Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wydarzenia

Aktualizacja Wniosku o dofinansowanie.

W zakładce Ważne dokumenty pojawiła się aktualna wersja projektu Wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania oraz aktualnym projektem Biznes Planu. Dołączone zostały również Załączniki do Wniosku o dofinansowanie.
2008-06-04

Zmiana harmonogramu konkursów

Zarząd Województwa 20 maja br. przyjął zmiany do harmonogramu konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2008-05-29

Projekt Biznes Planu

Od dnia 29 maja 2008 r. na naszej stronie internetowej udostępniony został projekt Biznes Planu.
2008-05-29

Konferencja dla Przedsiębiorców

W dniu 13 czerwca 2008 r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości organizuje konferencję otwierającą Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców Województwa Śląskiego w nowym okresie programowania.
2008-05-28

Zmiany w zapisach Uszczegółowienia RPO WSL oraz w Kryteriach wyboru projektów.

W najbliższym czasie planowane są zmiany w zapisach Uszczegółowienia RPO WSL oraz w Kryteriach wyboru projektów (poddziałania 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 3.1.1 oraz 3.2.1).
2008-05-27

Projekt Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorców

Od dnia 27 maja 2008 r. na naszej stronie internetowej udostępniony został projekt elektronicznego wniosku o dofinansowanie Działań skierowanych do Przedsiębiorców (wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) wraz z instrukcją wypełniania.
2008-05-27

Nowa siedziba Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Od dnia 01.04.2008 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ma nową siedzibę. Można nas teraz znaleźć w Chorzowie przy ul. Katowickiej 47. Wejście od ulicy Katowickiej.
2008-03-30

Konkursy w ramach RPO WSL

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkursy na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
2008-03-11

Przyjęte Uszczegółowienie RPO WSL

W dniu 28 lutego 2008 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WSL).
2008-03-11


Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.