Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.02-004/08

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego  w dniu 21 maja 2013 r. Uchwałą nr 1088/256/IV/2013 podjął decyzję o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach  konkursu otwartego nr SCP-01.02.02-004/08 w zakresie Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Poddziałanie 1.2.2 "Małe i Średnie Przedsiębiorstwa", typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2013-05-28

Kolejne projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-018/11

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 21 maja 2013 roku Uchwałą nr 1090/256/IV/2013 dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-018/11 dla Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2013-05-23

Aktualizacja listy dofinansowania w ramach konkursu SCP-01.02.01-001/08

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 21 maja 2013r. Uchwałą nr 1089/256/IV/2013 podjął decyzję o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.01-001/08 Działania 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Poddziałania 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2013-05-23

Aktualizacja list dofinansowania w ramach konkursu SCP-03.02.01-009/09

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 7 maja 2013 r. Uchwałą
nr 972/253/IV/2013 podjął decyzję o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania
w ramach konkursu nr SCP-03.02.01-009/09 dla Poddziałania 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa”, Działania 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Priorytetu III „Turystyka”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2013-05-10

Kolejne projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-018/11

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 30 kwietnia 2013 roku Uchwałą nr 891/252/IV/2013 dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-018/11 dla Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2013-05-07

Zakończenie oceny merytoryczno – technicznej dla wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr SCP-01.02.04-018/11 – procedura odwoławcza

Dnia 23 kwietnia 2013r. zakończona została ocena merytoryczno – techniczna wniosków złożonych
w ramach konkursu zamkniętego nr SCP-01.02.04-018/11 ogłoszonego dla Poddziałania 1.2.4 „Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2013-05-02


Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.