Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

„Które 10 aktów prawnych UE jest najbardziej uciążliwych dla MŚP?”

Komisja Europejska zaprasza MŚP do wzięcia udziału w konsultacjach na temat: „Które 10 aktów prawnych UE jest najbardziej uciążliwych dla MŚP?” Więcej informacji oraz kwestionariusz pod linkiem:

2012-11-09

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr SCP-01.02.03-020/12.

Dnia 16 października br. zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr SCP-01.02.03-020/12 ogłoszonego dla Poddziałania 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

2012-10-18

Ważna informacja dla Beneficjentów będących w trakcie realizacji projektu

Przypominamy, iż Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie oraz rozpoczęli realizację projektu mogą złożyć wniosek o płatność pośrednią za okres do 30.09.2012 r.

2012-10-09

Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność

W celu usprawnienia procesu planowania finansowego oraz tworzenia prognoz wydatków przez IP2 informuję, iż od 01 do 15 października br. rozpoczął się kolejny proces wypełniania i przesyłania do IP2 harmonogramów składania wniosków o płatność,
2012-10-02

Dotyczy Wnioskodawców, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania

W związku z ogłoszonymi wynikami konkursu zamkniętego nr SCP-01.02.04-018/11 informujemy, iż do prawidłowego sporządzenia umowy o dofinansowanie Wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć do ŚCP niżej wymienione dokumenty.
2012-09-19


Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.