Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Kolejne projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-10/09

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 26 marca 2013 r. Uchwałą nr 666/245/IV/2013 dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-010/09 w zakresie Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2013-04-02

Zaproszenie do składania wniosków o płatność

Przypominamy, że każdy Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność  z częstotliwością i w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu.  W związku z zakończeniem kwartału – zachęcamy do częściowego rozliczenia projektu poprzez złożenie wniosku o płatność pośrednią (dotyczy projektów inwestycyjnych).

Jednocześnie informujemy, że jeżeli Beneficjent zrealizował projekt przed terminem zakończenia wskazanym w umowie o dofinansowanie, może złożyć wniosek o płatność końcową wcześniej.

2013-03-21

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ostrzega przed oszustami

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że nie prowadzi odpłatnej działalności usługowej w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich. Do ministerstwa dotarły sygnały o osobach oferujących takie usługi „w imieniu” resortu. Takie działania noszą znamiona oszustwa.

2013-02-14

Zgłaszanie zmian w projekcie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Przypominamy, że w przypadku konieczności wprowadzenia zmian dotyczących realizacji projektu (termin realizacji, miejsce lokalizacji projektu, przesunięcia kwotowe pomiędzy wydatkami itp.) Wnioskodawca powinien złożyć stosowny wniosek o dokonanie zmian jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w którym należy opisać zakres modyfikacji, a także podać wyczerpujące uzasadnienie.

2013-02-06

Aktualizacja listy dofinansowania w ramach konkursu SCP-01.02.01-001/08

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 29 stycznia 2013r. Uchwałą
nr 178/227/IV/2013 podjął decyzję o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania
w ramach konkursu nr SCP-01.02.01-001/08 Działania 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Poddziałania 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2013-02-04

Zakończenie oceny merytoryczno – technicznej wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr SCP-01.02.03-020/12

Dnia 15 stycznia 2013r. zakończona została ocena merytoryczno – techniczna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr SCP-01.02.03-020/12 ogłoszonego dla Poddziałania 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2013-02-04

Kolejne projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.02-002/08

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego  w dniu 29 stycznia 2013 r. Uchwałą nr 179/227/IV/2013 podjął decyzję o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania
w ramach  konkursu nr SCP-01.02.02-002/08 w zakresie Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Poddziałanie 1.2.2 "MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2013-02-01

Wstępny projekt RPO WSL 2014-2020

Informujemy że, Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 3620/219/IV/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. przyjął Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2013-01-14


Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.