Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-021/15

2015-07-20 - 2015-08-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że 20 lipca 2015 roku zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw
w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-020/12

2012-05-08 - 2012-07-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-020/12
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-019/12

2012-01-09 - 2012-03-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-019/12
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-018/11

2011-09-15 - 2011-12-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-018/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-017/11

2011-04-15 - 2012-01-23

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2011 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-017/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-016/11

2011-03-07 - 2011-05-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-016/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-015/10

2010-06-07 - 2010-08-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-015/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-014/10

2010-04-15 - 2011-04-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2010 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-014/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-013/10

2010-03-05 - 2010-05-05

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-013/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa”

Pobierz plik dla konkursu: SCP-03.01.01-013/10
Lp. Nazwa beneficjenta Koszt całkowity [PLN] Wnioskowane dofinansowanie [PLN] Nr wniosku Tytuł
1. Restauracja Hotel "Biały Dom" Stanisława, Leonard Swoboda 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-001/10-01
Inicjacja działalności obiektu hotelowego z salą konferencyjno-szkoleniową w miejscowości Paniówki
2. PPUH LAZUR MOLENDA MARCIN 428 568.29 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-002/10-01
Rozbudowa Restauracji Zaklęty Czardasz w Katowicach.
3. Maciejev Bablok Maciej 379 314.01 186 548.33 WND-RPSL.03.01.01
-00-003/10-01
Rozwój przedsiebiorstwa poprzez uruchomienie turystycznej bazy gastronomicznej
4. Wing-Pol s.c.P.H.U. Lidia i Zbigniew Kleszczewscy 199 313.23 97 481.91 WND-RPSL.03.01.01
-00-004/10-01
Gościnnie na Jurze - rozbudowa oraz remont bazy gastronomicznej wraz z doposażeniem zaplecza kuchennego w Ośrodku Wypoczynkowym Wing-pol w Zaborzu
5. Śląska Kompania Przemysłowo - Handlowa STEF-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 234 918.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-005/10-01
Stworzenie nowego obiektu turystycznego poprzez otwarcie restauracji ZODIAC w Rzuchowie przez Śląską Kompanię Przemysłowo - Handlową STEF-POL Sp. z o.o.
6. Firma JG Murawski s.c. Jerzy Murawski i Grzegorz Murawski 1 525 854.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-006/10-01
Poprawa infrastruktury zaplecza turystycznego województwa śląskiego poprzez rozbudowę unikalnej sieci punktów gastronomicznych marki Mniam Mniam
7. Na Błoniach Sp. z o.o. 1 587 850.34 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-007/10-01
Rozbudowa Hotelu na Błoniach w Bielsku Białej - wzorst konkurencyjności przedsiebiorstwa oraz zwiększenie bazy noclegowej Województwa Śląskiego.
8. Pracownia i Galeria Artystyczna "ORSO" Śpiewla Marek 503 393.26 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-008/10-01
Adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Restauracji Galeria ORSO, inwestycja w turystykę sposobem na dywersyfikację oferty firmy.
9. Przedsiębiorstwo Handlowe SEZAM Beata Żymełka 636 840.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-009/10-01
Budowa restauracji
10. Agrobakal A. Curyło, E. Szczotka Spółka Jawna 1 551 474.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-010/10-01
Wzrost atrakcyjności oferty obiektu hotelarskiego Łabędy w Gliwicach
11. Firma PINOCY - Joachim Pinocy 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-011/10-01
Rozbudowa bazy noclegowej przez firmę PINOCY w Lędzinach elementem rozwoju turystyki biznesowej oraz infrastruktury turystycznej regionu.
12. Ewa Draga-Buchta 418 460.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-012/10-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez remont infrastruktury zaplecza noclegowego ( remont apartamentów na wynajem ) przyczyniający się do wzrostu ruchu turystycznego w regionie Rybnika
13. Słoneczny Gród Elżbieta Wantulok 397 232.00 195 360.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-013/10-01
Rozbudowa i modernizacja pensjonatu Słoneczny Gród w Wiśle sposobem na konkurencyjny rozwój
14. KOMENDERA HENRYK Zakład Transportowy i Remontowo-Budowlany KOMPLEKS 331 840.00 163 200.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-014/10-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowej bazy noclegowej dzięki przebudowie istniejącego budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu użytkowania
15. Firma Handlowo - Gastronomiczna Jerzy Kasoń 6 832 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-015/10-01
Rozbudowa hotelu Zimnik
16. Partner w biurze spółka z o.o. 4 879 219.80 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-016/10-01
Uruchomienie Restauracji w Zielonym Ogrodzie w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu
17. Active Wojciech Łobodziec 791 501.84 385 963.20 WND-RPSL.03.01.01
-00-017/10-01
Promocja kuchni regionu śląskiego i wzrost konkurencyjności poprzez utworzenie restauracji LAvion na terenie lotniska w Gliwicach.
18. Polmis s.c. Mirosława, Stanisław Podolski 1 828 536.01 749 400.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-018/10-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez modernizację bazy noclegowej oraz poprawa jakości infrastruktury turystycznej
19. Beata Banaszkiewicz-Bulanda 454 601.52 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-019/10-01
Budowa nowoczesnego domu gościnnego z apartamentami Natura-Ekologia-Tradycja celem rozwoju i podniesienia atrakcyjności bazy noclegowej Beskidu Żywieckiego
20. Cafe&Crepes Rafał Holeksa 23 241.00 11 430.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-020/10-01
Wzrost konkurencyjności Kawiarni Cafe&Crepes związany z wprowadzeniem nowej usługi w oparciu o dokonane wydatki inwestycyjne.
21. BS Business Support Barbara Sawicz 407 480.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-021/10-01
Przygotowanie dla turystów miejsc noclegowych o wysokim standardzie w zabytkowym pensjonacie w Wiśle
22. Patrycja Anna Gołębicka Apartamenty Rodzinne Kaskada 390 400.00 192 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-022/10-01
Remont i modernizacja zabytkowego pensjonatu w Wiśle na potrzeby turystów biznesowych
23. "Tom-Pol" Zieliński Tomasz 157 593.81 82 593.96 WND-RPSL.03.01.01
-00-023/10-01
Remont i wyposażenie obiektu - motel Tom-Pol sposobem na podniesienie kinkurencyjności firmy i rozwój w dziedzinie turystyki
24. "ZAGAMIX II" B.S. Gawęcki, L.J. Chrząstek Spółka Jawna 1 143 140.00 562 200.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-024/10-01
Przebudowa i remont modernizacyjny Hotelu Stara Poczta w Tychach, jako element wzrostu konkurencyjności działania i stymulacji rozwoju turystyki w Regionie.
25. PRO Sp. z o.o. 1 231 552.86 605 681.73 WND-RPSL.03.01.01
-00-025/10-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szczyrku, dzięki uruchomieniu luksusowego pensjonatu przez PRO Sp. z o.o.
26. Adam Waligórski 406 260.00 199 800.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-026/10-01
Zwiększenie bazy noclegowej firmy Adam Waligórski w Ustroniu.
27. JTF S.C. Wojciech Kania, Agnieszka Leszek-Kania 505 334.28 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-027/10-01
Wyposażenie kuchni dla obsługi dwóch restauracji w budynku Wieży Ciśnień w Pszczynie
28. "BAR SZAŁAS" SPÓŁKA CYWILNA ILONA LUBOŃSKA, MAREK LUBOŃSKI, URSZULA KARWOWSKA, WIESŁAW KARWOWSKI 1 450 148.81 713 187.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-028/10-01
Zajazd Szałas jako nowoczesny obiekt gastronomiczny Żor.
29. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe GASTROREX Grzegorz Szabat 3 296 928.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-029/10-01
Zakup i modernizacja obiektu hotelowo - gastronomicznego wzbogacającego bazę turystyczno - pielgrzymkową miasta Częstochowy
30. LAS Jarosław Lasecki 1 568 639.40 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-030/10-01
Wyposażenie Zamku Bobolice.
31. "Bodeko Hotele" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-031/10-01
Poprawa jakości i konkurencyjności infrastruktury turystycznej Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez budowę ogrodu zimowego oraz modernizację zaplecza gastronomicznego Hotelu Ostaniec w Podlesicach
32. Restauracja SILVIA - Sylwia Majnusz 1 864 472.06 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-032/10-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej miasta Gliwce poprzez inwestycje w wyposażenie obiektów gastronomicznych nowego Hotelu Silvia.
33. Restauracje Polskie Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością 1 140 822.00 561 060.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-033/10-01
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez rozszerzenie oferty usługowej restauracji Chata z Zalipia.
34. Biuro Podróży i Usług Globus Sp. z o.o. 1 619 502.42 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-034/10-01
Dom Wczasowy Globus w Ustroniu w pełni otwarty na turystykę biznesową i zdrowotną.
35. Firma Handlowo-Usługowa AMBIENTE Małgorzata Rzadkosz 565 836.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-035/10-01
Dom Podróżnika miejscem spotkań turystów z całego świata i sposobem na rozwój firmy
36. "LAKPOL" ANTONI POL 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-036/10-01
TANIE SPANIE - KRÓTKOTERMINOWY WYNAJEM POKOI GOŚCINNYCH
37. Poltourist-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 265 369.74 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-037/10-01
Zwiększenie konkurencyjności Poltourist-Polska Sp. z o.o. i miasta Ustroń poprzez prace modernizacyjno-remontowe bazy noclegowej Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego Daniel
38. Transport Międzynarodowy i Krajowy Tomasz Dzida Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-038/10-01
Utworzenie wysokiej klasy hotelu i restauracji w zabytkowym XVIII - wiecznym pałacu w Boryni przez TMiK Tomasz Dzida sp. z o. o.
39. Mała Gastronomia Pub Braks 1 954 440.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-039/10-01
Budowa bazy gastronomicznej wraz z wyposażeniem w zespole restauracyjno-hotelowo-turystycznym w dawnym szybie wentylacyjnym BOŃCZYK kopalni Mysłowice w Mysłowicach
40. RESTAURACJA JG Stajer Jacek 2 145 809.20 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-040/10-01
Turystyka to nie tylko góry i jeziora - przygotowanie zaplecza gastronomicznego dla nowych form turystyki w centrum aglomeracji śląskiej.
41. Eltrans Sp. z o.o. 1 419 533.44 581 776.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-041/10-01
Rozbudowa Domu Wypoczynkowego ELTRANS w UStroniu o basen i centrum SPA
42. U FOJTA Spółka Cywilna Marek Cieślar, Dariusz Konderla 600 918.32 199 997.74 WND-RPSL.03.01.01
-00-042/10-01
Wprowadzenie nowych usług dodanych w celu poprawy oferty turystycznej ośrodka
43. Janusz Glinka 572 865.64 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-043/10-01
Utworzenie kawiarni Mezo warunkiem wykorzystania potencjału i podniesienia atrakcyjności turystycznej województwa śląskiego
44. Przedsiębiorstwo produkcyjno-Handlowo-Usługowe MAGNOLIA Czesław Skowronek 283 528.00 139 440.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-044/10-01
Zwiększenie atrakcyjności Radlina poprzez otwarcie restauracji Magnolia przez Czesława Skowronek.
45. Apteka POD RÓŻAMI mgr Ewa Szwedo 2 339 960.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-045/10-01
Zwiększenie atrakcyjności Wisły poprzez rozbudowę Villi pod Różą przez Ewę Szwedo.
46. Consonni Organic Dominik Bartelak 1 705 213.53 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-046/10-01
Uruchomienie przez Consonni Organic kompleksowego obiektu gastronomicznego w Czarnym Lesie koło Częstochowy
47. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Radex" Krzysztof Radlak 2 062 421.13 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-047/10-01
Uruchomienie działalności gastronomiczno-hotelarskiej przez P. H .U Radex w Herbach koło Częstochowy
48. "DAWPOL A.Dziwiński, K. Szyda Spółka Jawna" 1 677 622.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-048/10-01
Wzrost konkurencyjności oferty turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Słoneczny Brzeg w Zawadach poprzez podniesienie standardu świadczonych usług.
49. Ryszard Szuwart 1 176 446.00 578 580.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-049/10-01
Rozbudowa obiektu noclegowo - gastronomicznego - Gościniec Śląski Szywołdzianka w Gliwicach - Bojkowie
50. Firma Handlowo - Produkcyjna KOKO Danuta Kokowska 798 319.70 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-050/10-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę lokalu gastronomicznego w stylu starowiejskim, oferującego organizację przyjęć okolicznościowych
51. Klaudia Kozubek Polskie Drewno 1 900 306.84 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-051/10-01
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Chorzowa, w wyniku poszerzenia oferty noclegowej
52. Firma Handlowo Usługowa Piotr Świeboda 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-052/10-01
Otwarcie hostelu jako czynnik stymulujący turystykę Zagłębia
53. Zodiak Majewska Barbara 73 200.00 36 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-053/10-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy Zodiak poprzez modernizację i stworzenie nowoczesnego lokalu gastronomicznego
54. ZAKŁAD USŁUG GASTRONOMICZNYCH VERTIGO WOJCIECH PAKURA 388 957.96 191 290.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-054/10-01
Rozwój Zakładu Usług Gastronomicznych Vertigo poprzez budowę wysokiej klasy lokalu gastronomicznego, mieszczącego restaurację wraz z kawiarnią.
55. Zakład Badawczo-Usługowy „EKOS” Guzik Zenon 1 271 453.50 625 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-055/10-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez remont zaplecza turystycznego Zajazdu Leśnego
56. Firma Handlowo-Usługowa KROPKA Jakub Kępa 439 513.52 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-056/10-01
Remont i modernizacja restauracji Zajazd pod Akacją w Bytomiu szansą na wzrost konkurencyjności firmy
57. Euro-Centrum Spółka z o.o. 1 660 869.50 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-057/10-01
Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury turystycznej na terenie Euro-Centrum w Katowicach.
58. FIBRA Bartosz Nosiadek 484 767.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-058/10-01
Rozbudowa i wyposażenie motelu Śląski Dom w Radlinie
59. "Medica" Sp. z o.o. 5 181 353.96 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-059/10-01
Rozbudowa obiektu Willa wśród Modrzewi z przystosowaniem do pełnienia funkcji pensjonatu dla osób niepełnosprawnych ruchowo i starszych.
60. Drabek Spółka Jawna 442 241.46 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-060/10-01
Nowoczesna kuchnia szansą na rozwój hotelu i restauracji.
61. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "BROJAN" Spółka z o.o. 1 495 110.00 735 300.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-061/10-01
Nowoczesne usługi hotelowe wzmacniają atrakcyjność turystyczną regionu.
62. Elemels Planet Tatarczyk Jolanta 441 640.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-062/10-01
Budowa i uruchomienie edukacyjnej restauracji Elemels Planet w Cieszynie.
63. GLOBUS DARIUSZ TATARCZYK, EUGENIUSZ TATARCZYK SPÓŁKA JAWNA 1 528 294.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-063/10-01
Budowa, wyposażenie i uruchomienie restauracji w Wodzisławiu Śląskim w celu poszerzenia oferty spółki i jej rozwoju.
64. DAREX Dariusz Tatarczyk, Jolanta Tatarczyk sp. jawna 416 874.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-064/10-01
Rozbudowa części zabytkowej obiektu i uruchomienie restauracji w Ustroniu celem rozwoju firmy i poszerzenia sprzedaży również dla klienta zmotoryzowanego.
65. "Karczma Pod Młynem" s.c. Kocur Henryk, Kocur Karina 1 458 680.44 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-065/10-01
Adaptacja budynku na cele Hotelu Karczma Pod Młynem w Katowicach
66. Restauracja-Hotel KORONA S.C. Halina Juraszek,Alina Juraszek 332 840.00 199 704.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-066/10-01
Wzrost konkurencyjności Restauracji - Hotelu KORONA S.C – poprzez wzrost możliwości usługowych obiektu.
67. Zakład Remontowo-Budowlany "KAMA" Adam Krupa 2 954 107.22 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-067/10-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez adaptację i wyposażenie Hotelu GLORIA w Tychach
68. DMS Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią 5 688 837.02 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-068/10-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez budowę restauracji Czarny Las w Rudzie Śląskiej.
69. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego JUR-GAST sp. z o.o. 2 789 105.38 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-069/10-01
Kompleksowa rozbudowa bazy noclegowej Campingu Jonidło w Wiśle
70. "Gambit" Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 984 344.80 480 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-070/10-01
Powiększenie bazy noclegowej poprzez adaptacje i modernizacje kolejnych pomieszczeń Hotelu Gambit w Cieszynie
71. Cieszyńska 9 Piotr Pietrzyk, Andrzej Gembala 503 763.62 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-071/10-01
Hiszpańskie tapas atrakcją turystyczną bielskiej Starówki
72. "KAMIENICE CZYNSZOWE" JAN RĄCZKA I SYN S.C. Jan Rączka, Jerzy Rzepka 1 402 715.46 689 860.06 WND-RPSL.03.01.01
-00-072/10-01
Adaptacja i wyposażenie obiektów noclegowych oraz gastronomicznych w Bielsku-Białej przy ul. Piwowarskiej 4, Cieszyńskiej 4 i Rynek 30.
73. "RENESANS" Spółka Cywilna Józef Kowalski ,Bernadeta Kowalska 174 555.95 104 733.57 WND-RPSL.03.01.01
-00-073/10-01
Poprawa jakości i kompleksowości usług gastronomicznych w regionie poprzez wyposażenie firmy Renesans w Pszowie oraz wdrożenie przez nią unikatowego przygotowywania i serwowania posiłków
74. "TECH-MIR" Mirosław Wyszyński 1 250 001.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-074/10-01
BUDOWA KOMPLEKSU HOTELOWO - GASTRONOMICZNEGO MIRANDA
75. Restauracja - Zajazd "JURAN" Jerzy Turek 402 600.00 198 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-075/10-01
Podniesienie standardu Restauracji - Zajazdu Juran Jerzy Turek, szansą na zwiększenie konkurencyjności usług hotelarsko-gastronomicznych.
76. Pałac w Wojnowicach Zbigniew Woźniak 433 567.34 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-076/10-01
Powstanie bazy noclegowej w Pałacu w Wojnowicach dla podniesienia walorów turystycznych regionu.
77. I.m.Racing Joanna Mancin 277 065.66 136 261.80 WND-RPSL.03.01.01
-00-077/10-01
Adaptacja domu jednorodzinnego pod wynajme pokoi gościnnych o podwyższonym standardzie z zapleczem rekreacyjno - wypoczynkowym.
78. BM Bielsko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 651 758.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-078/10-01
Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu w wyniku uruchomienia restauracji z minibrowarem i częścią ekspozycyjną poświęconą browarnictwu na terenie aktualnie rewitalizowanej Starówki w Bielsku-Białej
79. F. P. Grzegorz Zawiliński 1 089 937.57 536 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-079/10-01
Rozbudowa zaplecza hotelowego i gastronomicznego Restauracji Sielanka w Ustroniu
80. Sport Spółka Cywilna Cezary Wielgus, Edyta Wielgus 442 271.60 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-080/10-01
Zwiększenie konkurencyjności Pensjonatu MARIA poprzez modernizację obiektu oraz wprowadzenie nowych usług
81. Usługi Gastronomiczne LUPUS Jerzy Wolff 341 600.00 168 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-081/10-01
Poprawa oferty produktowej dzięki rozbudowie obiektu gastronomicznego
82. Irena Grzybowska 488 792.28 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-082/10-01
Baza rozrywkowo-gastronomiczna
83. CAPITOL ŁAPAJ SPÓŁKA JAWNA 1 793 343.88 735 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-083/10-01
Rozwój turystyki kongresowej w powiecie zawierciańskim poprzez rozbudowę bazy i wdrożenie innowacyjnej linii urządzeń gastronomicznych w Hotelu Villa Verde w Zawierciu przez Firmę Capitol Łapaj S.j.
84. PROFI s.c. Kidawa-Kałka Katarzyna,Janusz Kałka 1 521 297.44 748 179.07 WND-RPSL.03.01.01
-00-084/10-01
Modernizacja firmy w celu zmiany wizerunku i podniesienia standardu świadczonych usług.
85. ELSOF Zakład Elektryczny Sławomir Furman 406 666.26 199 999.80 WND-RPSL.03.01.01
-00-085/10-01
Rozszerzenie działalności o usługi hotelarskie oraz doposażenie istniejącego zaplecza gastronomicznego.
86. Borim Sp. z o.o. 6 498 439.22 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-086/10-01
Kompleksowy obiekt Warownia Pszczyńskich Rycerzy efektem rozbudowy bazy gastronomicznej firmy Borim Sp. z o.o.
87. Paweł Biederman Biederman 437 969.02 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-087/10-01
Stworzenie Śląskiego Centrum Szkoleń, Rekreacji i Turystyki Aktywnej
88. Firma Handlowa "BAN-ART" Andrzej Bandurowski 202 520.00 99 600.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-088/10-01
Utworzenie bazy noclegowej w miejscowości Laliki
89. Gibson Pub Anna Turek 47 493.38 23 350.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-089/10-01
Rozbudowa firmy Gibson Pub odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku turystycznego.
90. "ALTOM" F.H.U. Aneta Lada 138 673.74 68 200.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-090/10-01
Rozbudowa firmy ALTOM jako odpowiedź na potrzeby lokalnego rynku turystycznego
91. Stajnia Biały Borek S.C. Beata Kucharska, Krzysztof Bociąga 762 500.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-091/10-01
Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej ośrodka turystyczno-rekreacyjnego Stajnia Biały Borek w Biskupicach, Gmina Olsztyn
92. "Mustang II" S.C. Maria Suchanek, Jacek Bielawski 1 638 808.49 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-092/10-01
Rozwój oferty przedsiębiorstwa MUSTANG II SC poprzez rozwój bazy noclegowo-turystycznej powiatu tarmogórskiego i okolic
93. SUPERDOM Sp. z o.o. 1 842 200.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-093/10-01
Adaptacja pomieszczeń kamienicy na restaurację w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej gliwickiej starówki.
94. P.P.H.U. EXPEDITE Jarosław Szylwański 1 854 400.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-094/10-01
Budowa nowego zaplecza gastronomicznego w obrębie Ośrodka Marina w Rzeczycach
95. Sportowa Dolina Sp. z o.o. 1 854 400.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-095/10-01
Budowa obiektu noclegowego z niewielkim zapleczem bankietowo - szkoleniowym zlokalizowanego w ośrodku MARINA nad brzegiem jeziora Dzierżno Duże w Rzeczycach.
96. Oberża Czarny Pies S.C. T. Molenda, W. Michalski 1 610 400.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-096/10-01
Rozwój oferty przedsiębiorstwa OBERŻA CZARNY PIES S.C. poprzez rozwój bazy noclegowo-turystycznej powiatu zawierciańskiego
97. F.H. Masz Dariusz Malinowski 1 409 080.00 692 990.16 WND-RPSL.03.01.01
-00-097/10-01
Stworzenie nowoczesnej bazy hotelowej poprzez rozbudowę oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz sprzętu w F.H. Masz Dariusz Malinowski.
98. Warszawska Szkoła Reklamy Sp. z o. o. 1 625 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-098/10-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej ośrodka wypoczynkowego Złoty Stok w Międzybrodziu Bialskim
99. Zakład Administracji Budynków i Obiektów Budowlanych "TRROL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 220 000.00 600 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-099/10-01
Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą sposobu użytkowania na restaurację przez Zakład Administracji Budynków i Obiektów Budowlanych TRROL Sp. z o.o.
100. DIVERO AGENCJA REKLAMOWA Adam Piotr Nejman 611 220.00 0.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-100/10-01
Modernizacja obiektu agroturystycznego i budowa domków wypoczynkowych z zapleczem gastronomicznym.
101. F.H.U. "Tago" S.C. Małgorzata i Tadeusz Satława 788 913.00 387 990.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-101/10-01
Poprawa konkurencyjności firmy Tago S.C. poprzez zwiększenie ilości miejsc noclegowych, modernizację zaplecza hotelowo-gastronomicznego oraz otoczenia obiektu.
102. "Wakacyjna Wioska" Barbara Trala, Jerzy Goc - spółka cywilna 395 222.66 194 371.80 WND-RPSL.03.01.01
-00-102/10-01
Adaptacja ośrodka wypoczynkowego w Szczyrku dla zwiększenia możliwości usługowych firmy Wakacyjna Wioska s.c.
103. PPHU"ZAW-DOM " s.c. Grzegorz Zawojski , Wojciech Zawojski 2 986 731.14 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-103/10-01
Rozbudowa infrastruktury zaplecza turystycznego okolic Raciborza polegająca na budowie hotelu z restauracją wraz z wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania placówek
104. Spółka Cywilna Beata Zdebel Arkadiusz Zdebel 1 603 640.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-104/10-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w Piekarach Śl. przez wykończenie pokoi i łazienek hotelowych oraz zakup i montaż klimatyzacji i dźwigu osobowego w kompleksie hotelowo-konferencyjnym.
105. "Fundacja Proventus" Spółka Komandytowo-Akcyjna 405 512.14 199 432.20 WND-RPSL.03.01.01
-00-105/10-01
Wzrost atrakcyjności infrastruktury turystycznej aglomeracji śląskiej poprzez rozbudowę kawiarni oraz ulepszenie świadczonych usług
106. Silesia Office Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 524 691.34 749 848.20 WND-RPSL.03.01.01
-00-106/10-01
W zdrowym ciele - zdrowy duch! Restauracja ze zdrową żywnością sposobem dywersyfikacji działalności firmy oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu.
107. Poster Media Polska Sp. z o.o. 1 333 304.20 622 982.52 WND-RPSL.03.01.01
-00-107/10-01
Rozwój Kulturalny Częstochowy
108. JOKER-BIS ZIELONY SMOK S.C. Kamińska Monika, Szyja Roman 1 572 580.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-108/10-01
Rozbudowa pawilonu handlowego na obiekt gastronomiczny Gospoda Pod Kogutem, celem stworzenia odpowiedniej bazy turystycznej w Regionie.
109. Wolimpex Przedsiębiorstwo Budowlane Projektowo - Usługowo - Handlowe Władysław Wolak 1 708 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-109/10-01
Budowa restauracji oraz bazy noclegowej szansą na wzrost konkurencyjności firmy Wolimpex PBPUH Władysław Wolak.
110. F.H.U. VICTOR JOLANTA LOZANO-SANTOS 464 073.36 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-110/10-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowoczesnej oferty usług gastronomicznych, poprzez inwestycje w niezbędne wyposażenie wraz z pracami adaptacyjnymi.
111. Juan Lozano Santos 632 387.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-111/10-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowego hotelu
112. Przedsiębiorstwo Handlowe "Darwex" Dariusz Wojtala 2 068 101.32 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-112/10-01
Rozwój przedsiębiorstwa DARWEX poprzez wprowadzenie do oferty wysokiej jakości usług noclegowych świadczonych na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
113. Iwaszkiewicz Magdalena PHU "TOSCANA" 752 111.44 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-113/10-01
Rozwój restauracji TOSCANA poprzez wprowadzenie nowoczesnej oferty usług gastronomicznych dzięki rozbudowie i adaptacji lokalu oraz zakupowi urządzeń gastronomicznych
114. ASCENT Marcin Prusaczyk 890 956.71 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-114/10-01
Budowa Domu Gościnnego w Międzybrodziu Żywieckim.
115. Firma Handlowo-Usługowa Chabiński Tadeusz 413 890.00 198 540.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-115/10-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa i podniesienie jakości świadczonych usług
116. Stanisław Kubaszek 542 000.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-116/10-01
Zwiększenie bazy gastronomicznej województwa śląskiego poprzez uruchomienie karczmy regionalnej.
117. RNB Sp. z o.o. 914 453.44 440 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-117/10-01
Ekspansja działalności firmy RNB Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie działalności - uruchomienie nowej restauracji w Bielsku Białej
118. Vendaval Adam Łaski 1 133 726.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-118/10-01
Budowa obiektu noclegowego w Szczyrku w formule Bed and Breakfast
119. "Piramida" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 328 033.60 161 328.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-119/10-01
Wyższa jakość usług świadczonych przez Piramida Hotel Spa & Business poprzez poprawę istniejącej infrastruktury turystycznej
120. Rusin Czesław - DREW-DOM 300 852.00 147 960.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-120/10-01
Budowa małej bazy noclegowej U CZEŚNIKA w Ustroniu
121. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Wang - Rubik s.c. Chunjian Wang Artur Rubik 168 795.94 83 014.40 WND-RPSL.03.01.01
-00-121/10-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez powstanie nowej bazy gastronomicznej z kuchnią orientalną.
122. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOLOR Danuta Dudzik 2 188 240.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-122/10-01
Zaspokojenie potrzeb turystycznych, wypoczynkowych oraz rehabilitacyjnych poprzez budowę pensjonatu dla 40 osób
123. Wynajem Pokoi Gościnnych, Marta Procner, 43-460 Wisła ul.Czarna Wisełka 1 421 187.17 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-123/10-01
Rozwój firmy poprzez rozbudowę istniejącej bazy turystycznej - budowa obiektu z apartamentami, pokojami noclegowymi i salą konferencyjną.
124. DOMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 202 100.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-124/10-01
Chata nad Jeziorem - Budowa bazy gastronomicznej dla Parku Kraina Jezior DOMEX.
125. P.T.A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 664 500.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-125/10-01
Modernizacja obiektu - Hotel przy Strzelnicy im. Wojciecha Ruszkowskiego w Częstochowie
126. Platan Land Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 340 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-126/10-01
Przebudowa i modernizacja nieużytkowanego schroniska Dom Turysty PTTK Nad Zaporą w Wiśle na potrzeby hotelu turystycznego
127. AP AVIATION ALOJZY BYLOK 360 500.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-127/10-01
Wdrożenie Innowacyjnych i Atrakcyjnych Usług Turystycznych poprzez budowę bazy noclegowej i hangaru Parku Lotniczego.
128. Ostrawa Firma Gastronomiczno-Handlowa spółka cywilna Bąk Achtelik Marzena, Bąk Danuta, Bąk Tadeusz 1 748 718.72 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-128/10-01
Rozbudowa restauracji OSTRAWA o część hotelową
129. Zakład Usług Komunalnych Kotuła Halina 1 981 331.24 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-129/10-01
Podnoszenie turystycznej atrakcyjności regionu poprzez uruchomienie nowego profilu działalności firmy Zakład Usług Komunalnych
130. OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "CICHA DOLINA ", PUNKT GASTRONOMICZNY DAJDA JAROSŁAW GRZEGORZ 614 742.02 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-130/10-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej poprzez budowę pensjonatu przy stoku narciarskim na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim.
131. Andrzej Pielichowski U-H-G 599 283.19 294 729.43 WND-RPSL.03.01.01
-00-131/10-01
Zwiększenie jakości usług, oferowanych przez O.W. AZALIA w Węgierskiej Górce, poprzez oddanie do użytku na terenie ośrodka segmentu hotelowego o podwyższonym standardzie - VIP
132. LTJ Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 479 508.80 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-132/10-01
Utworzenie przez firmę LTJ Investment Sp. z o.o. Sp. komandytowa restauracji Bistro26 opartej na innowacyjnych i energooszczędnych technologiach, skierowanej do osób preferujących aktywny styl życia
133. APARTAMENT-ANDRZEJ CHWIAŁKOWSKI 969 726.51 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-133/10-01
BAZA NOCLEGOWA BYTOM
134. Przedsiebiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Satis" Małgorzata Sobiś 1 527 674.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-134/10-01
Wprowadzenie usług kosmetyczno-dermatologicznych oraz odnowy biologicznej w ofercie Hotelu – SPA w Częstochowie.
135. Kiosk Handlowy Stanisława Wróbel 259 799.00 127 770.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-135/10-01
Kompleksowa oferta usług handlowo gastronomicznych przedsiębiorstwa, wykorzystaną szansą dla regionu częstochowskiego.
136. Firma Handlowo - Usługowa JAMAL Mariusz Lisek 560 712.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-136/10-01
Budowa kompleksu gastronomiczno rekreacyjnego kręgielni wraz z zapleczem gastronomicznym pizzerii.
137. Emes Monika Smolorz 2 001 545.00 199 973.32 WND-RPSL.03.01.01
-00-137/10-01
Rozwój przedsiębiorstwa EMES poprzez budowę zaplecza gastronomiczno-noclegowego, przyczyniający się do wzrostu ruchu turystycznego w Rudzie Śląskiej
138. VALDI PLUS Waldemar Drobik 639 760.53 329 729.82 WND-RPSL.03.01.01
-00-138/10-01
Rozbudowa przedsiębiosrtwa VALDI PLUS Waldemar Drobik z Mikołowa poprzez inwestycję w bazę gastronomiczną.
139. ARIWA Jarosław Wisełka 396 840.51 195 167.46 WND-RPSL.03.01.01
-00-139/10-01
Rozwój przedsiębiorstwa Ariwa Jarosław Wisełka poprzez budowę bazy noclegowej w Wiśle.
140. F.H.U. BIS-KIOTO Piotr Matuszewski 457 365.90 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-140/10-01
Dywersyfikacja działalności gospodarczej poprzez rozwój bazy noclegowej przedsiębiorstwa FHU BIS-KIOTO Piotr Matuszewski.
141. ODA Sp. z o.o. 415 562.61 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-141/10-01
Poprawa konkurencyjności rynkowej i dywersyfikacja oferty usługowej ODA Sp. z o.o. oraz podniesienie jakości regionalnej bazy gastronomicznej poprzez uruchomienie restauracji na terenie Gliwic
142. "GOSPODA U WROCHEMA" Krystyna Smolorz 1 052 152.08 517 451.84 WND-RPSL.03.01.01
-00-142/10-01
Modernizacja Gospody u Wrochema w Tarnowicach Starych o ofertę dla biznesu
143. Koncesjonowany Zakład Handlu Zagranicznego EXPORT-IMPORT MEBLI PRACOWNIA KONSERWATORSKA "ART-RENO" Rajner Smolorz 1 342 000.00 660 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-143/10-01
Uruchomienie oferty MICE w Hotelu na Podzamczu w Starych Tarnowicach
144. "PLASTIMEX" Spółka z o.o. 1 935 530.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-144/10-01
Uruchomienie pensjonatu w dawnym Kasynie Wojskowym w Tarnowskich Górach szansą rozwoju turystyki w regionie.
145. HG P.W.Herbert Grochla 3 952 471.82 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-145/10-01
Rozwój oferty firmy HG.P.W.Herbert Grochla poprzez budowę i wyposażenie nowego obiektu hotelowo-gastronomicznego na rynku w Toszku sposobem na poprawę stanu infrastruktury turystycznej w okolicy Zamku
146. Agroturystyka Pod Figurą 1 970 214.30 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-146/10-01
Adaptacja siedliska z przystosowaniem do potrzeb agroturystyki wraz z kompletnym zapleczem kuchennym, restauracyjno-hotelowym firmy AGROTURYSTYKA POD FIGURĄ s.c.
147. PPHU EKSPORT-IMPORT Leokadia Wójcik 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-147/10-01
Kompleksowa modernizacja zabytkowej Restauracji-Winiarnii Sedlaczek - najstarszego obiektu gastronomicznego na Śląsku - szansą na zwiększenia ruchu turystycznego w regionie.
148. RESTAURACJA STYLOWA- Robert Wrzesień 927 200.00 456 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-148/10-01
Wzbogacenie Restauracji STYLOWA, położonej na trasie turystycznej Pszczyna-Oświęcim, o bazę noclegową, to sposób na promocję miasta Bierunia i na zaoferowanie klientom kompleksowej oferty.
149. Zajazd Tytan Adam Mika 1 952 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-149/10-01
Budowa obiektu restauracyjno - hotelowego w Molnej szansą na rozwój przedsiębiorstwa
150. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Ferdynand" s.c. D.Abramczuk, A.Baranowski, D.Kołodziej 289 750.00 142 500.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-150/10-01
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Tarnowskie Góry poprzez utworzenie nowej Restauracji Qualitass.
151. F.H.U. TROPIX Brzoza Jarosław 364 912.98 173 465.40 WND-RPSL.03.01.01
-00-151/10-01
Poprawa jakości turystycznej regionu oraz konkurencyjności firmy TROPIX Jarosław Brzoza poprzez utworzenie stołówki studenckiej
152. Stanica Myśliwska Panic Elżbieta 432 403.98 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-152/10-01
Rozbudowa bazy noclegowej Stanicy Myśliwskiej
153. Restauracja Pizzeria Riva s.c. Jarosław Gładysz, Anna Gładysz, Sławomir Krynicki 481 152.00 275 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-153/10-01
Modernizacja, zakup urządzeń i wyposażenia Restauracji Pizzerii Riva w Zawierciu i w Myszkowie w celu zwiększenia ruchu turystycznego w regionie jurajskim.
154. Czardasz s.c. B. Merta S. Merta 1 707 692.56 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-154/10-01
Rozwój bazy noclegowej w Hotelu Czardasz
155. Bio-Eko Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Oślizło 301 522.98 148 290.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-155/10-01
Dywersyfikacja oferty rynkowej firmy Bio-Eko poprzez uruchomienie restauracji Wierzbowe Zacisze w celu podniesienia jakości zaplecza turystycznego na terenie Subregionu Zachodniego.
156. JBG- 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 244 070.46 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-156/10-01
Stworzenie kompleksowego produktu turystycznego poprzez rozbudowę ośrodka wczasowego w Wiśle Malince.
157. Spółka z o.o. Schroniska i Hotele Karpaty PTTK 1 288 875.00 611 250.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-157/10-01
Modernizacja obiektu, wyposażenia i otoczenia Schroniska PTTK na Szyndzielni w celu włączenia do markowej sieci pn. Zielone Schroniska PTTK
158. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1 402 800.00 665 500.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-158/10-01
Modernizacja obiektu, wyposażenia i otoczenia Schroniska PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą w celu włączenia go do markowej sieci Zielone Schroniska PTTK
159. T.T.Ambasada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 948 646.22 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-159/10-01
Wzrost jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez rozbudowę hotelu w Żorach
160. Biuro Podróży GLOB Agnieszka Kózka 254 370.00 125 100.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-160/10-01
Budowa całorocznej bazy noclegowej w miejscowości Kalna szansą na rozwój Biura Podróży GLOB
161. PRINTEX Łapot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 160 890.35 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-161/10-01
Budowa obiektu hotelowego wraz z salą konferencyjno-szkoleniową w miejscowości Łaziska Górne
162. Energo-Produkt Sp. z o.o. 1 563 251.90 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-162/10-01
Uruchomienie restauracji i części hotelowej nowopowstałego Centrum Konferencyjno - Rekreacyjnego SIEDLISKO w Rybniku - Kamień.
163. "I.J. JANOSKA" S.c. JERZY JANOSKA, ILONA JANOSKA 1 548 949.60 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-163/10-01
Budowa całorocznego kompleksu wypoczynkowego OSADA PODZAMCZE W OGRODZIEŃCU
164. Pensjonat Złoty Orzech S.C. Jolanta Miguła, Anna Broda 406 872.68 199 796.40 WND-RPSL.03.01.01
-00-164/10-01
Zwiększenie infrastruktury zaplecza turystycznego Pensjonatu Złoty Orzech
165. PHU "ZIBI" - ZAJAZD WRÓBLÓWKA - Zbigniew Panek 2 499 034.22 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-165/10-01
Modernizacja zajazdu Wróblówka dla zwiększenia możliwości usługowych firmy PHU ZIBI - ZAJAZD WRÓBLÓWKA.
166. PHU IKP Katarzyna Krzoska 24 700.00 14 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-166/10-01
dofinansowanie baru
167. K&G Gastronomy Kazimierz Madeja 793 000.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-167/10-01
Rozbudowa K&G Gastronomy szansą na wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie nowych usług
168. Klinika Świętego Łukasza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 1 023 543.45 561 680.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-168/10-01
Hotel Świętego Łukasza - turystyka medyczna szansą dynamicznego rozwoju Kliniki Świętego Łukasza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Bielsku-Białej.
169. Firma Handlowo - Usługowa "Zanmir" Zajda Anna 67 100.00 32 520.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-169/10-01
Poprawa infrastruktury turystycznej Jury Krakowsko - Częstochowskiej poprzez poprawę jakości bazy gastronomicznej w Lelowie
170. KMICIC TRAVEL Kompleks Hotelowo Gastronomiczny Spółka Cywilna Marianna Nowak, Danuta Nowak 1 838 052.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-170/10-01
Wzrost konkurencyjności turystycznej województwa śląskiego dzięki rozbudowie kompleksu hotelowo-gastronomicznego KMICIC TRAVEL
171. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DAMEX Danecki Tomasz 1 415 200.00 696 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-171/10-01
Modernizacja bazy noclegowej i gastronomicznej Hotelu Arena w Tychach w celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług oraz zwiększenia potencjału dla rozwoju turystyki w Regionie.
172. DOM WYPOCZYNKOWY BESKIDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 983 934.43 590 360.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-172/10-01
Kompleksowe wyposażenie obiektu hotelarskiego: Dom Wypoczynkowy Beskidy
173. MaximAl Promotion Krajewska-Leda Angelika 406 260.00 199 800.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-173/10-01
Nowe możliwości obsługi ruchu turystycznego Ustronia dzięki rozszerzeniu bazy gastronomicznej Firmy MaximAl Promotion.
174. REKORD Sportowa Spółka Akcyjna 2 576 725.38 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-174/10-01
Nowe możliwości obsługi ruchu turystycznego Bielska-Białej dzięki rozbudowie bazy sportowo-hotelowej REKORD Sportowa Spółka Akcyjna.
175. "OBERŻA PODKOWA" S.C. Tomasz Musialik, Paweł Musialik, Stanisława Musialik 1 302 099.40 640 376.76 WND-RPSL.03.01.01
-00-175/10-01
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Szczyrku poprzez uruchomienie nowego obiektu bazy noclegowo-gastronomicznej.
176. Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa "Maryla" Maria Karasek 2 011 780.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-176/10-01
Budowa kompleksu gastronomicznego z bazą noclegową, w bezpośrednim sąsiedztwie tras rowerowych R4 i 24c Subregionu Zachodniego oraz turystycznego przejścia granicznego Gołkowice – Zavada.
177. TOMASZ OWCZARZ GRUPA THF 423 200.38 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-177/10-01
CHATA WUJA TOMA - modernizacja bazy noclegowej i gastronomicznej elementem poprawy jakości infrastruktury turystycznej w regionie
178. "DA-NET" Danuta Wodniok 198 555.00 97 650.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-178/10-01
Poprawa konkurencyjności rynkowej oferty usługowej firmy DA-NET oraz podniesienie jakości regionalnej bazy gastronomicznej poprzez uruchomienie Pizzerii na terenie Tarnowskich Gór.
179. Kadrew Sp. z o.o. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-179/10-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie usług hotelarskich
180. Firma Produkcyjno - Usługowo- Handlowa " Stanpol" S.M. Grzesica 69 997.50 34 425.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-180/10-01
Śląska Kuchnia Regionalna szansą na wzrost konkurencyjności restauracji Anna Maria prowadzonej przez przedsiębiorstwo Stanpol S. Grzesica.
181. A & A Joanna Ogaza, Wojciech Mironowicz spółka cywilna 203 333.20 100 896.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-181/10-01
Przebudowa i remont Restauracji Sekrety Tajlandii szansą na zwiększenie jej konkurencyjności i pozyskanie nowych klientów.
182. Agnieszka Bronikowska 217 123.29 109 976.52 WND-RPSL.03.01.01
-00-182/10-01
Rozbudowa Klubu Atmosfera A. Bronikowska szansą na wzrost konkurencyjności firmy na rynku lokalnym.
183. KONSULAT sp z o.o. 427 000.00 199 990.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-183/10-01
Dworek Rycerski nowa propozycja hotelowa w Raciborzu
184. Inwest-Hotel Sp. z o.o. 5 139 195.49 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-184/10-01
Rozbudowa Hotelu Zawiercie
185. Przedsiębiorstwo Remontowo-Handlowe Bobrek Spółka Jawna T. Niewiadomska, J. Małek, B. Macianty 1 874 786.20 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-185/10-01
Rozbudowa Centrum Hotelowo-Konferencyjnego Centuria w Ogrodzieńcu.
186. Map System Sp. z o.o. 627 446.00 205 720.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-186/10-01
Rozbudowa bazy gastronomicznej kompleksu Sztygarki oraz zakup niezbędnego wyposażenia szansą na rozwój turystyki postindustrialnej w województwie śląskim.
187. Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Majmar Marta Grygorcewicz 338 916.00 166 680.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-187/10-01
Uruchomienie nowej restauracji Bazylia w Katowicach kluczem do sukcesu w branży gastronomicznej na Śląsku.
188. DECERTO Piotr Dembicki 406 382.00 199 860.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-188/10-01
Przebudowa i remont bazy noclegowej Domu Wczasowego Bruclik w Wiśle wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia szansą na rozwój turystyki w województwie śląskim
189. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe CAMARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 700 646.00 344 580.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-189/10-01
Uruchomienie nowej restauracji w Katowicach sposobem na dywersyfikację działań spółki Camaro
190. Trans-Zax Transport Międzynarodowy Borzęcki Grzegorz 3 406 092.38 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-190/10-01
Rozbudowa Centrum Szkoleniowo-Gastronomicznego z miejscami noclegowymi Pogoria w Dąbrowie Górniczej
191. Dom Wczasowy Mazowsze Sp. z o.o. 1 525 854.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-191/10-01
Podniesienie standardu usług D.W. Mazowsze Sp. z o.o. poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną.
192. Centrum Handlowo-Usługowe "U Michalika" Spółka Cywilna Stefan Michalik, Teresa Michalik, Barbara Michalik-Langer, Joanna Frydrych 662 734.50 325 935.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-192/10-01
Rozbudowa hotelu U MICHALIKA w Pszczynie celem zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa i poprawy infrastruktury turystycznej regionu
193. Firma Usługowo Handlowa Hemaks Maślanka Spółka Jawna 1 892 875.42 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-193/10-01
Rozwój turystyki regionalnej poprzez budowę nowoczesnego motelu z restauracją w miejscowości Rybarzowice
194. After Dark Jerzy Dec 682 712.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-194/10-01
Rozbudowa i zakup wyposażenia do lokalu gastronomicznego w Bielsku-Białej
195. R&B s.c. Barbara Nowicka, Robert Zakrzewski 550 220.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-195/10-01
Budowa domku kempingowego w Korbielowie
196. Alpejska Chata Bernadetta Król 350 018.00 172 140.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-196/10-01
Rozbudowa i zakup środków trwałych dla restauracji Alpejska Chata w Wodziaławiu Śląskim
197. F.H.U. VIKA ANETA KACZOR 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-197/10-01
Poprawa atrakcyjności turystycznej jury krakowsko-częstochowskiej jako celu istotnego poprzez wykonanie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w nowowybudowam obiekcie.
198. Aspro Angelika Szewczyk 517 887.55 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-198/10-01
Budowa wraz z wyposażeniem smażalni ryb nad zbiornikiem wodnym
199. Indywidualna Praktyka Dentystyczna lek. dent. Barbara Kubańska 403 185.60 198 288.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-199/10-01
Reaktywacja działalności reastauracji Hawana w Pszczynie
200. Kamples Damian Kamiński, Marek Szweda Spółka jawna 1 555 446.08 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-200/10-01
Uruchomienie nowej restauracji w Goczałkowicach-Zdroju szansą rozwoju firmy i regionu
201. Mosakowska Eliza Wioletta Kancelaria Doradztwa Finansowego 539 085.10 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-201/10-01
Wzrost konkurencyjności turystyki regionalnej poprzez utworzenie nowej bazy noclegowej na terenie Wisły
202. Franciszek Trójca Zakład Remontowo-Budowlany "Trójca" 4 491 779.12 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-202/10-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej miasta Wisły oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę pensjonatu w Wiśle Malince
203. Marek Szołtysek 3 041 780.13 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-203/10-01
Budowa budynku lokalu gastronomicznego i przyjęć okolicznościowych
204. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEBLO-MAR.T Mariusz Tworzydlak 1 659 200.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-204/10-01
Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa Meblo-Mar.T poprzez inwestycję w lokalną bazę gastronomiczną miasta Katowice
205. AMT STUDIO Anna Kobiela-Tworzydlak 2 196 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-205/10-01
Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa AMT Studio poprzez inwestycję w lokalną bazę noclegową miasta Katowice
206. NEXUM Sp. z o.o. 273 402.00 134 460.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-206/10-01
Rozwój działalności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w bazę gastronomiczną
207. CCUBE Monika Wójcik-Biegańska 772 260.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-207/10-01
Rozszerzenie działalności firmy CCUBE o rynek usług turystycznych
208. HPS Sp. z o.o. 1 629 163.60 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-208/10-01
Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa HPS Sp. z o.o. poprzez utworzenie ośrodka wypoczynkowego z restauracją zasilającego lokalna bazę noclegową i gastronomiczną miasta Ustronia
209. Zespół Gastronomiczny Romuald Wiciński 3 083 062.20 749 791.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-209/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy przez budowę nowoczesnego zajazdu w miejscowości Tworóg
210. JM STUDIO Joanna Mitręga 1 734 474.00 709 850.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-210/10-01
Poprawa obsługi ruchu turystycznego w Węgierskiej Górce poprzez otwarcie pierwszego hotelu.
211. "Admit" Joanna i Adam Mitręga Spółka Jawna 3 551 908.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-211/10-01
Uruchomienie pensjonatu wraz z basenem w Węgierskiej Górce
212. P&P Adam Pierzchała, Adam Pinczura s.c. 294 701.92 143 735.37 WND-RPSL.03.01.01
-00-212/10-01
Uruchomienie nowej klubo-restauracji Sofa w Wiśle na potrzeby obsługi ruchu turystycznego.
213. RESTAURACJA "POD ZIELONĄ TRÓJKĄ" SPÓŁKA CYWILNA PŁAZA WIESŁAW, HOLISZ PIOTR 1 402 940.22 688 770.60 WND-RPSL.03.01.01
-00-213/10-01
Utrwalenie pamięci o regionalnej tradycji i osobach zapisanych w historię Cieszyna, poprzez uruchomienie restauracji w sąsiedztwie zabytkowego Cmentarza Komunalnego.
214. "Dworek Góralski" Restauracja i Hotel Wioletta i Paweł Hańderek spółka cywilna 1 554 334.90 637 022.50 WND-RPSL.03.01.01
-00-214/10-01
Zakup niezbędnego wyposażenia do restauracji Dworek Góralski celem jej uruchomienia jako uatrakcyjnienie zaplecza turystycznego regionu Żywiecczyzny.
215. GIPSY KINGS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Janusz Borowiec 1 030 900.00 507 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-215/10-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej poprzez uruchomienie nowej restauracji i kawiarni w Gliwicach przy ulicy Plebańskiej 5
216. Agrotour Sp. z o.o. 429 440.00 199 971.20 WND-RPSL.03.01.01
-00-216/10-01
Winnica Mnich unikalny produkt turystyczny oparty o modernizację Zajazdu Nierodzim
217. Firma Handlowo - Usługowa IWONA Iwona Konderla 1 946 045.09 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-217/10-01
Rozbudowa pensjonatu Willa nad potokiem o część restauracyjno-konferencyjną.
218. Pensjonat MALINÓWKA Barbara Wojciechowska 832 149.80 199 988.79 WND-RPSL.03.01.01
-00-218/10-01
Uruchomienie pensjonatu MALINÓWKA wraz z częścią restauracyjną
219. Zakład Remontowo-Budowlany Jędrzejczyk 3 775 621.74 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-219/10-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w bazę gastonomiczną oraz poprawa infrastruktury turystycznej.
220. Marchołt Sp. z o.o. 217 205.00 130 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-220/10-01
Modernizacja restauracji w zabytkowej wilil Kramstów przy Klubie Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych MARCHOŁT
221. SPA Development Spółka z o.o. 1 867 820.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-221/10-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez rozbudowę i remont hotelu Wyspa SKI&SPA w Ustroniu
222. Milano Internationale Sp. z.o.o 869 200.00 474 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-222/10-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez rozbudowę punktu gastronomicznego Cafe Milano.
223. F.H.U. Dariusz Zalewski 407 500.00 199 500.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-223/10-01
Rozbudowa oferty gastronomicznej i zmiana wystroju restauracji szansą dalszego rozwoju
224. AM CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 521 349.92 256 401.60 WND-RPSL.03.01.01
-00-224/10-01
Uruchomienie restauracji w Bielsku Białej przez spółkę AM CORP
225. OW Nigara sp z o.o. 2 410 488.36 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-225/10-01
Wzrost atrakcyjnosci OW Niagara sp zoo poprzez modernizacje obiektu wraz z dosotosownaie do osób niepłnosprawnych.
226. "POL-ITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 520 298.00 604 130.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-226/10-01
Podniesienie jakości zaplecza turystycznego w województwie śląskim poprzez zakup wyposażenia i inwestycje w Ośrodku Wypoczynkowym ORLE GNIAZDO
227. Spółdzielnia Witwas 1 584 964.74 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-227/10-01
Budowa i wyposażenie hotelu w Żywcu celem zwiększenia konkurencyjności Spółdzielni Witwas oraz regionu Beskidu Żywieckiego poprzez wprowadzenie nowoczesnych usług turystycznych.
228. EXIM Spółka Cywilna Anna Jochymek, Paweł Jochymek 1 625 650.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-228/10-01
Wzrost atrakcyjności Dąbrowy Górniczej poprzez budowę restauracji kultywującej regionalne tradycje kulinarne
229. Usługi Gastronomiczne i Hotelarskie Matuszek Marek 419 680.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-229/10-01
Zwiększenie konkurencyjności Karczmy Góralskiej Jaszowianka poprzez jej rozbudowę i modernizację
230. Firma Usługowo-Handlowa EL-JAN, Biuro Usług Turystycznych OLIMP-TRAVEL Janusz Tatara 589 540.60 241 615.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-230/10-01
Zakup wyposażenia dla Hoteli A4 Zastawie i Kępnica w Miejscach Obsługi Podróżnych przy autostradzie A4
231. BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 305 400.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-231/10-01
Remont bydynku w celu stworzenia bazy gastronomiczno - noclegowej
232. Brax-ton J.R.Makulik Spółka Jawna 1 536 474.59 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-232/10-01
Remont bazy noclegowej na terenie Osrodka Jeździeckiego w Szymocicach
233. Dach-Drosik Henryk Drosik 1 936 140.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-233/10-01
Budowa nowej bazy gastronomicznej w Porębie sposobem na dalszy rozwój firmy Dach-Drosik
234. Med Bud Karina Elias 409 920.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-234/10-01
Dom górski w Istebnej - apartamenty o wysokim standardzie jako rozbudowa bazy noclegowej firmy Med Bud Karina Elias
235. Przedsiębiorstwo Budowlane "ROBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 918 338.56 284 797.30 WND-RPSL.03.01.01
-00-235/10-01
Rozbudowa restauracji wraz z częścią hotelową Restauracji Hotelu Pod Platanem i utworzenie sali restauracyjno konferencyjnej inwestycją wpływającą na wzrost konkurencyjności i rozwój turystyki.
236. AFF INVESTMENT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1 797 066.10 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-236/10-01
Uruchomienie bazy hotelowej i gastronomicznej pod marką euroHOTEL
237. EXTREME PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 616 744.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-237/10-01
Rozwój zaplecza gastronomicznego w Beskidzie Śląskim poprzez budowę restauracji kultywującej tradycje śląskie i góralskie na Masywie Czantoria
238. Hotel-Restauracja ASTRA Lucyna Fenig 1 570 562.12 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-238/10-01
Wzrost konkurencyjności firmy oraz rozwój zaplecza turystycznego w regionie poprzez rozbudowę hotelu i restauracji
239. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MED-SERWIS" Janina Hrynek 183 927.20 90 456.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-239/10-01
Budowa marki Hotelu Wellness Dwór Dębowiec poprzez rozbudowę zaplecza zabiegowego i kategoryzację obiektu
240. Justa S.C. Justyna Mazurek, Waldemar Kędzierski 407 650.80 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-240/10-01
Zakup wyposażenia dla obiektu hotelowego z częścią gastronomiczną szansą na rozwój firmy JusTa S.C. Justyna Mazurek, Waldemar Kędzierski.
241. Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe IN TOUR BESKIDY Spółka z o.o. 313 371.32 188 022.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-241/10-01
Dostosowanie warunków bytowych domu wypoczynkowego w Wiśle do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.
242. Polska Grupa Konsolidacji Sprzedaży Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1 771 684.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-242/10-01
Zamek, Rycerze, Smaki Średniowiecza - rozwój bazy gastronomicznej na wschodnim Śląsku.
243. CONCESSION TRADE GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 615 829.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-243/10-01
Rozwój produktu turystycznego gminy Sławków poprzez utworzenie tradycyjnej, śląskiej restauracji
244. Ośrodek Sportów Konnych GALOP Sp. z o.o. 412 604.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-244/10-01
Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Zbrosławice - wizytówki sportów hippicznych Śląska, poprzez stworzenie bazy noclegowej.
245. ZAJAZD MAT DAMIAN BUDNY 694 950.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-245/10-01
Odkryj Bełk na Szlaku Architektury Drewnianej dzięki nowej jakości oferty Zajazdu MAT po przebudowie.
246. Magnolia Spółka Cywilna Jan Tomaszczyk, Krzysztof Tomaszczyk, Czesław Tomaszczyk 1 952 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-246/10-01
Rozbudowa części hotelowej MAGNOLIA s.c w Tychach w ramach dostosowania się firmy do strategii rozwoju Szlaku Zabytów Techniki - sztandarowego produktu turystycznego Województwa Śląskiego
247. Faktoria Sp. z o.o. 2 236 794.13 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-247/10-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Rudy Śląskiej poprzez uruchomienie 3 gwiazdkowego hotelu: Centrum Biznesu Hotelowo - Konferencyjno - Szkoleniowo - Rekreacyjne.
248. F.H.U.P. "BATOG" Katarzyna Batog 1 524 230.18 749 621.40 WND-RPSL.03.01.01
-00-248/10-01
Podniesienie atrakcyjnosci turystycznej Mysłowic, poprzez uruchomienie Restauracji Piotrogród
249. PHU GASTROMAR Zbigniew Marczewski 533 187.62 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-249/10-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Bielsko- Biała, poprzez remont restauracji Teatralnej oraz uruchomieniu hotelu Hetman, będacego uzupełnieniem oferty turystycznej firmy GASTROMAR
250. MARGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 874 773.05 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-250/10-01
Rozbudowa pensjonatu Markis poprzez dobudowę nowego piętra oraz wprowadzenie nowych usług z zakresu SPA & wellness
251. "SADYBA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 450 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-251/10-01
Przebudowa oraz remont budynku hotelowego wraz z budynkiem przeznaczonym na turnusy rehabilitacyjne oraz szkoleniowe.
252. STYLEHOTELS Sp. z o.o. 2 336 300.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-252/10-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej i zwiększenie ruchu turystycznego województwa śląskiego w wyniku rozbudowy i adaptacji budynku przylegającego do istniejącego hotelu na nowe miejsca noclegowe.
253. PPHU Magra S.C. Stanisław Krzewiński, Małgorzata Krzewińska, Wojciech Krzewiński, Jacek Kobiela. 1 532 860.46 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-253/10-01
Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego celem wzrostu konkurencyjności Firmy P.P.H.U. Magra S.C. oraz poprawy atrakcyjności turystycznej Międzybrodzia Bialskiego.
254. DAMAR S.C. Krystyna Piecha, Marek Piecha 341 215.60 168 168.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-254/10-01
Utworzenie bazy gastronomicznej przez Firmę DAMAR S.C. Krystyna.Piecha, Marek Piecha celem zapewnienia odpowiedniej infrastruktury dla turystyki przemysłowej na terenie Kopalni Mysłowice-Wesoła.
255. Firma Handlowo Usługowa Panda S.C. 694 241.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-255/10-01
Stworzenie nowego obiektu gastronomicznego Góralskie Klimaty poprzez budowę oraz wyposażenie bazy gastronomicznej w Wiśle Malinka celem wzrostu konkurencyjności Firmy Handlowo Usługowej Panda
256. RPM Spółka Akcyjna 1 830 054.52 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-256/10-01
Rozwój Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Dolina Leśnicy zlokalizowanego w Brennej Leśnicy poprzez inwestycję w bazę noclegową.
257. ZAJAZD POD WESOŁĄ KOBYŁKĄ WŁOCZEK TOMASZ 2 339 350.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-257/10-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez rozbudowę bazy gastronomicznej restauracji ZAJAZD POD WESOŁĄ KOBYŁKĄ
258. Agrozagroda "Z Jurajskich Biskupic" Agata Juszczyk 519 765.14 255 622.20 WND-RPSL.03.01.01
-00-258/10-01
Budowa zaplecza noclegowego i gastronomicznego wraz z wyposażenim Agrozagrody Z Jurajskich Biskupic w Biskupicach, Gmina Olsztyn.
259. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lans-e Ewa Ślizak 641 321.87 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-259/10-01
Rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego poprzez uruchomienie Cafe de lEurope w Domu Gościnnym przy Cesarskim Trakcie w Bielsku Białej.
260. Przedsiębiorstwo PIK J. Klimsa, M. Pająk Spółka Jawna 573 400.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-260/10-01
Rozbudowana baza gastronomiczna Hotelu PIK wykorzystaną szansą dla regionu
261. PUH JAWOR JAWORSKI SŁAWOMIR 0.00 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-261/10-01
MODERNIZACJA DOMU KULTURY I PRZYSTOSOWANIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI DOMU WESELNEGO
262. Herok Urszula Bar "FOLWARK" 258 830.00 155 200.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-262/10-01
Przebudowa lokalu oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego pod gastronomię
263. Hotel-Restauracja Podkowa 1 385 548.19 681 417.11 WND-RPSL.03.01.01
-00-263/10-01
Poprawa infrastruktury turystycznej na terenie województwa śląskiego poprzez rozbudowę i modernizację Hotelu-Restauracji Podkowa w Siewierzu.
264. F.H. LIMIT Roman Niemiec 1 479 198.76 727 474.80 WND-RPSL.03.01.01
-00-264/10-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej i konkurencyjności restauracji Kamienny Kasztel w Chorzowie poprzez rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury oraz zakup sprzętu
265. PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE GULDEN MAREK CZERNECKI 1 430 169.79 703 362.10 WND-RPSL.03.01.01
-00-265/10-01
Poprawa infrastruktury turystycznej i gastronomicznej na terenie województwa śląskiego poprzez rozbudowę i modernizację punktu gastronomicznego
266. P.W. GRANLUX 291 340.43 143 282.18 WND-RPSL.03.01.01
-00-266/10-01
Wzrost konkurencyjność Hotelu Wiktoria w Piekarach Śląskich poprzez wprowadzenie proekologicznego systemu grzewczego i niwelowanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
267. "ADAMIK" PAWEŁ ADAMIK 219 174.32 107 479.83 WND-RPSL.03.01.01
-00-267/10-01
Zwiększenie atrakcyjności restauracji Szuflada 15 poprzez rozbudowę zaplecza kuchennego i inwestycję w zasoby techniczne.
268. Firma JACEK 268 330.18 132 140.61 WND-RPSL.03.01.01
-00-268/10-01
Modernizacja Domu Weselnego Pałacyk szansą na wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług.
269. Firma PHU KAN JAN 2 883 489.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-269/10-01
KAN JAN - przebudowa budynku użytkowego na bazę hotelowo-gastronomiczną szansą na wzrost konkurencyjności i poprawę turystyki w Tarnowskich Górach.
270. Cafe Bar VOYAGER W. Lasoń 654 737.43 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-270/10-01
Rozbudowa i modernizacja Cafe bar Voyager szansą na wzrost konkurencyjności firmy.
271. Przedsiębiorstwo Budowlane ZUR Sp. z o.o. 953 003.00 390 575.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-271/10-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej miasta Gliwice poprzez inwestycje w rozbudowę i wyposażenie strefy gastronomicznej oraz nowe usługi wellness w obiekcie rekreacyjno-sportowym Stary Hangar.
272. DK-KRUSZ Dominika Kocoń 259 672.66 130 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-272/10-01
Adaptacja budynku mieszkalnego pod wynajem celem propagowania kultury i przyrody Beskidu Żywieckiego
273. Zamek Lubliniec Sp. z o.o. 488 024.40 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-273/10-01
Uruchomienie usług hotelarskich w Zamku w Lublińcu w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu
274. Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX sp. z o.o. 1 555 500.00 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-274/10-01
Przygotowanie infrastruktury Zabytkowego Zespołu Szybu Maciej do rozowju turystyki poprzemysłowej
275. F. H. "Laguna 2" Sikora Bogusława 1 525 824.72 737 205.60 WND-RPSL.03.01.01
-00-275/10-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez budowę obiektu restauracyjnego w Jastrzębiu-Zdroju przez F.H. Laguna 2 Sikora Bogusława
276. Ośrodek Wczasowy OLIMPIA 781 057.01 200 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-276/10-01
Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności ośrodka Olimpia LUX poprzez rozbudowę części gastronomiczno-konferencyjnej wraz z zakupem wyposażenia
277. PROS-TA Sp. z o.o. 4 105 170.61 750 000.00 WND-RPSL.03.01.01
-00-277/10-01
Willa Barona – poprawa jakości infrastruktury turystycznej miasta Bielsko-Biała i regionu Beskidu Śląskiego, poprzez uruchomienie restauracji w zabytkowym dworku
278. ANNA BARBARA OCHMAN "GOŚCINIEC SALMOPOLSKI" 307 594.55 184 556.70 WND-RPSL.03.01.01
-00-278/10-01
Podniesienie standardu usług turystycznych w Gościńcu Salmopolskim w Szczyrku poprzez modernizację wentylacji, pralni i kuchni oraz zakup wyposażenia.
366 916 851.77 126 876 853.29

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-012/10

2010-02-12 - 2010-04-15

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-012/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-011/09

2009-09-10 - 2010-04-02

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje,
że dnia 10 września 2009 roku
ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-011/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”
8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-010/09

2009-08-12 - 2009-11-12

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-010/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-007/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.01-007/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach
międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-008/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.02-008/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.2 „MŚP” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-009/09

2009-04-07 - 2009-06-08

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-009/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-006/09

2009-03-13 - 2009-05-13

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-006/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09

2009-03-06 - 2009-05-06

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09
Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-005/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-002/08

2008-09-05 - 2008-11-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-001/08

2008-06-06 - 2008-08-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.