Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL 2014–2020

9 lipca br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął w drodze uchwał: nr 1553/269/IV/2013 oraz nr 1547/269/IV/2013 Projekt Szczegółowego Opisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2013-07-24

Ważne informacje dotyczące umowy o dofinansowanie

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie – dla projektów,
w których umowa została podpisana przed terminem zakończenia wskazanym
w umowie – zmiany
(np. wydłużenie terminu realizacji) należy zgłosić nie później niż w ostatnim dniu realizacji projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie i nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność końcową.

2013-07-16

Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność

W celu usprawnienia procesu planowania finansowego oraz tworzenia prognoz wydatków przez IP2 informuję, iż od 08 do 22 lipca br. rozpoczął się kolejny proces wypełniania i przesyłania do IP2 harmonogramów składania wniosków o płatność, przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013 wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego ŚCP.
2013-07-08

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-03.02.01-16/11

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 18 czerwca 2013 r.  Uchwałą nr 1326/264/IV/2013 podjął decyzję o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach  konkursu nr SCP-03.02.01-016/11  w zakresie Poddziałania 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”, Działania 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Priorytetu III „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2013-07-03

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-03.02.01-15/10

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 18 czerwca 2013 r.  Uchwałą nr 1325/264/IV/2013 podjął decyzję o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach  konkursu nr SCP-03.02.01-015/10  w zakresie Poddziałania 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”, Działania 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Priorytetu III „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2013-07-03

Ważna informacja dla Beneficjentów będących w trakcie realizacji projektu

Przypominamy, iż Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie do 30 czerwca 2013 roku oraz do tego czasu powinni byli rozpocząć realizację projektu zgodnie z terminem rozpoczęcia określonym umową o dofinansowanie zobowiązani są w terminie od 1 do 10 lipca 2013 r. złożyć wniosek o płatność - jeśli Beneficjent nie składa w tym terminie wniosku o płatność pośrednią/końcową w celu rozliczenia części poniesionych wydatków, powinien złożyć wniosek o płatność z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą.

2013-06-28

Kolejne projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.02-002/08

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego  w dniu 25 czerwca 2013 r. Uchwałą nr 1460/266/IV/2013 podjął decyzję o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania
w ramach  konkursu nr SCP-01.02.02-002/08 w zakresie Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Poddziałanie 1.2.2 "MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2013-07-01

Zakończenie oceny merytoryczno – technicznej dla wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr SCP-03.01.01-019/12 – procedura odwoławcza

Dnia 13 czerwca 2013r. zakończona została ocena merytoryczno – techniczna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr SCP-03.01.01-019/12 ogłoszonego w ramach Poddziałania 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa” Działania 3.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Priorytetu III „Turystyka”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2013-06-28

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-03.01.01-13/10

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 6 czerwca 2013 r.  Uchwałą nr 1210/260/IV/2013 podjął decyzję o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach  konkursu nr SCP-03.01.01-013/10  w zakresie Poddziałania 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa”, Działania 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Priorytetu III „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2013-06-19

Kolejne projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-03.01.01-005/09

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 06 czerwca 2013 r. Uchwałą nr 1211/260/IV/2013 dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr SCP-03.01.01-005/09 dla Poddziałania 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”, Działania 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego", Priorytetu III „Turystyka"  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2013-06-19


Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.