Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność.

W celu usprawnienia procesu planowania finansowego oraz tworzenia prognoz wydatków przez IP2 informuję, iż od 2 do 16 lipca br. rozpoczął się kolejny proces wypełniania i przesyłania do IP2 harmonogramów składania wniosków o płatność, przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013 wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego ŚCP.

2015-07-02

Aktualny harmonogram naboru wniosków dla Programu Regionalnego 2014-2020

Zarząd Województwa dokonał aktualizacji harmonogramu naboru wniosków przewidywanych do realizacji ze środków Programu Regionalnego.

2015-06-29

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 7 maja 2015 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 maja 2015 r. został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa nr 687/34/V/2015 Szczegółowy Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2015-05-12

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zatwierdzony 14 kwietnia 2015 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 kwietnia 2015 r. został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa nr 553/31/V/2015  Szczegółowy Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2015-04-23

Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność.

W celu usprawnienia procesu planowania finansowego oraz tworzenia prognoz wydatków przez IP2 informuję, iż od 7 do 24 kwietnia br. rozpoczął się kolejny proces wypełniania i przesyłania do IP2 harmonogramów składania wniosków o płatność, przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013 wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego ŚCP.

2015-04-07

Harmonogram naborów RPO WSL 2014-2020 na 2015 r.

W dniu 19 marca br. Zarząd Województwa uchwałą nr 382/25/V/2015 przyjął indykatywny harmonogram naborów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2015-03-25

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

5 marca 2015 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP).

2015-03-12

Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność.

W celu usprawnienia procesu planowania finansowego oraz tworzenia prognoz wydatków przez IP2 informuję, iż od 2 do 20 lutego br. rozpoczął się kolejny proces wypełniania i przesyłania do IP2 harmonogramów składania wniosków o płatność, przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013 wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego ŚCP.

2015-02-02

Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność.

W celu usprawnienia procesu planowania finansowego oraz tworzenia prognoz wydatków przez IP2 informuję, iż od 2 do 20 października br. rozpoczął się kolejny proces wypełniania i przesyłania do IP2 harmonogramów składania wniosków o płatność, przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013 wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego ŚCP.

2014-10-02


Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.