Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-018/11, dla których zaistniała możliwość podpisania umowy o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 13 sierpnia 2013 roku Uchwałą nr 1840/277/IV/2013 dokonał wyboru projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-018/11 dla Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2013-11-07

Ważne informacje dotyczące konkursu nr SCP-01.02.04-010/09

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku pojawienia się oszczędności możliwych do zakontraktowania zostanie przeprowadzona aktualizacja listy wsparcia dla konkursu nr SCP-01.02.04-010/09. W związku z tymŚląskie Centrum Przedsiębiorczości wystosowało do Wnioskodawców prośbę o przekazanie informacji o zainteresowaniu bądź rezygnacji ze wsparcia dla projektów, które znajdują się na liście rezerwowej w ramach w/w konkursu. Potwierdzenie w formie pisemnej należy dostarczyć do ŚCP w termie 10 dnia od otrzymania pisma w przedmiotowej sprawie.

 

2013-11-04

Lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-018/11, dla których zaistniała możliwość podpisania umowy o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 13 sierpnia 2013 roku Uchwałą nr 1840/277/IV/2013 dokonał wyboru projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-018/11 dla Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2013-10-24

Lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-018/11, dla których zaistniała możliwość podpisania umowy o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 13 sierpnia 2013 roku Uchwałą nr 1840/277/IV/2013 dokonał wyboru projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-018/11 dla Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2013-10-15

Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność

W celu usprawnienia procesu planowania finansowego oraz tworzenia prognoz wydatków przez IP2 informuję, iż od 03 do 17 października br. rozpoczął się kolejny proces wypełniania i przesyłania do IP2 harmonogramów składania wniosków o płatność, przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013 wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego ŚCP.

2013-10-03

Ważna informacja dla Beneficjentów będących w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych [1]

Przypominamy, iż Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie oraz rozpoczęli  realizację projektu zgodnie z terminem rozpoczęcia określonym umową o dofinansowanie mają możliwość złożenia wniosku o płatność pośrednią w celu rozliczenia części poniesionych wydatków. Wnioski o płatność pośrednią można składać do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości do 10 października 2013 r.

2013-10-01

Lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-018/11, dla których zaistniała możliwość podpisania umowy o dofinansowanie.

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 13 sierpnia 2013 roku Uchwałą nr 1840/277/IV/2013 dokonał wyboru projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-018/11 dla Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2013-09-30

Zaproszenie do składania wniosków o płatność

Przypominamy, że każdy Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność  z częstotliwością i w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu. 
W związku ze zbliżającym się zakończeniem III kwartału – zachęcamy do częściowego rozliczenia projektu poprzez złożenie wniosku o płatność pośrednią (dotyczy projektów inwestycyjnych).

2013-09-23

Lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-018/11, dla których zaistniała możliwość podpisania umowy o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 13 sierpnia 2013 roku Uchwałą nr 1840/277/IV/2013 dokonał wyboru projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-018/11 dla Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2013-09-11


Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.