Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-021/15

2015-07-20 - 2015-08-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że 20 lipca 2015 roku zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw
w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”.

Pobierz plik dla konkursu: SCP-01.02.04-021/15
Lp. Nazwa beneficjenta Koszt całkowity [PLN] Wnioskowane dofinansowanie [PLN] Nr wniosku Tytuł
1. ERG-SYSTEM Spółka Akcyjna 2 072 550.00 799 869.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-001/15-01
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Spółki w wyniku realizacji inwestycji, która pozwoli zaoferować nowe produkty.
2. Wrazidło Sp. z o.o. 2 293 013.97 799 944.96 WND-RPSL.01.02.04
-00-002/15-01
Innowacyjna metoda wytwarzania i regeneracji narzędzi.
3. Macro Molds Polska Sp. z o.o. 2 017 200.00 779 984.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-003/15-01
Zakup środków trwałych oraz specjalistycznego oprogramowania kluczem do rozwoju firmy Macro Molds Polska Sp. z o.o oraz poszerzenia jej oferty o produkty bardziej zaawansowane technologicznie.
4. Virtu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 2 012 415.30 454 511.36 WND-RPSL.01.02.04
-00-004/15-01
Podniesienie konkurencyjności Virtu sp. z o. o. sp. k. poprzez wprowadzenie nowych i ulepszonych produktów
5. Acrylplast Spółka Jawna Damian Kasprowski, Katarzyna Pisarek 151 000.00 62 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-005/15-01
Rozwój firmy Acrylplast s.j. poprzez wprowadzenie nowych i ulepszonych produktów oraz usługi konfiguracji drzwi, dzięki pozyskaniu nowych środków trwałych i wartości niematerialnych.
6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia s.c. Beata Lipińska-Łoza, Grzegorz Łoza w Bytomiu 388 800.00 180 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-006/15-01
Innowacyjność drogą do rozwoju – zakupu nowoczesnego systemu CAD/CAM celem wzrostu możliwości usługodawczych przedsiębiorstwa.
7. CAD Projekt BORYS DZIEWIOR 369 000.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-007/15-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy CAD Projekt Borys Dziewior poprzez wprowadzenie nowej i innowacyjnej usługi wydruku przestrzennych modeli stomatologicznych
8. Pgb-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 767 883.76 799 985.92 WND-RPSL.01.02.04
-00-008/15-01
Zakup nowej linii produkcyjnej w celu wdrożenia nowych produktów.
9. Ślusarstwo Produkcyjne inż. Andrzej Pierończyk 492 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-009/15-01
Rozwój przedsiębiorstwa Ślusarstwo Produkcyjne inż. Andrzej Pierończyk poprzez zakup współrzędnościowej maszyny pomiarowej w celu wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych produktów i usług
10. MotionVFX Szymon Masiak 2 263 200.00 799 839.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-010/15-01
Rozpoczęcie dostarczania przez firmę MotionVFX automatycznie instalujących się szablonów oraz pluginów graficznych.
11. "MIK-STAL" WIECKOWSCY SPÓŁKA JAWNA 853 005.00 346 750.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-011/15-01
Zakup specjalistycznych maszyn oraz oprogramowania w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów oraz poprawy jakości zarządzania firmy Mik-Stal Więckowscy S. J.
12. P.P.H.U "Skalec" Skalec Józef 3 099 600.00 799 848.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-012/15-01
Rozwój przedsiębiorstwa P.P.H.U SKALEC Skalec Józef poprzez zakup innowacyjnego rębaka, celem wprowadzenia nowego produktu – zrębków energetycznych z pozostałości zrębowych
13. AdvanceMed Sp. z o.o. 2 970 000.00 749 925.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-013/15-01
Zakup tomografu komputerowego celem poszerzenia oferty medycznej świadczonej przez przedsiębiorstwo AdvanceMed Sp. z o.o.
14. Elgór + Zamet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 968 123.00 799 889.99 WND-RPSL.01.02.04
-00-014/15-01
Rozwój firmy Elgór + Zamet poprzez zakup frezarki bramowej CNC
15. POLTING FOAM Sp. z o.o. 1 343 160.00 546 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-015/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy POLTING FOAM Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych maszyn umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych produktów.
16. AGRO-SUR Sp. z.o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa 586 011.83 238 216.19 WND-RPSL.01.02.04
-00-016/15-01
Wzrost konkurencyjności AGRO-SUR Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. poprzez zakup prasy hydraulicznej PST oraz podnośnika teleskopowego.
17. HUBERTUS DESIGN sp. z o.o. 2 475 682.50 799 866.85 WND-RPSL.01.02.04
-00-017/15-01
Zakup innowacyjnego systemu modułowego oklejania płyt szansą dalszego rozwoju spółki HUBERTUS DESIGN sp. z o.o. na rynku europejskim
18. GRUPA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 984 000.00 400 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-018/15-01
Znaczący wzrost konkurencyjności Grupy CARGO poprzez stworzenie multifunkcjonalnej platformy edukacyjno-szkoleniowej
19. BEZPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 622 000.00 794 780.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-019/15-01
Rozwój przedsiębiorstwa BEZPOL Sp. z o.o. poprzez uruchomienie innowacyjnej linii produkcyjnej w celu wprowadzenia na rynek nowej gamy produktów - przekładników prądowych
20. PREMEDIA Jacek Bielawski 1 981 530.00 789 873.30 WND-RPSL.01.02.04
-00-020/15-01
Rozwój firmy PREMEDIA Jacek Bielawski poprzez zakup nowoczesnej linii do regranulacji tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu pozwalającej na produkcję ulepszonego produktu
21. PROMOT - Zakłady Metalowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 584 274.60 237 510.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-021/15-01
Poprawa wydajności procesu technologicznego PROMOT-Zakłady Metalowe Sp. zo .o. zakup oczyszczarki strumieniowej
22. AQUA-SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 524 226.00 213 100.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-022/15-01
Wzrost konkurencyjności spółki dzięki zakupowi wiertnicy do mikrotunelingu.
23. NotaPress Jacek Zupok 996 300.00 405 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-023/15-01
Rozwój Firmy NotaPress Jacek Zupok w celu wprowadzenia na rynek 1 nowej grupy produktów i ulepszenia grupy produktów drukowanych obecnie w formacie B3
24. Tribag Spółka Akcyjna 516 600.00 205 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-024/15-01
Zakup mobilnej linii technologicznej do produkcji nawozu dolomitowego w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu w postaci nawozów mineralnych przez TRIBAG SA.
25. Firma Handlowo Usługowa RAKUS Jacek Rasała 755 220.00 307 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-025/15-01
Zakup systemu do świadczenia usługi SaaS monitorowania zdalnego przepływomierzy
26. DENTIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 531 918.00 265 959.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-026/15-01
Stworzenie profesjonalnego Centrum Leczenia Choroby Okluzyjnej, w celu wprowadzenia na rynek nowych usług w firmie Dentim Sp. z o. o.
27. ADAM SIKORA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE CORA 712 170.00 289 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-027/15-01
Rozwój firmy PHU CORA poprzez zakup sprzętu pomiarowego do profesjonalnej ciemni w celu wprowadzenia ulepszonych usług
28. EHS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 275 500.00 789 950.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-028/15-01
Produkcja rozdzielacza zaworowego
29. TECH-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 205 400.00 490 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-029/15-01
Nowa oferta dla kolejnictwa
30. Beskidzkie Centrum Handlowe "BOGMAR" Marian Kozłowski 1 967 738.01 799 893.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-030/15-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych rozwiązań sprzętowych
31. FREZTOM Obróbka Metali Sławomir Tomala 984 000.00 400 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-031/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy FREZTOM Obróbka Metali dzięki wprowadzeniu do oferty nowego rodzaju noży do granulatorów.
32. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ANDERS" EXPORT IMPORT SETLA WIESŁAW 343 785.00 139 694.10 WND-RPSL.01.02.04
-00-032/15-01
Poprawa konkurencyjności i wzrost zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Anders Export-Import Setla Wiesław dzięki zakupowi nowoczesnej oklejarki.
33. MEWA-DRUK Zakład Poligraficzny Wojciech Dyczka 258 300.00 105 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-033/15-01
Zakup składarko sklejarki do pudełek na potrzeby Zakładu Poligraficznego Mewa Druk
34. AIP Australian Investments in Poland Sp. z o.o. 1 119 300.00 49 959.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-034/15-01
Rozwój AIP poprzez zakup i montaż pieca indukcyjnego do hartowania i odpuszczania łańcuchów umożliwiający wprowadzenie do oferty firmy ulepszonych produktów.
35. Przedsiębiorstwo Remontowo Produkcyjno Usługowo Handlowe TOMHAL Bernard Tomula 1 599 000.00 650 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-035/15-01
Rozwój firmy Tomhal poprzez zakup maszyn do precyzyjnego cięcia i wiercenia detali oraz urządzeń dźwignicowych umożliwiający wprowadzenie do oferty firmy ulepszonych produktów.
36. P.W. "RASZKA" Leopold Raszka 1 968 000.00 800 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-036/15-01
Wdrożenie technologii produkcji opakowań z folii PET w zakładzie PW. RASZKA
37. Polmar Profil Sp. z o.o. 216 480.00 88 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-037/15-01
Wzrost konkurencyjności Polmar Profil Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu technologii produkcji profili osłonowych i ochronnych z warstwą z czystego akrylu lub aluminium.
38. "Zakład Mechaniki Przemysłowej ZAMEP" Sp. z o.o. 2 324 700.00 799 848.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-038/15-01
Wzrost konkurencyjności ZAMEP, poprzez wdrożenie nowych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych w pompach
39. Auto Fiko Joanna Mąsior 1 221 897.99 397 365.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-039/15-01
Dywersyfikacja oferty Auto Fiko Joanna Mąsior poprzez uruchomienie stacji kontroli pojazdów, serwisu samochodów ciężarowych oraz innowacyjnej usługi myjni samochodów ciężarowych i osobowych.
40. LOMA POLSKA sp. z o.o. sp. k. 966 000.00 483 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-040/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy LOMA Polska sp. z o.o. sp. k. w oparciu o nowoczesne maszyny produkcyjne
41. Zabi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 033 200.00 420 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-041/15-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych i wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług.
42. Firma Handlowo Usługowa FLOW Michał Starzyński 844 518.00 343 300.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-042/15-01
Dywersyfikacja oferty Freestyle Park w Chorzowie poprzez uruchomienie nowych usług.
43. Zakład Ślusarski GREŃ Spółka Jawna 1 045 500.00 425 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-043/15-01
Poprawa konkurencyjności Zakładu Ślusarskiego GREŃ poprzez usprawnenie procesu gięcia blach
44. "REMONTEX" GRZEGORZ PIECHACZEK, JERZY JANULEK, KRYSTIAN JANULEK SPÓŁKA JAWNA 1 980 300.00 699 867.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-044/15-01
Wzrost konkurencyjności Spółki REMONTEX poprzez rozwój oferty w zakresie obróbki wyrobów metalowych
45. Centrum Diagnostyczne ASPER Spółka z o.o. 663 720.00 304 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-045/15-01
Rozwój Spółki poprzez wdrożenie innowacyjnej metody diagnostyki chorób układu oddechowego
46. Zakład Stomatologii i Protetyki Leszek Prośniak 633 450.00 257 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-046/15-01
Cyfryzacja Zakładu Stomatologii i Protetyki poprzez wdrożenie technologii CAD / CAM w procesie wykonywania protez dentystycznych
47. Martex Sp. z o.o. 2 337 000.00 799 900.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-047/15-01
Poprawa konkurencyjności firmy na światowych rynkach dzięki wprowadzeniu systemu przenośnikowego do obsługi magazynu centralnego.
48. Progresja Sp. z o.o. Sp. k. 1 992 600.00 799 956.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-048/15-01
Zakup kompletnej wycinarki laserowej kluczem do nowoczesnej produkcji
49. Rex-Pol Sp. z o.o. 2 214 000.00 799 920.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-049/15-01
Zakup wycinarki laserowej niezbędnej do uruchomienia produkcji nowych, innowacyjnych maszyn
50. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Ryszard" Ryszard Flak i Hanna Flak Spółka Jawna 2 706 000.00 774 840.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-050/15-01
Innowacje w produkcji betonu zwiększające zdolności wytwórcze spółki i wprowadzające recyckling surowca do produkcji betonu.
51. ŚLEPECKI JERZY Zakład Robót Inżynieryjnych "EKOINŻ" 2 017 077.00 749 926.27 WND-RPSL.01.02.04
-00-051/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy EKOINŻ poprzez zakup nowoczesnych maszyn budowlanych
52. BMT Sp. z o. o. 1 722 000.00 700 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-052/15-01
Zakup linii do projektowania i obróbki materiałów reklamowych
53. Browar na Jurze - Ewa Piątek Spółka Jawna 507 375.00 206 250.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-053/15-01
Usprawnienie procesu produkcyjnego i wzrost konkurencyjności firmy Browar na Jurze w wyniku wprowadzenia na rynek ulepszonego produktu poprzez zakup nowoczesnej linii do warzenia piwa
54. JOTAN J.JAMROZ, J.JAMROZ, K.JAMROZ SPÓŁKA JAWNA 150 060.00 61 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-054/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy JOTAN Sp. j. w wyniku wprowadzenia na rynek ulepszonego produktu poprzez zakup nowoczesnej maszyny do druku cyfrowego wraz z oprogramowaniem
55. BESKID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 406 578.96 165 276.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-055/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy BESKID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, poprzez wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów.
56. ZAMEL Sp. z o.o. 274 905.00 111 750.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-056/15-01
Zakup urządzeń do produkcji elementów z tworzyw sztucznych na potrzeby nowoczesnych systemów oświetlenia i automatyki budynkowej.
57. POL-EKO-APARATURA Spółka Jawna A. Polok-Kowalska, S. Kowalski 1 439 100.00 585 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-057/15-01
Poprawa konkurencyjności firmy POL-EKO-APARATURA Sp. J. poprzez zakup nowoczesnej wykrawarki do wycinania formatek z arkuszy blachy.
58. KOOPERATOR PIOTR LICHWA 897 900.00 365 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-058/15-01
Zakup nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Kooperator Piotr Lichwa w celu wprowadzenie nowych i ulepszenia dotychczas świadczonych usług.
59. CLEARDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 703 005.00 296 750.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-059/15-01
Poprawa konkurencyjności oraz rozwój firmy Cleardent poprzez zakup innowacyjnego sprzętu stomatologicznego.
60. Polbrand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 282 265.00 799 906.05 WND-RPSL.01.02.04
-00-060/15-01
Wzrost konkurencyjności Polbrand Sp z o.o. poprzez uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Dąbrowie Górniczej
61. Makronex Stone Marek Klyta 1 103 310.00 448 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-061/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy oraz ulepszenie oferowanych produktów poprzez rozbudowę parku maszynowego.
62. ZELKOT - Brzezina, Urzynicok Spółka Jawna 3 667 245.00 779 364.10 WND-RPSL.01.02.04
-00-062/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy Zelkot poprzez usprawnienie procesu produkcji, wprowadzenie nowych i ulepszonych wyrobów
63. "Apena-Remont" Sp. z o.o. 723 568.41 294 133.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-063/15-01
Rozbudowa oferty i zwiększenie konkurencyjności Apena-Remont Sp. z o.o. poprzez zakup 4 osiowego Centrum Frezarskiego CNC do produkcji precyzyjnych części, narzędzi i sprawdzianów produkcyjnych
64. Firma "MTJ" Jerzy Jabłoński 1 550 485.11 630 278.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-064/15-01
Wzrost konkurencyjności Firmy MTJ Jerzy Jabłoński poprzez inwestycję w park maszynowy
65. Lubar Spółka Akcyjna 537 000.00 259 969.10 WND-RPSL.01.02.04
-00-065/15-01
Zakup specjalistycznych maszyn celem wzrostu konkurencyjności firmy Lubar S.A.
66. Apolonia Karoń Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "ADAMEX II" 2 262 145.89 799 843.30 WND-RPSL.01.02.04
-00-066/15-01
Wzrost konkurencyjności PPH ADAMEX II Apolonia Karoń poprzez wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych produktów
67. Łukasz Klama BRUK-BUD 2 081 898.00 799 922.76 WND-RPSL.01.02.04
-00-067/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy BRUK-BUD poprzez wprowadzenie nowych usług.
68. "TREND" LISOWSKA SPÓŁKA JAWNA 784 125.00 318 750.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-068/15-01
Wzrost konkurencyjności w TREND Lisowska dzięki wprowadzeniu nowych i ulepszonych produktów.
69. TADEX S.C.ROBERT PIŁAT, DAMIAN PIŁAT, KAMIL PIŁAT 1 049 928.00 359 621.68 WND-RPSL.01.02.04
-00-069/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy TADEX S.C. poprzez zakup urządzeń i wprowadzenie nowych i ulepszonych produktów.
70. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX Arkadiusz Mika 1 980 000.00 799 848.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-070/15-01
Wzrost konkurencyjności DOMAX dzięki zakupowi nowoczesnej frezarki
71. METAL TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 984 000.00 400 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-071/15-01
Automatyzacja procesów produkcji w firmie Metal Team w celu uruchomienia produkcji łapek do siłowników hydraulicznych w systemach mocujących
72. DOMAX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 320 700.20 508 738.02 WND-RPSL.01.02.04
-00-072/15-01
Wzrost konkurencyjności DOMAX-BUD poprzez zakup nowych maszyn budowlanych
73. EMEL Spółka Cywilna Beata Kudrzyn, Cezary Kudrzyn 615 000.00 250 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-073/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy EMEL dzięki zakupowi nowoczesnego plotera
74. K.J.M. Lubelscy: Krystyna Lubelska, Jerzy Lubelski, Małgorzata Lubelska – Sazanów s.c 760 368.00 352 022.22 WND-RPSL.01.02.04
-00-074/15-01
Wzrost konkurencyjności SkinLaserStudio poprzez zakup nowoczesnych urządzeń.
75. DUMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 829 000.00 799 940.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-075/15-01
Wdrożenie w firmie DUMAT sp. z o.o. technologii wytwarzania mat pomostowych metodą zgrzewania
76. WIESŁAW PUROL INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA; NZOZ Vi-DENT PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA 113 400.00 52 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-076/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy NZOZ Vi¬DENT PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA poprzez zakup środków trwałych.
77. Marek Jankiewicz 1 906 500.00 775 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-077/15-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Marek Jankiewicz poprzez zakup technologii niezbędnej do uruchomienia seryjnej produkcji biogazowni.
78. "INTER-PLAST 1 KRZYSZTOF WŁODARSKI" SPÓŁKA JAWNA 485 850.00 197 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-078/15-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy Inter-plast1 poprzez zmniejszenie kosztów produkcji.
79. BALVITEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 974 150.00 761 893.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-079/15-01
Wzrost konkurencyjności spółki poprzez wprowadzenie do oferty nowego, innowacyjnego w skali świata produktu: Rice Substitute - niskobiałkowego zastępnika ryżu wzbogaconego błonnikiem inulina.
80. RUBYCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 969 599.00 799 849.35 WND-RPSL.01.02.04
-00-080/15-01
Dywersyfikacja działalności poprzez wdrożenie innowacyjnej w skali świata, opartej na własnych badaniach, technologii produkcji chleba bezglutenowego z udziałem mąki teff oraz quinoa.
81. DICTADOR EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 700 000.00 799 850.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-081/15-01
Wprowadzenie do oferty kawy Esencia drogą do poprawy konkurencyjności firmy Dictador Europe Sp. z o.o.
82. EGO FASHION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 795 800.00 730 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-082/15-01
Dywersyfikacja działalności firmy Ego Fashion Sp. z o.o. poprzez wdrożenie usług szkoleniowych
83. „Czechanowicz - Ekologia i Zieleń” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 065 412.50 799 847.10 WND-RPSL.01.02.04
-00-083/15-01
Wzrost konkurencyjności usług firmy Czechanowicz Ekologia i Zieleń w zakresie budowy dróg i autostrad
84. Laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 228 760.00 799 998.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-084/15-01
Rozszerzenie zakresu działalności Labotest Sp. z o.o. poprzez zakup środków trwałych
85. Dromar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 475 010.00 529 125.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-085/15-01
Wprowadzenie do oferty firmy Dromar Sp. z o.o. nowych usług budowlanych
86. Polvet Healthcare Teodorowski Spółka Jawna 892 164.00 401 400.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-086/15-01
Wprowadzenie nowych usług weterynaryjnych w działalności Polvet Healthcare Teodorowski Sp.J.
87. Feniks-TM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 026 671.00 799 958.35 WND-RPSL.01.02.04
-00-087/15-01
Zakup środków trwałych w firmie Feniks-TM Sp. z o.o. w celu wprowadzenia do oferty nowych usług w budownictwie drogowym
88. Zakłady Mechaniczne „WIROMET” Spółka Akcyjna 1 803 128.00 666 638.25 WND-RPSL.01.02.04
-00-088/15-01
Rozszerzenie zakresu działalności Zakładów Mechanicznych WIROMET Spółka Akcyjna poprzez doposażenie parku maszynowego
89. Centrum Rozwoju Kompozytów Sp. z o.o. 1 291 500.00 525 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-089/15-01
Innowacyjne technologie wytwórcze w centrum rozwoju kompozytów pozwalające na zaistnienie na rynkach międzynarodowych
90. ELHAND TRANSFORMATORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 838 860.00 341 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-090/15-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji suchych transformatorów i dławików średniego napięcia
91. INTER MED S C EWA ROGÓŻ JANUSZ ROGÓŻ 811 800.00 330 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-091/15-01
Zakup nowej aparatury medycznej przez INTER-MED S.C. celu świadczenia nowych usług medycznych z dziedziny ginekologii i okulistyki.
92. PROIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 093 079.00 799 964.47 WND-RPSL.01.02.04
-00-092/15-01
Wprowadzenie na rynek przez Proimed sp. z o.o. nowej linii produktów - indywidualizowanych i wytwarzanych metodą przyrostową w krótkich seriach obudów dla automatyki i urządzeń elektronicznych
93. P.H.U Kalimex Tadeusz Jasiński 2 004 900.00 799 841.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-093/15-01
Wzrost konkurencyjności działania, poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, umożliwiających wdrożenie nowych, oczekiwanych przez rynek usług oraz poprawę jakości usług dotychczas świadczonych.
94. Zakład Urządzeń Techniki Powietrza Sp. z o.o. 615 000.00 230 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-094/15-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek ulepszonych promieniowych wentylatorów transportowych i odpylaczy dzięki modernizacji technologii spawania w oparciu o zakup zrob
95. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo – Handlowe „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A. 2 350 616.10 781 054.31 WND-RPSL.01.02.04
-00-095/15-01
Zwiększenie konkurencyjności poprzez zakup maszyn do nowej linii produkującej materiały do nawozów granulowanych.
96. ERMAX Magdalena Kozik 1 243 470.00 499 972.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-096/15-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie asortymentu produktów
97. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Hemar Henryka i Marek Musialik Spółka Jawna 2 102 070.00 749 909.20 WND-RPSL.01.02.04
-00-097/15-01
Zakup maszyn do organizowanego gniazda obróbki wyrobów metalowych, celem podniesienia konkurencyjności firmy.
98. DTL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 765 050.00 717 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-098/15-01
Wprowadzenie nowych produktów Spółki DTL poprzez zakup nowoczesnej w pełni zautomatyzowanej linii technologicznej.
99. Piekarnia "BREL" S.C. Froś Grzegorz, Froś Katarzyna 2 477 761.20 699 816.46 WND-RPSL.01.02.04
-00-099/15-01
Inwestycja w nowoczesne środki trwałe drogą do wzrostu konkurencyjności i ekspansji rynkowej Piekarni Brel S.C. z Myszkowa
100. Projektowanie i Optymalizacja Nowoczesnych Alternatywnych Rozwiązań Technicznych Sztobryn Grzegorz 1 968 000.00 800 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-100/15-01
Nowoczesne rozwiązania techniczne fundamentem wzrostu konkurencyjności w produkcji komponentów rusztowaniowych i szalunkowych
101. Grupowa Praktyka Stomatologiczna FRESHMED S.C. Alicja Mol, Tatiana Mol 300 011.17 149 975.59 WND-RPSL.01.02.04
-00-101/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy oraz wprowadzenie nowych i ulepszonych usług w Grupowej Praktyce Stomatologicznej FRESHMED S.C. poprzez zakup innowacyjnych urządzeń diagnostyczno - zabiegowych.
102. Amber-Szkło Sp. z o.o. 700 000.00 350 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-102/15-01
Zakup i instalacja maszyny do cięcia wodą typu Waterjet
103. TB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 092 480.00 500 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-103/15-01
Wprowadzenie nowych usług w zakresie diagnostyki i prewencji w dysfunkcjach narządu ruchu w oparciu o innowacyjne urządzenia.
104. "Magra Wilhelm & Wspólnicy" Spółka Jawna 1 445 250.00 587 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-104/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zaoferowanie innowacyjnej grupy usług związanych z wydrukiem, zarządzanej w oparciu o system informatyczny i świadczonej w publicznie dostępnych miejscach
105. MGwires Michał Gluza 430 500.00 175 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-105/15-01
Poprawa konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przewodów.
106. JUSTMAR Turczyński Marcin 1 150 050.00 467 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-106/15-01
Zakup specjalistycznych urządzeń umożliwiających firmie JUSTMAR świadczenie ulepszonych usług dla sektora kolejnictwa.
107. Pasternak Artur Indywidualna Praktyka Lekarska 334 800.00 155 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-107/15-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnego aparatu diagnostycznego umożliwiającego wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych usług okulistycznych
108. Smart Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 398 779.53 162 073.08 WND-RPSL.01.02.04
-00-108/15-01
Wzrost konkurencyjności spółki Smart Solutions poprzez zakup bazy sprzętowo-programowej na potrzeby świadczenia wysokiej klasy usług informatycznych.
109. Przedsiębiorstwo Obsługi Maszyn Budowlanych BUMAPOL Spółka Jawna T.Jawor i inni. 498 150.00 202 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-109/15-01
Rozwój przedsiębiorstwa BUMAPOL poprzez wprowadzenie na rynek ulepszonej usługi w zakresie naprawy maszyn budowlanych i innych
110. Przedsiębiorstwo Chemistik M.Gadaj, B.Draczyński Spółka Jawna 1 193 100.00 485 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-110/15-01
Zakup linii technologicznej do pakowania 1-gramowego kleju - jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku przyczyniająca się do rozwoju Przedsiębiorstwa CHEMISTIK M.Gadaj B.Draczyński S.j.
111. Marian Suchanek Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MARIO-INEX" 553 500.00 225 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-111/15-01
Nowy rodzaj wysoce trwałych mechanicznie zabawek, o zwiększonym bezpieczeństwie użytkowania
112. Izabela Zielasko Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POTOK 1 972 920.00 799 914.80 WND-RPSL.01.02.04
-00-112/15-01
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej oraz dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do wprowadzenia nowych usług klubu fitness, który będzie zlokalizowany w Częstochowie.
113. Eco-Energia sp. z o.o. 2 004 444.90 799 985.37 WND-RPSL.01.02.04
-00-113/15-01
Poprawa konkurencyjności i wprowadzenie możliwości sprzedaży nowych produktów, poprzez rozwój infrastruktury technicznej i parku maszynowego
114. Soma sp. z o.o. 1 955 967.20 778 874.77 WND-RPSL.01.02.04
-00-114/15-01
Poprawa konkurencyjności i ulepszenie produktów, poprzez rozwój infrastruktury technicznej i parku maszynowego
115. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji PROINTECH Sp. z o.o. 574 095.00 260 022.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-115/15-01
Rozwój firmy Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji PROINTECH Sp. z o.o. w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów.
116. Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o. 616 230.00 250 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-116/15-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę drukarni offsetowej o systemy produkcyjne do druku cyfrowego służące wprowadzeniu nowych produktów
117. Works 11 Michał Lubiński 2 091 177.12 743 302.96 WND-RPSL.01.02.04
-00-117/15-01
Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznych systemów i urządzeń.
118. Andrzej Gawron F.H.U.P. TEL-COM Andrzej Gawron 375 765.00 152 750.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-118/15-01
Zakup urządzeń do montażu, naprawy i diagnostyki sieci teletechnicznych.
119. "KRAJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 838 000.00 419 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-119/15-01
Wyposażenie laboratorium do badań parametrów uszczelnień przemysłowych
120. PolMoulds PPHU Krzysztof Czwordon 825 330.00 335 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-120/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy PolMoulds w wyniku zakupu środków trwałych
121. JT Stal Serwis Sp. z o.o. 2 583 000.00 799 890.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-121/15-01
Wzrost konkurencyjności JT Stal Serwis Sp. z o.o. poprzez rozwój technologii cięcia laserem
122. Miśkiewicz Elżbieta Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "EL-PLAST" 353 010.00 143 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-122/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie zakresu działalności
123. Andrzej Bandurowski Firma Handlowa "BAN-ART" 1 771 200.00 720 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-123/15-01
Rozwój firmy Ban-Art poprzez wdrożenie nowoczesnych metod rehabilitacji i fizjoterapii.
124. Pegas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 188 214.28 799 854.59 WND-RPSL.01.02.04
-00-124/15-01
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Pegas Sp. z o.o. poprzez zakup maszyny przeładunkowej z nożycami hydraulicznymi i uruchomienie produkcji nawęglaczy kawałkowych na terenie Dąbrowy Górniczej
125. ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "BEST-PEST" MAŁGORZATA SWIETOSŁAWSKA, JACEK SWIETOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA 423 489.00 172 150.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-125/15-01
Dynamiczny rozwój firmy poprzez inwestycje w nowoczesny park maszynowy
126. Gołda Tomasz Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny 343 500.00 171 750.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-126/15-01
Dynamiczny wzrost konkurencyjności Specjalistycznego Gabinetu Stomatologicznego poprzez modernizację wyposażenia.
127. ROMUALD FRYSZ "PRODMET" FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA 508 297.50 206 625.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-127/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy PRODMET poprzez zakup nowoczesnej maszyny pozwalającej na wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej.
128. MAREK JELONEK EKO-TECH 385 580.84 188 362.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-128/15-01
Rozwój przedsiębiorstwa EKO-TECH Marek Jelonek poprzez inwestycję w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów.
129. DOZA Bogdan Kowalik 1 980 300.00 799 848.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-129/15-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowej generacji taśm poliestrowych
130. INTER-TECH Maria Fijak 1 409 500.00 704 750.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-130/15-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa INTER - TECH Maria Fijak poprzez zakup specjalistycznego dźwigu samojezdnego 60t.
131. DOMKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 008 590.00 799 843.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-131/15-01
Zakup szybkoprzestawnego węzła betoniarskiego szansą na wzrost konkurencyjności firmy DOMKAT Spółka z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowych i udoskonalonych produktów.
132. DOMKAT Stolarka Anna Frasunek 1 968 000.00 800 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-132/15-01
Zakup nowoczesnych maszyn do produkcji stolarki PCV szansą na wzrost konkurencyjności firmy DOMKAT Stolarka Anna Frasunek poprzez udoskonalenie produkcji stolarki PCV
133. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENTAL Izabela Danecka 259 200.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-133/15-01
Wprowadzenie nowych usług stomatologicznych w przychodni NZOZ DENTAL w Strzyżowicach
134. BADGE4U Wojciech Pawłowski 653 000.00 326 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-134/15-01
Poszerzenie parku maszynowego firmy Wojciech Pawłowski BADGE4U prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów.
135. MARAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 971 690.00 799 897.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-135/15-01
Wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firmy Marat poprzez rozbudowę parku maszynowego i wprowadzenie do oferty nowych usług
136. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 210 000.00 105 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-136/15-01
Wzrost konkurencyjności usług edukacyjnych z zakresu spawalnictwa i obróbki skrawaniem CNC w ZDZ Katowice
137. AZO-PLAST S.C. Adam Bisztyga, Łukasz Wiśniewski, Bartosz Czagan 1 316 100.00 535 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-137/15-01
Dywersyfikacja działalności firmy poprzez zakup instalacji do przetwarzania odpadów balastowych.
138. RNB Sp. z o.o. 1 792 110.00 728 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-138/15-01
Mini browar - wprowadzenie nowego produktu na rynek, dywersyfikacja działalności szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.
139. AXIS Spólka Cywilna Paweł Fortuna, Sławomir Gaweł 1 291 500.00 525 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-139/15-01
Znaczący wzrost konkurencyjności spółki Axis poprzez wdrożenie innowacyjnych usług na skalę województwa.
140. Mag-Plast Adamowicz Adam 800 000.00 400 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-140/15-01
Zakup nowoczesnej linii do separacji tworzyw sztucznych na kolory, celem rozszerzenia oferty o nową usługę przez firmę Mag-Plast Adamowicz Adam.
141. Batrix Hubert Barcik 1 029 391.92 418 452.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-141/15-01
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych w firmie Batrix Hubert Barcik, w celu wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych produktów oraz wzmocnienia konkurencyjności firmy
142. KAJA Bogdan Bańczyk 1 826 550.00 699 880.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-142/15-01
Zakup urządzeń produkcyjnych w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów
143. PHU. MOTIS TADEUSZ MOCZARSKI 183 270.00 74 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-143/15-01
Rozwój przedsiębiorstwa PHU. MOTIS TADEUSZ MOCZARSKI w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów.
144. CERAMIKA PILCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 953 828.00 460 185.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-144/15-01
Rozwój firmy Ceramika Pilch Sp. z o.o. Sp. k poprzez wprowadzenie na rynek nowego formatu płytek ceramicznych z zadrukiem cyfrowym i ulepszenie dotychczasowych formatów płytek poprzez zadruk cyfrowy.
145. P.A.T. Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A. 276 840.46 138 420.23 WND-RPSL.01.02.04
-00-145/15-01
Rozwój przedsiębiorstwa P.A.T. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A. w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów i usług.
146. Lili Caffe Anita Kalyciok 349 812.00 142 200.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-146/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy Lili Caffe Anita Kalyciok w branży gastronomicznej dzięki rozbudowie infrastruktury technologicznej
147. SUNEX S.A. 159 900.00 54 990.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-147/15-01
Ulepszenie świadczonych usług w Sunex SA poprzez wdrożenie innowacyjnego portalu internetowego
148. "DREIER" W.POŁACIK SPÓŁKA JAWNA 836 400.00 340 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-148/15-01
Rozwój zdolności produkcyjnej firmy Dreier Sp. J. w celu wprowadzenia na rynek krajowy i eksportowy ulepszonych zapraw i mas elewacyjno-dekoracyjnych.
149. Kadrew Sp. z o.o. 2 029 500.00 639 870.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-149/15-01
Rozwój przedsiębiorstwa KADREW poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu drzwi kolankowe.
150. G-NET spółka cywilna Tomasz Serwatka, Wojciech Rakoniewski 2 029 500.00 669 900.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-150/15-01
Nabycie innowacyjnego systemu telewizji IPTV
151. Biuro Podróży i Usług "Globus" Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie 2 294 938.44 799 870.01 WND-RPSL.01.02.04
-00-151/15-01
Rozszerzenie portfela usług Biura Podróży i Usług Globus w oparciu o zakup wielofunkcyjnego lekkiego śmigłowca cywilnego
152. Zakład Produkcyjno-Usługowy "ADMOT" S.C. Jacek Adamiec, Anna Adamiec 2 214 000.00 749 880.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-152/15-01
Uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez Spółkę ADMOT na rynku branżowym poprzez wprowadzenie nowoczesnych usług cięcia i obróbki metali
153. FXCORPO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 091 000.00 799 850.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-153/15-01
Wzrost konkurencyjności Fxcorpo Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia systemu do rekomendacji kursów walutowych z algorytmem
154. INOVAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 241 414.50 505 575.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-154/15-01
INOVAcyjne Ortezy 3D
155. "Jago-Pro" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 967 409.60 766 649.94 WND-RPSL.01.02.04
-00-155/15-01
Zdobycie nowych rynków zbytu przez Jago-PRO Sp. z o.o. poprzez utworzenie nowoczesnej linii technologicznej, umożliwiającej wytwarzanie innowacyjnych produktów ciśnieniowych.
156. TECH-MET Bogdan Piechowiak 608 850.00 247 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-156/15-01
Rozbudowa parku maszyn - zakup nowoczesnej tokarki numerycznie sterowanej CNC i głowicy gwinciarskiej.
157. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wojciech Śliwiński 150 000.00 75 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-157/15-01
Zakup sprzętu i aparatury medycznej.
158. Kamil Mrzyczek STALMER 437 000.00 217 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-158/15-01
Park maszynowy w technologii WATERJET – precyzyjne cięcie materiałów i surowców strumieniem wodnym.
159. NT Industry Sp. z o.o. 1 997 520.00 799 982.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-159/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy NT Industry Sp. z o.o. poprzez nową inwestycję pozwalającą wdrożyć nowe i ulepszone produkty.
160. Gobor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 057 824.00 792 346.07 WND-RPSL.01.02.04
-00-160/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy Gobor Sp. z o.o. poprzez nową inwestycję pozwalającą wdrożyć ulepszone produkty.
161. Jarosław Rządkowski "YMANEX" Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylaków, Centrum Medycyny Estetycznej i Laseroterapii "BELLAZONE", Doradztwo Finansowe 1 215 021.00 562 509.72 WND-RPSL.01.02.04
-00-161/15-01
Rozwój oferty usługowej Centrum Medycyny Estetycznej i Laseroterapii Bellazone w Częstochowie w oparciu o zakup nowoczesnych urządzeń medycznych.
162. ŻOCHOWSKI LESZEK "J&L" LESZEK ŻOCHOWSKI 590 400.00 240 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-162/15-01
System znakowania i zdobienia odzieży przy pomocy haftu, nadruku bezpośredniego oraz lasera CO2
163. KLUB SPORTOWY SKRA CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA 1 353 000.00 550 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-163/15-01
Wzrost konkurencyjności Klubu Sportowego SKRA Częstochowa Spółka Akcyjna poprzez zakup pneumatycznego zadaszenia.
164. Zakład Cukierniczy "Michaś" A. Szymczyk, K.Chojnacka Spółka Jawna 1 156 446.00 470 100.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-164/15-01
Rozwój Zakładu Cukierniczego Michaś w Częstochowie w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów.
165. Pivexin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 211 589.20 799 948.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-165/15-01
Rozwój Pivexin Sp. z o.o. w celu wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych produktów: wielkogabarytowych i półautomatycznych linii technologicznych.
166. Gabinet Weterynaryjny Wetkardio Anna Olejniczak - Pytel 123 977.00 55 320.37 WND-RPSL.01.02.04
-00-166/15-01
Utworzenie Zabrzańskiego Centrum Kardiologii Zwierząt, poprzez zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego oraz zestawu do testów wysiłkowych zwierząt w celu wdrożenia usług kardiologii weterynaryjnej
167. Inter Rope S.C. Kapustka Wiesław Patalas Krzysztof 676 500.00 275 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-167/15-01
Wzrost konkurencyjności Inter Rope S.C. poprzez zakup maszyny do wykonywania testów niszczących i nieniszczących zawiesi linowych umożliwiającej wprowadzenie na rynek nowych produktów.
168. Messer Eutectic Castolin Sp. z o. o. 1 968 393.60 799 999.97 WND-RPSL.01.02.04
-00-168/15-01
Wyposażenie Messer Eutectic Castolin Sp. z o.o. w urządzenia niezbędne do opracowania innowacyjnej technologii napawania w celu wdrożenia nowego produktu
169. DENTICA 24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 550 000.00 254 629.63 WND-RPSL.01.02.04
-00-169/15-01
Rozwój przedsiębiorstwa Dentica 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu poprzez zakup innowacyjnego sprzętu medycznego
170. DENTALSPA CLINIC Aleksandra Lampart-Rożek 345 000.00 159 722.22 WND-RPSL.01.02.04
-00-170/15-01
Wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych usług w zakresie implantologii i protetyki przez DENTALSPA CLINIC w Żorach poprzez zakup innowacyjnego sprzętu
171. MIEDZYNARODOWY OPERATOR FINANSOWY ODDZIAŁ W POLSCE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 024 457.00 799 907.40 WND-RPSL.01.02.04
-00-171/15-01
Uruchomienie usług Call Center z zestawem rozszerzonych metod sprzedażowo-badawczych
172. ACCOM Aleksander Cieślar 322 875.00 146 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-172/15-01
Rozwój przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowoczesnych usług fizykoterapii i rehabilitacji w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i wyposażenie rehabilitacyjno-medyczne.
173. TNN Finance S.A. 1 696 780.00 309 832.03 WND-RPSL.01.02.04
-00-173/15-01
Rozwój przedsiębiorstwa TNN Finance S.A. poprzez wdrożenie nowej usługi zdalnej opieki teletechnicznej
174. METALSZCZOT Szczotki Techniczne Henryk Chochół 624 840.00 254 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-174/15-01
Podniesienie konkurencyjności i rozszerzenie oferty o nowe usługi Metalszczot Szczotki Techniczne poprzez zakup maszyn służących do regeneracji wałów i czopów technicznych różnego pochodzenia.
175. Andrzej Szybka P.P.U.H.T Stalbet-2 2 076 732.00 799 963.92 WND-RPSL.01.02.04
-00-175/15-01
Rozwój firmy Andrzej Szybka P.P.U.H.T Stalbet-2 poprzez wprowadzenie usługi Rekultywacji hałd i terenów zdegradowanych.
176. Prosspol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 356 118.21 144 763.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-176/15-01
Zakup nowoczesnych urządzeń do czyszczenia, diagnostyki i bezwykopowej renowacji sieci wodno-kanalizacyjnej to nowy rodzaj i jakość usług w firmie Prosspol
177. Eko-Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 609 440.00 799 891.68 WND-RPSL.01.02.04
-00-177/15-01
Zakup specjalistycznych ekologicznych modułowych systemów asenizacyjnych prowadzący do wprowadzenia na rynek ulepszonych usług.
178. BUDTOR BESTWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 1 979 960.00 800 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-178/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w żwirowni Kaniów.
179. Małyjurek Stanisłąw Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Export-Import Stanisław Małyjurek 826 806.00 336 100.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-179/15-01
Rozwój firmy poprzez zakup nowych innowacyjnych maszyn i urządzeń do produkcji mebli podnoszących konkurencyjność ZPUH Import-Eksport Stanisław Małyjurek
180. Rewadent Waldemar Wypych 494 925.00 226 250.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-180/15-01
Poszerzenie oferty oraz zwiększenie konkurencyjności Centrum Stomatologii Rewadent poprzez zakup nowoczesnych urządzeń medycznych.
181. GNG OZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 900 000.00 450 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-181/15-01
Zakup maszyny pozwalający Spółce GNG OZONE wejść na rynek nowoczesnych turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu.
182. "ELPLAST+" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 955 710.00 388 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-182/15-01
Wzrost konkurencyjności Spółki ELPLAST+ poprzez zakup nowych środków trwałych umożliwiających wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych produktów
183. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "YABRA" Sp. z o.o.o. 827 790.00 336 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-183/15-01
Doposażenie parku maszynowego celem poprawy jakości i standardu wytwarzanych produktów
184. Grupa Saternus Sp. z o.o. S.K.A 695 391.00 195 975.51 WND-RPSL.01.02.04
-00-184/15-01
Wzrost konkurencyjności Grupy Saternus poprzez inwestycję w nowoczesne technologie, ulepszenie oferowanych produktów i usług, zwiększenie bezpieczeństwa oraz ograniczenia zużycia energii
185. SED-JA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 984 000.00 400 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-185/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy SED-JA poprzez wprowadzenie do oferty sprzedaży nowych i znacznie ulepszonych modeli krzeseł
186. HUSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 124 968.00 50 800.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-186/15-01
Nowe linie produktów wyposażenia taktycznego, medycznego i turystycznego, nowe usługi wycinania laserowego i druku wodnego i ulepszenie już oferowanych produktów w spółce Husar
187. PHU Siatmar Hanna Zieniewicz 1 550 000.00 775 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-187/15-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Siatmar poprzez zakup malarni.
188. Kragum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 662 771.97 269 419.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-188/15-01
Podniesienie konkurencyjności Kragum Sp. z o.o.poprzez wprowadzenie na rynek nowych/ulepszonych produktów i usług poprzez zakup tokarki sterowanej numerycznie, podajnika pręta i mikroskopu pomiarowego
189. Horyzont Projekt Tomasz Więcek 352 029.00 171 150.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-189/15-01
Rozwój firmy Horyzont Projekt poprzez wprowadzenie nowych usług oraz ulepszenie usług świadczonych obecnie, dzięki zakupowi nowych pomieszczeń szkoleniowo-biurowych z wyposażeniem
190. STOLBOX Grzegorz Halar, Cezary Gruszka Spółka Jawna 369 000.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-190/15-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy Stolbox poprzez unowocześnienie procesu produkcyjnego.
191. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Wikarek 465 295.50 208 925.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-191/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Wikarek poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
192. PASAMONIK PIOTR Przedsiębiorstwo PASSA 295 200.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-192/15-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy PASSA Piotr Pasamonik poprzez dywersyfikację świadczonych usług.
193. PAŚCIAK MARIUSZ P.H.U.G."MARIO" 258 300.00 105 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-193/15-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy Paściak Mariusz P.H.U.G.Mario poprzez zmniejszenie kosztów świadczenia usług oraz wprowadzenie nowego produktu.
194. TRANS-ZAX TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY BORZĘCKI GRZEGORZ 344 400.00 140 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-194/15-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy Trans-Zax Transport Międzynarodowy Borzęcki Grzegorz poprzez wprowadzenie nowego produktu oraz zmniejszenie kosztów świadczenia usług.
195. "THERMO MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 166 050.00 67 500.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-195/15-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Thermomedica poprzez zakup nowoczesnej kamery termowizyjnej oraz urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoleń.
196. NAWARA RADOSŁAW Arkada 1 611 300.00 655 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-196/15-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Arkada poprzez inwestycję związaną z zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
197. TOMASZ WARCHALA ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWY "MAX-BUD 1" 2 075 256.00 799 901.52 WND-RPSL.01.02.04
-00-197/15-01
Doposażenie przedsiębiorstwa Tomasz Warchala ZPUH MAX-BUD1 w celu wdrożenia nowych usług w zakresie budowy dróg i autostrad oraz poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym
198. ERG BIERUŃ - FOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 725 000.00 440 910.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-198/15-01
Uruchomienie produkcji wielowarstwowych rękawów do zakiszania nowej generacji
199. Maad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 972 305.00 799 986.15 WND-RPSL.01.02.04
-00-199/15-01
Poprawa konkurencyjności spółki Maad poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzenie na rynek znacznie ulepszonych elementów wygłuszeniowych i termoizolacyjnych.
200. Wed Wil Sebastian WIlk 301 999.00 122 764.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-200/15-01
Wdrożenie innowacyjnego narzędzia sprzedażowego opartego o technologię wirtualnej rzeczywistości oraz foto-wideo 360 w firmie Wed Wil
201. NZOZ "MEDYK" Małgorzata Cop 167 600.00 77 579.09 WND-RPSL.01.02.04
-00-201/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK celem poszerzenia oferty o nowe i ulepszone usługi.
202. Zakład Piekarniczy Elżbieta Brzezina 185 373.00 73 350.56 WND-RPSL.01.02.04
-00-202/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Piekarniczy Elżbieta Brzezina i poszerzenie oferty usług poprzez zakup innowacyjnego pieca piekarniczego
203. Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne s.c. A.H. Frelich 399 600.00 185 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-203/15-01
Wzrost konkurencyjności Specjalistycznego Centrum Stomatologii A.H. Frelich dzięki wprowadzeniu nowych i ulepszonych usług stomatologiczny poprzez zakup innowacyjnego lasera.
204. TPTechnology Tomasz Pasek 800 000.00 400 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-204/15-01
Wprowadzenie na rynek ulepszonych usług poprzez zakup innowacyjnego systemu cyfrowego do naświetlania materiałów światłoczułych o jakości HD.
205. MECANAYA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2 072 550.00 799 869.50 WND-RPSL.01.02.04
-00-205/15-01
Wprowadzenie do oferty Mecanaya Systems ulepszonych produktów oraz nowych usług dzięki stworzeniu nowoczesnego działu zaawansowanej obróbki CNC.
206. Elpologistyka Sp. z o.o. 937 528.14 381 109.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-206/15-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ELPOLOGISTYKA Sp. z o.o. poprzez rozwój usług zagospodarowania UPS z elektrowni.
207. STOLARSTWO Gustaw Majer 418 116.42 169 932.04 WND-RPSL.01.02.04
-00-207/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy STOLARSTWO Gustaw Majer poprzez zakup sprzętu w celu wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych produktów.
208. Józefa Szulc - MIDI MANUFAKTURA 369 000.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-208/15-01
Wzrost konkurencyjności firmy Midi Manufaktura poprzez wprowadzenie na rynek ulepszonych produktów i nowych usług.
209. GMDK Grupa Marketingowa Sp. z o.o. 1 705 665.60 693 360.00 WND-RPSL.01.02.04
-00-209/15-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa GMDK Grupa Marketingowa sp. z o.o. dzięki wprowadzeniu na rynek ulepszonych i nowych usług.
210. Frigipol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 086 080.00 799 833.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-210/15-01
Uruchomienie innowacyjnej usługi mobilnego serwisu w chłodnictwie
211. Pro Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 086 080.00 799 833.60 WND-RPSL.01.02.04
-00-211/15-01
Serwis mobilny - innowacyjna usługa w chłodnictwie
260 248 262.43 99 262 610.08

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-020/12

2012-05-08 - 2012-07-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-020/12
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-019/12

2012-01-09 - 2012-03-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-019/12
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-018/11

2011-09-15 - 2011-12-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-018/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-017/11

2011-04-15 - 2012-01-23

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2011 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-017/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-016/11

2011-03-07 - 2011-05-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-016/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-015/10

2010-06-07 - 2010-08-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-015/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-014/10

2010-04-15 - 2011-04-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2010 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-014/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-013/10

2010-03-05 - 2010-05-05

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-013/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-012/10

2010-02-12 - 2010-04-15

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-012/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-011/09

2009-09-10 - 2010-04-02

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje,
że dnia 10 września 2009 roku
ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-011/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”
8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-010/09

2009-08-12 - 2009-11-12

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-010/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-007/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.01-007/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach
międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-008/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.02-008/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.2 „MŚP” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-009/09

2009-04-07 - 2009-06-08

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-009/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-006/09

2009-03-13 - 2009-05-13

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-006/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09

2009-03-06 - 2009-05-06

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09
Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-005/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-002/08

2008-09-05 - 2008-11-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-001/08

2008-06-06 - 2008-08-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.