Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wyniki

Wyniki konkursów.

- Wskaż "Numer naboru", aby zobaczyć ogłoszenie, regulamin oraz dodatkowe informacje dotyczące danego konkursu/naboru.
- Wskaż "Złożone wnioski", aby zobaczyć listę złożonych wniosków dla wybranego konkursu/naboru wraz z dodatkowymi informacjami.

1. Priorytet I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Poddziałanie 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa"
Numer konkursu: SCP-01.02.01-001/08
Okres składania wniosków: 06.06.2008 - 05.08.2008

2. Priorytet I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Poddziałanie 1.2.2 "MŚP"
Numer konkursu: SCP-01.02.02-002/08
Okres składania wniosków: 05.09.2008 - 05.11.2008

3. Priorytet I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Poddziałanie 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa" - udział w Targach
Numer konkursu: SCP-01.02.01-003/08
Okres składania wniosków: od 28.10.2008

4. Priorytet I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Poddziałanie 1.2.2 "MŚP" - udział w Targach
Numer konkursu: SCP-01.02.02-004/08
Okres składania wniosków: od 28.10.2008

5. Priorytetu III „Turystyka" Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego" Poddziałanie 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa
Numer konkursu: SCP-03.01.01-005/09
Okres składania wniosków: 06.03.2009-06.05.2009

6. Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość" Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP" Poddziałanie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP"
Numer konkursu: SCP-01.02.03-006/09
Okres składania wniosków: 13.03.2009-13.05.2009

7. Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość" Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP" Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa" typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą"
Numer konkursu: SCP-01.02.01-007/09
Okres składania wniosków: od 15.04.2009

8. Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość" Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP" Poddziałanie 1.2.2 „MŚP" typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą"
Numer konkursu: SCP-01.02.02-008/09
Okres składania wniosków: od 15.04.2009

9. Priorytetu III „Turystyka" Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna" Poddziałanie 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa"
Numer konkursu: SCP-03.02.01-009/09
Okres składania wniosków: 07.04.2009-08.06.2009

10. 1.2.4 Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”:
Numer konkursu: SCP-01.02.04-010/09
Okres składania wniosków: 12.08.2009 - 12.11.2009

11. 1.2.4 Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”:
Numer konkursu: SCP-01.02.04-011/09
Okres składania wniosków: od 10.09.2009

12. 1.2.3 Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”:
Numer konkursu: SCP-01.02.03-012/10
Okres składania wniosków: 12.02.2010 - 15.04.2010

13. 3.1.1 „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa”:
Numer konkursu: SCP-03.01.01-013/10
Okres składania wniosków: 05.03.2010 - 05.05.2010

14. 1.2.4 „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”:
Numer konkursu: SCP-01.02.04-014/10
Okres składania wniosków: od 15.04.2010

15. Priorytetu III „Turystyka" Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna" Poddziałanie 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa"
Numer konkursu: SCP-03.02.01-015/10
Okres składania wniosków: 07.06.2010-09.08.2010

16. Priorytetu III „Turystyka" Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna" Poddziałanie 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa"
Numer konkursu: SCP-03.02.01-016/11
Okres składania wniosków: 07.03.2011-09.05.2011

17. 1.2.4 „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”:
Numer konkursu: SCP-01.02.04-017/11
Okres składania wniosków: od 15.04.2011

18. 1.2.4 Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”:
Numer konkursu: SCP-01.02.04-018/11
Okres składania wniosków: od 15.09.2011 - 07.12.2011

19. 3.1.1 „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa”:
Numer konkursu: SCP-03.01.01-019/11
Okres składania wniosków: od 09.01.2012 - 07.03.2012

20. 1.2.3 „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”:
Numer konkursu: SCP-01.02.03-020/12
Okres składania wniosków: od 08.05.2012 - 09.07.2012

21. 1.2.4 „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”:
Numer konkursu: SCP-01.02.04-021/15
Okres składania wniosków: 20.07.2015 - 14.08.2015

powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.