Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Ważna informacja dla Beneficjentów będących w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych[1]

Informujemy, iż Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie oraz rozpoczęli  realizację projektu zgodnie z terminem rozpoczęcia określonym umową o dofinansowanie proszeni są o dostarczenie do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w terminie do 23 maja 2014 r.Informacji dotyczącej stanu realizacji projektu” (dalej Informacja SRP) – stosowne wezwanie zostanie także skierowane do Beneficjentów drogą mailową.

2014-05-16

Lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-010/09, dla których zaistniała możliwość podpisania umowy o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 4 lutego 2014 roku Uchwałą  nr 169/310/IV/2014  dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania  oraz wyboru projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-010/09 dla Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2014-04-25

Ważna informacja dla Beneficjentów będących w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych[1]

Przypominamy, iż Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie oraz rozpoczęli realizację projektu zgodnie z terminem rozpoczęcia określonym umową o dofinansowanie mają możliwość złożenia wniosku o płatność pośrednią w celu rozliczenia części poniesionych wydatków. Wnioski o płatność pośrednią można składać do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości do 10 kwietnia 2014 r.

2014-04-03

Lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-010/09, dla których zaistniała możliwość podpisania umowy o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 4 lutego 2014 roku Uchwałą nr 169/310/IV/2014  dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania oraz wyboru projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-010/09 dla Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2014-03-24

Uszczegółowienie RPO WSL 2007-2013 – 25.02.2014 r.

25 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 316/314/IV/2014 przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013.

2014-03-13

Lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-010/09, dla których zaistniała możliwość podpisania umowy o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 4 lutego 2014 roku Uchwałą     
nr 169/310/IV/2014  dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania      
oraz wyboru projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu      
nr SCP-01.02.04-010/09 dla Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Z uwagi na fakt pojawienia się wolnych środków możliwe jest podpisanie kolejnych umów
o dofinansowanie dla projektów znajdujących się na listach projektów warunkowo wybranych do dofinansowania.

Poniżej zamieszczamy listę wniosków znajdujących się na liście projektów warunkowo wybranych do dofinansowania, dla których istnieje możliwość podpisania umowy o dofinansowanie.

2014-02-24


Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.