Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Podsumowanie

Złożone wnioski o dofinansowanie
Priorytet I
Priorytet III
Ilość wniosków:
7627
1265
Wartość dofinansowania z wniosków:
2 104 658 858,02
539 297 153,85
Łączna ilość wniosków:
8892
Łączna kwota wniosków:
2 643 956 011,87
Wnioski wybrane do dofinansowania
Priorytet I
Priorytet III
Ilość wniosków:
4207
661
Wartość dofinansowania z wniosków:
1 205 412 201,72
302 740 762,24
Łączna ilość wniosków:
4868
Łączna kwota wniosków:
1 508 152 963,96
Podpisane umowy o dofinansowanie
Priorytet I
Priorytet III
Ilość umów:
3096
340
Wartość dofinansowania z umów:
897 078 040,26
155 620 391,39
Łączna ilość umów:
3436
Łączna kwota z umów:
1 052 698 431,65
Rozliczone wnioski o płatnoœść
Priorytet I
Priorytet III
Ilość wniosków:
3125
348
Wartość dofinansowania z wniosków:
843 049 393,09
147 282 371,10
Łączna ilość wniosków:
3473
Łączna kwota wniosków:
990 331 764,19Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.