Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-018/11, dla których zaistniała możliwość podpisania umowy o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 13 sierpnia 2013 roku Uchwałą nr 1840/277/IV/2013 dokonał wyboru projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-018/11 dla Poddziałania 1.2.4.

2013-08-27

Kolejne projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-018/11

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 13 sierpnia 2013 roku Uchwałą nr 1840/277/IV/2013 dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-018/11 dla Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2013-08-21

Ważna informacja dla Beneficjentów będących w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych [1]

Informujemy, iż Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie oraz rozpoczęli realizację projektu zgodnie z terminem rozpoczęcia określonym umową o dofinansowanie proszeni są o dostarczenie do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w terminie do 23 sierpnia 2013 r.Informacji dotyczącej stanu realizacji projektu” (dalej Informacja SRP) – stosowne wezwanie zostanie także skierowane do Beneficjentów drogą mailową.

2013-08-14

Wyniki oceny formalnej konkursu nr SCP-01.02.03-020/12 po przeprowadzonej procedurze odwoławczej.

Dnia 23 lipca br. zakończona została ocena formalna po przeprowadzonej procedurze odwoławczej wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr SCP-01.02.03-020/12

2013-08-09

Zakończenie oceny merytoryczno – technicznej w ramach procedury odwoławczej wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr SCP-01.02.03-020/12

Dnia 29 lipca 2013r. zakończona została ocena merytoryczno – techniczna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr SCP-01.02.03-020/12 ogłoszonego dla Poddziałania 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2013-08-05

Kolejne projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.03-006/09

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 23 lipca 2013 r. Uchwałą nr 1637/273/IV/2013  podjął decyzję o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu SCP-01.02.03-006/09, w zakresie Poddziałania 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”, Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2013-07-29

Kolejne projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.03-012/10

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 23 lipca 2013 r. Uchwałą nr 1639/273/IV/2013 dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.03-012/10 w zakresie Poddziałania 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”, Działania 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Priorytetu I "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2013-07-26


Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.