Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-021/15

2015-07-20 - 2015-08-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że 20 lipca 2015 roku zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw
w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-020/12

2012-05-08 - 2012-07-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-020/12
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-019/12

2012-01-09 - 2012-03-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-019/12
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-018/11

2011-09-15 - 2011-12-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-018/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-017/11

2011-04-15 - 2012-01-23

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2011 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-017/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-016/11

2011-03-07 - 2011-05-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-016/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”

Pobierz plik dla konkursu: SCP-03.02.01-016/11
Lp. Nazwa beneficjenta Koszt całkowity [PLN] Wnioskowane dofinansowanie [PLN] Nr wniosku Tytuł
1. CAPITOL ŁAPAJ SPÓŁKA JAWNA 1 690 487.40 687 190.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-001/11-01
Budowa basenu w Hotelu Villa Verde w Zawierciu celem rozwoju aktywnych form turystyki w regionie śląskim.
2. Przedsiębiorstwo Budowlane ZUR Sp. z o.o. 1 845 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-002/11-01
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej miasta Gliwice poprzez inwestycje w wyposażenie obiektu rekreacyjnego Stary Hangar w Gliwicach w innowacyjny sprzęt fitness.
3. FIRMA HANDLOWA ŻMUDZIŃSKA JOANNA 437 966.10 199 968.92 WND-RPSL.03.02.01
-00-003/11-01
Poprawa jakości oferty turystycznej regionu oraz konkurencyjności firmy ŻMUDZIŃSKA JOANNA poprzez utworzenie kręgielni w Jastrzębiu Zdroju
4. Końskie Zdrowie Maciej Lubina 379 455.00 185 100.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-004/11-01
Rozbudowa infrastruktury aktywnych form turystyki sposobem na wzrost atrakcyjności regionu
5. Firma Handlowo-Gastronomiczna Hotel Zimnik Jerzy Kasoń 1 543 650.00 749 988.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-005/11-01
Rozbudowa bazy okołoturystycznej i strefy relaksacyjnej Hotelu Zimnik w Lipowej k/Żywca
6. Korek Jakub Lubina 403 131.18 196 716.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-006/11-01
Wzbogacenie oferty firmy Korek Jakub Lubina poprzez modernizację obiektu na cele imprez kulturalno-sportowych.
7. Perfect Body Tomasz Wilk 651 015.27 199 987.18 WND-RPSL.03.02.01
-00-007/11-01
Rozbudowa budynku usługowego - fitness club w Pyskowicach wraz z zakupem nowoczesnego wyposażenia do dobudowanej części obiektu
8. PRESIDENT ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o. 1 978 322.16 749 666.98 WND-RPSL.03.02.01
-00-008/11-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez uruchomienie unikatowego i multimedialnego parku tematycznego monet, medali oraz obiektów numizmatycznych związanych z Janem Pawłem II
9. G. Ślak Consulting Sp. z o.o. 522 932.59 199 964.51 WND-RPSL.03.02.01
-00-009/11-01
Rozwój okołoturystycznej infrastruktury rekreacyjnej o wysokim standardzie dla potrzeb rozwoju turystyki biznesowej w Rybniku
10. P.H.U. "RUTKOWSKI" Rutkowski Michał Karol 418 200.00 199 988.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-010/11-01
Poprawa jakości infrastruktury okołoturystycznej Regionu - poprzez modernizację i wyposażenie Restauracji - Klubu Muzycznego, na Szlaku Zabytków Techniki w Tychach.
11. Szczyrkowski Ośrodek Narciarski Spółka Akcyjna 1 787 005.50 749 961.17 WND-RPSL.03.02.01
-00-011/11-01
Rozbudowa infrastruktury aktywnych form turystyki poprzez zastosownianie unikalnych rozwiązań celem wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu Śląskiego.
12. "CORONA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 430 500.00 210 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-012/11-01
Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz zakup wyposażenia obiektu imprez turystycznych przy Hotelu Corona w Tychach - elementów uzupełniających infrastrukturę około turystyczną.
13. "MAVITRANS" J. Krzyżowski i L. Krzyżowska Spółka Jawna 1 554 222.89 749 977.40 WND-RPSL.03.02.01
-00-013/11-01
Nowoczesne centrum rekreacyjno - sportowe z odnową biologiczną jako element infrastruktury sportowej Tychów.
14. "ROWIBAU" Ogólnobudowlane Roman Wieczorek 1 615 432.80 199 893.40 WND-RPSL.03.02.01
-00-014/11-01
Budowa wielofunkcyjnej hali drogą do podniesienia infrastruktury okołoturystycznej w Gliwicach
15. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe SAWENT Maciej Sawicki 660 498.12 322 140.52 WND-RPSL.03.02.01
-00-015/11-01
Małe Centrum Sportowo - Rekreacyjne Domu Wczasowego U Jury w Zwardoniu
16. JURA EVENT Barbara Brewka 418 198.00 199 986.83 WND-RPSL.03.02.01
-00-016/11-01
Rozwój produktów turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez rozbudowę infrastruktury okołoturystycznej.
17. JURA SPORT TEAM BREWKA MARCIN 418 124.97 199 986.12 WND-RPSL.03.02.01
-00-017/11-01
Rozwój produktów turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez rozbudowę infrastruktury okołoturystycznej.
18. F.H.U. VIKA Aneta Kaczor 430 001.09 199 967.99 WND-RPSL.03.02.01
-00-018/11-01
Rozwój produktów turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez rozbudowę infrastruktury okołoturystycznej obiektu Jurajski Olsztyn.
19. GOKART PARK S.C. 5 489 982.00 749 851.20 WND-RPSL.03.02.01
-00-019/11-01
GOKART PARK - nowoczesny tor gokartowy - nowa, atrakcyjna forma wypoczynku i rekreacji w Rybniku
20. Łukasz Zięba Energy Gym 200 000.00 118 003.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-020/11-01
Rozbudowa obiektu Energy Gym o salę do zajęć Indoor Cycling , salę sauny fińskiej z jednoczesnym doposażeniem sali siłowni o nowy sprzęt siłowo-aerobowy .Popularyzacja sportu windsurfingu .
21. Euromedic Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 553 684.50 199 956.63 WND-RPSL.03.02.01
-00-021/11-01
Budowa i wyposażenie parkingu przez firmę EuroMedic Poland Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ulicy Ceglanej w Katowicach
22. Studio Prestige Halina Bronowska 530 362.00 199 987.18 WND-RPSL.03.02.01
-00-022/11-01
Uruchomienie Dziennego Centrum Odnowy Biologicznej SPA w Jeleśni.
23. Mirosław Niewiadomy 314 879.73 145 161.55 WND-RPSL.03.02.01
-00-023/11-01
Kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy w Tresnej, gmina Czernichów.
24. Instytut Komfortu Fizycznego i Urody Jolanta Mazur-Gachowska 418 200.00 199 988.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-024/11-01
Budowa Basenu jako element nowoczesnego trendu w kosmetyce – turystyki kosmetycznej w Spa; rozwinięcie i uzupełnienie dotychczas prowadzonych usług.
25. ŁOWCA Bohdan Chmielarski 472 241.00 199 994.07 WND-RPSL.03.02.01
-00-025/11-01
strzelnica
26. LAS Jarosław Lasecki 2 314 823.10 749 965.05 WND-RPSL.03.02.01
-00-026/11-01
Wzrost atrakcyjności otoczenia Zamku Bobolice poprzez stworzenie obszarów z historycznymi parkami tematycznymi połączonymi aktywnymi ścieżkami dla turystów wraz z adekwatną iluminacją.
27. P.H.U.T. REMISTAL Zbigniew Sołtysiak 2 042 712.00 749 675.31 WND-RPSL.03.02.01
-00-027/11-01
Rozbudowa istniejącej bazy turystyczno–rekreacyjnej poprzez budowę przystani kajakowej na rzece Warcie w Nowej Wsi.
28. SZYNDZIELNIA Wiesław Jerzy Mydlarz 465 138.05 199 977.74 WND-RPSL.03.02.01
-00-028/11-01
Nowoczesna baza okołoturystyczna u podnóży gór Szyndzielni i Dębowca szansą na wzrost i uatrakcyjnienie ruchu turystycznego w regionie Bielska - Białej.
29. EC Ewa Cebula 1 592 850.00 199 951.44 WND-RPSL.03.02.01
-00-029/11-01
Uruchomienie nowego SQUASH KLUBU w miejscowości Szałsza celem rozwoju przedsiębiorstwa EC Ewa Cebula w obszarze usług okołoturystycznych.
30. Euro-Pactor 63 960.00 31 200.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-030/11-01
Paintball z Euro-Pactor
31. Fitness Club Prestige Skibińska Gertruda 344 400.00 168 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-031/11-01
Rozwój infrastruktury okołoturystycznej w regionie śląskim poprzez modernizację oraz rozszerzenei oferty usługowej przedsiębiorstwa Fitness Club Prestige w Mysłowicach.
32. "Sport Trade" Przemysław Książkiewicz 200 161.59 97 639.80 WND-RPSL.03.02.01
-00-032/11-01
Budowa nowoczesnej wypożyczalni sprzętu zimowego wraz z serwisem przy kolei Linowej BABA w Korbielowie, celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu.
33. Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe IN-TOUR BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 253 897.83 123 852.60 WND-RPSL.03.02.01
-00-033/11-01
Stworzenie kompleksowej oferty w zakresie odnowy biologicznej, poprawy kondycji fizycznej i rehabilitacji ruchowej przy DW Storczyk jako uzupełnienie bazy turystycznej w miejscowości Wisła.
34. Firma Handlowo-Usługowa "SOLAR" Jacek Zając 724 240.37 199 961.01 WND-RPSL.03.02.01
-00-034/11-01
Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego SOLAR o wielofunkcyjną salę sportową
35. TURAL Tomasz Alberski 347 681.60 199 986.46 WND-RPSL.03.02.01
-00-035/11-01
Rozbudowa bazy okołoturystycznej szansą podwyższenia atrakcyjności produktów turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej
36. China-Pactor 63 960.00 31 200.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-036/11-01
Żeglarstwo z China-Pactor
37. Sosnowiecka Szkoła Tenisa Ziemnego - Dariusz Nowak 153 012.00 74 490.72 WND-RPSL.03.02.01
-00-037/11-01
Infrastruktura Tenisa Ziemnego w Sosnowcu
38. Derya Sp. z o.o. 1 646 030.28 749 947.46 WND-RPSL.03.02.01
-00-038/11-01
Podniesienie atrakcyjności ośrodka wypoczynkowego SAVANA w Brennej poprzez stworzenie zaplecza rekreacyjno -sportowego.
39. Na Błoniach Sp. z o.o. 871 156.37 428 437.56 WND-RPSL.03.02.01
-00-039/11-01
Budowa Parku Zabaw i Rozrywki Rodzinnej - rozwój przedsiębiorstwa oraz poprawa oferty rekreacyjnej Bielska Białej.
40. MAG-DA Bartłomiej Barańczyk 257 070.00 125 400.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-040/11-01
Centrum Rozrywki Ekstremalnej Fight-Park
41. Hotel Prest Sp. z o. o. 322 178.93 157 160.46 WND-RPSL.03.02.01
-00-041/11-01
Zwiększenie potencjału bazy okołoturystycznej województwa śląskiego poprzez utworzenie SPA & Wellness w hotelu Prest w Raciborzu
42. KANCELARIA ADWOKACKA - MARIUSZ BIAŁAS ADWOKAT 471 728.20 199 928.39 WND-RPSL.03.02.01
-00-042/11-01
Stworzenie salonu masażu w budynku apartamentów Sobieski drogą do wykreowania nowego produktu turystycznego w województwie śląskim.
43. GAMES Przedsiębiorstwo Usługowo-Rozrywkowe- Borowik Henryk 120 540.00 58 800.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-043/11-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowych usług rozrywkowych dla dzieci
44. Byrtek Tadeusz Firma Handlowo-Usługowa 422 930.30 199 998.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-044/11-01
Modernizacja paku linowego i rozbudowa jego zaplecza w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na beskidzkim rynku usług aktywnego wypoczynku
45. "Medica" Sp. z o.o. 637 446.70 259 290.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-045/11-01
Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki i bazy okołoturystycznej z przystosowaniem do pełnienia funkcji dla osób niepełnosprawnych ruchowo i starszych.
46. COMBAT Chowańska Alina 401 883.32 190 039.26 WND-RPSL.03.02.01
-00-046/11-01
Rozwój usług oferowanych przez Club Forma w Lublińcu sposobem na podniesienie atrakcyjności infrastruktury okołoturystycznej regionu i miejscowości
47. Klinika Świętego Łukasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 650 759.04 361 135.80 WND-RPSL.03.02.01
-00-047/11-01
Doraźna Prywatna Pomoc Urazowa Kliniki św. Łukasza w Bielsku-Białej wzmocnieniem infrastruktury około turystycznej oraz szansą dynamicznego rozwoju turystyki aktywnej na Podbeskidziu.
48. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "INTERBIKE" BARTOLEWSKA LIDIA 2 423 407.50 699 832.80 WND-RPSL.03.02.01
-00-048/11-01
PARK ROZRYWKI DLA DZIECI
49. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "INTERBIKE" BARTOLEWSKA LIDIA 2 091 000.00 749 870.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-049/11-01
HALA DO TENISA ZIEMNEGO NA TRZY KORTY WRAZ Z ZAPLECZEM
50. ODA Sp. z o.o. 411 066.00 199 985.28 WND-RPSL.03.02.01
-00-050/11-01
Poprawa konkurencyjności rynkowej firmy ODA sp. z o.o. oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej województwa śląskiego poprzez utworzenie parku tematycznego: Leśny zakątek - śląskie zielone płuca
51. Firma Handlowo - Usługowa JAMAL Mariusz Lisek 427 302.00 199 998.18 WND-RPSL.03.02.01
-00-051/11-01
BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNEGO KRĘGIELNI WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM PIZZERIĄ W MIEJSCOWOŚCI KAMIENICA POLSKA.
52. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDIMPEKS Wiesław Bryś 1 844 356.00 749 875.12 WND-RPSL.03.02.01
-00-052/11-01
Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki poprzez budowę ośrodka narciarskiego w Złatnej
53. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "TYLKOWSKI" Tylkowski Piotr 472 228.71 199 986.96 WND-RPSL.03.02.01
-00-053/11-01
Utworzenie bazy rekreacyjno - sportowej z włączeniem rekreacji wodnej w Zawierciu celem podniesienia atrakcyjności województwa śląskiego.
54. "FUNDACJA MINIONEJ EPOKI" 409 590.00 199 800.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-054/11-01
Rozbudowa Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej o wystawę militarną Ludowe Wojsko Polskie oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
55. Artur Nizioł 413 280.00 199 987.20 WND-RPSL.03.02.01
-00-055/11-01
Rozszerzenie oferty usługowej poprzez utworzenie nowego Parku Tematycznego Zwierzęta Świata.
56. "VICTORIA" S.C. Łukasz Koziołek, Olaf Gruszka, "NOWUM" Sp. z o.o. 539 073.00 199 964.93 WND-RPSL.03.02.01
-00-056/11-01
Uruchomienie parku linowego w Radlinie.
57. Mosakowska Eliza Wioletta Kancelaria Doradztwa Finansowego 512 500.41 199 958.50 WND-RPSL.03.02.01
-00-057/11-01
Wzrost konkurencyjności regionu Wisły poprzez budowę infrastruktury okołoturystycznej i tworzenie nowych miejsc pracy.
58. Szkoła Zdrowia Józef Powolny 211 314.00 103 080.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-058/11-01
Zwiększenie możliwości aktywnych form rekreacji w Województwie Śląskim ;windsurfingu, narciarstwa i snowboardu poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dla Szkoły Zdrowia
59. F.H.U. Tago S.C. Małgorzata i Tadeusz Satława 369 492.00 180 240.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-059/11-01
Zwiększenie atrakcyjności zajazdu Pod Jeleniem poprzez budowę boisk oraz zadaszonego miejsca do przeprowadzania imprez plenerowych.
60. Firma Handlowo-Usługowa "IWA" Iwona Będziak 588 555.00 199 995.60 WND-RPSL.03.02.01
-00-060/11-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szczyrku poprzez uruchomienie ośrodka kultury regionalnej Młyn Szczyrkowski.
61. AKP "ZIELONA DOLINA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 537 500.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-061/11-01
Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej oraz poprawa atrakcyjności ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego Zielona Dolina w gminie Koszęcin.
62. Pro-Inwest s.c. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska 1 845 369.00 749 849.94 WND-RPSL.03.02.01
-00-062/11-01
Rozwój turystyki poprzez budowę Centrum Aktywnej Turystyki Wspinaczkowej w Katowicach
63. "ZAP" Z.P. OTKO SPÓŁKA JAWNA 528 899.99 257 957.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-063/11-01
Budowa bazy okołoturystycznej na potrzeby wielousługowego, regionalnego obiektu turystycznego w Sosnowcu.
64. Fero Lux Ewa Mrózek 1 492 912.50 728 250.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-064/11-01
Rozwój turystyki regionalnej poprzez rozbudowę oferty okołoturystycznej hotelu FERO Active w Korbielowie.
65. PRINTEX Łapot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 343 457.82 167 540.40 WND-RPSL.03.02.01
-00-065/11-01
Wzrost jakości świadczonych usług hotelowych poprzez uruchomienie nowych usług służących poprawie kondycji fizycznej i odnowy biologicznej
66. Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel Spółka Akcyjna 992 029.00 483 916.58 WND-RPSL.03.02.01
-00-066/11-01
Utworzenie centrum sportu i rehabilitacji elementem zwiększenia potencjału bazy okołoturystycznej województwa śląskiego
67. "Bodeko Hotele" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 294 942.07 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-067/11-01
Wzrost potencjału i rozwój atrakcyjności regionu Beskidzkiej 5 poprzez budowę krzesełkowej kolei linowej przy Hotelu Stok w Wiśle Jawornik.
68. SERVIS AREA SP. Z O.O. 1 602 660.00 749 970.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-068/11-01
Budowa nowoczesnego wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z kortami tenisowymi celem znaczącego podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Piekary Śląskie
69. Jaekel-Bud-Tech sp. z o.o. 1 261 123.92 615 182.40 WND-RPSL.03.02.01
-00-069/11-01
Remont i przebudowa infrastruktury towarzyszącej obiektowi hotelowo-restauracyjnemu w Chorzowie - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Jaekel-Bud-Tech sp. z o.o.
70. Hotel Klimczok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 427 265.96 580 170.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-070/11-01
Podniesienie atrakcyjności Hotelu Klimczok Sp. z o.o. poprzez stworzenie zaplecza rekreacyjno - sportowego co skutkować będzie zwiększeniem ruchu turystycznego w województwie śląskim.
71. Polmarkus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 552 250.00 749 832.40 WND-RPSL.03.02.01
-00-071/11-01
Zakup kortów tenisowych oraz ich modernizacja w celu rozwoju infrastruktury turystycznej i poprawy atrakcyjności rekreacyjno sportowej Pyskowic i okolicy
72. OŚRODEK NARCIARSKI NOWA OSADA S.C. 2 750 565.94 749 827.86 WND-RPSL.03.02.01
-00-072/11-01
NOWA OSADA budowa letniej kolejki saneczkowej sposobem na dywersyfikację działalności
73. TOMASZ OWCZARZ GRUPA THF 372 342.89 181 630.68 WND-RPSL.03.02.01
-00-073/11-01
CHATA WUJA TOMA - poprawa infrastruktury okołoturystycznej elementem rozwoju regionalnych produktów turystycznych
74. Browar na Jurze - Ewa Piątek Spółka Jawna 1 912 404.00 749 880.04 WND-RPSL.03.02.01
-00-074/11-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Zawiercia i Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez budowę Parku Piwa wraz z Izbą Tradycji Browarnictwa
75. Eltrans Sp. z o.o. 1 959 759.00 749 966.31 WND-RPSL.03.02.01
-00-075/11-01
Poszerzenie oferty turystycznej domu wypoczynkowego ELTRANS w Ustroniu poprzez rozbudowę obiektu o kompleksowo wyposażoną halę basenową i salę siłowni.
76. Firma Handlowa KAR-TEL Zbigniew Kałuża 17 360 000.00 749 812.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-076/11-01
Uruchomienie Ośrodka Sportowego Jasna w Gliwicach drogą do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta i regionu.
77. Zajazd Głębce Kędzior Małgorzata 412 050.00 199 995.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-077/11-01
Rozwój aktywnych form turystyki poprzez inwestycję w innowacyjny sprzęt do sztucznego naśnieżania, budowę parkingu celem poprawy atrakcyjności turystycznej Wisły Głębce.
78. Biuro Podróży i Usług Globus Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie 1 541 130.96 749 945.73 WND-RPSL.03.02.01
-00-078/11-01
Budowa (dobudowa) hali sportowej na terenie Domu Wczasowego Globus w Ustroniu
79. Halina Sikora Mała Gastronomia "AUTO-BAR" "PUB-BRAKS" 1 974 150.00 749 695.50 WND-RPSL.03.02.01
-00-079/11-01
Uruchomie Centrum Turystyki Przemysłowej w Mysłowicach na potrzeby organizowania imprez masowych celem wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu śląskiego.
80. Poltourist-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 584 125.61 749 948.25 WND-RPSL.03.02.01
-00-080/11-01
Wzrost konkurencyjności Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego Daniel w Ustroniu dzięki inwestycji w budowę infrastruktury aktywnych form turystyki - basenu oraz kręgielni
81. Marta Procner, 43-460 Wisła ul.Czarna Wisełka 1 303 072.00 147 840.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-081/11-01
Rozwój aktywnych form turystyki poprzez inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie Centrum Obsługi Sportów Zimowych i Letnich w Wiśle.
82. Maja Mańkowska NOVA 503 544.78 199 985.07 WND-RPSL.03.02.01
-00-082/11-01
Rozwój aktywnych form turystyki poprzez inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie Szkoły Narciarskiej w Wiśle celem wzrostu konkurencyjności turystycznej Wisły.
83. Havre Hotel Sp. z o.o. 1 561 986.84 749 880.68 WND-RPSL.03.02.01
-00-083/11-01
Rozwój infrastruktury okołoturystycznej województwa śląskiego poprzez zakup wyposażenia do sali fitness oraz budowę sali kulturalno-sportowej celem dywersyfikacji oferty firmy Havre Hotel Sp. z o.o.
84. Sport-Time J.Gałdyś, R.Jękot, G.Jękot S.J 408 360.00 199 200.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-084/11-01
Budowa innowacyjnego snowparku w Szczyrku celem rozwoju aktywnych form turystyki w Regionie Śląskim.
85. Agrotour Sp. z o.o. 169 494.00 82 680.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-085/11-01
Modernizacja bazy okołoturystycznej Ośrodka Zajazd Nierodzim
86. Inter-Welm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 845 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-086/11-01
Rozbudowa infrastruktury Golf Club Pszczyna sposobem na budowanie atrakcyjności Województwa Śląskiego.
87. MTK MORION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 537 500.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-087/11-01
Zimowy Park Rozrywki nową atrakcją turystyczną Regionu Częstochowskiego.
88. META INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 537 500.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-088/11-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szczyrku poprzez uruchomienie pierwszego w mieście lodowiska i ogólnodostępnych kortów tenisowych przez META INTERNATIONAL Sp. z o.o.
89. Zakład Remontowo Budowlany Zbigniew Szozda 409 959.00 199 980.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-089/11-01
Interaktywne Centrum Sztuki i Animacji nowoczesnym parkiem tematycznym na turystycznej mapie Bielska-Białej
90. ASTKOM WALDEMAR KLAJMON 492 000.00 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-090/11-01
Budowa bazy okołoturystycznej Firmy ASTKOM prowadząca do zwiększenia ruchu turystycznego w Beskidach.
91. GLOBUS Dariusz Tatarczyk, Eugeniusz Tatarczyk spółka jawna 1 568 250.00 749 955.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-091/11-01
Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do restauracji Elemels Drive w Wodzisławiu Śląskim celem podniesienia standardów i jakości świadczonych usług gastronomicznych
92. DAREX Dariusz Tatarczyk, Jolanta Tatarczyk spółka jawna 414 510.00 199 975.80 WND-RPSL.03.02.01
-00-092/11-01
Budowa niezbędnej infrastruktury wokół rozbudowanej części zabytkowego obiektu w Ustroniu dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej obsługi klienta restauracji.
93. ZAJAZD "BIAŁY KRZYŻ" S.C. KRYSTYNA BOJDA, ALEKSANDER BOJDA 155 269.00 76 362.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-093/11-01
Rozbudowa bazy okołoturystycznej w celu sprawnej obsługi ruchu turystycznego gości Zajazdu Biały Krzyż w Szczyrku.
94. DOBREAUTKO MARIUSZ KRETTEK KAWIARNIA, POMOC DROGOWA 275 266.00 134 276.40 WND-RPSL.03.02.01
-00-094/11-01
Wzrost konkurencyjności Radlina poprzez rozbudowę infrastruktury okołoturystycznej.
95. CAFE BAR "GONDI" GONDER DARIUSZ 281 670.00 137 400.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-095/11-01
Poprawa atrakcyjności oferty turystycznej regionu poprzez utworzenie kręgielni w mieście Rydułtowy.
96. Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe PROINSTAL Sp. z o.o. 1 850 889.57 749 986.48 WND-RPSL.03.02.01
-00-096/11-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Projektowo Wdrożeniowego PROINSTAL Sp. z o.o. poprzez budowę kompleksu basenowo-rekreacyjnego
97. Zakład Usługowo-Handlowy Pelforth Sebastian Krupski 562 110.00 268 200.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-097/11-01
Zakup nowoczesnego sprzętu fitness i oprogramowania oraz przebudowa pomieszczeń sposobem na podniesienie konkurencyjności firmy Pelforth w Katowicach.
98. Centrum Rozrywki Rodzinnej Dorota i Roman Błaszczyk s.c. 838 973.45 389 808.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-098/11-01
Nowoczesna kręgielnia uzupełnieniem oferty Centrum Rozrywki Rodzinnej
99. FIT YOUR LIFE Sp. z o.o. 262 011.00 127 767.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-099/11-01
Stworzenie nowych, innowacyjnych usług promujących aktywny tryb życia jako element wzrostu konkurencyjności i zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu.
100. "DAWPOL A.Dziwiński, K. Szyda Spółka Jawna" 1 560 870.00 749 979.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-100/11-01
Wzmocnienie potencjału rekreacyjnego Ośrodka Wypoczynkowego Słoneczny Brzeg w Zawadach poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług
101. Zakład Remontowo-Budowlany Jędrzejczyk Przemysław Jędrzejczyk 1 690 127.72 749 981.51 WND-RPSL.03.02.01
-00-101/11-01
Rozwój przedsiębiorstwa ZRB Jędrzejczyk poprzez budowę nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego.
102. RPM Spółka Akcyjna 3 686 502.80 749 888.62 WND-RPSL.03.02.01
-00-102/11-01
Rozwój ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego Dolina Leśnicy w Brennej Leśnicy poprzez inwestycję w infrastrukturę okołoturystyczną.
103. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kolor Danuta Dudzik 661 383.00 322 626.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-103/11-01
Nowatorska oferta i konkurencyjność poprzez budowę basenu oraz infrastruktury sportowej i budowlanej towarzyszącej pensjonatowi.
104. Grono Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 8 457 940.00 749 484.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-104/11-01
Poprawa jakości i konkurencyjności infrastruktury turystycznej regionu poprzez budowę 4-osobowej kolei linowej w Ośrodku Narciarskim ZŁOTY GROŃ w Istebnej
105. OW Niagara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnścią 1 994 191.21 749 848.71 WND-RPSL.03.02.01
-00-105/11-01
Wzrost jakości świadczonych usług hotelowych poprzez uruchomienie nowych usług służących poprawie kondycji fizycznej i odnowy biologicznej w OW NIAGARA
106. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DAMEX Danecki Tomasz 3 234 900.00 749 813.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-106/11-01
Budowa Hali Tenisowej (3-korty) w Tychach, elementem wzbogacenia oferty usług okołoturystycznych.
107. Map System Sp. z o.o. 246 000.00 120 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-107/11-01
Rozbudowa Kompleksu Sztygarki w Chorzowie szansą na wzrost znaczenia turystyki postindustrialnej na Śląsku.
108. Szymon Dobija Tenis Tour 416 970.00 199 976.10 WND-RPSL.03.02.01
-00-108/11-01
Uruchomienie hali tenisowej w Jaworznie sposobem na wzrost potencjału turystycznego województwa śląskiego.
109. Kazimierz Kozicki Zakład Remontowy Urządzeń Elektromechanicznych ZRUE 792 120.00 199 980.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-109/11-01
Budowa nowego Centrum Squasha szansą na wzrost potencjału turystycznego w regionie śląskim
110. HOTEL AB WACŁAW BARANOWSKI I WSPÓLNICY Sp.j. 543 168.00 264 960.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-110/11-01
Uruchomienie nowoczesnego centrum odnowy biologicznej elementem infrastruktury okołoturystycznej Hotelu AB w Tychach.
111. Klub Sportowy "Górnik Wesoła" 1 282 890.00 625 800.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-111/11-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mysłowicach.
112. Amafrut -Export-Import Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 665 470.10 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-112/11-01
Wzmocnienie konkurencyjności turystycznej woj. śląskiego poprzez utworzenie innowacyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przez Spółkę Amafrut
113. Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne "ODYS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 599 000.00 749 952.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-113/11-01
Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę całorocznej hali rekreacyjno-sportowej służącej propagowaniu aktywnych form turystyki oraz sportów.
114. Firma Techniczno-Handlowa GAMA Bożena Kaziród 1 642 050.00 749 916.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-114/11-01
Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę unikatowego w skali kraju kolejowego parku tematyczno-rozrywkowego.
115. GAMA Celina Zmarzlik 124 937.39 60 934.91 WND-RPSL.03.02.01
-00-115/11-01
Remont i wyposażenie bazy okołoturystycznej - Salonu Podróżnika w Katowicach.
116. Magdalena Bielawska Tłumaczenia 527 628.00 199 941.18 WND-RPSL.03.02.01
-00-116/11-01
Wsparcie rozwoju aktywnej formy turystyki i rekreacji oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i gminy Suszec przez budowę infrastruktury dla uprawiania jeździectwa
117. Gabinet Kosmetyczny Noelle Natalia Okularczyk 484 620.00 199 994.40 WND-RPSL.03.02.01
-00-117/11-01
Uruchomienie nowoczesnego SPA sposobem na wzrost atrakcyjności miasta Siewierz
118. Fundacja Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki 1 272 365.79 620 562.80 WND-RPSL.03.02.01
-00-118/11-01
Poprawa konkurencyjności rynkowej Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz rozwój atrakcyjności turystycznej województwa poprzez budowę kręgielni w Lędzinach.
119. MAVISPED JAN KRZYŻOWSKI 416 109.00 199 969.13 WND-RPSL.03.02.01
-00-119/11-01
Nowe centrum sportowe jako element infrastruktury okołoturystycznej w Łaziskach Górnych
120. Alegra - Sabina Sztejnwald Spółka Jawna 204 795.00 99 900.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-120/11-01
Rozszerzenie oferty Sali Zabaw dla dzieci Alegra w Gliwicach o aktywną formę wypoczynku - labirynt i paintball laserowy
121. "Alfa" Agencja Usług Specjalnych Tomasz Kajkowski 847 224.00 413 280.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-121/11-01
Rozbudowa ośrodka rekreacyjno-szkoleniowego Napoleon
122. T.T. AMBASADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 501 965.30 732 666.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-122/11-01
Wzrost atrakcyjności turystycznej Żor poprzez przebudowę oraz remont kręgielni i dyskoteki przez firmę T.T. AMBASADA Sp. z o.o.
123. Firma M.G.M. Longina Golik 420 401.70 199 981.33 WND-RPSL.03.02.01
-00-123/11-01
Powstanie bazy rekreacyjno-sportowej z rozbudowaną infrastrukturą okołoturystyczną w Koniakowie, która umożliwi świadczenie nowych usług dla turystów.
124. Jarosław Dziech Projekty, Wykonastwo, Nadzory Drogowe "Jaroad" 429 994.00 199 999.30 WND-RPSL.03.02.01
-00-124/11-01
Utworzenie klubu squash SPORTOWNIA wraz z kompleksem sportowo-rekreacyjnym w Czechowicach-Dziedzicach
125. Schronisko PTTK Skrzyczne s.c Andrzej i Paweł Lohman 405 900.00 198 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-125/11-01
Zagospodarowanie terenu w okolicy schroniska na Skrzycznem z uwględnieniem infrastruktury letniej i zimowej.
126. Pensjonat „OLZA” Sp. C. Maria Sikora & Krystyna Michałek 377 349.00 177 142.20 WND-RPSL.03.02.01
-00-126/11-01
Rozwój infrastruktury okołoturystycznej w gminie Istebna poprzez budowę basenu w Pensjonacie Olza
127. BUDGAST S.C. Łukasz Moskała, Agata Szweryn–Moskała 1 534 630.41 748 600.20 WND-RPSL.03.02.01
-00-127/11-01
Wzrost atrakcyjności turystycznej śląska dzięki stworzeniu jedynego w Polsce multimedialnego parku tematycznego pt. Historia Cieszyna w Hotelu pod Brunatnym Jeleniem w Cieszynie.
128. Pensjonat „Źródełko” S.C. Ewa Żyła & Zbigniew Żyła 379 448.07 185 065.78 WND-RPSL.03.02.01
-00-128/11-01
Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Ustronia poprzez stworzenie ośrodka odnowy biologicznej i poprawy kondycji fizycznej w Pensjonacie Źródełko
129. Future Processing Sp. z o.o. 2 189 358.18 749 721.68 WND-RPSL.03.02.01
-00-129/11-01
Budowa multimedialnego obiektu sportowo-rekreacyjnego o charakterze parku tematycznego sposobem na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gliwic i regionu
130. MT Partners spółka jawna Maciej Cylupa Tomasz Szymański 351 783.00 199 991.66 WND-RPSL.03.02.01
-00-130/11-01
Rozbudowa infrastruktury żeglarskiej szansą na podniesienie atrakcyjności turystycznej województwa śląskiego i rozwój zawodniczej kadry żeglarskiej regionu
131. Faktoria Sp. z o.o. 1 910 620.50 749 646.71 WND-RPSL.03.02.01
-00-131/11-01
Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Ruda Śląska poprzez uruchomienie Centrum SPA and Wellness
132. RESTAURACJA "POD ZIELONĄ TRÓJKĄ" SPÓŁKA CYWILNA PŁAZA WIESŁAW, HOLISZ PIOTR 611 258.70 295 614.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-132/11-01
Uruchomienie Parku zabytków historycznych i przyrodniczych Śląska Cieszyńskiego sposobem na wzmocnienie konkurencyjności firmy Zielona Trójka i atrakcyjności turystycznej Cieszyna.
133. Przedsiębiorstwo Kompol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 420 492.00 211 740.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-133/11-01
Rozwój usług okołoturystycznych hostelu Krokus w Wiśle
134. AVIATOR Claudius Becker 1 552 845.00 749 898.80 WND-RPSL.03.02.01
-00-134/11-01
Rozwój działalności turystycznej przedsiębiorstwa Aviator poprzez inwestycję w środki trwałe
135. Urkom Adam Nocoń 369 000.00 180 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-135/11-01
Wejście na nowe rynki zbytu i wzrot konkurencyjności poprzez inwestycję w bazę okołoturystyczną przez firmę Urkom Adam Nocoń
136. Active Wojciech Łobodziec 542 430.00 264 600.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-136/11-01
Promocja kuchni regionu śląskiego i wzrost atrakcyjności miasta poprzez utworzenie odpowiedniej infrastruktury turystycznej wokół Restauracji Lavion na lotnisku w Gliwicach.
137. ANNA BARBARA OCHMAN "GOŚCINIEC SALMOPOLSKI" 407 622.00 198 840.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-137/11-01
Utworzenie ścieżki edukacyjno-historycznej SZLAK HARNASIA w Szczyrku
138. Strefa Wolności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią 338.00 200.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-138/11-01
Uruchomienie Hali Wspinaczkowej jako przedsięwzięcia innowacyjnego w regionie Śląska Cieszyńskiego.
139. HPS Sp. z o.o. 2 054 100.00 749 830.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-139/11-01
Budowa i uruchomienie centrum SPA, odnowy biologicznej i rehabilitacji w Ustroniu jako elementu turystyki pro-zdrowotnej regionu.
140. Europejska VII Sp. z o.o. 1 885 590.00 749 925.20 WND-RPSL.03.02.01
-00-140/11-01
Budowa centrum fitness i SPA sposobem zwiększenia konkurencyjności Hotelu Szafran
141. Transport Międzynarodowy i Krajowy Tomasz Dzida Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2 173 833.42 749 884.17 WND-RPSL.03.02.01
-00-141/11-01
Odbudowa zabytkowego zespołu parkowego przy Pałacu w Boryni przez firmę TMiK Tomasz Dzida sp. z o. o.
142. KLUB SPORTOWY SKRA CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA 2 152 500.00 749 875.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-142/11-01
Zakup hali pneumatycznej przez Klub Sportowy SKRA Częstochowa Spółka Akcyjna.
143. GAMBION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 845 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-143/11-01
Wzrost potencjału turystycznego przez utworzenie ośrodka rekreacyjnego Marina w obrębie zbiornika Dzierżno Duże w Rzeczycach
144. SKI DOLINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 845 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-144/11-01
Dino Park nową propozycją Ski Dolina na rodzinne spędzanie wolnego czasu łączącą naukę z przyjemnością spędzania czasu na łonie natury.
145. Ekoenergia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 030 730.00 749 884.20 WND-RPSL.03.02.01
-00-145/11-01
Stworzenie bazy infrastrukturalnej do uprawiania ekologicznej turystyki mobilnej
146. EF Nieruchomości sp. z o.o. 826 560.00 336 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-146/11-01
Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez uruchomienie rodzinnego centrum squash i zabawy w Dąbrowie Górniczej.
147. Klub Sportowy CENTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 029 500.00 749 938.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-147/11-01
Utworzenie profesjonalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Dąbrowie Górniczej
148. Coneser Club Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1 808 200.00 670 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-148/11-01
Tworzenie nowej jakości produktów turystycznych regionu poprzez zakup infrastruktury przeznaczonej na organizację imprez kulturowych
149. "RELAKS PLUS" SPÓŁKA CYWILNA KATARZYNA GAJEWSKA, WOJCIECH MIKOŁAJCZYK 519 928.38 199 982.21 WND-RPSL.03.02.01
-00-149/11-01
Rozwój RELAKS PLUS Spółka cywilna - istotnym elementem poprawy atrakcyjnosci rekreacyjno-sportowej Bielska Białej
150. Laserhouse Spółka Cywilna Rafał Dittrich, Leszek Grabka 334 000.00 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-150/11-01
Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i poszerzenie oferty turystycznej województwa śląskiego przez stworzenie nowych usług, doposażenie i remont Laserowego Centrum Rozrywki w Katowicach
151. Handel Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi Marian Wrona 2 998 000.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-151/11-01
Rozwój infrastruktury okołoturystycznej województwa śląskiego poprzez budowę Centrum Rekreacji w Mysłowicach
152. Champion - Aktywny Wypoczynek Andrzej Kostarz 385 257.00 199 978.13 WND-RPSL.03.02.01
-00-152/11-01
Rozbudowa i doposażenie przystani jachtowej w Boguchwałowicach
153. Ludowy Klub Sportowy "Beskid" Brenna 205 938.11 100 440.88 WND-RPSL.03.02.01
-00-153/11-01
Brenna - aktywny wypoczynek przez cały rok
154. Teresa Gnidzińska 193 571.25 94 425.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-154/11-01
Rozszerzenie oferty regionalnych produktów turystycznych, świadczonych przez OW TEJA, poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodka
155. Ogorzałek Carving S cool Marek Ogorzałek 373 698.60 182 292.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-155/11-01
Nowoczesne zaplecze do uprawiania sportów zimowych dla każdego przez cały rok
156. Kompleks Rekreacyjno Turystyczny Sport For All Foltyn Miłosz 408 975.00 199 500.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-156/11-01
Inwestycje w całoroczną infrastrukturę turystyczną szansą dynamicznego rozwoju firmy i regionu
157. Auto-Centrum M. Z. Kierat Spółka Jawna 1 836 189.76 749 852.13 WND-RPSL.03.02.01
-00-157/11-01
Rozwój infrastruktury okołoturystycznej w regionie śląskim poprzez zagospodarowanie zespołu zabudowań Huty Paprockiej.
158. HG P.W.Herbert Grochla 1 586 700.00 749 877.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-158/11-01
Rozwój oferty aktywnego wypoczynku w Toszku poprzez utworzenie kręgielni wraz z infrastrukturą towarzyszącą
159. "POWER-FIT" M.Motłoch-Lis i Spółka Spółka Jawna 182 409.00 88 980.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-159/11-01
Rozwój oferty aktywnego wypoczynku w klubie Power-Fit poprzez zakup urządzeń do treningu obwodowego i kształtowania sylwetki
160. Kuzyn S.C. 600 000.00 200 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-160/11-01
Remont i adaptacja zabytkowej Stodoły z zespołu pałacowo-parkowego w Żorach-Baranowicach - Muzyczna Stodoła
161. Warszawska Szkoła Reklamy Sp. z o. o. 1 537 500.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-161/11-01
Uruchomienie SPA z krytym basenem w ośrodku wypoczynkowym Złoty Stok w Międzybrodziu Bialskim
162. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "BUD-MAR" 560 424.90 199 976.01 WND-RPSL.03.02.01
-00-162/11-01
Rozszerzenie oferty bazy okołoturystycznej Grabowej Chaty w Brennej o Ogród Bajek i zimowe trasy narciarstwa biegowego
163. Zamek Lubliniec Sp. z o.o. 1 452 039.60 708 312.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-163/11-01
Budowa Centrum SPA & WELLNES w Zamku Lubliniec
164. F.H.U. Dariusz Zalewski 408 975.00 199 500.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-164/11-01
Rozbudowa i remont infrastruktury restauracji szansą dalszego rozwoju
165. "FIGLARNIA" spółka cywilna Grzegorz Matuszek, Leszek Rogala 528 285.00 257 700.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-165/11-01
Park Tematyczny Interaktywne Zielone Katowice
166. Zakład Wielobranżowy Arateusz Jadwiga Rybak 294 750.00 112 500.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-166/11-01
Rozbudowa gastronomicznego zaplecza Zakładu Wielobranżowego Arateusz jako element poprawy infrastruktury okołoturystycznej w regionie śląskim
167. QBL Wojciech Śliwka 461 250.00 199 987.50 WND-RPSL.03.02.01
-00-167/11-01
Budowa nowoczesnej wypożyczalni sprzętu sportowego wraz z serwisem celem podniesienia atrakcyjności miejscowości Wisła.
168. Polska Grupa Inwestycji Rozrywkowych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1 197 405.00 581 700.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-168/11-01
Edukacyjno-rozrywkowy park tematyczny *OwadoLand* szansą rozwoju firmy i turystyki w regionie na skalę krajową.
169. Polska Grupa Konsolidacji Sprzedaży Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 2 136 510.00 749 849.60 WND-RPSL.03.02.01
-00-169/11-01
Wzbogacenie oferty firmy oraz Regionu Wschodniego Śląska o atrakcje Parku Rozrywki Alpine-Coaster
170. "WEST-BUD" - Kuczyński Mirosław 1 182 725.50 199 982.31 WND-RPSL.03.02.01
-00-170/11-01
Adaptacja hali produkcyjnej na potrzeby Fitness Club jako pierwszy etap budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego
171. KMICIC TRAVEL Kompleks Hotelowo Gastronomiczny Spółka Cywilna Marianna Nowak, Danuta Panek 1 919 685.60 749 925.96 WND-RPSL.03.02.01
-00-171/11-01
Utworzenie terenów rekreacyjnych dla celów kulturalno-sportowych oraz rozbudowa bazy okołoturystycznej na terenie ośrodka KMICIC-TRAVEL
172. PHU RAD-BUD ZIMOCH WŁODZIMERZ 1 364 254.50 554 575.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-172/11-01
Budowa infrastruktury okołoturystycznej w ośrodku narciarskim Poniwiec w Ustroniu.
173. Fuerte s.c. 413 205.10 199 984.61 WND-RPSL.03.02.01
-00-173/11-01
Nowoczesna Multimedialna Galeria Sztuki Fuerte jako element rozwoju infrastruktury okołoturystycznej w regionie Jury Krakowsko - Częstochowskiej
174. Przedsiębiorstwo-handlowo-usługowe Gulden Marek Czernecki 2 044 155.45 749 856.05 WND-RPSL.03.02.01
-00-174/11-01
Rozwój aktywnych form turystyki poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury aktywnych form wypoczynku WATERS SPA wraz z basenem w Siewierzu.
175. Hotel-Restauracja Podkowa Mariola Czernecka 1 537 500.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-175/11-01
Centrum Sportu i Rekreacji z innowacyjnym parkiem linowym w Siewierzu drogą do rozwoju aktywnych form turystyki w województwie śląskim.
176. Firma Handlowo-Usługowa GULDEN s.c. 972 437.39 440 650.80 WND-RPSL.03.02.01
-00-176/11-01
Funkcjonalny i samodzielny parking jako podstawa rozwoju infrastruktury okołoturystycznej na obrzeżach rekreacyjnego kompleksu leśnego w zachodniej cześci Gminy Siewierz
177. Budocomplex Dariusz Szymczyk 1 342 053.00 654 550.89 WND-RPSL.03.02.01
-00-177/11-01
Stworzenie Centrum Aktywnej Turystyki na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bobrowniki w Koszęcinie celem poprawy atrakcyjności turystycznej regionu śląskiego.
178. P.H.U.P Heban 405 900.00 198 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-178/11-01
Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu śląskiego poprzez inwestycję w nowoczesne wyposażenie najwiekszego kompleksu fitness w Rudzie Śląskiej.
179. SPA Development Spółka z o.o. 1 512 075.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-179/11-01
Wzrost atrakcyjności turystycznej hotelu Wyspa Ski&Spa poprzez rozbudowę zaplecza rehabilitacyjno-rekreacyjnego
180. Skolnity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 714 998.79 749 555.60 WND-RPSL.03.02.01
-00-180/11-01
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej mikroregionu Beskidzka 5 poprzez budowę całorocznej, wyprzęganej kolei linowej w centrum Wisły
181. Dom Wczasowy Mazowsze Sp. z o.o. 1 537 500.00 750 000.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-181/11-01
Rozszerzenie oferty usługowej D.W. Mazowsze poprzez inwestycje w inftrastrukturę okołoturystyczną.
182. Zakład Remontowo - Budowlany "Domex" Edward Banach 698 000.00 199 977.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-182/11-01
Podniesienie atrakcyjności bazy okołoturystycznej woj. śląskiego poprzez budowę kompleksu saun.
183. "Przygoda w górach" s.c. Wiesław Hankus, Grzegorz Szydłowski 524 130.06 199 979.06 WND-RPSL.03.02.01
-00-183/11-01
Rozwój infrastruktury okołoturystycznej ośrodka Przygoda w Górach drogą do pdniesienia atrakcyjności turystycznej regionu.
184. Firma Handlowo-Usługowa "OSKAR" Damian Sprycha 410 820.00 199 999.20 WND-RPSL.03.02.01
-00-184/11-01
Wzrost atrakcyjności turystycznej Podzamcza k. Ogrodzieńca poprzez uruchomienie Jurajskiego Parku Edukacji Regionalnej i Rzemiosła Artystycznego
185. P.W. MEBLO-MAR.T Mariusz Tworzydlak 1 550 464.20 749 895.25 WND-RPSL.03.02.01
-00-185/11-01
Dywersyfikacja działalności P.W. Meblo-Mar.T poprzez inwestycję w lokalny park tematyczny o przeznaczeniu sportowym w dzielnicy Katowic - Giszowcu.
186. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ALGAS" Szatan Sylwester, Ciepał Helena, Szatan Barbara Spółka Jawna 3 735 363.63 749 805.92 WND-RPSL.03.02.01
-00-186/11-01
Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprzez budowę ośrodka SPA w Udorzu szansą na rozwój firmy Algas
187. Kameleon Consulting Spółka Jawna Parzniewski i Kukuczka 1 846 230.00 749 899.60 WND-RPSL.03.02.01
-00-187/11-01
Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego Kameleon w Jaworznie.
188. Integracje24.pl S. C. Izabela Gawlik, Wojciech Bodach 141 271.65 68 913.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-188/11-01
Wzrost konkurencyjności firmy integracje24.pl S.C. przez zakup infrastruktury piknikowej oraz atrakcji dla dzieci.
189. K.T. Rudy spółka cywilna Klaudia Rucka-Rudy, Tomasz Rudy 509 220.00 199 960.10 WND-RPSL.03.02.01
-00-189/11-01
Rozbudowa Hotelu Góral i poszerzenie oferty sposobem podniesienia konkurencyjności
190. Komis i Handel Maszynami Rolniczymi Sebastian Trzensiok 619 367.78 199 993.86 WND-RPSL.03.02.01
-00-190/11-01
Budowa obiektu hippiczno-terapeutycznego w Kotulinie w ramach rozwoju infrastruktury turystycznej oraz terenów rekreacyjnych na cele kulturalno-sportowe.
191. "Amman" Remigiusz Staroń 332 346.00 162 092.98 WND-RPSL.03.02.01
-00-191/11-01
Herbacianym szlakiem. Transformacja sezonowego obiektu w Galerię-herbaciarnię z ekspozycją muzealną.
192. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne "GOR-MAR" Mariola Gorol 1 131 600.00 549 976.00 WND-RPSL.03.02.01
-00-192/11-01
Budowa kręgielni sportowej w zabytkowych stajniach w Koszęcinie
193. Euro-Centrum Spółka Akcyjna 1 603 293.32 749 964.11 WND-RPSL.03.02.01
-00-193/11-01
Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu poprzez budowę infrastruktury okołoturystycznej na terenie Euro-Centrum w Katowicach.
194. Szkoła Tenisowa PROSERV S.C. Martyna Strzemińska, Jakub Strzemiński 1 150 000.00 199 981.80 WND-RPSL.03.02.01
-00-194/11-01
Ludzie grają i zwiedzają - Szkoła Tenisowa PROSERV s.c. dla Regionu.
195. HENRYK KLINK PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO HANDLOWE ALHAR 1 367 041.00 666 849.60 WND-RPSL.03.02.01
-00-195/11-01
Wyposażenie i uruchomienie węzła odnowy bilogicznej przyczyną wzrostu konkurencyjności i dywersyfikacji oferty Henryk Klink Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe ALHAR
196. Działalność Rozrywkowa Mała Gastronomia Planeta Krzysztof Kucharczyk Krzysztof Sławuta 1 472 062.15 709 925.31 WND-RPSL.03.02.01
-00-196/11-01
Adaptacja pomieszczeń w budynku remizy OSP Parzymiechy dla organizacji zabaw tanecznych.
197. Hurtownia CENTRUM - Porcelana Szkło Sztućce - Smyła Spółka Jawna 1 839 552.78 748 083.92 WND-RPSL.03.02.01
-00-197/11-01
Muzeum i Mała Manufaktura Porcelany dla Dzieci
246 454 291.69 82 129 764.78

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-015/10

2010-06-07 - 2010-08-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-015/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-014/10

2010-04-15 - 2011-04-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2010 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-014/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-013/10

2010-03-05 - 2010-05-05

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-013/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-012/10

2010-02-12 - 2010-04-15

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-012/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-011/09

2009-09-10 - 2010-04-02

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje,
że dnia 10 września 2009 roku
ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-011/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”
8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-010/09

2009-08-12 - 2009-11-12

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-010/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-007/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.01-007/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach
międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-008/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.02-008/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.2 „MŚP” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-009/09

2009-04-07 - 2009-06-08

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-009/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-006/09

2009-03-13 - 2009-05-13

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-006/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09

2009-03-06 - 2009-05-06

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09
Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-005/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-002/08

2008-09-05 - 2008-11-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-001/08

2008-06-06 - 2008-08-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.