Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-03.02.01-016/11.

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego  w dniu 11 kwietnia  2013 r. Uchwałą nr 770/248/IV/2013 podjął decyzję o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach  konkursu nr SCP-03.02.01-016/11 w zakresie Poddziałania 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa” Działania 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna”, Priorytetu III „Turystyka”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2013-04-18

Kolejna aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.01-003/08

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego  w dniu 4 kwietnia 2013 r. Uchwałą nr 669/246/IV/2013 podjął decyzję o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach  konkursu nr SCP-01.02.01-003/08 w zakresie Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Poddziałanie 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa", typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2013-04-12

Kolejna aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-03.02.01-015/10

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego  w dniu 4 kwietnia 2013 r. Uchwałą
nr 672/246/IV/2013 podjął decyzję o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania
w ramach  konkursu nr SCP-03.02.01-015/10 w zakresie Poddziałania 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa” Działania 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna”, Priorytetu III „Turystyka”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2013-04-11

Kolejne projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.03-012/10

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 4 kwietnia 2013 r. Uchwałą nr 667/246/IV/2013 dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.03-012/10 w zakresie Poddziałania 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”, Działania 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Priorytetu I "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2013-04-11

Kolejne projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-03.01.01-005/09

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 4 kwietnia 2013r Uchwałą nr 678/246/2013 dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-03.01.01-005/09 w zakresie Poddziałania 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa” Działania 3.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Priorytetu III „Turystyka”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

2013-04-10

Kolejne projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-03.01.01-019/12

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 4 kwietnia 2013r Uchwałą nr 679/246/2013 dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-03.01.01-019/12 w zakresie Poddziałania 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa” Działania 3.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Priorytetu III „Turystyka”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2013-04-10

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach procedury odwoławczej dla wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr SCP-03.01.01-019/12

Dnia 20 marca 2013r. zakończona została ocena merytoryczno – techniczna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr SCP-03.01.01-019/12 ogłoszonego dla Poddziałania 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa”, Działania 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Priorytetu III  „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2013-04-08

Ważna informacja dla Beneficjentów będących w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych*

Przypominamy, iż Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie oraz rozpoczęli  realizację projektu zgodnie z terminem rozpoczęcia określonym umową o dofinansowanie mają możliwość złożenia wniosku
o płatność pośrednią w celu rozliczenia części poniesionych wydatków. Wnioski o płatność pośrednią można składać do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
do 10 kwietnia 2013 r.

2013-04-05


Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.