przez PP ADAMUS w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii plazmowego i tlenowego cięcia precyzyjnych i kształtowych elementów z blachy.
34. Mała Elektrownia Wodna MEW Spółka Cywilna Paweł Wiewióra, Agata Wiewióra 634 400.00 312 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-034/10-01
Optymalizacja procesu produkcji energii elektrycznej w małej elektrowni wodnej MEW poprzez zakup i montaż nowoczesnego turbozespołu
35. Mentor Consulting Sp. z o.o. 458 720.00 188 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-035/10-01
Budowa innowacyjnego systemu analiz nawierzchni drogowych przez firmę Mentor Consulting Sp. z o.o.
36. Insol Sp. z o. o. 608 218.80 299 124.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-036/10-01
Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w zakresie technologii górniczych w spółce Insol Sp. z o. o.
37. Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe PROSPERPLAST Spółka Jawna Paweł Mrózek & Marek Mrózek 1 854 400.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-037/10-01
Poszerzenie oferty spółki poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów z tworzyw sztucznych
38. "MAGNETO" Sp. z o.o. 873 520.00 429 600.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-038/10-01
Wdrożenie nanotechnologii w zakresie obwodów magnetycznych i ich zastosowań w MAGNETO Sp. z o.o. w Częstochowie
39. "DAWPOL A.Dziwiński, K. Szyda Spółka Jawna" 1 531 758.80 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-039/10-01
Uruchomienie innowacyjnego systemu produkcji zabudów samochodowych przez DAWPOL A. Dziwiński, K. Szyda Spółka Jawna w Częstochowie
40. Biuro Usługowo - Handlowe DCFi Michał Witkowski 542 900.00 267 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-040/10-01
Wdrożenie nowych produktów oraz innowacyjnej technologii w celu rozbudowy firmy i dywersyfikacji zakresu oferowanych usług
41. MebloMag Robert Sołtys 509 838.00 250 740.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-041/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy MebloMag poprzez zakup innowacyjnej okleiniarni i pilarki w celu wprowadzenia nowych produktów
42. Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne s.c. A.H. Frelich 758 973.45 415 481.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-042/10-01
Innowacyjna Stomatologia - wzrost konkurencyjności i nowe usługi oferowane w Specjalistycznym Centrum Stomatologii A.H.Frelich poprzez inwestycje w nowoczesny sprzęt
43. Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Gerhard Chrobok Spółka Jawna 3 750 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-043/10-01
Zakup innowacyjnej maszyny do specjalistycznych robót inżynieryjnych - elementem budowy przewagi konkurencyjnej PPI Gerhard Chrobok na rynkach: krajowym i zagranicznym oraz wzrostu zatrudnienia.
44. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PABEX" Adam Pietrzak, Zbigniew Parys, Adam Filipczyk, Antoni Czechowski Spółka Jawna 2 122 800.00 749 940.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-044/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia laminatów (folii) barierowych poprzez zastosowanie krajarek (bobiniarek) umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych produktów.
45. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe MIDACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 210 797.56 102 409.20 WND-RPSL.01.02.03
-00-045/10-01
Wprowadzenie innowacyjnych metod pomiarowych przez PPW MIDACH szansą na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego.
46. MITECH - Chemia Budowlana Miłosz Szupina, Piotr Szupina Spółka Cywilna 1 610 400.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-046/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji tynków mokrych w firmie MITECH
47. TECHNIPLAST KUKUCZKA SPÓŁKA JAWNA 1 173 631.34 480 996.45 WND-RPSL.01.02.03
-00-047/10-01
Wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacyjnej technologii formowania detali z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem wtryskarek
48. Studio językow obcych "Przy Solnej" Galeria, Stanisław Bochenek 637 100.00 355 740.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-048/10-01
Wsparcie rozwoju działalności B+R w mikroprzedsiębiorstwie umożliwiające wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań technologicznych powodujących wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
49. Plasma SYSTEM S.A. 1 955 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-049/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania powłok z azotku tytanu poprzez zakup technologii i stanowiska do laserowego napawania warstw
50. "ZM Elektro" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 709 918.00 349 140.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-050/10-01
Wdrożenie przez firmę ZM Elektro innowacyjnej w skali kraju usługi optymalizacji pracy źródeł energii i urządzeń odzysku.
51. DOTTER Kamila Foks 445 300.00 219 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-051/10-01
Wprowadzenie innowacyjnego procesu nawijania elementów grzewczych do kształtek elektrooporowych
52. Zakłady Automatyki "Rotametr" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-052/10-01
Zakup przez spółkę Rotametr dwóch środków trwałych w celu produkowania nowych, innowacyjnych produktów
53. DIAM SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 627 889.92 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-053/10-01
Wzrost konkurencyjności w firmie DIAM SERVICE poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji
54. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARCUS Marek Bartoszek 1 947 120.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-054/10-01
Zorganizowanie innowacyjnej linii malowania proszkowego w firmie MARCUS
55. "FOBOS FERDYNAND, JANAS, MASZCZYK" SPÓŁA JAWNA 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-055/10-01
Zorganizowanie zakładu nakładania powłok cynkowych w oparciu o innowacyjną technologię w firmie FOBOS FERDYNAND, JANAS, MASZCZYK Spółka jawna
56. WŁODAR Wiesław Włodarczyk Spółka Jawna 2 257 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-056/10-01
Zorganizowanie mobilnej linii produkcji nowych rodzajów betonów w firmie WŁODAR
57. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia "ŚWIATOWIT" Zakład Usługowy "ŚWIATOWIT" Jakubiec Adam 1 605 120.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-057/10-01
Wprowadzenie innowacyjnych technik diagnostycznych w NZOZ ŚWIATOWIT
58. Zakład Piekarniczy "Kłos" Marian Kurzyca 842 410.00 345 250.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-058/10-01
Zwiększenie konkurencyjności Zakładu Piekarniczego Kłos w Katowicach poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji pieczywa
59. TECH-POL B. PYSZNY, Ł. SZCZYRBA SPÓŁKA JAWNA 3 172 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-059/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii cynkowania galwanicznego wraz z neutralizacją odpadów z procesu
60. HYDROMASZ Piotr Śliwiński 893 040.00 439 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-060/10-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa w celu wdrożenia do oferty firmy innowacyjnej pompy hydraulicznej
61. Techmeko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 529 103.79 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-061/10-01
Budowa CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNIK BADAWCZO - POMIAROWYCH W BUDOWNICTWIE
62. Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji "OBAC" Sp. z o.o. 646 498.70 318 621.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-062/10-01
Wdrożenie innowacyjnych technologii badawczo - pomiarowych w Ośrodku Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC w Gliwicach.
63. Tel-Com-Bud Caparczyk Zofia 39 040.00 19 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-063/10-01
Zakup innowacyjnego systemu komputerowego do zarządzania myjnią wraz z oprogramowaniem .
64. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "MAREK P" Pala Marek 715 279.49 327 672.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-064/10-01
Budowa Ekologicznej Stacji mycia samochodów wykorzystującej innowacje technologiczne.
65. REMI-B Krzysztof Boiński, Adam Krokowski spółka jawna 843 020.00 414 600.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-065/10-01
Wdrożenie w przedsiębiorstwie nowoczesnej technologii produkcji poprzez zakup innowacyjnych urządzeń poligraficznych.
66. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Metal-Max Mieczysław Michasiów 1 878 800.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-066/10-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Metal-Max w wyniku unowocześnienia parku maszynowego i rozwinięcia działalności badawczo-rozwojowej.
67. "EUROKLINIKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią 285 000.00 171 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-067/10-01
Rozwój usług medycznych w Spółce Euroklinika poprzez zakup urządzenia diagnostycznego nowej generacji
68. Firma Handlowo-Usługowa "EKO-WTÓR" Kazimierz Jakubiec 1 037 000.00 510 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-068/10-01
Wprowadzenie innowacyjnej gospodarki odpadami poprzez zakup nowoczesnego urządzenia przeładunkowego
69. Ewa Matla Firma Handlowa "Robex" 1 465 342.00 720 660.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-069/10-01
Wdrożenie innowacyjnego systemu pralniczego w firmie Robex na terenie Bielska - Białej
70. Times Drukarnia Cichowski i Szymkowski spółka jawna 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-070/10-01
Integracja sieciowa procesu technologicznego w drukarni TIMES poprzez zakup najnowszej generacji maszyny offsetowej
71. SZYMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 208 200.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-071/10-01
Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnej technologii eksploatacji złóż kruszyw naturalnych z wykorzystaniem ekranu hydrotechnicznego filara ochronnego rzeki.
72. Przedsiębiorstwo Remontowo-Stolarsko-Budowlane PASSA-BRUK, Bogusław Lech 1 220 000.00 600 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-072/10-01
Budowa i wyposażenie zaawansowanego technologicznie centrum myjącego dla samochodów ciężarowych jako przejaw realizacji strategii dywersyfikacji firmy PASSA-BRUK z Częstochowy
73. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "MAXEN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią 1 647 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-073/10-01
Poszerzenie działalności Spółki MAXEN poprzez wdrozenie innowacyjnej technologii przewiertów horyzontalnych
74. MDM SA 36 600.00 15 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-074/10-01
Usprawnienie procesu projektowania narzędzi i wyrobów z wykorzystaniem modelowania synchronicznego poprzez wdrożenie systemu w oparciu o program CAD oraz bazę danych realizowanych projektów.
75. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Położnictwa i Chorób Kobiecych Prof. Jerzy Sikora 85 888.00 42 240.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-075/10-01
Pracownia diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania jako sposób na rozszerzenie usług medycznych oraz polepszenie stanu zdrowia społeczeństwa.
76. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "OSYS" Zdzisław Osys 541 364.29 237 950.80 WND-RPSL.01.02.03
-00-076/10-01
Innowacyjna linia technologiczna w nowoczesnej stacji diagnostyki pojazdów sposobem na dywersyfikację działalności firmy
77. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CARSTAR Marcin Gruca 758 596.00 373 080.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-077/10-01
Zakup innowacyjnej linii diagnostycznej sposobem na znaczący rozwój przedsiębiorstwa oraz wzrost poziomu innowacyjności w regionie
78. PAMIREX Biuro Usług Konsultingowych,Doradztwa Technicznego - Michał Woźnica 1 433 500.00 705 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-078/10-01
Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnej technologii produkcji napinaczy i nakrętek hydraulicznych, stworzonej w przedsiębiorstwie PAMIREX.
79. KOLSATPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 250 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-079/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki tulei elementów złącznych w celu podniesienia konkurencyjności KOLSATPOL Sp. z o. o.
80. Projektowanie i Optymalizacja Nowoczesnych Alternatywnych Rozwiązań Technicznych PIONART Sztobryn Grzegorz 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-080/10-01
Stworzenie innowacyjnej zautomatyzowanej linii technologicznej do kształtowania podestów rusztowaniowych
81. P. W. PROFIL Lesław Dutka 451 522.00 222 060.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-081/10-01
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w P.W. PROFIL Lesław Dutka w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa
82. Praktyka Stomatologiczna Jarosław Majka, Halina Kondratowicz-Majka Spółka Partnerska 317 076.40 177 312.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-082/10-01
Wprowadzenie nowoczesnych metod diagnostycznych w Spółce Partnerskiej Praktyka Stomatologiczna Jarosław Majka, Halina Kondratowicz-Majka w Gliwicach.
83. Przedsiębiorstwo "ARTIMEX" Adam Cybulski 479 360.00 268 800.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-083/10-01
Wprowadzenie usługi densytometrii metodą innowacyjną w przedsiębiorstwie ARTIMEX w Raciborzu
84. Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 454 498.80 186 270.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-084/10-01
Wdrożenie innowacji w ZPrAE Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich poprzez budowę laboratorium protokołów telekomunikacyjnych.
85. Prywatny Gabinet Stomatologiczny Mój-dentysta Bogdan Jaremczuk 539 000.00 302 242.99 WND-RPSL.01.02.03
-00-085/10-01
Wprowadzenie innowacyjnych usług w firmie Mój dentysta w Bytomiu
86. Usługi Geodezyjne "EURO-GEO" s.c. mgr inż Łukasz Szemik, mgr inż. Michał Osypka 60 878.00 29 940.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-086/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy EURO-GEO poprzez wyposażenie parku maszynowego w innowacyjny odbiornik satelitarny GPS.
87. Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna dr n. med. Jarosław Doliński 271 478.26 141 152.01 WND-RPSL.01.02.03
-00-087/10-01
Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie nowych i ulepszonych usług dzięki wdrożeniu innowacyjności procesowej w firmie Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna dr n. med. Jarosław Doliński
88. SEMAG M.Brewczyński, J.Przybyła, A.Stefaniak, Spółka jawna 722 152.88 389 711.40 WND-RPSL.01.02.03
-00-088/10-01
Wylewanie sportowych nawierzchni na warstwie podkładowej ułożonej z płyt prasowanych z granulatu gumowego i poliuretanu.
89. Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL Sp. j., Józef Dzida, Katarzyna Łodzińska, Wojciech Dzida 120 000.00 60 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-089/10-01
Wdrożenie do produkcji innowacyjnych wyrobów zdalnego sterowania w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym.
90. AUTO-SZLIF Wojciech Jezierski 276 000.00 165 600.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-090/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii regeneracji zaworów oraz głowic pojazdów mechanicznych
91. BLACHDOM PLUS Jan Głuc 1 848 300.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-091/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań procesowych.
92. NZOZ "S-MEDI" Sebastian Gibiec 549 000.00 270 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-092/10-01
Wdrożenie nowych standardów leczenia stomatologicznego dzięki innowacyjnym rozwiązaniom techniki.
93. FAMEKS Jerzy Franek 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-093/10-01
Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji, paletyzowania i pakowania sztućców jednorazowych.
94. Sky Recycling System sp. z o.o. 915 000.00 450 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-094/10-01
Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii przerobu zużytego kabla elektrycznego i elektronicznego.
95. BARTŁOMIEJ SIUDA 76 860.00 37 800.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-095/10-01
Zakup i wdrożenie systemu operacyjnego dla umożliwienia projektowania i programowania stanowisk zrobotyzowanych w trybie off-line.
96. CONWELD Marek Michalski, Adam Michalski i Wspólnicy Spółka jawna 209 840.00 103 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-096/10-01
Innowacyjność spółki Conweld sposobem na konkurencyjny rozwój
97. Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. 4 430 792.44 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-097/10-01
Rozwój Spółki Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. z Katowic poprzez utworzenie Centrum Zdalnego Monitorowania Czynności Życiowych Pacjenta
98. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Rzendkowski 520 182.54 255 257.22 WND-RPSL.01.02.03
-00-098/10-01
Stworzenie systemu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w oparciu o system diagnozowania i monitorowania leczenia wybranych schorzeń okulistycznych drogą internetową
99. GAZDÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 144 570.00 71 100.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-099/10-01
Wdrażanie nowych technologii w przedsiębiorstwie i jego rozwój poprzez zakup piecy konwekcyjnych.
100. Schultz Seating Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 676 400.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-100/10-01
Wprowadzenie innowacyjnych produktów poprzez reorganizację procesu produkcyjnego w Schultz Seating Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
101. METALSZCZOT Szczotki Techniczne 289 827.90 173 896.74 WND-RPSL.01.02.03
-00-101/10-01
Wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania technologii produkcji za pomocą wyposażenia parku maszynowego w automatyczną maszynę model ECO-PT sterowaną komputerowo.
102. Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych Andrzej Papiorek 2 196 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-102/10-01
Uruchomienie produkcji nowych wyrobów kompozytowych do motoszybowców.
103. MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 792 824.00 749 700.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-103/10-01
System kompleksowego zabezpieczenia stojaka hydraulicznego poprzez elastyczne, innowacyjne osłony
104. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ortodoncja-Stomatologia Maria Matlok 445 620.80 249 864.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-104/10-01
Zakup systemu Fraxel re: store Dual - wprowadzenie innowacyjnych usług medyczno - kosmetycznych
105. PTS PLAST - Smerczek Spółka Jawna 835 700.00 405 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-105/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty nowych wysoce innowacyjnych produktów wykonanych z folii wyprodukowanej w procesie odzysku odpadów
106. P.W. "RASZKA" Leopold Raszka 1 512 800.00 744 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-106/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań jednorazowych do żywności z polistyrenowej folii oxybiodegradowalnej
107. Zakład Mechaniki Przemysłowej "ZAMEP" Sp. z o.o. 1 561 600.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-107/10-01
Uruchomienie produkcji innowacyjnej na skalę kraju pompy wysokociśnieniowej w Zamep Sp. z o.o.
108. BiK Maria Bartkowska - Kabzińska 387 304.00 211 526.37 WND-RPSL.01.02.03
-00-108/10-01
Nowoczesna Stomatologia BiK Marta Bartkowska - Kabzińska - zakup innowacyjnych urządzeń w celu świadczenia usług stomatologicznych na światowym poziomie.
109. NOVODENT Prywatny Ośrodek Stomatologiczny s.c. 449 400.00 252 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-109/10-01
Zakup tomografu komputerowego 3D przez firmę NOVODENT odpowiedzią na potrzeby rynku stomatologicznego w zakresie nowoczesnej rentgenodiagnostyki.
110. PRYWATNA KLINIKA STOMATOLOGII KOSMETYCZNEJ, IMPLANTOLOGII I PERIODONTOLOGII - Kubica Hubert 240 451.00 126 465.24 WND-RPSL.01.02.03
-00-110/10-01
Innowacyjne rozwiązanie w zakresie szkolenia lekarzy stomatologów dzięki uruchomieniu audiowizualnej sali zabiegowej.
111. Biuro Architektoniczne ARKAT sp. z o.o. 62 473.76 30 724.80 WND-RPSL.01.02.03
-00-111/10-01
Podniesienie konkurencyjności firmy ARKAT sp. z o.o. poprzez zastosowanie innowacyjnego oprogramowania projektowego
112. Turbo-Tec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 829 807.94 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-112/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy Turbo-Tec Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowego produktu Pompa Wtryskowa Odnowiona Common Rail Delphi.
113. Promoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 829 999.92 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-113/10-01
Oczyszczanie bezinwazyjne drogą do wzrostu konkurencyjności firmy Promoto Sp. z o.o.
114. Budis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-114/10-01
Odnowiona sprężarka klimatyzacji drogą do wzrostu konkurencyjności firmy Budis Sp. z o.o.
115. Zakład Produkcyjno-Handlowy PILCH 1 526 220.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-115/10-01
Wdrożenie elastycznego zautomatyzowanego systemu produkcji skrzynek z drewna
116. REM-KON Sp. z o.o. 2 206 565.15 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-116/10-01
Przemysłowe wdrożenie innowacyjnej technologii laserowego napawania i hartowania
117. HMC Systemy Teleinformatyczne Helena Czempisz 612 044.72 301 005.60 WND-RPSL.01.02.03
-00-117/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii budynków inteligentnych podstawą wzrostu konkurencyjności i rozwoju oferty firmy HMC Systemy Teleinformatyczne Helena Czempisz
118. RONDO 2 Krystyna Scholz 744 200.00 366 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-118/10-01
Wdrożenie produkcji elastycznych węży przemysłowych z PVDF (polifluorku winylidenu) o dużych średnicach.
119. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "GATNER-1" Katarzyna Gatner-Tucka 1 531 100.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-119/10-01
Wdrożenie nowych innowacyjnych produktów budowlanych w oparciu o innowacyjną technologię produkcji z wykorzystaniem przemysłowych odpadów poprodukcyjnych.
120. TRIBAG Sp. z o.o. 2 177 700.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-120/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy TRIBAG poprzez zakup innowacyjnej mobilnej kruszarki z napędem hybrydowym.
121. Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy "HOLDUCT-ZH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 500 600.00 615 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-121/10-01
Wdrożenie innowacyjnych produktów dla branży energetycznej poprzez inwestycje w środki trwałe oraz laboratorium badawcze.
122. E-DAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 403 000.00 690 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-122/10-01
Inteligentny Pośrednik Logistyczny
123. Centrum Chirurgii Plastycznej Zbigniew Mazan 1 466 025.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-123/10-01
Rozwój praktyki lekarskiej poprzez wdrożenie innowacyjnego sprzętu specjalistycznego do świadczenia usług medycznych w Katowicach
124. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Usługowe BEHEMOTH Ewa Sobolewska-Kondrak 2 108 980.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-124/10-01
Wdrożenie innowacyjnych rozwiazań w procesie produkcji i wprowadzenie na rynek nowych produktów szansą osiagnięcia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa BEHEMOTH
125. GRACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 829 368.20 407 886.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-125/10-01
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań produktowych oraz rozbudowa potencjału produkcyjnego firmy GRACJA
126. Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie Spółka Akcyjna 1 357 980.00 678 990.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-126/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie S.A. poprzez zakup innowacyjnej składarko-sklejarki wykorzystywanej w produkcji opakowań dla branży Premium
127. Mebel Atelier Sp. z o.o. 820 740.00 403 642.62 WND-RPSL.01.02.03
-00-127/10-01
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii budowy domów przez Firmę Mebel Atelier
128. Bastra Weindich Spółka Jawna 1 812 490.47 742 823.96 WND-RPSL.01.02.03
-00-128/10-01
Wprowadzenie nowoczesnych technik sprzedażowych poprzez uruchomienie kuchni szkoleniowej.
129. Patrycja Chorzępa Feromoni 551 614.08 330 968.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-129/10-01
Wprowadzenie innowacyjne technologii Audaces i rozbudowa istniejacego budynku uslugowo-handlowego.
130. Proton-Archeo Łukasz Porzuczek 1 289 940.00 691 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-130/10-01
Wprowadzenie w przedsiębiorstwie usług analizy terenu i prognozowania zmian mogących wystąpić w przyszłości w oparciu o innowacyjną technologię i specjalistyczne urządzenia najnowszej generacji
131. Olimpiakos Centrum Badań Wydolnościowych, Planowania Diety i Treningu Krzysztof Mizera 146 520.00 87 912.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-131/10-01
Wsparcie w zakresie podjęcia działalności Centrum Badań Wydolnościowych, Planowania Diety i Treningu OLIMPIAKOS
132. Kubala sp. z o.o. 366 000.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-132/10-01
Zastosowanie w przedsiębiorstwie Kubala sp. z o.o. nowoczesnych technologii produkcji narzędzi budowlanych z wykorzystaniem wtryskarki w celu zoferowania innowacyjnych wyrobów.
133. PROFIT-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 621 563.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-133/10-01
Wdrożenie w przedsiębiorstwie nowoczesnej technologii wytłaczania innowacyjnych profili poprzez zakup linii technologicznej.
134. Borim Sp. z o.o. 1 022 909.00 393 870.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-134/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy Borim Sp. z o.o. poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu elektronicznego monitoringu dystrybucji paliw.
135. PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY GRAŻYNA MAZUR - PIOTROWSKA 136 000.00 81 600.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-135/10-01
Wyposażenie Prywatnego Gabinetu Okulistycznego Grażyny Mazur-Piotrowskiej w innowacyjny Optyczny Tomograf Koherentny IVue OCT.
136. Śląska Grupa Geodezyjna Spółka Jawna Tomasz Kryca i Łukasz Roik 495 401.12 243 639.90 WND-RPSL.01.02.03
-00-136/10-01
Wdrożenie innowacyjnego systemu pomiarów dla kolei przez S.G.G. Sp. J.
137. GBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 927 200.00 456 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-137/10-01
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy GBI Sp. z o.o. w Rybniku poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji ścianek przeciwpożarowych
138. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Stollimpex s.c. Róża Stolecka, Beata Małecka 754 200.00 366 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-138/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii ekonomicznego i wydajnego wytwarzania produktów spożywczych w próżni z surowców konwencjonalnych i ekologicznych
139. Biuro Doradztwa i Usług HERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 200 934.00 98 820.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-139/10-01
Wdrożenie innowacyjnego Systemu Obsługi Biura Rachunkowego (SOBR) przez Hera sp. z o. o. opartego o Architekturę Zorientowaną Usługowo (SOA)
140. Śląskie Centrum Mario Car R.J. Wypich Spółka Jawna 352 397.00 144 425.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-140/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii diagnostyki pojazdowej przez Śląskie Centrum Mario Car
141. KOMAN FPUH Zielonka Andrzej 36 898.00 18 147.78 WND-RPSL.01.02.03
-00-141/10-01
Innowacyjne oprogramowanie szansą rozwojową przedsiębiorstwa Koman
142. Altasoft s.c. Bojdak Aleksandra, Bojdak Lucjan 463 600.00 228 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-142/10-01
Wykonanie innowacyjnego systemu oprogramowania do wspomagania organizacji wydarzeń w firmie Altasoft s.c.
143. Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" Sp. z o.o. 133 224.00 65 520.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-143/10-01
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej poprzez wymianę wybranych stacji roboczych oraz serwera wraz z oprogramowaniem. Wprowadzenie nowych usług dla najemców.
144. Rudpol-OPA Sp. z o.o. 100 000.00 40 983.61 WND-RPSL.01.02.03
-00-144/10-01
Kalibracja Specjalistycznych Urządzeń Przemysłowych Na Powierzchni i Pod Ziemią
145. CHIMIMECA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 055 434.80 595 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-145/10-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa w celu wdrożenia innowacyjnej technologii trawienia metali
146. Polvet Healthcare Teodorowski Spółka Jawna 1 337 500.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-146/10-01
Wdrożenie innowacyjnych metod diagnostycznych w klinice weterynaryjnej Polvet Healthcare Teodorowski Sp.J.
147. MULTIMETAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 212 280.00 104 400.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-147/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii mycia pojemników drogą do wzrostu konkurencyjności firmy
148. Ital-Met Mancin I.M. Racing Valentino Mancin, Sara Mancin-Starowicz, Joanna Mancin 1 808 040.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-148/10-01
Zakup urządzeń do ekologicznego chromowania próżniowego wraz z technologią.
149. JOANNA JAWORSKA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LENS-MED CENTRUM SOCZEWEK KONTAKTOWYCH 1 695 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-149/10-01
Innowacyjne implaty - stymulujący pracę mięści twarzy oraz stymulujący pracę gruczołu łzowego
150. Zakład Produkcyjny "INTERSZCZEL" Łazarczyk Halina 1 565 260.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-150/10-01
Uruchomienie produkcji inteligentnego, iskrobezpiecznego wyłącznika - do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem gazu lub pyłu palnego.
151. "VIPERPRINT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 642 226.10 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-151/10-01
Zmiana procesu produkcyjnego poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii druku cyfrowego
152. Ekoland Sp. z o.o. 1 755 465.63 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-152/10-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji pieczywa chrupkiego
153. Poliklinika Stomatologiczna Joanna Urban-Święs 424 965.00 236 700.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-153/10-01
Utworzenie nowoczesnej poradni stomatologicznej świadczącej usługi w oparciu o innowacyjnej rozwiązania w dziedzinie rentgenodiagnostyki oraz diagnostyki nowotworowej.
154. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MERINO" s.c. Kazimiera, Bogdan i Tomasz Rycerz 427 000.00 210 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-154/10-01
Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie na rynek nowej usługi poprzez modernizację parku maszynowego z zastosowaniem i wykorzystaniem innowacyjnej technologii w firmie MERINO.
155. ATeS Zakład Mechaniczny Tadeusz Słomian 1 677 500.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-155/10-01
Skuterem po Europie. Innowacyjna technologia dla innowacyjnego produktu.
156. LUXPOL Sp. z o.o. 7 564 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-156/10-01
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy LUXPOL poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań magazynowych.
157. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "TADEX" Piłat Anna 196 032.70 89 562.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-157/10-01
Wdrożenie innowacji procesowej poprzez utworzenie laboratorium pomiarowego w firmie TADEX z Częstochowy.
158. AUTOCRAFT Sp. z o. o. 1 043 549.20 489 600.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-158/10-01
Wdrożenie innowacji procesowej w AUTOCRAFT sp. z o. o. - zastosowanie alternatywnych źródeł energii w produkcji akumulatorów.
159. NZOZ Prywatna Przychodnia Stomatologiczna LEDWOŃ Dariusz Ledwoń 863 490.00 484 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-159/10-01
Wdrożenie innowacyjności procesowej i produktowej w NZOZ Prywatna Przychodnia Stomatologiczna LEDWOŃ Dariusz Ledwoń
160. D.J.K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 422 642.57 207 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-160/10-01
Zakup i wdrożenie innowacyjnego systemu kompleksowej obsługi księgowej firm z możliwością obsługi terminalowej
161. KABEX Sp. J. M i K Bogunia 1 222 440.00 500 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-161/10-01
Wdrożenie nowej technologii produkcji mebli ogrodowych z zastosowaniem parzenia wysokotemperaturowego drewna olchowego i centrum obróbczego z innowacyjnym systemem pozycjonowania elementów
162. Aircom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 417 518.00 697 140.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-162/10-01
Wdrożenie innowacyjnych usług obsługi naziemnej statków powietrznych poprzez budowę infrastruktury zaplecza technicznego na Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Katowicach
163. Dom Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 980 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-163/10-01
Wdrożenie innowacyjnych technologii obsługi technicznej statków powietrznych poprzez budowę infrastruktury zaplecza technicznego na Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Katowicach
164. Navotech Inżynieria Środowiska 567 300.00 279 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-164/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii procesowej przez Navotech Inżynieria Środowiska przy produkcji nowoczesnych separatorów.
165. ADREM IWONA MRUK 1 237 995.00 607 950.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-165/10-01
Wdrożenie innowacyjnych i ekologicznych technologii w celu uruchomienia nowoczesnej stacji serwisowej dla pojazdów ciężarowych ADREM IWONA MRUK w Gliwicach
166. Transport - Usługi - Handel Wiesław Inglot 1 099 171.20 540 576.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-166/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy Transport Usługi Handel Wiesław Inglot poprzez dywersyfikację działalności
167. Firma ITCOMP Hada Rafał 503 344.50 302 006.70 WND-RPSL.01.02.03
-00-167/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy ITCOMP poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi IPTV
168. Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler 1 340 009.04 473 304.43 WND-RPSL.01.02.03
-00-168/10-01
Wdrożenie innowacyjnej linii introligatorskiej w Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler celem wzrostu konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym
169. PPHU Roch spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-169/10-01
Zakup innowacyjnej obrabiarki do głębokiego wiercenia
170. Firma TOMSTOM - Tomasz Kotarski 189 000.00 111 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-170/10-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez Wdrożenie innowacyjnych technologii w technice dentystycznej.
171. Technologic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-171/10-01
Wdrożenie innowacyjnych technologii w Technologic Sp. z o.o.
172. Tartak Jerzy Białas 881 783.50 491 205.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-172/10-01
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych związanych z rozwojem działalności produkcyjnej w firmie Tartak Jerzy Białas zwłaszcza w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
173. Biuro Energetyczne Frysz Józef Frysz 77 165.00 37 950.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-173/10-01
Wykorzystanie termowizji i dostępnych metod pomiarowych do szybkiego wyznaczania parametru U.
174. Fundacja im. Anny Pasek 885 354.00 435 420.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-174/10-01
Systemy informacji geograficznej i optyczna teledetekcja środowiska dla efektywnego zarządzania ryzykiem zagrożeń naturalnych w obszarach górskich
175. Domkat Stolarka Anna Frasunek 1 746 174.99 669 870.17 WND-RPSL.01.02.03
-00-175/10-01
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy DOMKAT poprzez wdrożenie do praktyki innowacyjnych technologii do produkcji stolarki otworowej.
176. "PIEKARY.NET" Sebastian Haider, Grzegorz Czempik 1 524 207.00 749 610.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-176/10-01
Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej w technologii FTTH/B w Piekarach Śląskich.
177. Lokus Nieruchomości Makowczyński Damian 432 368.00 212 640.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-177/10-01
Inowacyjna technologia AIR/Flex w nieruchomościach.
178. "LAT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 872 535.00 632 070.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-178/10-01
Gazowe materiały odniesienia dla potrzeb ochrony środowiska - nowy, innowacyjny, polski produkt.
179. Firma Handlowo-Usługowa ''FORMAT'' Łapot Bożena 1 004 000.00 369 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-179/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji w Stolarni F.H.-U. FORMAT Łapot Bożena, szansą na rozwój przedsiębiorstwa.
180. Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o. o. 1 432 450.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-180/10-01
Wdrożenie innowacyjnej metody operacji rzepki stawu kolanowego w Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o. w Zabrzu.
181. KPRM Konstrukcje i wyposażenie mostów sp. z o.o. 457 000.00 271 800.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-181/10-01
Rozpoczęcie produkcji innowacyjnych na rynku polskim garnkowych łożysk mostowych spełniających wymagania norm zharmonizowanych
182. Aspekt sp. z o.o. 251 000.00 145 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-182/10-01
Innowacyjny program realizacji obciążeń próbnych kolejowych obiektów mostowych dla dużych prędkości
183. Laboratorium Protetyki Dentystycznej Dental Technics Hubert Lemcke 1 420 080.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-183/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania wyrobów w Laboratorium Protetyki Dentystycznej Dental Technics Hubert Lemcke
184. Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n.med.Marka Kudły 529 492.86 270 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-184/10-01
Wzrost konkurencyjności specjalistycznej praktyki lekarskiej dr Marka Kudły przez wdrożenie innowacyjnej metody diagnostyki raka jajnika z wykorzystaniem ultranowoczesnego aparatu USG
185. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe JOLMAR Bronisława Kurzynoga 244 000.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-185/10-01
Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie na rynek nowej usługi poprzez modernizację parku maszynowego z zastosowaniem i wykorzystaniem innowacyjnych technologii w firmie JOLMAR.
186. P.P.U.H. "ELEKTRO-INSTAL" ANNA KOSTECZKO 1 774 856.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-186/10-01
Uruchomienie produkcji innowacyjnego podnośnika koszowego przez P.P.U.H. Elektro-Instal Anna Kosteczko w Rybniku
187. Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Andrzej Małysiak 1 477 558.60 726 668.16 WND-RPSL.01.02.03
-00-187/10-01
Wzrost potencjału rynkowego Firmy Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Andrzej Małysiak w oparciu o dokonane wydatki inwestycyjne i zwiększenie zatrudnienia.
188. Project4power Sp. z o.o. 665 571.00 327 330.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-188/10-01
Innowacje w zakresie ograniczenia zużycia energii wdrażane przez Project4Power stanowiące podstawę dynamicznego rozwoju spółki.
189. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 073 228.96 749 999.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-189/10-01
Zakup innowacyjnej maszyny poligraficznej do druku offsetowego arkuszowego inwestycją w rozwój Przedsiębiorstwa Poligraficznego MODENA Sp. z o.o.
190. Ductus Sp. z o.o. 1 159 477.35 546 107.04 WND-RPSL.01.02.03
-00-190/10-01
Wdrożenie nowatorskiej technologii oznakowania poziomego dróg metodą natryskową bezpowietrzną air less oraz metodą spotflex za pomocą ekologicznych materiałów eksploatacyjnych.
191. Remaag Markus Reinhold 276 215.32 135 843.60 WND-RPSL.01.02.03
-00-191/10-01
Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa Remaag Markus Reinhold poprzez zakup innowacyjnego samojezdnego kafara hydraulicznego
192. Ramon - Rafał Moskal 974 926.40 479 472.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-192/10-01
Maksymalizacja potencjału rozwojowego i podniesienie konkurencyjności firmy Ramon dzięki wdrożeniu nowoczesnej technologii procesowej przeprowadzania prób i testów maszyn aerozolowych
193. Firma Strzałka Projektant i Wykonawca Drewnianych Schodów Bogdan Strzałka 760 859.21 454 946.76 WND-RPSL.01.02.03
-00-193/10-01
Optymalizacja procesu technologicznego poprzez wdrożenie nowoczesnego, 5-osiowego centrum obróbczego w celu maksymalizacji potencjału rozwojowego i podniesienia konkurencyjności Firmy Strzałka.
194. Technika Okienna P.H.U. Aleksander Rduch i Zbigniew Borek Sp. J. 1 608 858.71 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-194/10-01
Hybryda pasywna -- uruchomienie produkcji nowej generacji okien energooszczędnych opartej na łączeniu komponentów drewna, izolatorów i aluminium w celu podniesienia konkurencyjności firmy Rduch&Borek
195. "Ekoinstal Jan Klusko i Partnerzy" Spółka Jawna 1 952 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-195/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii zabezpieczania antykorozyjnego elementów stalowych
196. P.P.H.U. Intertech Bartłomiej Kryszczyński 1 560 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-196/10-01
Wdrożenie produkcji innowacyjnych filtrów nabojowych do urządzeń odpylających źródłem wzrostu konkurencyjności firmy InterTech
197. System-Barosz Gwimet Sp. z o.o. 992 080.80 459 384.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-197/10-01
Wyposażenie pracowni do nauki programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.
198. AUTO GAZ ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25 132.00 11 760.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-198/10-01
Rozwój potencjału badawczo-rozwojowego w zakresie badań przepływu przez zespoły dawkujące paliwa gazowe
199. Górnośląskie Centrum Odnowy i Rehabilitacji MODERN - REH Marcin Szyca, Mariusz Szyca, Jakub Kraszewski 411 993.00 230 940.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-199/10-01
Zakup innowacyjnych urządzeń celem stworzenia Górnośląskiego Centrum Odnowy i Rehabilitacji MODERN RECH
200. STALTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 156 352.06 67 860.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-200/10-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Stalting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. poprzez zakup innowacyjnej piły pomostowej do obróbki kamienia naturalnego
201. VALDI PLUS Waldemar Drobik 199 091.45 97 928.58 WND-RPSL.01.02.03
-00-201/10-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Valdi Plus Waldemar Drobik z Mikołowa poprzez wdrożenie innowacji procesowej w linii technologicznej.
202. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vita" Tomasz Janota 288 900.00 162 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-202/10-01
Wprowadzenie innowacyjnej platformy laserowej do działalności NZOZ Vita, pozwalającej na zaoferowanie nowych usług i wpłynięcie na konkurencyjność firmy.
203. NISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 220 000.00 600 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-203/10-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa NISPOL Sp. z o.o. poprzez zakup instalacji do pirolizy zmieszanych odpadów komunalnych i innych odpadów
204. "POLOPTIC" Joanna Chłopczyk - Kulczyńska 181 060.20 89 046.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-204/10-01
Podniesienie konkurencyjności POLOPTIC, poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnej technologii szlifowania i obróbki soczewek
205. DZT SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 356 369.87 146 053.22 WND-RPSL.01.02.03
-00-205/10-01
Rozwój akredytowanego laboratorium DZT Service szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku badań laboratoryjnych
206. Dental Studio - Marek Janota 244 000.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-206/10-01
Wzmocnienie konkurencyjności firmy Dental Studio poprzez zakup innowacyjnych urządzeń podnoszących jakość świadczonych usług.
207. TERMO KLIMA MK Marek Kurtyka 914 756.00 449 880.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-207/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów wentylacji i klimatyzacji poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń.
208. MERITUM PROJEKT Marek Myrcik 922 930.00 453 900.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-208/10-01
Utworzenie innowacyjnego laboratorium badawczego w firmie Meritum Projekt .
209. STONEX Adrian Flak 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-209/10-01
Rozwój firmy Stonex poprzez zakup innowacyjnych urządzeń dla zakładu kamieniarskiego.
210. Media Sp. z o.o. 352 580.00 173 400.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-210/10-01
Rozwój działalności w zakresie laboratorium informatyki śledczej.
211. AMED sp. z o.o. 1 301 600.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-211/10-01
Zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i rehabilitacyjnego dla firmy AMED sp. z o.o.
212. "Inverta-Bocar Handel Metalami Przemysłowymi" spółka z o.o. 436 192.70 192 252.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-212/10-01
Wprowadzenie innowacji produktowej zagęszczania kordów pozyskiwanych w recyklingu opon samochodowych.
213. Code Architecture & Design Sp. z o.o. 813 862.00 400 260.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-213/10-01
Wdrożenie innowacyjnego procesu projektowania produktów w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne szansą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na światowym rynku przez pracownię Code.
214. PROTETYKA Anita Stelmańska 439 990.00 244 655.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-214/10-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie stomatologii.
215. Budosprzęt Sp. z o.o. 207 600.00 103 800.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-215/10-01
Wzrost konkurencyjnosci Firmy Budosprzet Sp. z o.o. w Bytomiu poprzez zakup sprzętu do wykonywania zdjęć i filmowania lotniczego.
216. Saks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 97 600.00 48 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-216/10-01
Rozwój spółki poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki płytowych elementów meblowych
217. Autotest Sp. z o.o. 443 427.30 218 079.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-217/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy Autotest Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu diagnostyki pojazdowej.
218. Coneser Club Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1 500 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-218/10-01
Rozwój Coneser Club dzięki wprowadzeniu innowacyjnego w skali światowej programu lojalnościowego Żyj i inwestuj na Śląsku opartego na systemie mechatroniki
219. Arsanit spółka z ograniczoną odpowiedzialnocią 1 803 698.73 736 257.57 WND-RPSL.01.02.03
-00-219/10-01
Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej przez firmę Arsanit.
220. Ksawery Kaliski Artmediale 370 636.00 182 280.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-220/10-01
Wprowadzenie na rynek innowacyjnej technologii interaktywnych instalacji multimedialnych pod nazwą iSphere, opartych na projekcji na dotykowym ekranie sferycznym
221. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "MAK-POL" Tadeusz Mędrzak 283 296.20 139 326.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-221/10-01
Wdrożenie innowacji procesowej w firmie MAK-POL w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w branży spożywczej.
222. TRANSPORT CIĘŻKI KATARZYNA ZIELIŃSKA 1 378 814.10 452 070.20 WND-RPSL.01.02.03
-00-222/10-01
Zastosowanie innowacji procesowej w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów szansą rozwoju Firmy TRANSPORT CIĘŻKI KATARZYNA ZIELIŃSKA
223. "KUFIETA" Krzysztof i Sebastian Kufieta Spółka Cywilna 497 760.00 204 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-223/10-01
Wdrożenie innowacyjnego procesu formowania detali z tworzy sztucznych w firmie KUFIETA poprzez zakup nowoczesnej wtryskarki.
224. SARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 560 746.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-224/10-01
Innowacyjne oprogramowanie do e-mail marketingu kluczem do sukcesu rynkowego SARE sp. z o.o.
225. FULLOUTDOORPRINTSERVICE - Knapik Oskar 1 171 200.00 576 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-225/10-01
Wdrożenie innowacji procesowej szansą podniesienia konkurencyjności firmy FOPS w branży poligraficznej.
226. P.P.H.U. "DECO LINE" s.c. Marcin Skorupka, Marzena Idzik, Damian Liszka 372 100.00 183 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-226/10-01
Wdrożenie innowacyjnego procesu przygotowania i lakierowania elementów meblowych w Firmie DECO LINE poprzez zakup kabiny lakierniczej.
227. BETONBEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 502 735.00 739 050.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-227/10-01
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki BETONBEST poprzez zakup innowacyjnej maszyny hydraulicznej CONCRETE PIPE do produkcji kręgów i zwężek betonowych
228. Olesz Jacek IBC SERVICE 1 603 080.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-228/10-01
Automatyzacja procesu odzysku w IBC Service dzięki wprowadzeniu innowacyjnej technologii warunkiem uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku branżowym.
229. AG TRADING Sp. z o.o. 1 531 612.40 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-229/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii oklejania pojazdów szansą uzyskania przewagi konkurencyjnej AG TRADING Sp. z o.o.
230. Energo Ekobud Investment Sp.zo.o. 1 476 200.00 726 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-230/10-01
Zakup sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia produkcji innowacyjnego paliwa stałego wytwarzanego z mułu węglowego pochodzacego z pogłębiania Kanału Gliwickiego przez Energo Ekobud Investment Sp.zo.o.
231. CLICO Sp. z o.o. 917 928.00 451 440.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-231/10-01
Centrum Wsparcia Technicznego (CWT)
232. OPINION Strefa Druku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 497 700.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-232/10-01
Utworzenie linii do produkcji zadrukowanych materiałów poliestrowych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii do zadruku tkanin metodą bezpośrednią.
233. Usługi Medyczne Lekarz Andrzej Witowski 1 337 500.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-233/10-01
Rozwój działalności w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii oraz wykonywania specjalistycznych badań diagnostycznych i profilaktycznych.
234. Centrum Medyczne Esculap Sp. z o.o. 1 332 150.00 747 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-234/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy w wyniku zakupu specjalistycznej aparatury medycznej oraz wdrożenia innowacyjnych technologii pozwalających na oferowanie nowych i ulepszonych usług.
235. Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej DROG-MOL Wiesław Molik 1 369 852.60 673 698.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-235/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii w procesie produkcji podkładów znaków drogowych
236. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Demi Co. Danuta Walkowicz-Kwaśniewska 1 560 574.00 749 933.58 WND-RPSL.01.02.03
-00-236/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii Nesting w przedsiębiorstwie Demi Co.
237. "EVJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" 1 622 600.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-237/10-01
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w firmie EVJA Sp. z o.o. szansą na umocnienie pozycji rynkowej i wzrost konkurencyjności
238. FACTORY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 182 580.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-238/10-01
Wdrożenie nowoczesnej technologii druku UV poprzez zakup linii technologicznej do druku wielkoformatowego.
239. "PLASTIMEX" Spółka z o.o. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-239/10-01
Zakup innowacyjnego systemu kielichowania rur korugowanych z PP
240. F.H. "UNIMAT" Zbigniew Kołodziej 410 515.36 201 892.80 WND-RPSL.01.02.03
-00-240/10-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa polegająca na zakupie innowacyjnych maszyn i urządzeń w celu świadczenia nowych usług .
241. Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 549 000.00 270 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-241/10-01
System cyfrowego druku kolorowego wzbogaconego o innowacyjny moduł finalizujący cykl produkcyjny w drukarni
242. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "ANTRA" Kita Małgorzata 183 000.00 90 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-242/10-01
Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie na rynek nowej usługi poprzez modernizację parku maszynowego z zastosowaniem i wykorzystaniem innowacyjnej technologii ICT w firmie ANTRA.
243. "JAGO-PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 519 642.70 612 618.73 WND-RPSL.01.02.03
-00-243/10-01
Rozwój działalności badawczo-rozwojowej i podniesienie konkurencyjności JagoPro Sp. z o.o. poprzez utworzenie Laboratorium Mikrobiologii i zakup specjalistycznej aparatury analitycznej
244. "ANEW AUTO-GAZ ANNA PIERZCHAŁA SPÓŁKA JAWNA" 1 992 118.48 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-244/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy ANEW poprzez budowę ekostacji paliw.
245. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ZDRÓJPAK" Janusz Zdrójkowski 1 002 840.00 492 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-245/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy ZDRÓJPAK na skalę międzynarodową, poprzez instalację innowacyjnej linii technologicznej do produkcji opakowań z tektur falistych.
246. Skrok-Wolski Grzegorz Laboratorium Protetyki Dentystycznej 235 972.40 114 852.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-246/10-01
Zakup innowacyjnej linii produkcyjnej cyrkonu
247. ALPO-BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 687 284.40 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-247/10-01
Uruchomienie nowoczesnych myjni samochodowych w 2 miejscowościach województwa śląskiego.
248. Geko System Paweł Darmofał 232 739.40 113 262.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-248/10-01
Uruchomienie innowacyjnej analizy sprzętowo-energetyczno-cieplnej serwerowni i centrów przetwarzania danych
249. "Drukarnia Dimograf" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 510 807.58 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-249/10-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Dimograf sp. z o.o. na rynku międzynarodowym poprzez inwestycję w innowacyjne rozwiązania.
250. ZPUH MIKRON S.C. Marcin Sobuń, Wacław Kurowski 612 440.00 300 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-250/10-01
Podniesienie konkurencyjności firmy MIKRON, poprzez wprowadzenie innowacyjnych technologii.
251. AIUT SP. Z O.O 801 200.00 400 600.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-251/10-01
Rozbudowa innowacyjnego systemu odczytu liczników mediów IMR.
252. Magdalena Dytko 1 894 560.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-252/10-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup zautomatyzowanej instalacji do napawania plazmowego PTA (Plasma Transferred Arc) oraz wdrożenie innowacyjnych usług.
253. ETP Logistic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 615 280.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-253/10-01
Zakup innowacyjnych, szybkoschładzających, przenośnych chłodni sterowanych układem mechatronicznym dla poprawy konkurencyjności firmy ETP Logistic Sp. z o.o.
254. GTX HANEX Plastic Sp. z o.o. 1 509 018.00 618 450.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-254/10-01
Innowacyjność procesowa i produktowa w firmie GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej do wtrysko-rozdmuchu
255. Aures Sp. z o.o. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-255/10-01
Zastosowanie innowacyjnych maszyn w technologii wtrysku
256. InArt Spólka Akcyjna 1 500 600.00 738 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-256/10-01
Wirtualna Galeria 3D - wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych w firmie InArt Spółka Akcyjna
257. JM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 464 000.00 720 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-257/10-01
Showroom - wdrożenie innowacyjnej technologii w firmie JM Group Sp. z o.o.
258. BIURO LAND Sp. z o.o. 1 021 506.00 502 380.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-258/10-01
Innowacyjne rozwiązania logistyczne celem podniesienia efektywności działania firmy
259. F.H.P.U. "Ewmet" 1 855 864.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-259/10-01
Innowacyjna technologia odzysku odpadów gumowych
260. "POWER-FIT" M.Motłoch-Lis i Spółka Spółka Jawna 313 450.21 154 155.84 WND-RPSL.01.02.03
-00-260/10-01
Rozwój Spółki Power-fit poprzez zakup urządzeń treningowych wykorzystujących innowacyjną technologię Virtualnego Trenera
261. Firma Usługowo - Handlowa WGB Wojciech Gaweł 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-261/10-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnego zestawu maszyn do rekultywacji terenu
262. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna "Rajdent" Agnieszka Synowiecka-Rajczyk, Jarosław Rajczyk spółka cywilna 197 500.00 110 740.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-262/10-01
Wdrożenie nowej usługi stomatologicznej w oparciu o innowacyjną technologię procesową.
263. Polska Grupa Tytoniowa Krzysztof Richter 1 079 392.56 530 848.80 WND-RPSL.01.02.03
-00-263/10-01
Wprowadzenie innowacyjnych usług w zakresie ćwiczeń rekreacji ruchowej umożliwiających poprawe efektywności i jakości treningu
264. MARCO Marek Śliboda 2 074 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-264/10-01
Poprawa konkurencyjności firmy Marco Marek Śliboda dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii druku cyfrowego
265. ADO-MED2 Roman Elias 461 369.84 226 903.20 WND-RPSL.01.02.03
-00-265/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii w procesie świadczenia usług z zakresu protetyki w firmie ADO-MED2
266. CZARNET spółka cywilna Krzysztof Szymura, Andrzej Owczarek 1 523 766.92 749 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-266/10-01
Wdrożenie nowoczesnej, szerokopasmowej sieci typu FTTH umożliwiającej dostęp do usługi ``Triple Play`` dla mieszkańców dzielnicy Knurowa - Szczygłowice.
267. G-NET s.c. T.Serwatka W.Rakoniewski 1 524 989.63 749 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-267/10-01
Budowa nowoczesnej, szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu typu FTTH dla mieszkańców miejscowości Łaziska Górne
268. Prywatna Praktyka Stomatologiczna ŚMIGIEL S.C., Barbara Urbanowicz-Śmigiel, Tomasz Śmigiel 2 351 771.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-268/10-01
Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej Głowy ŚMIGIEL S.C. w Katowicach wraz z gabinetami dentystycznymi
269. Silma Tools Sp. z o.o. 1 217 560.00 598 800.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-269/10-01
Inwestycja w nowoczesne technologie produkcyjne w celu poszerzenia i modernizacji oferty usługowo-produkcyjnej firmy Silma Tools Sp. z o. o.
270. Zakład Wyrobów Metalowych HARTMET - Lis Krzysztof 1 794 620.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-270/10-01
Modernizacja oferty Zakładu Wyrobów Metalowych HARTMET w oparciu o innowacyjne urządzenia do precyzyjnej obróbki metalu.
271. Jarosław Rządkowski "Ymanex" 390 000.00 218 691.58 WND-RPSL.01.02.03
-00-271/10-01
Poszerzenie oferty terapeutycznej Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylaków o innowacyjną endożylną metodę leczenia chorób naczyniowych
272. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 1 710 333.86 685 956.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-272/10-01
Szerokopasmowy dostęp do Internetu i telefonii na terenie miasta Rydułtowy oraz usługi reklamowe - WiMAX 802.16e-2005
273. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „GEOBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 040 000.00 624 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-273/10-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnego urządzenia wiertniczego
274. Gonar Systems International Sp. z o.o. 334 768.00 137 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-274/10-01
Dywersyfikacja działalności Spółki poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnego produktu jakim jest hydrofobowa silikatowa piana służąca zwalczaniu zagrożeń pożarowych i gazowych w górnictwie.
275. AP AVIATION ALOJZY BYLOK 338 410.00 195 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-275/10-01
Wdrożenie usługi inowacyjnej poprzez zastosowanie w szkoleniu do licencji pilota zawodowego - Symulatora Lotów ELITE-FNTP-II
276. Sherpa Sp.z o.o. 177 440.00 80 664.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-276/10-01
System Sherpa
277. Laboratoria La Medica Sp. z o.o. 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-277/10-01
Innowacyjna technologia produkcji tabletek suplementu diety
278. PJ Trans sp. z o.o. 1 523 130.37 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-278/10-01
Budowa innowacyjnej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
279. Usługi Handlowe EKSPRES Henryk Dobrzyński 2 241 995.89 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-279/10-01
Szerokopasmowy dostęp do Internetu w technologii FTTH dla mieszkańców Łazisk Górnych, Mikołowa i Orzesza
280. „EKO-WTÓR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 841 800.00 414 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-280/10-01
Innowacyjność procesowa i produktowa w firmie Eko - Wtór Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej do recyklingu tworzyw sztucznych
281. "BRAM-STAL" Edmund Olejnik 1 405 440.00 691 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-281/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii zautomatyzowanego procesu produkcji przestrzennych paneli ogrodzeniowych
282. Spawalnictwo-Specjalistyczne-Głowice Silnikowe Polok Welding Władysław Polok 1 414 102.00 695 460.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-282/10-01
Rozbudowa infrastruktury sieci informatycznej w oparciu o innowacyjne technologie prowadząca do wzrostu konkurencyjności i poprawy jakości oferty dostarczania szerokopasmowego Internetu
283. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ARTPLAST Artur Krywult 1 512 800.00 744 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-283/10-01
Innowacyjna technologia w procesie wytwarzania energii elektrycznej w małej elektrowni wodnej MEW poprzez zakup i montaż nowoczesnego turbozespołu oraz budowy obiektu elektrowni
284. MWM Spółka z o.o. 423 096.00 208 080.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-284/10-01
Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w zakresie systemu automatyki domowej opartego o bezprzewodową sieć wymiany danych ZigBee.
285. Zakład Stolarski Franciszek Palarczyk 420 900.00 207 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-285/10-01
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwie poprzez zakup automatu szlifierskiego do płaszczyzn
286. "K.B.S Diament-Serwis" Mirosław Kupiński, Grzegorz Stróż Spółka Jawna 164 700.00 81 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-286/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia konstrukcji żelbetowych w K.B.S. Diament-Serwis
287. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GAMAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 309 511.40 644 022.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-287/10-01
Zakup innowacyjnej maszyny zasilanej hydraulicznie do renowacji i budowy rurociągów metodą statycznego crackingu oraz wdrożenie nowatorskiej technologii bezwykopowej przez PW GAMAR Sp. z o.o.
288. Ekopol Górnośląski Holding S.A. 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-288/10-01
Innowacje w zakładzie przetwórstwa blach cienkich w zakresie technologii cięcia poprzecznego i wzdłużnego blach aluminiowych.
289. Producent Sprzętu Sportowego Pajak-Sport, Ewa Piątkowska-Pająk 600 240.00 295 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-289/10-01
Wdrożenie produkcji nowoczesnych ubiorów o wysokim reżimie technologicznym,za pomocą wirtualnej metody zszywania prototypów odzieży poprzez wdrożenie innowacyjnego programu komputerowego.
290. EUROMEDIC 223 830.00 105 900.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-290/10-01
Spektralny Tomograf Optyczny innowacyjnym rozwiązaniem w okulistyce.
291. EXPOSTAL FILIP GAŁUSZKA 669 780.00 329 400.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-291/10-01
Uruchomienie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji dachówek z kompozytów termoplastycznych na bazie recyklingu polietylenu pozyskiwanego z odpadów foliowych
292. ZRD I TZ "ROMUS" Jerzy Musiał, Maciej Rotyński Spółka jawna 1 451 800.00 714 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-292/10-01
Innowacyjne technologie budowy nawierzchni drogowych wdrożone na rynek krajowy w oparciu o nowej generacji urządzenia sterowane cyfrowo.
293. RUBYCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 586 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-293/10-01
Innowacyjna technologia mikroperforacji oksybiodegradowalnej folii BYO
294. Polska Grupa Konsolidacji Sprzedaży Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1 554 280.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-294/10-01
Nowe podejście do starej metody dystrybucji wody
295. "I.J. JANOSKA" S.c. JERZY JANOSKA, ILONA JANOSKA 1 310 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-295/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy I.J. JANOSKA S.c. JERZY JANOSKA, ILONA JANOSKA poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do projekcji obrazów 3 D
296. EWRO POLSKA Robert Bańczyk 1 512 800.00 744 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-296/10-01
Uruchomienie produkcji innowacyjnych, ekologicznych worków na śmieci oraz płacht malarskich w oparciu o kupowane w ramach projektu zautomatyzowane linie produkcyjne.
297. EXIM Spółka Cywilna Anna Jochymek, Paweł Jochymek 1 589 660.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-297/10-01
Zastosowanie zaawansowanej optoelektroniki do edukacji, reklamy i rozrywki poprzez stworzenie interaktywnego pawilonu edukacyjnego.
298. "Polskie Parki Rozrywki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 561 600.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-298/10-01
Rozbudowa spółki poprzez zakup interaktywnego planetarium cyfrowego umożliwiającego wdrożenie innowacji produktowej w formie nowych usług.
299. CONCESSION TRADE GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 561 600.00 726 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-299/10-01
Wzrost poziomu konkurencyjności i innowacyjności spółki oraz dywersyfikacja ryzyka prowadzonej działalności poprzez rozszerzenie oferty o nowe, innowacyjne usługi prezentacji holograficznej
300. EXTREME PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 586 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-300/10-01
Rozwój innowacyjnych usług rozrywkowo-edukacyjnych w regionie poprzez zastosowanie najnowszych osiagnięć optoelektronicznych w procesie ich świadczenia
301. "Fundacja Proventus" Spółka Komandytowo-Akcyjna 1 523 194.00 749 112.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-301/10-01
Zakup innowacyjnych urządzeń do ćwiczeń sportowych ogólnorozwojowych i rehabilitacji pourazowej sposobem na wzrost konkurencyjności spółki Fundacja Proventus Spółka Komandytowo-Akcyjna.
302. FLYFILM PIOTR KALKOWSKI 43 625.00 20 416.50 WND-RPSL.01.02.03
-00-302/10-01
Film Stereoskopowy (3D)
303. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ANT-MAR BIS S.C. 799.90 475.80 WND-RPSL.01.02.03
-00-303/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy PPHU ANT-MAR BIS s.c. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki kamienia
304. Zakład Wielobranżowy KRYZA-PLAST Henryk Kamiński 1 220 000.00 500 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-304/10-01
Zastosowanie innowacyjnego systemu do bezwykopowej inspekcji i naprawy sieci wodnych i kanalizacyjnych przez firmę Kryza-Plast z Mikołowa
305. Firma ALBERTA Leszek Maślanka 439 200.00 216 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-305/10-01
Rozwój działalności poprzez wprowadzenie na polski rynek nowego produktu w branży zabawek drewnianych
306. Przedsiębiorstwo produkcyjno-montażowe ALU-SERVICE Haratyk Gabriela 1 708 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-306/10-01
Zastosowanie nowoczesnych technologii w produkcji stolarki z polichlorku winylu
307. OFF DRUK POLIGRAFIA S.C.Tomasz Chmielniak, Tomasz Cwajna 1 464 000.00 720 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-307/10-01
Bezpieczne opakowania innowacyjnym sposobem zabezpieczeń na wyrobach poligraficznych
308. MARTEX S.C. Tadeusz Marek, Michał Marek 1 182 058.00 581 340.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-308/10-01
Technologia bezdotykowa Power Pearl Micro Powder jako innowacja procesowa dla modułowej myjni samochodowej z rurowym kolektorem z bezpośrednim przepływem do wykorzystania energii słonecznej
309. Dromil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 976 000.00 400 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-309/10-01
Wdrożenie nowoczesej technologii przewiertu sterowanego przy zastosowaniu wiertnicy horyzontalnej
310. Zakłady Produkcyjne B-D Witold Brodzik spółka jawna 1 220 000.00 500 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-310/10-01
Wdrożenie innowacyjnej, pierwszej w kraju, zautomatyzowanej linii do produkcji wysokociśnieniowych rur kołnierzowych dla górnictwa podziemnego węgla kamiennego i miedzi.
311. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Drogpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 500 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-311/10-01
Wprowadzenie zastosowanej po raz pierwszy technologii wysokociśnieniowego usuwania oznakowań poziomych (malowań) dróg i lotnisk wodą w obiegu zamkniętym.
312. Virtu sp. j. Beata Vetulani, Dagmara Mikulska 1 875 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-312/10-01
Wdrożenie innowacyjnych w skali międzynarodowej produktów oraz technologii poprzez nabycie zautomatyzowanej linii do pakowania wyrobów garmażeryjnych dzielonych na części.
313. "LONTEX" Londzin Piotr 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-313/10-01
Uruchomienie nowoczesnej stacji obsługi tachografów wraz z okręgową stacją kontroli pojazdów
314. Invicom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 529 921.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-314/10-01
Budowa sieci światłowodowej FTTH dla mieszkańców Ustronia
315. Netmobilus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 284 416.00 631 680.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-315/10-01
Wprowadzenie nowej usługi poprzez zakup multimedialnej, samoobsługowej platformy telekomunikacyjno - aplikacyjnej
316. Ciepdud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-316/10-01
Optymalizacja procesu wykonywania instalacji geotermalnych
317. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Metana s.c. 1 643 120.40 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-317/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii systemu kompensacji odkształceń termicznych i prasy krawędziowej w firmie Metana s.c.
318. POLMOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 074 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-318/10-01
Wdrożenie innowacyjnego systemu konsolidacji operacji obróbczych w produkcji przyrządów nowej grupy, kształtujących wielozabiegowo wyroby z blach
319. Firma Handlowa "ERZET - PODŁOGI" Jarosław Zajączkowski Spółka jawna 1 594 343.88 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-319/10-01
Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnego produktu w postaci systemów podłóg specjalistycznych
320. SUNEX Sp. z o. o. 1 773 680.00 695 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-320/10-01
Rozwój Działu Badawczo-Rozwojowego firmy SUNEX Sp. z o. o. poprzez budowę zaplecza B+R
321. VOXNET Spółka Akacyjna. 1 910 368.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-321/10-01
Rozbudowa zasobów IT w celu upowszechnienia Cloud Computing.
322. Przedsiębiorstwo wielobranżowe "GOMAR" Roman Goik 600 240.00 295 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-322/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii do wytwarzania prefabrykatów betonowych przez firmę GOMAR Roman Goik
323. ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWY "MAŁRO" DRATWA MAŁGORZATA 1 549 400.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-323/10-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy ZPHU MAŁRO poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii systemu do dojrzewania elementów betonowych.
324. Przedsiębiorstwo Budowlane ZUR Sp. z o.o. 1 797 670.00 736 750.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-324/10-01
Wprowadzenie produktów i procesów innowacyjnych w klubie rekreacyjno-sportowym Stary Hangar w Gliwicach poprzez zakup nowoczesnego sprzętu fitness.
325. Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe EMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 756 400.00 372 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-325/10-01
Wdrożenie innowacji produktowej w EMI sp. z o.o.: automatycznej stacji przygotowania polielektrolitu o stężeniu 1% wraz z urządzeniem mieszającym osad z gotowym polimerem
326. Diagneo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 989 771.20 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-326/10-01
Budowa innowacyjnej stacji diagnozowania stanu technicznego pojazdów w Orzeszu
327. AP Polska spółka cywilna Shen Zhiwei, Michał Kiecoń 969 294.39 476 702.16 WND-RPSL.01.02.03
-00-327/10-01
Budowa laboratorium diagnostycznego przedsiębiorstwa AP Polska s.c
328. Usługi transportowe, przetwórstwo drewna, handel drewna - Józef Skalec 1 799 077.76 749 861.51 WND-RPSL.01.02.03
-00-328/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii rozdrabniania drewna i innych odpadów pochodzenia organicznego na zrębek drzewny i biotrocinę w P.P.H.U. Skalec
329. LOXA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 891 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-329/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii formacji akumulatorów rozruchowych
330. OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW MGR INŻ. STANISŁAW WSZOŁEK 610 000.00 366 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-330/10-01
Wzrost konkurencyjności Ośrodka Szkolenia Kierowców w Mysłowicach poprzez wdrożenie symulatora jazdy w proces kształcenia kierowców.
331. P.P.H.U. "PROFIL" Dariusz Piech 1 129 427.20 555 456.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-331/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji profili drewnianych w P.P.H.U. PROFIL z Poraja.
332. BARON Technika Grzewcza, Sanitarna, Gazowa Baron Jan 817 400.00 400 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-332/10-01
Wzrost konkurencyjności Firmy poprzez wdrożenie do produkcji nowego typu innowacyjnych zbiorników buforowych
333. RoTec Polska Piotr Cimr 2 933 486.95 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-333/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii wyważania wirników do 20 t szansą na dalszy rozwój Centrum Wyważania firmy RoTec Polska.
334. RECAR II Tomasz Stachowicz 142 450.00 85 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-334/10-01
Zaimplementowanie innowacyjnej technologii wyważania wysokoobrotowego regenerowanych rdzeni turbosprężarek szansą na rozwój firmy RECAR II.
335. AQUA TEAM Spółka z ograniczoiną odpowiedzialnością 328 326.40 160 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-335/10-01
Wprowadzenie nowych usług poprzez implementację innowacyjnej technologii regeneracji turbosprężarek w firmie Aqua Team.
336. AUTO-TURBO I.MIGDACZ, E.MIGDACZ, A.MIGDACZ-RUMIANKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA 144 000.00 86 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-336/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii wysoobrotowego doważania rdzeni turbosprężarek samochodowych w procesie regeneracji i produkcji w firmie Auto Turbo.
337. TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. 310 672.00 186 403.20 WND-RPSL.01.02.03
-00-337/10-01
Wprowadzenie na rynek krajowy innowacyjnego antybiotyku przez firmę TACTICA Pharmaceuticals.
338. Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny Biochefa 1 207 800.00 594 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-338/10-01
Technologia produkcji Biolactinu przez F.Z.N.P. Biochefa w Sosnowcu
339. JACOB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 478 240.00 235 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-339/10-01
Zakup linii produkcyjnej do cięcia kształtek fasadowych dla wprowadzenia na rynek nowych produktów.
340. Centrum Diagnostyki Samochodwej Auto Zientek Janusz Zientek 485 560.00 238 800.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-340/10-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w innowacyjną technologicznie linię diagnostyczną
341. FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA "HUBERTUS" HUBERT LEBOCH 720 000.00 290 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-341/10-01
Doskonalenie produktów firmy HUBERTUS poprzez zakup innowacyjnej technologii oklejania krawędzi wąskich
342. Varna sp. z o.o. 1 410 949.25 693 909.45 WND-RPSL.01.02.03
-00-342/10-01
Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych drogą do wdrożenia innowacyjnych systemów osłon do kolektorów solarnych przez Varna sp. z o.o. w Częstochowie
343. Zakład Wielobranżowy FACTOR Jacek Ludwig 475 251.00 233 730.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-343/10-01
Budowa i kompleksowe wyposażenie innowacyjnej bezdotykowej myjni samochodowej drogą do poprawy konkurencyjności firmy Factor Jacek Ludwig w Myszkowie
344. Radosław Pacud: Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeniowego Radosław Pacud & Radcowie Prawni/MMC Broker’s 1 093 660.00 589 800.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-344/10-01
Utworzenie bazy technologicznej i operacyjnej obsługi klienta (B-TOK) w celu rozwoju sieci usług doradczych
345. DICON Tomasz Kwaśniewski 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-345/10-01
Wdrożenie innowacyjnych technologii drukarskich
346. Prywatne Centrum Medyczne "Medyk-Centrum" Jan Bińczyk 1 099 382.68 560 655.91 WND-RPSL.01.02.03
-00-346/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy Medyk-Centrum Jan Bińczyk poprzez zakup innowacyjnej aparatury ultrasonograficznej i radiograficznej umożliwiającej wczesną diagnostykę i wysokiej jakości badania
347. PPUH DARpol Dariusz Sadowski 1 470 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-347/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy DARpol poprzez zakup nowoczesnej linii do mycia, przetwarzania i re granulacji tworzyw sztucznych umożliwiający rozwój działalności dzięki innowacyjnym technologiom.
348. Polget Group Renata Oleksy 950 624.00 467 500.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-348/10-01
Zakup innowacyjnych urządzeń do nadruków technologii druku cyfrowego tuszami lateksowymi i technologii laserowej
349. Centrum Stomatologii Rodzinnej Dorota Mangold 747 900.06 401 580.03 WND-RPSL.01.02.03
-00-349/10-01
Zakup specjalistycznego i innowacyjnego sprzętu wraz z rozbudową istniejącego Centrum Stomatologii Rodzinnej Dorota Mangold celem utworzenia nowoczesnej pracowni rentgenodiagnostyki w regionie
350. SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GABINET OKULISTYCZNY DR N. MED. SŁAWOMIR BOLEK 657 515.00 368 700.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-350/10-01
Innowacyjny na skalę krajową system szkoleń i praktyk okulistycznych
351. Mentamove Sp. z o.o. 584 904.70 326 909.79 WND-RPSL.01.02.03
-00-351/10-01
Utworzenie innowacyjnej i kompleksowej kliniki leczenia bólu przez firmę Mentamove Sp. z o.o.
352. Ilona Podworska LEKARSKI GABINET DERMATOLOGICZNY "DERKO-MED" 713 680.37 400 194.60 WND-RPSL.01.02.03
-00-352/10-01
Wzrost konkurencyjności Firmy Derko-Med poprzez zwiększenie innowacyjności oferowanych usług, dzięki zakupowi nowoczesnych maszyn.
353. CYRANO-TECHNOLOIES Marcin Miech 256 730.00 108 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-353/10-01
Wzrost konkurencyjności przedsiebiorstwa poprzez poszerzenie oferty dzięki zakupowi innowacyjnej technologii.
354. EUROPHARM Outsourcing for Pharmaceutical Companies Krystyna Pawełczyk-Pala Paweł Pala Spółka Jawna 390 980.00 218 400.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-354/10-01
Stworzenie centrum medycyny estetycznej, dermatologii i kosmetyki Juwena poprzez przeniesienie siedziby oraz zakup wyposażenia zabiegowego opartego na najnowocześniejszej technologii medycznej BBL
355. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KRIS" Krzysztof Muszalski 2 190 828.60 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-355/10-01
Rozwój oferty przedsiębiorstwa KRIS poprzez unowocześnienie oferty jako efekt utworzenia laboratorium i doposażenia technicznego produkcji
356. Mecacontrol Polska Sp. z o.o. 1 516 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-356/10-01
Nowoczesna linia produkcyjna wtrysku dwukomponentowego-2K
357. RAMZES COMPUTER - EXCELLENT COMPUTER TECHNOLOGY TOMASZ KOSTKA 1 619 916.62 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-357/10-01
Wdrożenie innowacyjnego produktu oświetleniowego z zastosowaniem energooszczędnych żarówek typu LED
358. Web 4 Y Dagmara Chmielniak 1 004 060.00 493 800.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-358/10-01
Nowoczesne Centrum Foto Druku w oparciu o innowacyjne urządzenia Blizzard , Noritsu D1005, DocuCutter, Uv led printer evolution
359. QUEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-359/10-01
Innowacyjna metoda druku cyfrowego i fotograficznego z zabezpieczaniami z efektem hologramu poprzez nabycie innowacyjnych maszyn do druku cyfrowego Xerox 7002 oraz fotograficznego Noritsu D1005
360. Future Processing Sp. z o.o. 1 716 906.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-360/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii Windows Azure poprzez utworzenie zakładu oprogramowania świadczącego usługi w zakresie tworzenia aplikacji w nowym modelu cloud computing.
361. Eurokomp Dariusz Czaja 676 612.00 332 760.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-361/10-01
Rozszerzenie działalności firmy o kompleksowe testowanie oprogramowania w środowisku maszyn wirtualnych, z wykorzystaniem innowacyjnego systemu.
362. VERTEX Spółka Akcyjna 866 810.00 355 250.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-362/10-01
Wzrost konkurencyjności spółki Vertex dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w procesie produkcji rolet zewnętrznych.
363. AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA 2 141 910.08 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-363/10-01
Wzrost konkurencyjności Firmy Agro Food S.A. poprzez zakup unikalnej linii technologicznej celem wdrożenia w zakładzie innowacyjnych, efektywniejszych rozwiązań w procesie produkcyjnym
364. Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o. 1 537 200.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-364/10-01
Zakup innowacyjnego parku maszynowego celem wdrożenia nowatorskiej linii technologii przewiertów horyzontalnych przez Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o.
365. VACUFIT Sp. z o.o. 1 526 220.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-365/10-01
Wdrożenie do produkcji innowacyjnego urządzenia wykorzystującego promieniowanie podczerwone oraz systemy lamp kolagenowych, koloroterapii i aromaterapii, sterowane innowacyjnym komputerem.
366. Firma Aimms Krystian Kłosek 1 734 840.00 724 380.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-366/10-01
Nowa technologia paszportem na rynki międzynarodowe
367. Gasket Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-367/10-01
Milowy krok w nowoczesność. Wdrożenie nowej technologii.
368. Delex Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 284 335.72 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-368/10-01
Nasz cel być wśród najlepszych. Światowy debiut technologii.
369. A3 Producent Flag Mariusz Szymura, Piotr Gadomski spółka jawna 707 600.00 348 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-369/10-01
Wzrost konkurencyjności poprzez światową technologie
370. Pracownia Żywokost sc Fryderyk i Waldemar Szendera 266 350.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-370/10-01
Fitoremediacja i renaturyzacja jako innowacyjne technologie wdrażane przez przedsiębiorstwo.
371. Firma Handlowo- Usługowa "GEORAF" Rafał Petrykowski 319 865.55 157 302.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-371/10-01
Wzrost konkurencyjności FHU GEORAF Rafał Petrykowski w zakresie opracowań geoinformatycznych poprzez utworzenie Centrum Przetwarzania Danych ze Skanningu Laserowego
372. Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak sp. z o.o. 1 560 319.00 639 400.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-372/10-01
System modułowej zabudowy specjalistycznej
373. " Jak szkło" „JAK SZKŁO” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe. Eksport-Import-Hurt Spółka Jawna Żogała Krzysztof, Żogała Halina, Żogała Janusz 140 978.88 61 130.92 WND-RPSL.01.02.03
-00-373/10-01
Zakup maszyny grawerującej do szkła- ploter laserowy w firmie Jak Szkło w Goczałkowicach Zdroju
374. Gabinet Dermatologiczny Jolanta Wojsa 141 240.00 79 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-374/10-01
Innowacje w dermatologii estetycznej w celu wzrostu konkurencyjności oraz wprowadzenia ulepszonych usług
375. Firma Poligraficzna AA PRINT spółka cywilna Andrzej Kędziora Michał Irzyk 450 240.00 187 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-375/10-01
Innowacje w poligrafii w celu rozwoju firmy i wzrostu konkurencyjności świadczonych usług
376. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SKORPION ART OPTYK TYCHY NIEPUBLICZNY OKULISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 331 080.00 171 648.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-376/10-01
Okulary w 3 godziny -spersonalizowana usługa wytwarzania szkieł recepturowych w ART OPTYK TYCHY
377. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe EKO-TRANS Grażyna Orłowska, Henryk Orłowski Spółka Jawna 1 386 737.40 568 335.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-377/10-01
Zakup innowacyjnych zestawów sterowanych zdalnie maszyn budowlanych dla poprawy konkurencyjności PTHU EKO - TRANS Grażyna Orłowska, Henryk Orłowski Spółka Jawna
378. Firma Handlowa "Grześ" Katarzyna Kowalcze, Mirosław Luszczak Spółka Jawna 1 236 470.00 608 100.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-378/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii EPC/RFID dla modernizacji działalności logistycznej Firmy Handlowej GRZEŚ
379. Zakłady Remontowe Energetyki Elko Sp. z o.o. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-379/10-01
Inwestycja w rozwój i wdrożenie innowacyjnej infrastruktury badawczo-rozwojowej, produkcyjnej oraz informatycznej dla produkcji nowoczesnych kotłów energetycznych w firmie ZRE Elko Sp. z o.o.
380. TELE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 156 267.20 447 546.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-380/10-01
Wprowadzenie wirtualnego e - Call Center celem świadczenia innowacyjnych usług teleinformatycznych przez firmę TELE24 Sp. z o.o.
381. Sukces s.c. Sebastian Kachel, Michał Lekston 435 461.26 196 761.36 WND-RPSL.01.02.03
-00-381/10-01
Rozwój działalności spółki cywilnej Sukces w Siemianowicach Śląskich dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii Passive Optical Network.
382. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "HACZEK" Czesław Haczek 2 562 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-382/10-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Haczek poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
383. PPHU "MEBLE-MOROSZCZUK" Moroszczuk Aleksander 1 256 564.80 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-383/10-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki elementów meblowych w celu podniesienia konkurencyjności PHPU MEBLE-MOROSZCZUK Aleksander Moroszczuk
384. Marecki - Strefa Płyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 025 410.00 420 250.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-384/10-01
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia konkurencyjności firmy Marecki - Strefa Płyt Sp. z o. o.
385. "POLiS Clinic" Prywatna Opieka Lekarska Specjalistyczna sp. z o.o. 479 400.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-385/10-01
Modernizacja i wyposażenie bloku operacyjnego POLiS Clinic w Katowicach
386. NZOZ Prywatna Praktyka Stomatologiczna MAR-DENT 691 190.00 387 583.18 WND-RPSL.01.02.03
-00-386/10-01
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w NZOZ MAR-DENT poprzez zakup urządzeń stomatologicznych najnowszej generacji.
387. NZOZ Centrum Lekarsko - Stomatologiczne OMEGA - DENT 376 800.00 211 289.70 WND-RPSL.01.02.03
-00-387/10-01
Stomatologia na piątkę - zakup innowacyjnego tomografu komputerowego 3D przez Centrum Lekarsko - Stomatologiczne OMEGA - DENT, przeznaczonego do trójwymiarowego obrazowania twarzoczaszki.
388. Prywatna Klinika Implantologii i Stomatologii Estetycznej "VIP DENTAL" spółka cywilna Joanna Zakrzewska - Krysta, Szymon Krysta 449 400.00 252 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-388/10-01
Zakup tomografu komputerowego 3D przez firmę VIP DENTAL w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej oraz świadczenia innowacyjnych usług stomatologicznych.
389. Dental Nanotechnology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 130 540.00 64 200.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-389/10-01
Nanotec endo innowacyjny produkt wprowadzony przez Dental Nanotechnology na rynek usług stomatologicznych odpowiedzią na potrzeby lekarzy w zakresie leczenia endodontycznego.
390. LB Enterprise Management Tadeusz Jan Łaba 610 000.00 300 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-390/10-01
Wdrożenie technologii i wykonywanie zabezpieczenia obszarów roboczych przy remontowanych torach automatycznymi systemami ostrzegania i barierami wygradzającymi
391. BAYO-DENT ALEKSANDRA JANAS 1 340 170.00 717 500.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-391/10-01
Stworzenie nowoczesnej Poradni Stomatologicznej kluczem do rozwoju mikroprzedsiębiorstwa.
392. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe PC- ECO SYSTEM Krzysztof Szulik 1 294 268.85 636 525.66 WND-RPSL.01.02.03
-00-392/10-01
Wdrożenie innowacyjnej na skalę światową Niskotemperaturowej technologii recyklingu opon i odpadów gumowych
393. ELCUK KOŻUCH Spółka Jawna 225 090.00 96 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-393/10-01
Wzrost konkurencyjności ELCUK KOZUCH Sp.Jawna poprzez wdrożenie i uruchomienie nowych usług z zakresu telekomunikacji, telewizji IPTV oraz szerokopasmowego Internetu
394. All-Dent Wojciech Wilk 1 653 378.49 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-394/10-01
Zakup innnowacyjnych urządzeń stomatologicznych umożliwiających zaawansowaną trójwymiarową diagnostykę rentgenowską i bezbolesne leczenie , celem wprowadzenia nowych usług w All-Dent Wojciech Wilk
395. All-Dent Soft Wojciech Wilk i Aleksandra Wilk Spółka Jawna 1 694 734.07 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-395/10-01
Stworzenie innowacyjnego centrum edukacyjno-konferencyjnego
396. ŚLĄSKA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 442 169.80 750 000.00 WND-RPSL.01.02.03
-00-396/10-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ŚGI Sp. z o.o. dzięki wprowadzeniu innowacyjnej technologii wykonywania robót pogłębiarskich poprzez zakup mobilnej pogłębiarki IMS 7012HP.
397. PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-INFORMATYCZNE INFOGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 761 494.63 374 505.55 WND-RPSL.01.02.03
-00-397/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy INFOGEO dzięki wprowadzeniu innowacyjnej usługi geodezyjnej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu pomiarowego.
437 722 761.76 192 131 595.97

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-011/09

2009-09-10 - 2010-04-02

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje,
że dnia 10 września 2009 roku
ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-011/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”
8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-010/09

2009-08-12 - 2009-11-12

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-010/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-007/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.01-007/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach
międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-008/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.02-008/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.2 „MŚP” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-009/09

2009-04-07 - 2009-06-08

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-009/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-006/09

2009-03-13 - 2009-05-13

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-006/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09

2009-03-06 - 2009-05-06

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09
Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-005/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-002/08

2008-09-05 - 2008-11-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-001/08

2008-06-06 - 2008-08-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.